Page 22

Örnek: Toplam 30.000.-YTL harcama yapılarak üretime alınan makine aktifleştirilmiştir.

BORÇ

ALACAK

30.000.-

253.TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 253.002.X Makinesi

258.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 258.007.Montajdaki Makineler

30.000.-

Montajı yapılan makinenin aktifleştirilmesi /

1.3. Mal Mukabili İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)

İhracatçı açısından en riskli ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malı sevk eder, sevkıyata ait vesaiki doğrudan veya herhangi bir bedel tahsil edilmeksizin teslim edilmek üzere bir banka kanalıyla ithalatçıya gönderir. Vesaiki teslim alan ithalatçı, malları gümrükten çeker, satıcı ile aralarındaki mutabakata göre tespit olunan süre içinde mal bedelini öder. Bir bakıma veresiye alış olarak ifade edilebilir. İthalatçı malları aldığı halde ödemeyi yapmayabilir.

18

Microsoft Word - IthalatKayitlari  

Amaçlar 1. İthalatta kullanılan ödeme şekillerine göre muhasebe kayıtlarını öğreneceksiniz. 2. İşletmenin ithalattaki KDV işlemlerini kayıt...

Microsoft Word - IthalatKayitlari  

Amaçlar 1. İthalatta kullanılan ödeme şekillerine göre muhasebe kayıtlarını öğreneceksiniz. 2. İşletmenin ithalattaki KDV işlemlerini kayıt...

Advertisement