Page 43

g

as-

der

e-

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 41

Bredero Beroepscollege - VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Deelschoolleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Horeca, Toerisme & Voeding / Metalektro, Instalektro, Voertuigentechniek, Elektrotechniek, Bouwtechniek / Handel, Administratie & Verkoop

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. We gebruiken de methode ‘Leefstijl’ om sociale vaardigheden te trainen.

Decanaat De decaan helpt bij sectorkeuze en een mbo-vervolgopleiding. Opvang bij lesuitval Aanwezige docenten vangen zoveel mogelijk lesuitval op. Extra begeleiding Bijles Bij ons heet dit Plusles. Indien nodig geven onze leraren binnen alle lessen extra bijles of speciale zorg. Huiswerkbegeleiding Binnen lessen is veel aandacht voor huiswerk. De mentor leert ‘hoe huiswerk te maken’. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden in de brugklas getest op leerproblemen. Er is Remedial Teaching en een compensatieregeling. Extra taalondersteuning Taalbegrip en -verwerving staan centraal in alle lessen. Anders De zorg voor leerlingen waarborgen we door nauwe samenwerking van mentoren. Er is een

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 7

aantal leerlingen 18

aantal brugjaren 2

vmbo-sectoren: economie en techniek

Open dagen l zaterdag

29 januari 2011 van 10.00 tot 13.30 uur: Open dag vmbo-b/k: informatie, proeflessen en sfeer proeven l woensdag 2 maart 2011 van 13.00 tot 16.30 uur: Open (inschrijf)middag De week van Bredero, 24 t/m 29 januari 2011: hele week lesjes, activiteiten en rondleidingen.

41

Meeuwenlaan 132 -136 1022 AM Amsterdam Noord 020 579 7200 vmbobk@brederocollege.nl www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. R. van Bever openbaar 500 bus 32, 33, 38, 105 en 109

zorgcoördinator en orthopedagoog, beide gespecialiseerd in leer- en emotionele problemen en een Zorg Advies Team met externe deskundigen, zoals Bureau Jeugdzorg.

Kosten 1e leerjaar € 95 : werkweek 1e jaar € 80 : beroepsmateriaal, sportkleding en festiviteiten

Zittenblijven Door een goede begeleiding en interne doorverwijzing komt dit zelden voor.

Bijzonderheden Huisvesting De school is overzichtelijk, ruimtelijk en beschikt over twee panden. Veiligheid Er is permanent toezicht door

conciërges, docent-surveillances en camera’s. Er is een veiligheidscoördinator die goed contact met politie onderhoudt. De toegang loopt via de conciërges. Computers Vaklokalen beschikken over computers. ICT maakt deel uit van het beroepsprogramma in bovenbouw. Er is een moderne mediatheek. Buitenschoolse activiteiten Wij doen veel aan sport in en na schooltijd, wij organiseren workshops, bezoeken musea, bedrijven en evenementen. Reizen We organiseren ‘wendagen’ en excursies in alle leerjaren. Ouderbetrokkenheid Er zijn informatieavonden. Ouders halen met hun kind het rapport op bij de mentor.

Schoolprofiel Het Bredero College is een openbare school gevestigd op twee locaties. Op de Meeuwenlaan is de deelschool Bredero Beroepscollege gevestigd waar je de opleidingen vmbo basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg kunt volgen. Het Bredero College is een veilige school met een prettige omgeving om te leren én te leven. Wij vinden het belangrijk dat jij plezier hebt in leren. Je krijgt de kans jouw talenten te ontwikkelen en een diploma te behalen dat het beste daarbij past. Binnen de sectoren Economie en Techniek kun je na het tweede jaar kiezen voor de opleidingen Handel, Administratie & Verkoop; Horeca, Toerisme & Voeding; Bouwtechniek, Voertuigentechniek, Elektrotechniek, Metalektro & Instalektro. Je leert dan in een echt restaurant, bouwplaats of kantoor te werken. Verder hebben wij extra aandacht en zorg voor je in de vorm van lesbegeleiding en sociale trainingen. Er worden veel leuke culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. Wij stemmen ons onderwijs af op de eisen van de vervolgopleidingen, zodat je je nog beter kunt voorbereiden op je verdere schoolloopbaan. Bredero Beroepscollege maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen