Page 86

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 84

Rosa Beroepscollege

S Adres

Schoenerstraat 7 1034 XZ Amsterdam Stadsdeel Noord Telefoon 020 631 6711 E-mail rosa@derosa.nl Internetadres www.derosa.nl Bestuur Amarantis Onderwijsgroep Directeur dhr. P.F.M. Brugman Contactpersoon brugperiode mw. J.W. de Jong Administratie mw. V. van der Heijden Richting interconfessioneel Aantal leerlingen 245 Bereikbaar met bus 34, 35, 36, 37, 38, 92 en 94

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor, die de leerlingen begeleidt, de ouder(s)/verzorger(s) informeert, adviseert en op de hoogte houdt van het functioneren van hun kind op school. In de studie- en mentorlessen wordt aandacht besteed aan studie- en sociaal-emotionele vaardigheden, met behulp van de Leefstijl-methode. Decanaat De decaan adviseert de leerlingen over de pakket- en beroepskeuze en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten. Ze verzorgt in de tweede klassen

de lessen beroepenoriëntatie en een sociale vaardigheidstraining. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden indien mogelijk opgevangen binnen de school. Eerste en laatste uren vervallen. Extra begeleiding Bijles Eventuele achterstanden worden grotendeels weggewerkt. Huiswerkbegeleiding De vakdocent en de mentor begeleiden de leerlingen individueel met hun huiswerk. Begeleiding bij dyslexie Begeleidingsplan op maat. Mogelijkheid om hulplessen te volgen en compenserende middelen te gebruiken. Extra taalondersteuning Leerlingen krijgen één lesuur in de week taalondersteuning afgestemd op de individuele

leerling. Begeleiding bij faalangst Cursus ‘opkomen voor jezelf’ om sociaal-emotioneel sterker te worden. Anders Leerlingen krijgen één lesuur in de week rekenlessen afgestemd op de individuele leerling. Op school zijn allochtone medewerkers aanwezig om allochtone leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) indien nodig te begeleiden.

Kosten 1e leerjaar € 50 : ouderbijdrage € 50 : overig

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden

Aa

Veiligheid Er is cameratoezicht en er zijn kluisjes voor alle leerlingen. De school heeft goed contact met de politie en neemt deel aan het project ‘criminaliteit, pas er voor op’. Computers Er zijn twee ICT-lokaal met 24 computers. In diverse lokalen zijn er ook computers en laptops aanwezig. Buitenschoolse activiteiten Er worden Topscore-ativiteiten aangeboden. Bij verschillende vakken worden activiteiten georganiseerd. Reizen De tweede klas gaat naar Parijs en bezoekt Disneyland. Ouderbetrokkenheid Er is een oudercomité dat een aantal activiteiten organiseert.

O re Bij de vo -

Bij ad ge De ge tw

Br

M El tw m de uu di wo aa om

Schoolprofiel Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b + lwoo 1 vmbo-b met en zonder lwoo 1 vmbo-b-k met en zonder lwoo 1 vmbo-k met en zonder lwoo 1

S aantal leerlingen 14 16 16 20

aantal brugjaren 2 2 2 2

vmbo-sector: zorg & welzijn

Open dagen l donderdag

27 januari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur 29 januari 2011 van 10.00 tot 12.00 uur Beide dagen rondleiding door de school en mogelijkheid om mee te doen aan workshops.

l zaterdag

De Rosa is een kleine, gezellige en overzichtelijke school. Er is aandacht voor iedereen en hulp/begeleiding is mogelijk op allerlei gebied. Bijzondere vakken in de brugklas zijn: - Praktijkblok, bestaande uit: verteltheater, koken, beeldende vorming en creatief met textiel en groen. - Krant in de klas: leesvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid. - Drama: communicatieve vaardigheden en algemene ontwikkeling. In de nieuwe onderbouw worden de leergebieden Kunst & Cultuur, Mens en Maatschappij en diverse vakoverstijgende projecten aangeboden. In de bovenbouw wordt ook het vak Uiterlijke Verzorging gegeven. In leerjaar vier is er een klas met LeerWerkTraject, waarbij de leerlingen twee dagen per week stage lopen. Er is een doorlopende leerlijn naar het middelbaar beroepsonderwijs zodat leerlingen een jaar korter over hun mbo-studie

84

B

h h a g

O

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen