Page 43

İthalin Teşvik Belgesi Şartlarına Uygun Olamaması Halinde Ertelenen Verginin Ödenecek Vergiler Hesabına Devri Yukarıdaki örnekte, ithalin teşvik belgesindeki şartlara uyularak yapıldığı kabul edilmiştir. Ancak ithalat, teşvik belgesindeki belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilemez ise ertelenen KDV’nin cezalı olarak ödenmesi gerekecektir. Bu durumda ertelenen KDV’nin ödenmek üzere Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına devri aşağıdaki şekilde kaydedilir. BORÇ

ALACAK

31.08.2006 392.DİĞER KDV 392.02.01. Teşvikli Yatırım Ertelenen KDV

18.000.-

360.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 360.01.05.Ödenecek KDV

18.000.-

Ertelenen KDV’nin Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına Devir ve Tahakkuk Kaydı /

f- İthalin Teşvik Belgesi Şartlarına Uygun Olamaması Halinde Ertelenen Verginin İndirilecek Vergiler Hesabına Devri İthalat, teşvik belgesindeki belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmez ise yukarıda tahakkuku yapılan verginin ödeme makbuzuna dayanarak,192.Diğer KDV hesabı, indirilmek üzere 191.İndirilecek KDV devir edilerek kapatılır.

BORÇ

31.08.2006 191.İNDİRİLECEK K.D.V 191.01.01.02. İthalattan-Alış KDV 192.DİĞER KDV 192.02.01. Teşvikli Yatırım Ertelenen KDV

ALACAK

18.000.18.000.-

Ertelenen KDV’nin İndirilecek KDV,hesabına Devir Yevmiye Kaydı / g-Teminatın Çözülmesi Teminatın Çözülmesi ile nazım hesapların kapatılması için aynı kayıt yapılır.

39

Microsoft Word - IthalatKayitlari  

Amaçlar 1. İthalatta kullanılan ödeme şekillerine göre muhasebe kayıtlarını öğreneceksiniz. 2. İşletmenin ithalattaki KDV işlemlerini kayıt...

Microsoft Word - IthalatKayitlari  

Amaçlar 1. İthalatta kullanılan ödeme şekillerine göre muhasebe kayıtlarını öğreneceksiniz. 2. İşletmenin ithalattaki KDV işlemlerini kayıt...

Advertisement