Page 50

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 48

C

Clusius College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. In de mentoruren wordt in de onderbouw aandacht besteed aan sociale vaardigheden, huiswerkbegeleiding en voorbereiding op de maatschappelijke stage. In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan huiswerkbegeleiding en competenties gericht op de stage. Decanaat De mentoren van de bovenbouw organiseren bezoeken aan het mbo en helpen bij de beroepskeuze en vervolgopleiding.

Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht streeft het Clusius College ernaar de lessen te vervangen. Roosterwijzigingen zijn te vinden op: www.clusius.nl. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Binnen de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het huiswerk. De voorbereiding op het examen vindt plaats tijdens de vaklessen in de bovenbouw. Begeleiding bij dyslexie Bij toetsen krijgen leerlingen met dyslexie extra tijd en eventueel de opgaven op A3-formaat. Bij sommige toetsen is het mogelijk dat de toets op de computer gemaakt wordt, al dan niet met gebruik van een spraakmodule. Anders Aan onze school zijn een aantal specialisten verbonden, zoals een onderwijshulpverlener van bureau jeugdzorg en een

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b met en zonder lwoo 2 vmbo-b-k met en zonder lwoo 1

aantal leerlingen 18 18

vmbo-sector: landbouw

Open dagen l vrijdag

28 januari 2011 van 18.30 tot 21.00 uur: Open avond l zaterdag 29 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag

aantal brugjaren 2 2

Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Noord 020 636 3636 amsterdam@clusius.nl www.clusius.nl Agrarisch Opleidingen Centrum Clusius College dhr. F. Klijzing dhr. P. van Keeken algemeen bijzonder 240 32, 105, 109

schoolmaatschappelijk werker. Zij voeren gesprekken binnen school met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Indien nodig wordt in samenspraak met de ouders een externe hulpinstantie ingeschakeld.

Kosten 1e leerjaar € 70 : ouderbijdrage € 200 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Op de internetsite: www.clusius.nl kunt u de schoolgids vinden. In de schoolgids is de overgangsregeling opgenomen.

Bijzonderheden Huisvesting Veel praktijkvoorzieningen, waaronder een tuin, een groot kooklokaal en een lokaal voor dierverzorging. Binnen de praktijkuren wordt ook regelmatig aandacht besteed aan ondernemend handelen. Veiligheid De school is kleinschalig, overzichtelijk met veel toezicht. Er

zijn schoolregels opgesteld, deze zijn terug te vinden in de schoolgids. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen niet van het schoolterrein af. Tevens voeren wij een schoolveiligheidsbeleid. Computers Naast een vast computerlokaal is er in elk lokaal een digitale werkruimte, waar een aantal computers beschikbaar is voor leerlingen. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd kunnen de leerlingen via Topscore kosteloos deelnemen aan sportactiviteiten. Reizen Klas 1 gaat op werkweek naar Friesland. Binnen de andere leerjaren wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan internationalisering. Ouderbetrokkenheid Via onze ouderraad kunt u als ouder meedenken en raad of advies geven over schoolzaken

Aa

O re Bij ad ge

Br

M El ee be ind co di De De he de is de bo op

S

B

v v

Schoolprofiel

v

Het Clusius College is een sfeervolle groenschool. Hier leer je hoe je dieren moet verzorgen, maar ook hoe je bloemen kweekt en planten verzorgt. Daarnaast leer je lekkere gerechten te bereiden. Naast de verschillende praktijkvakken worden ook theorievakken aangeboden. Op deze school besluiten we veel samen en initiëren we tal van (buitenschoolse) projecten. Leren doen we hier door zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Wanneer extra ondersteuning nodig is, heeft de school daar verschillende mogelijkheden toe. Het Clusius College is een kleinschalige en veilige school. Studeren in groen moet je zeker doen!

O

48

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen