Page 1

Sıra Tipi Yakıt Pompalarının ve Regülatörünün Sökülmesi ARAÇ VE GEREÇLER 1)Yıldız anahtar 2)Açık ağızlı anahtar 3)Ventil çektirmesi 4)Kaplin çektirmesi 5)Eleman yayı sökme saçları 6)Tornavida

7) Pense 8) Regülatör ağırlıkları tespit somunu sökme anahtarı 9) Ağırlık çektirmesi 10) Bölmeli parça kabı

İŞLEM BASAMAKLARI: 1)Pompanın dış kısmını temizleyin ve yağını boşalttık (Şekil-1)de bu tip bir pompa ve regülatörünün parçaları görülmektedir. 2)Varsa yakıt besleme pompasını söktük. 3)Pompayı özel sökme mengenesine bağladık NOT:Pompanın bağlanmasında mengenenin kolları ve pompa kontrol kaçağı kendinize doğru bakmalıdır. 4)Aşağıdaki işlem sırasına göre regülatörü söktük a)Regülatör dış muhafaza kapağının,yakıt giriş borusu üzerindeki somunu söküp.Baskı parçasını aldık. b)Yakıt kontrol kolunu söktük ve eksantrikli komuta mili yatağını çıkarttık c)Eksantrikli komuta milini,kendi doğrultusunda çekip yerinden çıkarttık. d)Regülatör dış muhafaza kapağı tespit vidalarını söküp ve kapağı aldık. e)Regülatör komuta kolunu kremayer miline tespit eden pimin emniyet maşasını söktük ve pimi aldık f) Regülatör komuta kolunu pompa eksantrik mili eksenine mafsalın pimlerinden kurtararak söktük g) Yatay mafsallı mili regülatör ağırlıkları gönye kollarına tespit eden cıvatanın emniyetini ve kontra somununu söktük.Cıvatayı çıkarttık ve yatay mafsallı mili komple aldık.


Sekil: 4-s Sıra ti l— Pompa gövdesi 2 — Pompa yan kapağı 3 — Yağ seviye çubuğu 4 — Hava alma vidası 5 — Pompa kam mili 6 — Makaralı itecek 7 — itecek ayar vidası 8 — itecek kontra somunu 9 — Eleman pistonu 10 — Eleman silindiri 11 — Eleman gömleği 12 — Eleman yayı üst tablası 13 — Eleman yayı 14 — Eleman yayı alt tablası 15 — Kremayer 16 — Sektör dişli 17 — Eleman gömleği faturası 18 — Basma ventili 19 — Basma ventil contası 20 — Çıkış rekoru

21 _ Bağlantı rekoru 22 —Besleme pompası 23 —Regülatör muhafazası 24 —Regülatör kapağı 25 —Yağ doldurma kapağı 26 —Yağ boşaltma tapası 27 — Regülatör ağırlıkları 28 — Yatay mafsallı mil 29 — Yatay mafsal 30 — Regülatör yayı 31 — Regülatör ayar somunu 32 — Regülatör komuta kolu 33 — Komuta kolu mafsalı 34 — Ara parça 35 — Eksantrikli mil 36 — Gaz kolu 37 — Gaz kolu sınırlandırma parçası 38 — Gaz kolu ayar vidası 39 — Gaz kolu sınırlandırma parçası


DİKKAT:Yatay mafsallı milin üzerindeki tek taçlı somunu sökmeyecek.Mafsalın önünde veya arkasında bulunan ayar pullarının yerini ve durumunu değiştirmeyecek. h)Yatay mafsallı mil tespit cıvatalarını söktük.Yatağı bir tornavida yardımı ile yerinden çıkarttık. I)pompa eksantrik milini bir kaplin tutucusu ile tuttuk.Regülatör ağırlıkları tespit somununu söktük. 5)Pompayı yatay duruma getirdik.pompa gövdesinin altında ki tapaları özel anahtarı ile veya büyükçe bir tornavida ile söktük. NOT:Tapaları kolay sökebilmek için tapanın merkezine doğru prinç bir zımba ile fazla vurmamak şartı ile bir iki defa vurulur. 6)Eleman kontrol kapağını söktük. 7)Eksantrik mili kaplininden tutarak pompa eksantrik milini çevirdik.Elemen pistonlarını Ü.Ö.N.ya getirdik.İtici ayar vidası ile kontra somunu arsına yay maşalarını taktık. 8)Kaplin tutucusu ile eksantrik milini tutun ve kaplin tespit somununu söktük.Bir çektirme ile kaplini çıkartarak,kamasını aldık. 9)Eksantrik milinin eksenel gezintisini bir komparatör ile ölçtük. 10)Pompa ön kapak vidalarını söktük.Karşılıklı iki tornavida yardımı ile kapağı hafif olarak zorlanır ve eksantrik milini çıkartılır. DİKKAT: a)Bütün elemanların iticileri yay maşaları ile yukarı alınmadıkça pompa eksantrik milini çıkartılmamalıdır. b)Eksantrik milini dikkatli olarak ve çevirerek çıkarttık.Bu arda bilyalı yatak çerçevelerin ve yağ kaçağını sağlayan keçelerin bozulmamasına özen gösterdik. c)Eksantrik mili simetriktir,her iki durumda da takılabilir.Bu nedenle eksantrik milini çıkarınca,dönüş yönüne göre püskürtme sırasına bakılmlıdır.Çoğu zaman milin bir tarafına işaret konulmuştur.Mili yerinden alırken bu işaretin pompanın hangi tarafında bulunduğunu not edilmelidir.Eksantrik milinin takılışı aynı şekilde olmalıdır. 11)Pompa yatay duruma getirilir.Makaralı itici altına itici sökme takımını veya bir tahta parçasını yerleştirdik.İticiyi biraz yukarıya doğru ittik,yay maşalarını ve iticileri çıkarttık. 12)Özel sökme aleti veya bir tornavida ile eleman pistonlarını ve yay alt tablalarını alttan aldık.Parçaları bölmeli parça kabına sökme sırasına göre karıştırmadan koyduk. 13)Eleman pistonu yaylarını aldık. 14)Eleman yayı üst tablasını yarım ay ve kontrol gömleğini çıkarttık.Bu üç parça açık bulunan kontrol kapağı tarafından,önce aşağıya doğru kaydırmak ve sonra hafif eğmekle kolayca çıkmasını sağladık. NOT:Sökme ve takma işlemine daima birinci elemandan başlanmalıdır.Birinci elemanda yaptığımız işlemleri diğer elemanlarda da aynen uyguladık. 15)Çıkış rekorları üste gelecek şekilde pompayı dik konuma getirdik. 16)Varsa çıkış rekorları kilitleme parçalarını çıkartılmalıdır,sonra çıkış rekorlarını söktük,ventil yayları ile birlikte bölmeli kutuya karıştırmadan koyduk. 17)Basma ventili gövdesini özel çektirmesi ile çıkarttık. 18)Eleman silindiri tespit vidalarını contaları ile birlikte söktük. NOT:Eleman silindiri pompa gövdesine pim ile tespit edilmiş ise pim sökülmez. 19)Eleman silindirlerini alttan iterek,üst taraftan çıkartılmalıdır.Temiz motorinle yıkadık ve pistonların içlerine taktık. 20)Kramayer tespit vidasını söktük ve kramayer milini çıkarttık.Kramayer milinin hangi tarafının stop tarafı olduğunu gösteren işareti uygun bir sayfaya not aldık.

Siratipisokulmesi