Page 1


MISA ARWAH Mengenang 40 hari meninggalnya Bapak Damianus Doi

Kapel Regina Pacis, 13 Oktober 2012 Pkl. 19:00 WIB


PROTOKOL : Selamat malam, Bapak/Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mendoakan arwah dari saudara kita Bpk. Damianus Doi yang pada 40 hari yang lalu dipanggil Bapa di surga. Kita percaya bahwa segala doa yang kita panjatkan untuk mereka yang sudah meninggal akan sangat bermanfaat demi terwujudnya harapan iman mereka untuk berdiam di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Marilah kita awali kesatuan doa kita dengan menyanyikan Lagu Pembuka sebagai pujian dan syukur kita dalam menyambut kehadirah Allah di tengah kita. LAGU PEMBUKAAN PS. NO. 539 TANDA SALIB 5 6 5 6 7 6’5 6 655/ I : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Ku-dus 5 5 6 // U : A-min 5 6 5’ 5 6 6 I : Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah 6 7 6’ 5 6 6 5 dan persekutuan Roh Kudus, bersamamu. 5 6 5 5 6 6 U : dan bersama rohmu. TOBAT P : Saudara-saudari, Marilah kita dengan jujur dan ikhlas hati mengakui segala dosa dan kelemahan kita di

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 2


hadapanAllah dan sesama; marilah kita mohon ampun atas segala kelemahan dan kedosaan yang telah kita perbuat. Secara khusus kita mohonkan ampun juga atas kesalahan dan dosa dari saudara kita Bpk. Damianus Doi yang dipanggil Bapa ke surga 40 hari yang lalu. ( hening sejenak ) P : Allah Bapa Yang Maha Kasih, sejak awal mula Engkau menciptakan manusia dengan sangat baik. Tetapi manusia lalu melakukan dosa terhadap Engkau. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau yang telah memanggil saudara kami Bpk. Damianus Doi dari tengah-tengah keluarganya kembali ke pangkuan-Mu. Kami mempunyai keyakinan bahwa hidup orang yang meninggal bukan dilenyapkan, tetapi diubahkan. Dan suatu kehidupan abadi kini tersedia baginya di surga. P : Ya Bapa, berkenanlah mengampuni segala dosa saudara kami Bpk. Damianus Doi, dan berkenanlah menerima dia karena kasih setia-Mu yang berkelimpahan. Ia telah percaya dan meninggal seperti Kristus, maka perkenankanlah iapun bangkit bersama Kristus. P : Tuhan, kasihanilah kami. U : Tuhan, kasihanilah kami. P : Ya Bapa, ketika Putra-Mu, Yesus, menanggung derita di kayu salib, Ia tetap mengasihi mereka yang menyakitiNya dengan bermohon kepada-Mu, “..ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat�. Ya Yesus, kasihanilah kami yang kadang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami.

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 3


P : Kristus, kasihanilah kami. U : Kristus, kasihanilah kami. P : Ya Bapa, ada tertulis, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, agar didalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dapat disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Karena itu, Ya Bapa, jadikanlah kami, pembawa iman dan terang bagi sesama. P : Tuhan, kasihanilah kami. U : Tuhan, kasihanilah kami. P : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. U : Amin DOA PEMBUKA P : Marilah berdoa : Allah Maha Kasih, Engkaulah pencipta dan penebus kami. Tuhan Yesus telah berjaya dengan mengalahkan maut dan masuk ke dalam kemuliaan abadiMu. Semoga ya Bapa, hambaMu ini, Bpk. Damianus Doi, juga mengalahkan maut dan masuk dalam kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kini dan sepanjang masa. U : Amin

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 4


BACAAN KITAB SUCI BACAAN PERTAMA

Pembacaan diambil dari Kitab Nabi Yesaya “Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya” (Yes 25 : 6a.7-9 ) Di gunung Sion Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkankepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari pada segala muka; dan aib umat-Nya akan dijauhkan-Nya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, “Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan ; marilahkita bersoraksorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakanNya!” L : Demikianlah Sabda Tuhan U : Syukur kepada Allah LAGU ANTAR BACAAN PS. NO. 646

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 5


BACAAN INJIL P : Semoga Tuhan beserta kita U : Sekarang dan selama-lamanya P : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes U : Dimuliakanlah Tuhan “Roti Hidup� (Yoh 6:37-40) Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepadaKu, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehedak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikanNya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak BapaKu, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. P : Demikianlah Sabda Tuhan U: Terpujilah Kristus HOMILI / RENUNGAN SINGKAT DOA UMAT

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 6


P : Saudara-saudari terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. D : Bagi saudara kita Bpk. Damianus Doi yang sudah dipanggil Bapa 40 hari yang lalu. Semoga melalui pembaptisan yang telah diterima, Bpk. Damianus Doi dan atas iman kepada Yesus sepanjang hidupnya, ia dianugerahi hidup kekal yang telah dijanjikan Allah sendiri kepadanya. Marilah kita mohon , U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan D : Bagi para uskup dan para imam kita yang sudah meninggal. Ya, Bapa, semoga para pemimpin Gereja kita yang sudah Engkau panggil kehadirat-Mu, dapat diikutsertakan dalam perayaan surgawi ini, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersatu dalam Persekutuan Para Kudus di surga Marilah kita mohon , U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan D : Bagi siapa saja yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit kembali. Ya, Bapa, semoga semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi, diterima dalam pangkuan surgawi abadi. Marilah kita mohon , U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan D : Bagi kita semua yang ada di tempat ini. Semoga iman pengharapan kita akan Yesus Kristus semakin dikuatkan dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Marilah kita mohon , U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan LITURGI EKARISTI

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 7


LAGU PERSEMBAHAN : Jikalau Gandum ( PS 715 ) PERSIAPAN PERSEMBAHAN I : Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahanMu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan U: Terpujilah Allah selama-lamanya. I : Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahanMu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. U: Terpujilah Allah selama-lamanya. I : Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. U: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. DOA PERSEMBAHAN I : Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Mahakudus, resapilah kiranya persembahan kami ini dengan berkat RohMu, dan anugerahilah GerejaMu cinta kasih yang teguh, supaya rencana penyelamatan dunia olehMu menjadi nyata di seluruh dunia. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. U: Amin. DOA SYUKUR AGUNG

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 8


[a] Prefasi [b] Kudus [c] Doa Syukur III I: Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan PutraMu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umatMu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk kemuliaan namaMu. I : Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan RohMu, agar bagi kami menjadi Tubuh dan Darah PutraMu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. I : Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridNya, seraya berkata : TERIMALAH DAN MAKANLAH: INILAH TUBUHKU YANG DISERAHKAN BAGIMU. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridNya seraya berkata: TERIMALAH DAN MINUMLAH : INILAH PIALA DARAHKU, DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL, YANG DITUMPAHKAN BAGIMU DAN BAGI SEMUA ORANG, DEMI PENGAMPUNAN DOSA.

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 9


LAKUKANLAH INI UNTUK MENGENANGKAN DAKU. 1 . . . . . 6 56 5 6 1 . . . . .23 I : Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini 3 5 3 2 1 2 2 1 6 5 // Kita menyatakan iman kita. 5 6 1 1 1 6 5 6/5 6 1 12 1 2 33./ U : WafatMu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. 2 3 5 5 6 5 3 2 2 1 2 3 2 1 1 6 1 1 . // Datanglah umatMu menanti penuh iman dan harapan I : Bapa, kami mengenangkan sengsara PutraMu yang menyelamatkan, kebangkitanNya yang mengagumkan, dan kenaikanNya ke surga. Sambil mengharapkan kedatanganNya kembali, dengan penuh syukur dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan GerejaMu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan DarahNya, penuhilah kami dengan Roh KudusNya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. I : Semoga kami disempurnakan olehNya menjadi suatu persembahan abadi bagiMu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihanMu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasulMu yang kudus dan para martirMu yang jaya, dan bersama Santo Pelindung kami serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. I : Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih GerejaMu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hambaMu,

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 10


Paus kami BENEDIKTUS, Imam kami IGNATIUS, serta semua Imam, Diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayanganMu. Dengarkanlah doa-doa umatMu yang Engkau perkenankan berhimpun disini. Demi kerahiman dan kasih setiaMu ya Bapa, persatukanlah semua anakMu dimana pun mereka berada. I : Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanMu saudara kami, Bpk. Damianus Doi dan semua orang yang berkenan kepadaMu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap, agar bersama mereka kami pun menikmati kemulianMu, selama-lamanya dengan pengantara Kristus Tuhan Kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. I: 5 . . . 5 5... 65 Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan Dalam Di-a, 1. . . 65 bagiMu Allah Bapa yang Mahakua-sa 1. . . 65 dalam persekutuan dengan Roh Ku-dus 1... 1 segala hormat dan kemuliaan, 1... 33 2.1 sepanjang segala ma-sa. 1. . 6/5 . /1 3 / 2 1 .// U: A- min, a- min, a- min. BAPA KAMI I : Atas petunjuk Penyelamat kita, dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa: U: Bapa kami . . .

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 11


P : Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Bantulah kami supaya bersih dari noda dosa sambil mengharapkan kedatangan Kristus Tuhan kami. U: Amin DOA DAMAI I : Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul: “Damai Kutinggalkan kepadaMu�. Maka marilah kita mohon damai kepadaNya: Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman GerejaMu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakMu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. U: Amin I : Damai Tuhan bersamamu U: Dan bersama Rohmu I: Marilah kita saling memberikan Salam Damai. ANAK DOMBA ALLAH PERSIAPAN KOMUNI I : Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang keperjamuanNya. U: Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. KOMUNI ( Diiringi nyanyian Komuni ) O Rahmat Yang Mengagumkan (PS 600)

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 12


DOA PENUTUP P : Allah Bapa Kami Yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada malam ini kami boleh mendapatkan merasakan rahmatMu yang berlimpah kepada kami. Semoga doa kami ini, berguna bagi keselamatan Bpk. Damianus Doi yang sudah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Ya Bapa, bebaskanlah dan bersihkanlah dia dari segala dosanya, limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya. Dan kuatkan kami yang hadir disini dengan teladan iman yang ditunjukan para pendahulu kami, Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. U: Amin PENGUMUMAN/UCAPAN TERIMAKASIH BERKAT PENGUTUSAN P : Bapak/Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Dengan ini ibadat untuk mendoakan keselamatan arwah Bpk. Damianus Doi sudah selesai. U : Syukur kepada Allah P : Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah, Bapa yang mahakuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. U : Amin LAGU PENUTUP PS. NO. 712

Misa Arwah - Peringatan 40 Hari Bpk. Damianus Doi Kapel Kesusteran FMM Regina Pacis, 13 Oktober 2012, Pkl. 19:00 WIB 13


Pesan Iman Dari Bapak Damianus Doi.

“Sebuah kertas dengan tulisan tangan ditemukan di lemari almarhum Bpk. Damianus Doi, berisi renungan iman beliau tentang kematian. Rupanya beliau yang aktif sebagai prodiakon, paduan suara, dan seksi sosial paroki, mau mengajak kita mengimani kematian sebagai sesuatu yang indah, seakan beliau sudah mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Memang kematian itu menakutkan dan sedapat mungkin dihindari walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pasti akan mengalaminya juga. Namun bagi kita, orang beriman, kematian juga dapat dikatakan indah, karena dengan kematian, kita dapat mengetahui seberapa banyak „buahbuah Kasihâ€&#x; yang telah kita bagikan kepada sesama kita, yang tampak melalui perhatian dan doa dari orang-orang yang mengasihi kita. Dan karena hanya melalui kematian pulalah, kita akhirnya dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. “


Buku Misa Arwah - Damianus Doi  

Teks misa arwah mengenang 40 hari meninggalnya Bapak Damianus Doi. Seorang Prodiakon, anggota Koor (3 paduan suara), Ketua Seksi Sosial Ling...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you