Page 1

Amigaskoven Boliger i

i Hjerting


Amigaskoven

På hjørnet af Jagtvænget og Plantagevej, i det gamle Hjerting, ligger en dejlig gammel skov. Skoven tilhører »Villa Amiga«. Arealerne omkring »Villa Amiga«, er gennem de seneste år blevet renoveret og det smukke hus, der ligger på områdets højeste punkt, ligger i dag placeret i et parklignende område med skoven som baggrund. Skoven ligger i dag, med sine store flotte træer, som en selvstændig enhed, med et faldende terræn fra huset og ned mod Hjerting skole mod nord. Det er tanken, på dette sted, at skabe et unikt og ganske anderledes boligområde med skoven som kulisse. »Amigaskoven« er navnet på det nye boligområde i det gamle Hjerting. Skoven skal i sit udtryk fortsat fremstå som skov med en frodig skovbund med efeu, bregner og anemoner m.m. Det er derfor vigtigt at fastholde et skovbælte mod Plantagevej og mod Hjerting skole for at fastholde skovudtrykket. Hovedidéen er at boligerne ligger i en lysning i skoven. Der placeres 13 skovboliger ned ad skråningen i skoven. Boligerne vokser som strejf ned ad skråningen og udnytter det skrånende terræn. Boligerne ligger placeret i en lysning på en klippet græsbund med partier af trægrupper og enkeltstående træer på uklippet græs. Der er ikke decideret have til boligerne, men i stedet gårdhaver, der naturligt spiller sammen med bygningskroppen. Derudover er det naturligt at lave tagterrasser og altaner, så man kan sidde oppe under trækronerne og grille sin bøf eller blot nyde udsigten. Boligerne fremstår som en rolig og ensartet bebyggelse, hvor hver enkelt har mulighed for at skabe sin personlige bolig inden for nogle bestemte rammer. Garagerne bliver en indbygget del af bygningskroppen. Mod nord etableres et offentligt grønt område med et slynget vandforløb. Området ejes af grundejerforeningen og står til fælles afbenyttelse. Det er i det hele taget tanken at hele området inkl. vejarealer og indkørsler skal plejes af et firma, hvor grundejerforeningen betaler for den årlige udgift. Vejen i området anlægges som grusveje der naturligt indpasses i terræn og skov. Vejen har ind- og udkørsel til og fra Plantagevej. En lille stikvej fører frem til boligerne tættest på »Villa Amiga«. Hovedidéen er, at man, når man køber en grund også medkøber en arkitekt til at tegne huset. Det er således den samme arkitekt, der tegner samtlige huse. Bebyggelsen vil hermed fremstå som en smuk, attraktiv og sammenhængende bebyggelse med variationer inden for hver enkelt bolig. Herved skabes en arkitektonisk perle hvor nøgleordene er indpasning i eksisterende terræn, dansk byggetradition og fornyelse.


Stedet

himmel

ÂťBoliger i skoven mellem himmel og muldÂŤ

stammer

muld


Bebyggelsesplan 1:1000

nord

Slynget bæk tilpasset træer

Bro

8 Sti

10 7 Slotsgrus

13 9 Vendeplads

11

12 Græsarmering

agev

Plant

1

6

2

3

ej

4

Eks. garage Vendeplads Plæne Villa »Amiga«

5 Plæne

Jagt

væn

get


Perspektiv af boliger

variation

»Bygningerne står som skiver, der skærer sig ned gennem terrænet«


Boligen

Den enkelte bolig er disponeret som et langstrakt hus i 2 etager, tilpasset den skrånende grund. Husene fremstår ensartet i materialer og grundform, men varieres i de facader der afspejler den enkelte planløsning. Variationen opstår endvidere i de forskellige adgangsforhold, placering i terrænet, og planens sammenhæng med udearealerne. Terrasser , altaner og trapper der optager niveauforskelle udvendigt vil være placeret forskelligt som overgang til den mere uplejede natur. Alle boliger vil fremstå i en mørk teglsten i en høj kvalitet. Fugerne er mørke, således at murfladerne fremstår ensartede. Tagene er beklædt med zink og vinduerne er tænkt som trævinduer. Husene kan varieres med pudsede flader på terrasser eller underordnede fremspring i en farve der passer til murværket. Terrasserne er tænkt som lukkede terrasser, hvor murene står som skiver omkring huset. Husformen er veldefineret og enkel i et klassisk udtryk. Taget har en let taghældning og er uden udhæng. Facadeudtrykket er nutidigt og modernistisk og de enkelte facader vil være i familie, selvom disponeringen varierer. Arkitektonisk skal husene være af høj kvalitet og smukt roligt og enkelt skære sig igennem naturgrunden. Terrænfaldet vil variere og gøre den enkelte bolig spændende og naturligt skabe mulighed for varierende rumhøjder og plandisponeringer i 1, 1½, og 2 etager. Indvendigt kan boligerne fremstå lyse og lette som kontrast til den mørke, enkle facade. Materialevalget, rumligheden og store vinduespartier vil skabe sammenhæng med de udvendige forhold.


Materialer

træstubbe

zinktage

trævinduer

blådæmpede tegl


Reference boliger

Det mørke udvendigt det lyse indvendigt


Reference det lange grĂŚs


Planudsnit

liv

Langt naturgræs

5 m bred vej med slotsgrus

1 m klippet græsrabat

Parkarmatur

Mørk hårdt brændt mursten

10 x 20 m byggefelt 1,2 m sti i slotsgrus

Garage i stueplan Indkørsel 3 m græsarmering

Mulighed for græsarmeret vendeplads og ekstra p.plads ved huset

Bebyggelsesplan Amigoskoven  

Bebyggelsesplan med udgangspunkt i det eksisterende landskab som bærende element

Advertisement