Page 23

ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 21

De RVC is een onafhankelijke commissie. De RVC beoordeelt aan de hand van landelijke regels of uw kind in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of lwoo. Als dat zo is dan krijgt de nieuwe school geld om uw kind extra zorg en begeleiding te bieden.

verplicht mee aan de cito-eindtoets. Deze leerlingen worden in plaats hiervan getest op het gebied van leerresultaten en intelligentie. Alle leerlingen die meedoen aan de cito-eindtoets krijgen dezelfde toets. De uitslag van de cito-eindtoets is een score tussen 500 en 550. Als de uitslag van uw kind bekend is, bespreekt de leerkracht van de basisschool die uitslag met u. Daarbij legt hij de cito-score naast het basisschooladvies. Hij bespreekt met u hoe de nieuwe school de aanmelding van uw kind zal behandelen: wordt uw kind automatisch toegelaten, is er overleg nodig met de basisschool, of krijgt uw kind een aanvullend onderzoek? Zie het schema op p. 17.

Meer hierover kunt u lezen op de website van de samenwerkende Amsterdamse VO-scholen: www.swvadam.nl. U vindt hier informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, lwoo, het rugzakje en het speciaal onderwijs. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met: Frits Otto, tel. 020 480 1702

Het onderwijskundig document De basisschool geeft belangrijke informatie door aan de VO-school waar uw kind zich heeft aangemeld: het basisschooladvies en het 2e toetsgegeven (meestal de cito-score). Ook geeft de basis-

Kinderen met een rugzakje Niet alle kinderen met een handicap hoeven naar een speciale school. Met extra begeleiding kan het kind misschien ook naar een gewone school. In de wet staat dat ouders met een kind voor het speciaal onderwijs zelf kunnen kiezen welk onderwijs hen het beste lijkt voor hun kind: een school voor speciaal onderwijs of een ‘gewone’ school. Gaat uw kind naar een gewone school, dan krijgt die school extra geld voor meer leerkrachten, extra hulpmiddelen of ambulante begeleiding. Uw kind krijgt zogezegd ‘een rugzakje mee’. Heeft uw kind een rugzakje en wilt u hem/haar aanmelden op een gewone school, dan kan dat alleen als uw kind van de basisschool een advies heeft gekregen voor die opleiding. De school waar u uw kind aanmeldt beoordeelt dan of ze uw kind kunnen plaatsen en of zij uw kind de zorg en begeleiding kunnen bieden die uw kind nodig heeft. Als de school vindt dat ze niet de passende zorg kunnen bieden, dan moeten ze dit goed onderbouwen en aan de ouders laten weten. Voor meer informatie over het speciaal onderwijs: zie H. 5. Hebt u vragen dan kunt u bellen met Frits Otto: zie kader hierboven.

Leukst? Ik voelde me meteen thuis.

Maarten Veldhuis

De cito-eindtoets In Amsterdam is afgesproken dat in principe alle kinderen in groep 8 deelnemen aan de cito-eindtoets. Alleen de kinderen met een basisschooladvies voor praktijkonderwijs of vmbo + lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) nemen niet

21

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen