Page 40

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 38

Barlaeus Gymnasium

D Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector Conrector Conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid krijgen broertjes en zusjes van op 1 augustus zittende leerlingen voorrang evenals kinderen van personeelsleden die op 1 augustus 2010 in dienst waren. Deze voorrangsregel wordt afgebouwd en geldt niet voor overige toekomstige leerlingen. Zie de schoolgids van het Barlaeus voor meer informatie. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat Klassenmentor. Wekelijks mentor/studielesuur. Wekelijks mentorenoverleg. Per klas zes vijfdeklas hulpmentoren. Twee

klassikale en twee individuele ouderavonden per jaar. Decanaat Profielkeuzedecaan en studiekeuzedecaan. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden waar mogelijk weggeroosterd. Anders opvang door andere docent. Extra begeleiding Bijles Bijlessysteem via oudere leerlingen. Huiswerkbegeleiding Gerichte pluslessen in diverse vakken en vaardigheden. Volledig begeleide Huiskamer op andere locatie voor leerlingen die thuis ondersteuning of ruimte missen. Extra rekenen en taal bij aanvang schooljaar n.a.v. test. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, begeleiding en testen door Remedial Teacher.

Soorten onderwijs Brugklassen gymnasium

aantal klassen 5

aantal leerlingen 27

aantal brugjaren 0

Open dagen l zaterdag

29 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Open markt tot 11.30; daarna drie lesrondes voor ouders en kinderen. Geen centraal informatiemoment! l woensdag 9 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Algemene informatiebijeenkomst voor ouders; aansluitend Open markt in de Mediatheek. l woensdag 9 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag voor 8e groepers. Inschrijven niet nodig, aanwezig uiterlijk 13.50

Weteringschans 29 -31 1017 RV Amsterdam Centrum 020 626 3396 m.bosman@barlaeus.nl www.barlaeus.nl Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia dhr. drs. M.F. Elkerbout mw. drs. M.P.J. Bosman mw. drs. Z. Kwint openbaar 823 tram 1,2,5,6,7,10 en diverse bussen

Extra taalondersteuning Naar aanleiding van test (grammatica, spelling, taalachterstand). Begeleiding bij faalangst Faalangstcursus tweede klas. Anders Extra begeleiding doubleurs; begeleiding studie in het buitenland. Delf/Goethe/Cambridge en AP-examens.

Kosten 1e leerjaar € 430 : gemiddelde van zes jaar om uitschieters te voorkomen (bv. reis Rome in klas 5)

Zittenblijven Niet in de eerste klas, niet twee keer binnen drie jaar.

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is volledig gemoderniseerd met behoud van de traditionele sfeer. Ruime kantine, goed uitgeruste mediatheek en schitterende sportzalen. Veiligheid Veiligheidscoördinator, contacten bij politie, incidentregistratiesysteem. Computers Ruim tachtig leerlingpc’s met internet. Alle lokalen hebben

beamers, dvd en internet. Buitenschoolse activiteiten Grote muziektheaterproductie, koor, orkest, grime, dans, eerste klasmusical, eerste klasgala, schoolkrant, klassentoernooi, sportmiddagen, buitenschoolse sporttoernooien, skireis, actieve leerlingenraad, diverse debatwedstrijden, Dam tot Damloop en Europees Jeugdparlement. Reizen 1e klas kamperen, 3e klas survivalkamp, 4e klas kunstreis, 5e klas Rome, 6e klasdagen. Diverse vakexcursies. Ouderbetrokkenheid Ouders in de MR, actieve oudervereniging, huiswerkbegeleiders, mediatheekouders. Cursussen (bv Latijn) voor ouders door Stichting Vrienden van het Barlaeus. Sporten voor ouders onder begeleiding van docent L.O. Verder Geld mag een schoolkeuze nooit beinvloeden; het Barlaeus heeft een fonds waar ouders aanspraak op kunnen maken voor (een bijdrage in) de kosten voor schoolreizen etc. Het Barlaeus werkt nauw samen met het Vossius, Ignatius en 4e Gymnasium.

H

Aa

O re Bij de vo -b z Bij ad ge

Br

M Ied O na De De lin wi str na

S

B

v

v

Schoolprofiel

O Het Barlaeus is een traditioneel gymnasium, waar respect, gelijkwaardigheid, goede begeleiding en uitstekende resultaten kenmerkende factoren zijn. Kunst en cultuur hebben ook een belangrijke plaats in ons curriculum: gelegen in het hart van Amsterdam profiteren we dan ook volop van alle voordelen die de stad met zich meebrengt! En niet onbelangrijk: de school staat bekend om een prettig en veilig klimaat.

38

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen