Page 84

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 82

S

Praktijkonderwijs LUCA - VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Opleidingsmanager Zorgcoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, bieden wij de leerling een plaats aan op onze school of spannen ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

gesprek met hun mentor. Periodiek overleg met het Zorg Advies Team over leerlingen die extra zorg behoeven. Op school zijn leerling-coaches actief: leerlingen die ervoor zorgen dat kinderen in de brugklas met probleempjes op school worden geholpen.

Kosten 1e leerjaar Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor die dagelijks les geeft aan de leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De dag begint en eindigt bij de mentor. Opvang bij lesuitval Zoveel mogelijk worden de lesroosters ingekort of worden lessen overgenomen. Extra begeleiding Anders Leerlingen worden intensief begeleid door het zorgteam. Twee keer per week hebben de leerlingen een individueel

€ 30 : diverse activiteiten (dagje uit e.d.)

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting De school heeft mooie lokalen die goed zijn ingericht voor de verschillende vakken. In de keuken, het technieklokaal en het lokaal voor de kunstvakken zijn de leerlingen met veel plezier aan het werk. Verder is er een Repro-ruimte waar leerlingen (ook van andere scholen)

Soorten onderwijs Brugklassen praktijkonderwijs

aantal klassen 2

aantal leerlingen 15

aantal brugjaren -

Open dagen l donderdag

27 januari 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Open dag l woensdag 2 maart 2011 van 13.15 tot 15.15 uur: Doemiddag, aanmelden hiervoor verplicht: tel. 020 579 7150 l woensdag 9 maart 2011 van 13.15 tot 15.15 uur: Doemiddag, aanmelden hiervoor verplicht: tel. 020 579 7150

Javaplantsoen 24 1095 CS Amsterdam Oost 020 579 7150 vmbo-amsterdam@rocva.nl www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. R. van Bever dhr. R. Schneiders algemeen bijzonder 100 tram 7, 14 en bus 37 (halte Soembawastraat)

leren om boekjes, t-shirts en drukwerk te maken. Veiligheid De school is klein en overzichtelijk. ‘Iedereen kent iedereen’. Buitenschoolse activiteiten De school organiseert geregeld excursies en sportdagen. Het LUCA is een sportactieve school en doet mee aan Topscore: vier dagen per week kan na schooltijd worden gesport, o.a. basketbal, voetbal, roeien en (kick)boksen. Ouderbetrokkenheid Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een bespreking over het portfolio van het kind. Eenmaal per jaar

is er een algemene ouderavond. De school heeft een actieve leerlingenraad. Verder Het praktijkonderwijs is voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar die van de basisschool het advies hebben gekregen deze opleiding te volgen. Het programma duurt vier tot vijf jaar. Je leert een beroep en je leert hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Samen met je docenten bekijk je waar je kunt werken. De school helpt bij het vinden van een betaalde baan. De groepsgrootte is gemiddeld vijftien leerlingen.

Schoolprofiel Het LUCA is een kleine school voor leerlingen met een indicatie voor praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. We volgen de leerlingen in hun interesses en mogelijkheden. Het LUCA streeft ernaar zoveel mogelijk praktijkvakken aan te bieden. We brengen leerlingen sociale vaardigheden bij (communiceren en samenwerken bijvoorbeeld), maar ook vaardigheden als werk voorbereiden, problemen oplossen, veilig of milieubewust werken, en het aannemen van de juiste houding in een team. In een portfolio is terug te vinden welke vorderingen de leerling heeft gemaakt. Het praktijkonderwijs leidt toe naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in mbo niveau 1. In leerjaar drie begint de arbeidstraining. Er wordt stage gelopen in een bedrijf onder begeleiding van een docent. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen twee dagen per week stage. De school is met ingang van dit schooljaar gevestigd op een nieuwe, tijdelijke locatie op het Javaplantsoen. We zijn in afwachting van nieuwbouw op het Zeeburgereiland. Het onderwijs van het LUCA wordt mede gefinancierd door gelden ter beschikking gesteld door het Europees sociaal fonds. LUCA maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

82

Aa

O re Bij ad ge

Br

M El m ee lin ind di in no O Bij de an Ex Bij Le

S

B

v v h k t

v

O

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen