__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Centrum.

Gemeente Amsterdam

Jaargang 9 Nummer 16

05| 09|13

amsterdam.nl

Inhoud 2 Huizen van de Buurt Kees Nanne vertelt over zijn werk

■ ■

3 Twintig voorstellen Cultuurbudget 2013 Werelderfgoed Podium geopend

4 Nieuw programma Ouder- en Kindcentrum Proef afsluiting Geldersekade

7 De route van de raad

8 ■

Vragen en voorstellen Commissie- en raadsvergaderingen

Foto: Klaas Fopma

Deze maand starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Damrak ten behoeve van De Rode Loper zoals de entree van de stad nu genoemd wordt. Damrak gaat helemaal op de schop: trottoirs, rijbanen, tramsporen zullen worden aangepakt. In 2014 is het vernieuwde Damrak klaar.

De Rode Loper ontrolt zich op het Damrak Na een grondige voorbereiding is op 2 september het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Rode Loper. Het Damrak gaat volledig op de schop: zowel de trottoirs, rijbanen en tramsporen als de ondergrondse infrastructuur worden aangepakt. Dit werk valt samen met het vernieuwen van de kademuur bij het natte Damrak. Het Damrak zal in 2014 volledig vernieuwd zijn. Amsterdam bouwt aan een nieuwe entree voor de stad dat een visitekaartje moet worden voor bezoekers en toeristen. Het project Rode Loper draagt hieraan bij door het herinrichten van de openbare ruimte boven het tracé van de Noord/ Zuidlijn in de stadsdelen Centrum en Zuid. De Rode Loper loopt van het Damrak, via de Beursstraat, het Beursplein, het Rokin, de Oude Turfmarkt en de Munt naar de Vijzelstraat, de Vijzelgracht en de Nieuwe Vijzelstraat. In stadsdeel Zuid volgt de Rode Loper de Ferdinand Bolstraat tot de Van Ostadestraat.

Fasering werkzaamheden In het najaar van 2013 wordt de riolering aangepakt onder het trottoir aan de westzijde. Dit werk is in december klaar. Het werk gebeurt gefaseerd

Foto: Klaas Fopma

Wat gaat er precies gebeuren? Bij de herinrichting van het Damrak wordt er onder meer gewerkt aan de

bestrating, ondergrondse kabels en leidingen (zoals het riool), de verlichting en het straatmeubilair. Zo verdwijnen onder meer de groene lantaarnpalen uit het straatbeeld en komt er hangende verlichting. Het Damrak krijgt straks een nieuw uiterlijk met antracietkleurige natuurstenen trottoirs en gebakken rode straatstenen in de rijbaan en asfalt tussen de tramrails. Het natte Damrak, het gedeelte van het Damrak bij de rondvaartboten wordt ook vernieuwd; hier wordt de kademuur in zijn geheel vervangen.

Ook de kademuur van het zogeheten natte Damrak wordt vervangen.

september 2013 en duren ongeveer een jaar. Het werk wordt uitgevoerd in twee fases van elk een half jaar.

in zogenaamde werkvakken. De werkroute is van de Prins Hendrikkade richting de Dam. De winkels, woningen en bedrijven aan het Damrak blijven gewoon bereikbaar, ook voor laden en lossen. Er wordt steeds gewerkt van 07.00 uur tot 23.00 uur. Daarna wordt de trambaan vernieuwd. Dat duurt tot oktober 2014. Vanaf mei 2014 tot november 2014 zal worden gewerkt aan de bestrating van beide zijden van het Damrak.

Stad blijft bereikbaar, winkels open De uitvoering van het werk aan het Damrak is nu in volle omvang gestart. Het Damrak blijft bereikbaar en ondernemers kunnen hun winkel gewoon openhouden. Toch zal er af en toe hinder zijn, maar dit proberen we tot een minimum te beperken.

Kademuur natte Damrak De oude kademuur van het Damrak, aan de zijde van de rederijen, moet worden vervangen. De constructie is verzwakt en heeft minder draagkracht. De werkzaamheden voor de kademuurvernieuwing starten in

Meer informatie www.amsterdam.nl/rodeloper of bezoek het projectbureau, Oudebrugsteeg 13-sous (souterrain Beurs van Berlage). Of volg het project via Facebook rodeloper020 of twitter @rodeloper020.

10 weetjes over het Damrak en de Rode Loper Wist u dat… ■ Het Damrak de oudste verbinding is tussen de Amstel en het IJ ■ Een rak of ‘raeck’ de benaming is voor een rechte vaart ■ Het Damrak vroeger onderdeel was van de haven (het buitenrak) ■ De eerste effectenbeurs ter wereld (de Beurs van Hendrick de Keyser) aan het Damrak stond ■ Het Damrak in de jaren 1845 en 1883 grotendeels gedempt is ■ Op de plaats aan het Damrak waar nu de Bijenkorf staat vroeger de beurs (van Zocher) stond ■ De C&A na de brand in haar pand van Berlage in 1963 nog een tijdelijke winkel boven het water van het Damrak heeft gehad ■ Er dagelijks meer dan 50.000 voetgangers deze Rode Loper passeren ■ De lantaarnpalen en straatmeubilair van o.a. kunstenaar Schrabracq naar de gemeente Oude IJsselstreek en het Groninger Museum verhuizen ■ De Rode Loper klaar is als de Noord/Zuidlijn gaat rijden in 2017

Timo en Ron gaan scheiden

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Altijd als eerste op de hoogte? Volg stadsdeel Centrum op Twitter via @020centrum en klik op 'Vind ik leuk' op onze Facebook-pagina: Stadsdeel Centrum Amsterdam. Of ontvang wekelijks onze nieuwsbrief via www.centrum.amsterdam.n/ nieuwsbrief.

Krant niet ontvangen? Ga naar www.post.nl > klantenservice > ‘heeft u een klacht’ of bel met 0900 0990 (€ 0,10/pm). Wij ontvangen graag een afschrift van uw melding op communicatie@centrum.amsterdam.nl Dit nummer en alle voorgaande kranten zijn ook te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/ stadsdeelkrant


2

centrum.amsterdam.nl

5 september 2013

Huizen van de Buurt In de Huizen van de Buurt kunt u terecht om activiteiten bij te wonen of zelf te organiseren. Verschillende organisaties werken er samen. We vroegen Joke Westerhof, kwartiermaker wijkgericht werken in de oostelijke binnenstad, iets te vertellen over het Huis van de Buurt – De Witte Boei.

Veerkrachtige buurt In het Huis van de Buurt hebben vier organisaties onderdak: CentraM, IJsterk Actief Burgerschap & Participatie, Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad en Wijksteunpunt Wonen Centrum. Westerhof: “Zij vormen samen het sociaal wijkteam.

Het Huis van de Buurt is een ontmoetingsplek voor jong en oud in de buurt: Er is ruimte voor overleg, er zijn cursussen, je kunt er informatiefolders vinden, ondersteuning krijgen bij het oplossen van een probleem of bij het uitvoeren van een idee of meewerken als vrijwilliger. Ook komen bewoners en zzp-ers langs voor een kop koffie, even te werken achter de computer of om iets te lezen aan de leestafel.” Voor wat hoort wat Westerhof: “We willen dat buurtbewoners en ondernemers elkaar beter leren kennen, want zo ontstaan sociale buurtnetwerken en een sterke en veerkrachtige buurt. Ook de sterke en meer economisch geslaagde bewoners zijn welkom om initiatieven op te zetten. Dat zij bijvoorbeeld op bezoek gaan bij de wat oudere bewoners in de buurt om een oogje in het zeil te houden. We zien steeds meer goede initiatieven. Zo is er het

Foto: Anna Adlawan

Midden op de Oostelijke Eilanden, achter de Oosterkerk, ligt het gezellige en gastvrije Huis van de Buurt De Witte Boei. Het witte gebouw is voor steeds meer buurtbewoners een begrip. Westerhof: “We zien hier mensen komen met ideeën voor de buurt maar ook met relationele vragen, financiële problemen en met vragen rondom zorg- en leefomstandigheden. De zorg- en welzijnspartners werken er samen bij het ondersteunen van individuele hulpvragen van mensen en organiseren er trainingen om bijvoorbeeld eenzaamheid en armoedeproblematiek te voorkomen.”

In het Repaircafé gaan buurtbewoners zelf aan de slag, eventueel met hulp.

Repaircafé waar mensen voor en met elkaar spullen repareren. Soms hebben initiatiefnemers alleen een zetje nodig om hun idee te realiseren. Dat geldt ook voor meer individuele hulpvragen. We vragen ook om iets terug te doen voor de buurt. Zo heeft

een vrouwengroep die wekelijks gebruikt maakt van een ruimte de gordijnen voor de grote zaal gemaakt en heeft iemand een keer gekookt voor het buurtrestaurant. Een groot voordeel is de kruisbestuiving. Iemand die komt voor het buurtres-

taurant of de koffieochtend kan en passant ontdekken dat er ook bijeenkomsten zijn om je financiële huishouding op orde te brengen.“ Meer informatie www.huisvandebuurt.nl

Medewerker aan het woord: Kees Nanne

Onder metrostation Vijzelgracht komt een mechanische parkeergarage. Je hoeft je auto er niet zelf in te parkeren, dat doet het parkeersysteem voor je. Kees Nanne werkt als projectmanager aan de totstandkoming van de garage. In de grote lege ruimte boven het toekomstige metrostation Vijzelgracht komt een ondergrondse parkeergarage met ongeveer 250 parkeerplekken voor bewoners en ondernemers uit de Vijzelbuurt. Kees Nanne werkt 12 jaar bij de gemeente Amsterdam en heeft als manager van bouwprojecten veel ervaring met garages. Hij was betrokken bij de Willemspoortgarage op het Haarlemmerplein en de Van Beuningenpleingarage in stadsdeel West. De Vijzelgrachtgarage is voor Kees in meerdere opzichten bijzonder.

“Het is een mooi en spannend project, op een belangrijke locatie en qua techniek nieuw voor de binnenstad.” rage. Dat bleek mogelijk, alhoewel de ruimte krap is voor een normale garage. Kees: “Daarom hebben we gekozen voor een mechanische variant. Je parkeert je auto in een lifthuisje van waaruit het parkeersysteem de auto zelf volautomatisch parkeert. De garage is niet bemand en er kunnen geen mensen in. Het wordt de grootste mechani-

sche garage van Amsterdam met plek voor ongeveer 250 auto’s.” Alleen voor vergunninghouders Een mechanische garage kan vanwege de wachttijden minder goed een grote stroom van auto’s tijdens piekuren verwerken. Kees: ”Daarom is ie minder geschikt als openbare bezoekersgarage. Bewoners en bedrijven uit de buurt krijgen met hun parkeervergunning toegang tot de garage. Door auto’s ondergronds te parkeren, creëren we ruimte boven de grond voor mooi ingerichte straten. Overigens is niet iedereen even enthousiast over de garage. De Weteringbuurt is actief, goed georganiseerd en kritisch. Sommige bewoners van de Weteringbuurt zijn bang dat de lifthuisjes niet passen in het straatbeeld. Weer anderen vrezen storingen aan het systeem. Er is ook een groep die de garage niet nodig vindt. Maar veel andere bewoners zijn blij met een autoluwere of zelfs autovrije straat. In september organiseren we een buurtoverleg, waar ook de garage op de agenda staat.“

Foto: Richard Mouw

De parkeergarage wordt op de Vijzelgracht gebouwd, tussen de Prinsengracht en het Weteringcircuit, en komt in een enorme betonnen bak die al was aangelegd bij de bouw van het metrostation. Stadsdeel Centrum onderzocht tien jaar geleden of deze ruimte kon worden omgebouwd tot parkeerga-

Kees Nanne: “Mijn puzzel is de garage zo te ontwerpen dat alle partijen tevreden zijn en het een mooie efficiënte garage wordt.”

Inpassen “Het is een mooi en tegelijkertijd spannend project, op een belangrijke locatie en qua techniek nieuw voor de binnenstad. Ook vanwege de grootte is het een puzzel. In mijn werk moet ik de wensen van allerlei partijen in balans houden, zoals die van de Noord/Zuidlijn en de Rode Loper. De Noord/Zuidlijn stelt eisen aan veiligheid en de Rode Loper wil een fraaie entree voor de

stad. En het ligt in UNESCO gebied. Mijn puzzel is de garage zo te ontwerpen dat alle partijen tevreden zijn en het een mooie efficiënte garage wordt.” Beeldhouwen Kees: “We zijn nu bezig met het programma van eisen, een technische beschrijving van onze uitgangspunten. Gelijktijdig moet het bestemmingsplan vernieuwd worden, een

ontwerp gemaakt worden en de financiën worden geregeld in het kredietbesluit. Het bouwen duurt 1 jaar. De garage moet in 2017, tegelijkertijd met de metrolijn, klaar zijn. Het duurt dus nog even. Maar dan ligt er iets waar we nog decennia van kunnen genieten. En dat is het mooie van mijn werk, dat het zo zichtbaar is. Het is een beetje als beeldhouwen, wat ik in mijn vrije tijd doe.”


centrum.amsterdam.nl

3

5 september 2013

Twintig voorstellen gehonoreerd met Cultuurbudget 2013

Van chagrijn naar refrein De bouwwerkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn bezorgen omwonenden chagrijn. Maar in plaats van erover te mopperen bedacht een groep vrienden uit de Weteringbuurt een buuropera, uit te voeren door diezelfde buurt. Thijs Lommen, een van de projectleden:”De buurtopera speelt zich af rond het werk aan de metrolijn en gaat over de onbeantwoorde liefde van bouwvakker Günther voor schooljuf Julia. Parallel aan de voorbereidingen op de operauitvoering loopt een cultureel educatieproject voor kinderen. Zij maken op speelse manier kennis met muziek, theater, beeldende kunst maar ook met allerlei aspecten van de metrolijn.” Anderhalf jaar zit er inmiddels in het buurtproject, dat met krabbeltjes op een bierviltje begon. Dit voorjaar dienden ze een aanvraag in voor een bijdrage uit het Cultuurbudget. Lommen: “ Er zit enorm veel tijd in fondsenwerving, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.” De voorstelling Günther en Juli is vijf keer te zien in het weekend van 20 september in speeltuin UJ Klaren aan het Weteringplantsoen. Meer informatie: www.scava.net. Dichters van heel dichtbij “Het idee om een poëziefestival te

organiseren ontstond pas toen we over het Cultuurbudget lazen”, vertelt initiatiefnemer Hans Molenaar. “In januari hadden we al een Opendichterspodium in café Daan & Daan. Dat was zo’n leuke avond, ook voor mensen die niets hebben met poëzie.” Er blijken veel dichters en performers te wonen op de Oostelijke Eilanden die elkaar regelmatig ontmoeten in het café. “Het dichterspodium vindt plaats op het Kattenburgerplein en op het terras van café Daan & Daan. Een mooie manier om buurtcontacten op te doen. Vandaar de naam van ons festival: Dichter bij de dichters, de dichters dichterbij. Ons gevraagde budget is niet geheel toegekend dus hebben we onze begroting nog flink moeten aanpassen. Café Daan & Daan sponsort een aantal onderdelen, de deelnemende dichters en performers treden veelal voor een beetje of helemaal gratis op en de organisatoren doen heel veel voor heel weinig. Veel enthousiasme en vrijwilligerswerk dus.”

Foto: Martin Pluimers

Enkele maanden geleden ontving het stadsdeel 70 ideeën van bewoners, ondernemers en instellingen voor het stimuleren van de creatieve economie, cultuurervaring en betrokkenheid met de buurt. Twintig voorstellen kregen een financiële bijdrage. De activiteiten variëren van een project tegen eenzaamheidsbestrijding, kunst op straat, een expositie over het uitgeven van je eigen boek en een wandelroute langs kunstinstellingen. Twee initiatiefnemers vertellen hier over hun met een budget gehonoreerde voorstel.

Buurtopera Günther en Julia ontving een bijdrage uit het Cultuurbudget 2013. Een koor van 50 buurtgenoten repeteert sinds februari drie maal per week.

Stuur uw voorstel voor Cultuurbudget 2014 in Voor de eerste helft van 2014 is € 118.750,- beschikbaar voor initiatieven op het gebied van cultuur, creatieve economie en evenementen binnen en in de openbare ruimte. De activiteiten vinden plaats in het stadsdeel en zijn op bewoners en ondernemers gericht. Heeft u ideeën en wilt u de betrokkenheid tussen mensen in uw buurt versterken, de creatieve ondernemersgeest of identiteit van Amsterdam bevorderen of uitdragen? Dien dan uiterlijk 11 november 2013 een projectvoorstel van maximaal 500 woorden in voor een financiële bijdrage van stadsdeel Centrum. De activiteiten moeten starten of plaatsvinden tussen 1 januari en 1 juli 2014. Uiterlijk 23 december hoort u of uw voorstel is uitgekozen en voor welk bedrag u subsidie kunt

Meer informatie De organisatoren verzorgen de publiciteit voor hun activiteit grotendeels zelf en via www.centrum.amsterdam.nl/ actueel/evenementenkalender.

krijgen. Het dagelijks bestuur beslist of u een bijdrage krijgt uit het Cultuurbudget 2014. Meer informatie Informatie over de criteria, voorwaarden, contactgegevens en voorbeelden kunt u vinden op www.centrum.amsterdam.nl/cultuurbudget.

Erfgoederen zien en beleven

Werelderfgoed Podium

Waarom een Werelderfgoed Podium voor Amsterdam? “Het Werelderfgoed Podium is bedoeld om kennis te maken met al ons UNESCO Werelderfgoed. Niet veel mensen weten dat Nederland er negen heeft. Stuk voor stuk zijn ze uniek in de wereld en vertellen ze het verhaal van Nederland. Dat deden ze in het verleden, dat doen ze nu en dat zullen ze in de toekomst blijven doen. We willen met het Werelderfgoed Podium alles kunnen vertellen: wat UNESCO Werelderfgoed is, hoe het werkt en waar het te vinden is. En we willen aanzetten tot nadenken over wat het erfgoed voor onze maatschappij betekent. Het is geen statisch informatiecentrum, maar een platform met een steeds wisselend programma van presentaties, actualiteiten en activiteiten.” Wat is er te zien? “We hebben het Erfgoed Podium ingedeeld in drie niveaus: internationaal, nationaal en lokaal. Het eerste

wat bezoekers zien is de UNESCOzuil met informatie over de internationale UNESCO-organisatie. Dan zijn er aaneengesloten meubels en een interviewzuil over alle Nederlandse werelderfgoederen. Je kunt ze van dichtbij bekijken en zelfs voelen! Tot slot is er een tribune met een dubbelfunctie: hier zie je wat de grachtengordel van Amsterdam zo uniek maakt en kun je via Ipads en in kleine boekenkastjes het werelderfgoed verder leren kennen. Scholen kunnen hier ook goed terecht. Dit najaar hebben we voor leerlingen van groep 7 en 8 het project Wereldgrachten. De leerlingen gaan samen met museumdocenten al varend op ontdekkingstocht naar de boeiende geschiedenis van de zeventiende-eeuwse grachten.”

Foto: Klaas Fopma

Op 4 september is in gebouw De Bazel het Werelderfgoed Podium geopend, het bezoekerscentrum voor de Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen. Mildred van der Zwan, projectleider van het Werelderfgoed Podium vertelt wat je er allemaal kunt zien.

Mildred van der Zwan in het Werelderfgoed Podium in De Bazel.

Meer informatie Werelderfgoed Podium, De Bazel, Vijzelstraat 32, Amsterdam, tel 020- 251 49 95, www.werelderfgoed.nl, podium@werelderfgoed.nl, di-vrij 10.0017.00 uur, za-zo 12.00-17.00 uur.

De 9 Nederlandse werelderfgoederen zijn: De grachtengordel van Amsterdam, de Stelling van Amsterdam, Droogmakerij De Beemster, het Rietveld Schröderhuis, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, het Ir. D.F. Woudagemaal, Schokland en omgeving, Waddenzee en Willemstad Curaçao.


4

centrum.amsterdam.nl

Nieuw aanbod Ouder- en Kindcentrum, schrijf u in! De folder met nieuw aanbod van het Ouder- en Kindcentrum (OKC) ligt weer bij basisscholen, kinderdagverblijven en het voorlichtingsloket van het stadsdeel. In het OKC kunnen ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het aanbod is grotendeels gratis.

september gevierd met een feest op het Haarlemmerplein, voor die dag Centrum

omgedoopt tot het Roode Plein. Van 14.00 tot 22.00 uur is er muziek en theater. Daarnaast zijn er in het theater zelf optredens van de beste artiesten uit de reeks voor jonge talenten, de Blauwe Maandagen. Het Roode Plein Festival valt samen met het culinaire festijn de Food Fair in de Haarlemmerstraat. Het zelfbenoemde ‘meest intieme en hartverwarmende’ theater brengt tijdens de festiviteiten optredens van onder meer dichter Daan Doesburgh, Theatergroep Flint, zangeres Moira Mirck en de band The Jig. Om 20.00 uur sluit het evenement af met een optreden van De Kift op het Haarlemmerplein.

Periode augustus t/m december 2013

ties vindt u een Speel-o-theek, waar u spellen kunt lenen en een Spelinloop waar u met uw kind kunt spelen en andere ouders kunt ontmoeten.

Meer informatie www.amsterdam.nl/okc.

Foto: Emmanuel Ligner

Programma OuderOuder- en Kindcentrum

Wilhelmina en de hond van meneer Zeeman Wat hebben koningin Wilhelmina, Mata Hari en de hond van meneer

Buurman Yilmaz gaat scheiden

Bijeenkomst De afgelopen periode ontvingen wij klachten over verkeersoverlast in een aantal straten in de Nieuwmarkt/ Lastage. Daarom organiseert het stadsdeel een bijeenkomst voor buurtbewoners, ondernemers en overige belangstellenden. Dan pre-

Uit in de binnenstad De Roode Bioscoop is dit jaar honderd jaar oud. Dat wordt op zaterdag 7

Proef afsluiting Geldersekade

De verkeerssituatie op de even zijde van de Geldersekade is sinds mei van dit jaar veranderd. Het stuk tussen Prins Hendrikkade en Stormsteeg, parallel aan de Zeedijk, is bij wijze van proef tussen 18.00 en 7.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vrachtverkeer mag er helemaal niet meer komen. Stadsdeel Centrum heeft de even zijde afgesloten om nachtelijk sluipverkeer te verhinderen. De proef duurt zes maanden. Er worden verkeerstellingen gedaan om de effecten van de afsluiting te kunnen beoordelen.

5 september 2013

Haarlemmerplein voor één dag het Roode Plein

Foto: Edwin van Eis

Het OKC is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en opvoedadviseurs. U kunt er een opvoedadviseur en kinderdiëtist raadplegen en opvoedcursussen en workshops (zoals pesten op school) volgen. De OKC’s werken samen met logopedisten en fysiotherapeuten. Het OKC richt zich op kinderen van alle leeftijden. Voor het aanbod voor kinderen vanaf 4 jaar werkt het OKC veelal samen met scholen. Stadsdeel Centrum heeft een Ouder- en Kindcentrum aan de Lindengracht 204 en de Kraijenhoffstraat 32. Op beide loca-

senteren wij de verkeerstellingen en de voortgang van de proef. Daarnaast wil het stadsdeel bespreken welke maatregelen kunnen worden genomen om de overlast te beperken.

Zeeman met elkaar gemeen? Ze zijn alledrie één van de 40.000 geportretteerden van Fotostudio Merkelbach en vanaf 13 september te zien in een expositie in het Stadsarchief. In 2013 opende Jacob Merkelbach een luxe portretatelier aan het Leidseplein. Allerlei beroemdheden, filmsterren, podiumkunstenaars en mannequins lieten zich er tot 1969 op de gevoelige plaat vastleggen. Stadsarchief Amsterdam digitaliseerde de 40.000 glasnegatieven en stelt een selectie ervan ten toon tot 5 januari 2014. In dezelfde periode kunt u studioportretten van Erwin Olaf, Petra Stavast, Blommers-Schumm zien. Meer informatie: Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam, www.stadsarchief.amsterdam.nl/merkelbach. Inhaken en meedeinen op Jordaanfestival Van vrijdag 13 september tot en met zondag 15 september kunt u weer inhaken en meedeinen tijdens het Jordaanfestival op de Appeltjesmarkt/Elandsgracht. Het festival trapt af met de Spectaculaire

Informatie Bijeenkomst afsluiting Geldersekade, dinsdag 10 september, 19.30 uur, De Waag Society Nieuwmarkt 4. Contactpersoon: Eefke van Lier, senior assistent gebiedscoördinatie, tel. 06 1249 6948.

Bolle Jan show. Op zaterdagmiddag het enige echte Jordaanensemble en ’s avonds diverse Kanjers en zondag de Grote Non Stop Show. Vul uw borstkas met lucht en zing nonstop mee. Meer informatie: www.jordaanfestival.nl.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Nieuwe openingstijden Sociaal Loket De openingstijden van het Sociaal Loket zijn gewijzigd. U kunt er maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag terecht zonder afspraak van 08.30 tot 15. 00 uur en donderdag van 13.00 tot 19.00 uur. Liever op afspraak? Bel dan tel. 020 256 48 00 of mail naar sociaalloket@centrum.amsterdam.nl. Op afspraak kunt u er terecht op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en donderdags van 13.00 tot 20.00 uur.

Foto-expositie op het Rembrandtplein Het Rembrandtplein staat tot 23 september in het teken van seksuele en genderdiversiteit. Op fotopanelen kunt u foto’s van de Pride Photo Award zien, een internationale fotowedstrijd over seksuele en gender diversiteit. De foto’s tonen de ‘derde sekse’ in Bangladesh, Vietnamese homo- en lesbische stellen, Mexicaanse ‘muxes’: gelukbrengende mannen in vrouwenkleding en Amerikaanse homosoldaten en hun gezinnen. Winnares van 2013 is de Filippijnse fotograaf Cindy Aquino, die een teder moment vastlegde tussen twee vrouwen. De gehele fototentoonstelling is te zien in de Oude Kerk in het centrum, Oudekerksplein 23. Meer informatie: www.pridephotoaward.org.

Werken aan de weg omgeleid. Ook auto’s en fietsers moeten op sommige plekken omrijden. De winkels en woningen blijven gedurende de gehele periode bereikbaar. Meer informatie Heeft u vragen over de werkzaamheden of de omleidingen, neem dan contact op met met de klantenservice van het GVB, tel. 0900-8011 (lokaal tarief) of via www.gvb.nl.

Foto: Cindy Aquino

Omleidingen trams 1, 2 en 5 Van maandag 16 september tot en met vrijdag 15 november 2013 werkt het GVB in opdracht van de Dienst Metro aan de tramsporen op het Leidseplein, in de Leidsestraat, op het Spui en de Nieuwezijds Voorburgwal. De tramsporen worden vervangen om reizigers nu én in de toekomst veilig te kunnen blijven vervoeren. Tijdens deze werkzaamheden kunnen tram 1, 2 en 5 helaas niet op dit traject rijden en worden


centrum.amsterdam.nl

5

5 september 2013

Bekendmakingen

Stadsdeel Centrum publiceert elke donderdag haar bekendmakingen op www.centrum.amsterdam.nl/bekendmakingen. In deze krant vindt u het grootste deel van de bekendmakingen van de afgelopen twee weken. In de week dat er geen krant verschijnt, kunt u de bekendmakingen inzien bij een van de drie wijkcentra. Omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie, ma, di, woe, vrij 8.30-16.00, do 13.00-20.00.

Contactinformatie Stadsdeel Centrum Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Tel. 14 020 op werkdagen 08.00-18.00 E-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl Internet: www.centrum.amsterdam.nl Twitter: @020centrum Facebook: Stadsdeel Centrum Amsterdam Burgerzaken Op afspraak: www.amsterdam.nl/veelgevraagd of tel. 14 020 Inloop: ma, di, do, vrij: 8.30-15.00, do. 13-19.00 Vergunningen Op afspraak: www.amsterdam.nl/veelgevraagd of tel. 14 020 Inloop: ma, di, woe, vrij 8.30-15.00, do. 13.00-19.00 Sociaal Loket Op afspraak: tel. 020 256 4800 of sociaalloket@centrum.amsterdam.nl Inloop: ma, di, do en vr 08.30 - 15.00 uur en do 13.00 - 19.00 uur Receptie Inzage in raadstukken en omgevingsvergunningen Inloop: ma, di, woe, vrij 8.30-16.00, do 13.00-20.00 Reiniging, bestrating en groenvoorziening Tel. 020 256 3555 ma t/m vrij 7.00-18.00 Loket Marktzaken Inloop: ma, di, wo en vrij 10.00-13.00 Do 13.00-16.00 uur Horeca-overlast Tel. 020 421 4567, 24 uur per dag Overlast te water Tel. 0900-9394, 24 uur per dag

Bestuur Jeanine van Pinxteren, voorzitter (GroenLinks) ■ Boudewijn Oranje (D66) ■ Roeland Rengelink (PvdA) ■ Anneke Eurelings (stadsdeelsecretaris) Spreekuur ma 17.30-18.30, aanmelden via tel. 14 020, de receptie of stadsdeel@centrum.amsterdam.nl ■

Colofon Uitgave en redactie: stadsdeel Centrum, afdeling Communicatie Eindredactie: afdeling Communicatie Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman Offset, Diemen Frequentie: tweewekelijks Verspreiding: PostNL Oplage: 73.500 Kopij: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of via: Stadsdeel Centrum, kamer 2374, t.a.v. redactie stadsdeelkrant Krant niet ontvangen? Bel PostNL, tel. 0900 0990 of ga naar www.postnl.nl > klantenservice> ik heb een klacht. Meld uw klacht ook bij communicatie@ centrum.amsterdam.nl. Lees de krant op www.centrum.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

Omgevingsvergunning met projectafwijking Oudezijds Voorburgwal 38 Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat een omgevingsvergunning voor het pand Oudezijds Voorburgwal 38 is verleend. De verleende vergunning wijkt niet af van de ontwerpomgevingsvergunning. Ons’ Lieve Heer op Solder wil het pand aan de Oudezijds Voorburgwal 38 gaan gebruiken als bezoekers entree voor het museum. Omgevingsvergunning met projectafwijking eerste fase Prinsengracht 691-693 Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat een omgevingsvergunning voor het pand Prinsengracht 691-693 is verleend. De verleende vergunning wijkt niet af van de ontwerpomgevingsvergunning. Het betreft het veranderen van het gebruik van de panden Prinsengracht 691 en 693 van kantoren naar wonen en het bouwen van één tuinhuis, een droogloop en twee buitentrappen op het binnenterrein. Omgevingsvergunning met projectafwijking Amstel 30 Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat een omgevingsvergunning voor het gebouw Amstel 30 is verleend. De verleende vergunning wijkt niet af van de ontwerpomgevingsvergunning. De activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd betreft het realiseren van een hotel met 16 kamers en een receptie/ontbijtruimte/ lounge in het bestaande pand Amstel 30. Ter inzage en beroep voor bovengenoemde omgevingsvergunningen Bovengenoemde omgevingsvergunningen liggen vanaf 6 september 2013 tot en met 18 oktober 2013 ter inzage bij de receptie van het stadhuis. Van 7 september 2013 tot en met 18 oktober 2013 kunnen belanghebbenden die tegen de ontwerpomgevingsvergunning een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroepschriften kunnen digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . U heeft dan een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Marnixstraat 360 Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat met ingang van 6 september 2013 tot en met 17 oktober 2013 de ontwerpomgevingsvergunning voor het gebouw Marnixstraat 360 voor een ieder ter inzage ligt. De activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd betreft het veranderen van het gebouw met de bestemming tot vier hotelkamers en vier hotelappartementen. Het gebruik van hotel is niet toegestaan op grond van het geldende bestemmingsplan Westelijke binnenstad. Vanwege deze strijdigheid wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo. Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 6 september 2013 tot en met 17 oktober 2013 ter inzage bij de receptie van het stadhuis. Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. mevr. J.E. Kenter, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Marnixstraat 360. Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via tel. (020 256 4416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Inwerkingtreding van De Schoonheid van Amsterdam 2013 De nota “De Schoonheid van Amsterdam 2013” treedt op 9 september 2013 in werking. In de afgelopen maanden hebben de stadsdelen en de centrale stad onder de naam nota “De Schoonheid van Amsterdam 2013” één gezamenlijke welstandsnota vastgesteld. Vijftien stadsdeelnota's zijn vervangen door één nota die geldt voor de hele stad. De nota bevat beleidsregels waarin de criteria zijn opgenomen die de gemeente toepast bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand. Ook bevat de nota regels over gevelreclame. De nota is in te zien op www.Amsterdam.nl/welstand. In de digitale Welstandsviewer kunt u per adres de juiste welstandscriteria vinden: amsterdam.welstandinbeeld.nl. De stukken liggen op papier ter inzage bij de

receptie van het Stadhuis, Amstel 1. Amsterdam, 5 september 2013 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Verplaatsing fruitstal Damrak In verband met de geplande werkzaamheden aan het Damrak is het noodzakelijk om de fruitstal aan het Damrak t/o nr. 33 te verplaatsen. Met ingang van 15-05-2013 is er een vergunning afgegeven voor een tijdelijke locatie aan de Oudebrugsteeg t/o 9, 11-13 te Amsterdam. Het betreft een vergunning voor een ombouwde wagen voor de verkoop van fruit, suikerwaren, frisdranken en consumptieijs. De vergunning is geldig tot het einde van de werkzaamheden en komt na het terugplaatsen naar de oorspronkelijke locatie automatisch te vervallen. Nadere informatie kan worden gevraagd bij dhr. D.A. Kattouw tel: 06 5435 29 55. Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit. Dien uw bezwaar ondertekend en voorzien van naam, adres, telefoon, dagtekening, kenmerk en de gronden van uw bezwaar naar: stadsdeel Centrum, dagelijks bestuur, directie Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Het dagelijks bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd - maar alleen als u daarnaast ook al een bezwaarprocedure heeft lopen - bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dat kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

diend op 2 augustus 2013 - kappen van een boom, soort iep, met boomnummer 7257, ter hoogte van het gebouw. - Openbare ruimte t.h.v. Nieuwe Prinsengracht 39 - aanvraag 950451 - ingediend op 7 augustus 2013 - kappen van een conifeer ter hoogte van het gebouw. - Openbare ruimte t.h.v. Singel 261 - aanvraag 947619 - ingediend op 5 augustus 2013 op 23 juli jl. verwijderen, conform APV 5.10, van een zieke iep (boomnummer 4528) ter hoogte van het gebouw. - Openbare ruimte t.h.v. Zwanenburgwal 278 - aanvraag 948191 - ingediend op 5 augustus 2013 - kappen van een zieke iep op de locatie Zwanenburgwal 278 en een herplant in plantseizoen 2013-2014. - Oude Leliestraat 8 - aanvraag 957833 - ingediend op 15 augustus 2013 – vergroten van twee dakkapellen, aanbrengen van twee dakramen en intern verbouwen van de derde en zolderverdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot één woning. - Oude Looiersstraat 16 - aanvraag 941287 ingediend op 14 augustus 2013 - vervangen van de balkons aan de achtergevel van het gebouw. - Plantage Kerklaan 35 - aanvraag 893481 ingediend op 21 juni 2013 - aanbrengen van zonwering en vervangen van de bestaande pui op de begane grond van het gebouw. - Prinsengracht 454 A - aanvraag 941665 ingediend op 29 juli 2013 - aanbrengen van nieuwe hekwerken met reclameaanduiding bij de toegang tot het souterrain van het gebouw P. - Tweede Tuindwarsstraat 10 - aanvraag 949269 - ingediend op 6 augustus 2013 - maken van een lichtstraat op de aanbouw van het gebouw. - Utrechtsestraat 99 - aanvraag 939737 - ingediend op 31 juli 2013 - aanbrengen van een dakterras en zonnepanelen op het gebouw. - Weteringschans 167-169 - aanvraag 936117 ingediend op 24 juli 2013 - vernieuwen en vergroten van de achteruitbouw en het aanbrengen van een vloerveld ter plaatse van de eerste en tweede verdieping van het gebouw. - Zieseniskade 19 - aanvraag 938405 - ingediend op 25 juli 2013 - uitvoeren van funderingsherstel, het maken van een kelder en het wijzigen van de begane grond en entresol van het gebouw met bestemming daarvan tot wonen.

Omgevingsvergunningen V. Aanvragen om omgevingsvergunning Kennisgeving nieuw ingediende reguliere aanvragen 29-08-2013 Deze kennisgeving is mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende aanvragen zijn ontvangen: - Czaar Peterstraat 213 - aanvraag 923403 ingediend op 12 juli 2013 - oprichten van een stormbaan/hangmatconstructie achter het gebouw. - Handboogstraat 29 - aanvraag 946881 ingediend op 2 augustus 2013 - verplaatsen van een uithangbord aan het gebouw. - Kalverstraat 178 - aanvraag 939419 - ingediend op 26 juli 2013 – wijzigen van de gevel, aanbrengen van reclame en wijzigen van de indeling van de begane grond van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot winkel. - Keizersgracht 107 - aanvraag 942889 - ingediend op 30 juli 2013 – vervangen van de gevelbekleding van het vluchttrappenhuis in de lichthof van het gebouw. - Keizersgracht 610 - aanvraag 938081 - ingediend op 29 juli 2013 –intern verbouwen van het souterrain van het gebouw. - Marnixstraat 401 - aanvraag 956339 - ingediend op 14 augustus 2013 - intern wijzigen van het gebouw met bestemming daarvan tot 4 woningen. - Nieuwe Leliestraat 139 - aanvraag 945957 ingediend op 1 augustus 2013 - veranderen van de voorgevel en intern veranderen van de begane grond van het gebouw met bestemming daarvan tot woning. - Oostenburgervoorstraat 1 - aanvraag 918739 - ingediend op 11 juli 2013 - oprichten van 76 woningen, 400 vierkante meter commerciële ruimte en een parkeerkelder voor 65 parkeerplaatsen op het na sloop vrijgekomen terrein op de locatie. - Openbare ruimte t.o. Amstel 194 - aanvraag 950307 - ingediend op 7 augustus 2013 verwijderen van de stalen trafozuil op de locatie tegenover het gebouw. - Openbare ruimte tussen Bickersgracht 33 en 55 - aanvraag 953713 - ingediend op 12 augustus 2013 - kappen van drie iepen en drie esdoorns in de plantsoenstrook tussen de gebouwen. - Openbare ruimte t.h.v. Kerkstraat 435-441 - aanvraag 946545 - ingediend op 2 augustus 2013 - kappen een boom, soort kastanje met boomnummer 1841, ter hoogte van het gebouw. - Openbare ruimte t.h.v. Nieuwe Achtergracht 97 - aanvraag 946461 - inge-

05-09-2013 De volgende aanvragen zijn ontvangen: - Amstelveld 17 - aanvraag 874857 - ingediend op 12 augustus 2013 - realiseren van een zelfstandige woning op de eerste verdieping van het gebouw. - Baanbrugsteeg 1A-C - aanvraag 928759 ingediend op 18 juli 2013 - gewijzigd uitvoeren van de omgevingsvergunning met kenmerk BWT 230259, waarbij de plaatsing en vorm van het gebouw wordt aangepast aan de werkelijke vorm van het kavel. - Baanbrugsteeg 1E - aanvraag 938463 - ingediend op 25 juli 2013 - legaliseren van een bestaand dakterras op het gebouw.. - Bloemgracht 138 - aanvraag 924503 - ingediend op 16 augustus 2013 - plaatsen van een lichtstraat in het dak van de vierde verdieping en het plaatsen van twee ramen in de zijgevel van de 4e verdieping van het gebouw. - Buiten Dommersstraat 17 - aanvraag 970969 - ingediend op 28 augustus 2013 - kappen van een esdoorn t.h.v. de Buiten Dommersstraat 17. - Heintje Hoekssteeg 6 - aanvraag 944871 ingediend op 31 juli 2013 - vernieuwen van een dakterras op het gebouw. - Jonas Daniel Meijerplein 17 - aanvraag 967247 - ingediend op 23 augustus 2013 - aanbrengen van een raam in de achtergevel ter hoogte van de 2e verdieping van het gebouw. - Korte Leidsedwarsstraat 145-147 - aanvraag 947631 - ingediend op 5 augustus 2013 veranderen van de voorgevel ter hoogte van de begane grond van het gebouw. - Lange Leidsedwarsstraat 4 - aanvraag 945981 - ingediend op 1 augustus 2013 - omzetten van twee woningen naar twee short stay woningen voor de gebouwen. - Lange Niezel 17 - aanvraag 950963 - ingediend op 7 augustus 2013 –aanbrengen van handelsreclame in de vorm van losse letters en een uitsteekbord aan de onderpui van het pand. - Marnixstraat 5 - aanvraag 951711 - ingediend op 8 augustus 2013 - vervangen van kozijnen in de voorgevel van het gebouwgedeelte. - Nieuwe Uilenburgerstraat 59 - aanvraag 958775 - ingediend op 15 augustus 2013 - plaatsen van twee gevelstenen in de voorgevel, ter herinnering van de herinvoering respectievelijk vernieuwing van de Kroon- en Ritterlantaarn. - Nieuwe Vijzelstraat 1 - aanvraag 939943 ingediend op 26 juli 2013 - vergroten van de kelderbak, wijzigen van de trappen en vergroten van de ramen in de zijgevel van het gebouw met bestemming daarvan tot horeca op de 1e en 2e bouwlaag. - Nieuwendijk 11 - aanvraag 950905 - ingediend op 7 augustus 2013 - plaatsen van reclame aan het gebouw. - Oude Spiegelstraat 5 - aanvraag 961777 ingediend op 19 augustus 2013 - wijzigen van

de bestemming van de bergingen op de 3e verdieping naar verblijfsruimten ten behoeve van de woonfunctie van het gebouw. - Oudezijds Voorburgwal 143 - aanvraag 952783 - ingediend op 9 augustus 2013 - gewijzigd uitvoeren van het bouwplan waarvoor vergunning is verleend op 30 juli 2013 onder kenmerk BWT 910215, waarbij de wijziging bestaat uit het steiler en hoger uitvoeren van het dak en groter uitvoeren van het tussenlid. - Prinsengracht 226 - aanvraag 957965 - ingediend op 15 augustus 2013 - legaliseren van een zelfstandige woning op de 1e verdieping van het gebouw. - Prinsengracht 550A - aanvraag 946565 ingediend op 2 augustus 2013 - veranderen van een galerie in het souterrain tot woonruimte in het gebouw. - Prinsengracht 642 - aanvraag 950815 - ingediend op 7 augustus 2013 - aanbrengen van energiebesparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen en zonneboiler in/op het gebouw. - Prinsengracht 730 t/m 736 - aanvraag 954439 - ingediend op 12 augustus 2013 bouwkundig samenvoegen van een woning op de 4e en een woning op de 5e verdieping van het gebouwgedeelte. - Prinsengracht 797C - aanvraag 949931 ingediend op 6 augustus 2013 - plaatsen van een deur ten behoeve van de toegang tot het dakterras op het gebouw. - Rapenburg 64 D - aanvraag 944019 - ingediend op 31 juli 2013 - vergroten van de woning met een dakopbouw en dakterras op het gebouw. - Rozenstraat 252 - aanvraag 945865 - ingediend op 1 augustus 2013 - verkleinen en legaliseren van een dakterras op het gebouw. - Runstraat 33 - aanvraag 967821 - ingediend op 26 augustus 2013 - veranderen van twee ramen in de zijgevel op de 1e verdieping van het gebouw. - Sarphatistraat 100/Spinozastraat 47 - aanvraag 943755 - ingediend op 16 augustus 2013 kappen van twee bomen op de percelen van de adressen. - Singel 395 - aanvraag 949789 - ingediend op 6 augustus 2013 - intern veranderen van de 2e en 3e verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot 2 woningen. - Thorbeckeplein 6 - aanvraag 952469 - ingediend op 9 augustus 2013 - plaatsen van gevelreclame op het gebouw. - Tussen Kadijken 15 - aanvraag 952627 - ingediend op 9 augustus 2013 –herstellen van de constructie van de vloer van de begane grond van het gebouw. - Tweede Breeuwersstraat 2-32 - aanvraag 946757 - ingediend op 2 augustus 2013 - vernieuwen van de gevels van het trappenhuis van het gebouw. - Utrechtsestraat 34 - aanvraag 958329 - ingediend op 15 augustus 2013 - plaatsen van gevelreclame, een uithangbord en het plaatsen van twee ventialtieroosters in de voorgevel van het gebouw. - Utrechtsestraat 6 - aanvraag 959665 - ingediend op 16 augustus 2013 - plaatsen van een warmte-terugwininstallatie en een luchtwarmtepomp op het dakterras van het gebouw. - Valkenburgerstraat 87 - aanvraag 966445 ingediend op 23 augustus 2013 –plaatsen van glas windschermen aan de binnenkant van het balkon van het gebouw. - Vinkenstraat 120 - aanvraag 945171 - ingediend op 1 augustus 2013 –intern wijzigen van de begane grond t/m derde verdieping tot vier zelfstandige woningen in het gebouw. - Weesperstraat 446 - aanvraag 953781 - ingediend op 12 augustus 2013 - kappen van een iep (Ulmus) t.h.v. Weesperstraat 446. - Westerstraat 143 - aanvraag 956041 - ingediend op 14 augustus 2013 - intern wijzigen en vergroten van de eerste t/m zolderverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot twee woningen. - Weteringschans 227 - aanvraag 949011 ingediend op 6 augustus 2013 - aanbrengen van een dakterras op het gebouw. - Weteringschans 237 - aanvraag 966597 ingediend op 15 augustus 2013 – het kappen van een esdoorn, in de achtertuin. - Zoutsteeg 14 - aanvraag 942161 - ingediend op 26 juli 2013 - aanbrengen van een markies en verlichte uitsteekreclame aan de gevel van het gebouw. Deze ontvangen aanvragen zijn, met uitzondering van de aanvragen met betrekking tot bomen, niet in te zien bij de receptie van stadsdeel Centrum. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). U kunt reageren op een aanvraag in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit met een bezwaarschrift. Vergunningaanvragen over bomen zijn wel in te zien. Over deze aanvragen kunt u tot twee weken na de publicatiedatum een zienswijze indienen. Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden.


6

centrum.amsterdam.nl

5 september 2013

Bekendmakingen VI. Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen Aanvragen, uitgebreide procedure 29-08-2013 De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 30 augustus 2013 tot en met 10 oktober 2013: - Conradstraat 4/6/8A-G/Czaar Peterstraat 21 - soort: 1e fase uitgebreid verkort - aanvraag 837619 - voor omgevingsvergunning eerste fase (monumentenactiviteit) veranderen van de begane grondverdieping van het gebouw Conradstraat 4/6/8A-G/Czaar Peterstraat 21 met bestemming daarvan tot restaurant, het maken van een afvoerkanaal en het maken van een luifel. 05-09-2013 De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 6 september 2013 tot en met 17 oktober 2013: - Marnixstraat 360 - soort: uitgebreid - aanvraag 886221 - brandveilig gebruiken van het gebouw als hotel. - Oude Doelenstraat 16 - soort: uitgebreid aanvraag 142649 - herstellen van de fundering en het plaatsen van een stabiliteitsportaal t.p.v. de voorgevel van het. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kunt u binnen de termijn van terinzagelegging uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn 29-08-2013 De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Anjeliersstraat 157 - aanvraag 899199 - reinigen van de gevels van het gebouw. - Anjeliersstraat 306 - aanvraag 792369 - uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw. - Binnenkant 49 - aanvraag 888057 - voor uitvoeren van funderingsherstel en het intern wijzigen van het gebouw. - Herengracht 41 - aanvraag 883111 - renoveren en restaureren van de woning op de begane grond en het herstellen van de structuur van het voor-, achterhuis en tussenlid van het gebouw. - Herengracht 528 - aanvraag 894189 - maken van een veranda en buitentrap aan de achterzijde van het gebouw. - Kalverstraat 122 - aanvraag 879565 - intern wijzigen en het plaatsen van een lift in het pand met behoud van bestemming tot winkel. - Kalverstraat 66 - aanvraag 874555 - veranderen van het gebouw met behoud van bestemming tot winkelgebouw. - Lange Leidsedwarsstraat 129 - aanvraag 891325 - vernieuwen van de fundering met het aanbrengen van een verdiepte kelderbak, het veranderen van het gebruik van het souterrain naar verblijfsruimte, het verbouwen en veranderen van het gebruik van bedrijfspand met bovenwoning naar volledige woonbestemming en , het aanbrengen van een dakterras op de uitbouw het gebouw - Lindengracht 60 - aanvraag 890921 - plaatsen van apparatuur ten behoeve van mobiele telefonie op het dak van het gebouw. - Nieuwe Spiegelstraat 68 - aanvraag 891939 - veranderen en vergroten van het gebouw Nieuwe Spiegelstraat 68 met behoud van de bestemming daarvan tot wonen. - Oude Hoogstraat 23 - aanvraag 885317 - aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw. - Oudezijds Voorburgwal 222 - aanvraag 882675 - wijzigen van de verleende vergunning 81-05-0111 waarbij de kelder gewijzigd (verkleind) wordt van het gebouw. - Plantage Kerklaan 35 - aanvraag 893481 vervangen van de bestaande pui op de begane grond en het aanbrengen van zonwering aan het gebouw. - Prins Hendrikkade 33 - aanvraag 907029 voor aanbrengen gevelverlichting gebouw (art'otel Amsterdam). - Prinsengracht 917A - aanvraag 890923 - vergroten van het dakterras aan de Prinsengracht 917A ten behoeve van de woning. - Rembrandtplein 3/Halvemaansteeg 21 aanvraag 791935 - vernieuwen van de fundering en het vergroten van de kelder van het. - Sarphatistraat 91 - aanvraag 894093 - plaatsen van een balkon met trap naar de tuin aan de achterzijde van het gebouw ten behoeve van de woning. - Tuinstraat 121 - aanvraag 928427 - legaliseren van drie ramen in de zijgevel en een doorbraak op de begane grond in het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot bedrijfsruimte. - Vijzelstraat 75 - aanvraag 895049 - vernieuwen van de fundering van het gebouw. - Weteringschans 251 en 253 - aanvraag 898501 - bouwen in afwijking van verleende vergunning, waarbij de afwijking bestaat uit het wijzigen van de indeling en het samenvoegen van de gebouwen in het souterrain. 05-09-2013 De volgende aanvragen zijn verlengd met een

beslistermijn van 6 weken: - Binnen Dommersstraat 21/23 - aanvraag 903767 - vergroten van de kap, maken van twee dakkapellen, wijzigen van de kozijnen in de voor- en achtergevel, maken van een balkon en dakterras aan de achterzijde, intern wijzigen en samenvoegen van de begane grond met de 1e verdieping van het pand met nieuwe bestemming daarvan tot twee woningen. - Boomstraat 12 - aanvraag 910729 – bouwen in afwijking van verleende bouwvergunning onder kenmerk BWT 81-10-0123 waarbij de wijziging bestaat uit intern wijzigen en maken van een dakkapel van het gebouw. - Buiten Dommersstraat 15 - aanvraag 870571 - intern wijzigen, maken van een patio, dakterras en een buitentrap aan het gebouw. - Lindenstraat 13 - aanvraag 900089 - uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw. - Nieuwe Achtergracht 107 - aanvraag 906311 - maken van twee ramen in de zijgevel en het plaatsen van een dakterras op het gebouw.. - Nieuwe Achtergracht 132 - aanvraag 909821 - realiseren van een dakterras, maken van twee balkons aan de achtergevel en het veranderen en vergroten van de 3e en 4e verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning. - Nieuwe Vaart ter hoogte van Matrozenhof 50 t/m 74 - aanvraag 871703 - vervangen van de draag- en randbalken en het dek van de steiger in de Nieuwe Vaart ter hoogte van Matrozenhof 50 t/m 74. - Nieuwezijds Voorburgwal 42 - aanvraag 891423 - verdiepen van de kelder en het uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw. - Oostenburgergracht 25 - aanvraag 900733 plaatsen van een dakkapel aan het gebouw. - Roetersstraat 13 - aanvraag 915519 - intern wijzigen van de indeling en de entree met behoud van de bestemming onderwijs- en bijeenkomstfunctie van het gebouw. - Utrechtsedwarsstraat 87 - aanvraag 884133 - uitvoeren van funderingsherstel, het plaatsen van een stabiliteitsportaal en het herstellen van de balklagen van het gebouw. - Warmoesstraat 35 en 37 - aanvraag 905813 samenvoegen van de begane grond van de gebouwen met bestemming daarvan tot restaurant (horeca 4). U kunt geen bezwaar indienen tegen de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen 29-08-2013 De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - Lauriergracht 75 - aanvraag 357137 - veranderen van de zolderverdieping van het gebouw Lauriergracht 75. - Nieuwezijds Voorburgwal 357-359/ Sint Luciënsteeg 27 - aanvraag 785823 - plaatsen van drie banieren en twee reclameuitingen aan het gebouw. 05-09-2013 De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - Marnixstraat 164 - aanvraag 864101 - plaatsen van een meterkast bij een ligplaats ter hoogte van het gebouw. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning 29-08-2013 De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 20 augustus 2013: - Brouwersgracht 43 - aanvraag 904927 plaatsen van 20 zonnepanelen op het gebouw Brouwersgracht 43 . Op 20 augustus 2013: - Keizersgracht 529 - aanvraag 906241 - veranderen van de indeling en het gebruik van de zolder van het gebouw en plaatsen van dakramen. Op 20 augustus 2013: - Utrechtsedwarsstraat 149 - aanvraag 901197 - (intern) verbouwen van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning. 05-09-2013 De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 22 augustus 2013: - Lange Leidsedwarsstraat 129 - aanvraag 867777 - renoveren van woningen op het adres Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kan geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure Verleende omgevingsvergunningen 29-08-2013 Op 14 augustus 2013 is verleend:

- Blankenstraat 376 - aanvraag 904281 maken van een balkon aan de achterzijde ter hoogte van de eerste verdieping van het gebouwgedeelte. - Leidsestraat 56 - aanvraag 819999 - uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw ten behoeve van de winkel. - Nieuwmarkt 20 - aanvraag 938559 - intern veranderen van de indeling en het veranderen van de voorgevel van het gebouwgedeelte ten behoeve van de winkelruimte. - Prinsengracht 1115 en 1117 - aanvraag 872521 - aanbrengen van een hemelwaterafvoer aan de voorzijde tussen de gebouwen. - Prinsengracht 534 - aanvraag 747611 - vervangen van luiken in de voorgevel van het gebouw. Op 15 augustus 2013 is verleend: - Korte Keizersdwarsstraat 9 - aanvraag 868539 - uitvoeren van funderingsherstel van het gebouw. - Korte Keizersstraat 5 - aanvraag 868615 uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw Korte Keizersstraat 5. - Oudeschans 48 en 50 - aanvraag 868357 uitvoeren van funderingsherstel aan de gebouwen Oudeschans 48 en 50. - Sint Nicolaasstraat 20 - aanvraag 870271 maken van een kapverdieping met dakterras op het gebouw ten behoeve van de woning. - Zeeburgerpad 1 - aanvraag 899321 - maken van een koffiebanderij en het schilderen van de gevel van het gebouw Zeeburgerpad 1. Op 16 augustus 2013 is verleend: - Anjeliersstraat 157 - aanvraag 911439 - vervangen van de poort door een transparant hek in de voormalige Ratelwachtsteeg naast het pand. - Korte Leidsedwarsstraat 56 - aanvraag 931355 - aanbrengen van gevelreclame. - Zeedijk 123B - aanvraag 885433 - aanbrengen van gevelreclame aan de voorzijde van het gebouw. Op 19 augustus 2013 is verleend: - Tweede Tuindwarsstraat 10A - aanvraag 949269 - maken van een lichtstraat op de aanbouw van het gebouw. Op 20 augustus 2013 is verleend: - Amstelveld 10 - aanvraag 940061 - plaatsen van zonnepanelen op het platte deel van het dak van het gebouw Amstelveld 10. - Goudsbloemstraat 132A - aanvraag 869497 - plaatsen van twee dakkapellen en intern wijzigen van de eerste t/m de zolderverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot drie woningen. - Haarlemmerdijk 138 - aanvraag 845679 vergroten van het achterhuis van het pand en het maken van een dakterras. - Kerkstraat 93 - aanvraag 894921 - veranderen van de begane grond van het gebouw met bestemming daarvan tot woning. - Oudebrugsteeg 16 - aanvraag 882005 - voor interne verbouwing van het souterrain en beletage van het gebouw met bestemming daarvan tot restaurant. - Oudezijds Achterburgwal 145 - aanvraag 944927 - restaureren van de voorgevel van het gebouw. - Reguliersbreestraat 46 - aanvraag 905489 vervangen van de gevelreclame en het uitsteekbord aan de voorgevel van het gebouw. - Reguliersgracht 75 - aanvraag 294973 - voor veranderen en vergroten van het souterrain en de begane grond van het gebouw met behoud van bestemming tot woning en het maken van een dakterras op de achteraanbouw. - Roetersstraat 15 - aanvraag 873037 - bouwen in afwijking van beschikking BWT 81-10-0271, waarbij de wijziging bestaat uit het wijzigen van de nooduitgang aan de Sarphatistraat voor het onderwijsgebouw. 05-09-2013 De volgende besluiten zijn in te zien van 6 september 2013 tot en met 17 oktober 2013: Op 21 augustus 2013 is verleend: - Nieuwendijk 46 - aanvraag 655747 - uitdiepen van de kelder, het uitvoeren van funderingsherstel en het veranderen van het kozijn aan het binnenhof van het gebouw. Op 22 augustus 2013 is verleend: - Kloveniersburgwal 133 - aanvraag 807147 voor het aanbrengen van een dakterras op het dak van het trappenhuis van het gebouw. - Korte Leidsedwarsstraat 58 - aanvraag 949825 - voor het aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw. - Openbare ruimte t.o. Amstel 194 - aanvraag 950307 - verwijderen van de stalen trafozuil op de locatie tegenover het gebouw. - Oude Doelenstraat 4 - aanvraag 855343 veranderen van reclame aan de voorgevel van het gebouw. - Plantage Doklaan 16 - aanvraag 869685 plaatsen van dakramen en het intern wijzigen van de kapverdieping van het gebouw ten behoeve van het Goodwillcentra van het Leger des Heils. - Plantage Middenlaan 46 - aanvraag 832357 bouwen in afwijking van de vergunning met kenmerk BWT 81-10-0214 voor het vernieuwen en vergroten van het gebouw met bestemming daavan tot hotel waarbij de afwijking bestaat uit het wijzigen van de indeling . Op 23 augustus 2013 is verleend: - Eggertstraat 17 - aanvraag 792505 - voor het uitvoeren van funderingsherstel, het verdiept aanbrengen van een nieuwe kelder, het uitvoeren van gevelherstel, casco afbouw van de kel-

der, begane grond en eerste verdieping ten behoeve van horeca van het gebouw. - Korte Prinsengracht 8A - aanvraag 917299 vergroten van het gebouw door middel van het dichtzetten van het lichthof met een glazen kap met behoud van de bestemming daarvan tot woning. Op 26 augustus 2013 is verleend: - Herengracht 366-368 - aanvraag 913021 intern wijzigen van de 2e tot en met de 4e verdieping van de gebouwen. Op 27 augustus 2013 is verleend: - Amstel 182C - aanvraag 848439 - veranderen van ramen en deuren in de voorgevel van het gebouwgedeelte aan de zijde van de Wagenstraat. - Damstraat 22 - aanvraag 879669 - plaatsen van reclame aan het gebouw. - Nieuwendijk 11 - aanvraag 950905 - plaatsen van verlichte reclame aan het gebouw. - Nieuwendijk 38 - aanvraag 564987 - uitvoeren van funderingsherstel en het wijzigen en vernieuwen van het souterrain en de begane grond van het gebouw, met behoud van bestemming daarvan tot horeca III. - Prins Hendrikkade 11 - aanvraag 758607 uitvoeren van funderingsherstel, verdiepen van de kelder en wijzigen van de begane grond van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot winkel. - Willemsstraat 14/16 - aanvraag 929977 bouwen in afwijking van bouwvergunning met kenmerk BWT 81-09-0343, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de indeling van vijf naar zes woningen van het gebouw. Op 28 augustus 2013 is verleend: - Binnen Dommersstraat 21 - aanvraag 905429 - uitvoeren van funderingsherstel voor het gebouw. - Herengracht 141 - aanvraag 913239 - kappen van een esdoorn, in het achtererf van het adres. - Jonas Daniel Meijerplein 17 - aanvraag 967247 - aanbrengen van één raam in de achtergevel ter hoogte van de tweede verdieping van het gebouw. - Leliegracht 28 - aanvraag 932951 - vervangen van de kozijnen in de voorgevel van het gebouw. Geweigerde omgevingsvergunningen 29-08-2013 Op 15 augustus 2013 is geweigerd: - Langestraat 10 - aanvraag 816043 - soort: regulier - maken van een dakkapel op de zijdakvlak en het wijzigen van kozijnen van het gebouw met behoud van bestemming wonen. Op 20 april 2012 is geweigerd: - Reguliersgracht 75 - aanvraag 294973 - voor veranderen en vergroten van het souterrain en de begane grond van het gebouw , met behoud van bestemming tot woning en het maken van een dakterras op de achteraanbouw. Op 20 augustus 2013 is geweigerd: - Amstel 182C - aanvraag 848439 - veranderen van ramen en deuren in de voorgevel van het gebouwgedeelte. Op 21 augustus 2013 is geweigerd: - Muntplein 1 - aanvraag 906069 - wijzigen van de gevelreclame aan het gebouw Muntplein 1. - Utrechtsestraat 82 - aanvraag 861007 - aanbrengen van gevelreclame aan de voorgevels van het gebouwgedeelte.

behoud van bestemming daarvan tot drie woningen. Op 27 augustus 2013 is verleend: - Lindengracht 83, 85 - aanvraag 850565 brandveilig gebruiken van het gebouw ten behoeve van basisschool, naschoolse opvang en peuterspeelzaal met een maximum van 135 personen die gelijktijdig in het gebouw aanwezig zullen zijn. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door degenen ■ die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; ■ de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking; ■ belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; ■ degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Belanghebbenden kunnen tegen de kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant. XII. Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 29-08-2013 De volgende besluiten zijn in te zien van 30 augustus 2013 tot en met 10 oktober 2013: Op 21 augustus 2013 is van rechtswege verleend: - Den Texstraat 5B - aanvraag 830551 - vervangen van ramen en deuren aan de voor- en achtergevel van het gebouw Den Texstraat 5B. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunning

05-09-2013 Op 22 augustus 2013 is geweigerd: - Oude Hoogstraat 23 - aanvraag 885317 - aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw. Op 23 augustus 2013 is geweigerd: - Weteringschans 253 - aanvraag 898501 bouwen in afwijking van verleende vergunning, waarbij de afwijking bestaat uit het wijzigen van de indeling van het gebouw. Op 27 augustus 2013 is geweigerd: - Oudezijds Voorburgwal 143 - aanvraag 913939 - plaatsen van twee dakkapellen op het gebouw. - Utrechtsestraat 139 - aanvraag 826237 plaatsen van een dakterras op het gebouw.

Aanvragen 29-08-2013 De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 30 augustus 2013 tot en met 12 september 2013: - Noordermarkt 39-40 - aanvraag 07-12-0021 - ingediend op 12 april 2012 - splitsen van het recht op het gebouw in vier appartementsrechten waarvan één bestemd voor bedrijfsruimte . - Prinsengracht 390 - aanvraag 07-13-0062 ingediend op 1 augustus 2013 - splitsen van het bestaande recht van de tweede t/m de vierde verdieping van het gebouw in twee appartementsrechten. - Rozenstraat 43 - aanvraag 07-13-0063 - ingediend op 7 augustus 2013 - splitsen van het recht op het gebouw in drie appartementsrechten. 05-09-2013 De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 6 september 2013 tot en met 19 september 2013: - Nieuwebrugsteeg 30-32 - aanvraag 07-130052 - ingediend op 2 juli 2013 - splitsen van het gebouw in vier appartementsrechten.

Belanghebbenden kunnen tegen de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden.

U kunt reageren op een aanvraag met een zienswijze in de periode dat een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en gepubliceerd in de stadsdeelkrant. Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden.

XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure

Besluiten

29-08-2013 De volgende besluiten zijn in te zien van 30 augustus 2013 tot en met 10 oktober 2013: Verleende omgevingsvergunningen Op 15 augustus 2013 is verleend: - Raadhuisstraat 39 - aanvraag 757141 - brandveilig gebruiken van het gebouw. Op 20 augustus 2013 is verleend: - Weteringschans 253 - aanvraag 764349 brandveilig gebruiken van het gebouw. 05-09-2013 Op 26 augustus 2013 is verleend: - Singel 299 - aanvraag 278859 - vernieuwen van de fundering, het plaatsen van een dakkapel en het veranderen van het gebouw met

29-08-2013 Op 21 augustus 2013 is verleend: - Noordermarkt 39-40 - aanvraag 07-12-0021 - splitsen van het recht op het gebouw in vier appartementsrechten waarvan één bestemd voor bedrijfsruimte. 05-09-2013 Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen tegen de hierboven gepubliceerde (verleende dan wel geweigerde) vergunningen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres een aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden.


centrum.amsterdam.nl

Raadspagina

7

5 september 2013 De stadsdeelraad van stadsdeel Centrum bestaat uit 29 raadsleden. De stadsdeelraad stelt beleid vast, controleert het dagelijks bestuur op de uitvoering van beleid en stuurt waar nodig bij. Dit gebeurt in commissies en raadsvergaderingen.

Route van de raad

Foto Edwin van Eis

In de vorige stadsdeelkrant vond u het eerste deel van de route van de raad langs locaties waarover de raad in 2012 belangrijke besluiten nam. Onder andere langs de Sint Antoniesbreestraat, Nieuwmarkt en Rokin liep de route naar de Noorderspeeltuin. In deel twee gaat de route verder naar het Leidseplein en eindigt via onder andere Plantage Muidergracht, Kattenburgervaart op de Sint Anoniesbreestraat.

Raad stelde bestemmingsplan zuidelijke binnenstad vast.

6

Nieuw bestemmingsplan zuidelijke binnenstad

De raad heeft in grote meerderheid ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor de zuidelijke binnenstad, het gebied dat begrensd wordt door de Singel en Binnen Amstel, de Amstel, de Singelgracht en Leidsegracht en Beulingsloot. Het nieuwe plan was nodig omdat alle bestemmingsplannen moeten worden geactualiseerd. Een onderwerp uit de zuidelijke binnenstad dat in 2013 terugkomt in de raad is de invulling van het plantsoentje naast Paradiso. Wat kan hier komen? “Betrek bewoners en belanghebbenden bij de invulling van het plantsoentje naast Paradiso.” Nelly Duijndam (SP) “Initiatieven voor dat plantsoentje willen we bij voorbaat bespreken in de raad.” Hugo van Heemstra (D66) “Het horecagebied van het Leidseplein moet voor ons echt ophouden aan de oostkant van Paradiso.” Ido Verhagen (PvdA)

Neem tram, fiets of loop naar de Plantage Muidergracht

7

Bloembakken zonder vergunning mogelijk

Bewoners mogen zonder vergunning twee bloembakken per gevel plaatsen, groen dat verdwijnt in het stadsdeel wordt zoveel mogelijk gecompenseerd en het stadsdeel onderzoekt de mogelijkheden van beplanting van gevels op haar eigen panden. Dat heeft de raad besloten naar aanleiding van het voorstel Samenwerken aan meer kleinschalig groen van GroenLinks en VVD. “Kleinschalig groen, zoals geveltuintjes en bloembakken, hebben een positief effect op de sociale samenhang in de buurt. Bovendien is groen goed voor het milieu.” VVD en GroenLinks “Sinds wanneer is de stoep een verlengstuk van een woning of winkel? We zijn een liberale partij, maar niet voor het privatiseren van de openbare ruimte.” Mark van der Veer (D66) “Iedereen is er juist heel enthousiast over!” Marlies Katy Smit (VVD)

Ga via het Entrepotdok naar de Nieuwe Vaart

8

Raad unaniem achter uitgangspunten Eilandenboulevard

De raad is positief over de tien uitgangspunten voor de aanpak van de Eilandenboulevard. Van verkeersgebied naar verblijfsgebied waarbij contact met het water wordt hersteld. De komende tijd maakt het stadsdeel in overleg met de buurt een masterplan voor de Eilandenboulevard, gebaseerd op de uitgangspunten. Groen, met behoud van bomen en met veel fiets- en wandelmogelijkheden als het aan een meerderheid van de raad ligt. “We hechten aan de mogelijkheid om langs het water te fietsen.” Fred Kramer (GroenLinks) “Een verschuiving van verkeersgebied naar verblijfsgebied mag niet betekenen dat de parkeerdruk verslechtert: er moet voldoende parkeergelegenheid blijven.” Allard Zuithoff (VVD)

Foto Edwin van Eis

De Nieuwe Vaart.

zo moeilijk de bocht te nemen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Op initiatief van de SP wordt de steiger zo aangepast dat dit gevaar is geweken. Het is uniek in Nederland een bestemmingsplan met regels voor het gebruik van water te hebben speciaal voor de grachten. Centraal staat het verbeteren van de relatie tussen wal en water. Het aantal woonboten mag niet uitbreiden. Ook staat er beschreven wat de mogelijkheden zijn voor steigers.

“Er zijn meer alternatieve locaties dan te verplaatsen boten. De Kattenburgervaart ligt in een uitzonderlijk stille en groene woonbuurt Raad stelt bestemmings- met groene oevers die intensief wor9 plan Water vast den gebruikt.” SP, PvdA, GroenLinks en D66 De raad heeft unaniem het bestemmingsplan voor het water vastge“We zijn niet overtuigd van de argusteld. Zonder op- en afstapvoorziementen van de buurt. Er zijn geen ningen aan de Noordermarkt en het alternatieven en het slaat een gat in Amstelveld en zonder woonboten in het bestemmingsplan.” Olga de Meij de Kattenburgervaart. Oorspronke(VVD) lijk wel het plan. Ook was er veel aandacht voor de knik in de Prinsen- “Het belang van directe ontsluiting gracht bij de Westerkerk. De steiger voor grote rondvaartboten weegt niet op deze locatie maakt het voor boten op tegen het belang van een gezond Loop achter de Oosterkerk langs naar de Kattenburgervaart

Bloemen aan de Plantage Muidergracht.

Foto Petra Grimberg

Ga naar Paradiso bij het Leidseplein

leefklimaat en een buurt in balans. Daarom willen we geen op- en afstapvoorziening aan de Noordermarkt.” GroenLinks, D66 en PvdA “Door de op- en afstapvoorziening voor het Anne Frankhuis met de helft te verlengen, kunnen er twee boten afmeren, waardoor de steiger in de knik niet meer nodig is.” Nelly Duijndam (SP) Ga via de Dijksgracht naar het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade

10

Hotels moeten kwaliteitsimpuls geven

De raad van stadsdeel Centrum heeft het Hotelbeleid Binnenstad 2012– 2015 vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden voor hotelontwikkeling in het centrum. Was in het voorgaande hotelbeleid vooral het aantal hotelkamers uitgangspunt, nu is kwaliteit het centrale thema. Uitgangspunten zijn: spreiding van hotelontwikkeling, behoud van Lees verder op pagina 8.


8

centrum.amsterdam.nl

5 september 2013

Raadspagina Vervolg van pagina 7.

beteugelen is spreiding en diversiteit noodzakelijk. We willen alleen vervangen van oud door nieuw, maar dat zit niet in het beleid.” Nelly Duijndam (SP)

woningen in het centrum en hotels moeten een kwaliteitsimpuls aan de omgeving geven. “Dit is een trendbreuk en die steunen we van harte. De balans van wonen, werken en recreëren wordt in het nieuwe hotelbeleid beter bewaakt. Ook toeristen vinden dat het druk wordt.” Ido Verhagen (PvdA)

Ook sprak de raad over uitbreiding van het hotel Amrâth. Foto Edwin van Eis

“De plek van de uitbreiding is niet geschikt voor woningbouw, de impact van de uitbreiding op de woon- en leefomgeving is gering en het ziet het Einde aan steigerdoekreclame. “Dit beleid is te weinig liberaal en niet er naar uit dat de plannen stedengoed voor de stad. Het is erg stringent bouwkundig goed inpasbaar zijn.” Dat vinden we betreurenswaardig.” en bestaande hotelondernemers wor- Fred Kramer (GroenLinks) Jan Sebastian van Lissum (VVD) den in de kou gezet.” Jan Sebastian van Lissum (VVD) “We zijn voor het mooie plan.” Hans “Megareclames zijn ontsierend Mensink (VVD) voor de binnenstad en slechts een “We willen geen uitbreiding van enkeling profiteert.” PvdA, SP en Loop naar het Damrak hotels en horeca. Om overlast te GroenLinks

Fracties raad

Doek valt voor het steigerdoekreclame

Als het goed is, bent u op de route nauwelijks steigerdoeken tegengekomen. Commerciële steigerdoeken zijn niet meer toegestaan in het stadsdeel. Dat besloot de raad in 2012. Strekking: megareclames mogen niet meer. Wel mag een steigerdoek een print hebben van de gevel van het pand. Hierop mag onderaan het doek een logo van een sponsor ter grootte van maximaal 10% van het oppervlak van het doek.

GroenLinks (GL) T: 020 256 4532 E: groenlinks@centrum.amsterdam.nl D66 T: 020 256 4726 E: d66@centrum.amsterdam.nl VVD T: 020 256 4560 E: vvd@centrum.amsterdam.nl PvdA T: 020 256 4564 E: pvda@centrum.amsterdam.nl SP T: 020 256 4584 E: sp@centrum.amsterdam.nl

12

Eindig uw tocht bij het Pintohuis

“Dit gaat te snel.” Hugo van Heemstra (D66)

De Raad wil bibliotheekservicepunten Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om op verschillende plekken in het centrum bibliotheekvoorzieningen te realiseren. Een motie hierover van de SP en PvdA werd door de raad aangenomen. Met de sluiting van de Pintobibliotheek sloot de laatste bibliotheekvestiging in de binnenstad, met uitzondering van de Centrale Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland.

“Als je als stadsdeel genoeg dwarsligt, gaan er vanzelf bedrijven verloren.

“We hebben eerder vestigingen gesloten met de belofte dat ze wor-

Veiliger aanlegmogelijkheid langs Anne Frankhuis.

Zomertocht langs UvA-panden

Foto Bruno van Moerkerken

Fractie Alexandrova (FA) T: 06 2457 3302 E: valexandrova@centrum.amsterdam.nl

Ga naar het beginpunt: De Sint Antoniesbreestraat

Foto Edwin van Eis

11

“Dit onderwerp voegt niets toe. Het staat al in de afspraken die we in de coalitie hebben gemaakt.” Gerrit “Voor de bewoners van het centrum is Brunink (D66) er nog maar 1 bibliotheekvestiging, op “Het gaat er ook om dat in het prohet Oosterdokseiland. Dat is te weinig. Wij willen bibliotheekservicepun- gramakkoord is vastgelegd dat we kleine bibliotheekvoorzieningen wilten met beperktere mogelijkheden len creëren in het centrum, niet één, dan een echte bibliotheekvestiging.” maar meer.” Tineke Koopman Nelly Duijndam (SP) (PvdA)

den gecompenseerd.” Jorrit Nuijens (GL)

Griffie Raadsgriffie stadsdeel Centrum T: 14 020 E: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

Raadsvoorzitter Yellie Alkema organiseerde ook deze zomer weer de bekende zomertochten. Op 20 augustus voerde de tocht langs verschillende locaties van de UvA. De toer startte in het nieuwe gebouw van CREA op het Roeterseiland en eindigde in de Academische Club bij de

Oudemanhuispoort. Raadsleden werden onder andere geïnformeerd over de Roeterseilandcampus, BG-terrein en Oudemanhuispoort. “We hoorden wat er staat te veranderen en hoe ze dat aanpakken samen met de stad en met oog voor de stad”, aldus Yellie Alkema.

Vergaderdata, agenda’s, besluiten en stukken vindt u op www.centrum.amsterdam.nl/ bestuur of bij de receptie van stadsdeel Centrum. De openingstijden van de receptie vindt u op pagina 5. U kunt ook contact opnemen met de raadsgriffie van stadsdeel Centrum. Het kan voorkomen dat de agenda, het tijdstip of de locatie wijzigt na publicatie van deze krant. Kijk daarom voor de meest actuele gegevens op de website of bel of mail de raadsgriffie van stadsdeel Centrum.

Inspreken Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering of heeft u vragen over de raad, de commissies of een artikel op de raadspagina, bel of mail dan de raadsgriffie van stadsdeel Centrum. Uw aanmelding moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag vóór de desbetreffende vergadering binnen zijn. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Raadpleeg de informatie op www.centrum.amsterdam.nl/bestuur.

Colofon De raadspagina komt tot stand met medewerking van de raadsgriffie en raadsleden. De hoofd- en eindredactie berust bij de afdeling Communicatie van stadsdeel Centrum.

Foto Marjolijn Pokorny

Vergaderingen

Nieuw Hotelbeleid voor 2012 – 2015.

Agenda Commissie- en raadsvergaderingen

Voorstellen en vragen van de raad

Soms worden agenda’s, tijden of locaties gewijzigd. Kijk daarom voor de actuele tijden en agenda’s op de bestuurskalender op www.centrum.amsterdam.nl.

Regelmatig doen raadsleden voorstellen om zaken aan te pakken. Ook dienen raadsleden schriftelijke vragen in bij het dagelijks bestuur. Welke voorstellen en vragen waren er de afgelopen tijd? En welke zijn er beantwoord?

Commissie Algemene Zaken Dinsdag 10 september 19.30 uur inloop vanaf 19.15 uur, Stadhuis, De Rooszaal (0235) ■ Agenda volgt

Schriftelijke vragen ■ Van de VVD over minder ambtenaren en meer managers door Centrum in beweging (reorganisatie stadsdeelorganisatie) ■ Van de VVD over toename van illegale prostitutie in woonhuizen ■ Van de VVD over gevelbankjes op de Zeedijk ■ Van de SP over touringcarhalte Prins Hendrikkade/Barbizon

Commissie Bouwen & Wonen Dinsdag 10 september, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur ■ Project N43 (Czaar Peterstraat) ■ LED-scherm Leidseplein

Commissie Welzijn & Onderwijs (extra, met commissie Samenleving stadsdeel Zuid) Donderdag 12 september, 20.00 uur, Stadhuis, De Rooszaal (0239) ■ Openbaar onderwijs aan de Amstel Raad Dinsdag 24 september 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur, Stadhuis, Raadzaal ■ Gebruiksvisie Dam

Beantwoorde schriftelijke vragen ■ Van GroenLinks over wetsvoorstel nieuwe scholen ■ Van de VVD over gedupeerden van de ontploffing van een woonboot in de Oude Schans juni 2012 Zowel de voorstellen als de schriftelijke vragen en de antwoorden hierop zijn te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/bestuur.

Profile for Movement

Stadsdeelkrant Centrum  

Stadsdeelkrant Centrum