Page 103

ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 101

Altra College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stationsplein 63 1012 AB Amsterdam Centrum 020 - 555 8333 directie@altracollege.nl www.altracollege.nl Stichting Altra algemeen bijzonder 800 openbaar vervoer

n

s

C-

Aanmeldingsprocedure

Ambulante begeleiding

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

Leerlingen ontvangen na hun vertrek naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs of MBO (ROC) minimaal een jaar ambulante begeleiding.

strenge regels om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Computers Altra College heeft één computer per vier leerlingen beschikbaar.

Mentoraat Altra College werkt in kleine groepen, waardoor de leerkrachten veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen kunnen geven. Iedere leerling heeft een vaste mentor.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval blijven de leerlingen op school.

Extra begeleiding Indien gewenst kunnen ouders ondersteuning bij de opvoeding krijgen. De leerlingen kunnen extra begeleiding op school krijgen, bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden.

Bijzonderheden Huisvesting We vinden het belangrijk dat leerlingen dicht bij huis, in eigen buurt of wijk, naar school kunnen gaan. Daarom heeft het Altra College afdelingen in alle delen van de stad. Bijna al deze afdelingen zijn gehuisvest in nieuwe of onlangs vernieuwde schoolgebouwen. De adressen van de afdelingen staan onder Schoolprofiel op deze pagina. Veiligheid De kleinschalige aanpak van het onderwijs zorgt voor een persoonlijke en veilige sfeer op school. Daarnaast gelden

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 4 Aanvullende informatie Voortgezet onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Kennismaken Ouders en leerlingen kunnen kennismaken met de school door telefonisch een afspraak te maken met de teamleider van de betreffende afdeling. Zie voor adressen en telefoonnummers onder Schoolprofiel.

101

Buitenschoolse activiteiten Altra College organiseert buitenschoolse activiteiten met name gericht op arbeidstoeleiding.

lege erg belangrijk. Als we de problemen goed willen aanpakken, hebben we elkaar immers hard nodig. We houden ouders dan ook zo goed mogelijk op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die de leerlingen maken. Daarom voeren we jaarlijks een aantal gesprekken met de ouders.

Ouderbetrokkenheid Goed contact met ouders of verzorgers is voor het Altra Col-

Schoolprofiel Het Altra College is een school voor kinderen die door gedrags- en/of psychiatrische problemen niet kunnen deelnemen aan het gewone voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen die op het Altra College zitten hebben eerder op een andere school gezeten. Op het Altra College krijgen ze een nieuwe kans, zodat ze weer terug kunnen naar de school die het beste past bij hun mogelijkheden. Als dat niet lukt, proberen we hen voor te bereiden op een baan. Er wordt gewerkt in kleine groepen (zeven tot veertien leerlingen) waardoor veel individuele aandacht kan worden gegeven. Net als in het gewone voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen les in zowel therorie- als in praktijkvakken. Ongeveer 40% haalt jaarlijks ÈÈn of meerdere deelcertificaten op vmbo-niveau. Ook zijn er leerlingen die een IVIO-deelcertificaat behalen (individueel onderwijs). Het Altra College is onderdeel van de Stichting Altra, een instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. Het Altra College heeft vijf afdelingen in Amsterdam: - Centrum/Oud-West, Konijnenstraat 7, tel. 020 788 22 11 - Noord, Purmerweg 116, tel. 020 632 80 90 - Zuidoost, Kortvoort 60, tel. 020 690 66 29 - West, Louis Couperusstraat 131, tel. 020 611 70 87 - Bascule Extern (havo/vwo), Stadhouderskade 60, tel. 020 627 77 21

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen