Page 16

ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 14

stap

4

28 februari t/m 11 maart 2011

Aanmelden op een school De 1e aanmeldingsronde is van 28 februari t/m 11 maart 2011. Je hebt twee weken de tijd om je aan te melden bij een school. Het maakt niet uit of je je eerder of later in de twee weken aanmeldt. Alle leerlingen die zich in de 1e ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Vroege aanmeldingen hebben geen voorrang op late aanmeldingen. Je kunt je maar op één school aanmelden en alleen met het officiële aanmeldingsformulier. Je kunt wachten met het aanmelden op een school tot je cito-score bekend is, maar dat hoeft niet.

Loten Sommige scholen zijn zo populair dat ze meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. In dat geval gaan ze loten. Heeft de school meer onderwijssoorten en is er alleen overaanmelding voor een bepaalde onderwijssoort, dan kan het zijn dat de school alleen voor die ene onderwijssoort gaat loten. Als je je aanmeldt voor zo’n school loop je dus het risico dat je wordt uitgeloot. Op de scholenpagina’s staat bij elke school of er vorig jaar geloot is of niet, maar dit kan per jaar verschillen. Het is ook niet altijd te voorspellen of een school moet gaan loten. Vraag op de informatiedagen of de school dit jaar verwacht te moeten loten. Ook kun je voor de sluiting van de aanmeldingsperiode aan de school vragen of zich meer kinderen hebben aangemeld dan zij kunnen plaatsen. Je kunt dan het risico van uitloting nemen of je aanmelding terugtrekken en je op een andere school aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 11 maart, maar wacht hiermee niet tot de laatste dag. Je kunt de school vragen hoe ze zullen loten en hoe je ouders of de basisschool de loting kunnen controleren, ook achteraf.

Het aanmeldingsformulier Het aanmeldingsformulier krijg je vóór de voorjaarsvakantie van je eigen basisschool. Een school moet elke aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de kernprocedure behandelen (zie H. 2). Dat kan alleen als de school zeker weet dat elke aanmelding een serieuze aanmelding is. Daarom is afgesproken dat elke leerling zich maar op één Amsterdamse school mag aanmelden. Ook kinderen van buiten Amsterdam kunnen zich maar bij één school in Amsterdam aanmelden.

Cito-eindtoets In het schema hiernaast zie je een overzicht van de Amsterdamse scholen die vorig jaar hebben geloot en voor welk advies.

In de eerste week van de aanmelding is de uitslag van de cito-eindtoets bekend. De meeste leerlingen in groep 8 maken de cito-toets. Kinderen met een advies voor praktijkonderwijs of vmbo met lwoo (leerwegondersteuning) doen een andere test (zie p. 20). Op je cito-eindtoets kun je een score halen tussen de 500 en 550 punten. Als je cito-score binnen is, kun je kijken of je citoscore overeenkomt met je basisschooladvies. De cito-bandbreedtes die hiervoor gelden zijn vastgelegd in de kernprocedure, de afspraken die voor alle scholen gelden. Het kan zijn dat je citoscore afwijkt van het schooladvies. Dan overlegt de VO-school met de basisschool voordat ze beslissen of ze je toelaten. Als de cito-score erg afwijkt, dan zal de school je nog een toets afnemen (zie de tabel op p. 17).

Voorrang Op sommige scholen worden bij plaatsgebrek bepaalde kinderen met voorrang ingeschreven. Bijvoorbeeld kinderen die al een broertje of zusje op school hebben. Dit mag alleen als deze voorrangsregel in deze gids vermeld staat op de pagina van de school. Met ingang van dit jaar heeft een aantal VO-scholen, waaronder het 4e Gymnasium, het Amsterdams Lyceum, het Barlaeus Gymnasium, het Ignatiusgymnasium en het Vossius Gymnasium, hun voorrangsregels afgeschaft. Er geldt echter een overgangsrecht voor zittende leerlingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat aankomende leerlingen die nu een broer of zus op de

14

voora voor oude

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen