Page 83

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 81

Praktijkcollege Het Plein Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Zorgcoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

n)

Aanmeldingsprocedure

t

n.

i-

kn,

-

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of we spannen ons in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Minimaal twee uur per dag les van de eigen mentor en intensieve begeleiding. Opvang bij lesuitval Er is vervanging en opvang in andere groepen. In een uiterst geval is er een roosteraanpassing. Extra begeleiding Bijles Een onderwijsprogramma dat is afgestemd op individuele leerbehoeften. Huiswerkbegeleiding In alle leerjaren wordt zo nodig door de mentor huiswerkbegeleiding geboden. Begeleiding bij dyslexie Met computerprogramma’s

kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring of leeszwakke leerlingen, extra getraind worden in hun lees- en spellingsvaardigheden. Extra taalondersteuning Er wordt taalondersteuning aangeboden bij de leerstof van de praktijkvakken. Anders Het Plein biedt: faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining.

praktijkonderwijs

voelen, mentoren en directie staan open voor vragen en bieden hulp waar nodig. Onze gebouwen en inrichting voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Computers Digitale schoolborden en laptops voor leerlingen in een draadloos netwerk. Buitenschoolse activiteiten Werksimulatie in bedrijven en instellingen en culturele activiteiten. Reizen

Voor de onderbouw in Nederland en voor de bovenbouw naar het buitenland. Ouderbetrokkenheid Tweemaal per jaar een ouderavond. Daarnaast contact met ouders als dat wenselijk is. Verder Praktische diploma’s, als jeugdEHBO, veiligheidscertificaat VCA, bromfietsrijbewijs. Lessen individuele ontwikkeling en Portfolio.

Kosten 1e leerjaar € 25 : ouderbijdrage € 85 : werkweek 1e jaar € 25 : overig

Schoolprofiel

Zittenblijven Op Het Plein volgen alle leerlingen een onderwijsprogramma op maat, afgestemd op de individuele leerbehoeften van de leerling. Hierdoor is zittenblijven niet aan de orde.

Bijzonderheden Huisvesting De school is goed bereikbaar. Veiligheid Leerlingen dienen zich veilig te

Soorten onderwijs Brugklassen

Jan de Louterpad 5 1063 ME Amsterdam Nieuw-West 020 480 1048 k.amar@het-plein.net www.het-plein.net Stichting Kolom dhr. M. Marzguioui mw. M.J.M van der Kolk algemeen bijzonder 209 tram 13, 14, 7 en bus 19 en 64

aantal klassen 2

aantal leerlingen 16

aantal brugjaren -

Open dagen l woensdag

19 januari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Gelegenheid voor rondleiding, bezoek informatiestands en lesbezoek. l woensdag 16 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Gelegenheid voor rondleiding, bezoek informatiestands en lesbezoek.

81

Praktijkcollege Het Plein is een prettige, kleinschalige en goed gestructureerde school voor Praktijkonderwijs in Amsterdam (Geuzenveld). De leerlingen krijgen op deze school volop de aandacht en zorg die zij nodig hebben. Innoverend onderwijs en pedagogische ondersteuning richten zich op de versterking van de talenten en kwaliteiten van de leerlingen en stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid. Leerlingen van Het Plein zijn daarmee in staat zich te ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen met een goede toekomst. Iedere leerling werkt op zijn/haar eigen niveau, waardoor hij/zij alle kansen krijgt voor een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling. Het maatwerkprogramma voor de bovenbouw is daar een voorbeeld van. Theorie en praktijk zijn op de school in goed evenwicht: de lessen kennen veel variatie, en ook buiten het lesprogramma zijn er veel activiteiten. Op Het Plein werkt een hecht, flexibel en professioneel team van onderwijzend en ondersteunend personeel goed samen. De veelzijdigheid en diversiteit in het team komen ook de leerlingen ten goede. De resultaten van de leerlingen van Het Plein zijn prachtig: driekwart van de leerlingen rondt de schoolperiode af met een Kwaliteit-1-certificaat. Ook een optimale nazorg hoort hierbij. Door nauwe samenwerking met vervolgopleidingen, zoals op het ROC, vervolgen veel leerlingen hun opleiding en vergroten daarmee hun kansen in de samenleving. Het Plein is met dit alles een aangename school, waar leerlingen naar eigen kunnen opgeleid worden tot kansrijke jongvolwassenen.

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen