Page 1

1.Ağaç yaş iken eğilir.İnsanın eğitimi küçük yaşlarda mümkündür. Çocuklar küçük yaşta kolayca eğitilirler; çünkü hafızaları ve kavrama yetenekleri henüz yıpranmamıştır. 2.Başa gelen çekilir.Bizim bütün gayretimize ve tedbirimize rağmen başımıza bir musibet gelirse, ona katlanmaktan başka elimizden birşey gelmez. Bundan dolayı sabırlı olmalıyız. 3.Can boğazdan gelir İnsan, vücudu için gerekli olan gıdaları almak zorundadır. Onun yaşaması yemesi, içmesine bağlıdır. Boğazına bakmayan kişinin sağlığı hayati tehlikeye düşer. 4.Çivi çiviyi söker. Güç birşey, güçlü birşeyle yenilir. Çetin işlerin üzerine sağlam bir irade ve olağan gücümüzle yüklenmeliyiz. 5.Damlaya damlaya göl olur.Küçük şeyler birike birike büyük varlıklar oluştururlar. Küçük şeylerin önemini bilmeli, onları çarçur etmemeliyiz. 6.Ev alma komşu al. Ev alacak kimse için komşular evden daha önemlidir. Komşular kötü işe en güzel evde bile rahat oturulamaz. 7.Fazla (artık) mal göz çıkarmazFazla mal insana zarar vermez. Şimdi ihtiyacın üstünde görülen malın ileride fazla olmadığı anlaşılabilir. 8.Gören gözün hakkı vardır. Çarşı ve pazardan birşey alınca bunları mümkün mertebe gizlemeliyiz. Çünkü alan vardır, alamayan vardır. Öte yandan yiyecek yada imrenilecek birşey görene o şeyden vermek gerekir. 9.Hamama giren terler. Herşeyin bir bedeli vardır. İçinde bulunduğumuz durum masrafı, fedakarlığı, sıkıntıya katlanmayı gerektiriyorsa işimizi bunlarsız yürütmeyi düşünemeyiz. 10.Isıracak it dişini göstermez. İnsan, kötü bir fiili ulu orta, herkese göstererek veya duyurarak yapmaz. Kötülük etmeye kararlı olan, bunu daha önce açığa vurmaz. 11.İş insanın aynasıdır.İnsanın yapıp ettikleri, onun dünyaya bakış açısını, yeteneklerini ortaya koyar. 12.Kalp kalbe karşıdır.İnsan kalbi, insanların kendine karşı sevgi mi, yoksa nefret mi beslediklerini hisseder. 13.Lafla (lakırdı ile) peynir gemisi yürümez.Eyleme geçirilmeyen sözün hiçbir değeri yoktur. Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz. 14.Mal canın yongasıdır.İnsan hayatını ancak malla sürdürebilir. Malına zarar gelen kimse, canından bir parçası gidiyormuş gibi üzülür. 15.Ne ekersen onu biçersin. Kişiler dünya halinde neye ne kadar yatırım yaparsa ona o şekilde bu yatırımları döner. 16.Ortak atın beli sakat olur. Ortaklaşa kullanılan bir mal, ortaklardan her biri ondan daha çok yararlanmayı düşüneceğinden çabuk yıpranır, kullanılamaz hale gelir. 17.Ölenle ölünmez.Ölüm karşısında insan kendini tamamen bırakmamalıdır. İnsan, ölen yakını için kendini harap edercesine üzülmemelidir. Çünkü çok üzülmekle durum değişmeyecektir. 18.Parayı veren düdüğü çalar. Parasını veren kimse, bu dünyada istediği şeyi elde eder. Parası olan kimse menfaat bekleyen kimseye kolaylıkla iş yaptırabilir 19.Rüzgar eken fırtına biçer.Bir sözün, bir eylemin nasıl bir sonuç doğuracağını önceden hesap edilmelidir. Herkesin zarar görmesine yol açacak işler yapan kimse, çok sert tepkilerle kaşılaşır ve sonunda en büyük zarara kendisi uğrar. 20.Sakla samanı, gelir zamanı. Birşey çok değersiz bile olsa onu atmamalı, saklamalıdır. Günün birinde lazım olur, işe yarar. 21.Şimşek çakmadan gök gürlemez.Bir gürültü kopmadan, bir olay meydana gelmeden önce belirtileri görülür. 22.Tırnağın varsa başını kaşı. İnsan, bir işe başlamak için başkasından yardım beklememeli; kendisinin imkanları varsa bir işe girişmeli, yoksa girişmemelidir. 23.Umut, fakirin ekmeğidir. Yoksul kimse, yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar. 24.Üzüm üzüme baka baka kararır. Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerinin huyunu kapar. 25.Vakitsiz öten horozun başını keserler. Her söz yerinde ve zamanında söylenmelidir. Bir sözün zamanı gelmeden söylenmesi, büyük zararlara ve infiallere yol açabilir. 26.Yerin kulağı var.Ağızdan çıkan söz sır olmaktan çıkar. Bir konu, iki kişi arasında gizli olarak konuşulsa bile duyulur. 27.Zorla güzellik olmaz.İnsanın incelikli dokusu zorbalıkla değişmez: Kişiye, beğenmediği şey zorla beğendirilemez.


28.Hak yerini bulur. Bir anlaşmazlığı ortadan kaldıran yol, doğru yoldur. Hak, her zaman üstün gelir. Hakkıyla hakkının verilmesi,

suçlunun cezalandırılması da bu demektir. 29.Körle yatan şaşı kalkar. Kötü kimseyle düşüp kalkan insan, çok geçmeden onun kötü huylarını benimsemeye başlar. 30.Dilin kemiği yok. Birşeyin ağızdan çıkması çok kolay birşeydir. Söz söylemenin kolaylığına aldanıp düşünmeden konuşulmamalıdır.Dil

önce söylediği sonra başka biçimlere sokabilir; tam tersine çevirebilir.

atasözleri  

2.Başa gelen çekilir.Bizim bütün gayretimize ve tedbirimize rağmen başımıza bir musibet gelirse, ona katlanmaktan başka elimizden birşey gel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you