Page 46

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 44

Calvijn met Junior College

C

Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Intakecoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij de aanmelding kijken wij of de begeleiding die deze school biedt aansluit bij de behoefte van de leerling. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke leerling heeft een studieloopbaanbegeleider die de leerling op school en op stage begeleidt. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Twee keer per week kunnen leerlingen huiswerkbegeleiding krijgen. Begeleiding bij dyslexie Onze remedial teachers ondersteunen leerlingen met dyslexie/dyscalculie. Ook kunnen zij externe ondersteuning aanvragen. Extra taalondersteuning Bij ons op school krijgen leerlingen extra les in de Neder-

landse taal. Ook komen er wekelijks Engels sprekende mensen (native speakers) op bezoek om leerlingen te helpen met de Engelse taal. Anders Onze school heeft een studieloopbaancentrum ingericht. Hier komen alle expertises samen: school-maatschappelijk werk, decaan en remedial teaching. Als een leerling tijdelijk extra aandacht nodig heeft kan hij/zij in de time-out klas geplaatst worden.

Kosten 1e leerjaar € 40 : ouderbijdrage € 70 : schoolmaterialen en projecten

Zittenblijven Leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen kunnen bij onvoldoende inzet en lage resultaten blijven zitten. Leerlingen die basisberoepsgericht starten en doorgaan t/m hun mbo-2 diploma doen dit in hun eigen tempo en kunnen dus niet

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 7

aantal leerlingen 18

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

Open dagen l woensdag l maandag

26 januari 2011 van 16.00 tot 19.00 uur 7 maart 2011 van 17.00 tot 20.00 uur

aantal brugjaren 1

Schipluidenlaan 12 1062 HE Amsterdam Nieuw-West 020 615 3409 s.colak@calvijnmjc.nl www.calvijnmetjuniorcollege.nl Amarantis Onderwijsgroep mw. S. Colak interconfessioneel 525 tram 1, 17, bus 19, 23, 195 en metro 50. De school ligt naast station Lelylaan.

blijven zitten.

Bijzonderheden Huisvesting In 2014 verhuist onze school naar een nieuw schoolgebouw. Dit ligt naast station Lelylaan en het stadsdeelkantoor. Veiligheid Wij gaan ervan uit dat je veiligheid creëert door elkaar te kennen en op een positieve manier met elkaar om te gaan. Onze medewerkers worden hierbij bijgestaan door een schoolveiligheidsteam. Dit zijn medewerkers van bureau Leerplicht en een politieagent. Buitenschoolse activiteiten Wij zijn een brede school: buiten lestijd bieden we allerlei activiteiten aan. Zoals elke dag

van 15.15 tot 17.15 uur sport, websites maken, workshop camerajournalistiek, een kunstwerk maken of theaterles. Een leerling volgt dit programma minstens één middag per week. Ouderbetrokkenheid Wij vinden een goed contact met de ouders belangrijk hebben. De studieloopbaanbegeleider van de leerling komt elk jaar op huisbezoek, ouders komen mee met de rapportuitreiking en we organiseren bijeenkomsten voor ouders. Ook kunnen zij op de website resultaten en aanwezigheid volgen.

Schoolprofiel Het Calvijn met Junior College is een school voor leerlingen met een advies voor vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Wij vinden het belangrijk dat een leerling de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg worden competentiegericht opgeleid tot aan de startkwalificatie(mbo niveau 2). Leren door te doen en daarop te reflecteren staat centraal. Leerlingen worden stapsgewijs begeleid naar zelfstandigheid en komen al snel in contact met de beroepspraktijk. In samenwerking met externe partners biedt de school de leerlingen de mogelijkheid om een brede kijk op de maatschappij en de beroepspraktijk te krijgen. Het moment dat een leerling zijn diploma haalt is afhankelijk van zijn ontwikkeling. Om het mogelijk te maken dat leerlingen sneller, bijvoorbeeld in 5 jaar, een mbo niveau 2 diploma halen is er geen vmbo-examen meer voor de basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast heeft het Calvijn met Junior College een reguliere vmbo-kader opleiding waarin het vmbo-examen behouden is. Ook hierin willen wij echter zo veel mogelijk de praktijk betrekken. Dit houdt in dat deze leerlingen in klas 3 en klas 4 ook een dag in de week stage lopen.

44

Aa

O re Bij de vo -b z Bij ad ge

Br

M El ee ho lin de va va O Le wo an Ex Bij O va

S

B

h h a g

O

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen