Page 1

İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim kanunun getirdiği faydalar nelerdir? Bu kanunla beraber çırak,kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak meslek eğitimine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Öğrencilere beceri eğitimlerini sanayide yapma imkanı sağlamıştır. 2) İş güvenliği ne demektir? İş yerlerinde işin yapıldığı sırada meydana gelebilecek tehlikelere karşı, çalışanları, çalışmaları,tesis ve makinaları korumak amacıyla yapılan teknik ve sistemli çalışmalara iş güvenliği denir. 3) Çalışanlara yönelik iş güvenliği kaça ayrılır? Çalışanlara yönelik iş güvenliğiyle ilgili üç unsur vardır. 1) İş güvenliği 2) İşletme güvenliği 3) Üretim güvenliği 4) İş güvenliği ilkeleri nelerdir? 1) Tehlikeli durum ve davranışlara girmeme 2) Yapılan işe uygun araç,gereç ve malzeme kullanımı 3) Otomasyona gitme 4) Kişisel koruyucuların kullanımı 5) Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar nelerdir? 1) Biyolojik tehditler 2) Kimyasal tehditler 3) Fiziki tehditler 6) Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlardan biyolojik tehditler nelerdir? 1) Mikropla bulaşmış maddeler ve hayvanlar 2) Havada,suda ve toprakta bulunan bulaşıcı hastalık etkenleri 7) Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlardan kimyasal tehditler nelerdir? 1) Tabii tehditler 2) Yapay tehditler 3)Endüstriyel kirlilik 4) Hava ve suların kirliliği 8) Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlardan fiziki tehditler nelerdir? 1) Termal konfor 2)Işık şiddeti ve aydınlatma bozukluklar 3) Renk ve insan üzerindeki etkisi 4) Ses ve gürültü 9) Isı stresi ne demektir? İnsan sabit ısılı bir canlı olduğundan vücut ısısını sabit tutmak zorundadır. Uygun olmayan bir ortamda bünyenin ısısını sabit tutma çabasına ısı stresi denir. 10) Yeterli aydınlatmanın sağladığı avantajlar nelerdir? 1) Yaralanma azalma 2) Üretimde ve mamül kalitesinde artış 3) Moral üzerinde iyi etki 4) Daha iyi görünüş ve düzen 11) Gürültü ne demektir? İşyerlerinde çalışanların ve çalışılan aletlerin etrafı rahatsız edecek şekilde çıkardığı istenmeyen seslere gürültü denir. 12) İş kazası ne demektir? Sigortalının;1) işyerinde işin yapıldığı sırada2) görevli olarak başka bir yere gönderilmesi yüzünden 3) işverenin sağladığı servis aracıyla işe geliş ve gidişlerde meydana gelen kazalarda 4) Emzikli kadın sigortalının süt vermek için ayrılan zamanlardan birinde hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır. 13) İş güvenliğini sağlamak için gerekli olan başlıca unsurlar nelerdir? 1) Akıllıca hareket etmek 2) sorumluluk duymak 3) İşe uyum sağlamak 4) güvenlikle ilgili her kurala uymak 5) koruyucu güvenlik aletlerini kullanmak 14) İnsanların kazanın meydana gelmesindeki rolü nedir? 1) Eğitim ve bilgi eksikliği 2) Dalgınlık,dikkatsizlik,ilgisizlik,düzensizlik 2) Bedenin işe uyumsuzluğu 4) Aile düzeni 5) Psikolojik faktörler 6) Beslenme yetersizliği 15) Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar nelerdir? 1) Sıhhi tesisat 2) Elektrik tesisatı 3) Isıtma 16) Sıhhi tesisat ne demektir? Temiz suyun kirlenmesini önleyerek,kullanma yerlerine iletilmesini,kirli ve pis suların uygun şekilde toplanarak,bina dışına taşınmasını sağlayan boru tesisine sıhhi tesisat denir. 17) Sıhhi tesisat kaç gruba ayrılır?Yazınız. 1) Temiz su tesisatı(Soğuk su tesisatı,sıcak su tesisatı) 2) Pis su tesisatı 3) Isıtma tesisatı(Sıcak sulu ısıtma tesisatı,buharlı ısıtma tesisatı,klima tesisatı) 4) Havalandırma tesisatı


18) Elektrik enerjisi nasıl elde edilir? Kömür,petrol ve nükleer tepkilerden elde edilen ısı yada akarsuların gizli enerjisinin harekete dönüşmesi ile elektrik enerjisi elde edilir. 19) Elektrik enerjisinin faydalanma alanları nelerdir 1) Aydınlatma 2) Ulaştırma 3) Sanayi 4) Isıtma 5) Kaplamacılık 6)Tıp 7) Haberleşme 20) İşyerlerinde elektrikli cihazların kullanımı sırasında dikkat edilecek hus. nelerdir? 1) Topraklı priz kullanılacak 2) Düşük voltajda kullanılmayacak 3) Cihazlar nemli ortamlardan korunarak temizlik bakım ve onarımları aksatılmayacak 4) Cihazlar talimatnameye uygun olarak kullanılacak arıza halinde servis çağrılacak 5) İletkenlerde sıyrık ve zedelenme olmayacak 6) Eskiyen cihazlar yenisiyle değişecek 7) Cihazlara çocuklar yaklaştırılmayacak 8) Kullanılmadığı zaman fiş prizden çekilecek. 20) 21) Sigorta ne işe yarar? Kısaca açıklayınız. Elektrik besleme hatlarını fazla yüklerden ve kısa devre akımlarından koruyarak elektrik enerjisi ile çalışan alıcıların ve kullanıcıların bir kazaya karşı güvenliklerini sağlamaya yarar. 22) Topraklama ne demektir,niçin yapılır?Kısaca açıklayınız. Topraklama elektrikli alet gövdesi ile toprak arasında yapılan bağlantıya denir. Alet içinde herhangi bir arıza veya kısa devre varsa,akım metal gövdeden topraklama iletken ile toprağa doğru akıtılır. 23) Isıtma araçları nelerdir? a) Taşınabilir ısıtma araçları 1) Elektrik sobaları 2) Gaz sobası 3) Havagazı sobası 4) Mangal b) Sabit ısıtma araçları 1) Ocaklar 2) Şömineler 3) Kat kalorifer cihazları 4) Buhar kazanları 5) Düşük basınçlı kazanlar 24) İşyerlerinde kullanılan el aletleri nelerdir? 1) Kesici aletler 2) Vurma aletleri 3) Sıkıştırma aletleri 4) Ölçme ve kontrol aletleri 5)Markalama aletleri 25) El aletlerini kullanırken oluşabilecek kazalara karşı alınacak tedbirler nelerdir? 1) Yapılan işe uygun alet seçilmeli 2) Aletler temiz kullanılmalı ve her iş başlangıcında ve bitiminde sağlamlığı kontrol edilmeli 3) Her aletin kendine ait yeri olmalı 4) Sivri aletler ceplerde taşınmamalı 5) Aletlere gereğinden fazla kuvvet uygulanmamalı 6) Yontma işlerinde emniyet gözlüğü kullanılmalı 7) Tezgah üzerinde yalnız gerekli aletler bulundurulmalı. 26) İş yerlerinde kullanılan elektrikli alet ve makinalar nelerdir? 1) Elektrikli el matkapları 2) Elektrikli el testereleri 3) Elektrikli el taşlama çarkları 3) Talaşlı imalat makinaları 5) Torna tezgahları 6) Freze tezgahları 7) Zımpara tezgahları 8) Ağaç işleme tezgahları 9) Metal testereleri 10) Matkaplar 11) Presler 12) Vargeller 13) Giyotinler 14) Saç makasları 15) Kaynak makinaları 16) Ölçme,Ayar ve kontrol makinaları 27) Kişisel korunma araçlarından solunum sistemini koruyan araçlar nelerdir? 1) Kapalı sistem solunum cihazları 2) Hortumlu solunum cihazları(maskeleri) 3)Süzgeçli solunum cihazları 4) Hava tesisatından hava temin eden solunum cihazları 28) Ellerin korunmasında kullanılan eldivenler hangileridir? 1)Asbest eldiven 2) Bez eldiven 3) Deri eldiven 4) Tek parmaklı eld. 5) İki parmaklı eld. 29) Gözlerin korunmasında kullanılan gözlüklere birkaç örnek veriniz. 1) Toz gözlüğü 2) Kaynakçı gözlüğü 3) Asit gözlüğü 4) Darbelere dayanıklı gözlük 30) Başın korunmasında kullanılan koruyucular nelerdir? 1) Kask 2) Baret 3) Miğfer 31) Ayakların korunmasında kullanılan özel ayakkabılar nelerdir? 1) Aspest çizme 2) Lastik çizme 3) Kasık çizme 4) Çelik uçlu botlar 32) İş yerlerinde kullanılan iş elbiselerinin başlıcaları nelerdir? 1) Asbest tulum 2) Kazancı tulumu 3) Suni deri yağmurluk 4) Kaynakçı önlüğü 4) Kaynakçı tozluğu 6) Torba yükleme ceketi 7) İş pantolon ve ceketi 8) Lastik önlük


33) Makine ve tezgahlarda kullanılan koruyucu aparatların temel prensipleri nelerdir? 1) Tehlike işten uzaklaştırılmalıdır. 2) Tehlikeden korumalıdır. 3) Kullanıcı ve etraftakileri korumalıdır. 4) Verimi arttırmalıdır. 5) Sağlam dayanıklı ve Bakım,onarıma uygun olmalıdır. 6) İyi tespit edilmelidir. 7) Kullanışlı ve kullanımı kolay olmalıdır. 8) Yeni tehlikeler yaratmamalıdır. 34) Makine ve tezgahlarda kullanılan başlıca koruyucular nelerdir? 1) Sabit koruyucular 2) Mekanik koruyucular 3) Elektrikli koruyucular. 4) Elektronik koruyucular 5) Özel koruyucular 35) Meslek hastalığının tanımını yapınız. Meslek hastalığı işçinin çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlayan sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık,sakatlık veya arıza halleridir. 36) Sosyal sigortalar kurumu sağlık işlemleri tüzüğüne göre meslek hastalıkları kaç gruptur ? Grupları maddeler halinde yazınız. 1) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları 2) Mesleki cilt hastalıkları 2) Mesleki solunum sistemi hastalıkları 4) Mesleki bulaşıcı hastalıklar 5) Fiziki etmenlerle olan meslek hastalıkları 37) İşyerlerinde meslek hastalığına neden olabilecek fiziki faktörler nelerdir? 1) Termal konfor (Hava sıcaklığı,termal radyasyon,nem,hava akım hızı) 2) Aydınlatma 3) Basınç 4) Radyant enerji 5) Gürültü 6) Titreşim 38) İşyerlerinde meslek hastalığına neden olabilecek kimyasal faktörler nelerdir? 1) Tozlar (Lifli tozlar,kanserojen tozlar,radyoaktif tozlar,alerjik tozlar,nötr tozlar) 2) Gaz ve buharlar ( Boğucu gazlar,tahriş edici gazlar,sistemik gazlar,uyuşturucu gazlar) 3) Çözücüler (Primer tahriş ediciler,allergen maddeler) 39) İşyerlerinde meslek hastalığına neden olabilecek biyolojik faktörler nelerdir? 1) Hastalık yapan mikropla bulaşmış maddelerle veya hayvanlarla çalışanlara geçebilecek hastalıklar. 2) Çalışma çevresinden (Toprak,hava ve sudan ) gelebilecek hastalıklar. 40) Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek tedbirler nelerdir? 1) Tıbbi tedbirler 2) İşyerinde çalışma çevresine ait tedbirler 3) İşçiye ait tedbirler. 41) Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek tıbbi tedbirler nelerdir? 1) İşe giriş tıbbi kontrolleri 2) Periyodik tıbbi kontroller 3) Eğitim ve uyarma 42) Meslek hastalıklarına karşı işyerinin alacağı tedbirler nelerdir? 1) Kullanılan zararlı maddenin değiştirilmesi 2) Kapalı çalışma yöntemi 3) Ayırma 4) Havalandırma 5) Nemli(Islak) çalışma yöntemi 6) Sürekli temizlik ve bakım 7) İşyeri üretim ve planlaması 8) İşyeri ortamında zaman zaman analizler yapmak 43) Meslek hastalıklarına karşı işçinin alacağı tedbirler nelerdir? 1) Kişisel korunma araçlarının kullanımı 2) Eğitim 44) Kaza ne demektir? Açıklayınız. Ne zaman meydana geleceği bilinmeyen,önceden planlanmamış ve oluştuğunda sık sık kişisel yaralanmalara,sakatlanmalara,makine,alet ve çevrenin zarara uğramasına sebep olan olaya kaza denir 45) Kaza zincirini meydana getiren sebepler nelerdir? 1) Doğa ve sosyal yapı 2) Kişisel kusurlar 3) Güvensiz davranış ve Şartlar 4) Kaza 4) Yaralanma 46) Kazaları genel olarak analız ediniz? 1) Trafik kazaları 2) Deniz kazaları 3) Hava kazaları 4) Tren kazaları 5) Orman kazaları 5) Av kazaları 7) Ev kazaları 8) Spor kazaları 9) İş kazaları 47) Yaralanmalarda analiz neye göre yapılır? 1) Yaralanmanın ağırlığına göre 2) Yaralanmanın cinsine göre 48) Yaralanmanın ağırlığına göre analiz nasıl yapılır? 1) Hafif yaralanmalar 2) Ağır yaralanmalar 2) Ölümle sonuçlanan yaralanmalar.


49) Yaralanmanın cinsine göre analiz nasıl yapılır? 1) Baş ve boyun yaralanmaları 2) Göz yaralanmaları 3) Dış beden yaralanmaları 4) Kol yaralanmaları 5) El ve parmak yaralanmaları 6) Ayak ve ayak parmağı yaralanmaları 7) Bacak yaralanmaları 8) İç organ yaralanmaları 9) Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan yaralanmalar 50) Yaralanma şiddeti hangi esaslara göre belirlenir? 1) Yaralanma ile sonuçlanmayan kazalar 2) Tedavi gerektirmeyen ancak bir günden fazla işten kalmayı gerektiren yaralanmalar 3) Tedavi gerektiren ancak bir günden fazla işten kalmayı gerektirmeyen yaralanmalar 4) 20 günden fazla işten kalacak tedaviyi gerektiren kazalar 5) Sürekli iş görmezlik ve ölüm ile sonuçlanan kazalar 51) İş kazaları sonucunda meydana gelen zararlar kaça ayrılır? 1) Görünen (Doğrudan) zararlar 2) Görünmeyen (Dolaylı) zararlar 52) İş kazaları sonucu meydana gelen görünen zararlar nelerdir? 1) Makine-Techizat hasarı 2) tazminat ödemeleri 3) İlk yardım masrafları 4) Diğer tıbbi masraflar(Doktor,ilaç,tedavi masrafları,Sosyal yardım ödenekleri) 53) İş kazaları sonucu meydana gelen görünmeyen zararlar nelerdir? 1)Kaybolan iş günü 2)Kaybolan iş gücü 3)Üretim kayıpları 4)Toplumun uğradığı zararlar 54) İş kazaları sonucunda düzenlenen kaza raporları ne için düzenlenir? Kaza raporları hukuki problemlerin çözümü ve yaralanmaların derecesinin tespiti için düzenlenir.Ayrıca kazanın tekrar etmemesi için alınması gereken tedbirlerin tespiti için de önemlidir. 55) Kaza raporları hangi durumlarda mutlaka düzenlenmelidir? 1) Hafif yaralanma ile sonuçlanan kazalar 2) Ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar 3) Ölümle sonuçlanan kazalar 4) Yaralanma meydana gelmeyen kazalar 56) Kanamalar şiddetine göre kaça ayrılır? 1) Hafif kanamalar 2) Orta şiddette kanamalar 3) Şiddetli kanamalar 57) Yanıklarda ilk yardım nasıl yapılır? Kazazedenin elbisesi tutuşmuşsa suyla yoksa yanan kısım yere gelecek şekilde yatırılarak varsa halı kilim battaniye vb. ile sarılarak yoksa üzerine toprak kum dökülerek söndürülür. Daha sonra elbise varsa kesilerek çıkarılır.Yanığa elle dokunulmaz.Yanık üzerinde büller yoksa gazlı bezle sıkıca büller varsa gevşek olarak sarılır.Yanık elbise altında ise elbise soyulmadan temiz bez veya çarşafla örtülür.Şok ihtimaline karşı üzeri battaniyeyle örtülür. Geniş yanıklarda en kısa zamanda hastaneye sevk edilir. 58) Kırıklarda ilk yardım nasıl yapılır? Şok ihtimaline karşı kazazede yatay olarak yatırılır.Kırık kısım üzerindeki elbiseler sarsmadan keserek çıkarılarak kanama varsa durdurulmalıdır.Yara varsa temizlenerek mikropsuz malzeme ile kapatılmalıdır.Kırık kısmın yanına tahta,sopa gibi sert malzemeler konularak araları pamuk,bez gibi malzemeyle beslenerek enlice bir bezle sarılarak hareket etmeyecek şekilde tespit edilmelidir.Kazazedenin üzeri ne battaniye örtülmeli ve sevk sırasında sarsılmamalıdır.Varsa ağrı kesici iğne yapmakta yarar vardır. 59) Çıkığın belirtileri nelerdir? Ağrı mafsal hareket ettirilmediğinde de vardır.Hareket ettirmek zordur, hareket halinde ağrı çok şiddetli olur.Çıkık mafsalda kan toplanarak şişme sonucu normal olmayan durum meydana gelir.Şok oluşabilir. 60) Boğulmayı meydana getiren sebepler nelerdir? 1) Solunum yolları veya akciğerleri tıkayan sebepler(Suda boğulma,gazlardan dolayı boğulma,düğme,para vb. maddelerin nefes borusuna kaçması) 2) Asılma veya boyunun sıkılması 3) Yüzükoyun yatan çocuğun ağız ve burnunun yastıkla tıkanması 4) Boğazda tahribat yapan yanık,alerji veya böcek sokması ile oluşan şişme sonucu boğazın tıkanması. 61) Sun’i solunum metotları nelerdir? 1) Ağızdan ağza suni solunum 2) Schacfer Metodu 3) Holger-Nielsen Metodu 62) Zehirlenme kaç yolla olur? Yazınız. 1) Solunum yolu 2) Ağız yolu 3) Cilt yolu (Bulaşma ile,Zehirli hayvan ısırması veya sokması ile,yapılan iğne ile)


63) Ağız yolu ile zehirlenmede yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır? 1) Bol su içirilir ve alınmış olan zehir sulandırılır.Zehrin midede emilmesini yavaşlatmak için varsa süt,çırpılmış yumurta,zeytinyağı,un bulamacı içirilir. 2) Parmakla veya çatal kaşık sapıyla dil köküne bastırılarak,kusturmaya çalışılır. 3) Varsa müshil içirilerek bağırsağa geçmiş olabilecek zehir dışarı atılabilir. 4) Şoka karşı tedbir olarak yatırılıp battaniye ile örtülebilir. 64) Zehirli yılan sokması halinde yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır? Zehrin dağılmaması için sokulan kısım hareket ettirilmemelidir.Sokulan kısmın üst tarafı lastik veya kumaşla sıkılarak zehrin çabuk yayılması önlenir.Isırılan yere buz ve soğuk su tatbiki zehrin dağılmasını yavaşlatır.Sokulan ve ısırılan yer alkolle silinerek temiz bir jiletle çapraz olarak kesilip emilmesi faydalı ise de hekim yakınsa buna teşebbüs edilmemelidir.Zehirlenmeye karşı özel serum verilmelidir. 65) Solunum yolu ile zehirlenmede yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır? 1) Hasta zehirli maddeden uzaklaştırılarak açık ve temiz havaya çıkarılır. 2) Elbisesinin sıkı yerleri(yaka,kemer vb) gevşetilir 3) Baş arkaya bükülür solunum kolaylaştırılır.Solunum yetersiz ise suni solunum yapılır. 66) Bayılma hangi sebeplerle niçin meydana gelir? Korku,heyecan,sancılanma,aşırı yorgunluk,sıcak yerlerde uzun süre ayakta durulması gibi sebeplerle,beyine giden kanın ve dolayısıyla oksijenin yeterli olmaması sonucunda meydana gelmektedir. 67) Şok hangi sebeplerle niçin meydana gelir? Yaralanma,kanama,yanık,zehirlenme ve elektrik çarpması gibi hallerde kanın damar dışında toplanarak,dolaşan kan hacminin azalması ve dolayısıyla dokuların yeter miktarda kan ve oksijen alamaması sonucunda meydana gelir. 68) Elektrik çarpması nasıl meydana gelir?Çarpmanın şiddeti nelere bağlıdır? Elektrik akımının vücudun bir yerinden girerek ,diğer bir yerinden çıkması sonucu meydana gelir.Çarpma şiddeti ise Akım şiddetine,akımın geçiş süresine,akımın vücutta takip ettiği yola,vücudun ıslak yada kuru oluşuna göre değişir. 69) Ecza dolabında bulunması gereken malzemeler nelerdir? Gaz sargı bezi,üçgen sargı,tampon gaz bezi,flaster,yara bandı,elastik sargı,plastik örtü, makas,çengelli iğne,not defteri,kalem,ilk yardım el kitabı,el feneri,ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri belirten listedir. 70) Yanma olayının meydana gelmesi için hangi unsurların mutlaka birlikte olması gerekir? 1) Isı 2) Oksijen 3) Yanıcı madde 71) A sınıfı yangınlar hangi maddelerin yanmasıyla oluşur?Nasıl söndürülür? Kağıt,odun,pamuk,kumaş,çöp,saman gibi organik maddelerin yanmasıyla oluşur. Yangından doğan ısının su ve benzeri maddelerin soğutucu ve ısıtıcı etkisinden yararlanılarak söndürülür. 72) B sınıfı yangınlar hangi maddelerin yanmasıyla oluşur?Nasıl söndürülür? Sıvıların,yağların,boyaların,benzinin ve benzeri parlayıcı sıvıların yanmasıyla oluşur. Bu tip yangınlar hava ile teması keserek(Köpük,buhar,sis) ile boğmak suretiyle söndürülür. 73) C sınıfı yangınlar hangi maddelerin yanmasıyla oluşur?Nasıl söndürülür? Elektrik teçhizat ve ekipmanlarından çıkan yangınlardır.Söndürmek için söndürücü maddesi(sıvı,gaz,toz) iletken olmayan,yangın söndürme cihazları kullanılır. 74) Yangın söndürme cihazları kaç grupta toplanır? 1) Klasik tip yangın söndürme cihazları 2) Kimyevi tip yangın söndürme cihazları 75) Klasik tip yangın söndürme cihazları nelerdir? Su kovaları,kum kovaları,branda veya battaniye,kürek,kazma,balta,vb. 76) İş güvenliği hizmetlerini takip etmek için hangi kuruluşlar görevlidir? 1) Çalışma genel müdürlüğü 2) İşçi sağlığı dairesi başkanlığı 3) SSK Genel Müd. 77) Geçici iş görmezlik,daimi iş görmezlik veya ölüm ile sonuçlanan iş kazalarında Sigorta tarafından ne gibi maddi yardımlar yapılır? İlaç,tedavi giderleri,protez,çalışılmayan süre için ödenek,ölüm halinde cenaze masrafı,eş ve çocuklara maaş,tazminatlar.


İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1)