Page 1

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Modül Yazım Eğitimi Semineri Ulusal Öğretim Programları Geliştirme Grubu EARGED (Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı)


TÜRKİYE'DE MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Projenin genel amacı; 12 yıllık temel eğitime geçiş için alt yapı oluşturmak, meslekî eğitim sistemimizi; AB ve gelişmiş ülkelerdeki standartlara yükseltmek, sosyo-ekonomik gereksinimler ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda güçlendirmektir.

12/28/12

2


Proje; iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, temel eğitim, genel orta öğretim ve yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sisteminin oluşturulmasına alt yapı sağlayacaktır.

12/28/12

3


PROJE ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER  İş piyasası ihtiyaç analizi  Meslek standartlarını gözden geçirmek  Eğitim standartlarını geliştirmek  Modüler programlar hazırlamak  Ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak (UYS)  Yaşam boyu öğrenme politikası oluşturmak  Okul yöneticisi ve öğretmenlerin eğitimi  Toplumsal ortaklık geliştirmek  Bilgilendirme ve tanıtım yapmak  Uluslararası ortaklıklar kurmak 12/28/12

4


Program yapısı YÜKSEK ÖĞRENİM

DİPLOMA İ Ş 12 SINIF 11 SINIF 10 SINIF

SERTİFİKA

H A Y A T I

ORTAK HAZIRLIK SINIFI

12/28/12

TEMEL EĞİTİM

YETİŞKİNLER

5


MEGEP KAPSAMINDA 17 ALANDA TOPLAM 178 MESLEK 4. seviye : 64 MESLEK/DAL 3. seviye : 83 MESLEK 2. seviye : 31 MESLEK ÇALIŞILMAKTADIR (Sektör araştırmalarında 2. ve 3. seviyede yeni ortaya çıkan meslekler bulunmaktadır. Bunlarla birlikte yaklaşık olarak toplam 230 meslek çalışılmaktadır. )

12/28/12

6


ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRİLEN ALANLAR • • • • • • • • • • • • • • • • •

12/28/12

EĞLENCE HİZMETLERİ (ANİMATÖRLÜK) ARAÇ YAPIMI VE TAMIRI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK DÖKÜM TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONAKLAMA HİZMETLERİ KUYUMCULUK MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PLASTİK TEKNOLOJİSİ SEYAHAT ACENTECİLİĞİ UÇAK BAKIMI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

7


MODÜLER PROGRAM YAKLAŞIMI, MODÜLER ÖĞRETİM VE MODÜLER ÖĞRETİM MATERYALİ

12/28/12

8


Birbiri ile ilişkili alanlar ve meslekler bütünleştirilerek meslek grupları (sektör) belirlenir. Örnek: Hizmet , üretim , tarım sektörleri. 12/28/12

9


Her sektörün içinde, çeşitli meslek alanları ve her meslek alanı içinde de meslekler/dallar bulunmaktadır. Örnek: Makine-metal sektörü: Metal teknolojisi alanı; Kaynakçılık, sıcak kalıp dövmeciliği, ısıl işlemciliği ve metal doğramacılığı gibi meslekler/dallardan oluşmaktadır . 12/28/12

10


Mesleklerin sürekli gelişmesi ve daha kompleks bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olması ve programların buna göre geliştirilmesi gerekmektedir.

12/28/12

11


Programların modüler esasa göre, yeterliğe dayalı olarak bir bütünlük içinde, meslek standartları ve eğitim standartları doğrultusunda geliştirilmesi bu ihtiyaca cevap verecektir. Modüler program yaklaşımı, değişikliklere çabuk uyum sağlaması, esnek olması, yatay ve dikey geçişlere imkan sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir.

12/28/12

12


Modül; bireysel öğretimi esas alan, mesleğin bir parçasını kapsayan ve bir yeterlik kazandıran, bir araya geldiğinde mesleğin bir işini oluşturan öğretim materyalidir.

12/28/12

13


Modül,

öğrencinin kendi hızında ilerlemesine, kendi kendini değerlendirmesine imkân sağlar. Geleneksel öğretimde program içeriği; konu, ünite ve derslerden oluşurken, modüler öğretimde içerik; modüllerden oluşmaktadır.

12/28/12

14


YETERLİĞE DAYALI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

12/28/12

15


YETERLİĞE DAYALI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME SÜRECİ ÇALIŞMA GRUBU Meslek Elemanları Ulusal ve Uluslararası Uzmanlar Alan Öğretmenleri Program Uzmanı Sosyal Taraflar Diğer

Tanımlar ve Seviyeler

İş

YÖNTEM

Görüşme Gözlem Literatür Tarama Anket Diğer

Sektör Meslek Standartları Eğitim Standartları Meslekler Sözlüğü TTK Kararları Şura Kararları Kalkınma Planları Kanun veYönetmelikler Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar İSCED İSCO MSK Sosyal Taraflar (TİSK, TESK, İŞKUR, TOOB, vb.) 12/28/12 Diğer

İşler ve Yeterlikler

İşlemler

Anketler

İŞLEMLERİN ANALİZİ Yeterlik

Ortam

Satndart

İşllem Bas.

Bilgi

Beceri

Tavır

MODÜLLERİN İÇERİKLERİNİ OLUŞTURMA İşlemleri Gruplandırma (Temel, Ortak ve Mesleki Beceriler)

Genel Amaç

Amaçlar

Modül İçeriği

PROGRAM HAZIRLAMA DİPLOMA PROGRAMI

SERTİFİKA PROGRAMI

DERSLERİ OLUŞTURMA

SERTİFİKA PROGRAMI HAZIRLAMA

Modülleri Gruplandırma

Rİ DLİ Bİ RE G

KAYNAKLAR

MESLEK ANALİZİ

Dersleri Sıralama

ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Temel Dersler

Ortak Dersler

Mesleki Dersler

Modülleri Gruplandırma

Modülleri Seçme ve Sıralama

UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

16


A- MESLEK/DAL PROFİLİ DERS

M4b M4a

DERS

DERS

DERS

DERS

DERS

M2d M2c

DERS

M3c M3b M3a M4b M4a M5a

MODÜLLER

M

M

M

M

M M

M

M

M

M

M

12/28/12

M

M

M

M

M

M

M M

M

M

M

M2a

M M

M

M

M3c M3b M3a

M M M

M

M

M

M M M

M M

M

DERS M2d M2c

DERS

DERS

DERS

M3c M3b M3a

M1e M1d M5a

M1c M1b M1a

M4b M4a M2a

M3c M3b M3a

M5a

M

M

M

Modül Bankası

DERS

M1g M1f M4b M4a

M1c M1b M1a

M M

DERS

M3c M3b M3a

M1e M1d

M3c M3b M3a

DERS

M4b M4a

M1g M1f

M1e M1d M2a

DERS

C- MESLEK/DAL PROFİLİ

M2d M2c

M4b M4a

M1g M1f

M1c M1b M1a

B- MESLEK/DAL PROFİLİ

M

M

Meslek modülü bankasındaki her modüle sektörü, alanı ve eğitim profilini içeren bir kod verilecektir. Programda ihtiyaçlara göre bankadan çekilerek gerekli olan meslekte ve zamanda kullanılacaktır.

17


ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU SÜRE ÖN KOŞUL

: Giyim Üretim Teknolojileri : Alan Ortak Modülü : Üretim teknikleri : Tişört Dikimi : : 40/24 : “Temel Etek Dikimi” modülünü

başarmış olmak. AÇIKLAMA : Tişört dikimi için gerekli tüm araç-gereç ve malzemeler aydınlık bir ortamda hazır 12/28/12 18 bulundurulmalıdır.


MODÜL BİLGİ SAYFASI GENEL AMAÇ

: Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kalite niteliklerine uygun tişört dikimi yapabilecektir. :

AMAÇLAR Öğrenci; 1. Tişörtte kullanılan ana ve yardımcı malzeme seçimini ürüne uygun ve doğru olarak yapabilecektir. 2. Tişört ana ve yardımcı malzemelerini kesim tekniğine uygun olarak kesebilecektir. 3. Tişörtte işlem sırasına uygun dikim planı hazırlayabilecektir. 4. Tişört dikimini kalite niteliklerine uygun olarak yapabilecektir. 5. Tişörte uygun form vererek ütüleyebilecektir. 6. Tişörtün son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yapabilecektir. 12/28/12

19


MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK :

A. TİŞÖRT İÇİN ANA VE YARDIMCI MALZEMELER 1. Tişört kumaşı seçiminde dikkat edilecek noktalar 2. Tişört kumaşları 3. Tişörtte kullanılacak yardımcı malzemeler 4. Yardımcı malzeme seçiminde dikkat edilecek noktalar 5. Ana ve yardımcı malzeme kontrolü 12/28/12

20


B. ELDE TİŞÖRT KESİMİ 1. Yuvarlak örme kumaşı kesime hazırlama teknikleri 2. Tişört pastal resmini kumaşa uygulamada dikkat edilecek noktalar 3. Tişört kesiminde dikkat edilecek noktalar 4. Kesilen parçaların kontrolü

12/28/12

21


• C. TİŞÖRT DİKİM PLANI 1. Modeli analizi 2. Tişört dikim planında dikkat edilecek noktalar 3. Makine parkını belirlemede dikkat edilecek noktalar

12/28/12

22


• D. TİŞÖRT DİKİM İŞLEMLERİ 1. Örme kumaşlarda kullanılan aksesuar çeşitleri a. Bantlar b. Süs şeritleri c. Kürk ve taklit Kürkler d. Deri ve suni deriler e. Pul boncuk-yapışan taşlar f. Kuş gözü g. Tokalar

12/28/12

23


2. 3.

Modele uygun aksesuar seçimi Örme kumaşlarda omuz dikişi teknikleri a. Ekstrafor b. Kendi kumaşı c. Şerit tela 4. Örme kumaşlarda yaka takma teknikleri a. Overlok ile b. Ribana ile c. Kendi kumaşı ile 5. Örme kumaşlarda kol takmada dikkat edilecek noktalar

12/28/12

24


6.

Örme kumaşlarda etek ucu ve kol ağız temizleme teknikleri a. Overlok ile b. Ribana ile 7. Dikim işlemlerini kontrolü • E. TİŞÖRTE SON ÜTÜ 1. Tişört ütülüme işlem sırası 2. Ütü ısısı ayarı 3. Tişört ütüsü 4. Bitmiş ütü kontrolü 5. Ütüleme hataları

12/28/12

25


• F. TİŞÖRT SON KONTROL İŞLEMLERİ 1. Tişört duruş formu kontrolünün tanımı ve amacı 2. Tişört duruş formu kontrol işlemleri 3. Tişört üzerinden alınması gereken ölçüler 4. Tişört üzerinden ölçü alma yöntem ve teknikleri 5. Ürün ölçülerinin ölçü tablosuyla karşılaştırılması

12/28/12

26


6. Dikiş ayarı kontrolü 7. Dikiş tekniklerinin modele uygunluğu 8. Dikişlerin kalite niteliklerine uygunluğu 9. Düzeltme işlemleri a. Kalıpta düzeltme b. Malzeme değişikliği c. Dikiş teknikleri değişikliği

12/28/12

27


İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : Alan Orta

İŞ : Giysi dikimi yapmak

İŞLEM NO

İŞLEMİN ADI : Tişört için ana ve yardımcı malzeme seçmek

YETERLİK

:

: Tişört dikimi yapmak.

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) : Yuvarlak örme kumaş, iplik, aksesuar STANDART: ürüne uygun ve doğru malzeme İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

1. Modele uygun kumaş seçmek 2.Yardımcı gereçleri seçmek 3.Ana ve yardımcı malzemeyi kontrol etmek

1. Tişört kumaşı seçiminde dikkat edilecek noktalar 2. Tişörtte kullanılacak yardımcı malzemeler 3.Yardımcı malzeme seçiminde dikkat edilecek noktalar

BECERİ

TAVIR

1.Tişört kumaşı seçme 2.Tişört için yardımcı malzeme seçme 3.Ana ve yardımcı malzemeyi kontrol etme

1.Estetik görüşe sahip olma 2.Düzenli ve planlı çalışma

NOT : İşin Yapılış Süresi : 10 Dakika

12/28/12

Eğitim Süresi : 20 Dakika

28


İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : Alan Ortak

İŞ : Giysi dikimi yapmak

İŞLEM NO

:

İŞLEMİN ADI : Elde tişört kesimi yapmak

YETERLİK

: Tişört dikimi yapmak.

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) : Yuvarlak örme kumaş, makas, kesim kalıpları, toplu iğne, çizgi taşı, STANDART

: kesim tekniğine uygun olarak

İŞLEM BASAMAKLARI 1.Yüzey özelliğine göre tişört kumaşını kesime hazırlamak 2.Tişört pastal resmini kumaşa uygulamak 3.Elde tişört kesimi yapmak 4.Elde yardımcı malzeme kesimi yapmak

BİLGİ 1.Yuvarlak örme kumaşı kesime hazırlama teknikleri 2. Tişört pastal resmini kumaşa uygulamada dikkat edilecek noktalar

BECERİ

TAVIR

1.Kumaşı kesime hazırlama 2.Pastal resmine uygun kalıpları kumaşa yerleştirme 3.Ana ve yardımcı malzemeyi kesme 4.Kesilen parçaları kontrol etme

1. Dikkatli olma 2.İş güvenliğine önem verme 3.Malzemeyi ekonomik kullanma

NOT:

12/28/12 İşin Yapılış Süresi : 20 Dakika

Eğitim Süresi : 429 Ders Saati


MODÜLER ÖĞRETİM MATERYALİ (MODÜL) HAZIRLAMA

12/28/12

30


MODÜL YAZIM EKİBİ Alan öğretmenleri ;         

Sosyal taraflar ve sektör Temsilcileri Meslek Elemanları Türk dili uzmanları Alan uzmanları (Üniversite) Yabancı uzmanlar Tasarım uzmanları Program geliştirme uzmanları Ölçme ve değerlendirme uzmanları Diğer alan öğretmenleri ile iş birliği içinde modülleri yazacaktır.

12/28/12

31


MODÜL YAZACAK EĞİTİCİLER  Araştırmacı  Sektör deneyimi olan  Öğretmenlik deneyimi olan  Alanında yeterli donanıma sahip  Yazma becerisi olan  Ekip halinde çalışabilen  Bilgisayar, iletişim araçları, vb. kullanan 12/28/12

32


ÖĞRETİM MATERYALİ / MODÜL HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ VE AŞAMALARI  ALAN ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINI İNCELEME (MODÜL AMAÇLARINI, İÇERİKLERİNİ VE İŞLEM ANALİZLERİNİ İNCELEME)  MODÜLÜN ÇERÇEVESİNİ BELİRLEME  KONULAR İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPMA  SEKTÖR ARAŞTIRMASI YAPMA  MODÜL İÇERİĞİNİ TASARLAMA  ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YAZMA  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI YAZMA  MODÜLÜ İÇERİK VE BİÇİM OLARAK DÜZENLEME  MODÜLÜN İNCELENMESİ (TÜRKÇE VE ALAN UZMANLARI)  DÜZELTME VE GRAFİK TASARIM  MODÜLÜN BASIMI VE UYGULAMA İÇİN DAĞITIMI 12/28/12 33


Modülün Bölümlerini Hazırlamak

12/28/12

34


1. İÇİNDEKİLER 2. AÇIKLAMALAR 3. GİRİŞ 4. ÖĞRENME FAALİYETLERİ AMAÇ ARAŞTIRMA BİLGİ KONULARI UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME o OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) o UYGULAMALI TEST o DEĞERLENDİRME 5. MODÜL DEĞERLENDİRME o OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) o YETERLİK ÖLÇME (PERFORMANS TESTİ ) o DEĞERLENDİRME 6. CEVAP ANAHTARLARI 12/28/12

7. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 8. KAYNAKÇA

35


İÇİNDEKİLER Bu bölüm modül yazımı ve sayfa düzeni tamamlandıktan sonra hazırlanır. Modül yazarları, bu sayfayı düzenlemeyecek sadece boş sayfa ayıracaktır. 12/28/12

36


A癟覺klamalar

12/28/12

37


Kod: Tüm modüller tamamlandıktan sonra oluşturulacak modül bankasında modülün yer aldığı sektörün-alanın-dalın (mesleğin) temsil edildiği kod numarası verilecektir. Alan: Modülün ait olduğu alan yazılacaktır. Meslek/Dal: Modülün ait olduğu meslek/dal yazılacaktır. 12/28/12

Modülün Tanımı: Modülün içeriği ve 38 kapsamı hakkında bilgiler içeren bir


Modülün Süresi: Modülün toplam ve eğitim kurumunda eğitici rehberliğinde geçen sürelerin oranı yazılacaktır. Örnek: 40/32, 40/16 gibi. Bir modülün toplam süresi 40 saat olarak belirlenmiştir. Eğitim kurumunda eğitici ile yüz yüze geçen süre 8 ve katları olarak yazılacaktır. (Modül bilgi sayfasından alınır.)

12/28/12

39


o

Modülün Ön Koşulu: Modülü başarabilmek için öğrenci/bireyin önceden sahip olması gereken yeterlikler yazılmalıdır. Alınması gereken ilk modül ise “ön koşul yoktur” yazılacaktır.(Önceden alması gereken modüller vb.)

Modül İle Kazandırılacak Yeterlik: Pratik (uygulama) içeren, kolay anlaşılır, kendi içinde bütünlük sağlayan, ait olduğu mesleğin bir kısmını oluşturan, ürünle bir bağlantısı olan modül ile kazandırılacak yeterlik yazılacaktır. (Çerçeve öğretim programından alınacaktır.)

12/28/12

40


Modülün Amaçları (Modül bilgi sayfasından alınır.)

12/28/12

41


Genel Amaç: Modül ile kazandırılacak yeterliği kapsayan öğrencinin modülü tamamladıktan sonra kazanacağı bilgi, beceri ve tutumları ifade eden içerisinde öğrenci, koşul, standart, davranış öğelerinin yer aldığı ölçülebilir genel amaç cümlesi yazılacaktır. (Modül bilgi sayfasından alınır.)

12/28/12

42


Amaçlar:

Modülü oluşturan öğrenme faaliyetleri ile öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve tutumları ifade eden standart öğesinin yer aldığı ölçülebilir amaç cümleleri yazılacaktır. Genel amaç ve amaçlar; “yapabileceksiniz, uygulayabileceksiniz, vb.” ifadeleri ile bitirilecektir. (Modül bilgi sayfasından alınır.) 12/28/12

43


Giriş • Öğrenciye doğrudan hitap eden ifadeler kullanılmalıdır. • Öğrenciye, modülle kazandırılacak yeterliğin ve bunu öğrenmesinin meslek hayatı için neden önemli olduğu anlatılmalıdır. • Ortalama olmalıdır. 12/28/12

100-200

kelime

arasında 44


Öğrenme Faaliyetleri

12/28/12

45


Amaç Öğrenme faaliyeti sonunda ulaşılacak ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve tavırları kapsayan öğrenci, koşul, standart ve davranış öğelerinin bulunduğu ölçülebilen bir amaç cümlesi yazılacaktır.Ayrıca konunun içeriği hakkında çok kısa bilgi verilebilir. (İşlem analiz formu ve modül bilgi sayfasından yararlanılır.) 12/28/12

46


Araştırma Öğrenciyi faaliyete hazırlamak, araştırma, değerlendirme, yorumlama becerisi kazandırmak amacı ile yazılır. Öğrenciye, öğrenme faaliyetini destekleyecek şekilde, gezi, gözlem, tartışma, grup çalışması, rapor hazırlama, sunma ve öğrenmeyi öğrenmeye yönlendirecek öneriler yazılacaktır. Araştırma konusu kısa ve öz olmalıdır. Ağır ve uzun konulardan kaçınmak gereklidir. 12/28/12

47


Bilgi konuları; Bu bölümler, öğrencinin kazandığı ve becerileri doğru sergileyebilmesi için ihtiyaç duyulan konuları içerir. Bilgi konularına konu başlıkları ile başlanacaktır. (İşlem analiz sayfasının bilgi bölümündeki konu başlıkları doğrultusunda hazırlanır.) 12/28/12

48


Bilgi sayfası düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: • Öğrencilere ve öğretmenlere başka kaynaklardan (internet adresleri, diğer modüller, kaynak kitaplar vb.) hatırlayacakları veya yararlanacakları bilgiler için öneriler verilir . • Faaliyette kullanılacak araç gereçler hakkında gerekli bilgiler verilmelidir. • Bilgi sayfaları grafik, resim, tablo, çizim, özel kelime listeleri, diyagram, proje planları vb. unsurlarla zenginleştirilmelidir. 12/28/12

49


Uygulama Faaliyeti Öğrenme faaliyetinin verimli uygulanmasına ilişkin tavsiyeler, öneriler, öğrencinin uygulama esnasında yararlanacağı kişi, kurum, kuruluşlar ve yazılı kaynaklar belirtilecektir. (İşlem analizinden yararlanılır.) 12/28/12

50


• Faaliyet sonunda kazandırılacak beceri/davranış için gerekli uygulamalar yer alır, • İşlem analizlerinde yer alan beceriler hedeflenir, • İşlem analizlerinde yer alan işlem basamaklarını kazandıracak uygulamalar yer alır, •

İşlem analiz formlarında yer alan tavır-tutumlar yansıtılır,

• “Aşağıdaki uygulamaları verilmelidir 12/28/12

yapınız”gibi

talimatlar 51


İŞLEM BASAMAKLARI • Öğrenciden yapılması istenen

işlem basamakları yazılır. ·Bu faaliyetler numaralandırılmaz. · İşlem basamakları eylem bildiren fiille başlar; okuyunuz, izleyiniz, vb. · Öğrenciye hitap edilerek yazılır, öğrencinin anlayabileceği bir dil kullanılır. · Eğer faaliyete arka sayfada devam ediliyorsa bu bir dipnotla sayfanın alt kısmında belirtilmelidir. · Öğrenci, öğrenme faaliyetleri ve kendi kendine uygulanan testler bittikten sonra ölçme değerlendirme yapılır. 12/28/12

ÖNERİLER

(işlemin yapılmasına yönelik öneriler) Öğrenciye davranışı kazanabilmesi için gerekli olabilecek özel talimatlara yer verilir. Özel talimatlar doğrudan hitap ettiği davranışa yönelik olarak yazılır. Kullanılacak yöntem ve teknikler yazılır. Bu sütunda aşağıdaki konulara ilişkin açıklamalar yer almalıdır. - Özel güvenlik tedbirleri - Görsel malzemeler (çizim, grafik, şekil, fotoğraf vb.) - Uyarılar ve yönlendirme - Faaliyet hakkında ek bilgi - Gerekli özel kaynaklara nasıl ulaşılacağı vb. - Öğrencinin yararlanabileceği kaynaklar önerilir. - Faaliyet hakkında ek bilgilere yer verilir. 52


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrenme faaliyetinin belirli bir aşamasında veya sonunda öğrencinin kazanması gereken davranışı kazanıp kazanmadığını kendi kendine ölçme imkanı tanıyan ölçme araçları hazırlanmalıdır. (Ölçme değerlendirme uzmanları ile iletişim içinde hazırlanmalıdır.)

12/28/12

53


Ölçme aracında bulunması gereken özellikler •

Ölçme aracı kazandırılmak istenen davranışları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Ölçme aracı uygulanabilirliği açısından kullanışlı olmalıdır.

Ölçme araçlarını oluşturan maddeler standart ve koşulları içerecek şekilde düzenlenmelidir.

12/28/12

54


OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI )

•    Her faaliyetin sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği

ölçme aracı yer almalıdır.

• Test hazırlanırken açık ifadeler kullanılmalı, •

• Uygulamalı olanlar hariç, kendi kendine uygulanan testlerin bir sayfa ile sınırlandırılmalı, modül sonunda cevap anahtarı yer almalıdır. • Öğrencinin faaliyet sonunda kazanacağı bilgi ve beceriler ölçülmelidir. •

Tüm test türleri kullanılabilir. ( çoktan seçmeli, doğru – yanlış, eşleştirme.. vb. )

12/28/12

55


CEVAP ANAHTARI

12/28/12

Cevap anahtarı, modül sonunda yer almalıdır. Değerlendirme için kriterler belirlenmelidir.

56


Uygulamalı Test • Faaliyette kazanılan davranışları ölçen araçlar hazırlanmalıdır. • Değerlendirme için kriterler belirlenmelidir.

12/28/12

57


DEĞERLENDİRME

∀• Değerlendirme kriterlerine göre yapılmalıdır. ∀• Başarı kriterinin altında olan öğrencilere

faaliyeti tekrarlaması önerilmelidir.

12/28/12

58


MODÜL DEĞERLENDİRME

12/28/12

59


PERFORMANS

TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)

Öğrencinin modül sonunda kazandığı yeterliklerin kazanılıp kazanılmadığı ölçülmelidir.Öğrenci yeterliklerinin ölçme kriterleri belirlenir.

Bilgi, beceri, tavır-tutum ve davranışları ölçen, çeşitli ölçme araçları önerilebilir.

Öğrencinin kazanımlarının ölçülmesinin yanı sıra, sürecin değerlendirileceği (öğrenci bilgi ve gözlem dosyaları) portföylerde önerilebilir.

12/28/12

60


DEĞERLENDİRME • Kazanımların nasıl değerlendirileceğine yönelik öneriler yapılır. • Öğrenciler yeterliği kazanma durumuna göre bir sonraki modüle geçmeleri yada modül tekrarına yönlendirilmelidir.

12/28/12

61


ÖNERİLEN KAYNAKLAR VE KAYNAKÇA • Kitap, dergi ve diğer kaynaklar alfabetik olarak düzenlenmelidir. • Alfabetik düzenleme yazarın soyadının ilk harfine göre olmalıdır. • Soyad yazıldıktan sınra yazarın adı yazılmalıdır. • Kitabın adı, basım yeri , ili ve yılı yazılır. 12/28/12

62


Teşekkürler

12/28/12

63

Presentazione di PowerPoint  

PROJE ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER PROJE ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER  Yaşam boyu öğrenme politikası oluşturmak Yaşam boyu öğr...