Page 21

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYET Tozaltı kaynak yöntemi ile yatayda küt-ek kaynağı işlemini aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapınız. İşlem Basamakları Öneriler ¾ Kaynak yüzeyini boya, pas, kir vb ¾ Çalışma sırasında mutlaka dikkatli atıklardan temizleyiniz.

davranınız.

¾ 10 mm’den kalın parçalara kaynak ağzı ¾ Çalışma açınız.

esnasında

emniyet

tedbirlerini uygulayınız.

¾ Malzeme cinsi ve kalınlığına göre elektrot ¾ Çalışırken kesinlikle iş giysisi ve ve tozu seçiniz. ¾ Tel,

toz,

eldiven giymeden çalışmayınız.

ilerleme

ünitesini

malzeme ¾ Mesleğiniz ile ilgili etik ilkelere

üzerine yerleştirerek, malzeme cinsine ve kalınlığına göre amper ayarını yapınız. ¾ Düz birleştirmelerde elektrot açısını 900 ayarlayınız. ¾ 4mm’ den ince olan parçalara altlık yerleştirerek

elektrotu

pozitif

kutba

ayarlayınız. ¾ Amper ayarına göre tel, toz ve makine ilerleme hızını ayarlayınız. ¾ Akım çeşidine göre arkı oluşturunuz. ¾ Çalışma sistemine göre iş parçasına veya elektroda hareket vererek kaynak dikişini çekiniz. ¾ Cürufu kırarak dikişi kontrol ediniz.

17

uygun davranınız.

Microsoft Word - Tozaltı Kaynağı ++  

• Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz. • Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve...

Microsoft Word - Tozaltı Kaynağı ++  

• Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz. • Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve...

Advertisement