Page 113

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 111

7

Leerplicht , schoolkosten en overheid

vooral voor s ouder Alle jongens en meisjes van 5-16 jaar moeten volgens de Nederlandse wettelijke leerplicht naar school. Maar welke regels gelden er nog meer? En wie controleert of iedereen zich aan de regels houdt? Hoe zit het met schoolvakanties en schoolgeld?

Vrijheid van onderwijs Het onderwijs is vrij in Nederland. Door de vrijheid van godsdienst is iedereen in Nederland vrij een school op te richten en onderwijs te geven dat gebaseerd is op een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. Dat betekent dat ouders kunnen kiezen tussen een openbare school en een school met een religieuze of levensbeschouwelijke visie: een bijzondere school. Vrijheid van onderwijs betekent niet dat ouders kunnen eisen dat hun kind op iedere school wordt aangenomen.

Wettelijke leerplicht In Nederland is er een wettelijke leerplicht. Dit houdt in dat alle jongens en meisjes van 5 tot en met 16 jaar naar school moeten. Als uw kind op zijn/haar 16e verjaardag nog geen diploma heeft voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4, of voor havo of vwo, dan moet hij/zij doorleren tot zijn/haar 18e verjaardag. Het is belangrijk om een diploma te halen, want zonder afgeronde opleiding is de kans op werk klein. U als ouder moet ervoor zorgen dat uw kinderen naar school gaan. De school stelt elk jaar de lestijden vast. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind dan op school is. Ouders die kinderen thuishouden zijn strafbaar. Bij de stadsdelen in Amsterdam werken leerplichtambtenaren. Zij letten erop dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan. Als een leerling niet naar school gaat, onderzoekt de leerplichtambtenaar waarom dat zo is, en wat er nodig is om de leerling weer naar school te laten gaan. Als er sprake is van onwil kunnen leerplichtambtenaren een procesverbaal opmaken.

In H. 9 vindt u telefoonnummers en websites waar u met alle vragen over het onderwijs terecht kunt.

Openbare en bijzondere scholen Openbare en bijzondere scholen worden door de overheid betaald. Al deze scholen moeten zich houden aan de wetten en regels van de overheid. Bijzondere scholen geven les vanuit een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. Zij worden bestuurd door een vereniging of een stichting. Openbare scholen staan open voor alle leerlingen, van welke godsdienst of levensovertuiging dan ook. Zij hebben als bestuur het gemeentebestuur, een stadsdeelbestuur of een bestuurscommissie die de gemeente heeft ingesteld. Het is niet zo dat openbare scholen verplicht zijn alle leerlingen toe te laten. Het schoolbestuur beslist over de

Op: www.leerplichtplus.amsterdam.nl vindt u meer informatie over leerplicht.

111

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen