Page 14

Diğer taraftan ticari mal veya ilk madde yerine duran varlık ithal edildiğinde 159 nu’lu hesap yerine 259 Verilen Avanslar hesabının kullanılması gerekmektedir.

1.2. Akreditifli İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

Akreditif, ithalatçı firmanın talebi doğrultusunda, malların yüklendiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin, belirlenen süre içinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirli bir meblağın ihracatçıya ödeneceğini taahhüt eden şartlı bir banka garantisidir. Diğer taraftan alıcı ve satıcı açısından yüksek güvence sağlayan ve ticaret yapanların şahsi itibarları yerine bankaların taahhüdünün ön plana çıktığı bir ödeme şeklidir. Akreditif, hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı koruyan bir işlemdir. İhracatçı, malların sevkini müteakip akreditif şartlarına uygun vesaiki bankasına ibraz ettiği takdirde ödemenin kendisine yapılacağının garantisi altındadır. İthalatçı ise sevkiyat gerçekleştirilmeden ödemenin yapılmayacağını ve ihracatçıya ancak uygun vesaik ibrazı karşılığında ödemenin yapılacağı güvencesindedir. Bu bölümde vadeli ve peşin akreditif işlemleriyle mal ithalatı ve duran varlık ithalatı örneklendirilmektedir. Akreditifli ödeme şeklinde aşağıdaki süreç izlenir;

10

Microsoft Word - IthalatKayitlari  

Amaçlar 1. İthalatta kullanılan ödeme şekillerine göre muhasebe kayıtlarını öğreneceksiniz. 2. İşletmenin ithalattaki KDV işlemlerini kayıt...

Microsoft Word - IthalatKayitlari  

Amaçlar 1. İthalatta kullanılan ödeme şekillerine göre muhasebe kayıtlarını öğreneceksiniz. 2. İşletmenin ithalattaki KDV işlemlerini kayıt...

Advertisement