Page 42

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 40

Berlage Lyceum

B Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Contactpersoon brugklas contactpersoon TTO Conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Leerlingen die hun voorkeur uitspreken voor plaatsing in het Tweetalige Onderwijs krijgen hiervoor een toelatingsgesprek en eventueel een aanvullende test. Voor TTO is altijd minimaal havo/vwo-advies nodig. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De klassenmentor waakt over het wel en wee van de leerlingen en houdt de leerprestaties in de gaten. Om de overstap naar het VO nog beter te begeleiden helpen leerlingen uit de vierde klas als hulpmentor.

Decanaat Decanen begeleiden bij het kiezen van een beroep of een opleiding. In de brugklassen voorbereiding op de keuze tussen Frans, Duits en Spaans. Opvang bij lesuitval In principe kennen wij geen lesuitval. Onder de noemer ‘Berlage Leest’ werken wij tijdens deze uren aan de lees/taalvaardigheid en het leesplezier van de leerlingen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Het Berlage Lyceum werkt samen met Moll Huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding vindt op school plaats, aansluitend op de lessen. Leerlingen van het Berlage kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen daarvoor de

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen mavo (vmbo-t) 2 havo 2 atheneum 1 tweetalig atheneum / gymnasium 4

aantal leerlingen 26 28 28 28

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l donderdag

13 januari 2011 van 19.00 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders van groep 8 l zaterdag 15 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor leerlingen en ouders van groep 8

aantal brugjaren 1 1 1 1

P L Takstraat 33 1073 KJ Amsterdam Zuid 020 572 1200 b.sirach@berlagelyceum.eu www.berlagelyceum.eu Onderwijsstichting Esprit mw. B. Sirach mw. C. de Adelhart Toorop dhr. L.J. Veldhuyzen algemeen bijzonder 1140 tram 4, 12, 25 en bus 15, 69, 169

benodigde faciliteiten. Extra taalondersteuning Onder de noemer Berlage Leest is iedere docent een taalbewust docent. Zo is iedere les op het Berlage een taalles. Begeleiding bij faalangst Voor faalangstige leerlingen is er de mogelijkheid tot het volgen van een faalangstreductietraining.

Kosten 1e leerjaar € 95 : ouderbijdrage € 160 : werkweek 1e jaar € 450 : buitenlandreis (alleen Tweetalig onderwijs)

Zittenblijven Zittenblijven in de brugklas is in principe niet mogelijk. De leerling stroomt door naar het tweede leerjaar van het meest passende onderwijstype.

Veiligheid Er is videobewaking en er zijn kluisjes. Verder is er veel aandacht voor een prettig en veilig schoolklimaat. Buitenschoolse activiteiten Topscore (sportproject met basketbal, volleybal, voetbal en cheerleaden), Toneelgroep Amsterdam en het Fijnhouttheater. Reizen Brugklaskamp, TTO buitenlandreizen. In de bovenbouw zijn er Europese stedenreizen. Ouderbetrokkenheid Het Berlage heeft een actieve ouderraad waarin in principe ouders van leerlingen uit alle afdelingen van de school vertegenwoordigd zijn. Twee leden van de ouderraad vormen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van het Berlage Lyceum.

Bijzonderheden Huisvesting Het Berlage Lyceum is gehuisvest in twee prachtige monumentale gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School.

H V I t B A

Aa

O re Bij de vo -b z Bij ad ge

Br

M El m m va

S

B

Schoolprofiel Het Berlage Lyceum is een echte Amsterdamse school met diverse opleidingen van mavo tot en met Tweetalig Gymnasium. Op onze school lopen alle culturen die je in Amsterdam tegenkomt rond en dat maakt het Berlage tot een kansrijke en veilige school met uitdagend onderwijs. Het Berlage bereidt elke leerling zo goed mogelijk voor op zijn/haar plaats binnen de samenleving. Het Berlage is op elk niveau een kwaliteitsschool die zorg draagt voor een goede opleiding met maximale kansen op het behalen van een diploma, het verkrijgen van een plaats op een vervolgopleiding of het vinden van werk.

40

v

v

O

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen