Page 85

en t e

n f

nt et . ld

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 83

Scholengemeenschap Reigersbos Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Algemeen Directeur Directeur Onderwijs Teamleider Brugklas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders, geeft individuele en groepsbegeleiding en schakelt het zorgteam in voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de lessen in de onderbouw vervangen door andere docenten. Extra begeleiding Bijles Leerlingen kunnen bijlessen

krijgen op het gebied van: Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Alle leerlingen krijgen lessen studievaardigheden en sociale vaardigheden. Huiswerkbegeleiding Er is een huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Er zijn dyslexiespecialisten voor de begeleiding aanwezig. Begeleiding bij faalangst De school biedt faalangstreductietrainingen aan.

Kosten 1e leerjaar € 90 : werkweek 1e jaar € 80 : gymkleding, huur kluisje, excursies, extra leermiddelen.

Zittenblijven Doubleren wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-k-t vmbo-t / havo havo / atheneum kopklas tweetalig havo / atheneum

aantal klassen 3 4 1 1 2

aantal leerlingen 25 25 25 15 25

aantal brugjaren 1 1 2 2

vmbo-sector: economie

Open dagen l dinsdag

18 januari 2011 van 09.00 tot 16.00 uur: Groep 8 introductiedag l zaterdag 22 januari 2011 van 10.30 tot 13.30 uur: Open dag l maandag 28 februari 2011 van 09.00 tot 21.00 uur: Start 1e aanmeldingsronde

83

Ravenswaaipad 3 1106 AW Amsterdam Zuidoost Zuidoost 020 563 3050 info@sgreigersbos.nl www.sgreigersbos.nl Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos dhr. R.T.G. Spierings mw. E.W.M. van Nieuwenhuizen dhr. E.J. Baaijens openbaar 850 metro 54 (halte Reigersbos) en bus 47

Bijzonderheden Huisvesting De leerlingen van het eerste leerjaar volgen het merendeel van de lessen in een aparte vleugel, zodat zij door de overzichtelijkheid en de persoonlijke benadering zich sneller thuis voelen en zo goed mogelijk kunnen presteren. Ons schoolgebouw is modern en ruim van opzet, rustig gelegen, goed bereikbaar, schoon, veilig en kent een hoog voorzieningenniveau. Veiligheid SGR heeft een open gemoedelijke sfeer, een actief beleid op gebied van orde, rust en veiligheid. Computers ICT is sterk ontwikkeld met digitale schoolborden in alle lokalen, vier ruime computerlokalen en een studiecentrum met 120 computerwerkplekken. Buitenschoolse activiteiten SGR organiseert sportieve en

culturele activiteiten, excursies en stedenreizen. We stimuleren leerlingen deel te nemen aan: de leerlingenraad, Topscore, Pop’s Cool (een project in samenwerking met de Muziekschool) en de danstalentklas. SGR is gecertificeerd als Sport Actieve School. Ouderbetrokkenheid SGR heeft ouderklankbordgroepen en communiceert zeer regelmatig met ouders. SGR heeft een helder beleid ten aanzien van te laat en verzuim en een goede communicatie hierover met ouders.

Schoolprofiel Op SGR worden de leerlingen geplaatst in homogene niveaugroepen om zo snel mogelijk onderwijs op het juiste niveau te kunnen aanbieden. De school biedt de leerlingen alle mogelijkheden om door te stromen. Naast aandacht voor het behalen van goede studieresultaten kunnen talenten zich verder ontwikkelen. In dit opzicht zijn bijzonder: - de TTO-klas (tweetalig onderwijs), een havo/vwo-klas waarin de leerlingen de helft van de vakken aangeboden krijgen in het Engels en extra lessen Engels volgen. - de sportklas en de kunst&cultuurklas - alle leerlingen hebben het vak dans verzorgd door Dansacademie Lucia Marthas. - de havo/vwo-klas met een plusprogramma dat bestaat uit extra Spaans en sciencelessen.

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen