Page 81

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 79

De Passie Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure n

e we

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Naast het niveau wordt onderzocht of er een match is op basis van de identiteit van de school. Met elke leerling wordt een kennismakingsgesprek gevoerd over wederzijdse verwachtingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke groep heeft een mentor. Deze mentor is het aanspreekpunt voor alle begeleiding die een leerling nodig heeft. Opvang bij lesuitval In principe is er geen uitval. Wanneer vervanging niet mogelijk is wordt het rooster zo aangepast dat er geen tussenuren zijn.

Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding De onderbouwklassen hebben studie-uren waarin de leerlingen onder begeleiding huiswerk maken. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart. Hierop staan aanwijzingen waar de docenten met les en toetsen rekening mee horen te houden. Daar waar nodig is kan RT ingezet worden. Extra taalondersteuning Eén lesuur extra Nederlands voor begrijpend lezen. Begeleiding bij faalangst Bij voldoende aanmeldingen bieden we faalangstreductietraining en sova training aan. Anders Het uitgangspunt is dat alle personeelsleden bezig zijn met leerlingenbegeleiding: van conciërge tot en met de directeur.

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-t vmbo-t / havo havo / atheneum atheneum + latijn

aantal klassen 1 1 1 1

aantal leerlingen 25 25 28 28

aantal brugjaren 2 2 2 2

Contactweg 150 1014 BW Amsterdam Centrum/Westelijk Havengebied 088 - 337 2760 amsterdam@passie.net www.passie.net Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs dhr. J.C. Wisse dhr. R. de Cock evangelisch 241 metro 50 (halte Isolatorweg) of bus 36 (uit A’dam Noord), kijk op de site voor een routebeschrijving

De aard van de begeleiding verschilt natuurlijk per situatie en per leerling. Alle leerlingen hebben een mentor, maar bij specifieke problematiek ziet het zorgteam, onder leiding van de zorgcoördinator, erop toe dat elke leerling de juiste begeleiding krijgt.

Kosten 1e leerjaar € 30 : ouderbijdrage € 40 : overig € 60 : introductiekamp

Zittenblijven In de onderbouw blijft in principe niemand zitten, maar stroomt door naar een passend vervolg.

Bijzonderheden Huisvesting Begin 2011 verhuizen we naar Zekeringstraat 38-40: een mooier en degelijker gebouw. Veiligheid De school is overzichtelijk. Vanaf de eerste schooldag is er twee weken reisbegeleiding vanaf station Sloterdijk naar De Passie. Computers Er is 1 computer voor elke zeven leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten Gedurende het schooljaar: excursies, vieringen en sporttoernooien. Deelname aan de schoolband en daarnaast kun je je eigen initiatieven ontplooien. Reizen In het eerste leerjaar is er een introductiekamp. In leerjaar drie (havo en vwo) gaan we naar het buitenland. De leerlingen van vmbo-t drie starten met een survivalkamp. In het vijfde leerjaar wordt een culturele reis naar een Europese hoofdstad georganiseerd. Ouderbetrokkenheid We organiseren ouderavonden, ronde tafel sessies en gebedsavonden. Maandelijks sturen we een digitale nieuwsbrief, de iPassie. Er is naast de MR een oudernetwerk.

Schoolprofiel Open dagen De Passie verzorgt Evangelisch en Bijbelgetrouw onderwijs. We zijn een school voor jongeren die op school willen leven en leren vanuit hun christelijke geloof. Dit uit zich niet alleen in de naam en in activiteiten als Bijbellezen en gebed, maar ook in de Bijbelse opvattingen in de lesstof. Wij zijn een gezellige, goede en veilige school voor leerlingen en willen graag opleiden en vormen voor het leven.

l zaterdag

22 januari 2011 van 10.00 tot 14.00 uur: Open dag l woensdag 2 februari 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Open avond l woensdag 16 februari 2011 van 13.30 tot 15.30 uur: Open lesmiddag - vooraf opgeven svp

79

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen