Page 1

Árképzés Ár: a piac egyik tényezője, az áruk, a szolgáltatások pénzben kifejezett értéke. Alapja: a termelési és forgalmazási költségeket, valamint a nyereséget tartalmazó érték. Az árrendszer: Az árak kialakítására, felépítésére, változtatására vonatkozó szabályokat jelenti. Mo-on kétszintű árrendszer működik --> a fogyasztói árak adótartama lényegesen magasabb, mint a termelői áraké. A piacgazdaságokban az árak alakulását a piac szabályozza. Az állam főleg közvetett módon (adók, elvonások, támogatások) avatkozik be az ármegállapításokba. De van amikor közvetlenül is --> hatósági árak megállapításával: - maximalizált ár: gáz, villany, víz, távhő díja - minimalizált ár: mezőgazdasági felvásárlási ár - fix vagy rögzített ár: pl. cigaretta Árak nagyságát befolyásoló tényezők: a) az előállítás és a forgalmazás költségei b) a termék piaci helyzete: adott időben, adott piacon a kereslet – kínálat viszonya hogyan alakul. Kínálat nő – árak csökkennek; kereslet nő – árak emelkednek --> ez az ármozgás a spontán folyamat, mely a piac működésének jellemzője. c) Az árba kalkulált haszon nagysága, és a várható kockázat A piaci kockázat általában árnövelő tényező d) Az árak kialakításában van-e, és milyen mértékű az állam árbeavatkozása --> vagyis milyen nagyságú az adótartalom e) A pénz értékének romlása azaz az infláció --> növekvő infláció növekvő árak Az árak kialakítását külső és belső tényezők egyaránt befolyásolják: Belső tényezők: - nyersanyag költségek - rezsi ktg - élőmunka ktgei - bérleti díjak - kamat, biztosítási díjak, egyéb ktgek Külső tényezők: - a piac szerkezete - a termékek árrugalmassága - a verseny, versenytársak jellemzői - a jogi szabályozás

1


-

a vásárlói magatartás

Az árak kialakításánál mindkét tényezőt figyelembe veszik. Árkialakítás előtt a következőket érdemes átgondolni: -

a környéken található hasonló profilú és választékú üzletek árait a társadalmi környezetet a lehetséges vendégkört a település jellegét a lehetséges ktgeket az elvárt minimális bevétel nagyságát

Hosszú távon csak szolid árpolitikával érhető el megfelelő eredmény! Árképzés során két fő szempontot kell figyelembe venni: - árak nyújtsanak fedezetet a ráfordításokra és a reális nyereségre - az árak legyenek versenyképesek Árképzésnél a következő tényezőket kell figyelembe venni: - az áru beszerzési forrása és az ára - az engedmények és felárak - az üzlet színvonala - az üzlet nyitvatartási ideje - a választék szélessége és mélysége - az üzlet átlaghaszonkulcsa - a helyettesítő termékek árai - a szolgáltatások - a versenytársak árai - kereslet – kínálati viszonyok - szezonalitás - újszerűség, egyediség Árképzés a vendéglátásban: Fogalmak: A vendéglátásban az árképzés alapja a nettó beszerzési ár. A nettó beszerzési ár a termék áfa nélküli beszerzési ára. Jele: N° besz. ár A bruttó beszerzési ár a nettó beszerzési ár áfával növelt összege. Jele: B° besz.ár A bruttó besz. ár és a nettó besz. ár különbségét előre felszámított áfának nevezzük. Az árrés a nettó eladási ár és a nettó beszerzési ár különbsége, mely fedezetet nyújt a költségekre és ugyanakkor nyereséget is biztosít a vállalkozó számára. A haszonkulcs az árrés arányát fejezi ki a nettó beszerzési árhoz képest. Jele: HK

2


Mértékegysége: % Képlete: HK = árrés / nettó beszerzési ár × 100 --> árrés = nettó beszerzési ár × HK/100 A nettó eladási ár a nettó beszerzési ár és az árrés összege. Jele: N° elad.ár Fogyasztói ár = bruttó eladási ár = a nettó eladási ár áfával növelt összege. Jele: B°elad.ár Vagy Fogy.ár = nettó eladási ár × (1 + áfakulcs / 100) Az ár felépítése (árlépcső) Bruttó beszerzési ár - beszerzés áfa Nettó beszerzési ár + árrés (nyersanyagfedezeti hányad + költségfedezeti hányad) Nettó eladási ár + értékesítés áfa bruttó eladási ár Feldolgozással értékesített áruk árképzési sajátossága -

feldolgozott termékeknél árképzés alapja  kiszámított nyersanyagérték, az anyagfelhasználás

A vendéglátó üzletekben az elkészített és forgalomba hozott termékekről nyilvántartást kell vezetni az élelmiszertörvény előírásai alapján. Ez a receptúra. Fel kell benne tüntetni: - a termék nevét - a felhasznált nyersanyagok, adalékanyagok mennyiségét (ált. 10 adagra) - az előállítás során keletkezett veszteségeket - elkészült termék mennyiségét - összetétel megállapításának idejét Ezt a nyilvántartást az előállítás helyén kell őrizni, áradatot nem tartalmaz. Ez a nyilvántartás az alapja az árképzésnek. Az árképzés alapja pedig a nyersanyagérték kiszámítása. Az anyaghányad szabadon megválasztható, kivétel: - fagylalt (zsír és szárazanyag tartalom elő van írva) - kávé 6 grammos mennyisége - egyes tészták összetételi aránya pl. vajastészta, pistkóta Ételek esetében az árak megállapítása 10 adagra kalkulálva történik. Kivétel: - hidegkonyhai készítmények  lehet adagra vagy súlyra is - súlyban étlapra kerülő ételek  pl. fogas, pisztráng

3


ÁFA – Általános forgalmi adó Adó: a törvény által előírt, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli fizetési kötelezettség. Áfa: Olyan közvetett adó, mely az adott termelési fázisban keletkezett értéknövekményt terhei. (Hozzáadott érték adó sok helyen) Közvetett, mert nem az fizeti be a költségvetésbe, akit végük is terhel. A fogyasztót terheli, a vállalkozó fizeti be. Jellemzői: - fogyasztói típusú forgalmi adó = mindig a végső fogyasztót terheli - nettó típusú adó = nem halmozódik az árban, le lehet vonni a fizetendő adóból a beszerzéseket terhelő adókat - hozzáadott érték típusú = az adó a hozzáadott értéket terheli - közvetett = az adót megfizető és az adó alanya nem ugyanaz - általános = mindenkinek fizetnie kell - semleges = minden terméket és szolgáltatást terhel A jelenleg érvényben lévő adókulcsok: - 5%: o humán gyógyszerek o gyógynövény drogok o humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek o orvosi radioaktív izotópok o tápszerek o eüi oxigén o vakok segédeszközei o könyv, napilap, újság, folyóirat, kotta -

18 % : o tej és tejtermékek, ízesített tej o gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek.

-

25%: o minden más termék

Vendéglátásban: jelenleg 18% és 25%-os kulccsal számolnak. Speciális eset:: Cukrászsüti termékként pl. cukrászdában csomagolva  18% Helyben fogyasztva 25%  mert így már szolgáltatásnyújtás Az adókulcsot a jogszabály meghatározza a tényleges, tehát az áfával növelt ár %ában is. (kp-es számlákon ez szerepel): - amelyik adó a nettó ár 25%-a, az a bruttó ár 20%-a - 5%  4,76% - 18%  15,25%

4


Adómentesség: Alanyi: - vállalkozó választhatja, amíg a nettó évi árbevétele kevesebb, mint 5millió Ft Tárgyi: - konkrétan néhány termékre és szolgáltatásra állapították meg - pl. postai szolg., oktatás, szociális ellátás Bejelentkezés, nyilvántartás, bevallás -

a vállalkozás megkezdésekor be kell jelentkezni az adóhatósághoz, hogy melyik áfa fizetési módot választjuk a felszámolt áfát tételesen, adókulcsonként nyilván kell tartani a termékértékesítésről számlát kell kiállítani, ha adómentes akkor is, de akkor áfa adatok nincsenek

Áfa befizetése: - önadózás érvényesül, adóalany maga számítja ki, vallja be és fizeti be, az adóhatóság csak ellenőriz - a befizetés nettó módon történik: beszerzéskor előzetesen felszámított áfát levonjuk az értékesítés során felszámított áfából és csak a különbséget kell megfizetni. Az árképzés módszerei: Hagyományos árképzés = haszonkulcsos árképzés A kiszámított értékből egy számított arányszám, a haszonkulcs segítségével számítunk nettó eladási árat. Nyersanyagérték = anyagfelhasználás = elábé = nettó beszerzési ár Haszonkulcs: árrés és a nyersanyagérték arányát jelenti százalékban kifejezve. A haszonkulcs azt mutatja meg, hogy az árrés hány százaléka a nyersanyagértéknek (az Elábénak). Üzleti szintű (piaci alapú) árképzés Lényege: A termékek árainak megállapításánál azt veszik figyelembe, hogy a piacon mennyire eladható az adott termék, vagyis mekkora árrést tud a piac elfogadni és a vállalkozó realizálni, mennyiért tudja eladni a terméket. Ez az árképzési módszer rugalmas, mert termékenként megkereshető a legkedvezőbb ár.

5


A vendéglátásban értékesített termékek között vannak: -

Költségigényes termékek: ezek elkészítése több ráfordítást igényel, pl. az ételek, viszont kevesebb árrést tud az árban elérni. --> és ezáltal kevesebb nyereséget

-

Költségviselő termékek: amelyek árkialakításánál figyelembe vehető, hogy a vendég megfizeti a magasabb árréssel kialakított árat.

Árképzéssel kapcsolatos mutatók: 1. Anyagfelhasználási szint Elábé szint azt mutatja meg, hogy a nettó beszerzési ár, vagy a nyersanyagérték hány százaléka a nettó eladási árnak. Számítása: Elábé % = nettó beszerzési ár (nyersanyagérték) / nettó eladási ár × 100 2. Árrésszínvonal Megmutatja, hogy az árrés összege hány százaléka a nettó eladási árnak. Számítása: Ász = árrés / nettó eladási ár × 100 3. Összefüggések a mutatók között: Ász + Elábé% = 100% Ász = HK / (1 + HK/100) 4. HK és a szintek közötti összefüggés HK = Ász / Elábé% × 100

6

Árképzés  

Árképzés a vendéglátásban

Árképzés  

Árképzés a vendéglátásban

Advertisement