Page 1

N VELUX – Skjern Helhedsplan for udearealer Tanken med helhedsplanen for udearealerne ved VELUX – Skjern, er at skabe IDENTITET. At skabe et smukt område med en åben parkkarakter, der i sin enkelthed giver et klart signal til forbipasserende og folk der opholder sig i området. Samtidig er det også et mål, at skabe et område, der har en miljøvenlig drift. Bygningsmassen i området er af meget varieret karakter fra lave rødstensbygninger, stor blå haller træbygninger m.m. Udearealerne er af meget forskellig karakter, men det gennemgående element er, at det alt sammen er udført i en skala og i materialer, der matcher parcelhuset. Derudover er der ikke tænkt driftvenligt, hvilket bevirker, at der sprøjtes i stor stil for at undgå ukrudt.

Stedet

Udgangspunktet for denne helhedsplan er som sagt at skabe IDENTITET, hvilket gøres ved at etablere noget enkelt og markant der skalamæssigt matcher bygningskroppene og det stor volumen disse ligger i. Inspirationen til helhedsplanen hentes i produktet VELUX – tagvinduer leder tankerne hen mod det at se op i himlen – himlen leder tankerne hen mod hvide skyer. Temaet for denne helhedsplan henter således sin inspiration i himlens hvide skyer. Skyerne er forenklet i deres form som cirkler, da bygningsmassen er så varieret kræver udearealerne, at der arbejdes med enkle former, farver og materialer for at samle området til en stærk helhed, der som nævnt skaber IDENTITET.

HEGN MED EFEU

Udearealerne består af følgende elementer: • Plænerne. Plænerne er det store grønne flade tæppe, der binder hele området sammen. Omkring alle bygninger løber de klippede plæner helt ind til bygningerne (blot en række sten langs facaden). I det store område mod sydøst står plænerne lange og der klippes stier i området, samt der klippes et spor rundt om alle ”skyerne” for at markere formen i græsset – det bliver meget skulpturelt at bevæge sig rundt i/se på. Øvrige arealer står som klippet græs, dog står græsset langt under trægrupper med hvidblomstrende træer. • Skyer med buske. Spredt i området etableres der bøgehække som en stram cirkelform og bag disse plantes der forskellige hvidblomstrende buske der med deres grene vil hænge ud over hækkene og danne en fin hvid skykarakter, der svæver i rummet. Buskene kan plantes i forskellige mønstre så rummene inde i cirklen kan variere og give forskellig identitet til ”skyerne”. • Skyer med trægrupper. Spredt i området etableres der store grupper i cirkelform af mellemstore hvidblomstrende (f.eks. tjørn) der står plantet tæt på en bund af langt græs. Under disse træer sættes der forskellige hvidblomstrende forårsløg, så disse vil stå og blomstre fra tidligt forår til sommeren. Formen markeres med punkter i belægning, så der er noget at klippe efter, så formen står stram • Store træer. De store træer (f.eks. eg, bøg, lind, ahorn) er vigtige elementer, da de med deres store kroner kommer op og matcher de store bygninger og samlet er med til at binde hele området sammen i højden, hvor plænerne gør det i bunden. • Lav bøgepur. For at lave en let afskærmning mod dele af vejen etableres der lav bøgepur, der holdes klippet i en højde på ca. 60 cm. I denne pur er der ”udstanset” cirkler, hvori der er plantet græs og placeret store træer. • Hegn med efeu. Langs med Messingvej fjernes det eks. Hegn og i stedet sættes der hegn op mellem bygningerne, hvori der plantes efeu, der med tiden vil danne smukke stedsegrønne vægge, der lukker af ind mod arbejdsområderne. • Ankomstplads. Ankomstpladsen byder gæster velkommen og udformes som en hævet plads hvor der etableres ny belægning, der opstribes, så parkeringen indgår som en naturlig del. I kanten af pladsen placeres store stålsøjler, hvori der klatrer hvidregn og monteres spot v. hver søjle og derudover placeres der smukke lamper ved indgangen, der vil virke som indgangsportal til administrationsbygningen. Forslag til aktiviteter i de forskellige”Skyer”/ rum: • Stisystem. Et stisystem udført som stier i stenmel og klippede stier i langt græs vil forbinde hele området, så der ud over at hele området hænger naturligt sammen, gives mulighed for at indarbejde løbetræning i hverdagen – antistress. • Cykelparkering. Cykelparkeringen gemmes i en af ”skyerne” v. bygning S9. • Parkering. Der skabes mulighed for at etablere 40 parkeringspladser i ”sky” mod sydøst. • Teltplads. Der etableres stor teltplads. • Tarzanbane Der kan evt. udføres en udfordrende bane i naturmaterialer til brug for både ansatte og deres familier. • Udendørs møderum. I en stresset hverdag kan det være et alternativ at holde møder i et overdækket areal med bålplads, som så også kan bruges ved firmaarrangementer. • Svømmebassin. Et personalegode kunne være at etablere svømmebassin i en af ”skyerne” i det store område. • Ophold. Hvor der er brug for det etableres der opholdsarealer rundt omkring i de forskellige ”skyer” – disse kan have forskellig karakter og identitet.

FORPLADS (P-PLADS) - HÆVET - BYDER VELKOMMEN - HVIDREGN PÅ STÅLSØJLER MED SPECIEL BELYSNING - NY BELÆGNING

LANGT NATURGRÆS

BØGEHÆKKE OG HVIDBLOMSTRENDE BUSKE

Inspiration

MESSINGVEJ

OPHOLD OPLAG

TELT

OPLAG AKTIVITET

BÆKGÅRDSVEJ

KLIPPET SPOR SOM STI SAMT KLIPPET OMKRING “SKYER”

AKTIVITET

AKTIVITET

AKTIVITET

PARKERING

STÅLVEJ

1 1000 RUM TIL CYKELSKURE

STORE TRÆER SOM EG, BØG, LIND OG AHORN

GRUPPER AF TÆTPLANTEDE HVIDBLOMSTRENDE MINDRE TRÆER - HVIDE BLOMSTERLØG

Identitet kig til himlen - skyer - hvidblomstrende træer og buske SOLITÆRE TRÆER - EG, AHORN, BØG OG LIND

EG

HVIDBLOMSTRENDE TJØRN

HVIDBLOMSTRENDE BUSKE

KLIPPET PLÆNE

HAL

MESSINGVEJ

Principsnit

HEGN MED EFEU BØGEHÆKKE KLIPPET PLÆNE

CIRKEL MED BØG OG HVIDBLOMSTRENDE BUSKE

LANGT GRÆS MED HVIDE BLOMSTERLØG

Velux MOVE  
Velux MOVE  
Advertisement