Page 13

ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 11

Wat is belangrijk?

?

Het onderwijs op school • Welke onderwijssoorten zijn er op school? • Heeft de school maar één onderwijssoort? • Of heeft de school meer dan één onderwijssoort? • Welke leerwegen en welke profielen biedt de school aan? • Hoe stelt men de eerste klassen samen? • Hoe lang duurt de brugperiode? • Kunnen leerlingen doorstromen naar een hogere onderwijssoort? Zo ja, hoe werkt dat dan? • Hoeveel tijd besteden de meeste kinderen aan hun huiswerk? • Heeft de school speciale onderwijsvoorzieningen, zoals een aparte muziekklas of sportklas? • Gelden hiervoor speciale toelatingseisen? • Moet hiervoor extra betaald worden? • Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn de regels hierbij en wanneer horen ouders dat? • Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen? Tot en met welk leerjaar is dit geregeld? Contact met ouders • Hoe vaak worden ouders over de prestaties van hun kind geïnformeerd? • Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten of van school moet? • Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten? • Gebruikt de school hulp van ouders? Loten en voorrang • Heeft de school vorig jaar geloot? En voor welke onderwijssoorten? • Hoeveel kinderen zijn toen uitgeloot? • Verwacht de school dat zij dit jaar moet loten? • Hebben bepaalde kinderen voorrang bij de plaatsing?

De sfeer op school • Wat is er bijzonder aan deze school, of waarin is deze school anders dan andere scholen? • Wat wordt er op school gedaan aan geloofs- of levensovertuiging? • Wat wordt er gedaan tegen pesten? En spijbelen? Extra begeleiding • Is er extra begeleiding voor achterblijvers? • En voor leerlingen met dyslexie? Wat houdt deze begeleiding concreet in? • Is er huiswerkbegeleiding? Hoe ziet die begeleiding eruit en zijn er kosten aan verbonden? Kosten • Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage? • Welke activiteiten zijn er buiten schooltijd en wat zijn de kosten daarvan? • Welke kosten zijn er nog meer voor ouders behalve ouderfonds? • Wat zijn de kosten in de volgende leerjaren?

11

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen