Noord - 24 maart 2016

Page 1

Amsterdam blijft groeien. In 2025 wonen er ruim 900.000 mensen in de stad

Eén man bewaakt de vloerbedekking van de stad

Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. Alles wat u moet weten om te kunnen stemmen

3

5

13-14

Amsterdam Uitgave van de gemeente Amsterdam

Jaargang 3 nummer 3

24|03|16 editie Noord

Stad in de lift

Schellingwoude: wonen op voormalige binnenvaartschepen Woonkwaliteit Het is goed wonen in Amsterdam. Eind februari eindigde onze stad op de elfde plaats van de Mercer Quality of Living Rankings. In dit jaarlijkse onderzoek worden ruim tweehonderd steden beoordeeld op diverse criteria, zoals de politieke stabiliteit en criminaliteitscijfers. Ook wordt gekeken naar de economie, scholen, persoonlijke vrijheid, recreatieen woonvoorzieningen. Amsterdam valt dus net buiten de top tien. De lijst wordt aangevoerd door Wenen; Bagdad draagt op plaats 230 de rode lantaarn.

De elfde plaats is iets om trots op te zijn. Maar ook zonder dergelijke ranglijsten is en blijft Amsterdam een populaire stad. De verwachting is dat we binnen afzienbare tijd de miljoenste inwoner kunnen verwelkomen. De gestage groei betekent dat er huizen nodig zijn. Veel huizen. Er zijn plannen om tot 2025 maar liefst 50.000 woningen te bouwen. Op de midden-

pagina’s van deze krant vindt u een overzicht van de huidige nieuwbouwprojecten. Op tal van plekken in de stad krijgen gebouwen een nieuwe functie en worden ze getransformeerd tot woonruimte. Een 7,5 voor wonen in Amsterdam U, nu al inwoner van Amsterdam, geeft het leven in onze stad een 7,5 als

Kleur in de Van der Pekstraat

gemiddeld rapportcijfer. Sinds 2001 voert de gemeente elke twee jaar het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ uit. Hierin wordt gevraagd hoe tevreden Amsterdammers met hun buurt zijn. Sinds 2011 scoort geen enkele buurt meer een onvoldoende.

Lees verder op pagina 2

‘Ik weet hoe blij je hier van wordt’ Bollen Straks bloeien weer honderdduizenden prachtige tulpen in de stad. Op 1 april begint de tweede editie van het Tulp Festival. Het festival wil de tulp weer zichtbaar maken in het straatbeeld. “Amsterdam heeft de naam tulpenstad, maar er waren maar heel weinig tulpen te zien. Daarom begon ik het Tulp Festival, ik weet hoe blij je hier van wordt”, vertelt initiatiefnemer Saskia Albrecht. Haar wens is het om uiteindelijk voor elke Amsterdammer een tulp te planten, ruim 800.000. In het najaar zijn de bollen geplant, straks staan er ruim een half miljoen tulpen in bloei. Noord doet mee. Nieuw zijn de Buiksloterweg waar de tulpen in de volle grond staan en de tulpenbakken op de splinternieuwe Van der Pekbrug. De bakken op de IJpromenade voor EYE en in de Van der Pekstraat keren terug. Foto Lewis Marshall

www.facebook.com/tulpfestivalamsterdam


2 Amsterdam | 24 maart 2016

Vervolg van pagina 1 Uit het onderzoek blijkt dat u zich het meest ergert aan vervuiling in uw woonomgeving, al is het gemiddelde rapportcijfer hiervoor wel gestegen van een 5,7 in

Het aantal misdrijven is vorig jaar opnieuw gedaald

2001 tot een 6,2 in 2015. Ook vroegen wij naar het gevoel van veiligheid ‘s avonds in de buurt. In iedere buurt wordt dit met een voldoende beoordeeld. In totaal scoren 11 van de 91 buurten onder een 6,5. Ook parkeer- en verkeersoverlast krijgen een cijfer lager dan een 7. Minder woninginbraak Uit de cijfers van de 'driehoek' over 2015 blijkt dat Amsterdam veiliger is geworden. Het aantal misdrijven is vorig jaar opnieuw gedaald. Ook de misdrijven die

het meest ingrijpend zijn voor slachtoffers. Zo daalde het aantal woninginbraken met zeven procent tot 5.825. En het aantal straatroven met maar liefst zestien procent. De daling van het aantal misdrijven is een landelijke trend. Grootste daling, ondanks stijging Niet alle misdaad is echter gedaald. Zo steeg het aantal overvallen in Amsterdam in 2015 van 185 naar 196: dat is een toename van zes procent. Ten opzichte van de rest van het land is ondanks deze

stijging nog steeds een grotere afname te zien sinds 2009. Toen waren het er maar liefst 561. Het aantal woningovervallen is vorig jaar overigens wel licht gedaald. De daling van het aantal misdrijven vergroot de leefbaarheid van Amsterdam. Onze stad, waarin we samen wonen en leven, in een zo groot mogelijke diversiteit. Verenigd door verschillen, blijkt uit het feit dat het samenleven met de verschillende groepen mensen overal een voldoende scoort. Omdat we bovenal allemaal Amsterdammer zijn.

'Kringloopwinkel én luisterend oor' Vrijwilliger “‘Jij hebt een echte handelsgeest en zoveel frisse ideeën, zou jij Elythé van mij willen overnemen?’ Toen oprichter Theo Branse dit twee jaar geleden aan mij vroeg, hoefde ik geen moment na te denken”, vertelt Petra Vermazen (45). “Ja, ontzettend leuk. Natuurlijk!”

Bloemist “Zijn vraag kwam precies op het goede moment. Mijn jongste dochter ging net naar de middelbare school en ik liep, na een rotperiode in mijn leven, een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Toen ik na een ongeluk problemen bleef houden met lopen, werd ik gedeeltelijk afgekeurd. Mijn werk als bloemist en kaartcontroleur op de metro kon ik niet meer doen. Maar de hele dag thuis zitten is niets voor mij. Nu kan ik als vrijwilliger toch nog mijn creativiteit en liefde voor mensen kwijt!” Buurtbewoners uit Noord komen naar Elythé met spullen en curiosa die zij niet meer gebruiken. Zoals serviesgoed, kandelaars, klokken, meubeltjes, vazen, lampen, dvd’s en nog veel meer. “We bepalen samen een prijs en vervolgens verkopen wij het in de winkel, die gesubsidieerd wordt door Ymere en de gemeente. Wij hebben geen winstoogmerk; de op-

Achter de schermen werk ik méér dan drie dagen | Foto Thera de Werdt brengst krijgen ze volledig terug, of wordt gedoneerd aan een goed doel.”

Envelopjes maken “Achter de schermen ben ik er wel meer mee bezig dan de drie dagen per week die er officieel voor staan. Maar dat vind ik niet erg. We hebben een ontzettend leuk team van vrijwilligers en ook mijn dochter helpt af en toe mee. Iedere avond werk ik de administratie bij en maak ik envelopjes met geld voor de mensen van wie de spullen zijn verkocht. Er wonen veel minima in de buurt en sommige mensen zijn echt als een kind zo blij met tien verdiende euro’s. Ze barsten soms letterlijk in tranen uit. ‘Oh, je hebt me gered, nu kan ik deze week nog eten! Ik wist niet dat de armoede hier zo erg was. Terwijl de koper vaak een gat in de lucht springt met zijn nieuwe hebbedingetje. Echt een win-win situatie dus.”

Curiosa | Foto Thera de Werdt

Hoop “Naast een soort kringloopwinkel, bieden wij ook een luisterend oor. Zo hebben we een koffietafel, waar mensen kunnen aanschuiven. Ik neem dan echt de tijd voor een praatje. Daar komen vaak ook wel persoonlijke verhalen los. Helemaal als mensen horen dat ik zelf ook van een uitkering leef, en dus precies

weet hoe het is. Iemand ‘redden’ kan ik niet, maar ik probeer mensen wel altijd hoop te geven. Of de weg te wijzen naar hulp. Laatst kwam iemand naar mij toe met een stukje zeep. Als bedankje. Ze wilde graag iets geven om zo iets terug te doen. Dat raakte mij zeer. Ze heeft een heel kleine portemonnee en heeft veel moeite moeten doen om mij dit te kunnen geven. Zo’n blijk van waardering, dat motiveert mij om door te gaan met dit vrijwilligerswerk!” Elythé heropende 12 maart haar deuren in de nieuwe winkel in de Van Der Pekstraat 120. Nieuw is dat er ook warme maaltijden worden geserveerd.

Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger in Noord? Meer informatie en leuke vacatures vindt u bij de Vrijwiligers Centrale Amsterdam, vestiging Noord. www.vca.nu/noord, tel 020 530 1220.


3 Amsterdam | 24 maart 2016

Wonen in Amsterdam

Huren, kopen en bouwen

Veranderingen Amsterdam blijft een populaire stad. Het aantal inwoners groeide vorig jaar met 12.441. Dat is boven de gemiddelde groei, sinds 2009, van 11.000 per jaar. De verwachting is dat het aantal Amsterdammers de komende jaren gestaag verder groeit. De stad groeit mee, en dat moet in goede banen worden geleid. Dat doet Amsterdam onder andere door woonfraude steeds gerichter te bestrijden en nieuwbouw voor alle inkomensgroepen toegankelijk te houden. Of u nu huurt of een koopwoning heeft, u krijgt met veranderingen te maken: WOZ-waarde voor huurders en eeuwigdurende erfpacht voor koopwoningen. De jongste verwachting is dat de stad in 2025 een thuis is voor maar liefst 906.000 inwoners. Dat zijn er tienduizend meer dan de vorige voorspelling. De snellere groei komt door de hogere verwachting voor buitenlandse migratie en omdat er meer woningen worden gebouwd dan eerder is gepland.

gens de regels op een huurwoning wachten, langer zonder woning blijven. Ook is woonfraude gevaarlijk. Een woning kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor criminele activiteiten of als illegaal hotel of pension. Ze voldoen dan vaak niet aan de brandveiligheidseisen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Middenhuur Iedereen moet in Amsterdam kunnen wonen. In de stad moeten daarom genoeg verschillende woningen zijn: (sociale) huur-, koop- en zelfbouwwoningen. Die variatie zorgt ervoor dat u, wanneer u bijvoorbeeld meer gaat verdienen, kunt doorstromen naar een woning die past bij uw persoonlijke situatie. In Amsterdam is de vraag naar middeldure huurwoningen groot. Dit zijn woningen met een huurprijs tussen de € 710,68 en € 971,- per maand. Omdat er op dit moment onvoldoende middeldure huurwoningen zijn hebben veel Amsterdammer moeite met het vinden van een geschikte, betaalbare woning. De doorstroom uit bijvoorbeeld sociale huurwoningen blijft hierdoor achter. Omdat Amsterdam toegankelijk moet zijn voor iedereen gaat het college tot en met 2019 de bouw van in totaal 3.700 middeldure huurwoningen stimuleren.

Aanpak woonfraude Vorig jaar zijn in Amsterdam maar liefst 167 illegale hotels gesloten. Dat is om de dag één. Ook werden meer dan 1.200 woningen vrijgemaakt van woonfraude. Vanaf april dit jaar wordt een nieuwe, digitale methode ingezet om illegale hotels en woonfraude op te sporen. Door deze stap te zetten kan de gemeente proactiever handhaven en zorgen dat de woningen in Amsterdam worden bewoond door wie daar hoort te wonen. Amsterdammers met een vermoeden van woonfraude kunnen dit melden bij meldpunt Zoeklicht. Meer informatie over dit meldpunt vindt u op www.amsterdam.nl/zoeklicht.

Oneerlijk en gevaarlijk Als iemand illegaal een woning huurt, betekent dit dat Amsterdammers die vol-

Iedereen moet in Amsterdam kunnen wonen

Scrapen Met de nieuwe methode, Scrapen, wordt digitaal achterhaald welke adressen in de stad structureel illegaal worden verhuurd of niet aan de regels voor vakantieverhuur voldoen. Bij Scrapen wordt de inhoud van databases, in dit geval boekingssites en websites waarop u zelf uw woning

kunt aanbieden voor vakantieverhuur, automatisch verzameld. Dit maakt het mogelijk om gericht te zoeken naar eigenaren die niet zelf in hun woning wonen of die meerdere woningen tegelijkertijd verhuren aan toeristen. Maar ook naar eigenaren die hun woning langer dan zestig dagen verhuren of aan meer dan vier personen tegelijkertijd. WOZ-waarde voor huurders Per 1 oktober 2015 is het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) gewijzigd. De WOZ-waarde is voortaan van invloed op de maximaal redelijke huurprijs van woningen die onder het puntenstelsel vallen. Dit zijn woningen in de sociale/gereguleerde sector. Het nieuwe puntensysteem kan - alléén bij nieuwe huurcontracten - leiden tot een huurverhoging. Voor veel huurders van corporatiewoningen geldt dat zij minder dan de maximale huurprijs betalen. Corporaties houden zo de huur voor Amsterdammers met een laag inkomen betaalbaar. Voor deze huurders geldt dat een wijziging weinig gevolgen heeft voor de huurprijs. Voor informatie over de WOZ-waarde en huurprijzen kunt u terecht op www.huurders.info/woz. Daar vindt u ook de adressen van de Wijksteunpunten Wonen. Hier kunt u meer informatie krijgen over de eventuele gevolgen voor uw huurprijs. Eeuwigdurende erfpacht koopwoningen Ook voor Amsterdammers met een koopwoning of bedrijfspand op erfpachtgrond staan veranderingen op stapel.

Amsterdam wil eeuwigdurende erfpacht invoeren. Erfpachters krijgen hiermee meer zekerheid over hun erfpachtkosten. De canon, het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de grond, wordt voor eeuwig vastgesteld. Nu wordt de canon nog elke vijftig jaar herzien. Deze zomer worden de eerste nieuwe, eeuwigdurende erfpachten uitgegeven. Dit gebeurt straks eerst voor Amsterdammers die een nieuwbouwhuis kopen of zelfbouwer worden. Voor bestaande erfpachters komt een overstapregeling. Inspraak De invoering van eeuwigdurende erfpacht zit sinds 22 februari in de inspraakfase. U kunt nog tot 4 april uw mening over dit onderwerp geven. Het inspraakdocument kunt u downloaden op www.amsterdam.nl/erfpacht. Daar vindt u ook de meest actuele informatie over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. U kunt het inspraakdocument ook inzien bij de Stadsloketten. Inspreken kan op de volgende manieren: ■ Online via www.amsterdam.nl/erfpacht ■ Per post: Gemeente Amsterdam o.v.v. Inspraak eeuwigdurende erfpacht, Antwoordnummer 10999, 1000 RA Amsterdam ■ Per mail: erfpacht@amsterdam.nl o.v.v. Inspraak eeuwigdurende erfpacht

Alle informatie over wonen in Amsterdam vindt u op www.amsterdam.nl/wonen


4 Amsterdam | 24 maart 2016

Bijzonder wonen in Noord

Droom wordt werkelijkheid Uniek Schoonschip moet de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa worden. Eind 2016 start, na een voorbereiding van acht jaar, de bouw van deze unieke Amsterdamse buurt met waterwoningen in het Johan van Hasseltkanaal in de Buiksloterham. Zesenveertig huishoudens gaan hier duurzaam samenleven. Voor Marjan de Blok, initiatiefneemster, bestuurslid en toekomstig bewoner is het ‘een droom die langzaam maar zeker werkelijkheid wordt’. In 2008, toen zij een televisiereportage maakte over de geWoonboot, een woonboot die zelf energie opwekt en water zuivert, ontstond het idee. Bescheidener van vorm weliswaar. “Maar”, zegt Marjan, “het was het juiste idee op de juiste plek en op het juiste moment. Ik wilde met een groep vrienden duurzaam drijvend wonen. Gaandeweg kom je erachter dat zoiets niet per se met vrienden gebeurt. Een vriend is niet per definitie een gelijkgestemde als het gaat om duurzaamheid of het bouwen van je eigen huis.

We gaan niet terug naar paard en wagen. Het wordt een gezamenlijk project, maar we hebben allemaal onze eigen voordeur. Het is een antwoord op de noodzaak om duurzamer te leven.

Schoonschip gaat over een nieuwe manier van wonen, waarbij we de huidige technische mogelijkheden gebruiken.

Concreet betekent dit dat we gebruik maken van technieken die zich al bewezen hebben, maar ook de sociale duur-

Schoonschip | a.i. space&matter zaamheid is voor mij belangrijk. Hoe leef je met elkaar en met je kinderen. We ontwikkelen samen een collectieve kavel. Ik zie opslag voor me voor onze gezamenlijk inkopen, ecologisch voedsel bijvoorbeeld. We kunnen er kinderfeestjes houden en open dagen en lezingen organiseren voor geïnteresseerden in ons project. Misschien wel een floating

cinema vanaf het water? We willen geen dichte woonwijk worden waarnaar mensen vanaf de kade een beetje kunnen staren.” Inschrijven voor Schoonschip is niet meer mogelijk. Wel geïnteresseerd in de plannen? www.schoonschipamsterdam.org

... en verder in Amsterdam

Foto Richard Mouw

Creatieven op het Surinameplein

Woongroep Oude Schans

Multiculturele ouderenzorg

West/zuid De laagbouw van Surinameplein 33-35, op de grens van West en Zuid, bevat tien werkruimten; de flat ernaast wordt verhuurd als woon-werkplek. Om daar te wonen moet u onlangs een creatieve opleiding hebben afgerond of drie jaar werkzaam zijn in een creatieve baan. Voor meer informatie zie www.broedplaatssurinameplein.nl

Centrum Op de Oude Schans is een woongroep van drie mannen en negen vrouwen tussen de 61 en 94 jaar. De woongroep is in 1987 opgericht. De bewoners zijn er voor elkaar, maar wonen zelfstandig. U moet een sociale en flexibele instelling hebben. De woongroep heeft een wachtlijst. www.lvgo.nl/woongroep-oude-schans

Zuidoost In dit stadsdeel vindt u verschillende woongroepen voor ouderen met eenzelfde culturele achtergrond. Zo is er Anand Joti voor de Hindoestaanse gemeenschap, Wi Kontren voor Surinaamse, Foe Ooi Leeuw voor Chinese en Nos Perla (foto) voor Antilliaanse ouderen. Zuidoost is rijk aan kennis en ervaring op het gebied van ouderenzorg voor mensen van diverse komaf. www.multiculturele-ouderenzorg.nl

Parentshouse op IJburg

Klooster langs de A10

Oost Parentshouse is een opvanghuis voor gescheiden ouders, die in de buurt van hun kind willen blijven wonen. In een huis wonen drie personen (maximaal één jaar). Ze hebben elk een ruime slaapkamer waar hun kind(eren) kunnen blijven logeren. Het eerste Parentshouse opende officieel in 2014, in datzelfde jaar kwam een tweede in gebruik. Nu is er ook één in Nieuw-West! www.parentshouse.nl. Facebook: zoek op Parentshouse

Nieuw-West Aan de Derkinderenstraat leven negen broeders in de kloostergemeenschap van de Franciscanen. Het gebedsleven staat centraal, maar ook het meedoen in de maatschappij. Het complex is gebouwd in 1966. Het heeft een binnentuin en daaromheen een gang die leidt naar onder andere de bibliotheek, woon-, slaap- en logeerkamers en de keuken. Vele activiteiten in spiritueel centrum La Verna! www.laverna.nl


5 Amsterdam | 24 maart 2016

Werken aan de stad

Eén man bewaakt de vloerbedekking van de stad Keurmeester Dagelijks lopen we met zijn allen over straten, stoepjes en pleinen. Soms gedachteloos, soms afgeleid door mooie etalages of door die ene man of vrouw die de lente doet stralen. Totdat … je uitglijdt op die prachtige kinderkopjes. Om dat te voorkomen heeft Amsterdam een keurmeester in dienst. Hij bewaakt de kwaliteit van de stedelijke vloerbedekking. Keurmeester Raymond van Doorn zetelt dagelijks in zijn laboratorium bij het Materiaalbureau aan de Theemsweg, waar hij de kwaliteit bewaakt van de stenen die de stad plaveien. Raymond: “Dit was ooit een wegenbouwlaboratorium, met een hele stal medewerkers. Nu bewaak ik als enige het materiaal voor de vloeren van de stad: beton, gebakken steen en natuursteen.” Dat kan omdat Amsterdam in 2009 besloot om te standaardiseren. “Voor die tijd”, vertelt Raymond, “bedacht elk stadsdeel zijn eigen inrichting van de openbare ruimte, dat was minder eenduidig. Nu zijn er afspraken over de materialen die iedere aannemer gebruikt voor straten, voetgangersgebieden en andere onderdelen van de openbare ruimte.” Dit nieuwe herkenbare straatbeeld heet de ‘Puccini-methode’ (zie kader). Door als één stad in te kopen wordt bovendien veel geld bespaard. Raymond: “De oplettende bezoeker weet nu onmiddellijk dat hij de stad Amsterdam binnenkomt, ik vind dat mooi. Natuurlijk, er is minder variatie, maar het is een stuk gemakkelijker geworden om dit te beheren. Rode Loper Dat is de naam voor het project waarbij de komende jaren de openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn in de stadsdelen Centrum en Zuid wordt heringericht. Dagelijks lopen tienduizenden mensen hierover via het Damrak de stad binnen. Deze vernieuwde wandelweg vormt het visitekaartje van Amsterdam. Hierover is lang nagedacht. De steen moet prettig beloopbaar zijn (ook met hakken), eenvoudig schoon te houden en gemakkelijk te repareren, voldoende bestand tegen zwaar verkeer en slijtvast en stroef. Ik word bij het proces betrokken op het moment dat de keuze voor een steen gemaakt is.”

Raymond van Doorn, de man die de vloerbedekking van de stad bewaakt Rijdende trein “Voordat Amsterdam een steen aankoopt, doe ik steekproefsgewijs een controle op de hele partij van die gekozen soort. Want alles wat daarna gebeurt is nagenoeg onomkeerbaar. Als de trein al rijdt, kun je het spoor niet meer opbreken. Ik bezoek de leverancier, daar gooi ik, bij wijze van spreken, een krijtje over mijn schouder en neem de partij stenen mee waarop het krijtje landt. Het lot bepaalt. Ik neem de stenen zelf mee. In het lab meet ik eerst nauwkeurig de maten. Je kunt je voorstellen dat een paar millimeter per steen op een plein een groot verschil maakt. Dan leg ik de steen onder de drukbank, totdat hij breekt. Als een auto met één band op de baksteen staat moet die baksteen niet breken. Er moeten honderdduizenden auto’s overheen kunnen. De sterkte van de steen wordt trouwens niet alleen bepaald door de steen zelf, maar ook door het verband waarin hij ligt. Het komt er echt op aan. De stenen moeten ook stroef genoeg zijn. De norm bepaalt dat je altijd de stroefheid meet op

De rode loper op de Rode Loper een natte steen, dan is hij het gladst. Maar omgekeerd, als een steen té stroef is, kan dat ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Iemand valt, omdat hij ‘blijft hangen’.” Klachten over te gladde natuurstenen “Er kwamen klachten over nieuw gelegde stenen. Ik heb meteen ter plekke een mobiele meting gedaan met een apparaat dat de hak van een schoen verbeeldt. Die schraapt over de steen en de meter slaat uit op de stroefheid die hij meet. De bestrating was glad geworden door vervuiling. Dat punt is heel druk met voetgangers en fietsers. Wij adviseren dan om regelmatiger schoon te maken. Het gebruik van natuursteen is vrij nieuw voor Amsterdam. Iedere steen is net iets anders, daarnaast verschillen partijen natuursteen per leverancier, omdat ze uit verschillende groeves komen. Maar als je bedenkt hoeveel vierkante meter natuursteen er ligt, dan krijgen we weinig klachten.”

Theemsweg; opslag van de stenen die de stad plaveien

Ben jij de luis in de pels? “Ja, leveranciers en aannemers vinden mij vervelend, maar kwaliteitskeuring is

nodig om wildgroei tegen te gaan. Als er niets aan de hand is, hoor je niets. Het gaat altijd om het moment dat het fout gaat, als er schadeclaims komen van aanrijdingen of valpartijen. Dan is het heel belangrijk dat, en hoe, de controle is gedaan. Het moet goed gebeuren, wij werken aan een aantrekkelijke toekomst van Amsterdam.”

Puccinimethode Tijdens een expertvergadering over de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte, werden bonbons uitgereikt van de Amsterdamse chocolatier Puccini Bomboni. Gekscherend werd opgemerkt dat deze bonbons symbool staan voor een goede uitvoeringskwaliteit: ambachtelijk, met passie gemaakt, voorzien van goede ingrediënten en een gedegen voorbereiding, een nauwkeurige uitvoering met oog voor details, met als resultaat een hoge eindkwaliteit. Sindsdien wordt gesproken van de Puccinimethode.


6 Amsterdam | 24 maart 2016

Statushouders 2. Waar woon je nu? “Ik ben via vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland in Nederland terecht gekomen. Ik heb in een AZC in Leersum, bij Utrecht, gezeten. In november 2014 heb ik mijn verblijfsvergunning gekregen. En sinds november vorig jaar heb ik mijn eigen huis, in de Pijp.” 3. Wat betekent een eigen huis hebben? “Ik was ontzettend blij toen ik dit huis kreeg. Mijn interieur heb ik onder andere via vrienden bij elkaar verzameld en ik heb de muren geschilderd. Het voelt al echt als mijn huis. Ik voel me nu veiliger, omdat ik een eigen plek heb. Het zorgt ook voor stabiliteit. Ik kan mijn leven weer oppakken en vooruit kijken.” 'Ik kan mijn leven weer oppakken en vooruit kijken' | Foto Katrien Mulder

‘In mijn huis voel ik me veilig’

5

vragen aan Marcus Absi Amsterdam is een gastvrije stad en wil dat ook in deze bijzondere tijden blijven. De huidige situatie met de komst van grote aantallen asielzoekers naar Europa vraagt van Amsterdam forse extra inspanningen. Naast de opvang van asielzoekers betreft dit ook een versnelling van de huisvesting van erkende vluchtelingen (statushouders). Deze groep komt in aanmerking voor een woning. Hun woonplaats kiezen ze niet zelf; ze worden over het hele land gehuisvest. De Syrische Marcus Absi woont sinds november 2015 in Amsterdam. 1. Waar woonde je in Syrië? “Ik woonde met mijn familie in een huis in een dorpje op een heuvel, op twintig kilometer afstand van de stad

Latakia. We hadden een huis van twee verdiepingen; ik had er mijn eigen kamer. Ik weet niet of mijn familie er nog woont, ik heb al lang geen contact

meer met ze. Het leven in een grote stad als Amsterdam is een wereld van verschil met waar ik ben opgegroeid. Letterlijk en figuurlijk.”

4. Wat doe je nu? “Ik ben in februari op de VU begonnen met het leren van Nederlands. Ik vind het belangrijk om de taal te leren, omdat het mijn kansen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt vergroot. Ik heb nu een uitkering, maar ik wil straks wel graag een baan om zo mijn eigen geld te verdienen.” 5. Voelt Amsterdam al als thuis? “Absoluut. Ik vind Amsterdam een prachtige stad, het lijkt soms wel één groot schilderij. Ik ben heel blij dat ik in deze stad woon. Amsterdammers zijn heel vriendelijk, open en tolerant. Ik voel me hier, ook omdat ik vrienden heb die hier ook wonen, enorm thuis.”

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/vluchtelingen

Natuurspeeltuin

‘Natuurlijk’, spelen bij NoordOogst

5

vragen aan Elin Karlsson, secretaris NoordOogst is het stadslandbouwproject op het voormalige voetbalterrein aan de Melkweg. Een stuk grond, dat in 2014 vrijkwam, en dat voor tien jaar ontwikkeld mocht worden voor een duurzaam project. NoordOogst wil een natuurspeeltuin, gratis voor iedereen, en start een crowdfundactie. 1. Elin, bij NoordOogst, lopen daar niet ook de buitengewone varkens? “Ja, al sinds het begin. Maar dit is geen kinderboerderijspul. Deze varkens groeien op een gezonde en vrije manier op om vervolgens op je bord te verdwijnen. NoordOogst heeft ook een bierbrouwer die in de oude kelders van de voormalige voetbalkantine huist. Restaurant Stroop is er geopend en er is een banketbakker, tegenover de kinderopvang. En we hebben een imker. Zijn bijen zorgen voor een goede oogst in de moestuinen.” 2. Jullie willen een natuurspeeltuin? “De omgeving van NoordOogst is prachtig, ruig en heel groen. Er zijn bomen en heuvels, er is water en zand: de perfecte basis voor een natuurspeeltuin. Er komen boomhutjes, waterspeeltoestellen, een doolhof met zonnebloemen of mais en we hebben nog een restant Van

der Pekbomen. Wat is leuker dan gigantische boomstammen waar kinderen op kunnen klauteren. Het moet een speeltuin worden die bij ons past. Wij vinden dat stadskinderen recht hebben op spelen in de natuur én het trekt mensen naar deze plek.” 3. Voor wie is de speeltuin bedoeld? “Voor alle mensen. Van 0 tot 100. We willen weinig echte speeltoestellen. De meeste kinderen en volwassenen zijn graag in de natuur, want de natuur is veranderlijk en prikkelt zintuigen en fantasie.” 4. Nu nog geld? “Het gaat niet alleen om geld. We willen ook het bedrijfsleven uitnodigen om in natura te doneren: een oude boot bijvoorbeeld. Je weet hoe leuk kinderen dingen vinden die niet per se een toestel zijn. Of zand? Een zandbak wordt bij ons

Kom op met die natuurspeeltuin! I Foto Katrien Mulder niet een zandbak maar gewoon een hele grote bult zand. En wat dacht je van tien kubieke meter grond voor een heuvel?” 5. Hoe gaan jullie dat doen? “We willen fondsen werven via crowdfunding. De meeste ondernemers op het terrein zijn zo van de grond gekomen. Crowdfunding creëert draagvlak, dan voelen mensen zich betrokken bij

NoordOogst. Dus ik nodig iedereen uit om te doneren, met de straat of met de buren of met de ouders van je school. Als we € 20.000,hebben, kunnen we beginnen. En als je iets doneert word je in geest medeeigenaar.” www.noordoogst.org en www.crowdaboutnow.nl/natuurspeeltuin


7 Amsterdam | 24 maart 2016

Sport

Amsterdams EK Meidenvoetbal GIRLS ONLY Ben jij een meisje, ben je tussen de 8 en 16 jaar oud en vind je voetballen leuk? Doe dan gratis mee aan de trainingen en clinics in stadsdeel Noord en plaats je voor de finale van het Amsterdams EK meidenvoetbal bij Ajax.

Aan dit toernooi doen zes stadsdelen mee. Elk stadsdeel stuurt twee teams van de basisschoolleeftijd en twee team uit het voortgezet onderwijs naar de finale op 1 juni op sportpark De Toekomst, thuisbasis van de jeugdopleiding van Ajax. Afdeling Sport verbindt dit toernooi aan het EK voetbal van dit jaar. Alle teams spelen in het shirt van een land dat aan het EK meedoet. De teams en de landen worden met een loting door de Ajaxspeelsters aan elkaar gekoppeld. Trainingen en clinics EK in Noord ■ Woensdag 20 april, 15.45-17.15 uur Training in de wijk Cruyff Court Ajax Mosveld, Meidoornplein ■ Woensdag 20 april, 15.45-17.15 uur Training in de wijk Cruyff Court Molenwijk, Molenwijk 11 ■ Woensdag 20 april, 15.45-17.15 uur Training in de wijk: Cruyff Court de Werf, Klinkerweg 75 ■ Woensdagen 4 & 11 mei, 16.00-17.30 uur. Training bij de vereniging: SV

Team Noord 2015 I Foto Patrick Schuurman

Kadoelen, Sportpark Kadoelen, Vikingpad 44 Woensdag 18 mei, 16.00-18.00 uur Selectietoernooi bij de vereniging. SV Kadoelen, Sportpark Kadoelen, Vikingpad 44

Inschrijven verplicht via www.amsterdam.nl/ekmeidenvoetbal.

Finale EK Meidenvoetbal Kwalificeer jij je met je team? Dan spelen jullie op woensdag 1 juni de finale bij Ajax op sportpark de Toekomst. Iedereen is welkom. Moedig de teams uit je stadsdeel aan, doe mee aan de sideevents en win mooie prijzen. Leeftijd 12- 14.00-17.00 uur Leeftijd 12+ 17.30-20.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/ekmeidenvoetbal.

Facebook.com/sporteninnoord Wil je altijd alles weten van ‘Sporten in Noord’? Word dan vriend op Facebook.

Parkeren

'We slepen niet zomaar een auto weg' Handhaven Recht voor de ingang van een winkel in het centrum staat een bestelbus op de stoep, met knipperende alarmlichten. De bestuurder is nergens te bekennen en de eigenaar van de winkel heeft daarom een melding gedaan bij de gemeente. Voertuigen worden in Amsterdam alleen weggesleept als er sprake is van een gevaarlijke situatie, ernstige verkeersbelemmering of bij een overtreding van de wet. “We gaan niet zomaar over tot het wegslepen van een auto”, besluit Herman. “En het gebeurt alleen maar om ervoor te zorgen dat het verkeer door kan stromen en het leven en werken in de stad niet wordt gehinderd. En soms is het ook heel simpel. Als iemand op een gehandicaptenplaat parkeert, slepen we het voertuig meteen weg.” Handhavers Herman en Jan stappen uit hun wegsleepwagen en lopen om de bestelbus heen. “Dit voertuig mag hier natuurlijk niet staan”, zegt Herman. “Maar de voetgangers kunnen er ruim langs blijven lopen. Als er geen sprake is van een gevaarlijke situatie of ernstige hinder, dan laten wij de auto staan. Maar wel met een forse bekeuring.” Tijdelijke verkeersmaatregel Een half uur eerder hebben zij op de Bilderdijkstraat wel een auto verplaatst. Die stond geparkeerd op een plek waar dit vanwege een tijdelijke verkeersmaatregel

niet mag. Herman: “Er worden in zo’n geval borden geplaatst waarop staat vanaf welke datum er daar geen auto’s geparkeerd mogen worden. Dat doen we ruim van tevoren, zodat iedereen de gelegenheid heeft om zijn voertuig ergens anders neer te zetten.” Twee dagen voordat de maatregel ingaat, gaan handhavers langs om in een inspectierapport vast te leggen welke auto's er nog staan. “Dat doen we ook op de ingangsdatum. Voertuigen die er dan nog staan, en op onze lijst staan, verplaatsen we naar een vrije parkeerplek in de buurt. Auto’s die er in de tussentijd

zijn neergezet, en waarvan de bestuurder dus weet dat er een tijdelijke verkeersmaatregel geldt, worden weggesleept.” Privacy Van de Bilderdijkstraat is geen inspectierapport, dus wordt de auto verplaatst. Binnen een paar minuten is de auto op de vrachtwagen getakeld. Een paar honderd meter verderop wordt hij weer neergezet, en Herman geeft alle gegevens door aan de meldkamer. Die zorgt dat ook bij de politie bekend is waar het voertuig is. “Mensen bellen over het algemeen de

politie als zij hun auto niet terugvinden op de plaats waar ze hem hebben neergezet. Het zou makkelijk zijn als wij hen zelf konden bellen, maar vanwege de privacywetgeving mag dat niet. Eigenaren worden ook per post geïnformeerd dat hun voertuig is weggesleept.” Kosten Als uw auto is weggesleept, kunt u deze ophalen op de Daniel Goedkoopstraat. De kosten hiervoor zijn € 373,-. www.amsterdam.nl/parkeren


8 Amsterdam | 24 maart 2016

Woningbouw op de kaart

Amsterdam bouwt voor iedereen Huren of kopen in De Pontsteiger

Naast miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland, trekt Amsterdam ook vele mensen die zich graag in de hoofdstad willen vestigen. De Amsterdamse woningmarkt staat onder druk en daarom wil de gemeente dat er zoveel mogelijk woningen worden gebouwd voor verschillende groepen mensen: sociale huurwoningen, studentenwoningen, middeldure huurwoningen en ook koopwoningen. In 2015 is gestart met de bouw van 8.376 nieuwe woningen en dat is goed zichtbaar in de stad: overal zijn hijskranen te zien en bouwvakkers aan het werk. Kijk voor de beschrijving van meer grote projecten in de stad op www.amsterdam.nl/gebiedsontwikkeling

West De Pontsteiger is een appartementencomplex in het Amsterdamse havengebied ‘de Houthaven’ met 300 huurwoningen en 66 koopwoningen. De Pontsteiger ligt prominent aan het IJ op de plek waar tot voor kort de pont naar Noord vertrok. Het gebouw met 25 verdiepingen lijkt van een afstand op een open poort. De oplevering van De Pontsteiger is voorzien vanaf eind 2017.

Studenten in Little Manhatten

Nieuw-West Naast Station Lelylaan, waar vroeger de Scheepvaartschool stond, worden 900 woningen gebouwd voor studenten en jongeren. Op dit veld wordt momenteel huisvesting gebouwd voor 900 studenten en jongeren. Het complex ‘Little Manhatten’ krijgt de vorm van een hoefijzer en de twee torens worden respectievelijk 61 en 73 meter hoog. De woningen worden naar schatting in het tweede kwartaal van 2017 opgeleverd.

Stapelen in Summertime

Zuid In het complex Summertime (Mahlerlaan) komen 197 huurwoningen in de vrije sector met vooral middeldure huurwoningen. Daar is in Amsterdam veel behoefte aan. Summertime krijgt ook een parkeergarage, 1.000 m2 aan commerciële ruimte en een kinderdagverblijf. De twee gebouwen bestaan uit gestapelde woningen die als ‘pixels’ ten opzichte van elkaar verspringen. Eind 2016 wordt het gebouw opgeleverd.


9 Amsterdam | 24 maart 2016

Ruimte voor de stad

Dorps wonen in de Groene Habitat

De gemeente heeft de ambitie om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen mogelijk te maken. Dit moet ervoor zorgen dat de groei van de stad door kan gaan én dat de druk op de woningmarkt wordt verlicht. Waar deze woningen gebouwd kunnen worden, staat in Koers 2025, een stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties. Noord De Groene Habitat is onderdeel van Elzenhagen, de nieuwe woonwijk van Amsterdam Noord. De wijk heeft een groen en kindvriendelijk karakter. De Groene Habitat bestaat uit royale eengezinswoningen met een diepe tuin en een eigen parkeerplaats. Veel gezinnen hebben al hun weg naar dit ‘dorp’ in de stad gevonden. Er zijn momenteel 22 eengezinswoningen en 36 appartementen in aanbouw.

Amsterdam is populair. Elk jaar komen er

Senioren in de Makroon

11.000 inwoners bij en ook de bedrijvigheid in de stad groeit. Maar de voorraadkast met woningbouwlocaties begint leeg te raken. Dat betekent dat de stad nieuwe locaties nodig heeft om ook vanaf 2020 huizen te laten bouwen. Tot die tijd zorgen de bestaande bouwplannen nog voor voldoende bouwcapaciteit. Het gaat hierbij om nieuwbouw, maar ook om transformatie van panden die leegstaan of in de toekomst leeg komen te staan.

Centrum Het gloednieuwe appartementengebouw De Makroon in de Nieuwe Passeerdersstraat telt 125 levensloopbestendige huurwoningen. De appartementen komen samen in zeven woontorens met elk een eigen binnentuin, entree en lift. Het robuuste gebouw is ontworpen door Architekten Cie en ligt in een gezellige volksbuurt bij het Leidseplein.

Aantal woningen 10

75

Inspelen op de vraag Door nu al te zoeken naar nieuwe locaties en mogelijkheden, kan de stad flexibel blijven inspelen op economische ontwikkelingen en de bijbehorende vraag naar woningen. Hiervoor is het belangrijk om ook een divers aanbod te kunnen bieden. De plekken in de stad waar woningen kunnen komen, moeten

250

daarom gevarieerd zijn. In omvang en type,

Zelfbouw op Zeeburgereiland

maar ook wat betreft de spreiding over de stad. Transformatie en verdichten Bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoorpanden en scholen, worden omgevormd tot woningen. Deze transformaties passen goed bij één van de belangrijkste kwaliteiten van Amsterdam: de mix van wonen, werken en ontspannen. In de huidige kennis- en netwerkeconomie, waar de schei-

Oost In de Sportheldenbuurt, herkenbaar aan drie overgebleven silo’s van de voormalige Rioolwaterzuivering, zijn in 2012 de eerste heipalen voor zelfbouwwoningen geslagen. Dit was het startsein voor wonen op Zeeburgereiland. Inmiddels zijn er 89 zelfbouwkavels op de markt gebracht en naar planning komen daar eind 2016 nog eens 10 bij.

ding tussen wonen en bedrijvigheid steeds minder makkelijk is te maken, werkt dat gegeven als een magneet op bedrijven en ondernemers. Door daarnaast ook de beschikbare ruimte intensiever te benutten, te verdichten, kan de stad voldoende woningen blijven aanbieden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan meer hoogbouw. Kwaliteit

Gezinswoning in Emerald

In de zoektocht naar nieuwe bouwlocaties gaat het niet alleen om de aantallen woningen. Er wordt ook gekeken naar kwaliteit op het gebied van bereikbaarheid, openbare ruimte en groen en hoe er ruimte voor bedrijven en maatschappelijke functies kan worden gecreëerd. Amsterdam moet een stad blijven waarin het naast goed wonen, ook goed leven is. Die leefbaarheid staat ook in de toekomstvisie op woningbouw hoog in het vaandel.

Kijk voor een uitgebreide kaart op maps.amsterdam.nl/woningbouwplannen

Zuidoost Emerald is een nieuwe, aantrekkelijke en betaalbare woonwijk in het groen, tussen de Daalwijkdreef en Egoli in Zuidoost. Het gevarieerde plan bestaat uit een mix van rij- en hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en vrije kavels. De eerste woningen zijn al opgeleverd; na de zomer volgt de tweede reeks.

Meer informatie Als alles volgens plan verloopt, wordt Koers 2025 voor de zomer van 2016 in de gemeenteraad besproken. Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/koers2025.


10 Amsterdam | 24 maart 2016

De stelling

Zelfbouwers in Noord Leo Verbree is zelfbouwer en lid van een bouwgroep die op de Buiksloterham een zeven verdiepingen hoog complex bouwt met zeventien appartementen en vier bedrijfsunits. Hij stond nooit in de rij voor een kavel, hij stapte pas later in. Dit in tegenstelling tot Bas Frenkel Frank die één week onder A’dam Toren kampeerde om zijn felbegeerde plek aan de Buiksloterweg te bemachtigen. “De mooiste week van mijn leven.”

Leo Verbree, bouwgroep Buiksloterham:

Bas Frenkel Frank, zelfbouwer Buiksloterweg:

‘Ik wil wel invloed, maar het moet

‘Alle werelden waar ik van houd

niet uit de hand lopen’

komen hier bij elkaar’

Foto Jitske Schols

Foto Jitske Schols

“Toen de fotografe vroeg: ‘leuke woning, wanneer ga je erin?’, was mijn antwoord: ‘Ik zit hier al een paar weken’. Ik heb een bed, maar ik slaap nog tussen het zaagsel. Mijn campinggas staat er en er is een spoelbakje. De badkamer en het toilet zijn klaar en de vloerverwarming doet het, maar verder is er niets. Mijn kinderen zijn het huis uit. Ik was toe aan een andere plek, toen dit project stomtoevallig voorbij kwam. Het werd mijn eerste kennismaking met een bouwgroep. Er was een bijeenkomst, leuke sfeer en allemaal dezelfde types die soortgelijk in dit proces staan. Ik vond het direct leuk. Nee, ik geloof niet dat ik materiaal ben om zelf een huis te bouwen. Op Borneoeiland heb ik van dichtbij gezien hoeveel werk het is om alles te coördineren. Zeker als je daarnaast een fulltime baan hebt. De bouwgroep is voor mij de ideale oplossing. Ik heb veel invloed op mijn eigen woning, maar hoefde bijvoorbeeld niet na te denken over de fundering. (Lachend) Ik wil wel invloed, maar het moet niet uit de hand lopen.

Ik heb niet in de rij hoeven te staan. Destijds was het zelfs heel lastig om voldoende mensen bij elkaar te krijgen. Aan het eind van de crisis was de Buiksloterham nog niet zo populair. Ik heb echt geluk gehad dat ik er in 2014 nog bij kon. Het moment was precies goed, ook financieel. Een cascowoning is interessant, ik ben van oorsprong interieurbouwer, en Noord was goedkoper dan andere stadsdelen. Ik doe nooit diepgaand onderzoek bij beslissingen. Als iets goed aanvoelt, dan doe ik het. En dit voelde goed. Ik woon hier al sinds 30 januari, maar toen was ik wel de enige. In een straal van vijftig meter was er niets, ja, leegte. Ik had geen keus, mijn huis was verkocht, ik moest eruit. Tip Een cascowoning lijkt goedkoop, maar onderschat nooit de afbouwkosten. Je vergeet zo die paar potten dure verf mee te nemen in je budget.”

“Ik verbaas me er nog steeds over dat we een huis aan het bouwen zijn. Dit was niet echt een lang gekoesterde droom. Maar ons toenmalige appartement had één slaapkamer en onze eerste zoon was net geboren. Dat vroeg om een groter huis. Via Facebook zag ik de post van een vriend: ‘Unieke kavels, vlak achter mijn huis’. Diezelfde dag ben ik naar dat kleine polderweggetje gefietst. Naar de plek die alle werelden waar ik van houd bij elkaar brengt, waar ik nu voor hetzelfde geld meer meters woongenot realiseer dan in een kant-en-klaar huis in het centrum. Toen ik samen met vriend Dennis op de Noord open dag was, hoorden we dat onder A’dam Toren al twee weken een tentenkamp stond. Dennis moest de kavels nog zien, waarna we ons besluit bij Ot en Sien bezegelden. Dat was dom, want toen we bij het tentenkamp aankwamen had toekomstig buurman Thomas de eerste claim gelegd. Natuurlijk op de mooiste kavel. We zijn gebleven met een gehuurde camper, die prompt het bruin café van het kamp werd, mét wc en douche. Het werd de meest unieke ervaring die ik ooit in

mijn leven heb gehad. De wethouder kwam zelfs pizza’s brengen. Ik ben eigenaar van de twee kleinste van vijf kavels. Dennis woont naast mij. We delen de architect, hebben dezelfde constructeur en mijn aannemer bouwde zijn kelder. Maar behalve de bouwhekken, die buurman Thomas kocht en die wij allen vrolijk gebruiken, ontwikkelt iedere bewoner in zijn eigen tempo. Mijn vrouw en ik vroegen drie architecten om voor 500 euro op basis van een afgesproken budget en een wensenplan een ontwerp te maken. Het moest een modern schuurgevoel hebben en iets loftachtigs. Ik wil op de pont staan en het gevoel hebben dat ik naar mijn vakantiehuis ga. We kozen voor een architect met wie we in een soort co-creatie ons huis ontwikkelen. Eind van de zomer wonen we in wat onze architect liefkozend de ‘Buiksloterbarnloft’ noemt. Tip Maak een Pinterestaccount, een digitaal plakboek om je eigen smaak te leren kennen en te ontwikkelen.”


11 Amsterdam | 24 maart 2016

Subsidies en regelingen

Duurzaam wonen Gratis Amsterdam wordt steeds duurzamer. De gemeente stimuleert initiatieven van Amsterdammers en heeft daarom diverse subsidies en regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zo kunt u vanaf april gratis een energiescan laten doen, is er een gunstige lening voor energiebesparende maatregelen en een subsidie voor groene daken en gevels. Zo helpt de gemeente huiseigenaren en VvE's (Vereniging van Eigenaren) die hun woning willen verduurzamen. Veel woningeigenaren zijn geïnteresseerd in verduurzaming. Zij willen bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen of hun woning beter isoleren om energieverspilling tegen te gaan. Voor VvE’s is dat soms lastig. Er is sowieso specialistische kennis vereist. Daarnaast kan het besluitvormingsproces ingewikkeld zijn. De gemeente biedt VvE’s vanaf mei 2016 daarom gratis energieadvies aan. Onafhankelijke specialisten komen op bezoek en kijken wat de mogelijkheden zijn. De resultaten van dit onderzoek komen in een kort, helder rapport. Ook bieden energieadviseurs gratis ondersteuning bij het besluitvormingsproces. Alle VvE’s krijgen binnenkort een brief met meer informatie over het energieadvies. Wilt u nu al meer informatie? Vul dan het contactformulier in op www.amsterdam.nl/duurzaam. De Amsterdamse energielening Voor huiseigenaren, VvE's, en kleine

particuliere verhuurders die hun woning willen verduurzamen, heeft de gemeente een energielening tegen gunstige voorwaarden. Tegen een rentepercentage van 0,81 procent, kunt u via de Amsterdamse energielening maximaal € 15.000,- lenen. Dit bedrag kunt u gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, groene daken, vloerisolatie en vele andere maatregelen. Meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden waar u aan moet voldoen vindt u op www.amsterdam.nl/energielening. Groene daken en gevels Groene daken hebben meerdere voordelen. Ze helpen om Amsterdam beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering (hitte en heftige buien) en versterken de biodiversiteit in de stad. Ook neemt het rendement van zonnepanelen toe als deze worden gecombineerd met een

Droombeeld van een groen daklandschap | Foto Alice Wielinga groen dak, omdat de temperatuur op een groen dak lager is. Dat verbetert de werking van zonnepanelen en zorgt daarnaast voor minder slijtage van het zonnepaneel. Om huiseigenaren, VvE’s, woningcorporaties, scholen en ondernemers te stimuleren om groene

daken of groene gevels aan te leggen, draagt de gemeente hieraan bij. Amsterdammers die graag een groen dak of groene gevel willen, kunnen nu subsidie aanvragen. www.amsterdam.nl/groen

Werkzaamheden

Oude allure straks terug op Leidseplein Tapijt van natuursteen In april begint de grootse vernieuwing van het Leidseplein. Een grote opgave, op een van de drukste en meest populaire plekken van de stad. De trams blijven gewoon rijden en theaters, winkels en horecazaken blijven bereikbaar. “Het Leidseplein is hard toe aan een opknapbeurt”, vertelt omgevingsmanager Marjanne Grotenhuis. “Het gebied is rommelig en versleten. Veel gebouwen aan het plein zijn de afgelopen jaren mooi opgeknapt, nu volgt de openbare ruimte. Het gebied krijgt een nieuw tapijt van natuursteen, fietsen gaan in de fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen (2.000 plaatsen) en de auto’s en taxi’s verdwijnen. Op het nieuwe

plein ervaart de voetganger straks eenheid, rust en ruimte, een plek waar je graag verblijft en elkaar ontmoet.” Over het water Er verandert veel, en overlast is er zeker tijdens de uitvoering. Wel zo min mogelijk, daar wordt goed op gelet. Voor de renovatie van de Leidsebrug wordt bouwmateriaal deels over het water en niet over de weg aan- en afgevoerd. Dat

scheelt. En om het plein goed bereikbaar te houden, gebeurt het werk stapsgewijs. Leidsebrug weer als nieuw De renovatie van de Leidsebrug start op 4 april. De brug verbindt het Leidseplein en de Marnixstraat met het Leidsebosje en de Stadhouderskade. Deze monumentale brug over de Singelgracht is versleten en zucht en steunt onder al het zware verkeer. Er komt een nieuwe fundering, waarna de brug weer wordt opgebouwd. De tram blijft tijdens de renovatie wel over de Leidsebrug rijden. Fietsers en voetgangers kunnen over de tijdelijke brug die ernaast ligt. Auto’s worden omgeleid. Bussen rijden tijdelijk over de Nassaukade van en naar het busstation bij de Appeltjesmarkt, en niet meer door de Marnixstraat. In het voorjaar van 2018 gaat de vernieuwde brug weer open.

Het Leidsebosje krijgt een inrichting a la het Vondelpark. Taxi’s verhuizen naar de Leidsebrug en het Leidsebosje. In 2018 is alles klaar. In 2019 ten slotte gaat het Kleine-Gartmanplantsoen op de schop voor de bouw van een fietsenstalling. In het groen erboven krijgen alle hagedissen weer een plekje.

En wat meer? Komend najaar wordt de tramkruising bij de Stadsschouwburg volledig vernieuwd. Ook een ingrijpende operatie met overlast en omleidingen. Het terrassenplein en de omgeving krijgen een tapijt van natuursteen, daarna volgt de Marnixstraat.

Het Leidseplein is een van de drukste plekken van de stad

Het plein krijgt zijn allure weer terug. Wel moet er nog veel werk verzet worden. De planning is een hele puzzel, want tijdens de verbouwing blijft de winkel gewoon open. Meer weten? Ga naar www.amsterdam.nl/leidseplein. U kunt zich daar ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.


12 Amsterdam | 24 maart 2016

Stadspas

loop binnen met de stadspas aanbiedingen april Van deze aanbiedingen kunt u alleen gebruik maken als op de achterzijde van uw Stadspas het woord ‘aanbiedingen’ in de kleur paars gedrukt staat.

Grease Grease is the word! Dé hitmusical Grease sluit de Nederlandse succestour af in Amsterdam! Een nieuwe generatie musicalsterren bestormt het podium van het RAI Theater: Idool Tim Douwsma vlamt als Danny en naast hem schittert Vajèn van den Bosch, bekend van onder andere Spangas en The Voice Kids.

De Keukenhof €5

€5

Geldig: 20 t/m 30 april in RAI Theater Stadspasprijs: € 5 excl. rang 1, 2 en 3 (normale prijs vanaf € 29) Kaartverkoop: online via de actielink www.greasedemusical.nl/stadspas of aan de kassa op voorstellingsdagen, een uur voor aanvang van de voorstelling Adres: RAI Theater Amsterdam, Europaplein 22 Meer info: www.greasedemusical.nl

Na een rit langs de mooiste bollenvelden kunt u 's middags op eigen gelegenheid ontspannen in de prachtige parkomgeving. Geniet van de schitterende bloemenshows in alle kleuren, diverse planten, mooie waterpartijen en de grootste beeldentuin van Nederland. Inclusief: vervoer per luxe touringcar & entree tot Keukenhof. Geldig: 1 t/m 24 april Stadspasprijs: € 5 (normale prijs € 29) Voor informatie over data, opstapplaatsen en vertrektijden en verplichte reservering: www.dds-amsterdam.nl/stadspas

Cinéma Arabe €1

Glow in the dark midgetgolf Gratis

Powerzone breidt uit! Naast bowlen en lasergamen kunnen we nu met trots onze nieuwste spectaculaire indooractiviteit presenteren: glow in the dark midgetgolf! Kom je ook glowgolfen? Waan je een middag in een wereld van Michiel de Ruyter, piraterij en schurken. Magische blacklights zorgen voor een spannend effect. Geldig: 1 t/m 30 april Stadspasprijs: gratis (normaal € 8) Kaartverkoop: aan de kassa Reserveren: 020 760 7600 of via info@loverspowerzone.nl Adres: De Ruijterkade 153 Meer info: www.loverspowerzone.nl

Op festival Cinéma Arabe zie je het beste van de hedendaagse Arabische film en ontmoet je filmmakers uit landen als Egypte, Palestina, Marokko en Algerije. Op deze achtste festivaleditie worden films vertoond over de nasleep van de Arabische revoluties, over migratie en de positie van vrouwen, maar ook over de kracht van muziek in tijden van conflict. Geldig: 19 t/m 24 april in Rialto Stadspasprijs: € 1 voor een film naar keuze (normale prijs € 9,50) Kaartverkoop: aan de kassa van Rialto Adres: Ceintuurbaan 338 Meer info en programma: www.cinemaarabe.nl

Het Ketelhuis €1

Outsider Art Museum Het Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam is het enige museum in Nederland dat toonaangevende werken laat zien van nationale en internationale Outsider-kunstenaars. Beleef hier bijzondere kunst gemaakt door mensen die veelal niet zijn opgeleid tot kunstenaar. Hun werk is authentiek, tegendraads en onconventioneel. Geldig: 1 april t/m 30 augustus Stadspasprijs: gratis (normaal € 12,50) Kaartverkoop: aan de kassa van de Hermitage Adres: Hermitage Amsterdam - Amstel 51 Meer info: www.outsiderartmuseum.nl

Gratis

Kom in april naar Het Ketelhuis en bezoek de leukste (jeugd)films. Je kan bijvoorbeeld naar Kung Fu Panda 3 (2D NL), The Jungle Book of naar de volwassen film Land of Mine. Kijk op www.ketelhuis.nl voor meer informatie over het programma. Geldig: 1 t/m 30 april Stadspasprijs: € 1 (normale prijs € 10) Kaartverkoop: aan de kassa Adres: Pazzanistraat 4, Westergasfabriek Meer info: www.ketelhuis.nl


13 Amsterdam | 24 maart 2016

Stadspas

loop binnen met de stadspas

€2

€5

Wegens succes verlengd: Amandla! Mandela!

DeLaMar Theater De musical, met feestelijke Zuid-Afrikaanse muziek van het Khayelitsha United Mambazo Choir, viert het leven en de nalatenschap van Nelson Mandela, die een inspiratiebron was voor miljoenen mensen.

Geldig: tot 24 april op woensdag, donderdag en zaterdagmiddag Stadspasprijs: € 5 (normale prijs vanaf € 29,50) Kaartverkoop: aan de kassa van het DeLaMar Theater Adres: Marnixstraat 402 Meer info: www.delamar.nl

Wilt u weten waar u nog meer korting krijgt met uw Stadspas, kijk dan in de Stadspas Kortingsgids 2015/2016. Stadspas, Antwoordnummer 47197, 1070 WB Amsterdam Telefoon: 020 252 6000 (8.30-17.00 uur). Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.

Bijlmer Parktheater In april kunt u voor maar € 2 naar een voorstelling in het Bijlmer Parktheater. In april is het comedymaand met voorstellingen van de comedians Sergio Bunsee en Rayen Panday en een nieuwe editie van FATU. En er zijn nog veel meer pareltjes zoals de dansvoorstelling Built for it en de jeugdvoorstelling Hip Hop Hoera! Met uitzondering van de voorstellingen van 5 o’clock class en Sidney Schmeltz.

Geldig: 3 t/m 30 april Stadspasprijs: € 2 voor een voorstelling naar keuze (normale prijzen variëren van € 7 tot € 18,50) Kaartverkoop: aan de kassa Adres: Anton de komplein 240 Meer info: voor het volledige aanbod kijk op www.bijlmerparktheater.nl of bel 020 311 3933

Toeslagen

Hulp bij het betalen van uw woonkosten Geld terug Woont u in een huurwoning en betaalt u niet meer dan € 710,68 per maand aan huur? En hebt u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Dat is een bijdrage in de huurkosten. Een deel van het geld dat u aan huur betaalt, krijgt u dan terug van de Belastingdienst. Hoe hoog de huurtoeslag is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Waar moet u aan voldoen? Er is een aantal eisen waar u aan moet voldoen om de huurtoeslag te krijgen. Er wordt gekeken naar uw huurprijs, uw inkomen en uw vermogen. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn en een zelfstandige woonruimte huren. U en uw eventuele medebewoners moeten bij de gemeente staan ingeschreven op uw woonadres, en beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Aanvragen bij de Belastingdienst De huurtoeslag moet u aanvragen bij de Belastingdienst. Ga hiervoor naar www.belastingdienst.nl/toeslagen en kies daar ‘huurtoeslag’. U kunt uw huurtoeslag voor 2016 aanvragen tot 1 september 2017. U kunt met terugwerkende kracht ook nog een huurtoeslag voor 2015 aanvragen. Dit kan tot 1 september 2016. Voor het aanvragen van de huurtoeslag hebt u een DigiD nodig. Als u er geen hebt, vraag uw DigiD dan aan op www.digid.nl.

Meer informatie en hulp Op de website van de Belastingdienst vindt u veel informatie over de huurtoeslag. U kunt er ook een proefberekening maken. Als u hulp nodig heeft met uw aanvraag, dan kunt u terecht op een financieel spreekuur bij u in de buurt. U vindt de spreekuren op www.amsterdam.nl/pakjekans. Woonkostentoeslag Als uw inkomen door omstandigheden ineens daalt, en u daardoor uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen, dan heeft u misschien recht op de woonkostentoeslag. U krijgt dan extra geld om uw woonlasten te betalen. Er zijn drie eisen

waar u in ieder geval aan moet voldoen: ■ Uw inkomen is lager geworden ■ U huurt een huis en de huur ligt boven de huurtoeslaggrens van € 710,68 ■ Of u hebt een koophuis. Als de hypotheekrente hoger is dan € 710,68 dan moet u uw huis in de verkoop zetten. Als u denkt recht te hebben op deze toeslag, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 020 252 6000. U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd. Ook hiervoor geldt dat u voor hulp bij het aanvragen terecht kunt bij het financieel spreekuur. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/pakjekans.


14 Amsterdam | 24 maart 2016

Uw stem laten horen

Stemmen voor het referendum op 6 april Belangrijke informatie Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking. Wat u moet weten om te kunnen stemmen Om uw stem uit te mogen brengen, moet u bij het stembureau uw stempas én een

Let op! Aangepaste openingstijden Vanwege het referendum zijn de Stadsloketten op 6 april overdag alleen geopend voor spoedzaken en voor het afhalen van reeds geproduceerde reisdocumenten/ rijbewijzen. Zie voor meer informatie www.amsterdam.nl/openingstijden.

geldig identiteitsbewijs tonen. Op www.amsterdam.nl/referendum vindt u alles wat u moet weten om te kunnen stemmen voor het referendum. U vindt hier onder andere informatie over: ■ Onder welke voorwaarden u stemgerechtigd bent. ■ Hoe u een nieuwe stempas kunt aanvragen. ■ Wat u kunt doen als u niet in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs (het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn). ■ Op welke locaties u kunt stemmen. ■ Hoe u een kiezerspas kunt aanvragen (met een kiezerspas kunt u ook buiten Amsterdam uw stem uitbrengen). ■ Hoe u iemand kunt machtigen om voor u te stemmen.

Belangrijke data ■

U kunt natuurlijk ook bellen met het gemeentelijke informatienummer 14 020. Dit telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur.

Tot 1 april: aanvragen schriftelijke volmacht en aanvragen kiezerspas. Tot 5 april 12.00 uur: aanvragen vervangende stempas en aanvragen kiezerspas, persoonlijk bij een Stadsloket. Tot 6 april: een onderhandse volmacht kan tot op de stemdag zelf door u verstrekt worden op de achterzijde van uw stempas/kiezerspas.

Stemlocaties Open van 7.30-21.00 uur

Waar kunt u uw stem uitbrengen De stemlocaties zijn verdeeld in vier categorieën: ■ A: zelfstandig toegankelijk voor rolstoelen ■ A + P: gelijk aan de A-locaties, maar met een gehandicaptenparkeerplaats ■ B: met hulp toegankelijk voor rolstoelen ■ C: niet toegankelijk voor rolstoelen Centrum C A+P C A+P A C C B A A B C A B C A C C C C B A+P B C C A B C B A B A+P B A B C A A+P C A+P A B

1011 DB 1011 DL 1011 LX 1011 MA 1011 VW 1012 DB 1012 ET 1012 KD 1012 VB 1012 WP 1013 BH 1013 EX 1013 JR 1013 KS 1015 BL 1015 CV 1015 HP 1015 LH 1015 NA 1015 NG 1015 PR 1015 ZN 1016 GW 1016 NH 1016 SB 1016 TX 1017 AW 1017 CT 1017 HL 1017 LD 1017 PN 1017 RR 1017 VA 1018 DC 1018 ET 1018 LR 1018 LT 1018 PR 1018 RA 1018 ST 1018 WC 1018 WJ

Gymlokaal Openbare Bibliotheek Amsterdam School De Witte Olifant Flesseman Centrum van Ouderen Stadhuis Leger des Heils De Regenboog Groep - De Princehof Frascati UvA - locatie P.C. Hoofthuis Universiteitsbibliotheek Amsterdam Ateliers Westerdok Posthoornkerk Woon- en Zorgcentrum De Rietvinck School De Eilanden Burghtschool De Rode Hoed Dependance Theo Thijssen De Noorderspeeltuin Noorderkerk Theo Thijssenschool Het Perron Het Marnix Westerkerk Mazzo ROC van Amsterdam Het Claverhuis Doopsgezinde Singelkerk NH Caransa Hotel Stadsarchief - gebouw De Bazel Kerk De Duif Amsterdam American Hotel De Balie Basisschool De Kleine Reus Artis - Tijgerzaal Voormalige Stadstimmertuin School De Pool De Witte Boei De Keyzer De Clutch Korfbalvereniging Swift Dr. Sarphatihuis Museumwerf 't Kromhout

Tegenover Lastageweg 50 Oosterdokskade 143 Nieuwe Uilenburgerstraat 96 Nieuwmarkt 77 Ingang Zwanenburgwal 13-15 Oudezijds Achterburgwal 45 Oudezijds Voorburgwal 165 Nes 63 Spuistraat 134 - 3e etage Singel 425 Westerdok 318 Haarlemmerstraat 124-126 Vinkenstraat 185 Grote Bickersstraat 102 Herengracht 34 Keizersgracht 100 Palmstraat 9 Tweede Lindendwarsstraat 10 Noordermarkt 47 Anjeliersstraat 153 Egelantiersstraat 130 Marnixplein 1 Prinsengracht 279 Rozengracht 114 Elandsstraat 175 Elandsgracht 70 Singel 452 Rembrandtplein 19 Vijzelstraat 32 Prinsengracht 756 Leidsekade 97 Kleine-Gartmanplantsoen 10 Nieuwe Looiersstraat 9 Plantage Middenlaan 41 A V Stadstimmertuin 4-6 Poolstraat 2 Kleine Wittenburgerstr 201 Czaar Peterstraat 10 Tweede Leeghwaterstraat 5 B Plantage Parklaan 20 A Roetersstraat 2 Kruithuisstraat 25

Nieuw-West A + P 1043 AP A 1058 GA C 1060 LW A 1060 NT B 1060 TZ A + P 1061 AD B 1062 CJ A 1062 CK A 1062 XK B 1063 AD A 1063 CW A 1064 BR A + P 1064 CE B 1064 KC B 1064 NE A 1064 PN A 1064 SW B 1064 WZ A + P 1065 BH A + P 1065 JX A 1065 KH B 1065 KW

APG Pensioenbeheer Maureen's Bites and Drinks Basisschool de Odyssee Horizon Brenner Obs de Horizon Hogeschool Ipabo Alexander Roozendaalschool Woon- en Zorgcentrum De Riekerhof Brede school Fiep Westendorp Al Wafa Islamitische Basisschool O.B.S. Slootermeerschool Munduscollege De Ontmoeting Basisschool Veerkracht SBO De Kans Cordaan de Oostoever Tuinstadhuis Geuzenveld BSO de Groeiwereld De Schutse Pro Rege Basisschool Calvijn College Louis Bouwmeesterschool

Basisweg 10 Saskia van Uijlenburgkd 170 Cycladenlaan 2 Brenner 9 (ingang Monte Rosaplein) Zij-ingang Iwan Kantemanplein Jan Tooropstraat 136 Jan Sluijtersstraat 3 (ingang gymzaal) Johan Jongkindstraat 3 Overschiestraat 168 A Harry Koningsbergerstr 30 Burgemeester Fockstraat 85 Herman Poortstraat 17 Louis Couperusstraat 133 (ingang fysio) Van Moerkerkestraat 89 Thomas van Aquinostraat 2 Bonnefantenstraat 10 Plein '40-'45 nr. 1 Lakenhalstraat 2 Comeniusstraat 20 Hemsterhuisstraat 87 A Pieter Calandlaan 3 Ingang Lobo-Braakensiekstraat

B 1065 VT A 1066 EC A + P 1066 EZ A + P 1066 HK A + P 1066 KK A 1066 PP A + P 1066 XT A + P 1067 DD A 1067 DE B 1067 EZ A 1067 HG A 1067 JM B 1068 BZ B 1068 LL A 1068 MR B 1068 SJ A + P 1068 TG B 1068 VN B 1069 AJ A + P 1069 BW A 1069 JR A 1069 PC B 1069 PT A + P 1069 RK A 1069 WK

Huizingaschool - gymgebouw MC Slotervaart Molen van Sloten Dependance De Mijlpaal Obs De Vlaamse Reus R.K. Basisschool De Mijlpaal Cordaan PlusPunt Eigenwijks Geuzenveld 't Koggeschip Katholieke Basisschool Goeman Borgesiusschool Woonzorgcentrum Nieuw Geuzenveld Timotheusschool Prof. Dr. H. Kraemerschool Lucas Community Osdorpse Montessorischool Ichthusschool Stadsloket Vrouw en Vaart Verenigingsgebouw Nivon Zorgcentrum Leo Polak Basisschool Witte Tulp Huis van de Wijk De Aker Het Groeipaleis De Kikker Jenaplanschool Atlantis

Ingang via hek Justus Halbertsmastraat Louwesweg 6 Akersluis 10 Anderlechtlaan 1 Hechtelstraat 49(zij-ingang Zonhovenstr) Westmallepad 11 Ottho Heldringstraat 13 Albardakade 5-7 Abraham Kuyperplein 2 Aalbersestraat 35 Cornelis Outshoornstraat 126 Sam van Houtenstraat 2 gymlok ingang Veldzicht Notweg 32 (ingang BCO) Hoekenes 59 Louis Davidsstraat 103 Osdorpplein 1000 President Allendelaan 733 Ouwerdingenpad 3 Saaftingestraat 8 Koos Vorrinkweg 5 Noorderakerweg 2 Joop Woortmanplein 5 Evertsweertplantsoen 3 Schuitenhuisstraat 5

OBS De Kinderboom Buurtcentrum De Valk Buurtcentrum De Meeuw Altra College Noord Protestantse Gemeente Nieuwendam Speeltuinvereniging Nieuwendam ASV De Dijk Het Zwanenmeer OBS De Vijfsterren Brede Mgr. Bekkersschool Huis van de Wijk Muziekschool Noord Wijksteunpunt Wonen Noord Senioren-flat De Wasknijper Orion College Amsterdam Buurtcentrum de Driehoek OBS Buikslotermeerschool De Die Het Schouw Stadsdeelkantoor Amsterdam-Noord Evean Korthagenhuis Dorpshuis de Beke OBS De Klimop Cafe Restaurant De Pont Kringloopbedrijf De Lokatie Het Anker OBS Oranje Nassauschool Twiskehuis Buurtcentrum De Evenaar Basisschool de Satelliet Gebouw De Rank SBO De Zeppelin De Werf Huis van de Wijk Boven IJ Ziekenhuis OBS De Vier Windstreken OBS De Driemaster Eduard Douwes Dekkerhuis OBS De Bonkelaar OBS De Krijtmolen Openbare Bibliotheek Amsterdam OBS Twiskeschool

Adelaarsweg 113 (ingang speelplaats) IJplein 3 Motorwal 300 Purmerweg 116 Brede Kerkepad 6-8 (ingang via hek) Monnikendammerplantsoen 12 A Schellingwouderdijk 220 Beemsterstraat 491 Markengouw 245 A Volendammerweg 160 Waterlandplein 302 Alkmaarstraat 10 J. Drijverweg 5 G.J. Scheurleerweg 15 Beijerlandstraat 2 Waddenweg 116 Breedveld 7 Loenermark 900 Dollardplein 2 Buikslotermeerplein 2000 Amerbos 590 Dorpsweg Ransdorp 29 Varenweg 6 Buiksloterweg 3-5 Distelweg 85 Kamperfoelieweg 226 Ribesstraat 13-15 Watermanstraat 2 Kometensingel 189 Kometensingel 54 (ingang hoofdgebouw) Meteorenweg 19A Druivenstraat 35 Bessenpad 1 (ingang Mandarijnenstraat) Klinkerweg 73 Bezaanjachtplein 243-247 Statenjachtstraat 1 Parlevinker 11 Binnenvaart 1 Schoenerstraat 11 Molenwijk 3 Molenwijk 8 Molenwijk 21 Pandorinastraat 7A (ingang hoofdgebouw)

Int. Instituut voor Sociale Geschiedenis Lloyd Hotel KHL Koffiehuis Basisschool Het Gouden Ei Kompaszaal

Cruquiusweg 31 Oostelijke Handelskade 34 Oostelijke Handelskade 44 C. van Eesterenlaan 50 KNSM-laan 311

Noord A 1021 BZ B 1021 LA A + P 1021 PH B 1023 BB C 1023 BH B 1023 EL C 1023 NB A 1024 BE A 1024 EA B 1024 JR A 1024 NB A + P 1024 TT A 1025 BH A 1025 MZ B 1025 NN B 1025 PX B 1025 PZ A + P 1025 VR A + P 1025 XJ A + P 1025 XL A + P 1025 ZZ C 1028 BK A 1031 CB A + P 1031 CC A 1031 HD A 1032 HW B 1032 JR A + P 1033 AN A 1033 BE A 1033 BW A 1033 GT A 1033 JR B 1033 LW A + P 1033 PK A 1034 CR A + P 1034 CS A 1034 PX B 1034 SG A + P 1034 XZ B 1035 EE B 1035 EE A 1035 EG B 1035 VR

Oost A 1019 AT A 1019 BN A + P 1019 BN A 1019 JN C 1019 LE

A 1019 RT A 1086 VB A 1086 WB A 1087 DE A 1087 EH A 1087 EJ A + P 1087 EM A + P 1087 HP A 1091 AC B 1091 AN A 1091 GM B 1091 HV A 1091 XN A 1091 XX A 1092 CW A 1092 LA A + P 1093 BJ A 1093 EG A 1093 KL A 1093 KP A + P 1093 NG A + P 1093 SH B 1093 XG A + P 1094 CC C 1094 ED B 1094 JE A 1094 JN C 1094 LR B 1094 PW A + P 1095 AC A + P 1095 CS A + P 1095 JS A 1095 KS B 1097 BT B 1097 DM C 1097 DP A 1097 DZ A + P 1097 EP A + P 1097 KD A + P 1097 PP A 1097 TV A 1098 WD A 1098 XH

OBS De Kleine Kapitein abbs De Zuiderzee Montessorischool Steigereiland Flexbieb Wijkpartners De Binnenwaai Katholieke Basisschool Willibrord IJburg College Onze Lieve Vrouwe Gasthuis OBS Aldoende HVA - Wibauthuis Gebouw voorheen School Louise de Coligny Multicultureel Centrum (zaal2) Buurtcentrum Transvaal Buurtcentrum Oosterpark Woonzorgcentrum Kastanjehof Ouderencentrum De Gooyer Muiderkerk (grote vergaderzaal) Montessori College Oost Sporthal Wethouder Verheij Stadsdeelhuis Ouder & Kindcentrum Pontanusstraat Basisschool De Dapper Stayokay Amsterdam Zeeburg J.P. Coenschool J.P. Coenschool De Meevaart Basisschool Insulinde Gebouw de Evenaar (Gymzaal) Instroomhuis Het JAV'ART Huis Kindervreugd Verenigingsgebouw Batavia Grand Cafe Frankendael Don Bosco Coffee Company Hogeschool van Amsterdam, Leeuwenburg Koningskerk Koningskerk De Open Hof Servicepunt Het Brinkhuis Buurtcentrum Park de Meer De Oerknal

Tosaristraat 30 A Brigantijnkade 51 John Hadleystraat 4 Talbotstraat 47 Erich Salomonstraat 395 Ed Pelsterpark 2 Diemerparklaan 11 Pampuslaan 1 Oosterpark 9 Tweede Boerhaavestraat 22 Wibautstraat 3 A Tweede Oosterparkstraat 33 Joubertstraat 15 C Danie Theronstraat 2 Derde Oosterparkstraat 159 Kastanjeplein 60 Von Zesenstraat 298 Linneausstraat 37 Polderweg 3 Polderweg 300 Oranje-Vrijstaatplein 2 Pontanusstraat 278 Pieter Nieuwlandstraat 3 Timorplein 21 Bankastraat 18 Balistraat 79 Balistraat 48A Sumatrastraat 87 Ambonplein 59 Zeeburgerdijk 215 Javaplantsoen 6 Kramatweg 31 A Tidorestraat 107 Middenweg 116 James Wattstraat 56 Mr. Treublaan 18 Weesperzijde 190 Van 't Hofflaan 20 Ostwaldstraat 1 Fahrenheitstraat 115 Brink 45 Anfieldroad 110 Science Park 306

De Zeeheld De Bogt Westerbeer De Spaarndammerhout Westerparkschool De Koperen Knoop Van Hogendorphal Openbare Bibliotheek Amsterdam Dependance Westerparkschool Marcanti College Basisschool De Bron Amsta locatie De Poort ASV Bilderdijkpark Amsta locatie De Werf 2e Montesorrischool Het Winterkoninkje Leonardo da Vinci school Brede School De Kinkerbuurt Buurthuis De Havelaar Schoolgebouw ROC Mentrum Wackersacademie Vondelstede Annie M.G. Schmidt Tijl Uilenspiegelschool de Wiltzangh KBS De Boomgaard Wachterliedpaviljoen Centrum voor Ouderen De Boeg Narcis-Queridoschool Brede School de Springplank Rosa Boekdrukkerschool AKC Blauw-Wit School As Siddieq Openbare Bibliotheek Amsterdam Het Sieraad

Roggeveenstraat 14 Polanenstraat 6 Revaleiland 1 Van Hogendorpplein 11 Van Limburg Stirumstraat 133 Van Hogendorpstraat 921 Van Hallstraat 615 Van Hallstraat 621 Jan van Galenstraat 31 Van Beuningenstraat 141 Hugo de Grootkade 28 Bilderdijkpark 10 Van Reigersbergenstraat 829 Jan Pieter Heijestraat 45 Nassaukade 342 A Ingang Nicolaas Beetsplantsoen Douwes Dekkerstraat 2 Da Costastraat 64 1e C Huygensstr 38 Eerste Helmersstraat 271 Anna van den Vondelstr 30 Pieter Langendijkstraat 44 Tijl Uilenspiegelstraat 11 Hertspieghelweg 55 Gibraltarstraat 61 Wachterliedplantsoen 2 Hoofdweg 495 Jan den Haenstraat 41 Robert Scottstraat 28 Vancouverstraat 3 Joos Banckersweg 18 A Cornelis Dirkszstraat 6 Mercatorplein 89 Postjesweg 1

West A 1013 PV A + P 1013 VW B 1014 ZG B 1051 AX A + P 1051 BA A 1051 CE A + P 1051 HE A 1051 HE A 1051 KM C 1051 XM A + P 1052 LS A 1052 SB A + P 1052 WN B 1053 GK A 1053 LW C 1053 PE A 1053 SX A 1053 ZP B 1054 BR A 1054 DZ A + P 1054 GZ A 1054 ZB B 1055 CK B 1055 KK A 1055 NK A + P 1055 SB A + P 1055 SC C 1055 WC A + P 1056 AZ C 1056 DT C 1056 EP B 1056 TR A + P 1057 CA A 1057 DT


15 Amsterdam | 24 maart 2016

Stemlocaties A + P 1076 RT A 1076 VX A + P 1077 BA A 1077 BG C 1077 HE B 1077 LH A + P 1077 WB A 1077 WX C 1078 CZ C 1078 GR A 1078 KW B 1078 TB B 1078 TD B 1078 VJ B 1079 EM C 1079 GT C 1079 LK A 1079 MZ A + P 1079 PX A + P 1081 AS A 1081 ES A 1081 HL A + P 1081 HV A + P 1081 JB C 1082 EK A 1082 GG A 1082 LP A + P 1083 BD A + P 1083 HH

Vervolg West A 1057 DZ C 1057 JA A 1057 TX A 1057 VB A 1057 VS A 1057 XN B 1058 DA A + P 1061 ER

Nieuw Vredenburgh School De Meidoorn Jacob Maris Buurthuis Dr. J. Th. de Visserschool Joop Westerweelschool De Wending Aslan Muziekcentrum Bos en Lommerschool

Postjesweg 125 Ingang hek Van Kinsbergenstraat Columbusplein 253 Columbusplein 34 Balboaplein 44 Witte de Withplein 5 Corantijnstraat 9 Flierefluiterpad 15

Portocabin Theophile de Bockstraat Hoofdkwartier Tobiasschool Cornelis Vrijschool Obrechtkerk Hildebrand van Loonschool Gymzaal Nicolaas Maesschool Gebouw de Coenen Oud-Katholieke Kerk NH Museum Quarter Mixtup Pastorie Vredeskerk d'Oude Raai Sporthal de Pijp Oranjekerk Doven Ontmoetings Centrum VBSK Albert Cuyp De Kunstwerkplaats 9e Montessorischool De Scholekster 3e Daltonschool hoofdgebouw Senioren bewonersruimte De Edelsteen Jan van der Heijdenhuis Gymzaal De Kleine Nicolaas Basisschool Elout Flatgebouw Baarsstraat De Derde Schinkel Dansschool Oostveen Olympisch Stadion Bibliotheek Olympisch Kwartier Sporthallen Zuid

Theophile de Bockstraat t/o 13 Hoofddorpweg 25 Rietwijkerstraat 55 Van de Veldestraat 3 Jacob Obrechtstraat 30 Hondecoeterstraat 6 Heinzestraat 9 Joh.M. Coenenstraat 4-6 Ingang Pieter Baststraat 3 Hobbemakade 50 Eerste Jacob van Campenstraat 59 Pijnackerstraat 9 Ferdinand Bolstraat 321 Lizzy Ansinghstraat 88 Tweede Van der Helststr 1-3 Stadhouderskade 89 Albert Cuypstraat 241 Lutmastraat 181-183 Karel du Jardinstraat 76 Van Ostadestraat 201-203 Servaes Noutsstraat 3 t/m 99 Smaragdplein 3-5 Tweede Jan vd Heijdenstr 75 Cornelis Krusemanstraat 10 Cornelis Krusemanstraat 68 Baarsstraat 17A t/m 29E Derde Schinkelstraat 9 Amstelveenseweg 132 Olympisch Stadion 2 Laan der Hesperiden 18 Burgerweeshuispad 54

Zuid C 1058 TV A 1059 CT A 1059 VX C 1071 CW B 1071 KM B 1071 LR B 1071 SK A + P 1071 WG C 1071 XA B 1071 XL C 1072 BD C 1072 JS A + P 1072 MA C 1072 RD A + P 1073 AE A 1073 AV C 1073 BH A + P 1073 GX B 1073 TE C 1073 TN A 1074 ED B 1074 HA B 1074 XR C 1075 NL C 1075 NS A + P 1075 RV B 1075 TJ B 1075 XL A 1076 DE A 1076 DN A + P 1076 EP

Huis van de Wijk Olympus Hygieaplein 8-10 Willem de Zwijgerkerk Olympiaweg 14 Apollohal Stadionweg 5 (linker ingang) Hilton Hotel hoofd ingang Apollolaan 138 Hervormd Lyceum Zuid Brahmsstraat 7 St. Ignatius Gymnasium Ingang Adama van Scheltemaplein Vrijburg Diepenbrockstraat 46 Thomaskerk Prinses Irenestraat 36 Portocabin IJselplein t/o Reggestraat 20 Knijn Bowling Scheldeplein 3 Buurtlokaal Geulstraat 9 Karunika Meerhuizenplein 11 Karunika Meerhuizenplein 38 Anne Frankschool Niersstraat 41 School De Rivieren - gebouw Het Viertje Lekstraat 35 - 37 SBO Kolom/Meander Winterdijkstraat 10 Mathildapaviljoen, 't Kabouterhuis Amsteldijk 196 Stadsloket Zuid President Kennedylaan 923 Woon- en Zorgcentrum Torendael Veluwelaan 21 Menno Simonszhuis Noordhollandstraat 17 A Marius ten Catehof Van Nijenrodeweg 937 Andrieskerk Arent Janszoon Ernststr 869 Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 Woonzorgcentrum Buitenveldert Doornburg 2 Gymzaal bij school De Ark Zuid-Hollandstraat 7 NH Amsterdam Zuid Van Leijenberghlaan 221 Multifunctioneel Centrum Binnenhof Arent Janszoon Ernststr 112 Verpleegtehuis De Buitenhof Nieuw Herlaer 2 Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof De Klencke 111

A + P 1104 NB B 1106 HW B 1106 JX C 1106 LP A + P 1106 MB A + P 1106 SB C 1106 ZG A + P 1107 EZ A + P 1107 HG B 1107 NG A + P 1108 GH B 1109 BR

Evean Henriette Roland Holst School De Brink Woongroep Surinaamse Ouderen Holendrechtschool Verzorgingshuis Eben Haezer Wooncentrum De Drecht School Het Gein School De Tamboerijn Verpleeghuis Gaasperdam School De Ster Woon- en zorgcentrum Nellestein Stichting Dorpsraad Driemond

Extra stemlocaties Naast bovenstaande stemlocaties wil de gemeente het iedereen nog makkelijker maken, zodat u op weg naar werk, de winkel, de school, of een ander reisdoel uw stem kunt uitbrengen.

Let op: deze locaties hebben afwijkende openingstijden! Categorie

Postcode

Stadsdeel

Locatie

Openingstijden

A

1012 AB

Centrum

Centraal Station Starbucks - Perron 2B

06.30-21.00 uur

A

1043 DT

Nieuw-West

Station Sloterdijk (Starbucks) Orlyplein 103 A

C

1102 BR

Zuidoost

Portocabin naast Station 07.30-19.30 uur Amsterdam Bijlmer Arena - Hoekenrode

A+P

1105 AZ

Zuidoost

Academisch Medisch Centrum (AMC) Meibergdreef 9

Zuidoost A + P 1102 CW B 1102 JA A 1102 MX A + P 1102 RA C 1102 WD B 1103 AC B 1103 BE A 1103 BG A + P 1103 PA A + P 1104 CD B 1104 HJ A + P 1104 JA

Stadsdeelkantoor School De Rozemarn Basisschool Klaverblad Wooncentrum De Venser Basisschool De Schakel Basisschool Polsstok Open Schoolgemeenschap Bijlmer Jongerencentrum No Limit Serviceflat Garstkamp Buurtcentrum De Bonte Kraai Bijlmerdrieschool Serviceflat Koornhorst

Anton de Komplein 150 Huntum 16 Darlingstraat 1 Berthold Brechtstraat 1 Alexander Dumaslaan 9 EGoli 2 Gulden Kruis 5 Geldershoofd 80 Garstkamp 32 Kraaiennest 68 Kantershof 641 - 642 Koornhorst 32

Kortvoort 100 Mijehof 302 (ingang speelplaats) Randwijkhof 20-50 Holendrechtplein 39-40 Wisseloord 219 Niftrikhof 1 Cornelis Aarnoutsstraat 80 Reigersbos 301 Soestdijkstraat 4 Woudrichemstraat 8 Lopikhof 1 Stammerlandweg 10

06.30-20.00 uur

07.30-19.00 uur

Nieuws uit Noord

13 april ‘Dag van de voorschool’ Vraag een parkeervergunning aan voor uw bezoek

Open dag Op woensdag 13 april a.s. organiseert de gemeente de ‘Dag van de voorschool’. Tijdens deze dag kunnen ouders, verzorgers met hun kinderen de voorschool bezoeken. Samen kunnen zij zien en beleven wat de voorschool betekent. De voorscholen die meedoen aan deze dag zijn open van 10.00 tot 12.00 uur. Wat is de voorschool? De voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar gewerkt wordt met een speciaal programma. Er is veel aandacht voor taal en sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. De kinderen tekenen, zingen, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. De groepen bestaan uit maximaal zestien kinderen. Zij gaan twee of vier dagdelen, verdeeld over ochtenden en middagen,

Dertig Vanaf 1 februari is de bezoekersparkeervergunning ook geldig in Noord. Met deze parkeervergunning kan uw bezoek dertig uur per maand met 50 procent korting parkeren. U kunt de vergunning aanvragen, ook als u zelf geen parkeervergunning hebt.

De loketten van de gemeente zijn in verband met Pasen gesloten op Goede Vrijdag 25 maart (u kunt wel bellen met 14 020) en Paasmaandag 28 maart.

Stadsloket Voor burgerzaken, vergunningen,parkeren en meer Buikslotermeerplein 2000 ma t/m vr: 8.00 - 18.00 uur Telefoon 14 020 (ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur) amsterdam.nl/stadsloket Afspraak maken: amsterdam.nl/afspraak Digitale dienstverlening: amsterdam.nl/veelgevraagd Bekendmakingen: amsterdam.nl/bekendmakingen Nieuws gemeente Amsterdam: amsterdam.nl/actueelwww.amsterdam.nl /actueel

Sociaal loket Stadsdeelhuis tel. 020 252 9177 Buikslotermeerplein 2000 ma, di, wo, do, vr van 9.00 tot 13.00 uur Doras tel. 020 751 0610

Aanvragen www.cition.nl, tel. 020 215 0077

De voorschool is OK naar de voorschool. Een dagdeel duurt gemiddeld drie uur. De voorschool werkt altijd samen met een basisschool. Het programma en de werkwijze van de voorschool sluit aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool. Dit maakt de overgang naar de basisschool voor uw kind makkelijker. www.amsterdam.nl/voorschool

Stadsdeel Noord - contact en openingstijden Pasen

Per adres kunt u één bezoekersvergunning aanvragen. Overigens kunt u deze voor meerdere bezoekers gebruiken.

Beverwijkstraat 9D ma, di, do en vr van 9.00-12.00 uur Aldebaranplein 2C ma, di, do en vr van 9.00-12.00 uur Hagedoornplein 1B ma, di, do en vr van 13.30-16.30 uur Banne Buikslootlaan 135 ma, di, do, vr van 13.30-16.30 uur sociaalloket@noord.amsterdam.nl

Meldingen en hulpvragen Meldingen openbare ruimte: bel 14 020 of ga naar amsterdam.nl/mor ■ Meldingen horeca-overlast: bel 14 020 (24 uur per dag) ■ Overlast te water: bel 0900 9394 (24 uur per dag) ■ Veilig Thuis, voor advies of hulp: bel 0800 2000 ■ Milieuklachten: bel 14 020 ■ Zorg en Woonoverlast: bel 020 255 2914 van 8.00 tot 18.00 uur Inloopspreekuur ma, di, do vrij van 9.00 tot 12.00 uur, Buikslotermeerplein 2000. Afspraak maken via meldpuntzorgenoverlast.sdn@amsterdam.nl

Kom je op bezoek? Grofvuil Afvalpunt Papaverweg, ingang Struisgrasstraat Open: ma t/m za 8.00-17.00 uur Grofvuilherinnering ontvangen: noord.amsterdam.nl/grofvuilherinnering

Stadsdeel Noord Buikslotermeerplein 2000 Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam Telefoon 14 020 Twitter @noord020 facebook.com/ stadsdeel.amsterdam.noord info@noord.amsterdam.nl amsterdam.nl/noord

Digitale nieuwsbrief Op de hoogte blijven van al het nieuws van Noord? Neem een abonnement op NoordMail, de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Ga naar amsterdam.nl/nieuwsbrief-noord.

Stadsloketten gesloten op: ■ Goede vrijdag, 25 maart. U kunt wel bellen met 14 020 ■ Tweede Paasdag, 28 maart

Colofon Jaargang 3, nummer 3, 24 maart 2016 ■ Amsterdam is een uitgave van de gemeente Amsterdam ■ Amstel 1 ■ Postbus 202, 1000 AE Amsterdam ■ E-mail: krant@amsterdam.nl ■ Internet: www.amsterdam.nl ■ Telefoon: 14 020 (Ingesprektoon of geen toon? Bel 020 624 1111) ■ Hoofdredactie: Djoe Lan Tan ■ Eindredactie: Jeroen Nan ■ Beeldredactie: Edwin van Eis ■ Coördinatie: Thea Bielsma ■ Fotografie, tenzij anders aangegeven: Edwin van Eis, Marjolijn Pokorny en Alphons Nieuwenhuis Aan dit nummer werkten mee: Thijs de Bruijn (Movement), Fieke van Wengerden (eindredactie Noord) en Linda Slagter Vormgeving: Floppy Design (Amsterdam) Productie: Movement (Amsterdam) ■ Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV Zundert ■ Verspreiding: Post NL ■ In deze krant staat informatie van de gemeente Amsterdam ■ De volgende editie van Amsterdam verschijnt op 21 april ■ De krant wordt huis aan huis verspreid, ook bij brievenbussen met een JA-NEE of NEE-NEE sticker omdat het om overheidsinformatie gaat ■ Klachten over de bezorging? Bel Post NL via tel. 0900 0990 (€ 0,45 per minuut) ■ ■


16 Amsterdam | 24 maart 2016

Cultureel Noord

Mobiel naaiatelier strijkt neer op Buikslotermeerplein Naaicafé Lente vraagt om nieuwe rokjes, nieuwe jurken, broeken en shirts. Wat is er leuker dan je eigen kleding te maken in het Modestraat-Naaicafé? Er net even anders bijlopen en de blits te maken in de Roze Tanker of te schitteren bij A la Carte in de Buiksloterkerk. In het Naaicafé werk je onder deskundige begeleiding aan je eigen kledingstuk. Als je nog niet kunt naaien dan leer je het hier. Als je vastloopt of niet weet hoe je iets moet aanpakken, dan kun je ook terecht. Naaimachines zijn aanwezig, stoffen en andere benodigdheden neem je zelf mee. Er zijn in totaal zeven plekken. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar kaatart@xs4all.nl, maar je mag ook gewoon langskomen. Karin Arts van Kaatkostuum begeleidt in het café jonge, oude, artistieke, technische en alle andere naailiefhebbers. Zij trekt nu al jaren met ‘Het mobiele naaiatelier’ naar festivals over de hele wereld. In het naaicafé deelt ze haar talent voor mooie en praktische naai-oplossingen. Wie wat wanneer Modestraat Buikslotermeerplein. Iedere donderdag (m.u.v. vakanties) van 20.00 tot 22.00 uur, bij voldoende belangstel-

Schitteren in je zelfgemaakte jurk I Foto Hans en Grietje - donotsaycheese ling ook vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur. Kosten: € 12,- per avond. Strippenkaart 6 x voor € 60,- (drie maanden geldig).

Specials Naast de wekelijkse instuif geeft Karin - op aanvraag - ook naaispecials. Dan maak je in één dag een yogabroek, jurk of

stropdassenrokje. Voor de special ‘yogabroek maken, inclusief korte yogales, zijn er op 16 april, 10.00-15.00 uur, nog plaatsen vrij. www.kaatkostuum.nl

Meer activiteiten

Livemuziek Paasspecial

ScienceBattle

Meditatiebijeenkomst

Meezingers

Maandag 28 maart 14.00-18.00 uur Extra livemuziek op deze vrije (paas)maandag! O.a. met een optreden van Convoi Exceptional en hopelijk een zonnetje. Pllek TT Neveritaweg 59. Gratis. www.pllek.nl

Zaterdag 2 april 20.00 uur Krijg alle antwoorden op niet-gestelde vragen. Waarom zijn Nederlanders goed in schaatsen? Jonge wetenschappers presenteren binnen tien minuten hun promotieonderzoek. Wie doet dit het beste? Een avond vol onderzoek, feitjes en een wetenschappelijke knipoog - als die bestaat. Theater Het Zonnehuis. € 18,-. www.zonnehuis.nl

Zondag 3 april, 20:00-21.00 uur Yogaschool Noord biedt elke eerste zondag van de maand een gratis meditatiebijeenkomst aan. Dit is een initiatief om meditatie toegankelijk te maken en samen met buurtbewoners te mediteren. Yogaschool Noord, Nachtegaalstraat 157. Gratis. www.yogaschoolnoord.nl

Donderdag 7 april 14.00-17.00 uur Iedere eerste donderdag van de maand is er een meezingmiddag. Onder begeleiding van accordeonist Jos de Rooij kunt u meezingen met bekende liedjes. Tekstboeken zijn aanwezig, de bezoekers mogen zelf een liedje uit het zangboek kiezen. Roze Tanker langs Leeuwarderweg, route via website. Gratis www.detanker.nl

Tabletcafé

A la Carte

Fiets-Big Five met Fred Haaijen

Lunchconcert stadsdeelhuis

Donderdag 7 april, 10.30 uur Hebt u een iPad of tablet? Bent u ook zo enthousiast of vindt u het best lastig? Bij het Tabletcafé kunt u ervaringen uitwisselen en kennis delen over tablets en iPads. Loop gewoon binnen. OBA Banne, Bezaanjachtplein 249. Reserveren aanbevolen. Bel 020 631 4132 of mail banne@oba.nl. Gratis. www.oba.nl

Zondag 10 april, 15.30 uur Zangers Micheline & Erwin trekken al jaren volle zalen. Voor de pauze zingen zij liedjes uit hun rijke repertoire. Na de pauze beslist het publiek. Zij selecteren uit een keuzemenu welke liedjes ze nog willen horen. Buiksloterkerk, Buiksloterkerkpad 10. € 15,- / €12,50. www.buiksloterkerk.nl

Zaterdag 16 april, 12.00 uur Ga met stadsdeelecoloog Fred Haaijen naar Waterland en ontdek daar ringslang, grutto, roofvogels. Verzamelen vanaf 11.30 met koffie of thee. Vertrek op de fiets om 12.00 uur. OBA Waterlandplein, Waterlandplein 302. Reserveren gewenst, via de balie, 020 636 5885 of waterlandplein@oba.nl. Gratis. www.oba.nl

Woensdag 20 april. 12.30 uur U kunt tijdens het lunchconcert genieten van het The Hague String Trio (viool, altviool en cello). Locatie: Burgerzaal, stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000. 12.30 uur, inloop: 12.00 uur. Gratis. https://evenementen.amsterdam.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.