Page 110

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 108

Internationaal onderwijs Engels is de belangrijkste internationale taal. Het is vaak de voertaal in populaire muziek, films en tv-series. Maar ook in het bedrijfsleven en in de wetenschap speelt Engels een belangrijke rol. Veel studies in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteiten worden geheel of gedeeltelijk in het Engels gegeven en de meeste studieboeken zijn Engelstalig.

men en krijgen een regulier vwo-, havo- of vmbodiploma. Voor het Engels kunnen aanvullende certificaten worden behaald. U kunt ook kijken op de website www.tweetaligonderwijs.nl

Deze scholen hebben tweetalig onderwijs: Het Berlage Lyceum, Hervormd Lyceum West, Hubertus Vakschool en Scholengemeenschap Reigersbos. Informatie over tweetalig onderwijs kunt u bij de school zelf opvragen.

In Amsterdam wordt op een aantal scholen internationaal onderwijs gegeven. De vorm waarin dit wordt gegeven verschilt: op sommige scholen worden alle zaakvakken in het Engels gegeven (tweetalig onderwijs); andere scholen hebben het normale lesprogramma en bieden daarnaast meer dan het verplichte aantal uren taalonderwijs (versterkt taalonderwijs). En op andere scholen is het hele lesprogramma internationaal georiënteerd (internationaal onderwijs).

Versterkt talenonderwijs (vto) Versterkt talenonderwijs betekent dat er extra lesuren taalonderwijs bovenop de verplichte aantal uren komen. Er is geen koppeling van talen aan andere vakken zoals bij tweetalig onderwijs. Onder meer Het 4e Gymnasium, Het Amsterdams Lyceum en IJburg College bieden versterkt talenonderwijs aan. Meer informatie kunt u krijgen bij de scholen zelf.

Tweetalig onderwijs (tto) Internationaal onderwijs

Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat bij zaakvakken als bijvoorbeeld geschiedenis en biologie een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt als instructie- en communicatietaal. In een tweetalige klas spreken docenten en leerlingen in principe dus geen Nederlands, maar de vreemde taal.

Internationaal onderwijs heeft een ander lesprogramma dan Nederlandse scholen: het basisonderwijs heeft het International Primary Curriculum (IPC), het voortgezet onderwijs heeft het International Baccalaureat (IB) programma. Het Internationaal Baccalaureaat (IB-diploma) geeft toegang tot hogescholen en universiteiten in alle werelddelen. Internationaal onderwijs richt zich vooral op kinderen van expatriates (expats), nietNederlanders die tijdelijk in Nederland wonen, en op kinderen van Nederlanders die uit het buitenland zijn teruggekeerd (impats). Amsterdam heeft vijf internationale scholen. Vier van deze scholen zijn particuliere scholen. Eén ervan wordt door de overheid betaald: de openbare Amsterdam International Community School (AICS).

Tto heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. In Nederland bestaat deze onderwijsvorm sinds 1989 en gaat het meestal om tweetalig EngelsNederlands. De Inspectie voor het Onderwijs en het Ministerie van OCW hebben formele criteria opgesteld voor tweetalig onderwijs. Er is een maximum gesteld aan het totaal aantal lessen dat in het Engels mag worden gegeven. Verder moet het Nederlandse lesprogramma worden gevolgd en mag het niet ten koste gaan van de ontwikkeling van taalvaardigheid Nederlands. Het Europees Platform heeft in samenwerking met de scholen een standaard voor tweetalig onderwijs opgesteld, waar elke school zijn eigen invulling aan geeft. Kinderen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd, doen Nederlandstalig eindexa-

Amsterdam International Community School (AICS) De AICS is gestart in 2003. De school biedt een internationaal georiënteerd onderwijsprogramma voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Het onderwijs op de AICS wordt geheel in het Engels gegeven, volgens het curriculum van het Internationaal

108

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen