Page 1

“Jernecentret� - renovering af udearealer


Indholdsfortegnelse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inspiration og koncept Placering i Esbjerg Inspiration og koncept Helhedsplan Torvet Plan og opstalt for cykel- og affaldsskur samt koncept Planudsnit - torvet Torvet i aftenlys Byinventar på torvet Planudsnit - sti mellem Kirkebakken og torvet Planudsnit - skulpturel plæneformation

“Jernecentret” - renovering af udearealer

1


Inspiration

“Jerne-centret” - renovering af udearealer Tanken med at renovere området er at skabe et smukt område, der giver stedet en særlig karakter, så det i fremtiden bliver et sted i byens bevidsthed med en særlig identitet. Det skal være et område, man har lyst til at gå igennem for at se på de grønne elementer eller se på belysningen - et område hvor man møder folk fra kvarteret, kan stoppe op og sidde på Tovet, tage en pause. Torvet skal danne rammen om et multifunktionelt rum, der kan stå smukt i sin enkelthed samtidig med, at det kan danne rammen om forskellige arrangementer. Samtidig er det tanken, at skabe et område der er let at vedligeholde.

“Jernecentret” - renovering af udearealer

2


Placering i Esbjerg

“Jernecentret� - renovering af udearealer

3


Affaldskurve/askebægre

Solid

www.vekso.com

Design: schmidt/hammer/lassen design/

Plæner Plænerne er den grønne bund, der binder hele området sammen. For at skabe noget særligt, formgives plænerne, så de skaber en skulpturel effekt på de store grønne arealer. Der suppleres med træer, der vokser sig store og dermed er med til at understrege den smukke parkkarakter i området. Der plantes træer som eg, ahorn, bøg og fuglekirsebær (prunus avium plena -hvidblomstrende). Derudover bevares stort set alle eksisterende træer.

Stier/indgange/ophold Stierne ændres, så de lange lige strækninger brydes.

Mod Strandby Kirkevej ved Jagtvej er det tanken at få en kunstner til at udforme en græsskulptur til at udligne terræn og så sætte blå forårsløg(snepryd) på skulpturen, så den i foråret står helt blå. Under de store træer på hjørnet skal græsset stå langt i en cirkel omkring og i det lange græs placeres 2 spot under hvert træ - et der lyser op i kronen og et der med grønt lys lyser mod græsskulpturen

Stien ind fra Jagtvej til torvet etableres på samme måde.

Langs parkering/drive-in ved apoteket etableres der en lav bøgehæk som baggrund for plænen - for at skærme af og skabe lidt ro. Ved busskuret etableres en svag forhøjning i græsset. Ved Møllebakken bearbejdes terrænet som en stor form med mindre bløde bakker - på alle forhøjningerne sættes der drys af 2000 hvide snepryd. Træerne placeres på det flade græs og under alle træer sættes der drys af 500 blå og hvide krokus. På øvrige plæner med fladt terræn v. parkeringspladser og langs veje suppleres der med træer og der sættes små drys af 100 blå og hvide krokus under alle træer. Parkeringsområder Parkeringsområderne bevares som i dag dog suppleres der med cirkler af tegl på det store område ved Jagtvej. Dette gøres for at bryde den store kedelige flade og for at skabe sammenhæng med torvets belægning. Der etableres 10 nye parkeringspladser på plænen ved Møllebakken.

Stien fra Kirkebakken til torvet ændres ved at lade en lav bøghæk (ca. 1m) slynge sig som en bølge langs hele stien. der kan sættes blå løg (scilla sibirica eller krokus) langs hele “bølgen”. Belægningssten der tages op, kan genanvendes.

Stien ind fra Jagtvej til indgangen tæt ved Kirkebakken ændres så belægningen udvides (med gl. fliser) og der placeres 2 ringe af galv. stål i en diameter på ca. 2m (højde ca. 20 cm, hvor det er lavest - højde vandret). Der plantes fuglekirsebær som træer og der plantes efeu i bunden, der klippes langs kanten og holdes ned af stammen. Der placeres cykelstativer, efter behov, i hver side. Stien fra Strandby Kirkevej frem til torvet etableres af tegl, så det adskiller sig fra parkeringsområdet ved apoteket og dermed leder mod torvet. Stien fra Møllebakken fornyes og etableres, så der kan køres ind langs bygningerne (vareindlevering). Stien udvides og slynger sig frem mod torvet. Med dens slyngende form skaber den sammen med græsskulpturen en særlig komposition. Stien udføres i grå belægningssten, så den matcher øvrige stier. Der placeres runde galv. stålcirkler med en højde over terræn på ca. 20 cm (overkant vandret) og der plantes bøg heri(klippes i højde på ca. 60 cm). Hvor der plantes ny, plantes der fuglekirsebær. Der placeres cykelstativer langs bygninger efter behov. Ved opholdsarealet langs stien fra Kirkebakken, etableres der grønne vægge omkring trafostationen (galv. rionet med efeu) og der etableres et bed med rhododendron langs opholdspladsen (“Cunninghams White”). I alle overgange fra torvet til stier etableres der en stribeeffekt hvor torvets materiale i tegl blander sig med stiernes materiale i beton. Belysning af stier og parkeringsanlæg Der etableres ny sti- og parkeringsbelysning af typen ”Torino” fra Phillips - en enkel lampe, der vil passe ind i det nye anlæg.

“Jernecentret” - renovering af udearealer

4


Jagtvej

Sydbank

Syrener Parkering

Parkering

Skur

Skur

Kirkebakken

Torv

Trafo

Strandbykirkevej

bøg Apotek

Parkering Fint eksisterende anlæg 10 nye p-pladser

Helhedsplan

Møllebakken

“Jernecentret” - renovering af udearealer

5


Torvet “Jernecentret� - renovering af udearealer

6


Cykler

Sorte vandfaste plader Galvaniseret rionet Affald Storbladet efeu

Plan cykel- og affaldsskur 1:50

Grøn væg med storbladet efeu

Opstalt cykel- og affaldsskur 1:50

Torvet Torvet udformes, så det skaber et roligt og smukt rum, der hviler i sig selv med få, men stærke, virkemidler. Et rum man kan mødes og et rum man kan bruge til at afholde arrangementer i. Behov for cykelskure opfyldes ved at placere dem, så de danner en grøn væg til torvet og torvets rum dermed defineres og strammes op. Belægningen i rummet er tegl for at skabe et varmt og roligt gulv til den enkle udsmykning. Det anbefales at anvende Gørding klinker i rød eller brun (afgøres ved en lille prøveudlægning). Der placeres 5 træer i ringe af galv. stål i en diameter på ca. 2m( højde ca. 20 cm over terræn med vandret overkant). Træer er fuglekirsebær(prunus avium plena). Der plantes taks i bunden, som holdes klippet, så overkant er ca. samme højde som den runde bænk. Der pladeres spot i belægningen til at kaste uplight op i kronen på træet. Derudover placeres der 3 store runde bænke med kant af beton og siddeflade i træ. Op af denne vokser der en gigantisk “gulvlampe” udført på en sådan måde, at der anvendes en standard maste i sort( ca. 4,5m), herpå monteres 2-3 spot(skal give et blødt og varmt lys til stedet) og så monteres der en “lampeskærm” i sort bestående af en perforeret metalplade. Lyset rettes, så det dels lyser ned på siddearealet og dels trænger ud gennem hullerne i lampeskærmen. Udluftning placeres under bænk ved indgang til Sydbank (udluftningen foregår via træripper på siddeflade). Dette vil sammen med øvrigt lys skabe en helt særlig aftenstemning på torvet. Derudover placeres der 8 store grå plastpotter med lys i. Potterne tilplantes med lavendel, der både står smukt sommer og vinter. Der placeres cykelstativer efter behov. Ved hver af de runde bænke samt uden for apotekets dør placeres der en affaldsbeholder i samme materiale og designlinje som bænken. Skurene udformes, så de både kan indeholde affaldscontainerne og cykler. De udføres helt enkelt i sorte vandfaste plader med en tag af tagpap (skjult). udenpå monteres galv. rionet og der plantes efeu langs disse, så skurene i løbet af få år vil stå som grønne vægge og skaber en rolig baggrund for torvet.

“Jernecentret” - renovering af udearealer

7


Jagtvej

Sydbank

Græsskulptur

Cirkel med tegl

Skur Bænk med “gulvlampe” udluftning under bænk

Skur

Torv Bænk med “gulvlampe”

Krukke med lys og lavendler

Fuglekirsebær

Strandbykirkevej

Cykelstativ

Planudsnit

Torvet “Jernecentret” - renovering af udearealer

8


Torvet i aftenlys “Jernecentret� - renovering af udearealer

9


40 cm

100 cm

360 cm

Fuglekirsebær 100 cm

Grå plastpotte med lavendel (Hidcote Blue)

Klippet taks

Betonplint med standerlampe

Affald og askebæger

Galvaniseret stålring

Byinventar 1:20

Spot

“Jernecentret” - renovering af udearealer

10


Rhododendron “Cunninghams White”

Cirkel med tegl

Trafo

Lav bøgehæk

Plæne

Planudsnit

Sti mellem kirkebakken og torvet

“Jernecentret” - renovering af udearealer

11


Parkarmatur Bøg

Bøg

Plæne som stor form med mindre bløde bakker

Cykelstativ Parkarmatur

Parkering

Parkering

10 nye p-pladser

Parkarmatur

Cykelstativ

Møllebakken

Planudsnit

Skulpturel plæneformation “Jernecentret” - renovering af udearealer

12

Helhedsplan for Jerne  

Helhedsplan for Jerne

Helhedsplan for Jerne  

Helhedsplan for Jerne

Advertisement