West - 28 januari 2019

Page 1

Amsterdam

Jaargang 6 nummer 1

01|2019

Uitgave van de gemeente Amsterdam

editie West INCLUSIE F BIJLAGE

100 JAA R OBA

Ruimte voor wonen Houthaven is een nieuwe stadswijk met 2.700 woningen

Wonen In Amsterdam wordt elke dag gebouwd. In elk stadsdeel worden nieuwe huizen gebouwd. Of worden bestaande kantoorgebouwen veranderd in woonblokken. Op sommige plekken ontstaan zelfs hele nieuwe stukken stad. Tot het jaar 2025 worden er 52.500 woningen in de stad gebouwd. De gemeente vindt dat er in de stad plek moet zijn voor mensen uit alle inkomensgroepen. Daarom worden de komende jaren veel huizen gebouwd voor mensen met een laag of gemiddeld

inkomen. Van de 52.500 woningen die tot 2025 worden gebouwd zijn er 17.500 voor sociale huur. Er worden 11.690 woningen gebouwd voor de middenhuur.

Praat mee over autoluwe stad Ambitie Meer ruimte voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en groen. En dus minder voor de auto. Zo ziet het college van burgemeester en wethouders Amsterdam het voor zich. Er is al een aantal maatregelen genomen om dit waar te maken. De parkeertarieven zijn verhoogd en er zijn minder parkeerplekken.

Denk mee Samen met professionals en met u wil de gemeente tot een samenhangend pakket van maatregelen komen. Die worden uitgewerkt in de Agenda Amsterdam Autoluw. Van februari tot en met mei worden verschillende gesprekken georganiseerd. Het eerste gesprek is op woensdag 6 februari in Pakhuis de Zwijger. U kunt zich aanmelden op www.amsterdam.nl/autoluw

Belastingtarieven 2019

3

Foto Marco Keyzer

Er wordt niet alleen nieuw gebouwd. Ook worden bestaande gebouwen omgebouwd tot woonblokken. De leegstand van ruimtes boven winkels wordt ook aangepakt. Op pagina 6 vertelt Paul Stalenberg wat de gemeente

doet om woningen te laten maken van plekken die soms wel 100 jaar leeg staan. Op pagina 7 leest u meer over de bouwplannen van de gemeente. En op pagina’s 8 en 9 staan projecten in de stad waar gebouwd wordt.

‘Damsko Strijder’ komt op Mercatorplein Lorem ipsum Kunstenaarscollectief Kamp Seedorf heeft het winnende ontwerp gemaakt voor de muurtekst met afscheidsboodschap van oud-burgemeester Eberhard van der Laan. ‘Damsko Strijder’ kreeg maar liefst 4.114 stemmen in de ontwerpwedstrijd. Damsko betekent Amsterdam in straattaal en strijder verwijst naar de straatvechtersmentaliteit die de oudburgervader volgens de makers had. Bewoonster Liesbeth de Looper bedacht om zijn laatste uitspraak ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’ een plaats te geven in de Baarsjes. Hier heeft oud-burgemeester Van der Laan

jaren gewoond. De bedoeling is dat het kunstwerk in het voorjaar te zien is op de toren van de parkeergarage op het Mercatorplein, naast café Zurich.

Meer woningen, soms op nieuwe stukken stad

Bewoners in West ergeren zich meest aan afval op straat

8/9

11


2 Amsterdam | januari 2019

Parkeren

Minder lang zoeken naar parkeerplek Betere borden Een parkeerplek vinden voor uw auto: het kan even duren in Amsterdam. Als de parkeergarages beter vindbaar zijn kan het sneller. De borden die verwijzen naar de parkeergarages worden daarom verbeterd. Het gaat om de borden in het centrum op, rond en binnen de S100 (de Centrumring). In 13 weken tijd plaatst de gemeente samen met de Nationale Bewegwijzeringsdienst een beter parkeerverwijssysteem op 260 verschillende plekken. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk ’s nachts plaats om de overlast voor het verkeer minimaal te houden. Onnodig zoeken In de binnenstad is een aantal doorgaande routes gewijzigd. Daarom moeten verschillende verwijsborden naar parkeergarages worden aangepast. Ook zijn mensen vaak onnodig lang aan het zoeken naar een parkeerplek. Auto-

mobilisten rijden naar parkeergarages waar helemaal geen plek is. Dat veroorzaakt drukte en opstoppingen. De nieuwe borden moeten dit gaan verminderen. Beter voor de veiligheid, én de luchtkwaliteit. 6 parkeerroutes Er komen 6 verschillende parkeerroutes met groepen garages. Binnen de parkeerroutes worden automobilisten naar parkeerlocaties dicht bij hun bestemming begeleid. De nieuwe borden geven actuele informatie over de beschikbare parkeerplekken. Bijvoorbeeld: u wilt het Rijksmuseum bezoeken en parkeren in de parkeergarage Museumplein. U kunt dan de route Museumkwartier volgen. Binnen deze route worden ook alternatieve parkeergarages met vrije plekken aangeboden. Als de parkeergarage Museumplein vol zit, wordt u verwezen naar de parkeergarage Byzantium. Die ligt ongeveer even ver van het Rijksmuseum.

De parkeerroutes zijn: n Oostelijk havengebied n Burgwallen n Muntplein n Museumkwartier n Jordaan n Centraal station

Met nieuwe borden minder opstoppingen Op www.amsterdam.nl/parkeerverwijzing staat een plattegrond met alle parkeerroutes. Algemene informatie over parkeren in Amsterdam staat op www.amsterdam.nl/parkeren

Sport

34 sportlocaties extra Uitbreiding De stad groeit. En als er meer mensen komen, hebben we ook meer voorzieningen nodig. Bijvoorbeeld om te sporten. Tot 2024 investeert de gemeente 276 miljoen euro in nieuwe en bestaande sportaccommodaties. Het college van burgemeester en wethouders wil zo wachtlijsten bij clubs voorkomen. En ervoor zorgen dat iedereen de ruimte krijgt om te bewegen en buiten te spelen. n

Wat er gaat gebeuren n Bij nieuw te bouwen woningen is voor sport en bewegen extra ruimte opgenomen in de plannen. Bijvoorbeeld voor een trapveldje of openbare fitnesstoestellen. n Op veel sportparken wordt het aantal

n

n

velden uitgebreid, zoals in Noord (de Weeren, Kadoelen en Oostzanerwerf), in Nieuw-West (Spieringhorn en de Eendracht) en in West (de Multatuliweg). In Oost komt een nieuw overdekt zwembad, een nieuw sportpark (Strandeiland) en 2 sporthallen. In Zuidoost wordt flink geïnvesteerd in het projectgebied De Nieuwe Kern, met diverse sportvelden en een sporthal. In Noord worden 2 kleine sportparken aangelegd en een sporthal.

Sportende kinderen in sporthal De Weeren n

n

Op bijna alle sportparken wordt het gras vervangen door kunstgras. De nieuwe Jaap Edenbaan krijgt meer

ijsvloeren zodat alle Amsterdammers rondjes kunnen zwieren. www.amsterdam.nl/sportbeleid

Meedoen

Geld aanvragen voor buurtplannen Betere buurt Iedere buurt in West heeft een buurtbudget. Met dat geld worden ideeën voor de buurt uitgevoerd. Ook bewonersinitiatieven die uitgevoerd worden, betaalt het stadsdeel uit het buurtbudget. Voortaan kan een budget voor een idee in Westerpark online aangevraagd worden. Ga naar buurtbudget.amsterdam.nl/ westerpark en dien uw idee in. Aanvragen Voor goede ideeën voor Bos en Lommer,

Hebt u een idee ingediend bij het online platform van Westerpark? Dan horen we graag uw reactie over het gebruik ervan. Die reactie is waardevol. Stuur uw reactie naar GebiedsteamWesterpark@amsterdam.nl

De Baarsjes en Oud West kunt u budget aanvragen via de gebiedsmakelaar of ABC Alliantie. Kijk voor de gegevens van de gebiedsmakelaars op pagina 11. Geld Na het indienen van een idee bespreekt de gebiedsmakelaar het met de regiegroep. Als het wordt goedgekeurd, reserveren zij daar geld voor. Het plan wordt uitgevoerd door de indiener of door het stadsdeel. Vrolijk Het stadsdeel ondersteunt plannen van bewoners om de buurt beter of vrolijker te maken. Bijvoorbeeld met geld. Maar het kan ook op andere manieren. Een idee van bewoners mag niet alleen over vermaak gaan, geen commerciële doelstelling hebben en niet politiek zijn.

Een buurtfeest brengt jong en oud samen


3 Amsterdam | januari 2019

Gemeentebelastingen

Belastingzaken snel en digitaal regelen Jaarlijks Binnenkort ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Veel belastingzaken kunt u digitaal regelen.

n n n

n

Bewoners en ondernemers krijgen elk jaar een aanslag voor gemeentebelastingen. Het geld wordt besteed aan een schone, veilige en leefbare stad. 1 aanslag U krijgt 1 aanslag voor de volgende gemeentelijke belastingen: n Afvalstoffenheffing; voor elk huishouden. n Onroerendezaakbelasting, roerenderuimtebelasting, rioolheffing; voor eigenaren en huurders van woningen en bedrijfsruimten. n Reinigingsrecht bedrijfsvuil; voor ondernemers. Voor andere gemeentelijke belastingen als parkeerbelasting, toeristenbelasting en rioolheffing voor grote gebruikers ontvangt u aparte aanslagen. Dit regelt u via de website: n Betalen met iDEAL. n Automatisch betalen in 8 termijnen.

Een bezwaar indienen. Uw gegevens wijzigen. Taxatieverslag en eerdere aanslagen inzien. Kwijtschelding aanvragen voor: - Afvalstoffenheffing en rioolheffing; voor particulieren en ondernemers. - Watersysteemheffing, verontreinigingsheffing, zuiveringsheffing; voor particulieren.

Om uw gemeentelijke belastingzaken digitaal te regelen, hebt u een DigiD of eHerkenning (voor ondernemers) nodig. Wijziging tarieven Belangrijke veranderingen in de tarieven van 2019 zijn: n De afvalstoffenheffing voor 1-persoonshuishoudens is gestegen van 235 naar 276 euro. Voor meerpersoonshuishoudens is het tarief gestegen van 313 naar 368 euro. n Voor toeristenbelasting geldt nu 1 tarief voor de hele stad: 7 procent van de overnachtingsprijs. n Voor passagiers van cruiseschepen is toeristenbelasting van 8 euro per dag ingevoerd.

Passagiers van cruiseschepen betalen 8 euro per dag toeristenbelasting Dit artikel geeft een kort overzicht van de belangrijkste regels. De wet of de verordening is altijd doorslaggevend. Meer informatie Kijk eerst op de website. Als u daarna nog vragen hebt kunt u bellen met 020 255 4800. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Via dit nummer kunt u ook een afspraak

maken. E-mail kan naar belastingen@amsterdam.nl. Of schrijf een brief aan: Gemeente Amsterdam, Belastingen, Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam. www.amsterdam.nl/belastingen Wilt u kwijtschelding aanvragen, kijk dan op pagina 5 van deze krant.

Kosten van water Waterleiding In 2019 gaan de vaste kosten voor iedereen iets omhoog. Met dit geld onderhoudt en beheert Waternet de waterleidingen. De verbruikskosten voor drinkwaterklanten met een watermeter stijgen ook, maar niet veel. De kosten per eenheid water voor klanten zonder watermeter dalen. Het hangt van uw situatie af of u meer of minder gaat betalen, maar veel zal er niet veranderen. Eenheden zijn de verschillende ruimtes in uw woning. Belangrijke verandering Als u de rekening nog per post krijgt, betaalt u vanaf nu 1,50 euro per ontvangen rekening. Een digitale rekening is gratis.

Kies dus nu voor een rekening per e-mail. Daarnaast stijgt het btw-tarief van 6 naar 9 procent. Klanten met een watermeter: n € 0,80 per m3 voor uw waterverbruik. 1 m3 = 1.000 liter. n € 0,343 per m3 belasting op leidingwater. n € 73,81 vaste kosten per jaar voor het beheer en onderhoud van de waterleidingen.

Bouwen

Maatregelen voor minder bouwoverlast Nieuwe regels Bouwers in West moeten vanaf 1 februari een vergunning hebben voor containers of toiletten buiten. Ook een bouwbord met informatie over het bouwproject is verplicht. Het is een proef voor 4 maanden. Deze maatregelen dwingen de aannemers om goed te plannen. De proef geldt in 3 buurten: de Vondelbuurt, de Helmersbuurt en Overtoomse Sluis. Het stadsdeel wil zo de overlast beperken. Het is een eerste stap om meer controle te krijgen over het vele bouwen in West. Kosten De kosten voor een vergunning voor een container of toilet zijn 236 euro. De precieze plek van het object is dan bekend; dat maakt het handhaven gemakkelijker. De vergunning is verkrijgbaar bij het Stadsloket.

Bouwbord moet Bewoners klaagden in bijeenkomsten ook over weinig informatie. Vaak voelen zij zich overvallen als er in hun buurt opeens gebouwd wordt met veel lawaai en verkeer, zonder dat zij het vooraf weten. Nu moeten bouwers verplicht een bouwbord neerzetten. Daarop staan de omvang en de duur van het bouwproject. Goed luisteren Melanie van der Horst, lid van het dagelijks bestuur West, hoopt dat de proef leidt tot minder overlast van bouwen in heel West. Zij vertelt: “We hebben goed geluisterd naar de bewoners. Met deze proef onderzoeken we of bepaalde eisen die we opleggen de leefbaarheid in buurten verbetert.” www.amsterdam.nl/west

n n

€ 1,50 voor elke rekening per post. 9 procent btw over de kosten die hierboven staan.

Klanten zonder watermeter: n € 64,95 vaste kosten per jaar voor het beheer en onderhoud van de waterleidingen. n € 22,39 per eenheid per jaar. n Belasting op leidingwater. n € 1,50 voor elke rekening per post. n 9 procent btw over de kosten die hierboven staan. Meer weten Ga voor meer informatie en de exacte kosten naar www.waternet.nl/kosten


4 Amsterdam | januari 2019

Stadsdorpen

23 dorpen in 1 stad Goede buren In Amsterdam zijn 23 stadsdorpen. Een stadsdorp is een netwerk van buurtgenoten die elkaar opzoeken. Voor gezelligheid en aanspraak, maar ook voor hulp of ondersteuning. Ook u kunt zich aansluiten. Of samen met uw buren een stadsdorp oprichten. In de stad is het vaak fijn wonen. Alles is in de buurt: cultuur, winkels en voorzieningen. U hoeft nooit ver te reizen. En dat is prettig. De stad heeft ook minder aangename kanten. Zo zijn veel mensen op zichzelf aangewezen. Of buren kennen elkaar niet goed. Dat zorgt soms voor eenzaamheid en afhankelijkheid. Een stadsdorp brengt buurtbewoners samen. "Het mooie van het stadsdorp is dat het van bewoners zelf uit gaat. Dat maakt het zo stevig", zegt een stadsdorpeling. Bewoners Een stadsdorp is een bewonersinitiatief. Bewoners bepalen zelf hoe groot het gebied van hun stadsdorp is. Sommige stadsdorpen zijn er speciaal voor ouderen, sommige juist voor de ‘roze’ Amsterdammers. En andere voor iedereen die zich wil aansluiten. Het ene stadsdorp is wat strakker georganiseerd dan het andere. In elk stadsdeel zijn er een of meerdere stadsdorpen actief. Nabuurschap In een stadsdorp draait alles om ‘nabuurschap’. Oftewel: goede buren zijn door

De handwerkclub van Stadsdorp Vondel/Helmers | Foto Richard Mouw elkaar te helpen. Niet alleen voor klusjes. Wat dacht u van samen lekker eten of iets gezelligs doen: een borrel, kaarten of een museum bezoeken. Samen staan mensen er sterker voor dan alleen. In een dorp gaat dat misschien makkelijker. Maar dat het ook in de stad kan, bewijst het succes van de Amsterdamse stadsdorpen. Het eerste stadsdorp is in 2010 opgericht in Zuid. 9 jaar later zijn er inmiddels 23 Stadsdorpen in de stad. www.stadsdorpenamsterdam.nl

Stadsdorp Vondel/Helmers Een van de stadsdorpen die actief is in West is het stadsdorp Vondel/Helmers. Het gebied van het stadsdorp ligt tussen de Jan Pieter Heijestraat en de Nassaukade, en wordt begrensd door de Jacob van Lennepkade en het Vondelpark. Inmiddels doen al 250 buurtbewoners, van alle leeftijden, mee. Het stadsdorp wil de onderlinge band tussen bewoners versterken. Iedereen kan dat doen op z’n eigen manier. Samen plezier maken en

gezelligheid opzoeken. Of juist elkaar een handje helpen. Het kan allemaal. Deelnemers kunnen meedoen met activiteiten georganiseerd door mensen uit de buurt. Bijvoorbeeld handwerken, samen eten of naar de film gaan. www.stadsdorpVondelHelmers.nl

....andere dorpen in Amsterdam

Foto Linda Springer

Foto Dorien van Loggem

Foto Koos Busters

Roze Stadsdorp Nieuw-West

Stadsdorp Java-eiland

Roze Stadsdorp Noord

Nieuw-West In dit stadsdeel is alleen het Roze Stadsdorp Amsterdam actief. Het is opgericht voor alle Amsterdamse LHTBQI’ers van 50 jaar en ouder. Deze buurtgroep komt elke dinsdag van de maand bijeen. Voor een film, een lezing, of om samen te eten. Verder zijn er activiteiten, zoals lezingen, presentaties of samen eten. Het motto is zorgen voor jezelf en voor elkaar. www.rozestadsdorp.amsterdam/buurtgroepen

Oost Dit is 1 van de 3 stadsdorpen in Oost. Zij brengen bewoners van Java-eiland met elkaar in verbinding. Een gemeenschap creëren, waar buren bij elkaar terecht kunnen. Voor hulp of voor gezelligheid. Het stadsdorp beschikt over een uitgebreide website met informatie over het eiland. De jaarlijkse weggeefmarkt is elke zomer een groot succes. Buren helpen elkaar met spullen die ze kunnen missen. www.stadsdorpjava-eiland.nl

Noord In dit stadsdeel is ook alleen het Roze Stadsdorp Amsterdam actief. Het is opgericht voor alle Amsterdamse LHTBQI’ers van 50 jaar en ouder. Het motto is zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wilt u deel uitmaken van deze buurtgroep, stuur dan een mail naar noord@rozestadsdorp.amsterdam. De organisator neemt dan contact met u op. www.rozestadsdorp.amsterdam/buurtgroepen/noord

Foto Roos Trommelen

Foto Marco Keijzer

Foto Richard Mouw

Stadsdorp Centrum Oost

Stadsdorp Zuid

Stadsdorp Geerdinkhof

Centrum Dit is 1 van de stadsdorpen van het Centrum. Het richt zich op de bewoners van postcodegebied 1018. Iedereen kan lid worden. Jong en oud. Het stadsdorp wil de buurt verbinden. Er is een uitgebreide website waar buurtgenoten met elkaar in contact kunnen komen. Voor hulpverzoekjes of gezelligheid. Er zijn bovendien activiteiten als een buurtmaaltijd, film kijken of een computercursus. www.stadsdorpcentrumoost.nl

Zuid Het oudste stadsdorp van Amsterdam. Het richt zich op de oudere inwoners van de Apollobuurt, de Prinses Irenebuurt en de Zuidas. Doel is dat ouderen langer gezond en actief blijven, en veilig thuis kunnen wonen. Het stadsdorp helpt de buurtbewoners bij het zoeken van hulp. Ook kunnen mensen diensten uitwisselen. Er zijn veel sociale en culturele activiteiten. www.stadsdorpzuid.nl

Zuidoost Op dit moment het enige stadsdorp in Zuidoost. Het stadsdorp is er voor bewoners van de gelijknamige buurt. En zet zich in voor modern nabuurschap. Waar buren er voor elkaar zijn en elkaar een handje helpen. Veel bewoners van Geerdinkhof willen iets doen voor hun buren. Bijvoorbeeld in of om het huis. Deelnemers kunnen ook naar een koffieochtend of samen wandelen. www.stadsdorpgeerdinkhof.nl


5 Amsterdam | januari 2019

Bereikbaarheid

Groot onderhoud aan bruggen en kades Grondige aanpak 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen worden opgeknapt. De bruggen en kades zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad. Het onderhoud wordt versneld gedaan. De bruggen en kades in de stad worden intensief gebruikt. Sommige zijn al meer dan 100 jaar oud. Tijd dus voor een grondige aanpak. Als eerste komen de kwetsbaarste bruggen en kades aan de beurt. Stad van water De Amsterdamse kades en bruggen verbinden de waterrijke stad. Amsterdam heeft zo’n 600 kilometer aan kademuur en 1.600 bruggen. Goed onderhoud is dus van levensbelang voor de bereikbaarheid van de stad. Zwaarbelast Er is meer verkeer dan een eeuw geleden. Het verkeer is ook zwaarder: vrachtwagens, bussen en trams. Veel bruggen en kades dateren nog uit de tijd van paard en wagen. Ze zijn dan ook niet goed bestand tegen deze zware belasting. Daarom is een snelle en grondige aanpak nodig. Veiligheid het belangrijkste De veiligheid staat natuurlijk op de eerste plaats. De gemeente bewaakt risicovolle constructies met meetapparatuur. Als het nodig is worden maatregelen getroffen. Zoals het plaatsen van een damwand, of het deels afsluiten van een kade of brug. Grote impact De plannen hebben een grote impact op de Amsterdammers. Werkzaamheden kunnen langdurend en ingrijpend zijn.

Goed onderhoud is van levensbelang

Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot lawaai, stank en trillingen. Ook worden wegen afgesloten. Dit kan gevolgen hebben voor tram of bus. De gemeente zorgt ervoor dat bewoners en ondernemers geïnformeerd worden.

Slim en samen De gemeente wil de werkzaamheden efficiënt uitvoeren. Dat gebeurt door grote projecten te bundelen. En door te zoeken naar slimmere en betere manieren om de Amsterdamse bruggen en kades op te

knappen. De aanpak kan alleen slagen in nauw overleg met bewoners en ondernemers. www.amsterdam.nl/kademuren en www.amsterdam.nl/bruggen

Gemeentebelastingen

Kwijtschelding aanvragen Laag inkomen Voor Amsterdammers met een bijstandsuitkering kan het betalen van de gemeentelijke belastingen moeilijk zijn. Zij kunnen kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding is voor Amsterdammers met een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld.

Kwijtschelding moet u zelf aanvragen. U hoeft de gemeentelijke belastingen dan soms niet te betalen. Wie kan kwijtschelding aanvragen U kunt kwijtschelding aanvragen als u een inkomen hebt op of rond bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner of medebewoner telt u bij uw inkomen op. Een andere voorwaarde is dat u weinig spaargeld of ander vermogen hebt. Vermogen is bijvoorbeeld waardevolle spullen, of de overwaarde van een koophuis. U kunt kwijtschelding ontvangen voor aanslagen die u nog niet of korter dan 3 maanden geleden hebt betaald.

Liever een papieren aanvraagformulier U kunt ook een papieren aanvraagformulier opvragen. Bel naar 020 255 4800. U ontvangt het aanvraagformulier met de post. Hulp met aanvragen Bij een financieel spreekuur bij u in de buurt kunt u hulp krijgen bij het aanvragen van kwijtschelding. Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor adressen van een financieel spreekuur bij u in de buurt. Of bel naar 020 252 6000. Een medewerker van de gemeente vertelt u dan waar een financieel spreekuur bij u in de buurt is. www.amsterdam.nl/kwijtschelding

Digitaal aanvragen van kwijtschelding U vraagt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen digitaal aan. U hebt hiervoor een DigiD nodig. Dit is uw persoonlijke inlogcode van de overheid. n Ga naar www.amsterdam.nl/kwijtschelding n Klik op: log in bij Mijn Belastingen met DigiD n Beantwoord de 5 vragen n U ziet meteen of u kwijtschelding kunt aanvragen

Meer hulp De gemeente Amsterdam biedt meer hulp voor Amsterdammers met weinig geld. Kijk voor een overzicht van alle extra’s en de voorwaarden op www.amsterdam.nl/pakjekans


6 Amsterdam | januari 2019

Interview

100 jaar leegte Wonen boven winkels In de Kalverstraat zijn plekken waar al zo’n 100 jaar niemand meer is geweest. Ruimtes, zolders en kamers boven een winkel of een bedrijf. Plekken die ooit zijn vergeten, maar waar prima kan worden gewoond. Paul Stalenberg pakt deze plekken graag aan. Stalenberg werkt bij het gemeentelijk projectbureau ‘Wonen Boven Winkels en Bedrijven’. “Je treft een bouwval aan en maakt daar een prachtige woonruimte van. Hoe mooi is dat. Leegte is er om te vullen. Ik kom vaak op spannende plekken. Plekken die soms al 100 of zelfs 200 jaar leeg staan.” Vergeten ruimtes Stalenberg: “Het zijn vaak vergeten ruimtes die hooguit nog voor de opslag worden gebruikt. Maar vroeger werd daar gewoon gewoond. Ik ben wel eens een heel oude keuken tegengekomen. En deuren met de oorspronkelijke verf uit 1850. In de Kalverstraat bijvoorbeeld woonden mensen vroeger gewoon boven hun winkel. Maar dan trokken ze de stad uit als ze kinderen kregen en stond het boven leeg. Verhuren is niet altijd een optie, want ze hebben liever niet dat er iemand door de winkel naar boven loopt. Een andere ingang maken en de ruimtes onderhouden kost geld, en voor je het weet staat zo’n bovenverdieping een eeuw leeg.” Tekort aan woningen “Mijn taak is om met de eigenaren van Amsterdamse panden met lege bovenruimte te overleggen. Ik wil ze overtuigen van het nut en de noodzaak om woonruimte aan de stad te geven. In deze stad is een schreeuwend tekort

Zolderetage vóór de verbouwing

aan woningen. Daarom is er ook subsidie te krijgen. Per gerealiseerde woning gaat het om maximaal 25.000 euro. Tenminste, als de verhuur na verbouwing niet genoeg oplevert. Als dat lukt, ben ik tevreden.” Slim om te verhuren “De eigenaren verhuren hun lege ruimten meestal liever niet. Vaak verdienen ze aan het verhuren van de benedenruimte al genoeg. Het kost geld om etages te verbouwen tot woningen met een eigen toegang vanaf de straat. Maar met de huidige marktprijzen is het best slim om te verhuren. Eigenaren maken er dan het liefst 1 woning voor de vrije sector van. Maar in plaats van 1 grote woning van 184 vierkante meter voor 3.000 euro huur per maand, kun je er ook 3 woningen van 60 vierkante meter van maken voor een normale prijs.” En toen was er licht “Die woningen boven winkels zitten vaak midden in de binnenstad. Als je die opknapt en bewoonbaar maakt, profiteert de hele omgeving daarvan. Ineens gaat ’s avonds het licht aan. Dat voelt meteen prettiger en veiliger. Ik werk al 41 jaar voor Amsterdam, dus ik heb met eigen ogen de stad zien veranderen. De Zeedijk is ook zo’n verhaal. Daar wilde je 25 jaar geleden’s nachts niet over straat. Amsterdam kocht daar panden op. Mensen kwamen er wonen. Er ontstond sociale controle, en zo veranderde de hele straat. Dat is waar het om gaat: je voegt slechts een paar woningen toe aan de woningvoorraad, maar de uitstraling is maal 100.” Seksbiosscoop in monument “Niet alleen de buurt, ook een woning zelf wordt er frisser van. Ik zal nooit de Lange Niezel vergeten. Daar zat ooit een seksbioscoop in een monument.

Ineens gaat ’s avonds het licht aan. Dat voelt meteen prettiger en veiliger Op elke verdieping waren films te zien in elk denkbaar genre. We inspecteerden de boel met het licht aan. Nou, het was het ergste wat ik ooit zag in mijn loopbaan. Te smerig voor woorden. In dat monument zijn schitterende nieuwe appartementen gemaakt. En beneden kwam een smaakvolle Italiaanse delicatessenwinkel.” Pand uit 1640 “Laatst waren we nog betrokken bij een

Zolderetage na de verbouwing

pand op het Koningsplein uit 1640. In dat pand zit beneden een luxe schoenenwinkel. Daarboven was een ruimte die misschien al 200 jaar niet meer was gebruikt. We maakten daar 3 kleine woningen van met een lage huur en 2 woningen met wat hogere huur. Dan heb je dus maar mooi 5 stadse appartementen gemaakt. Het streven is: 20 nieuwe woningen erbij per jaar. Daar komen we wel boven uit. Vorig jaar zaten we op 43 woningen.”


7 Amsterdam | januari 2019

Wonen

Woningbouwplannen

Bouwvakkers bij de nieuwbouw in de Houthaven

52.500 woningen Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich zorgen maken over de woningmarkt. Er zijn te weinig woningen voor de ‘gewone’ Amsterdammers en hun (klein)kinderen. De gemeente wil dat Amsterdam een stad is waar wonen voor alle inkomens bereikbaar blijft. Daarom gaat Amsterdam tot 2025 in totaal 52.500 woningen bouwen. Dat zijn gemiddeld 7.500 woningen per jaar. Het is de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om een woning in Amsterdam te vinden. Vooral voor wie een betaalbare woning zoekt (sociale- en middenhuur). De wachtlijsten zijn lang. Door de grote prijsstijgingen van Amsterdamse woningen is een koopwoning voor veel Amsterdammers geen optie meer. Laag of gemiddeld inkomen De gemeente vindt dat er in de stad plek moet zijn voor mensen uit alle inkomensgroepen. Daarom zijn veel huizen die de komende jaren worden gebouwd voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen. Van de 52.500 woningen die tot 2025 worden gebouwd zijn er 17.500 voor sociale huur. Er worden 11.690 woningen gebouwd voor de middenhuur. 750 jaar In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. De gemeente wil in dat jaar een stad zijn met genoeg betaalbare woningen om een plek te bieden aan alle groepen Amsterdammers. Jong en oud, arm en rijk, zelfstandig en kwetsbaar. Starters op de woningmarkt en oudere Amsterdammers die juist op zoek zijn naar een andere, passende woning om in de stad te kunnen blijven wonen. Overal in de stad De 52.500 woningen worden verspreid over de stad gebouwd. Er komt nieuwbouw en bestaande (kantoor)gebouwen

worden omgebouwd naar woningen. In kleine projecten, maar ook in al langer lopende grote projecten als IJburg, Zeeburgereiland, Houthaven en Zuidas. Er gaan nu ook steeds meer andere grote projecten van start. Zoals Overamstel, Amstel III en Centrumgebied Noord. Nog nooit zoveel Het is nog nooit eerder gebeurd dat

Amsterdam zoveel en zo snel woningen heeft gebouwd. Alleen al in 2015 en 2018 zijn er meer dan 7.500 woningen in 1 jaar in aanbouw genomen. De afgelopen 2 4 jaar zijn er gemiddeld 4.000 woningen per jaar gebouwd. Dat er nu 7.500 woningen per jaar bij moeten komen, geeft aan hoe belangrijk de gemeente het vindt dat er genoeg huizen zijn. Voorwaarden De ambitie van de stad is heel groot. Maar Amsterdam kan niet in z’n eentje bepalen of wonen betaalbaar blijft. De gemeente is afhankelijk van verschillende factoren. Het bouwen van al die woningen is bijvoorbeeld niet zomaar

gedaan. Stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwvakkers kunnen roet in het eten gooien. Het personeelstekort in de bouw is nergens groter dan in Amsterdam. Dat zorgt nu gelukkig nog niet voor grote problemen. Het kan wel zo zijn dat bouwprojecten later beginnen. Of later klaar zijn. Bouwplannen en -projecten Alle bouwplannen staan op: maps.amsterdam.nl/woningbouwplannen Alle bouwprojecten staan op: www.amsterdam.nl/projecten Op de volgende pagina’s is per stadsdeel 1 plek uitgelicht waar nieuwe woningen worden gebouwd.


8 Amsterdam | januari 2019

Bouwprojecten

Overal nieuwe huizen Amsterdam bouwt elke dag. Er gaan heipalen de grond in en er worden zonnepanelen op daken gelegd. En dat gaat de komende jaren zo door. Op heel veel plekken in de stad worden nieuwe huizen gebouwd. Ook worden bestaande kantoorgebouwen veranderd in woonblokken. In alle stadsdelen worden huurhuizen en koopwoningen gebouwd. Amsterdam krijgt nieuwe wijken en hele nieuwe stukken stad. Op deze pagina’s wordt uit elk stadsdeel een project uitgelicht. Kijk voor alle bouwprojecten op www.amsterdam.nl/projecten

Amstel III Elke dag werken er zo’n 26.000 mensen in het gebied Amstel III en ArenAPoort. Dat maakt het gebied het derde grootste werkgebied van Amsterdam. De komende jaren verandert Amstel III van een grauw kantorengebied in een levendige stadswijk. Een wijk waarin mensen wonen, werken en vrije tijd doorbrengen. Er komen veilige routes voor fietsers en voetgangers. Er komt meer groen en ruimte voor sport en recreatie. Ook wordt de verbinding met de andere kant van het spoor (de Bijlmer en Gaasperdam) gelegd. Amstel III is een groot gebied langs het spoor tussen de Johan Cruijff ArenA en het Amsterdam UMC. Tot 2027 worden hier ongeveer 5.000 woningen gebouwd. Van 2027 tot 2040 kunnen hier nog eens 10.000 woningen extra bij komen.

Twiske Zuid De eerste bewoners wonen al in Twiske Zuid. Hier komen in totaal 157 nieuwe aardgasvrije woningen. 30 procent van de huizen is sociale huur. 70 procent is koopwoning. In 2015 zijn de eerste 44 woningen gebouwd. In 2016 startte de bouw van de volgende 76 woningen. In de loop van 2019 start de bouw van de laatste 37 huizen. In overleg met de bewoners zijn 2 speelplaatsen gebouwd. In de laatste fase wordt er nog een speelvoorziening gerealiseerd. Kinderen van verschillende leeftijden kunnen hier spelen. Ook is er een hellingbaan voor bootjes gemaakt. Daardoor kunnen mensen via het riviertje het Twiske naar het recreatiegebied het Twiske varen.

Hoogte Kadijk 401 Dit jaar komen er nieuwe bewoners aan de Hoogte Kadijk 401. Daar staat het voormalige pand van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In het pand komen 100 tot 120 woningen. Bewoners hebben een eigen slaapkamer. Ze delen de woonkamer, keuken, toilet en douche. De helft van de woningen is voor statushouders. De andere helft is voor studenten en starters op de woningmarkt. Er komt ook een ruimte waar mensen uit de buurt samen met de toekomstige bewoners gebruik van kunnen maken. De nieuwe bewoners kunnen volgens plan in de zomer van 2019 verhuizen naar hun nieuwe woning.

Foto M

Zuid

Binnenko de huurde De derde house van parkeerga 20.000 m spraken v het midde


9 Amsterdam | januari 2019

Zeeburgereiland Op Zeeburgereiland wordt flink gebouwd. Over een paar jaar wonen hier meer dan 20.000 Amsterdammers in nieuwe buurten: de Sportheldenbuurt, de Sluisbuurt en de beide Baaibuurten. De Sportheldenbuurt is al in aanbouw. Hier wonen al bijna 4.000 mensen. Ook zijn er verschillende scholen. De Sluisbuurt wordt nu ontworpen. In 2020 moet de bouw starten. De dijk aan de zuidkant van het eiland wordt alvast versterkt. Dat is nodig om wonen in de Sluisbuurt mogelijk te maken. Hierna start de gemeente met het maken van de plannen voor de beide Baaibuurten.

arcel Steinbach

das wooncomplex Xavier

rt is Zuidas weer 159 woningen rijker. Dan is wooncomplex Xavier klaar en kunnen ers en kopers erin. Xavier bestaat uit 3 torens. De eerste 2 hebben 6 woonlagen. e is heeft maar liefst 21 verdiepingen. De bovenste verdieping is 1 groot pentn 340 vierkante meter. Alle woningen zijn aardgasvrij. Onder het complex zit een arage van 2 lagen. In de garage zijn 122 parkeerplaatsen. Uiteindelijk gaan er zo’n ensen in Zuidas wonen. Voor alle nieuwbouwplannen geldt dat als er nog geen afvoor zijn 40 procent sociale huur wordt. En nog eens 40 procent woningen voor ensegment. Want ook Zuidas is een plek waar iedereen moet kunnen wonen.

Houthaven Tussen de Spaarndammerbuurt en het IJ komt een nieuw stuk Amsterdam. De Houthaven wordt een klimaatneutrale woonwijk met ongeveer 2.700 woningen. Ook komen er diverse voorzieningen en ruimtes voor bedrijven. De bouw is al in volle gang. De eerste woningen zijn al klaar. Net als 2 scholen, de Spaarndammertunnel, het Pontsteigergebouw en de Pontsteigergarage. Er wordt een park aangelegd bovenop de tunnel en er worden grachten gegraven en bruggen gebouwd. De bedoeling is dat de Houthaven over ongeveer 4 jaar klaar is.

Osdorpplein/ Centrum Nieuw-West De vernieuwing van de omgeving van het Osdorpplein is echt op gang gekomen. Er komen 1.780 nieuwbouwwoningen en 34.000 vierkante meter aan nieuwe winkels, horeca en culturele voorzieningen. Daarmee moet aan de Sloterplas een bruisend stadshart voor Nieuw-West ontstaan. In de periode na 2020 worden nog eens 2.000 extra woningen en 15.000 vierkante meter aan commerciĂŤle en maatschappelijke voorzieningen gebouwd.


10 Amsterdam | januari 2019

Gemeenteraad

Zo werkt het bestuur Stadsbestuur De stad wordt bestuurd door verschillende organen. In dit artikel leest u welke dit zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad en vertegenwoordigt alle inwoners. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Er zitten 45 mensen in de gemeenteraad, verdeeld over 12 politieke partijen. De raad vergadert 1 keer in de 3 weken. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. De vergaderingen zijn openbaar en kunt u bijwonen vanaf de tribune. Ze worden live uitgezonden via internet. En zijn ook achteraf te bekijken.

College van burgemeester en wethouders Het college zorgt voor uitvoering van het beleid dat de gemeenteraad vaststelt. Er zijn 8 wethouders en er is 1 burgemeester. De wethouders zijn van een politieke partij die in de coalitie zit. Zij hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad en afspraken gemaakt over hoe de stad de komende tijd wordt bestuurd. Dagelijks Bestuur en stadsdeelcommissies De gemeenteraad en burgemeester en wethouders maken plannen en regels voor heel Amsterdam. Sommige taken hebben zij overgedragen aan de dagelijks besturen van de stadsdelen. Bijvoorbeeld de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en het buurtwelzijns-

Afsluiting Oosterdoksdraaibrug werk. De dagelijks besturen worden geadviseerd door de stadsdeelcommissies. Hierin zitten mensen uit uw stadsdeel. Zij zijn, net als raadsleden, gekozen bij de verkiezingen. Raadscommissies Voordat de raad een besluit neemt, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken. Besluiten neemt de commissie niet, maar discussie gaat vaak dieper dan in de raad. Een commissie richt zich namelijk op bepaalde onderwerpen. In een raadscommissie zitten de experts van de politieke partijen, de woordvoerders. Ook zijn er ambtenaren aanwezig die een toelichting kunnen geven. Inspreken Een vast agendapunt van iedere commissievergadering is het ‘inspreekhalfuur' waar u vragen kunt stellen, uw mening kunt geven of ideeën aandragen. Ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Alle vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of via het internet volgen. Stadsdeelcommissies Elk stadsdeel heeft een gekozen stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers. En adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt in het stadsdeel of in een gebied. Ook de vergaderingen van de stadsdeelcommissies zijn openbaar. En op internet te bekijken. Meer informatie op www.amsterdam.nl/stadsdelen en www.amsterdam.nl/gemeenteraad

Stadsdeelbestuur

Bewoners West verdelen 3 ton Blij De stadsdeelcommissie heeft 30 plannen uitgekozen voor een groen, duurzaam en inclusief West. Bewoners bepalen zelf welke plannen uitgevoerd worden. Stemmen kan tot en met 13 februari. Met 1 druk op de knop kan een bewoner achter zijn bureau 300.000 euro uitgeven aan mooie plannen voor zijn buurt. Plannen die door bewoners en ondernemers zelf zijn ingediend.

plannen worden uitgevoerd. De gekozen plannen worden zeker uitgevoerd. Blij Bestuurder Jeroen van Berkel van Participatie is blij dat zoveel bewoners creatief meedenken over een schoner, groener en socialer stadsdeel. “Ik ben blij met deze 30 plannen. Ik hoop dat iedereen gaat stemmen. Het geld is er, en de plannen zijn goed.” Het is voor het eerst dat bewoners meebeslissen over een deel van de begroting van het stadsdeel. “En wat mij betreft

niet voor het laatst”, zegt hij. Hulp bij stemmen Hebt u hulp nodig bij het stemmen? Ga naar Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45 op woensdag 13 februari van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur. Neem uw brief met stemcode en een legitimatiebewijs mee. Stemmen voor anderen kan ook. Neem dan van diegene een kopie van het paspoort en een schriftelijk akkoord mee. www.westbegroot.amsterdam.nl

Plastic vissen Uit 216 plannen heeft de stadsdeelcommissie er 30 gekozen. Een rijk palet aan mooie plannen. 9 plannen voor groen, 14 voor sociaal en 7 plannen voor duurzaamheid. Voorbeelden zijn bijenhotels, bomenparken, leren over slavernij, persoonlijke verhalen vertellen in de klas, het huis van de toekomst, plastic vissen, samen gamen en meer. Geld Bewoners vanaf 18 jaar uit West kunnen stemmen tot en met 13 februari. Zij krijgen een stembiljet met een persoonlijke stemcode in de brievenbus. Daarmee kunnen zij online aangeven aan welke plannen zij geld willen besteden. Op 15 februari maakt het stadsdeel bekend welke

Gijs de Waal is een betrokken buurtbewoner. Hij sprak in over de afsluiting van Oosterdoksdraaibrug tussen Dijksgracht-West en Oosterdokskade. Waarover sprak u in? “Sinds al bijna 1 jaar is de Oosterdoksdraaibrug afgesloten vanwege de bouwwerkzaamheden op het Oosterdokseiland. De brug is gesloten voor de projectontwikkelaar die het nieuwe gebouw voor Booking.com maakt op het Oosterdok. De verbinding past niet in het veiligheidsplan van de bouwplaats. Zij zijn van plan dit veiligheidsplan door de gemeente te laten verlengen, zodat de brug nog langer afgesloten blijft.” Wat is uw visie? “Dat een brug wordt afgesloten voor de bouw van een privaat gebouw is nog niet eerder voorgekomen. De enige situatie waarin dit soms voorkomt is bij infrastructurele (onderhouds)werkzaamheden. Voor private bouwwerken wordt soms een straat tijdelijk afgezet. Denk aan bijzonder transport of een specifieke hijsbeweging. Maar dat een straat maandenlang wordt afgezet is ondenkbaar. Zeker wanneer het een belangrijke verbinding betreft, die door heel veel mensen dagelijks gebruikt wordt. Amsterdam heeft van bouwbedrijven altijd geëist dat zij hun bouwplaats zodanig inrichten dat het verkeer er geen buitensporige hinder van ondervindt. De projectontwikkelaar stelt dat zij de veiligheid van het verkeer over de brug (en een aangekoppelde looproute) niet kan garanderen. Dat de gemeente die verklaring accepteert, is mijns inziens een fout. In plaats daarvan zou de gemeente hen op moeten dragen hun bouwplaats zo in te richten dat de route veilig gebruikt kan worden. Zoals ook bij alle andere bouwplaatsen gebeurt.” Voelde u zich gehoord? “De raadsleden stelden veel vragen, zowel aan mij als aan de wethouder (later bij het vragenrondje). De wethouder ging ook kort in op de situatie. Ik voelde mij daarom zeker gehoord. En ik heb goede hoop dat er ook iets mee gaat gebeuren.”

De plannen zijn allemaal heel verschillend en kleurrijk


11 Amsterdam | januari 2019

Buurtenquête West

Bewoners ergeren zich meest aan afval op straat Onderzoek Bewoners ergeren zich het meest aan afval op straat. Daarna aan geparkeerde fietsen, lawaai en bouwoverlast. Van de vuilcontainers zou 1/3 altijd vol of stuk zijn. Dit komt uit de buurtenquête West. Bewoners willen graag dat het afval en rommel op straat beter wordt opgeruimd. Zij geven aan dat 1 op de 3 vuil-

containers altijd vol of stuk zouden zijn. En bij 3 van de 4 containers is het vies en ligt er vuil, glas en grofvuil naast.

Talentjes

Lekker bezig zijn ná school Inschrijven Het is fijn als kinderen na school actief zijn en nieuwe dingen leren. Zij ontwikkelen zich en leren hun talenten kennen. Zij kunnen kiezen uit tal van activiteiten.

Buren Wel vinden de meeste bewoners (52 procent) dat hun buurt vooruitgaat. Bewoners van De Baarsjes en Bos en Lommer zijn het meest tevreden. Zij zijn blij met het contact met hun buren, de vele buurtactiviteiten en online-projecten als de Stem van West en West Begroot.

Auto’s wel of niet Verder valt op dat de meeste bewoners in West positief zijn over autoluwe gebieden, maar dat zij niet willen dat parkeerplaatsen verdwijnen.

De resultaten worden verwerkt in de gebiedsagenda en de gebiedsplannen voor 2019. Bijna 3000 bewoners van West deden mee aan dit onderzoek van bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek in opdracht van stadsdeel West. www.amsterdam.nl/west

Drukte De meeste bewoners vinden het niet te druk in West. Dat is anders voor OudWest. Daar geeft 2/3 aan het (te) druk te vinden. In Westerpark vindt 56 procent van de ondervraagden het te druk door de evenementen in het park.

Sieraden maken, kinderyoga, dans, judo, atletiek, computerles, fotograferen en nog veel meer. Kinderen kunnen werkelijk van alles kiezen om na schooltijd te doen. Zo leren zij hun talenten ontdekken en kennen. En daarvan krijgen ze weer meer zelfvertrouwen. Ga naar www.naschoolseactiviteiten.amsterdam Lekker sporten West Beweegt organiseert ook sportlessen na school. Deze beginnen in de week van 5 februari en eindigen in de week van 15 april. Geef uw kind snel op. Ga naar www.facebook.com/westbeweegt. Voor informatie, bel 020 253 1400 of mail naar sport.sdw@amsterdam.nl

Een schone containerplaats, dat wil iedereen

Waar in West?

Hallen van machinefabriek Werkspoor Monument Op de foto in deze rubriek in december waren de Hallen van Stork of Werkspoorhallen te zien aan de Oostenburgerdwarsstraat.

De oplettende lezer had in de gaten dat de foto niet in West genomen is maar in Centrum. Deze hallen staan er nog steeds. Zij liggen op een terrein dat grenst aan de Wittenburgervaart, de Oostenburgervaart, de Oostenburgerdwarsstraat en de spoorlijn. De gebouwen zijn rijksmonument. De geschakelde hallen zijn in verschillende fases van eind 19e eeuw gebouwd.

Nieuwe plek in West Rechts zit u een bekende locatie in West. Weet u waar dit is? Mail het antwoord, met of zonder toelichting, aan Truke Fortuin, t.fortuin@amsterdam.nl. Wellicht staat uw inzending in de volgende krant.

Contactpersonen in de buurten van stadsdeel West Als u een goed idee hebt of iets wilt organiseren voor de buurt, neem contact op met de gebiedsmakelaar van de buurt. De Baarsjes ■ Does- Tromp- en Geuzenbuurt, Jan van Galenstraat en Chassébuurt: Frank Bakker, tel. 06 1091 8578, f.bakker@amsterdam.nl ■ Jan Maijenbuurt, Jan Evertsenstraat en Postjesweg: Liesbeth van der Schaar, tel. 06 5490 6128, l.van.der.schaar@amsterdam.nl ■ Mercatorbuurt: Marco de Ridder, tel. 06 5119 2525, m.de.ridder@amsterdam.nl ■ Postjesbuurt: Hicham Ghziel, tel. 06 2337 2196, h.ghziel@amsterdam.nl

Bos en Lommer ■ Gulden Winckelbuurt: Margo van Ee, tel. 06 5141 6885, m.van.ee@amsterdam.nl ■ Erasmusparkbuurt, Robert Scottbuurt: Chantal Buitenhuis, tel. 06 8363 2404, c.buitenhuis@amsterdam.nl ■ Landlust, Laan van Spartaan: Abdellah Tallal, tel. 06 5491 6067, a.tallal@amsterdam.nl ■ Kolenkitbuurt, Gibraltarbuurt: San San Liem, tel. 06 1007 5549, s.liem@amsterdam.nl ■ Gibraltarbuurt: Jutta Bartels, tel. 06 3063 6311, j.bartels@amsterdam.nl Oud-West ■ Cremerbuurt, Jan Pieter Heijestraat en Overtoom: Jasmijn Chapman,

tel. 06 3031 2861, j.chapman@amsterdam.nl De Hallen, Kinkerstraat en Ten Katestraat: Marianne Kieft, tel. 06 1988 3334, m.kieft@amsterdam.nl Da Costabuurt, Bilderdijkstraat en De Clercqstraat: Jessica ter Maat, tel. 06 1927 2642, j.ter.maat@amsterdam.nl Bellamybuurt en Vondelparkbuurt: Henny de Kok, tel. 06 2005 6503, h.de.kok@amsterdam.nl Borgerbuurt en Helmersbuurt: Thea Kroes, tel. 06 1025 5626, t.kroes@amsterdam.nl

Westerpark ■ Staatsliedenbuurt, Zeeheldenbuurt: Heleen Linthorst, tel. 06 2043 1026,

h.linthorst@amsterdam.nl Sloterdijk 1, Houthaven, Marcanti: Paul Berkers, tel. 06 2254 1878, p.berkers@amsterdam.nl Groot Westerpark, Foodcenter: Tessa Pormes, tel. 06 2312 0307, t.pormes@amsterdam.nl Spaarndammerbuurt, GWL-terrein: Saida el Mhassani, tel. 06 1926 9974, s.el.mhassani@amsterdam.nl Frederik Hendrikbuurt, Hugo de Grootbuurt: Maryam Ben Hayoune, tel. 06 3039 0351, m.ben.hayoune@amsterdam.nl

Meer informatie op www.amsterdam.nl/buurten Andere contactgegevens van de gemeente staan op pagina 15.


12 Amsterdam | januari 2019

Herdenking

Kom op 25 februari naar de Dokwerker Verzet De herdenking van de Februaristaking wordt elk jaar gehouden op 25 februari. Dit jaar is dat een maandag. De herdenking begint om 16.45 uur; het defilé langs de Dokwerker is om 17.00 uur. De Februaristaking van 1941 heeft nationaal én internationaal grote indruk gemaakt. Het was de enige algemene politieke staking in Europa tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied. Vele tienduizenden burgers legden het werk neer en kwamen op voor de vervolgde Joodse bevolking. De staking in Amsterdam kreeg direct gevolg in andere plaatsen. Ook in de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp werd gestaakt. Voor heel veel Nederlanders was de Februaristaking een inspiratiebron. Als blijk van erkenning en waardering verleende Koningin Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies ‘Heldhaftig, vastberaden, barmhartig’. Dit is sindsdien toegevoegd aan het stadswapen. Nog altijd heeft de Februaristaking een belangrijke betekenis. U wordt dan ook van harte opgeroepen om deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker. Herdenking Tijdens de herdenking houdt burgemeester Femke Halsema een toespraak. Zoals gebruikelijk komt er op het Jonas

Daniël Meijerplein een tent met zitplaatsen voor moeilijk lopende mensen. U hoeft zich daar niet voor aan te melden. Ook is een doventolk aanwezig. Bloemen en kransen In de Mozes en Aäronkerk aan het aangrenzende Waterlooplein kunt u op 25 februari vanaf 11.00 uur bloemstukken en kransen voor het defilé afgeven. Deze kunt u tot uiterlijk 17.00 uur weer ophalen. Randprogramma In aanloop naar de herdenking vinden er op verschillende plekken activiteiten plaats. Zoals de fototentoonstelling IK, JIJ, HIJ, WIJ, JULLIE, ZIJ van Bernd Wouthuysen. En over de razzia op het Jonas Daniël Meijerplein in de Mozes en Aäronkerk. En een jongerenvoorstelling door Theater Na de Dam. Actuele informatie U kunt de herdenking volgen via Facebook, Twitter en Instagram, zoek op Februaristaking. Meer informatie over de herdenking en het (rand)programma staat op www.februaristaking.nl

Stakers uit Weesp

Andere herdenkingen 4 locaties Ook op andere plekken wordt de Februaristaking herdacht. In de stad, maar ook daarbuiten. Naast de herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein kunt u nog op 4 andere plekken stilstaan bij de staking van 1941. Dirk van Nimwegencentrum Op maandag 25 februari is om 12.00 uur een herdenking in de Borgerstraat in Amsterdam bij het Dirk van Nimwegencentrum. Er worden toespraken gehouden en bloemen gelegd. Herdenking van het Joods verzet Bij het monument op de hoek AmstelZwanenburgwal begint op 25 februari om 15.00 uur de herdenking van het Joods verzet. Er zijn korte toespraken van Heidemaria Gürer, de ambassadeur van Oostenrijk, en van NIOD-directeur Frank van Vree. Ook wordt verteld over de geschiedenis van Jaap Wertheim, die is gered door het Joods verzet. Het Jiddisj koor Hejmisch Zain zingt enkele liederen en rabbijn Abraham Rosenberg spreekt het kaddisj en jizkor uit.

FNV Ook op 25 februari om 15.00 uur begint in de Filmzaal van het Amsterdamse stadhuis een bijeenkomst, georganiseerd door FNV-leden. Vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV en wethouder Rutger Groot Wassink spreken er. Het duo Smit en Vlaar zingt enkele liederen. In de Putsgang wordt een bloemstuk gelegd bij de plaquette die herinnert aan de Februaristaking. Na afloop wordt aangesloten bij de herdenking bij de Dokwerker. Wilhelminabrug Op dinsdag 26 februari wordt in Zaandam om 10.00 uur een minuut stilte in acht genomen bij het monument op de Wilhelminabrug. Er worden daarna bloemen gelegd. Daarna is in het Zaantheater rond 11.30 uur de jaarlijkse reünie van oud-verzetsmensen en familie.

De synagoge in Weesp | Foto Eric Hage

Gedeporteerd De solidariteit van de stakers uit Weesp met de vervolgde Joden kwam niet uit de lucht vallen. Joden maakten al enkele eeuwen deel uit van de Weesper bevolking. In 1774 werd al een synagoge in gebruik genomen. Eind februari 1941 telde Weesp 68 Joodse inwoners. 15 van hen waren in de jaren 30 uit Duitsland gevlucht. Helaas kon de Februaristaking ook Joodse inwoners van Weesp vrijwel geen soelaas bieden. Op 29 april 1942 werden bijna alle Joodse inwoners, met uitzondering van de gemengd gehuwden, gedeporteerd naar de

vernietigingskampen. Daar werden er zeker 58 vermoord. Synagoge De synagoge in de Nieuwstraat werd geplunderd. Alleen de Heilige Ark bleef behouden. Het gebouw van de synagoge werd toen als garage gebruikt. Vanaf 1986 was het arbeidsbureau erin gevestigd. Toen in de jaren 90 bekend werd dat de gemeente een vergunning wilde afgeven voor een spijkerbroekenzaak in het gebouw brak een storm van protest los. Een hoofdrol daarbij speelde professor Arnold Heertje. Sinds april 1997 fungeert het gebouw weer als synagoge.

Ook bij het monument op de hoek Amstel-Zwanenbrugwal is een herdenking


13 Amsterdam | januari 2019

Amsterdamse opvang

24-uursopvang voor ongedocumenteerden In de knel In Amsterdam verblijft al sinds langere tijd een groep mensen die door de praktijk van het vreemdelingenbeleid in de knel zijn geraakt. Zij mogen eigenlijk niet in Nederland blijven, maar vertrekken om uiteenlopende redenen niet naar een ander land. Ongedocumenteerden zijn mensen zonder een geldige verblijfsvergunning. Een deel van deze mensen verblijft in de bed-, bad-, broodvoorzieningen. En een deel heeft tijdelijk onderdak gevonden bij ‘We Are Here-groepen’, of ergens anders. Amsterdam wil deze ongedocumenteerden om humanitaire redenen 24-uursopvang bieden. Werken aan een oplossing Er is plek voor 500 mensen. Zij mogen maximaal 1,5 jaar van de opvang gebruik

maken en moeten in die tijd werken aan een oplossing. Dat kan legaal verblijf zijn, migratie naar een ander land of terugkeer naar hun eigen land. De nieuwe Amsterdamse 24-uursopvang moet half 2019 van start gaan en vervangt de huidige bed-, bad-, broodregeling. Kleine woongroepen De ongedocumenteerden worden opgevangen op 7 tot 10 locaties verspreid over de stad. Waar precies is nog niet bekend. Per locatie worden 50 tot 80 mensen in kleine woongroepen gehuisvest. Zij beheren de locatie zoveel mogelijk zelf, maar wel met woonbegeleiding. Omwonenden worden er vanaf het begin bij betrokken. Amsterdamse opvang In 2019 gaat de gemeente de Amsterdamse opvang verder vormgeven. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of er aanvullende opvang van gezinnen nodig is. En hoe de

Mannen in opvangcentrum doden de tijd met sjoelen gemeente betrokken kan zijn bij de opvang en begeleiding van deze mensen.

www.amsterdam.nl/vluchtelingenbeleid

Burgerschap

Amsterdammer van 2018 Winnaar Abdelhamid Idrissi mag zich 1 jaar lang Amsterdammer van het Jaar noemen. Op zondag 20 januari kreeg hij de prijs van burgemeester Femke Halsema. Idrissi is oprichter van 24 Studiezalen in Noord en Nieuw-West. Jongeren uit kwetsbare wijken of gezinnen kunnen daar in alle rust studeren. Studiezalen Bijna 19.000 mensen hebben dit jaar hun stem uitgebracht. 5.916 daarvan gingen naar Idrissi. Met zijn Studiezalen heeft hij geliefde plekken gecreëerd waar wekelijks zo’n 600 kinderen studeren. “Veel jongeren in kwetsbare wijken krijgen niet de liefde en aandacht die ik in mijn jeugd wel kreeg. Met de Studiezalen wil ik de kennis en het zelfvertrouwen van deze

groep vergroten. Ik ben er enorm trots op dat zoveel Amsterdammers dit project een warm hart toedragen.” De Amsterdammer van het Jaar is een prijs voor Amsterdammers die laten zien dat ze op hun eigen manier van betekenis zijn voor de stad. Het doel is om burgerschap te bevorderen door de gewone Amsterdammers die zich inzetten voor de stad in het zonnetje te zetten. En door alle Amsterdammers te laten zien wat u zelf voor uw wijk, buren en stad kunt betekenen. www.amsterdammervanhetjaar.nl

Ondernemen

Subsidie historische winkelpui Opknapbeurt Eigenaren en huurders van winkelpanden kunnen subsidie aanvragen voor herstel van hun historische winkelinterieur en winkelpui. De aanvraag moet eind februari 2019 binnen zijn. tAmsterdam heeft een groot aantal fraaie historische winkelpuien. Niet alleen in de binnenstad maar ook daarbuiten. Veel van de mooie winkelpuien zijn helaas verloren gegaan of zien er verwaarloosd uit. Soms zijn ze verborgen achter beplating, overtimmering, reclameborden of luifels. Met de subsidieregeling wil de gemeente daar nu iets aan doen. Zowel eigenaren als huurders van historische winkelpanden kunnen subsidie aanvragen voor een opknapbeurt in 2019. Pui of interieur Het gaat bijvoorbeeld om decoratieve gevelonderdelen, stoepen, gevelstenen en historische gevelreclames. Maar ook het herstel van interieuronderdelen, zoals

binnenbetimmeringen en winkelkasten of gedecoreerde plafonds. Om op tijd te zijn voor de afhandeling van de subsidieaanvraag moet de aanvraag voor eind februari 2019 zijn ingediend. In sommige gevallen kan het subsidiebedrag pas uitgekeerd worden als de aanvrager een verleende omgevingsvergunning heeft. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus. Fraaie winkelpuien, flaneren en funshoppen Vanaf ongeveer 1850 ontstond het moderne winkelbedrijf en het eerste ‘funshoppen’. Luxewinkels zoals juweliers, antiekzaken en chique kledingwinkels vestigden zich vooral langs de doorgaande routes naar de nieuwe 19e-eeuwse wijken. De winkeliers lieten fraaie winkelpuien aanbrengen om klanten te trekken. Bijvoorbeeld in de Utrechtsestraat, Leidsestraat, Rozengracht en Haarlemmerstraat. En buiten het centrum, in de Van Woustraat, PC Hooftstraat en Kinkerstraat werden oudere gevels omge-

Historische gevels in de Reestraat bouwd tot echte blikvangers in steeds weer hippere architectuurstijlen. Neoclassicisme en Neorenaissance werden na 1900 opgevolgd door Jugendstil, Amsterdamse School, Art Deco en Functionalisme. Op die manier is een ware schat aan winkelpuien ontstaan die het winke-

len in Amsterdam ook nu nog tot een bijzondere belevenis maakt. Het aanvragen van de subsidie verloopt via de website. Daar staat ook alle informatie over de voorwaarden en de procedure. www.amsterdam.nl/erfgoed/subsidie


14 Amsterdam | januari 2019

Uit in Amsterdam

Koninklijk Theater Carré

Fiets vanaf 49 euro

De Huishoudbeurs € 50

Een nieuwe versie van de wereldberoemde musical Evita in Carré. Geliefd bij haar volk, gehaat door de elite en omstreden tot op de dag van vandaag. Geldig: 26, 27 en 28 februari en 1, 2 en 3 maart Stadspasprijs: € 7,50 (inclusief boekingskosten en Carré-restauratiefonds) Kaartverkoop: alleen aan de kassa van Carré Adres: Amstel 115-125 Meer info: www.carre.nl/voorstelling/evita

Bij B75 in Amsterdam-Noord verkopen ze vakkundig gerecyclede fietsen. Alle fietsen hebben een frameslot, verlichting en 3 maanden garantie op draaiende onderdelen. Ze verkopen geen kinderfietsen. Geldig: 1 t/m 28 februari Stadspasprijs: € 50,- korting per fiets (normale prijs € 99,- tot € 199,-) Let op: max. 1 fiets per persoon (op=op) Adres: Buikslotermeerplein 255 Meer info: www.b75.nl

€2

Ko rt in g

€ 7,50

Studio/K

Dit jaarlijkse dagje uit staat garant voor shoppen, proeven en… heel veel liefde. Het thema is Liefde & Lust. Geldig: 16 februari t/m 24 februari Stadspasprijs: € 2,- (normale prijs € 19,50) Kaartverkoop: alleen online Geen verkoop aan de kassa. Zonder e-ticket geen toegang (op=op). Adres: RAI Amsterdam, Europaplein 24 Meer info: www.huishoudbeurs.nl/stadspas

Zwemmen voor 1 euro €1

€1

Bij Studio/K op het Timorplein kunt u wegdromen bij de mooiste films. Van arthouse tot sterke publieksfilms. Er zijn speciale filmavonden: bijvoorbeeld met favoriete klassiekers of een première. Geldig: 1 t/m 28 februari Stadspasprijs: € 1,- (normale prijs € 9,50) Kaartverkoop: aan de kassa Adres: Timorplein 62 Meer info: www.studio-k.nu

Begin het nieuwe jaar sportief! Kom nu naar 1 van de onderstaande zwembaden. Geldig: t/m 31 augustus Stadspasprijs: € 1,- (€ 4,- t/m € 6,50) Let op: max. 1 x per week Kaartverkoop: bij het zwembad Let op: alleen geldig vanaf 15 jaar Meer info: Zuiderbad 020 252 1390 - Bijlmerbad 020 697 3220 - Marnixbad 020 524 6000 - Mirandabad 020 252 4444 - Noorderparkbad 020 435 2120 - Sloterparkbad 020 506 3506 - Sportfondsenbad Oost 020 665 0811 - Sportplaza Mercator 020 618 8911

Aanbiedingen Stadspas

Outsider Art Museum

Bijlmer Parktheater Gratis

€2

Op uw pas en bij de aanbieding staat een groene stip of blauwe ruit. U ziet zo snel welke aanbiedingen voor u zijn. Uitleg over de stip en de ruit staat op www.amsterdam.nl/stadspas Aanbiedingen kiezen Per kalendermaand kunt u 2 aanbiedingen kiezen. Let op: de geldigheidsperiode van elke aanbieding verschilt. Betalen Meestal betaalt u aan de kassa, soms online. Het 19-cijferige nummer van uw Stadspas staat op de achterkant van uw pas. Laat altijd uw Stadspas bij de kassa scannen.

Outsider Art is kunst van mensen die niet zijn opgeleid aan een kunstacademie. Het zijn vaak kunstenaars met een verstandelijke of psychische beperking. Geldig: t/m 25 augustus Stadspasprijs: gratis (normale prijs varieert vanaf € 14,50) Kaartverkoop: aan de kassa van de Hermitage Adres: Amstel 51 Meer info: www.outsiderartmuseum.nl

Geniet voor 2 euro van de wintervoorstellingen. Deze winter zijn er weer veel hartverwarmende voorstellingen te zien. Geldig: t/m 28 februari Stadspasprijs: € 2,- voor een voorstelling naar keuze (normale prijzen van € 7,- tot € 21,-) (op=op) Kaartverkoop: aan de kassa Adres: Anton de Komplein 240 Meer info: www.bijlmerparktheater.nl

Kunt u niet alle informatie vinden? Of wilt u vóór uw bezoek controleren of een locatie toegankelijk is voor gehandicapten? Kijk dan op de website van de aanbieder. www.amsterdam.nl/stadspas


15 Amsterdam | januari 2019

Vrijwilliger

‘Taal verbindt mensen’ Verschil maken Sinds 1,5 jaar is Frank Wester (55) vrijwilliger bij Taal voor het Leven van het Gilde Amsterdam. Hij geeft les aan de Somalische Amsterdammer Naasir. Frank Wester vertelt: “Ik interesseer me voor taal. Door Nederlands te spreken en lezen kunnen mensen hun doel bereiken. Ik wil mensen daarbij helpen, samen met hen de situatie verbeteren.” Beperkt Nederlands Wester: “Ik woon in de Spaarndammerbuurt. Dat is een multiculturele wijk. Veel mensen beheersen beperkt het Nederlands. Ik wil verschil maken en mensen helpen om hun situatie te verbeteren. Nu ben ik taalcoach en help ik mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven.” Zoektocht “In mijn zoektocht naar een organisatie voor vrijwilligerswerk kwam ‘Taal voor het Leven’ van Gilde Amsterdam voorbij. Daar kunnen laaggeletterden en nietNederlandstaligen met hulp van een taalcoach beter leren lezen en schrijven.” Training “Ik kreeg een intake en een training van 6 bijeenkomsten. Zo werd ik voorbereid op mijn rol van taalcoach. Ik had geen voorkeur voor wie ik wilde coachen. Dan komt er een koppeling, een match, en ga je beginnen. Dat was heel spannend.” Wester werd gekoppeld aan Naasir uit Somalië.

Vrijwilligers gezocht De Vrijwilligers Centrale Amsterdam helpt u bij het zoeken naar vrijwilligerswerk. Bel 020 530 1220 of bekijk de ruim 1.500 vacatures op vacaturebank.vca.nu

Taalcoach Frank Wester spreekt altijd af bij het Taalplein van de bibliotheek | Foto George Maas Naasir “De 35-jarige Naasir wilde graag de Nederlandse taal goed leren spreken en schrijven. Hij woont sinds zijn 19e in Nederland. We hebben samen een doel gesteld. In zijn vrije tijd wil hij diploma’s halen voor het taxivak. En een bedrijfsplan schrijven voor zijn onderneming. Dat moet in de Nederlandse taal. Met dat doel voor ogen kon ik hem helpen met het lezen en schrijven van Nederlands. Ik volg hem in wat hij wil bereiken.”

Hardop lezen “We spreken altijd af bij het Taalplein van de bibliotheek OBA Oosterdok. Dat is een neutrale omgeving waar allerlei lees- en lesboeken staan. Eerst gaan we kletsen over hoe onze week was. Daarna nemen we het huiswerk door. We oefenen met lezen en nu ook met schrijven. Beter schrijven gaat pas als iemand ook beter kan lezen. Ik laat Naasir altijd zijn eigen geschreven tekst hardop voorlezen. Dan hoort hij het zelf als een zin niet goed is.”

Stadsloket Bos en Lommerplein 250 Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur Telefoon 14 020, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur Voor burgerzaken, vergunningen, parkeren, sociaal loket en meer. Voor het inzien van stukken graag melden bij de receptie. www.amsterdam.nl/stadsloket Afspraak maken Voor huwelijk, inzage documenten, voorbespreken vergunning. www.amsterdam.nl/afspraak Online regelen Veel zaken kunnen online geregeld worden. www.amsterdam.nl/veelgevraagd Bekendmakingen Voor bekendmakingen en kennisgevingen van de laatste 8 weken. Over bijvoorbeeld vergunningen en ontheffingen,

mededelingen of mogelijkheden voor inspraak. www.amsterdam.nl/bekendmakingen Nieuws Altijd op de hoogte zijn van het Amsterdamse nieuws? Ga naar www.amsterdam.nl/actueel Ontvang de nieuwsbrief. Ga naar www.amsterdam.nl/nieuwsbrief Melden en hulp vragen n Meldingen openbare ruimte: bel 14 020 of ga naar www.amsterdam.nl/mor n Overlast van horeca, overlast op het water of milieuklachten. Bel 14 020, 24 uur per dag n Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Advies en hulp. Bel 0800 2000. n Zorg en woonoverlast. Bel 020 255 2914, werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Of ga naar www.amsterdam.nl/ zorgenwoonoverlast Sociaal Loket Voor vragen over zorg, welzijn, wonen, urgentieverklaring, kwijtschelding, geldproblemen en regelingen voor minima. Telefoon 020 255 2916, op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur. www.amsterdam.nl/sociaalloket

gildeamsterdam.nl/wat-wij-bieden/ taal-voor-het-leven

Colofon

Stadsdeel West - contact en openingstijden Stadsdeel West Bos en Lommerplein 250 Postbus 557239, 1040 BC Amsterdam Telefoon 14 020 info.sdw@amsterdam.nl www.amsterdam.nl/west

Taal verbindt Wester: “Ik vind taal leuk. Tijdens mijn studie Economie schreef ik voor studentenkrantjes. Later las ik graag voor aan mijn kinderen. Voor mijn bedrijf is taal belangrijk. Ik verkoop reizen en tickets aan reisorganisaties en reis naar veel landen. Taal heb je nodig voor contact tussen mensen. Taal verbindt mensen. Door taal begrijpen mensen elkaar.”

n

n

n

n

Stadsloket (zie hiernaast bij Stadsloket). Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak. Kom langs om een afspraak te maken of bel 020 255 2916. Huis van de Buurt De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumplein 119, inloopspreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur Buurtcentrum De Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2, inloopspreekuur op maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur De Klinker, Borgerstraat 45, inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30

Afvalpunten Open op maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur www.amsterdam.nl/afval Buurten Voor informatie over buurten: kijk op pagina 11 onderaan.

Jaargang 6, nummer 1, januari 2018 ■ Amsterdam is een uitgave van de gemeente Amsterdam ■ Amstel 1 ■ Postbus 202, 1000 AE Amsterdam ■ E-mail: krant@amsterdam.nl ■ Internet: www.amsterdam.nl ■ Telefoon: 14 020 (Ingesprektoon of geen toon? Bel 020 624 1111) ■ Vormgeving: Floppy Design (Amsterdam) ■ Productie: Movement (Amsterdam) ■ Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV

Zundert ■ Verspreiding: Door Verspreidingen ■ Verspreiding vindt plaats van maandag t/m vrijdag ■ In deze krant staat informatie van de gemeente Amsterdam ■ De volgende editie van Amsterdam verschijnt in maart ■ De krant wordt huis aan huis verspreid, ook bij brievenbussen met een JA- of NEE-NEE omdat het om overheidsinformatie gaat ■ Krant niet ontvangen? Als u voor maandag 12.00 uur (na de week van verspreiding) uw klacht doorgeeft, ontvangt u de krant op dinsdag via nabezorging ■ Klachten over de bezorging? Bel 020 261 2675 of bezorging@amsterdam.nl ■ U mag teksten en informatie van de gemeente hergebruiken mits u ze voorziet van een duidelijke bronvermelding en datum. Op beeldmateriaal, logo’s, campagnemateriaal en slogans zijn beperkingen van toepassing. Deze mag u daarom niet zonder toestemming hergebruiken. Toestemming vraagt u aan via krant@amsterdam.nl


16 Amsterdam | januari 2019

Mijn West

‘De hele dag thuiszitten is niets voor mij’ Chauffeur Mohammed El Harrak woont in Oud-West en doet vrijwilligerswerk. Hij is blij met zijn buurt. “Ik houd van de levendigheid hier in mijn buurt, er zijn altijd mensen op straat.” Het duurt even voor Mohammed El Harrak opendoet. Hij is aan het stofzuigen en hoort de bel niet. Dan is het 4 trappen op. Hoewel deze woningen in de Kinkerstraat vrij nieuw zijn, is er geen lift. “De buren hebben wel een lift”, zegt hij. Hij vindt het ontbreken van de lift een gemis, zeker nu hij ouder wordt. Hij schenkt thee uit een pannetje en voegt verse munt van de markt toe. Het gesprek kan beginnen, zolang hij maar op tijd weg kan om met het busje de dagbestedingscliënten van verpleeghuis De Klinker naar huis te brengen.

Verkering Als 15-jarige jongen kwam hij vanuit een klein stadje in Marokko naar Nederland. Zijn vader werkte op de bloemenveiling. Ze gingen in Osdorp wonen. Hij herinnert zich het strandje bij de Sloterplas. Zonder zwemdiploma ging hij het water in. “Ik wilde stoer doen, maar zonk en klampte me vast aan een meisje. Ze zette het op een gillen. Gelukkig zag haar moeder dat het menens was en hebben ze me gered. Het meisje bleek vlakbij te wonen. We hebben 5 jaar verkering gehad. Zij leerde mij Nederlands.”

Busje rijden Na een ernstige ziekte moest Mohammed stoppen met betaald werken. Nu doet hij vrijwilligerswerk. “De hele dag thuiszitten is niets voor mij. Ik dronk wel eens koffie in De Klinker, die kost maar 75 cent. Toen werd ik gevraagd om het busje te rijden.” Hij vindt het werk erg fijn. Met 1 bewoner heeft hij een speciale band. “Ik doe boodschappen voor hem. Hij is heel grappig en weet alles over de buurt.” El Harrak voelt zich nu thuis in De Klinker, maar had een jaar nodig om te wennen. “Ik ben niet iemand die snel op mensen afstapt. Vroeger wel, als je jong bent heb je minder schaamte.”

Goede buren Later trouwde hij met Amina en betrokken ze een benedenwoning op het Wilhelminagasthuisterrein. “De woningbouwvereniging wilde eerst weten dat we goede buren zouden zijn.” Kinkerstraat Nu woont hij met vrouw en kinderen in de Kinkerstraat. “Het is een mooie maar dure buurt. In veel winkels en restaurantjes kom ik nooit. Maar ik hou van de levendigheid, er zijn altijd mensen op straat. Ik loop graag door De Hallen, die vind ik heel mooi. Ik ben er ook een keer naar de bioscoop geweest.”

Dobbelsteentjes Mohammed heeft naast de lift nog een wens: een plek om parchi te spelen, een spel met dobbelsteentjes. “We speelden

in het koffiehuis, maar dat is nu weg. Een plek voor alle culturen is mooi, dat maakt het gezelliger.”

Uit in West

Italiaanse sferen in Westergasfabriek

Foto’s te zien op WG-terrein

Theater over 5 moslimmeisjes

1, 2, 3 februari Dit weekend staat de Westergasfabriek in het teken van Italië. Kom naar Little Italy voor vakantie-inspiratie, lekkere Italiaanse proeverijen en workshops. Ook zijn er lezingen over de Italiaanse cultuur en smaakcolleges. Kaarten online 12,50 euro en aan de deur 15 euro. Littleitaly-event.nl

8, 9 en 10 februari Fototentoonstelling met werk van 6 fotografen die afgestudeerd zijn aan de Fotoacademie in Amsterdam. Zij werken allemaal anders, dat maakt de tentoonstelling verrassend. Opening op vrijdag 8 februari vanaf 17.00 uur, open op zaterdag 9 en zondag 10 februari van 13.00 tot 17.00 uur. Chapter6, WG Kunst (Wilhelmina Gasthuisterrein), Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28. www.wgkunst.nl

22 februari Wegens succes verlengd: theatervoorstelling ‘zeventien’ waarin 5 (moslim)meiden zoeken naar zichzelf, beelden over hun toekomst en hun dromen. Ayisha, Elem, Seyda, Tuçe en Sanaz zijn 17 en staan op de drempel van meisje naar vrouw. De voorstelling is van Het Zuidelijk Toneel. Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191. Aanvang 20.00 uur. www.podiummozaiek.nl

Nieuwe kijk op ouder worden

Achter de ramen in Zeeheldenbuurt

Lekker bewegen in Rembrandtpark

25 februari In ‘Muziek houd je bij de les’ vertelt de bekende neuropsycholoog Erik Scherder over de invloed van muziek op je brein en gezondheid. Met veel voorbeelden, beeld en muziek uiteraard. En ruimte voor vragen uit de zaal. Talkshow uit programma UP! - Een nieuwe kijk op ouder worden. De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102. Van 20.00 tot 21.30 uur. www.denieuweliefde.com

Tot 9 maart In de etalages in de Zeelheldenbuurt zijn kunstwerken te zien van Paul de Reus en 6 geleende kunstwerken. De Reus woont en werkt in de Spaarndammerbuurt. Zijn werk gaat over liefde en eenzaamheid, jong en oud zijn, leven en dood. Stichting Kunsttraject verzorgt tentoonstellingen in etalages in de Staatsliedenbuurt en in de Zeeheldenbuurt. www.kunsttrajectamsterdam.nl

Doorlopend Vrouwen van 18 jaar en ouder kunnen lekker bewegen in het Rembrandtpark. Bij de Only ladies bootcamp van Labuwa. Met hardlopen, pilates, kickboksen en (milde) krachttraining. Voor vrouwen met een Stadspas of een laag inkomen. Eigen bijdrage is 2 euro. Opgeven bij info@labuwa.nl, tel. 06 1551 6268.