Page 1

Moet o moda ~uvstv足 o z a e @足ENA instinkt . ivno. .. Sre}e n den n Sekoj den e a `enata ! V prazn ik... a{! Sre}en

Sakana... Inspirativna... Po~ituvana... Neodoliva... ...@足ENA, moja muza

women fashion

women fashion FASHION DIARY


Storija

women fashion

Ve sovetuva

women fashion

women fashion

women fashion

[ubara od eko krzno so amblem Elena Luka

1.300 den .

1.300 den . 1.300 den .

Elek od eko krzno

3.200 den . 1.500 den .

Luksuzen dopir na toplo i eko... eko krzno... Moderno, bidete IN so detali i

obleka od ve{ta~ko krzno.

Bel elek od eko krzno

1.300 den .

3.200 den .

1.300 den . @ENA, neiscrpna inspiracija so be­sko­ ne~na vizija koja mu dava su{tina na po­ sto­eweto. Najdobar prijatel, posveten rabotnik, gri­ `liva majka, sakana sopruga, ve~na muza... taa sozdava ~uvstvo na kompletnost i ispolnetost vo se~ij dom, vo se~ie srce,

Kratka istorija za Denot na @ENATA Zo{to 8-mi mart e Me|unaroden den na `enata? Simbolikata na ovoj den e zarodi{ot na revolucionernoto dvi`ewe vo 1857 godina za podobruvawe na statusot na `enite vo op{testvoto, koga vo Wu Jork se oddr`al golem protest protiv lo{ite uslovi za rabota i niskite plati. Toa bil golem napredok i za razvojot na op{testvoto kako celina, kako i za po~etokot na emancipacijata na `enite. Vo 1908 godina, povtorno na 8-mi Mart, vo Wu Jork 15 000 `eni mar{irale niz gradot baraj}­ i ispolnuvawe na odredeni gra|anski prava kako pravo na glas i zabrana na detskata rabota. Protestirale pod sloganot Leb i rozi, pri {to lebot

www.elenaluka.com.mk

vo sekoj moment na sre}a. Me|unarodniot den koj se slavi vo nejzino ime e samo potvrda za nejzinata nezamenliva uloga vo op{testveniot, kulturniot, politi~kiot, ekonomskiot `ivot i ova e poseben den koj postetuva kolku e taa posebna SEKOJ DEN.

Kaput od kadife i eko krzno so ra~no izrabotena liena toka i amblem Elena Luka

15.000 den .

Pose pots ben den k etuv `ena oj a t d a e e k DEN. Sre}e posebna a n 8m SEKOJ i Ma rt!

2.700 den . (bez bro{) Sako, kombinacija od keper i eko krzno i amblem Elena Luka

8.000 den . bil simbol na ekonomskata bezbednost, a rozite pret­ stavuvale podobar kvalitet na `i­ votot. Podocna, istata godina bila donesena odluka da se odbele`i Na­cionalniot den na `enite, vo period od 1909 do 1913 godina i od toga{ taa inicijativa zapo~nuva da se realizira na me|unarodno nivo. Va{ e sekoj den, praznuvajte go dragi dami!

6.200 den .

fashiondiary@el.com.mk


women fashion

Ubavinata ne poznava kilogrami

women fashion

Na{iot narod ima pogovorka koja veli: “Zborot vo ku}ata e doma}in”. Me pravi sre}na mojot izbor na profesionalni anga`mani {to dolgi godini se vo delot na komunikaciite, mediumite i odnosite so javnost, kade {to isto taka “zborot” go ima primatot vo odnos na “brojot”, osobeno, vo odnos na konfekciskiot broj, brojot na godinite ili brojot na kilogramite. U{te eden moment na koj se potpiram, e faktot {to vo teorijata e zabele`ano deka edna prirodna nasmevka trae 4 sekundi. Lu|eto koi me poznavaat, znaat deka “~etirite sekundi” srde~nost, bez zadr{ka gi podaruvam na site sogovornici so koi komuniciram vo tekot na denot.

M EVERYBODY IS BEAUTIFUL

Nata{a Krstevska-Mijata Mnogu mi e drago {to sum del od kampawa koja pomaga vistinskite vrednosti i vistinskata ubavina da dojdat na videlina. Znam deka e predizvik za sekoj kreator moderno da oble~e ~ovek so pogolemi dimenzii. Se nadevam deka ovie fotografii svedo~at deka toa i te kako e mo`no. Blagodarnost do Elena Luka za mo`nosta da se ~uvstvuvam svetski i ubavo.

odata e privilegija na sekoja `ena. Taa ne ograni~uva, tuku naprotiv gi otvara mo`nostite. Posebnata energija so koja zra~i `enata e su{tinata koja preku nejziniot vizuelen izraz dobiva opipliva forma koja inspirira, motivira i sozdava sovr{ena muzika, moda, fotografija, poezija...Zatoa `enata-nezavisno od nejziniot fizikus, kilogramite, oblinite.. ne e li{ena od zadovolstvata na umetnosta vo modniot svet. Elena Luka vo sekoja `ena prepoznava beskrajna inspiracija i blagodarenie na toa sozdava i unikatni par~iwa nameneti samo i edinstveno za nea, vo harmonija so nejziniot karakter i interesi i soodveten na nejzinata konstitucija. Oblekata koja Elena Luka ja dizajnira go nadopolnuva sovr{enstvoto koe `enata prirodno go nosi so sebe.

Spodeluvaweto na iskrenata nasmevka i prijatelskata razmisla se del od bezvremenskata ubavina {to ja poseduva sekoj od nas. Po~ituvani ~itateli, besceneta e nasmevkata na Elena Luka so koja me pokani da Vi gi prezentiram nekolkute modeli od nejzinata nova kolekcija. Se obidov da Vi gi prenesam emociite i sinergijata {to gi sozdava izvonredniot tim na “Elena Luka” za vreme na podgotovkite na ovie stranici od prilogot za koj veruvam deka go zadr`uvaat Va{eto vnimanie.

So po~it,

Kristina Betinska

MODATA E PRIVILEGIJA NA SEKOJA @­ENA. Na{a obvrska e da zastaneme protiv toa i da poka`eme deka `enata so plus kilogrami e neiscrpna inspiracija vo modniot svet i deka nejzinata ubavina e nezamenliva. Napred oblini!


women fashion

Poznatite za...

women fashion

Styling

women fashion

Sin fustan od pamu~en women fashion saten so vgradeni paspuli i kolan od istiot materijal. Crno sako so saten paspuli i falti vo zadniot del. Sako - 7.500 den. Fustan - 9.500 den. Obetki - 800 den. Alka - 850 den.

Sin mantil od keper so zlatni kop~iwa i amblem. Mantil - 12.500 den. Obetki - 300 den.

na vo uka a j i T aL oi Vlatk ii na Elen kreac

E

lena Luka e brend za koj mislam deka momentalno e vrv vo Makedonija i tokmu zaradi toa re{iv tokmu Elena Luka da se pogri`i za mojot izgled

Vlatko Ilievski na koncertot koj go organiziravme po povod praznikot na vinoto i qubovta, vo MOB. Sorabatokata so nea e edno prekrasno profesionalno iskustvo. Kostimot koj go dizajnira{e za mojot koncert e tokmu onakov kakov

{to go zamisluvav i posakuvav, a komplimentite koi gi dobiv po nastapot ja potvrduvaat negovata unikatnost i profesionalna izrabotka. Zadovolstvo mi e {to imame makedonski brend koj e vo ~ekor so svetskata moda.

Street fashion (izdanie 06.03.2012)

Egzona Hajdini Monika Sveela

Odli~en splet na sve`i boi koi davaat urbana nota na ovoj ednostaven mlade{ki izgled. www.elenaluka.com.mk www.elenaluka.com.mk

Biljana Gelevska

Prekrasna tekstura i forma vo topli ~okoladni boi.

Ovaa kombinacija e moderna i {ik vo ke`ual varijanta, a gorniot del dava posebna retro ubavina.

Xins vo temno sina boja, pamu~en korset so ukrasen fi{bajn, palto od eko ko`a Xins -2.200 den. Korset - 1.700 den. Palto - 4.800 den. \erdan - 1.400 den.

fashiondiary@el.com.mk


Beauty corner

women fashion

Podarete so qubov... women fashion

M

arami i {alovi Pokraj toa {to se prakti~ni i Ve {titat od zimskiot stud, maramite i {alovite mo`ete da gi iskoristite kako interesni modni dodatoci koi }e vnesat sve`ina vo Va{iot imix. Izborot na maetrijali i dezeni e ogromen, -Svilen `or`et a sekako Va{e e ra~no naslikanda ja napravite 1.300 den. kombinacijata koja najdobro }e se vklopi vo Va{iot styling. Ova e na{ predlog kako da gi zgreete srcata na `enite vo Va{iot `ivot.

-Svilen `or`et ra~no naslikan - 1.400 den.

women fashion

hair & m a ke u p -Crvena marama od taft so ra~no vezeni monista - 4.200 den.

-Svilen `or`et ra~no naslikan1.300 den.

Accessories -Svilen `or`et ra~no naslikan1.300 den.

Pletenki

... ... ... nosi go so stil Svilen muslin nijansiran vo dve boi vo kombinacija so gu`ven saten Fustan - 13.000 den. Obetki - 1.000 den.

-Svilen `or`et ra~no naslikan1.300 den.

-Dezenirana pamu~na marama - 1.300 den. -Marama od saten 400 den.

-Taft so ra~no izraboteni detaili 4.200 den. -Taft so ra~no izraboteni detaili 4.200 den.

-Marama od saten 400 den.

Dress code

women fashion

-Taft so ra~no izraboteni detaili 1.800 den.

Spleti ja fantazijata vo tvojata kosa Pletenata kosa e moderna i trendi frizura koja istovremeno e i ednostavna i zabavna. Mo`e da ja vklopite vo razli~ni varijanti od sekojdneven do glamurozen vpe~atliv izgled. Mo`ete da ja stilizirate na pove}e na~ini, da ja kombinirate vo styling koj vklu~uva elegantna toaleta ili vo poednostavna dnevna varijanta. Sekoga{ }e izgledate {ik! Vo zavisnost od toa kako e stilizirana pletenkata, mo`ete da dodadete soodveten aksesoar koj }e go nadopolni kompletniot izgled. Ne`en make up (sve` ten, rozovi obrazi, bezboen sjaj i nekolku sloevi maskara) e neizbe`en. Prijavete se za rubrikata “Pred i potoa� na mail: fashiondiary@el.com.mk i za edna od Vas sleduva transformacija vo frizerskiot salon na Elena Luka.

Be` koktel fustan so sin pamu~en saten i vgradeni paspuli Fustan - 9.500 den. Obetki - 350 den.

K

Crn pamu~en saten so vez od srmeni lenti Fustan - 19.500 den. Obetki - 400 den.

-Dobrata zabava sekoga{ se povrzuva so dobro izbran koktel fustan

oktel zabavata neka bide vo znakot na tvojot koktel fustan. Vo zavisnost od toa dali }e prisustvuvate na poopu{tena koktel zabava ili na nastan so poformalen karakter, odberete ja dol`inata, dezenot i formata na fustanot. Sekako po~ituvaweto na bon-tonot vo oblekuvaweto, ne ja ograni~uva Va{ata inventivnost, zatoa izborot koj }e go napravite neka go nosi Va{iot li~en pe~at i estetsko ~uvstvo. Zabavata neka po~ne, odberete go omileniot koktel fustan!

fashiondiary@el.com.mk


women fashion

Model na nedelata

women fashion

Fustan izraboten od bel saten, crveni aplikacii od ~ipka i rakavi od bel {armez Fustan - 15.000 den. Obetki - 450 den.

Elena Luka ul. Ivo Lola Ribar 132; tel +389 2 3245 107, tel. mob +389 71 233 735 www.elenaluka.com.mk

Elena Luka fasion  

Magazine for fashion products for Elena Luka fasion house

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you