Page 21

ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 19

stap

6

14 of 15 juni

Kenningsmakings(mid)dag kind op basis hiervan misschien voorrang kan krijgen. • Heeft u nog andere vragen, vraag dan een gesprek aan met de school. • Elke school heeft een schoolgids voor ouders. Daarin staan de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, kosten en nog veel meer informatie. Op de laatste pagina van de gids staan alle data die belangrijk zijn bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Houd die data dus in de gaten, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Alle VO-scholen organiseren op dinsdag 14 juni of woensdag 15 juni 2011 een kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen. Je krijgt daarvoor een uitnodiging van de nieuwe school. Het is belangrijk dat je dan aanwezig bent. Die dag is de eerste echte kennismaking met je nieuwe school. Je leert je toekomstige klasgenootjes kennen en er wordt informatie gegeven over het eerste schooljaar. Heeft uw kind van de VO-school geen uitnodiging ontvangen, vraag er dan naar. Kan uw kind echt vooral niet op de kennismakingsmiddag komen? Vraag voor s ouder dan bij de school of er een kennismakingsmiddag wordt georganiseerd voor de kinderen die verhinderd zijn. Tips voor ouders Voor veel ouders en kinderen blijft het een lastige klus, die schoolkeuze. Daarom nog een paar tips die kunnen helpen: • De belangrijkste tip voor ouders is: ga naar de meester of juf van uw kind als u iets niet begrijpt. Weet die het ook niet? Vraag dan of hij/zij het voor u kan uitzoeken. Ook als u het ergens niet mee eens bent kunt u dat bespreken met de leerkracht van uw kind. • Ga samen met uw kind een aantal scholen bekijken. Stel vragen en laat u uitleggen hoe zaken op de school geregeld zijn. Op p. 11 staat een vragenlijst die u hierbij kan helpen. • Kent u ouders met kinderen die al op de school zitten waar uw kind ook graag heen wil? Vraag wat ze van de school vinden. • Twijfelt u over het advies dat de basisschool heeft gegeven? Of denkt u dat uw kind zich verder kan ontwikkelen? Kies dan voor een brede scholengemeenschap. In de brugklas kan dan worden gekeken welke opleiding het beste past bij uw kind. • Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Vertel die school dan ook belangrijke bijzonderheden over uw kind, bijvoorbeeld dat uw kind een dyslexieverklaring heeft. Heeft uw kind (leer)problemen of heeft u zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de VO-school graag weten! • Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden? Bespreek dit direct bij de aanmelding van uw kind. De VO-school kan u vertellen of uw

Leukst? Ik had gelijk vrienden en er wordt niet gepest.

Chanel de Zwart

19

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen