Page 1

1 1. Hidroliğin genel tanımı hangisidir? a) Hareket halinde bulunan katıların hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. b) Durgun halde bulunan katıların enerjilerini inceleyen bilim dalıdır. c) Durgun halde bulunan sıvıların enerjilerini inceleyen bilim dalıdır. d) Hareket halinde bulunan sıvıların hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. e) Hidrolik genel anlamda durgun veya hareket halinde bulunan sıvıların hareketlerini ve bunlarla ilgili tesis ve yapılarla olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. 2. İlk zamanlar hidrolik sistemlerde su kullanılmıştır. Daha sonraları su korozyona sebep olduğunda sistemlerde hangi tarihten itibaren yağ kullanılmaya başlamıştır? a) 1930 b) 1870 c) 1890 d) 1970 e) 1975 3. 1882’de caddelere yerleştirilen ana boru hatları ile basınçlı su dağıtan bir hidrolik sistem kurularak fabrikadaki makineleri basınçlı su ile çalışması sağlanan şehir aşağıdakilerden hangisidir? a) Münih b) İstanbul c) Londra d) Tunus e) New York 4. Akışkan enerji teknolojisi aşağıdakilerden hangisinden sonra gelişme göstermiştir? a) Dünya savaşı sonrası b) Haçlı seferleri sonrası c) Amerikanın bir numaralı devlet hale gelmesinden sonra d) Dünya savaşı sonrası e) Hiçbiri 5. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi hidrolik sistemler ( akışkanlar) ile çalışma yapmamıştır? a) Bazin b) Mourice Levy c) Chezy d) Adams e) Hepsi 6. ABD’ de Virginia gemisine toplarını hareket ettiren yağlı bir hidrolik sistem takılarak hidrolik tekniklerinde önemli bir gelişme sağlanmıştır. Bu sistemin yapımı aşağıdaki tarihlerden hangisidir? a) 1906 b) 1903 c) 1886 d) 1935 e) 1960 7. İlk hidrolik pres hangi tarihte Kim tarafından geliştirilmiştir? a) 1800 Darcy b) 1796 Archimedes c) 1796 Joseph Bramah d) 1796 Pascal e) Hiçbiri


2 8. Bir pompa kontrol ve bir motordan oluşan taşınabilir hidrolik sistemler geliştirildi. Böylece hidrolik sistemlerin takım tezgahları, otomobiller, tarım ve kazı makineleri, lokomotifler ve gemilerde kullanımı yaygınlaştı. Bu gelişme hangi tarihte yaşanmıştır? a) 1903 b) 1906 c) 1920 d) 1960 e) 1922 9. Hidrolik Pres Makineleri ilk hangi yüzyılda kullanılmaya başlandı? a) 16. yy b) 17. yy c) 18. yy d) 19. yy e) 20. yy 10. Dünyada ilk Hidrolik Model çalışmalarının yapıldığı Laboratuar hangi yılda kurulmuştur? a) 1920 b) 1930 c) 1940 d) 1950 e) 1960 11. Otomobillerin Hidrolik Fren Sistemlerinde, günümüzde kullanılan sıvı ve yağlar yerine, hidrolik fren sistemlerinde ilk kullanılan sıvı hangisi idi? a) Su b) Katran c) Yağ d) Gres e) Alkol 12. İlk Hidrolik Pres makinesi kim tarafından üretildi? a) Joseph Bramah b) Thomas Edison c) Graham Bell d) Newton e) Einstein 13. Hidrolik yasalarını ilk ortaya koyarak bu bilim dalının temellerini atanlar kimlerdir? a) Daniel Bernoulli - Stokes b) Joseph Bramah – Blasise Pascal c) Blaise Pascal – Daniel Bernoulli d) Novier – Stokes e) Joseph Bramah – William Froud 14. Sıvıların hareketini gösteren genel denklemler ilk olarak kim tarafından, ne zaman geliştirilmiştir? a) Blaise Pascal – 1650 b) Daniel Bernoulli – 1710 c) Joseph Bramah – 1740 d) Stokes – 1800 e) Novier – 1820 15. İnsanlar ilk olarak hidrolik sistemi nerede kullanmışlardır? a) Tarlalarını sulamak için b) Çok ağır yükleri kaldırmak için


3 c) Barajlarda d) Elektrik üretiminde e) Büyük kayaları kırmak için 16. İlk hidrolik dinamometreyi kim bulmuştur? a) Blaise Pascal b) William Froud c) Joseph Bramah d) Daniel Bernoulli e) Novier 17. Hidrolik ilkeler konusundaki ilk araştırmaları kim yapmıştır? a) William Froud b) Blaise Pascal c) Joseph Bramah d) Archimedes e) Stokes 18. Hidrolik sistemde ilk olarak hangi sıvı kullanılmıştır? a) Hayvansal yağlar b) Bitkisel yağlar c) Su d) Gres yağı e) Benzin 19. XIIIV.yy ilk yıllarında sürtünmesiz akışkanların matematiksel incelemesini kimler yapmıştır? a) Leonard Evler – Pascal b) Daniel Bernouilli – Leonard Euler c) Pascal – Brahmah d) Brahmah – Leonard Euler e) Daniel Bernouilli - Brahmah 20. Enerjinin korunumu ve momentum korunumu kanunu hangi tarihte Kim teşkil etmiştir? a) 17 Yy sonunda Isaac Newton b) 17 Yy sonunda Daniel Bernoulli c) 17 Yy sonunda Blaise Pascal d) 16 Yy sonunda Leonard Evler e) 15 Yy sonunda Leonardo da Vinci 21. İlk hidrolik sistemde çalıştırılan pistona gerekli basınç ne ile sağlanmıştır? a) Depo b) El pompası c) Elektrik motoru d) Hidrolik pompa e) Hidrolik motor 22. İlk geliştirilmiş hidrolik mekanizma hangi tür makinelerde kullanılmıştır? a) Matkap b) Pres c) Hidrolik testere d) İş makinelerinde e) Krikolarda 23. Hidrolik kelimesi ilk hangi uygarlık tarafından “HYDROAULİS” şeklinde kullanılmıştır? a) Roma imparatorluğu b) Eski mısır


4 c) Eski yunan d) Hint uygarlığı e) Büyük Britanya 24. Durgun sıvıların basıncı kaç yılında kim tarafından incelenmiştir? a) 1582-1621 Rayleigh b) 1726-1752 Bernoulli c) 1591-1617 Chezy d) 1623-1662 Pascal e) 1826-1841 Prandtl 25. Hidroliğin deneysel olarak 19yy.gelişirken hangi İngiliz ikilinin kuram ve uygulama arasında bir birleşim olmuştur? a) Cauchy navier b) barin chezy c) Pascal helanholtz d) Bernoulli stokes e) Rynolds rayleiyh 26. Rönesans’tan sonra hidrolik konusunda deneysel ve teorik çalışmaları kim yapmıştır? a) Leonard Euler b) Lord Kelvin c) İsaac Newton d) Leonardo Da Vinci e) Lord Rayleigh 27. Hareket kanunlarını kurup akışkan viskozitesi ve aletten akış direnci tarifesini kim geliştirmiştir? a) Osborne Reynolds b) İsaac Newton c) Galileo d) Blaise Pascal e) Evangalista Toricelli 28. Deney tankında su içinde gemi modellerini çekme tekniklerini kim geliştirmiştir ? a) William Froude b) Ludwig Prandtl c) Robert Manning d) Osborne Reynolds e) Henry Darcy 29. Geniş Rezervuar ( hazne suni göl) sulama ve su yolları ağlarını kimler planlamış ve inşaa etmiştir ? a) Romalılar b) Yunanlılar c) Mısırlılar d) Çinliler e) Kızılderililer 30. Hidrolik makinelerini ilk Kim ve ne zaman planlamıştır? a) M.Ö. 3. Yüzyıl Archimed b) M.:Ö. 2400 yılında Babilliler c) 1904 te ludwig Prandatl d) M.Ö 3000. Mennes e) M.S.100.yılda İskenderiyeli Hero 31. 19.yy ortalarında buhar pistonlarında sızdırmazlık malzemesi olarak döküm demir seçimiyle başlayan ilk sızdırmazlık elemanı hangisidir?


5 a) hidrolik b) conta c) o-ring d) destek bileziği e) v-ring 32. İlk kez 1895 yılında Richard klinger tarafından elde edilen,klingeri ticari ismi ile tanıtılan,asbestli conta adı ile de anılan conta hangisidir? a) mantarlı conta b) amyantlı conta c) kağıt conta d) kauçuk conta e) saç-hidrolik contalar 33. İkinci dünya savaşı sırasında sızdırmazlık malzemesi olarak tabii kauçuk yerine kullanılması için üretilen yalnız kastor esaslı hidrolik akışkanlarda kullanılan elastiklik özelliği ve aşınma direnci iyi olan kauçuk hangisidir? a) butadien kauçuk (br) b) nitril butadien kauçuk (nbr) c) butil kauçuk (ıır) d) polisülfid kauçuk (t) e) sitren butadien kauçuk (sbr) 34. Avrupa da ilk kez 1960’lı yıllarda küçük fakat yüksek devirli motorlarda kullanılan,kimyasal direnci çok yüksek olan keçe hangisidir? a) silikon keçe b) dudaklı keçe c) fluoroelastomer keçe d) kauçuk keçe e) dışı metal dın 3760 b tipi 35. Sızdırmazlık elamanı olarak kullanılan malzemelerin en eskisi hangisidir? a) deri malzeme b) plastik malzeme c) kauçuk malzeme d) metal malzeme e) Thermoplastik malzeme 36. İlk hidrolikli cihaz Kim tarafından hangi tarihte yapılmıştır? a) 1815-Pascal b) 1796-Bramah c) 1785-Newton d) 1780-Bernuolli e) 1820-movricelevy 37. Enerjinin korunumu yasasına kimin çalışmaları temel teşkil etmiştir? a) Pascal b) Toricelli c) Newton d) Leonardovina e) Bernuolli 38. İlk medeniyetlerde hangi ülkenin halkı hidrolik konusunda çalışmıştır? a) Asur b) Peru c) Mısır


6 d) Çin e) Şam 39. 18.yy hidroliğinin gelişmesi kimin çabaları ile olmuştur? a) Bernuolli b) Henry darcy c) Robert manning d) Ludwing prant e) Reynolds 40. Arşimed ünlü prensibini kaç yılında bulmuştur? a) M.Ö 300 b) M.Ö 250 c) M.ö 500 d) M.S 100 e) M.S 200 41. Hidrolik kelimesi su anlamına gelen hydor kelimesinden türetilmiştir. Hydor kelimesi hangi dil grubuna girmektedir? a) Farsça b) Eski yunanca c) Almanca d) İngilizce e) Türkçe 42. Hidrolik sistem içersinde yağlar ilk olarak hangi tarihte kullanılmıştır? a) 1930 b) 1932 c) 1925 d) 1928 e) 1956 43. M.Ö sıvıların çeşitli özellikleri sahip olduğunu ortaya çıkaran bilim adamı kimdir? a) Gordon Rittenhous b) Pascal c) Bernoulli d) Arşimed e) Brahmah 44. Pascal ve Bernoulli’nin hidroliğin yasalarını bulmadan önce insanlar sıvılardan nasıl yararlanıyorlardı? a) Durgun sıvıları kullanarak b) Sıvılara ısı enerjisi verilerek c) Hareket halindeki yada basınç altındaki sıvıları kullanarak d) Sıvıların kaldırma kuvveti e) Sıvıların sıkıştırılamaz olması 45. Bernoulli yasasına göre toplam basınç nasıl arttırılabilir? a) Sıvının geçtiği boru çapının küçültülmesi ile b) Sıvının geçtiği boru çapının büyütülmesi c) Akışkanın yüksekliği d) Sürtünme kayıpları e) Sıvının debisi 46. Akışkan enerji teorisi hangi dönemde geliştirilmiştir? a) 2.dünya savaşından sonra b) M.S. 100. yılda c) 1.dünya savaşından sonra


7 d) Rönesans döneminde e) M.Ö. 3. yüzyılda 47. Ludwig Prandtl’nın 1904’te geliştirdiği teori nedir? a) Serbest düşme kanunu b) Hidrostatik teorisi c) Bernoulli Teorisi d) Sınır tabaka teorisi e) Enerjinin korunumu yasası 48. İlk hidrolik cihazı kaç tarihinde, nerede ve kim tarafından icat edildi? a) 1796’ da Londra’da Brahmah tarafından icat edildi. b) 1650’de Londra’da Blaise Pascal tarafından icat edildi. c) 1882’de Londra’da Daniel Bernoulli tarafından icat edildi. d) 1906’da A.B.D.’de Arşimet tarafından icat edildi. e) 1943’te Almanya’da Gordon Rittenhouse tarafından icat edildi. 49. Hidroliğin temel yasalarını bulan fizikçi kimdir? a) Blaise Pascal b) Brahmah c) Gordon d) Gordon Rittenhouse e) Daniel Bernoulli 50. Hidrolik pompalar ve motorlar ilk olarak nerede ve kaç tarihinde kurulmuştur? a) 1796’da Londra’da b) 1906’da A.B.D.’de c) 1882’de Londra’da d) 1650’de Londra’da e) 1920’de A.B.D.’de 51. “Sıkıştırılmayan dengeli bir sıvı içindeki her basınç değişmesi, değerinden bir şey kaybetmeksizin bütün yönlere dağılır.” Yukarıdaki “hidrolik basınç” teorisinin temeli olan ilke hangisidir? a) Bernoulli ilkesi b) Pascal ilkesi c) Arşimet ilkesi d) Brahmah ilkesi e) Gordon Rittenhouse ilkesi

52. “Hidrolik pres, sıvıların sıkıştırılamaz olmasına ve basınçların bütün doğrultularına eşit ölçüde iletimine dayanır.”Yukarıdaki aygıtın çalışma ilkesi hangisidir? a) Gordon Rittenhouse ilkesi b) Arşimet ilkesi c) Brahmah ilkesi d) Pascal ilkesi e) Bernoulli ilkesi 53. Hidroliğin ilk uygulamalarında akışkan olarak su kullanılıyordu.tekstil ve Ağaç işleme preslerinde hangi Bilim adamı gerçekleştirmiştir? a) 18.yy Londra da Joseph Bramah b) W.G.Armstrong c) Harry Vickers


8 d) Jean Mercier e) William Froudu 54. 20yy’da 1936 yılında pilot kumandalı Emniyet Valfini kim bulmuştur? a) Hero b) Harry Vickers c) Blais d) Evan gelista Torricelli e) Motiotte 55. Bernoulli yasasını kim bulmuştur? a) H.Poincore b) Duhem c) Bousinesa d) Daniel Bernoulli e) Jean Mecier 56. W.G.Armstrong hangi buluşu geliştirdi? a) Pilot Kumandalı Emniyet Valfi b) Lastik ayırıcılı biriktirici c) Tekstil Ağaç işleme presleri d) Elektro hidrolik servovalf e) Hidrostatik ve Makine ve araç geliştirdi 57. Yerli Hidrolik valflerin küçük çapta seri olarak imalatı kaç yılında başlamıştır? a) 1936 b) 1950 c) 1965 d) 1958 e) 1960 58. ilk hidrolik devre pratik olarak hangi alanda kullanılmıştır? a) preslerde b) vinçlerde c) işletmelere d) insan bitki hayvanlara su sağlamak amacıyla e) hiçbiri 59. Arşimet meşhur prensibini hangi tarihte bulmuştur? a) Ms 3yy b) Mö 3yy c) Mö 5yy d) Ms 2yy e) 1685

60. ilk hidrolik makine ne zaman planlanmıştır? a) Ms 10 yy b) Mö 10 yy c) Mö 20 yy d) 1928 e) Mö 3yy


9 61. Yunanlılar ve Romalı lar su kemerleri, tüneler ve limanlarda hidrolik devre kullanmalarına rağmen devre hakkında bilmedikleri kavram nedir? a) hız kavramları b) akışkanın özelliği c) makina bilgisi d) hız ve diğer kavramlar e) akışkan taşımayı 62. Galileu hangi kanunla hidroliğe dolaylı olarak katkıda bulunmuştur? a) pascal b) newton c) serbest düşme kanunu d) ideal akışkan e) ivme 63. Hidrolik mekanizmaların çalışma ilkesini bilmek gerekmektedir bunlar aşağıdakilerden hangisidir? 1) Çok yüksek basınç uygulansa bile sıvıların sıkıştırılamazlıklarının korunmasıdır. 2) Çok yüksek basınç uygulandığında sıvıların sıkıştırılabilir olması 3) 17 Yy pascal tarafından bulunan ilkedir. a) 1-2 b) 2 c) 3 d) 1-3 e) 2-3 64. 17 yy pascal tarafından bulunan ilke aşağıdakilerden hangisidir? a) Sıvı sıkıştırılabilir olması b) Sıvının sıkıştırılamaz olması c) Sistem içerisinde sıvıya uygulanan basınç kabın her yanına aynı kuvvetle iletilmesidir. d) Sıvıların kaldırma kuvveti. e) Sıvılar kesme kuvvetine mukavemet edemezler. 65. İlk hidrolik mekanizma kim tarafından kaçıncı yüzyılda geliştirilmiştir? a) Pascal tarafından 17 Yy’da b) Joseph Bırahmah tarafından 18Yy. c) Bernouilli tarafından 19. Yy.da d) Joseph Bırahmah tarafından 19. Yy.da e) Arkhimedes tarafından 18. Yy.da 66. Hidrolik ilkeler konusundaki ilk araştırmalar kim tarafından hangi tarihte başlamıştır? a) Archimedes tarafından 250 yıllarında b) Joseph Bırahmah tarafından 18. Yy da c) Pascal tarafından 19.Yy da d) Bernouilli tarafından 19. Yy da e) Archimedes tarafından 350 yıllarında 67. İlk medeniyetlerde hidrolik sistem hangi amaç için kullanılmıştır? a) İnsanlara su sağlamak b) Hayvanlara su sağlamak c) Bitkilere su sağlamak d) Makinelerde e) İnsan, hayvan ve bitkilere su sağlamakta


10 68. Rönasanstan sonra hidrolik konusunda deneysel ve teorik çalışmaları kim yapmıştır ? a) Leonard Euler b) Lord Kelvin c) İsaac Newton d) Leonardo Da Vinci e) Lord Rayleigh 69. Hareket kanunlarını kurup akışkan vizkozitesi ve aletten akış direnci tarifesini kim geliştirmiştir ? a) Osborne Reynolds b) İsaac Newton c) Galileo d) Blaise Pascal e) Evangalista Toricelli 70. Deney tankında su içinde gemi modellerini çekme tekniklerini kim geliştirmiştir? a) William Froude b) Ludwig Prandtl c) Robert Manning d) Osborne Reynolds e) Henry Darcy 71. Geniş Rezervuar ( hazne suni göl) sulama ve su yolları ağlarını kimler planlamış ve inşaa etmiştir ? a) Romalılar b) Yunanlılar c) Mısırlılar d) Çinliler e) Kızılderililer 72. Hidrolik makinelerini ilk kim ve ne zaman planlamıştır ? a) M..Ö. 3. Yüzyıl Arshimed b) M.:Ö. 2400 yılında Babilliler c) 1904 te ludwig Prandatl d) M.Ö 3000. Mennes e) M.S.100.yılda İskenderiyeli Hero 73. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrenin ana elemanlarından biri değildir? a) pompa b) yağ deposu c) basınç anahtarı d) yön valfleri e) manometre 74. Hidrolik motorun devir sayısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) motora giren akışkanın miktarına göre b) hidrolik motorun gücüne göre c) akışkanın viskozitesine göre d) hidrolik pompanın gücüne göre e) valflerin yönüne göre 75. Akışkan gücü olarak basınçlı yağın kullanıldığı sistemler ……….……sistemlerdir? a) Pnomatik b) Hidrolik c) Mekanik d) Fiziksel e) Kimyasal


11 76. Akışkan gücü olarak basınçlı havanın kullanıldığı sistemler ……………sistemlerdir? a) Pnömatik b) Hidrolik c) Mekanik d) Fiziksel e) Kimyasal 77. Akışkanın birim alana uyguladığı kuvvete ………………..denir? a) Hız b) İvme c) Basınç d) Moment e) Kuvvet 78. Aşağıdakilerden hangisi Basınç birimi değildir? a) Pa b) N/m2 c) Bar d) PSI e) m/s 79. Sabit sıcaklık altında, bir kapta bulunan gazın basıncı veren eşitlik hangisidir? a) P1xA1=P2xA2 b) V1xT1=V2xT2 c) H1xV1=H2xV2 d) D1xA1=D2xA2 e) P1xH1=P2xH2 80. Sıvı cisimler mekaniğine ne denir? a) Silindir b) Akışkan c) Hidrolik d) Pnömatik e) Basınç 81. Bir cisim üzerine uygulanan kuvvetin, kuvvet alanına bölünmesiyle elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir? a) Debi b) Hidrolik değeri c) Basınç d) Hava miktarı e) Enerji değeri 82. Bir sıvı sütununun, tabanına yapmış olduğu basınç “P” nasıl hesaplanır? a) P= ρ g h b) P= ρ +g+ h c) P= ρ -g- h d) P= ρ /g h e) P= ρ g /h 83. Bir sıvının bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Durgun basınç b) Mutlak basınç c) Vakum basınç


12 d) Atmosfer basınç e) Hiçbiri 84. Manometre de okunan basınç değerlerine bir atmosfer basıncı ilave edildiğinde meydana gelen basınç değeri nedir.? a) Efektif Basınç b) Durgun Basınç c) Mutlak Basınç d) Hepsi e) Hiçbiri 85. Atmosfer basıncının altındaki basınca (negatif) ............... basıncı denir? a) Hava b) Hidrodinamik c) Vakum d) Pnömatik e) Pnömatik motor basıncı 86. Basınç ölçen cihazlara ne ad verilir? a) Psigonometre b) Debimetre c) Manometre d) Termometre e) Flowmetre 87. Atmosfer basıncı altındaki basınçlara vakum basıncı denir ve …………………ile ölçülür? a) Vakummetre b) Manometre c) Flowmetre d) Psigonometre e) Debimetre 88. Yerçekimi dikkate alınmadığında kapalı bir kap içinde bulunan bir akışkana A alanı ile bir F kuvveti uygulandığında meydana gelen basınç kuvveti hakkında ne söylenebilir? a) Kapın her noktasında aynıdır. b) Kapın her noktasında farklıdır. c) Kapın alt yüzeyindeki üst yüzeye göre daha büyüktür. d) Kapın üst yüzeyindeki alt yüzeye göre daha büyüktür. e) Kabın sağ tarafındaki sol tarafa göre daha büyüktür. 89. Hidrolik sistemde belirli kesitteki boruda veya belirli bir noktada birim zamanda geçen akışkan miktarı ve birimi aşağıdakilerden hangisidir ? a) Basınç b) Laminer akım c) Türbülanslı akım


13 d) debi e) Viskozite 90. Hidrodinamik prensibe göre; kesitleri farklı bir borudan akmakta olan bir akışkanın hızı ile kesitlerinin çarpımı sabittir. Kesit büyüdükçe akışkanın hızı………....., basıncı .………, debisi ise …………… Buna göre boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) artar-azalır-azalır b) azalır- artar-sabittir c) azalır-sabittir-artar d) artar-artar-azalır e) sabittir-azalır-artar 91. Bir sıvının bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Durgun basınç b) Mutlak basınç c) Vakum basınç d) Atmosfer basınç e) Hiçbiri 92. Birim kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarına ne denir? a) Debi b) Vakum c) Basma basınç d) Sızdırmazlık e) Hepsi 93. Birim zaman içinde birim kesitten geçen akış miktarı ve formülü aşağıdakilerden hangisidir? a) Laminer akış (m/sn) b) Türbülans (mm/saat) c) Debi (dm3/dak) d) Hiçbiri e) Basınç (p) 94. Belirli bir kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarına ............... denir.” Boş yere gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a) Debi b) Hidrolik miktarı c) Basınç d) Hava miktarı e) Enerji miktarı 95. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik valflerin görevlerinden biri değildir? a) Görevini bitiren akışkanı sistemde tutması. b) Hidrolik akışkanın basıncını kontrol etmek. c) Hidrolik akışkanın hızını kontrol etmek. d) Hidrolik akışkanın yönünü kontrol etmek. e) Hidrolik akışkanın yolunu açıp-kapatmak 96. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç nedir? a) Vakum basıncı b) Debi c) Mutlak basınç d) Viskozite e) Pascal prensibi


14 97. Bir sıvının bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Durgun basınç b) Mutlak basınç c) Vakum basınç d) Atmosfer basınç e) Hiçbiri 98. Birim zamanda iş yapabilme yeteneğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? a) Enerji = (iş/güç) b) Güç = (iş/zaman) c) Basınç = (kuvvet/alan) d) iş = (kuvvet.yol) e) Hiçbiri 99. Hidrolik sistemde kullanılan akışkanlarda hangi özellik istenmez? a) Viskozite uygunluğunun olmaması b) Aşınmayı önlemeli c) Yüksek kaynama noktası d) Su almama özelliği e) Yüksek yoğunluğu 100. Basınçtaki düşme hidrolik sistemdeki iç dirençlerin büyüklüğüne bağlıdır.İç dirençleri aşağıdaki parametrelerin hangisi etkilemez? a) Akış hızı b) Akış şekli c) İletim hattının uzunluğu ve akışkanın dağılımı d) Akışkanın temas ettiği yüzey kalitesi e) Piston çapı 101. Aşağıdakilerin hangisi hidrolikte basınç kaybı faktörü değildir? a) Akışkanın hızı b) Akışkanın şekli c) Kontrol hattının uzunluğu ve kontrol kesitinin şekli d) Viskozite e) Verim 102. Enerji besleme birimi hidrolik sistem için gerekli enerjiyi temin eder.Aşağıdakilerden hangisi bu birimin elemanı değildir? a) Basınç sınırlama valfı b) Pompa c) Hava d) Soğutucu e) Isıtıcı 103. Hidrolik akışkanın debisi çok yüksek veya akış yok ise sebebi nedir? a) Pompada kavitasyon vardır. b) Akışkan içinde hava vardır. c) Pompa hızı yeterli değildir. d) Hidrolik pompa çok ısınmıştır e) Devrede kaçak vardır 104. Çekici ağırlıkların neden olduğu kütlesel kuvvetleri tutmak başka bir deyişle karşılamak için kullanılır.Aşağıdakilerden hangisi bu valfin ismidir. a) Tutma valfi b) Emniyet valfi c) Anahtar valfi d) Ayar valfi


15 e) Çek valf 105. İnşaat ve çevre mühendisliği alanlarında karşılaşılan su mühendisliği problemlerinin çoğu boru ve kanal akımları ile ilgilidir.Bu nedenle mühendislik dallarında akışkanlar mekaniği genel olarak hangi ad altında okutulmuştur.? a) Liner cebir b) Hidrolik c) Cisimlerinin dayanımı d) T.B.İ e) Hepsi 106. Hidroliğin temel kavramlarında hangi birim sistemi kullanılır? a) SAE b) MKE c) EAS d) DIN e) MKS 107. Yağın en önemli özelliği nedir.? a) Kohezyon b) Ahdezyon c) Yapışma özelliği d) Viskozite e) Hepsi 108. Havanın ağırlığının yer çekimi kuvvetine bağımlı olarak birim alana etki ettirdiği kuvvete ne denir? a) Vakum basıncı b) Atom basıncı c) Gösterge basıncı d) Mutlak basınç e) Hepsi 109. Aşağıdakilerden hangisi hidroliğin avantajlarından biridir? a) Hidrolik akışkanlar yüksek ısıya dayanıklı değildir. b) Hidrolik devre elemanlarının bağlantıları sızdırmasız ve tam olmalıdır. c) Devre elemanları düşük hızla çalışır. d) Yüksek çalışma basıncı elde edilebilir. e) Depo edilebilirliği azdır. 110. Hidrolik enerjinin, mekanik enerjiye dönüştürülmesi esnasında akışkanın basıncını kontrol eden elemanlara ne ad verilir? a) Akışkan b) Hidrolik devre elemanları c) Hidrolik basınç valfı d) Yön kontrol valfı e) Hidrolik filtre 111. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devre elemanı değildir? a) Hidrolik depo b) Hidrolik pompa c) Hidrolik silindir d) Hidrolik motor e) Hidrolik transformatör 112. Yerçekimi kuvveti ihmal edilecek olursa bir kabın içindeki sıvıya kabın herhangi bir yüzeyinden bir kuvvet veya yük uygulanan bir basınç sıvı tarafından kabın yüzeylerine aynen iletilmesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?


16 a) Mutlak basınç b) Newton kanunu c) Pascal prensibi d) Bernoulli teoremi e) Hiçbiri 113. Yağ deposunun görevleri nelerdir? a) Hidrolik sisteme gönderilecek yağa depoluk eder, b) Yağın ısıtılması sağlar, c) içinde bulundurduğu sıvıyı basınçla istenilen yere gönderilir, d) hiçbiri e) hepsi 114. Aşağıdakilerin hangisi yön kontrol valfi değildir? a) 2/2 b) 3/2 c) 5/3 d) 5/2 e) 4/1 115. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik servis ünitesinde bulunmaz? a) Elektrik motoru, b) Hidrolik pompa, c) Emniyet valfi, d) Yağ deposu, e) Paletli motor. 116. Yağın akmaya karşı gösterdiği direnç aşağıdakilerden hangisidir? a) Laminer akış, b) Türbülans, c) Viskozite, d) Basınç, e) Hiçbiri 117. Aşağıdakilerden hangisi hidroliğin temel esaslarından biridir? a) Hidro mekanik b) Hidrolik c) Hidrodinamik d) Pascal prensibi e) Yerçekimi kanunu 118. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemler için söylenemez? a) Hidrolik sistemler sessiz çalışırlar. b) Hidrolik yağlar sıkıştırılamaz kabul edildikleri için titreşimsiz hareket elde edilir. c) Yüksek çalışma basınçları elde edilir. d) Hidrolik sistemlerin kurulumu ekonomiktir. e) Hareket devam ederken hız ayarı yapılabilir. 119. Hidrolik devre çizerken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a) Birbirlerine ölçekli çizilmelidir . b) Sinyal ve uyarı hattı eksen çizgileriyle çizilmelidir. c) Devrede elemanları standart olmalıdır d) Yatay ve düşey çizgilerden oluşmalıdırlar. e) Hiçbiri. 120. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik yağların özeliklerinden değildir? a) Güç üretebilmeli b) Sızdırmazlık sağlamalı


17 c) Yağlayıcılık özelliği olmalı d) Pasa ve korozyona karşı direnç sağlamalı e) Viskoziteleri düşük olmalıdır. 121. Hidrolik devre çizerken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a) Birbirlerine ölçekli çizilmelidir . b) Sinyal ve uyarı hattı eksen çizgileriyle çizilmelidir. c) Devrede elemanları standart olmalıdır d) Yatay ve düşey çizgilerden oluşmalıdırlar. e) Hiçbiri. 122. Aşağıdakilerden hangisi; Elektrik enerjisinin hidrolik enerjiye dönüştürülmesi hidrolik enerjinin kontrol, kumanda ve tüketilmesini sağlayan elemanların tümüne ne denir? a) Yağ Deposu b) Hidrolik Devre c) Silindir d) Valf e) Güç Ünitesi 123. Aşağıdakilerden hangisi; Hidrolik sistemlerde kullanılan ve dairesel hareket üreten alıcılara ne denir? a) Hidrolik motorlar b) Güç ünitesi c) Hidrolik silindirler d) Hidrolik valfler e) Hidrolik pompalar 124. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemde bulunmaz? a) Basınç hattı b) Elektrik motoru c) Basınç regülatörü d) Yön kontrol valfi e) Basınç yükseltici 125. Akım türlerinde boruların iç çapları normalden küçük seçildiğinde aşağıdaki etkilerden hangisi olamaz? a) Akım türbülanslı olur b) Akışkanın molekülleri birbirine çarpar c) Akım laminer olur d) Isınan yağın viskozitesi düşer e) Enerji kaybı olur 126. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemde doğrusal hareketin üretilmesi için gerekli elemanlardan biri değildir? a) Elektrik motoru b) Emniyet valfi c) Manometre d) Yön kontrol valfi e) Çabuk boşaltma valfi 127. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı havanın hazırlanması ve dağıtılmasında kullanılan elemanlardan değildir? a) Elektrik b) Susturucu c) Kompresör d) Manifold e) Hava tankı


18 128. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı havanın dağıtılmasında kullanılan basınçlı hava filtresi kısımlarından değildir? a) Saptırıcı b) Soğutucu c) Boşaltma musluğu d) Cam fanus e) Filtreleme elemanı 129. Aşağıdakilerden hangisi basınç ayarlayıcıda bulunmaması gereken bir elemandır? a) Diyafram b) Sızdırmazlık elemanı c) Ayar vidası d) Manometre e) Saptırıcı 130. Bir devrede basınç ve debinin sağlanabilmesi için gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? a) Koşullandırma birimi b) Şartlandırıcı c) Dağıtım sistemi d) Basınç ayarlayıcı e) Hava kurutma sistemi 131. Pnömatik sistemde kullanılacak boru malzemesinin seçimine aşağıdakilerden hangisi etki eden faktörlerden değildir? a) Çalışma şartları b) Çevre sıcaklığı c) Rutubet ve toz durumu d) Korozyona sebep olan buharlar e) Boru uzunluğu 132. Aşağıdakilerden hangisi boru iç çapının tayinindeki faktörlerden değildir? a) Müsaade edilen akış hızı (m/s veya m/dak) b) Müsaade edilen basınç düşümü (bar) c) Çalışma basıncı (bar) d) Boru hattındaki kısıtlayıcı sayısı e) Havanın üretim miktarı 133. Boruların montajında havanın akış yönüne doğru verilmesi gereken eğim değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) 1-2 b) 3-4 c) 4-6 d) 8-11 e) 5-6 134. Aşağıdakilerden hangisi basınç düşümüne etki eden faktörlerden değildir? a) Akış hızı b) Çalışma basıncı c) Boru iç yüzeyinin pürüzlülük durumu d) Boru uzunluğu e) Havadaki nem miktarı 135. Havaya hız kazandırarak bu hızı basınç enerjisine dönüştürme prensibine göre çalışan kompresör aşağıdakilerden hangisidir? a) Paletli kompresör b) Pistonlu kompresör


19 c) Rotorlu kompresör d) Vida kompresör e) Türbin tipi kompresör 136. Pnömatik dağıtım sisteminde suyun kullanım yerine gitmemesi için alınan önlemlerden aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Ana dağıtım hattı yerden yüksekte tavana yakın olmalıdır b) Dağıtım hattına hava akış yönünde %1-2 eğim verilmelidir c) Kullanım için yapılan bağlantılar mutlaka hattın üstünden yapılmalıdır d) Kullanıcıdan önce hava bir şartlandırıcıdan geçirilmelidir e) Sistemin sürekli çalışması sağlanmalıdır 137. Normal hava basıncı kaç bar arasında değişmektedir? a) bar b) 12 ve üzeri c) 2-12 bar d) 6-8 bar e) Hiçbiri 138. Pnömatik sistemlerde kullanılan havanın birim miktardaki ortalama akış hızı nedir?

a) 4 – 8 m/s b) 3 - 7 m/s c) 5 –9 m/s d) 6 – 10 m/s e) 7 – 11 m/s 139. Pnömatik sistemde, havanın dağıtılması için hangi çeşit borular kullanılır? 1- Çelik - titanyum kaplı borular 2- Bakır borular 3- Kauçuk ve plastik borular a) 1 ve 2 b) 2 ve 3 c) 1 d) 3 e) 1, 2 ve 3 140. Boru malzemesinin seçimine etki eden faktörlerden değildir? a) Çalışma şartları b) Çevre sıcaklığı c) Elastik şekil d) Korozyona sebep olan buharlar e) Rutubet ve toz oluşumu 141. Pnömatik sistemlerde silindirin iç yüzeyi ile piston arasında meydana gelen sürtünme kuvveti ortalama % olarak ne kadar kabul edilir? a) 1 – 7 b) 2 – 6 c) 3 – 10 d) 6 – 12 e) 7 - 11 142. Pnömatik sistemde kullanılan şartlandırıcıda;aşağıdakilerden hangileri vardır? 1- Filtre 2- Yağlayıcı 3- Basınç kontrol valfi 4- Egzos


20 5- Basınç regülatörü a) 1, 4 ve 5 b) 2, 4 c) 3, 2 d) 1, 2 ve 5 e) 2, 4 ve 5 143. Kompresörde emilen hava için aşağıdakilerden hangisi istenmez.? a) Serin hava b) Tozsuz hava c) Kuru hava d) Sıcak hava e) Nemsiz hava 144. Havanın içinde bulunan su buharının sistemimize zarar vermemesi için ne yapmamız gerekir? a) Bağlantı hortumlarını yıkamalıyız. b) Filtre ile koruma yapmalıyız. c) Özel bir yağlayıcı kullanmalıyız. d) hortumları her seferde değiştirmeliyiz. e) Akış hızını düşük tutmalıyız. 145. Aşağıdaki maddelerden hangisi hava kurutma yöntemleridir? 1-kompresör ile hava kurutma 2-fiziksel metotla hava kurutma 3-yüksek sıcaklıkla hava kurutma 4-düşük sıcaklıkta hava kurutma 5-kimyasal metotla hava kurutma a) 1,4,5 b) 2,3,4 c) 3,4,5 d) 1,2,5 e) 2,4,5 146. Aşağıdakilerden hangisi boru seçimine etki eden faktörlerden değildir? 1 -çalışma şartları 2 -rutubet ve toz durumu 3 -çevre sıcaklığı 4 -çalışma basıncı 5 -boru uzunluğu 6 -akış hızı a) 1,2,3 b) 2,4,6 c) 1,5,6 d) 4,5,6 e) Hepsi 147. Aşağıdaki maddelerden hangisi basınç düşmesine etki eden faktörlerden biri değildir? a) çalışma basıncı b) rutubet ve toz durumu c) havanın üretim miktarı d) boru uzunluğu e) boru ek yerinin sayısı


21 148. Aşağıdakilerden hangisini boru iç çapının tayininde dikkate almamak gerekir? a) Müsaade edilen akış hızı(m/s veya m/dak) b) Havanın akış hızı c) Müsaade edilen basınç dönüşümü(bar) d) Çalışma basıncı e) Boru hattındaki kısıtlayıcı sayısı 149. Aşağıdakilerden hangisi havanın dağıtılmasında kullanılan elemanlardan değildir? a) Hız ayar valfleri b) Borular c) Susturucu d) Hava kurutucular e) Silindirler 150. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı havanın dağıtılmasında kullanılan malzeme çeşidinden biri değildir? a) Alüminyum b) Pirinç c) Alaşımlı çelik d) Siyah çelik boru e) Galvanizli çelik boru 151. Aşağıdakilerden hangisi uygun boru seçiminde dikkate alınması gereken hususlardan değildir? a) Akış hızı b) Kabul edilebilir basınç dönüşümü c) Borunun dayanımı d) Çalışma basıncı e) Devredeki akışı kısıtlayan eleman sayısı 152. Aşağıdakilerden hangisi kompresör seçim kriterlerinden biri değildir? a) Hacimsel hava debisi b) Kompresör hacmi(kapladığı alan) c) Basınç d) Tahrik tipi e) Kapasite kontrolü 153. İtme kuvveti pnömatikte yaklaşık olarak (en fazla) ne kadardır? a) 4000kg b) 85 bar c) 3000 kg d) 115 bar e) 3500 kg 154. Hassas devre elemanlarının tıkanmasını önlemekte kullanılan bakım ünitesi kaç elemandan oluşur? a) 4 b) 2 c) 5 d) 3 e) 6 155. Pnömatik sistemlerde boru malzemesinin seçiminde etki eden faktörler nelerdir? a) Çalışma şartları. b) Rutubet ve toz durum. c) Çevre sıcaklığı d) Korozyona sebep olan borular .


22 e) Hepsi 156. Pistonlu motorların gücüne etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisidir? a) Türbinler. b) Silindirler. c) Girişteki havanın basıcı. d) Sızdırmazlık elemanları. e) Ayar vidaları. 157. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerde kullanılan borulardır? a) Çekik borular. b) Plastik borular. c) Bakır borular. d) Çinko borular. e) Paslanmaz çelik borular. 158. Boru iç çapı tayininde aşağıdaki faktörlerin hangisi dikkate alınmalıdır? a) Çalışma basıncı. b) Çalışma şartları. c) Kullanılan boruların kalitesi. d) Kullanılan borunun cinsi. e) Kullanılan borunun çevre şartları 159. Aşağıdakilerden hangisi havanın dağıtımında kullanılacak boru malzemesi olamaz? a) Bakır b) Cam c) Plastik d) Alaşımlı çelik e) Kauçuk 160. Aşağıdakilerden hangisi havanın üretim merkezinden tüketim yerine iletilmesi sırasında meydana gelecek kayıplara etki eden faktörlerden değildir ? a) Havanın üretim miktarı b) Boru sayısı c) Borunun iç yüzeyinin pürüzlülük durumu d) Çalışma basıncı e) Akış hızı 161. Aşağıdakilerden hangisi uygun boru çapı seçiminde dikkate alınması gereken hususlardan değildir? a) Akış hızı b) Çalışma basıncı c) Akış hızı kısıtlayan eleman d) Boru uzunluğu e) Hiçbiri 162. Pnömatik sistemde havanın dağıtılmasını sağlayan boruların çapının büyük seçilmesi neye sebep olur? a) Zaman kazandırır b) Zaman ve hava kaybına neden olur c) Verimi artırır d) Akış hızını artırır e) Hepsi 163. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemde çalışma elemanları ve kumanda elemanlarının seçim kriterlerindendir? a) Kuvvet b) Yol


23 c) Hız d) Ömür e) Hepsi 164. Dağıtım ünitesinde kullanılan malzemeler nelerdir. a) Saptırıcı b) Manometre c) Boru yada hortumlar d) Silindir e) Hiçbiri 165. Pnömatik sistemler için hava ne ile üretilir? a) Pnömatik sistem için havayı direk kendi havadan çeker. b) Yağların dolaştığı boşluklarda oluşan hava boşluklarından alır. c) Kompresörler vasıtasıyla d) Hidrolik motorlar ile e) Hiçbiri 166. Pnömatik sistem için depolanan havanın dağıtılması için hava çıkışı neden deponun üzerinde olur? a) Basınç üst tabanda daha fazla olduğu için b) Buhardan oluşan suyun sisteme gitmemesi için c) Bağlantısı yukarıda daha kolay olduğu için d) İllaki üstte olması gerekmez e) Havanın ağırlığı az olduğundan 167. Havanın taşınmasında neden pirinç,metal,alüminyum borular tercih edilmez? a) Sağlam olduğundan b) Pahalı olduğundan c) Hava metalik özellikli borulardan su toplar d) Temini kolay olmadığından e) Cüruf, küf sisteme zarar vereceğinden ve bağlantıları zor olduğu için 168. Kompresörle hava depolanırken nelere dikkat edilmelidir? a) Filtreyle havanın temizlendiğine ve soğutucuyla su buharının yok edildiğine b) Havayı iyi çekebilecek bir yerde olmalı c) Kompresör havayı hızlı çekmeli d) Hava dumanlı olmamalı e) Havanın içinde azot gazı olmalı 169. Havanın üretilmesi için gerekli olan Türbin tipi kompresörlerin çeşitleri nelerdir? a) Yatay kompresörler b) Dikey kompresörler c) Radyal, eksenel kompresörler d) Kısa ve uzun kompresörler e) Kapalı kompresörler 170. Pnömatik sistemde kullanılan kompresör ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüketilecek hava miktarı Litre/dakika olarak alınır. b) Sadece içten yanmalı motor ile çalışır. c) Genellikle sıkıştırma oranı 45 bardır. d) Hava üretimi sırasında meydana gelen ısıyı ortadan kaldırmak gereklidir. e) Sadece pnömatik devrelerde kullanılır. 171. Pnömatik sistemlerde hava tüketiminde dikkate alınması gerekenler aşağıdakilerden hangisidir? a) Boru hattındaki kısaltıcı sayısı b) Pistonun ileriye gidiş hareketi


24 c) Silindirin çapı ve hava basıncı d) Borulardan geçen havanın basıncı e) Pistonun geriye gidiş hareketi 172. Pnömatik sistemde havanın borular içindeki akış hızı aşağıdakilerden hangisidir? a) 2m/s – 5m/s b) 3m/s – 6m/s c) 6m/s – 10m/s d) 8m/s – 12m/s e) 12m/s – 16m/s 173. Üç yollu iki konumlu valfinin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Hava basıncını kontrol etmek b) Havanın akış hızını ayarlamak c) Pnömatik motorlara havayı yöneltmek d) Elemanlara belirli zamanlarda hava sinyali göndermek e) Çift etkili silindiri çalıştırmak 174. Aşağıdakilerden hangisi yön kontrol valfinin Konstrüksiyon elemanlarından biridir? a) Diskli valf b) 3/2 valf c) 5/2 valf d) Elektro valf e) Hepsi 175. Pnömatiğin endüstrideki kullanım alanı ağıdakilerden hangisi olamaz.? a) Robot teknolojisinde b) Madencilik sanayisinde c) İş makinelerinde d) Taşımacılık işlemlerinde e) Kimya sanayisinde 176. Basınçlı havayı istenilen çalışma şartlarına hazırlayan pnömatik devre elemanına ne ad verilir.? a) Şartlandırıcı b) Filtre c) Basınç ayarlayıcı d) Yağlayıcı e) Regülatör 177. Genellikle kaplanmış pirinç veya çelikten yapılmış silindir içi ömrü uzatmak için kullanılan kaplama elemanına ne ad verilir.? a) Piston keçesi b) Silindir gömleği c) O- Ring d) Piston kolu keçesi e) Piston burcu 178. Pnömatik sistemde havanın borular içindeki ortalama akış hızı nedir? a) 6 m/s ile 10 m/s b) 4m/s ile 6m/s c) 2m/s ile 8m/s d) 3 ile 6 e) Hiçbiri 179. Basıncın düşmesine etki eden faktörler nelerdir? a) Akış hızı b) Çalışma basıncı


25 c) Havanın üretim miktarı d) Boru uzunluğu e) Hepsi 180. Aşağıdakilerden hangisi valf değildir? a) Çift basınçlı-ve-valfi b) Kısma valfi c) Yavaşlatma valfi d) Veya valfi e) Fıskiyeli valfi 181. Boru iç çapının tayininde esas alınan kriterler aşağıdakilerden hangileridir? a) Müsaade edilen akış hızı b) Çalışma basıncı c) Boru uzunluğu d) Müsaade edilen basınç düşümü e) Hepsi 182. Basınç enerjisini mekanik enerjiye (dönme hareketi), elektrik enerjisini mekanik enerjiye , mekanik enerjiyi de basınç enerjisine dönüştüren elemanlara ne ad verilir ? a) Akış, basınç ve yön kontrol valfleri b) Çek ve ayarlanabilen akış kontrol valfi c) Kompresör ve motorlar d) Pistonlu ve paletli motorlar e) Pistonlu, paletli ve dişli motorlar 183. Aşağıdaki hususlardan hangisinin, pnömatik motorların üstünlüklerinden olduğu söylenemez? a) Devir sayısı yüksek, hız ayarı sınırsızdır. b) Dönüş yönü dinamik halde değiştirilebilir, bakımları kolaydır c) Her türlü ortamda kullanılabilir,boyutları küçük ve hafiftirler d) Kirli,tozlu,nemli, yanıcı vb gibi ortamlarda kullanılamaz, fazla yüklemede patlarlar e) Devre elemanları ucuzdur . 184. Pistonları hareket miline dik ve paralel yerleştirilmiş motorlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Radyal ve eksenel pistonlu motorlar b) Pistonlu motorlar c) Paletli motorlar d) Dişli radyal motorlar e) Dişli eksenel motorlar 185. Aşağıdakilerden hangisinin pnömatik devreli aparatlardan olduğu söylenemez ? a) Pnömatik mengene b) Rulman takma aparatı c) Perçinleme aparatı d) V- Bükme presi e) Şartlandırıcı 186. Pnömatiğin endüstrideki kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir. ? a) İş Makinelerinde b) Havacılık Sanayisinde c) Denizcilikte d) Madencilik Sanayisinde e) Preslerde 187. Pnömatik Sistemlerin avantajları aşağıdakilerden hangisi olabilir. ? a) Basınçlı havanın yanma ve patlama tehlikesi yoktur


26 b) Sistemler sessiz çalışırlar c) Havanın sıcaklığa karşı duyarlılığı çoktur hız ayarları sıcaklıkla değişir. d) Montaj ve bakımları zordur. e) Emniyet valfleri yardımı ile sistem güvenli çalışır. 188. Pnömatik sinyallerini elektrik sinyaline dönüştürmeye yarayan eleman aşağıdakilerden hangisidir.? a) Manometre b) Şartlandırıcı c) Basınç Regülatörü d) Basınç Şalteri e) Kondansatör 189. Aşağıdakilerden hangisi Pnömatik sistemde boru seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? a) Çalışma şartları ve çevre durumu b) Havanın nem ve rutubet durumu c) Pnömatik alıcıların hareket durumu d) Boruların sistemde kullanılan durumu e) Sistemde kullanılan basınç düşümünü arttıran eleman sayısı 190. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemde kullanılan silindirlerden değildir? a) Tek etkili silindir b) Kademeli silindirler c) Tandem silindirler d) Özel silindirler e) Çift etkili silindirler 191. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik motorların özelliklerindendir? a) Fiyatları diğer motorlara göre daha yüksektir b) Bakım ve kontrolleri çok zordur c) Aşırı yüklere karşı emniyet sistemleri vardır d) Dönüş yönü anında tersine çevrilemezler e) Her konumda çalışma imkanı sağlanmaz 192. Pnömatik sistemde boru iç çapının tayin edilmesinde dikkat edilecek husus aşağıdakilerde hangisi değildir ? a) Müsaade edilen akış hızı. b) Müsaade edilen basınç dönüşümü. c) Buhar basıncı. d) Boru uzunluğu e) Çalışma basıncı. 193. Pnömatik sistemlerde yağlamanın faydası aşağıdakilerden hangisidir ? a) Havanın sistem içinde akışını kolaylaştırır. b) Sürtünmeyi önler. c) Aşınmayı önler. d) Havanın; içinden geçtiği elemanları yağlayarak paslanmayı önler. e) Pnömatik devrenin ısınmasını önler. 194. Çift etkili silindirde hava tüketim miktarı aşağıdaki hangi formülle hesaplanır? a) Q = s x n x q b) Q = 2 x (s x n x q) c) Q = 2 x (s x q) d) Q = 2 / s x n x q e) Q = s x n x q / 2 195. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik silindir elemanı değildir ?


27 a) Piston. b) Piston kolu. c) Sızdırmazlık elemanları. d) Silindir gövdesi. e) Piston kursu. 196. Pnömatik sistemde kullanılan basınçlı havanın görevini tamamlayıp atmosfere atılırken meydana gelen gürültüyü önlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ? a) Egzoz. b) Susturucu. c) Valf. d) Baca. e) Manifold. 197. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sisteminin dezavantajı değildir? a) Basınçlı hava ısı değişimlerine karşı duyarlı değildir. b) Uygun şekilde yağlayıcı ve filtre kullanılmadığı zaman sürtünme artar ve hareket güçleşir. c) Havanın içine karışmış olan nem yağlama işlemi yeterli olmadığı zamanlarda paslanmaya yol açabilir. d) Pnömatik sistemde kullanılan enerjinin, havanın sıkışabilir (compressible) olması nedeniyle, piston hızını her zaman istenilen değerde elde etmek, bütün şartlarda aynı düzeyde tutmak mümkün olmaz. e) Hava sıkışabilir olduğu için büyük kuvvetler elde edilememektedir. 198. Pnömatik sistem aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılır? a) Madencilik. b) Otomotiv Sanayi. c) Demiryolları. d) Havalı Frenler. e) Hepsi. 199. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemin avantajı değildir? a) Aşırı yüklenmelere karşı emniyetlidir. b) Basınçlı hava uzak mesafelere taşınabilir. c) Yağlayıcı ve filtre kullanılmaz. d) Devre elemanları ucuz ve basittir. e) Hepsi. 200. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemin elemanı değildir? a) Kompresör. b) Alıcı. c) Boşaltma valfleri. d) Yağ tankı, yağ filtresi. e) Kontrol valfleri, motor. 201. Pnömatik sistemler çok fazla kuvvet altında kullanılmaz nedeni nedir? a) Havanın sıkışma özelliği olması ve sızdırabilirlik özelliği hidroliğe göre daha fazla olması. b) Daha pahalı ve karmaşık olmaları nedeniyle. c) Hava koşullarından etkilenmesi yüzünden . d) Daha uzak yerlere kuvvet iletiminin hidroliğe göre daha zor olması nedeniyle . e) Hepsi. 202. Kompresörler bir ortama hava basıp basınç oluştururken, vakum pompaları ise vakum pompaları ise ortamdaki havayı emerek basıncı yok etmeye çalışır. Yok edilmeye çalışılan bu basınca ne ad verilir.? a) Vakum basıncı b) Atmosfer basıncı


28 c) Hidrolik basınç d) Gösterge basınç e) Pnömatik basınç 203. Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistemlere ne ad verilir. a) Hidrolik devre b) Kompresör c) Rotor devre d) Pnömatik devre e) Palet devreler 204. Hava kazanı kullanma sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir.? a) Havanın ısıtılarak , nemin bir kısmının alınması b) Sistemdeki basınç sınırlarını engelleme c) Kompresörün sürekli çalışmasını engelleme d) Havanın soğutularak, nemin bir kısmının alınması e) Elektrik kesintisinde, veya arıza halinde sistemin istenilen konuma gelmesi için gerekli olan basınçlı havanın sağlanması 205. Pnömatik sistemde kullanılan borular aşağıdakilerden hangisidir? a) Çalışma şartları, b) Çevre sıcaklığı, c) Rutubet ve toz durumu, d) Korozyon sebep olan buharlar. e) Hepsi 206. Pnömatiğin uygulama alanları aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Petrol sanayisinde b) Cam sanayisinde c) Elektrik motorlarında d) Montaj sanayisinde e) Ağaç işleri endüstrisinde 207. Basınç düşümüne etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisidir? a) Akış hızı b) Çalışma basıncı c) Boru uzunluğu d) Boru ek yerlerinin sayısı e) Hepsi 208. Manometre seçiminde aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez.? a) Çalışma ortamı b) Ölçüm sahası c) Hassasiyet durumu d) Bakımı e) Montaj durumu 209. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerdeki havanın kurutulması için uygulanan yöntem değildir.? a) Isıtarak kurutma b) Soğutarak kurutma c) Süzerek kurutma d) Yalıtarak kurutmak e) Mekanik yol ile 210. Atmosferik basınçtan yüksek basınç değerini ölçen ve ölçülen bu değeri gösteren ölçü aleti aşağıdakilerden hangisidir.? a) Nanometre


29 b) Manometre c) Basınç regülatörü d) Şartlandırıcı e) Pnömatik gösterge 211. Pnömatikte kullanılan boruların iç çapını tayinde aşağıdaki faktörlerden hangisi yanlıştır? a) Müsaade edilen akış hızı b) Boru uzunluğu c) Çalışma basıncı d) Müsaade edilen basınç düşümü e) Hepsi 212. Çift etkili silindirler hangi amaçla kullanılır? a) Sürekli ileri geri hareket yapmak için b) Doğrusal hareket yapmak için c) Toz ve pislikleri önlemek için d) Yüksek basınç altında çalışmak için e) Hiçbiri 213. Pnömatik sistemde doğrusal hareketi iletmek için hangi eleman kullanılır? a) Pnömatik motor b) Silindir c) Susturucu d) Filtre e) Hiçbiri 214. ft3/dak. Bu birimle 28,3168 kat sayısı ile çarpılınca aşağıdaki birimlerden hangisidir? a) dm3/dak=lt/dak b) lt/sn c) ft3/sn d) dak/lt e) dm3/sn 215. PSI birimini 0,068948 katsayısı ile çarpılınca aşağıdaki birimlerden hangisi bulunur? a) lt/sn b) gram c) bar d) cm3 e) Watt 216. Zaman ayarlamak için kullanılan valf aşağıdakilerden hangisidir? a) Çek valf b) Kontrol valfi c) Akülü valf d) 3/2 valf e) 5/2 valf 217. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik motor özelliklerindendir? a) Hız ayarı sınırsızdır b) Bakımları kolaydır c) Farklı momentler elde edilebilir d) Az yer kaplarlar ve hafiftirler e) Hepsi 218. Basınç kontrol valfinin kullanma amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) İsteğe göre piston hızını ayarlar b) Havanın çabuk boşaltılmasını sağlar


30 c) Yağın çabuk boşaltılmasını sağlar d) Eksoz gazının dışarı atılmasını sağlar e) Hiçbiri 219. Pnömatik sistemde kullanılan basınç ölçme aleti aşağıdakilerden hangisidir? a) Barometre b) Manometre c) Ohmmetre d) Ampermetre e) Hiçbiri 220. Düşük gücün yeterli olduğu yerlerde kullanılan motor aşağıdakilerden hangisidir? a) Dişli motorlar b) Pnömatik motorlar c) Paletli motorlar d) Türbin motorlar e) Hidrolik motorlar 221. Aşağıdakilerden hangisi pistonlu motorların gücüne etki eden etkenlerden biri değildir? a) Piston yüzeyi b) Piston sayısı c) Piston kursu d) Piston hacmi e) Piston hızı 222. Basınçlı havayı mekanik enerjiye dönüştüren eleman aşağıdakilerden hangisidir? a) Türbinler b) Pnömatik motor c) Paletli motor d) Hidrolik motor e) Dişli motor 223. Büyük çapta basınçlı hava üretiminde aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır? a) Şartlandırıcı b) Regülatör c) Vidalı kompresör d) Valf e) Türbin 224. Pnömatik sistemde kullanılan boruların seçiminde göz önünde bulundurulacak husus veya hususlar hangisidir? a) Çalışma şartları b) Çevre sıcaklığı c) Rutubet ve toz durumu d) Korozyona sebep olan buharlar e) Hepsi 225. Farklı hızlarda ilerlemeyi sağlayan valf aşağıdakilerden hangisidir? a) Yavaşlatma valfi b) Akülü valf c) “V” valfi d) Püskürtme valfi e) Duraklatma valfi 226. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerin diğer sistemlere göre sağladığı üstünlüklerdendir? a) Pnömatik sistemlerin enerji kaynağı zor olup,maliyeti çok yüksektir.


31 b) Pnömatik sistemlerdeki elemanlar diğer sistem elemanlarına göre karışık ve kullanımı zordur. c) Basınçlı hava ıs değişimlerinden çok az etkilenir. d) Pnömatik sistemlerin bakımı ve tamiri çok zordur. e) Pnömatik sistemler diğer çalışan sistemlere göre çok yer kaplar. 227. Kompresörlerde kapasite aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir? a) Sıkıştırdıkları havanın kompresör çıkışındaki debisiyle ölçülür. b) Sistem içindeki valflerde bulunan basıncın ölçülmesi. c) Basınçlı havanın manometredeki ölçümü. d) Sistemdeki borularda bulunan basıncın ölçülmesi e) Sisteme gelen kuvveti karşılayamaması 228. Pnömatik sistemlerde kullanılan hava hazırlama üniteleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Manometre b) Susturucu c) Basınç anahtarı d) Oksidasyon e) Basınç regülatörü 229. Pnömatik motorların özellikleri ve diğerlerine göre üstünlükleri hangisidir? a) Çok büyük boyutlu motorlarla çok yüksek değerde devir elde edilebilir. b) Genellikle çalışma ortamının temiz olmasına dikkat edilir. c) Bakım ve kontrolleri zor yapılır. d) Fiyatları diğer motorlara göre daha pahalıdır. e) Devir sayısı istenilen değerde ayarlanabilir 230. Aşağıdakilerden hangisi borularda basınç düşmesine neden olan sebep değildir? a) Sistemin çalışma basıncı b) Kullanılan boruların toplam uzunluğu c) Boru çaplarındaki kesit daralmaları veya genişlemeleri d) Sistemde çalışan birden çok valfin bulunması e) Borularda meydana gelebilecek kaçak ve sızıntı 231. Aşağıdakilerden hangisi pnömatiğin temel prensiplerinden biridir? a) Pascal prensibi b) Bernoulli teoremi c) Toriçelli teoremi d) Boyle-Mariotte kanunu e) hidrodinamik esaslar 232. Aşağıdakilerden hangisi Pnömatik sistemlerde istenmeyen bir özelliktir? a) Pnömatik sistemler programlanabilir, kontrol sistemleri ile kullanılabilir. b) Pnömatik sistemlerin basımı ve tamiri kolaydır. c) Basınçlı hava, ısı değişmelerinden az etkilenir. d) Basınçlı havanın sıkışabilir olması e) Otomatik olarak kontrol ve kumanda edilebilir. 233. Aşağıdakilerden hangisi yağlayıcının faydalarından biri değildir? a) Yağda köpüklenme oluşur b) Aşınmayı en aza indirir. c) Korozyona karşı dayanımı artırır. d) Alıcıların hareketlerinin kolaylaştırır. e) Yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetini azaltarak sistemin verimliliğini artırır. 234. Pnömatik sistemlerin avantajları aşağıdakilerden hangisi olamaz.? a) Hava kolayca ve her yerde sınırsız bir şekilde bulunur. b) Montaj ve bakımları kolaydır c) Yüksek çalışma hızları elde edilebilir.


32 d) Sürtünme kayıpları azdır. Uzak mesafelere ulaşabilir. e) Hassas hız ayarı yapılabilir. 235. Hidrolik ve Pnömatik sistemlerinin arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olamaz.? a) Pnömatikte sıcaklığın artması, yanma ve patlama tehlikesi oluşturduğundan hız- larda değişme olur, hidrolikte ise tam tersinedir. b) Hidrolik yağlar sıkıştırılamaz kabul edilir. Ancak yüksek sıcaklıklarda çok az sıkışma olabilir. Pnömatikte ise çalışma yönüne ters bir kuvvet uygulandığında hava sıkıştırılabilir. c) Hidrolik sistemlerde basınç düşümünde, ısı enerjisi açığa çıkar. Pnömatikte ise böyle bir tehlike yoktur. d) Pnömatikte büyük kuvvetlerin elde edilmesi zor ve ekonomik değildir.Hidrolikte ise büyük kuvvetler rahatlıkla elde edilebilir. e) Pnömatik elemanının çalışma hızları yüksektir. Hidrolikte ise daha düşüktür. 236. Sistemde meydana gelen basınç salınımlarını önlemek amacıyla kullanılan devre eleman- larına ne ad verilir.? a) Basınç dönüştürücü b) Basınç artırıcı c) Vakum basınç d) Basınç regülatörü e) Atmosferik basınç 237. Aşağıdakilerden hangisi bir pnömatik dağıtım sistemi elemanı değildir.? a) Bağlantı elemanı b) Valf c) Dirsek d) Susturucu e) Basınçlı havayı kullanıcılara ulaştıran boru 238. Aşağıdakilerin hangisi deponun görevlerindendir? a) Sıvı ve gaz gibi akışkanların basıncını ölçmek b) Dışarı atılan akışkanın fazla ses çıkartmasını önlemek. c) Havanın soğumasını,dinlenmesini ve olumsuz maddelerin çökmesini sağlar. d) Akışkanın pnömatik aletlere ulaşmasını sağlar. e) Akışkanı kontrol eder. 239. Aşağıdakilerin hangisi susturucunun görevlerindendir? a) Havayı yabancı maddelerden temizlemek. b) Hava egzozdan dışarı atılırken rahatsız edici ses çıkarmasını önlemek. c) Devredeki basınç dalgalanmalarını karşılamak. d) Motordan aldığı mekanik enerji ile akışkanı emen ve basınçlı olarak veren e) Akışkanı barındıran ve dinlendiren 240. Kapalı ve hacmi değişmeyen bir kap içinde ( 27 oC )’de ve 10 atm. Basıcında bir gaz bulunmaktadır . Sıcaklığın ( 127 oC ) ‘ ye çıkması halinde gazın basıncındaki yükselme miktarı kaç atm.’dir.? a) 3,1 atm. b) 3,2 atm. c) 3,3 atm. d) 3,4 atm. e) 3,5 atm. 241. İnç3 ile16,3871 katsayısı ile çarpımından elde edilen birim aşağıdakilerden hangisidir ? a) cm3 b) feet3


33 c) m3 d) mm3 e) dm3 242. Kimyasal ve Fiziksel metotla havanın kurutulmasında kullanılan maddeler aşağıdakilerden hangisidir ? a) Silisyum dioksit Sodyum klorit b) Sodyum nitrat c) Sodyum klorür d) Silisyum oksit e) Hepsi 243. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemler için söylenemez? a) Ekonomiktirler, b) Basınçlı havanın kolay temin edilmesi, c) Büyük kuvvetler için kullanılırlar, d) Kullanılan elemanlar basit ve ucuzdur, e) Düşük basınçlarda kuvvet üretirler. 244. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Pnömatiğin uygulama alanlarına girmektedir? I. Petrol sanayinde, II. Madencilik ve inşaat sektöründe, III. Gıda ve kimya sanayinde, IV. İş makineleri sektöründe, V. Tarım ve hayvancılık sanayisinde. a) II,IV b) I,V,III c) III d) I,II,III,V e) III,IV,I 245. Aşağıdaki sistem elemanlarından hangisi pnömatik devrelerde bulunmaz? a) Kompresör, b) Yağ tankı, c) Piston, d) Valf, e) Filtre. 246. Aşağıda pnömatik motorlarla ilgili verilen özelliklerden hangisi doğru değildir? a) Farklı momentler elde edilir, b) Bakımları kolaydır, c) Aşırı yüklere karşı emniyet sistemleri mevcuttur, d) Düşük hızlarda çalışırlar, e) Az yer kaplarlar ve hafiftirler. 247. Pnömatik sistemlerde piston ilerleme hızını sabit tutmak için, aşağıda verilenlerden hangisini yapmak gerekli değildir? a) Hidrolik silindir ilave etmek, b) Plastik boru kullanmak, c) Hidrolik hız ayar valfi kullanmak, d) Kısa boylu hortumlar kullanmak, e) Basınç kontrol valfi kullanmak. 248. Aşağıdakilerden hangisi iki tek yönde iş gören silindirdir.? a) Tek etkili silindirler b) Çift etkili silindirler c) Tandem silindirler


34 d) Teleskobik silindirler e) Döner silindirler 249. Aşağıdakilerden hangisi açısal ( salınım ) hareket üretmek amacı ile kullanılan silindirlerdir.? a) Tek etkili silindirler b) Çift etkili silindirler c) Tandem silindirler d) Teleskobik silindirler e) Döner silindirler 250. Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren elemana ne ad verilir.? a) Valf b) Diyafram c) Pnömatik silindir d) Mikro switch e) Piston 251. Pnömatik sistemlerin dezavantajları aşağıdakilerden hangisi değildir.? a) Basınçlı havanın iyi hazırlanması gerekir. b) Çalışma basıncına bağlı olarak maksimum 4-5 tonluk kuvvet elde edilebilir. c) Hava dışarı atılırken gürültü yapmaz. d) Hava dışarı atılırken gürültü yapar. e) Hava sıkıştırılabilir özellikte olduğundan düzgün bir hız elde etmek zordur. 252. Aşağıdakilerden hangisi Hidrolik sistemin üstünlüklerinden değildir.? a) Uzaktan kumanda edilir. b) Akışkan yüksek ısı ile yağ kaçağı artar verim düşer. c) Yön değiştirme kolaylığı vardır. d) Diğerlerine göre daha az yer kaplar. e) Büyük güçler elde edilir. 253. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik motorların üstün yönlerinden biri değildir? a) Harekete geçmeleri kolay olur b) Hız ayarı kademesiz yapılır c) Sessiz çalışırlar d) Yön değiştirme kolaylığı vardır. e) Her türlü makinede çalıştırılamaz 254. Aşağıdakilerden hangisi yağ deposu seçiminde yanlıştır? a) Sızıntı yapmamalıdır b) Boru uçları 45derecelik eğimli olmalıdır. c) Depoya ısıtıcı takılmalıdır. d) Ekonomik olmalıdır. e) Seviye göstergesi olmalıdır. 255. Aşağıdakilerden hangisi basınç kontrol valflerinden değildir? a) Emniyet valfleri b) Basınç düşürme valfleri c) Basınç sıralama valfleri d) Boşaltma valfleri e) Dolaylı etkili emniyet valfi 256. Aşağıdakilerden hangisi yağ deposu elemanlarından biri değildir. a) Emiş filtresi b) Boşaltma deliği c) Kapak d) Manometre


35 e) Şartlandırıcı 257. Basınçlı hava üretilecek ortamda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamalıdır? a) Gerekli basınç seviyesi b) Ortam sıcaklığı c) Rutubet oranı d) Çevredeki hava kirlilik oranı e) Maksimum basınç miktarı 258. Basınçlı havanın üretilmesinde kullanılan kompresör tipinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır? a) Basınç seviyesi b) Havanın nem oranı c) Basınç miktarı d) Basınç oranı e) Viskozite 259. Aşağıdakilerden hangisi kompresör seçiminde dikkat edilecek hususlardan değildir? a) Dur/kalk(şalter) b) Kompresörün ömrü c) Supapların kapatılması ve emişin kısıtlanması d) Değişik hız seçenekleri e) Hava emiş yönü 260. Aşağıdakilerden hangisi kompresör çıkışında kullanılan aygıtlardan biri değildir? a) Çıkış soğutucusu b) Hava tankı c) Hava püskürtücü d) Hava kurutucuları e) Tahliye sistemleri 261. Aşağıdakilerden hangisi havanın dağıtılmasında kullanılan boru malzemelerinden değildir? a) Standart gaz borusu b) Bakır c) Lastik borular d) Bakır,pirinç karışımı e) Plastik hortumlar 262. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı havanın iletilmesinde göz önüne alınmaz? a) Ara depolar b) Ara çıkışlar(filtre,regülatör,yağlayıcı vs.) c) Hava ölçümleri d) Güvenlik e) Çalışan kişinin pnömatik devreyi okuyabilmesi. 263. Bir hidrolik devrede silindir ne elemanıdır? a) Güç b) Hareket c) İş d) Hidrolik e) İtekleme 264. Hidrolik devre elemanlarından valf devrede ne işe yarar? a) Akışkanın ısısını değiştirir. b) Akışkanın debisini istenilen ayara getirebilir. c) Aldığı akışkanı tanka boşaltan devre elemanıdır. d) Akışkanın hızını, yönünü değiştiren devre elemanıdır.


36 e) Silindire yardımcı bir elemandır. 265. Hidrolik sistemde akış kontrol valf ne işe yarar? a) Hidrolik sistemlerde debi miktarını ayarlar. b) Hidrolik akışkanın tek yöne geçmesini sağlar. c) Basınçlı hidrolik akışkanını depolayan devre elemanıdır. d) Akışkanın geçiş yönlerini ayarlar. e) Akışkanın yönünü değiştirir. 266. Hidrolik bir sistemde valf kirlenmiş ve sürgü takılı kalmış ise ne yapılır? a) Valf devreden sökülerek yenisi takılır. b) Valf sürgüsü çıkartılıp düzgün takılır. c) Valf sökülerek uygun şekilde montajı yapılır. d) Sadece temizlenir. Temizlendiğinde sürgü eski halini alır. e) Valf temizlenir. kırılan veya bozulan yaylar değiştirilir. 267. Aşağıdaki elemanlardan hangisi hidrolik devresindendir? a) b) c) d) e) 268. Aşağıdakilerden hangisi 5/3 yön kontrol valfidir? a) b) c) d) e) 269. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik silindirdir?

a)

b)

c)


37

d) e) e.) Hepsi 270. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik güç ünitesinin elemanlarından değildir? a) Ara perde b) Boşaltma kafası c) Akış kontrol valfi d) Filtre e) Depo gövdesi 271. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devre elemanıdır? a) Çek valf b) Şartlandırıcı c) Çabuk boşaltma valfi d) Ve valfi e) Yağlayıcı 272. Aşağıdakilerden hangisi 5/2 yön kontrol valfidir? a)

b)

c)

d)

e) 273. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik depoda olması gereken özelliklerden değildir? a) Depo içindeki akışkanın seviyesi rahatlıkla görülmelidir b) Depo içine kirletici maddelerin girmesi önlenmelidir c) Dönüş borusu çapı emiş borusuna göre büyük olmalıdır d) Sıcaklığı artan akışkanın soğutulması için depo tabanı hava sirkülasyonu oluşturacak şekilde yerden yukarıda yapılmalıdır e) Hava kolayca ve her yerde sınırsız ölçüde bulunabilir 274. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik motorların üstünlüklerinden değildir? a) Büyük kuvvetler iletilir b) Motoru durdurmadan hız ayarı yapılabilir c) Hız ayarı belirli değerler arasında sınırsızdır d) Devir sayıları çok yüksektir (350000 dev/dak)


38 e) Emniyet valfi kullanılarak aşırı yüklenmelerde durdurulabilir 275. Hidrolik devrelerde akışkanın, ne zaman, hangi yolu izlemesi gerektiğini belirleyen valf aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)

Yön kontrol valfi Basınç kontrol valfi Emniyet valfi Akış kontrol valfi Çek valfi

276. ( )Yandaki şeklin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Çift akış yönlü,sabit debili pompa b) Çift dönüş yönlü,değişken kapasiteli hidrolik motor c) Çift akış yönlü,değişken debili pompa d) Tek dönüş yönlü hidrolik motor e) Hiçbiri 277. ( ) Yandaki şeklin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek akış yönlü değişken debili pompa b) Çift akış yönlü sabit debili pompa c) Tek akış yönlü sabit debili pompa d) Tek dönüş yönlü hidrolik motor e) Hiçbiri 278. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik akışkan çeşitlerinden değildir? a) su-glikol çözeltisi b) su-yağ karışımı c) yağ-su karışımları d) Su e) yağ-sentetik fosfat esterleri. 279. Oksidasyon nedir? a) Yağın akıcılığını kaybedip katılaşmaya başladığı sıcaklığa akma noktasına denir. b) Akışkanların akıcılık özelliklerini ve yağlama derecesini ifade ederken belirtilen terimdir. c) Hidrolik yağın bileşimindeki hidro karbonların havanın oksijeni ile kimyasal reaksiyona girerek çamur veya sakız şeklinde tortuların meydana gelmesi olayına denir d) Polimerleşme e) Metal yüzeyin kırılganlığı 280. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Basınç,iş elemanı,eksoz işaretlerinin sembolüdür? a) X,T,R b) P,A,S c) A,T,R d) A,T,R e) X,P,S 281. Hidrolikte “ 1-2-3-4-5 “ rakamlarının karşılığı olan ve pnömatikte kullanılan harflerden hangisinin dizilişi aşağıda doğru verilmiştir? a) ”A-P-(R,T)-S-R “ b) “B-A-S-P-(R,T)” c) “P-A-(R,T)-B-S” d) “(R,T)-S-P-A-B” e) “S-(R,T)-A-P-B”


39 282. Bir hidrolik sistemde büyük kuvvetlerin üretilmesinde kullanılan en önemli madde hangisidir ? a) Gaz b) Hava c) Tuzlu su d) Su e) Madensel yağlar 283. Hidrolik sistemde açısal hareketi üretmek için hangi motor kullanılır? a) Basınçlı motor b) Salımımlı motor c) Silindirik motor d) Dişli motor e) Yağlı motor 284. Akışkanların hareket halindeki durumlarını inceleyen fizik dalına ne ad verilir? a) Hidrolik b) Hidrodinamik c) Mekanik d) Teknolojik e) Pnömatik

285. Yukarıdaki sembol ne anlama gelmektedir? a) Tek etkili silindir b) Çift etkili silindir c) Tek etkili yastıklamalı silindir d) Çift etkili yastıklamalı silindir e) Getirme yayı piston odasında olan tek etkili silindir. 286. Aşağıdaki valf sembolünü yazınız?

a) 2/3 yön kontrol valfi. b) 3/2 yön kontrol valfi. c) 2/2 yön kontrol valfi. d) 2/4 yön kontrol valfi. e) 4/2 yön kontrol valfi. 287. Aşağıdaki sembolde hangi valf türü gösterilmektedir?

a) b) c) d) e)

Çift yönlü akış kontrol valfi. VE valfi VEYA valfi Tek yönlü akış kontrol valfi Kapatma valfi


40

288. Yukarıdaki sembol için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Manometre b) Basınç farkı şalteri c) Basınç anahtarı d) Vakum jeneratörü e) Salınım motoru 289. Pressure-güç hangi sembolle gösteriliyor? a) T b) P c) R d) S e) B 290. Aşağıdakilerden hangisi pnömatiğin avantajlarından biri değildir ? a) Çevre ve insana zarar vermez. b) Kullanılan elemanlar hafif, küçük, ucuz ve hızlıdırlar. c) Piyasada kullanım alanları azdır. d) Durma noktasına kadar yüklenebilirler. e) Hava kirletici ve yanıcı değildir. 291. Regülatörün görevi aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır.? a) İstenilen basıncı elde etmek ve basıncı sabit tutmak b) Regülatör basınçlı hava sağlar c) Regülatör basınçlı havayı süzer d) Regülatör istenildiğinde sistemi çalıştırır e) Regülatör basıncı düşürmek için kullanılır 292. Pnömatik sistemlerde düz çizgi neyi ifade eder.? a) Kumanda vanası b) Filtre veya yağlayıcı c) Yay d) Basınçlı Hava hattı e) Silindir 293. Pnömatik hortumlar kaç bar basınçlı havaya dayanacak şekilde imal edilmiştir.? a) 44 – 52 b) 5 – 9 c) 45 - 65 d) 10 -12 e) 12 – 24 294. Aşağıdakilerden hangisi şartlandırıcının görevlerinden değildir? a) Basınçlı havanın elemanlara gönderilmeden önce temizlenmesi. b) Basınç düzenlemesi yapmak. c) Kompresörden gelen havanın içindeki yağ atıklarını ayırmak. d) Havanın içindeki su buharını almak. e) Havayı ısıtmak 295. Basınç düşümüne etki etmeyen faktörler nelerdir? a) Akış hızı b) Boru iç basıncı


41 c) Çalışma basıncı d) Boru uzunluğu e) boru iç yüzeylerinin pürüzlük durumu 296. Pnömatik sistemde havanın borular içerisindeki ortalama akış hızı ne kadardır? a) 6m/s – 10m/s b) 8m/s - 20m/s c) 12m/s – 15m/s d) 10m/s – 12m/s e) 3m/s - 7m/s 297. Aşağıdakilerden hangisi Pnömatik motor çeşitlerinden değildir? a) Çarklı motorlar b) Pistonlu motorlar c) Paletli motorlar d) Dişli motorlar e) Türbülans motorlar 298. ………. Beli bir kütledeki kinetik enerjinin ölçüsüdür. yukarıda belirtilen boşluğa hangi terim gelmelidir. a) Isı b) Sıcaklık c) Hacim d) Özgül ağırlık e) Kütle 299. ………. Maddedeki kinetik enerjinin ortalamasıdır. boşluğu doldurunuz. a) Hacim b) Özgül ağırlık c) Isı d) Yoğunluk e) Sıcaklık 300. Kütle miktarının hacme oranına ………. denir. a) Isı b) Sıcaklık c) Yoğunluk d) Kütle e) Özgül ağırlık 301. Kapalı bir kaptaki bir gaz karışımını oluşturan gaz basınçlarının toplamına eşittir. Bu kanuna ne ad verilir? a) Boyler kanunu b) Genel gaz kanunu c) Charles kanunu d) Henry kanunu e) Dalton kanunu 302. Isı sabit kalmak şartıyla bir gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır. Basınç arttıkça hacim küçülür, basınç azaldıkça hacim büyür. Bu kanuna ne ad verilir. a) Boyle kanunu b) Charles kanunu c) Henry kanunu d) Dalton kanunu e) Genel gaz kanunu 303. Aşağıdakilerden hangisi Pnömatik motorların özelliklerinden değildir? a) Çok yer kaplarlar ve ağırdırlar


42 b) Hız ayarı sınırsızdır c) Bakımları kolaydır d) Yüksek hızlarda çalışırlar e) Farklı momentler elde edilebilir 304. Aşağıdakilerden hangisi lojik valf çeşitlerinden değildir? a) Ve valfı b) Veya valfı c) 3/2’lik yön kontrol valfı d) Çabuk boşaltma valfı e) Yavaşlatma valfı 305. Aşağıdakilerden hangisi silindir çeşidi değildir? a) Tek etkili silindir b) Üç kollu çift etkili silindir c) Yastıklı silindir d) Çift etkili silindir e) çift kollu çift etkili silindir 306. Sistemde kullanılan filtrelerde biriken ağır su damlaları nasıl tahliye edilir. a) Bu sistemde su ve nem bulunmaz. b) Otomatik yolla veya küçük bir vana ile c) Filtre sökülerek d) Sistemdeki hortumlardan biri boşta çalıştırılarak e) Bir bez yardımı ile 307. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerde kullanılmaz.? a) Silindir b) Hava tankı c) Yön kontrol valfi d) “V” valfi e) Transformatör 308. Pnömatik sistemlerde çapraz baklava dilimi sembolü;neyi ifade eder.? a) Filtre veya yağlayıcı b) Hava tankı c) Basınç boruları d) Silindir e) Bağlantı hortumları 309. Pnömatik sistemlerde sensörler neden kullanılmıştır.? a) Sistemde doğan teknolojik nedenler sonucu kullanılmıştır b) Sensörler havanın akış hızını ve basıncını ölçer c) İş elemanlarının konumlarının algılanması için d) Sensörler sistemde kullanılmamaktadır e) Hiçbiri 310. Pnömatik sistemlerde çapraz ok neyi ifade eder.? a) Ayarlanabilir nitelik b) Yön kontrol valfi c) Veya valfi d) Silindir e) Hiçbiri 311. Pnömatik sistemlerde kesik çizgi neyi ifade eder.? a) Ayarlanabilirlik b) Yön kontrol valfi c) Filtre


43 d) Yağlayıcı e) Kumanda havası 312. Pnömatik sistemlerde kullanılan filtrelerin görevi aşağıdakilerden hangisidir.? a) Filtreler havanın basıncını arttırır. b) Filtreler havayı nemlendirir. c) Filtreler bu sistemlerde kullanılmazlar d) Filtreler sisteme temiz ve nemsiz hava sağlarlar e) Filtreler bu sistemlerde hidroliği süzerler 313. Pnömatik sistemlerde zig zag çizgi neyi ifade eder.? a) Hava hattı b) Yay c) Kumanda vanası d) Basınç borusu e) Valfler 314. Regülatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir.? a) İstenilen basıncı elde etmek b) Basıncı sabit tutmak c) Daha düşük basınç istenilen yerlerin girişine regülatör konulur d) Regülatör istenildiğinde sistemi çalıştırır e) Regülatör basıncı istenilen seviyede sabit tutar 315. Aşağıdakilerden hangisi valflerin kumanda çeşitlerinden birisidir .? a) Elektrik kumandalı valfler b) Otomatik valfler c) İşlevsiz valfler d) “V” valfi kumandalı valfler e) Hiçbiri 316. Aşağıdakilerden hangisi “H” tipi hidrolik yağın özelliklerindendir? I - Viskozitenin sıcaklıkla değişimini azaltan katkılar eklenmiştir. II - Çözücü ve temizleyici katıklar eklenmiştir.hava ve suyu bünyesinden kolay atamaz. III – Aşınmayı önleyici katıklar eklenmiştir. IV – Korozyona karşı koruyuculuk etkisini arttırmak ve yağın bozulmasını önleyecek katkı maddeleri eklenmiştir. V – Katkısız hidrolik yağı,hassas sistemlerde ve ağır yük taşıyan yerlerde kullanılmaz. a) I-II b) IV c) I-II-III d) V e) IV-V 317. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrelerde yağın oksidasyon (oksijenle) birleşmesi sonucu meydana gelen bir avantajdır? a) Yağın viskozitesi artar. b) Yağın ömrü azalır. c) Yağın içine karışan su oksijen oranını arttırır. d) Yağın rengi koyulaşır ve yağ katılaşır. e) Hiçbiri. 318. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devre elemanlarında meydana gelecek aşınmalardandır? a) Verimin düşmesi. b) Sızıntıların artması.


44 c) Çalışma ömürlerinin azalması. d) Darbe,titreşim ve gürültü. e) Hepsi. 319. Aşağıdakilerden hangisi akışkanların fiziksel özelliklerinden bağıl yoğunluğun tanımıdır? a) Boyutsuz bir sayı olup herhangi bir akışkanın yoğunluğunun standart sıcaklıktaki saf suyun yoğunluğuna oranı vardır. b) Akışkanın birim hacminin kütlesine yoğunluk oranı vardır. c) Akışkanın birim kütlesinin kapladığı hacim olup yoğunluk ile arasında bağıntısı vardır. d) Sıvılarda yoğunluğun sıcaklığa bağımlılığı aynen katı cisimlerde olduğu gibi hacimsel genleşme katsayısı vardır. e) Akışkan içindeki birim yüzeye gelen kuvvettir. 320. Hidrolik sistemlerde kullanılan yağların özgül ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? a) 0,75 N/dm – 0,80 N/dm b) 0,90 N/dm – 0,95 N/dm c) 0,55 N/dm – 0,60 N/dm d) 0,30 N/dm – 0,35 N/dm e) 0,10 N/dm – 0,15 N/dm 321. Pnömatik devre elemanlarına basınçlı havayı gönderen makine hangisidir ? a) Pompa b) Filtre c) Kompresör d) Tank e) Tüp 322. Valflerin çeşitleri neresinden anlaşılır? a) Renginden b) Çıkışlarından c) Boyundan d) üzerindeki sembolden e) Malzemesinden 323. Aşağıdakilerden hangisi polimerleşmenin tanımıdır.? a) Hidrolik yağın oksijenle birleşme olayıdır. b) Hidrolik yağın akmaya karşı direncidir. c) Hidrolik yağların yüksek basınç ve sıcaklıklarda moleküllerine ayrılma işlemidir. d) Hidrolik yağın akıcılığının ortadan kalktığı sıcaklıktır. e) Hidrolik yağın ısı karşısında hacminin değişmesi olayıdır. 324. Köpüklenme hidrolik devrede istenmeyen bir özelliktir. Köpüklenme hidrolik devrede......... ve .........oluşturur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.? a) Aşırı ses, titreşim b) Su , hava c) Oksidasyon, yoğunluk d) Viskozite , polimerleşme e) Isıl genleşme, sarsıntı 325. Hidrolik yağın oksijenle birleşmesine ........... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.? a) polimerleşme b) ısıl genleşme c) köpüklenme d) viskozite


45 e) oksidasyon 326. Kompresörün görevi aşağıdakilerden hangisidir. a) Devrede çıkan sesi önlemek. b) Atmosferden emdikleri havayı sıkıştırarak basınçlı hale getiren devre elemanıdır. c) Pnömatik sinyalleri elektrik sinyaline dönüştürmeye yarayan devre elemanıdır. d) Devre elemanlarını birbirine bağlayan elemanlardır. e) Akışkana kılavuzluk yapan devre elemanlarıdır. 327. Aşağıdakilerden hangisi hava kazanının kullanılma sebeplerinden biri değildir. a) Sistemdeki basınç salınımlarını engellemek. b) Kompresörün sürekli çalışmasını önlemek. c) Havanın soğutularak nemin bir kısmının alınması. d) Gerekli olan hava basıncının sağlanması. e) Akışkanın yönünü belirlemesi. 328. Aşağıdakilerden hangisi Pnömatik silindir çeşitlerinden biri değildir. a) Tek etkili silindirler. b) Çift etkili silindirler. c) Paletli silindirler. d) Döner silindirler. e) Teleskobik silindirler. 329. Hangisi kompresör çeşitlerinden biri değildir. a) Pimli kompresör. b) Paletli kompresör. c) Pistonlu kompresör. d) Vidalı kompresör. e) Rotorlu kompresör 330. Su nasıl bir çözücüdür ? a) Yüksek çözücü b) Çözeltidir c) Polar bir çözücüdür d) Yüzey gerilimi yüksek e) İyonik bir çözücü 331. Yağ ve su neden karışmazlar? a) Yağ daha ağır olduğu için b) Yağ çözülemediği için c) Yağlar non- polar su ise polar bir çözücü olduğu için d) Özgül ağırlığı farklı olduğu için e) Hacim farklılığı 332. Suya uygulanan ısı ile su moleküllerinin kinetik enerjisini arttırmadan önce ısının önemli bir miktarı ilk önce ---------------- bağlarını kırmak için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa hangi terim gelmelidir? a) Kovelent b) İyonik c) Hidrojen d) Atom e) Kristal 333. Su soğutulduğunda daha ------------ bir hal alır. Yandaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? a) Sıvı b) Akıcı c) Kaygan


46 d) Yoğun e) Ağır 334. Aşağıdakilerden hangisi filtre seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir ?. a) Filtre hassasiyeti. b) Çalışma basıncı. c) Filtrenin fiyatı. d) Filtrenin ömrü. e) Filtrenin janjanlı olması. 335. Aşağıdaki şıklardan hangisinde yağların alev alma noktası doğru verilmiştir ?. a) 100°C – 150°C b) 200°C - 300°C c) 165°C – 210°C d) 400°C – 450°C e) 180°C – 250°C 336. Devre elemanlarında yağsızlıktan meydana gelecek aşınmalar nelere sebep olmaz? a) Verimin düşmesine b) Çalışma ömrünün artmasına c) Gürültüye d) Titreşime e) Sızıntılarının artmasına 337. Yüksek basınç ve sıcaklıklarda yağlar özelliklerini kaybederse ne olur ?. a) Görevini yapamaz ve sisteme zarar verir. b) Daha verimli çalışır. c) Gürültü olmaz. d) Parçaların ömrü artar. e) Titreşimlerin azalmasına neden olur. 338. Yağın oksidasyonu nu önlemek için ne yapılır ? a) Yağın suyu alınır. b) Yağa kolonya katılır. c) Yağa köpük katılır. d) Yağa katkı maddeleri eklenir. e) Yağa sıvı madde eklenir. 339. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik yağlarda aranan özelliklerden değildir? a) Yağlama yeteneği b) Viskozite c) Polimerleşme d) Film tabakası oluşturma e) Kaynama noktasının düşük olması 340. Yoğunluk nedir? a) Akışkanın kaynama noktasına yoğunluk denir. b) Akışkanın birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir. c) Akışkanın alev alma noktasına yoğunluk denir. d) Akışkanın akmaya karşı gösterdiği dirence denir. e) Hiçbiri 341. Bir hidrolik devrede akışkanı devre elemanlarına transfer eden eleman nedir? a) Hidrolik motor b) Hidrolik pompa c) Akümülatör d) Valfler


47 e) Hiçbiri 342. Bir Pnömatik devrede akışkanı devre elemanlarına transfer eden eleman nedir? a) Pnömatik motor b) Kompresör c) Akümülatör d) Valfler e) Hiçbiri 343. Atmosferden emdikleri havayı sıkıştırarak, basınçlı hale getiren devre elemanına ne ad verilir? a) Elektrik motoru b) Kurutucu c) Susturucu d) Kompresör e) Hava tankı 344. Aşağıdakilerden hangisi üç elemanı ( filtre, basınç ayarlayıcı, yağlayıcı ) üzerinde bulunduran, basınçlı havayı istenilen çalışma şartlarına hazırlayan pnömatik devre elemanıdır? a) Şartlandırıcı b) Kompresör c) Yön kontrol valfi d) Susturucu e) Elektrik Motoru 345. Aşağıdakilerden elemanıdır? a) Valfler b) Kompresör c) Pnömatik Motor d) Elektrik Motoru e) Şartlandırıcı

hangisi basınç enerjisini dairesel harekete dönüştüren devre

346. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik motorun üstünlüklerinden değildir? a) Devir sayıları çok yüksektir. b) Hız ayarları sınırlıdır. c) Bakımı kolaydır. d) Fazla yüklendiklerinde yavaşlar yada dururlar. e) Devre elemanları ucuzdur. 347. Aşağıdakilerden hangisi hem hidrolik hemde pnömatik devrelerde kullanılan elemanıdır? a) Elektrik Motoru b) Şartlandırıcı c) Hidrolik Akümülatör d) Kompresör e) Yön Kontrol Valfi 348. Yüksek yoğunluklu glikollerin su ile meydana getirdiği emülsiyonun özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) Yanmaz hidrolik sıvılar b) Kayıcı hidrolik sıvılar c) Yüksek viskoziteli hidrolik sıvılar d) Mineral esaslı hidrolik sıvılar e) Köpüksüz hidrolik sıvılar


48 349. En katıklı yüksek viskozite indeksli oksidasyona ve korozyona dayanıklı hidrolik sistem yağı aşağıdakilerden hangisidir? a) Yanmaz hidrolik sıvılar b) Yüksek viskoziteli hidrolik sıvılar c) Mineral esaslı hidrolik sıvılar d) Sentetik esaslı olanlar e) Köpüklü hidrolik sıvılar 350. Kurşunsuz sanayi dişli yağı aşağıdakilerden hangisidir? a) Köpüksüz hidrolik sıvılar b) Mineral esaslı hidrolik sıvılar c) Dört mevsim yağları d) Yazlık yağlar e) Kışlık yağlar 351. Tam sentetik yapıda olup çok yüksek viskozite indeksine, düşük akma noktasına ve EP özelliğine sahip olan yağlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Sentetik esaslı olanlar b) Köpüklü hidrolik sıvılar c) Yüksek debili hidrolik sıvılar d) Düşük viskoziteli hidrolik sıvılar e) Yanmaz hidrolik sıvılar 352. Aşağıdakilerden hangisi Polimerleşmenin tanımıdır ? a) Hidrolik yağların yüksek basınç ve sıcaklıklarda moleküllerine ayrılma işlemine denir. b) Yağın oksijenle birleşmesi olayıdır c) Yağın akmaya karşı göstermiş olduğu direnç tir. d) Yağ ve suyun birleşmesinden doğan sertleşmedir e) Hidrolik yağın ısı karşısında hacminin birleşme olayıdır 353. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik yağlarda aranan özelliklerden değildir? a) Yağlama yeteneği b) Viskozite drenci yüksek olmalı c) Yağlama film dayanımı d) Korozyona karşı dayanıksız olmalı e) Köpüklenme olayı olmamalı 354. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik yağlarda meydana gelen ısıl genleşme olayıdır? a) Hidrolik yağların ısı karşısında hacminin değişmesidir b) Hidrolik yağın akıcılığının ortadan kalktığı sıcaklıktır c) Yağın oksijenle birleşme olayıdır d) Yağların pulverize halde yandığı sıcaklık derecesidir e) Viskozite arttıkça oluşan yağ filmidir 355. Aşağıdakilerden hangisi filtre seçiminde dikkat edilecek hususlardan değildir? a) Çalışma basıncı b) Bakım kolaylığı c) Çalışma sıcaklığı d) Akışkan kapasitesi e) Filtrenin ömrü 356. I - Yoğunluk II- Statik III- Bağıl yoğunluk IV- Özgül hacim V- Sıcaklık


49 Yukarıdakilerden hangileri akışkanların fiziksel özelliğidir? a) II-I b) I-V c) VI-V d) I-III-IV e) hiç biri 357. Herhangi bir akışkanın yoğunluğunun standart sıcaklıktaki saf suyun yoğunluğuna oranı aşağıdakilerden hangisidir? a) Özgül hacim b) Bağıl yoğunluk c) Sıvıların yoğunluğu d) Basınç e) Hiçbiri 358. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemlerde kullanılan ateşe dayanıklı yağlardır? a) Su – yağ karışımı b) Yağ – Sentetik fosfat esterleri c) Su – Glikol çözeltisi d) Sentetik fosfat esterleri e) Hepsi 359. Standart yağlarda akma noktası kaç °C’ye kadar inmektedir? a) -10C ile -30C b) -13C ile -32C c) -15C ile -35C d) -10C ile -33C e) -16C ile -33C 360. Aşağılardakilerden hangisi pnömatik sistemin avantajlarından biri değildir . a) Kullanılan elemanlar hafif, küçük, ucuz ve hızlıdırlar b) Çevre ve insanlara zarar veremez c) Durma noktasına kadar yüklenebilirler d) Pnömatik sistemlerin tasarım ve gerçekleştirme maliyetleri diğerlerine nazaran daha pahalıdır e) Pnömatik hatların çekilmesi kolay ve ucuzdur 361. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemin avantajlarından biridir ? a) Kullanılan elemanlar hafif, küçük, ucuz ve hızlıdırlar b) Hava sıkıştırılabilir olduğundan ara konum denetimi için pek kullanılmaz c) Basınçlı hava pahalı bir enerjidir d) Pnömatik elemanlar genellikle alüminyum esaslı olup daha çabuk yıpranırlar e) Basınçlı hava ile çok yüksek kuvvet elde etmek ekonomik değildir 362. Aşağılardakilerden hangisi pnömatik sistemlerde filtrelerin kullanılma sebeplerinden biri olabilir ? a) Sistemin düzgün çalışması ancak temiz hava ile mümkün olduğundan b) Sistemdeki havaya nem katmak için c) Sisteme havadan gelen katı partiküllerin girişini kolaylaştırmak için d) Sisteme hava girişini sağlamak için e) Sistemi zorlaştırmak için 363. Hidrolik filtreler hidrolik yağını kaç mikrona kadar temizleyebilir ? a) 40 mikrona kadar b) 50 mikrona kadar c) 30 mikrona kadar d) 70 mikrona kadar


50 e) hiçbiri 364. Hidrolik borudan birim zamanda geçen akışkana miktarına ne denir? a) Debi b) Viskozite c) Yağ basıncı d) Akış miktarı e) Hiçbiri 365. Bir hidrolik akışkan pompası mekanik enerji ........................... dönüştürülür. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken şık hangisidir. a) Basınç Enerjisine b) Elektrik Enerjisine c) Mekanik Enerjiye d) Elektronik Enerjiye e) Sıcak Enerjisine 366. Atmosfer basıncının altındaki basınca (negatif) ............... basıncı denir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken şık hangisidir. a) Hava b) Hidrodinamik c) Vakum d) Pnömatik e) Pnömatik motor basıncı 367. Pnömatik sistemlerde iş elemanının negatif yönünü gösteren karakter aşağıdakilerden hangisidir? a) A b) R c) S d) Z e) B 368. Boru içinde düz bir şekilde moleküller birbirine paralel olarak akmasına ne denir? a) Laminer akış b) Tedirgin akış c) Rejim akış d) Sıkıştırılmış akış e) Potansiyel akış 369. Pnömatik sistemlerde havanın giriş ve çıkış yönünü isteğe göre değiştirmeye yarayan parçaya ne denir? a) Kollektör b) Valf c) Pompa d) Manometre e) Piston 370. Kendi ağırlığının yerçekimi kuvvetine bağımlı olarak birim alana etki ettiği kuvvete ne denir a) Basınç kuvveti b) Atmosfer basıncı c) Kütle basıncı d) Ağırlık e) Güç 371. Hidrolik yağın bileşimindeki hidro karbonların havanın oksijeni ile kimyasal reaksiyona girerek çamur veya sakız şeklinde tortuların meydana gelmesi olayına ne denir?


51 a) Yıpranma b) Köpüklenme c) Oksidasyon d) Polimerleşme e) Hiçbiri 372. Yüksek basınçtaki akışkan sistem içinde hızla hareket ederken hava molekülleri ile yağ moleküllerinin çarpışması sonucu meydana gelen şoklar aşağıdakilerden hangisine yol açar? a) Oksidasyon b) Polimerleşme c) Köpüklenme d) Yıpranma e) Hiçbiri 373. Hidrolik yağlar için genleşme katsayısı aşağıdakilerden hangisidir? a) 0,005/˚C b) 0,0005/˚C c) 0,007/˚C d) 0,0007/˚C e) 0,0002/˚C 374. Yağların birden fazla aynı cins moleküllerinin artık vermeden birleşmesi ve yeni bir molekül meydana getirmesine ne denir? a) Film dayanımı b) Polimerleşme c) Köpüklenme d) Özgül ağırlık e) Oksidasyon 375. Aşağıdakilerden hangisi akümülatörlerin çeşitlerinden değildir a) Ağırlık akümülatörü b) Gazlı akümülatörler c) Diyaframlı akümülatörler d) Balonlu akümülatörler e) Düz akümülatörler 376. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemlerde kullanılan bağlantı elemanlarından değildir? a) Borular b) Rot başları c) Rekorlar d) Contalar e) Klapeler 377. Aşağıdakilerden hangisi Pnömatiğin tanımıdır? a) Basınçlı Hava b) Basınç yağ c) Hacimli yağ d) Kütleli hava e) İvme yağ 378. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik silindirin elemanlarından değildir? a) Piston b) Keçe c) Silindir gömleği


52 d) Burç e) Yataklar 379. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik valflerdendir? a) Basınç kontrol valfleri b) Zaman kontrol valfleri c) Güç kontrol valfleri d) Basma kontrol valfleri e) Enerji kontrol valfleri 380. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerin diğer sistemlere göre üstünlüklerinden değildir a) Basınçlı hava ısı değişmelerinden çok az etkilenir b) Pnömatik sistemlerin bakımı ve tamiri kolaydır c) Pnömatik sistemlerin otomatik olarak kontrol ve kumanda edilmesi mümkündür d) Pnömatik sistemler her yönü ile mekanik ve hidrolik sistemlere göre daha ekonomiktir. e) Çok çabuk arıza yaparlar 381. Kompresör nedir ? a) Pnömatik sistemler için gerekli olan basınçlı havanın üretilmesini sağlayan elemandır. b) Basınçlı havayı süzen elemandır c) Basınçlı havayı depolayan elemandır d) Basınçlı havayı ayarlayan elemandır e) Basınçlı havaya yol gösteren elemandır. 382. Aşağıdakilerden hangisi Pnömatik sistemde filtrenin görevidir ? a) Basınçlı havayı depolayan elemandır b) Basınçlı havanın hızını ayarlayan elemandır c) Basınçlı havaya yol gösteren elemandır d) Basınçlı havayı pisliklerden temizleyen elemandır e) Basınçlı havaya doğrusallık kazandıran elemandır 383. Aşağıdakilerden hangisi manometrenin görevlerindendir ? a) Sistemdeki havanın gürültüsünü önler b) Basınçlı havayı kurutan elemandır c) Basınçlı havanın basınç miktarını ölçen elemandır d) Pnömatik sistemde elektrik devresini açıp kapatır e) Havayı şartlandırır 384. Viskozitesi yüksek yağların makine veya motorda kullanılmaları nelere yol açar? a) Büyük sürtünmelere ve güç kayıplarına b) Temas ettiği parçanın iyi soğutulmasına c) İki sürtünen parça arasında yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi önleme d) Daha kolay güç iletimine e) Hepsi 385. Hidrolik elemanların çalışma sürelerini uzatmak için yağların içine hangi aşınmayı önleyici maddeler katılır? a) Kantiwear b) Sulvent c) Lineeare d) Antiwear e) Hiçbiri 386. Demülsibility nedir? a) Yağların rafine edilmesinde kullanılan kimyasal maddedir. b) Yağın oksidasyona karşı direncinin arttırılması olayıdır. c) Yağların uygun rafine edilebilmeleri sonucu bünyelerindeki suyu atabilme özelliğidir.


53 d) Yağın köpüklenmesini önlemek için içine katılan kimyasal madde ile reaksiyona girmesi olayıdır. e) Hiçbiri 387. Hangisi hidrolik yağın bakımı ile ilgili önerilen tavsiyelerden değildir? a) Yağlar kuru ve temiz yerlerde muhafaza edilmelidir. b) Çalışma anında yağın sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkmamasına dikkat edilmeli bunun için yeterli depo veya eşanjörler kullanılmalı c) Depo üstüne hava filtresi konmalı, depoya temiz hava girmesi sağlanmalıdır. d) Çalışma esnasında yağ haznesi korunmalı ve üstü örtünmelidir e) Yağ haznesinin üst yüzeyi soğuk hava ile temas ettirilmeli 388. Hangisi düşük viskozitenin sonuçlarından değildir? a) İç sızıntılar artar. b) Ağır yükler altında yağ filmi yırtılır. c) Pompanın verimi yükselir d) Sistemde ısı yükselmesi meydana gelir ve bunun sonucu olarak sızıntılar artar. e) Hidrolik alıcılarda hızın düşmesine neden olur. 389. Aşağıdaki hidrolik devre elemanlarından hangisi bir hidrolik enerji dönüştürücü değildir? a) Hidrolik pompa b) Basınç yükseltici c) Teloskobik hidrolik silindir d) Akış kontrol valfi e) Hidrolik motor 390. Aşağıdaki elemanlardan hangisi doğrusal hareket yaparak hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çevirir? a) 3/2 yön kontrol valfi b) Çift etkili diferansiyel silindir c) İki akış yönlü hidrolik pompa d) İki akış yönlü hidrolik motor e) 4/3 Yön kontrol valfi 391. Bir hidrolik devrede açısal hareket için aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır? a) Basınç yükselticisi b) Çift piston kollu ve çift etkili hidrolik silindir c) Darbe yastıklı hidrolik silindir d) İki akış yönlü hidrolik motor e) Salınımlı motor 392. Aşağıdaki maddelerden hangisi hidrolik motorun özelliklerinden değildir? a) Hız ayarı yapılabilir b) Hareket devam ederken dairesel hareketin hızı azaltılıp yükseltilebilir. c) İstediğimiz an harekete geçiremeyiz. d) Hareket devam ederken dönüş yönü istenildiği zaman tersine çevrilebilir. e) Sistem çalışırken beklenmedik bir yükle karşılaşırsa durur ve yük ortadan kalkınca çalışmaya devam eder. 393. Aşağıdaki elemanlardan hangisi bir hidrolik silindirde bulunmaz? a) Kılavuz flanş b) Silindir borusu c) Piston d) Piston kolu e) Sızdırmazlık elemanı 394. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik akümülatör çeşidi değildir ?


54 a) Balonlu akümülatör b) Yastıklı akümülatör c) Diyaframlı akümülatör d) Pistonlu akümülatör e) Yaylı akümülatör 395. Hidrolik sistemlerin itme kuvvetini arttırmak için ne yapılmalıdır ? a) Debi – basınç arttırılır b) Debi – akış hızı arttırılır c) piston çapı – akış hızı arttırılır d) Piston çapı – basınç arttırılır e) Akış hızı – basınç arttırılır 396. Hidrolik sistemlerde silindir, motor vb. alıcıların hızlarını ayarlamak amacıyla kullanılan elemanlara ne ad verilir ? a) Depo b) Yön kontrol valfi c) Çek valf d) Basınç kontrol valfi e) Akış kontrol valfi 397. Hidrolik akümülatörlerde kullanılan gazın adı nedir ? a) Hidrojen b) Azot c) Hava d) Oksijen e) Karbondioksit 398. Seri iş parçası işleyen tezgahlarda, istnen basınç değerine ulaşıldığında elektriksel sinyal üreterek iş parçalarının işlenmesini sağlayan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Baskı silindiri b) Basınç sıralama valfi c) Basınç anahtarı d) Basınç düşürme valfi e) Basınç emniyet valfi 399. Hidrolik akışkanın bölünerek farklı ağırlıktaki yükleri eşit hızla kaldırmasını, silindirlerdeki akışkanın basıncına göre çıkış debisini ayarlayarak sağlayan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Akış bölücü valf b) Ayarlanabilir akış kontrol valfi c) Yön kontrol valfi d) Çek valf e) Emniyet valfi 400. Bir t anında, akım alanı içerisindeki her noktada hızları belirlediğimizi düşünelim hızların doğrultu ve yönlerini yani vektörlerini belirleyelim bu hız vektörlerine teğet olarak çizilen eğriler ne ad verilir? a) Akım borusu b) Enerji çizgisi c) Akım çizgisi d) Piyezometre çizgisi e) Eş – Hız çizgisi 401. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemlerde türbülansa sebep olmaz? a) Yüksek akışkan


55 b) Düzensiz geçişleri c) Pürüzlü borular d) Büyük çaplı borular e) Küçük çaplı borular 402. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik akışkan ile havadaki oksijen arasındaki kimyasal reaksiyon olarak tanımlanır? a) Mukavemet b) Korozyon c) Oksitlenme d) Köpük bastırma e) Kayganlık 403. Hidrolik sistemlerde kullanılan hidrolik silindir ve hidrolik motora ne denir. a) elektrik motoru b) pnömatik alıcılar c) hidrolik pompa d) iş elemanları e) valfler 404. Güç birimi aşağıdakilerden hangisidir. a) millisaniye b) watt c) newton d) basınç e) Pascal 405. Hidrolik basıncı doğrusal harekete çeviren iş elemanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Hidrlik motor b) Yön valfi c) Akışkan taşıma boruları d) Pompa e) Silindirler(lifler) 406. Bir hidrolik devrede istenen basıncı değerinin geçişine müsaade eden elemana ne denir. a) Basınç ayar valfi b) Yön kontrol valfi c) Çek valfli akış kontrol valfi d) Veya Valfi e) Ve valfi 407. Bir hidrolik sisteme basınçlı yağ gönderen eleman aşağıdakilerden hangisidir? a) Pnömatik pompa b) Hidrolik pompa c) Elektrik motor d) Pnömatik motor e) Hidrolik motor 408. Hidrolik silindirlerde piston hızına etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisidir? a) Silindirin kesit alanı b) Silindirin yerleşimi c) Emniyet valfi d) Kullanılan hortum cinsi e) Pompanın debisi 409. Hidrolik bir sistemde silindirin çapı büyük olursa sistemi nasıl etkiler? a) Hız artar


56 b) Değişmez c) Kuvvet artar d) Hız azalır e) Kuvvet azalır 410. Bir hidrolik silindirin basma kuvvetini hesaplamak için sistem hakkında neleri bilmek zorundayız.? a) mil çapı b) alanını ve basıncı c) stroğunu ve hızını d) çapını ve hızını e) ağırlığını 411. Hidrolik akışkanın sıcaklığını kabul edilebilir bir düzeyde korumak için hangi yöntem kullanılmaz.? a) kullanmak pompa işini azaltmak b) pompa işini çoğaltmak c) boru sürtünmesini azaltmak d) büyük yüzey alanlı depo kullanmak e) kalın duvarlı bir depo 412. Hidrolik enerjiyi sisteme veren eleman aşağıdakilerden hangisidir? a) Silindir b) Depo c) Pompa d) Valfler e) Röle 413. Üretilen enerjinin tüketilen enerjiye bölünmesi ile elde edilen sonuç nedir? a) Enerji b) Verim c) Basınç d) Doğrusal hareket e) Dairesel hareket 414. Hidrolik silindirlerde itme kuvvetini bulmak için aşağıdaki verilerden hangisine gerek yoktur? a) Çalışma basıncı b) Silindir verimi c) Piston çapı d) Piston dış yüzey alanı e) Debi 415. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik motorların dezavantajlarından değildir? a) Pahalıdır b) Büyük kuvvetler iletebilirler c) Ebatları büyüktür d) Yüksek sıcaklıkta kullanılmaz e) Kirliliğe karşı çok hassastır 416. Yandaki sembol aşağıdakilerden hangisine aittir? a) 2/2 valf b) 4/2 valf c) 3/2 valf d) 5/2 valf e) 3/3 valf 417. Yandaki silindir aşağıdakilerden hangisidir?


57 a) b) c) d)

Tek taraflı yastıklı silindir Çift kollu silindir Tandem silindir Çift etkili silindir

e) Diferansiyel silindir 418. Hidrolik devre elemanlarının daha güvenli ve daha uzun süre çalışmasını sağlamak amacıyla kullanıla eleman aşağıdakilerden hangisidir? a) Pompa b) Valf c) Motor d) Filtre e) Silindir 419. Aşağıdakilerden hangisi boru bağlantılarında dikkat edilecek hususlardan biri değildir? a) borunun iç yüzeyinin temiz ve pürüzsüz olması b) emiş borusu mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır c) boru bağlantılarında sızdırmazlık sağlanmalıdır d) kullanılan boru kalitesi, çapı ve malzemeyi çalışma basıncına ve çalışma şartına uygun olmalıdır e) emiş ve dönüş boruları yağ seviyesinin minimum seviyesinin üstünde olmalıdır 420. Aşağıdakilerden hangisi bir hidrolik devre elamanlarını değildir? a) yağ deposu b) basınç hattı borusu c) egzoz çıkışı d) emiş hattı filtresi e) hidrolik pompa 421. Aşağıdakilerden hangisi yağ deposunun görevlerinden değildir? a) yağın içine karışan maddeleri yağdan ayrıştırmak b) yağın dinlenmesini sağlamak c) yağın içine karışan havayı tamamıyla birleştirmek d) sistemdeki yağın belirli bir yerde toplanmasını sağlamak e) yağın üzerindeki ısıyı dış ortama transfer etmek (atmak) 422. Bir çek valfin açmaya başlayacağı basınç ................................ olarak tanımlanır. a) Patlama basıncı b) Basınç değeri c) Açma basıncı d) Oturma basıncı e) Kısma basıncı 423. Hidrolik sistemlerde kullanılan depolarının tabanı ......................... olmalıdır. a) V şeklinde b) Boşaltma olanağı ile donatılmış c) Eğimli d) Düz e) Hiçbiri 424. Bir pompanın çalışma ömrü genellikle .............. birimi ile verilir. a) Akış değeri b) Akışkan basıncı c) Saat d) Dakika e) Gün


58 425. Bir popet tahliye valfinin en yüksek basıncı için kullanılabilecek diğer terim nedir. a) Akış kapasitesi b) Ayar basıncı c) Açma basıncı d) Çalışma fark basıncı e) Kapama basıncı 426. Hidrolik depoda bulunan akışkanı istenilen basınç ve debide sisteme gönderen ve mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştüren devre elemanı hangisidir ? a) Basınç kontrol valfi b) pompa c) Hidrolik akümülatör d) Motor e) Hidrolik valf 427. Pompalar tarafından üretilen hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren devre elemanı hangisidir ? a) pistonlu pompalar b) elektrik motoru c) hidrolik silindirler d) valfler e) Ve valfi 428. Hidrolik akışkanın tek yöne geçmesine diğer yöndeki geçişine izin vermeyen valf hangisidir ? a) akış kontrol valfi b) çek valf c) yön kontrol valfi d) basınç kontrol valfi e) emniyet valfi 429. Hidrolik akışkanın gideceği yönü belirleyen istenildiğinde gideceği yönü değiştiren akışkan debisini ve basıncını kontrol eden devre elemanı hangisidir ? a) hidrolik motor b) silindir c) çek valf d) piston e) yön kontrol valf 430. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devre elemanı değildir ? a) depo b) pompa c) valf d) susturucu e) motor 431. Gerektiğinde sisteme vermek üzere hidrolik akışkanı depolayan elemanına ne denir? a) Valf b) Akümülatör c) Depo d) Motor e) Silindir 432. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistem elemanı değildir? a) Filtreler b) Kompresörler c) Hidrolik akışkan


59 d) Çek valfi e) Yön Denetim Valfi 433. Aşağıdakilerden hangisi çek valfin görevidir? a) Sistemdeki kaçakları önlemek b) Hidrolik silindir veya hidrolik motoru çalışma hızlarını ayarlamak c) Akışkana tek yönde geçit verir d) Hidrolik pompanın pompaladığı akışkanı basıncını istenilen değerde tutar e) Akışkana basınç vermek 434. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik akümülatörün görevidir? a) Hidrolik akışkan yerine basınçlı hava üretmek b) Hidrolik sistemde oluşan darbe ve şokların önlenmesini sağlamak c) Hidrolik akışkanın tek yönde geçmesine izin verir. d) Hidrolik pompanın pompaladığı akışkanın basıncını istenilen değerde tutar. e) Hidrolik sisteme gerekli yağı göndermek 435. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemin üstünlüklerinden biri değildir? a) Yoğun güç üretir. b) Anında yüksek enerji sağlar. c) Hız ve güç ayarı kolaydır. d) Sürtünmeli değildir. e) Çok yer kaplar ve sesli çalışırlar. 436. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrenin ana kısımlarından biri değildir? a) Kompresör b) Sızdırmazlık elemanları c) Filtreler d) Depo e) Silindirler 437. Aşağıdakilerden hangisi basınç kontrol valfi değildir? a) Emniyet güvenlik valfi b) Boşaltma valfi c) Akış kontrol valfi d) Çek valfi e) Basınç düşürme valfi 438. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrede kullanılan akışkanlardan biri değildir? a) Su b) Mazot c) Su glikol d) Doğal yağlar e) Sentetik yağlar 439. Aşağıdakilerden hangisi filtre seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri değildir. a) Kirli parçacıkların büyüklüğü ve sayısı yönünden süzme yeteneği. b) Yağın akış hızı ve çalışma basıncı. c) Filtrenin bağlanacağı hat. d) Sıcaklıktan etkilenmemesi. e) Alçak basınca dayanıklı olması. 440. Yön kontrol valfleri aşağıdakilerden hangi işi yapmazlar? a) akışkanın akışının kontrolü b) hidrolik silindirleri hareket ettirmek c) hidrolik silindirleri durdurmak d) hidrolik motorları hareket ettirmek e) aşırı basıncı boşaltmak


60 441. Bir filtre genellikle .............engellemek için kullanılır. a) Kirliliği b) Reçineleri c) valf d) Katkı maddelerini e) Gresleri 442. Bir Hidrolik depo içindeki perde ........... için kullanılır. a) Isı iletimine yardımcı olmak b) Akışkanın yüzey alanını azaltmak c) Basıncı azaltmak d) Depo duvarlarının dayanımını artırmak 443. Aşağıdakilerin hangisinde yön kontrol valflerinin söylenişi doğru sıraya konularak yazılmıştır? a) Valfin yapılış biçimi-Valfe kumanda ediliş şekli-Yol sayısı-Konum sayısı b) Valfe kumanda ediliş şekli-Yol sayısı -Valfin yapılış biçimi-Konum sayısı c) Yol sayısı-Konum sayısı-Valfe kumanda ediliş şekli-Valfin yapılış biçimi d) Yol sayısı-Valfe kumanda ediliş şekli-Konum sayısı-Valfin yapılış biçimi e) Konum sayısı-Valfe kumanda ediliş şekli-Yol sayısı-Valfin yapılış biçimi 444. Aşağıdakilerden hangisi bir hidrolik deverede güç ünitesi elemanı olarak kullanılır. a) Pistonlar b) Akış kısma valfi c) Yön kontrol valfi d) pompa e) Zaman geciktirme valfi 445. Hidrolik motorun devir sayısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) motora giren akışkanın miktarına göre b) hidrolik motorun gücüne göre c) akışkanın viskozitesine göre d) hidrolik pompanın gücüne göre e) valflerin yönüne göre 446. Hidrolik pompaların titreşimli çalışmasından dolayı oluşan hava kabarcıkları sisteme nasıl etki eder? a) verimin düşmesi , sızıntı ve kaçakların oluşması b) sistemin soğuma hızını etkiler c) hidrolik yağın viskozitesini yükseltir d) hidrolik motorun hızını arttırır e) hidrolik sisteme hiçbir etkisi yoktur 447. Ortalama hızın her noktada aynı olduğu akış türü hangisidir ? a) Daimi akış b) Laminer akış c) Viskoz akış d) Üniform akış e) Daimi olmayan akış f) Türbülanslı akış 448. Aşağıdaki makinelerin hangisi hidrolik sistemle çalışmaz? a) İş makineleri b) Presler c) Pistonlu Motorlar d) Kaldıraçlar e) Liftler


61 449. Hidrolik enerjinin, mekanik enerjiye dönüştürülmesi esnasında akışkanın yönünü kontrol eden elemanlara ne ad verilir? a) Akışkan b) Hidrolik devre elemanları c) Hidrolik basınç valfı d) Yön kontrol valfı e) Hidrolik filtre 450. Aşağıdaki akış türlerinden hangisi tercih edilmeyen akış türüdür? a) Sıkıştırılamaz akış b) Daimi akış c) Türbülanslı akış d) Tedirgin akış e) Üniform akış 451. Pascal prensibine göre; yer çekimi ihmal edilecek olursa bir kabın içindeki sıvıya kabın herhangi bir yüzeyinden bir kuvvet veya yük tarafından kabın hangi yüzeyine aynen iletilir? a) Yan yüzeylere b) Taban yüzeye c) Tavan yüzeye d) Bütün yüzeylere e) Hiçbiri 452. Hidrolik sistemde belirli kesitteki borudan veya belirli bir noktadan birim zamanda geçen akışkan miktarına ne denir? a) Basınç b) Debi c) Efektif basınç d) Atmosfer basınç e) Mutlak basınç 453. Aşağıdakilerden hangisi “ Debi ” ‘nin tanımıdır.? a) Yakın akmaya karşı gösterdiği direnç b) Manometrede okunan basınç değeri c) Belirli kesitteki borudan bir zamanda geçen akışkan miktarı d) Belirli bir kesitte sıkıştırılan akışkan miktarı e) Hiçbiri 454. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç nedir? a) Vakum basıncı b) Debi c) Mutlak basınç d) Viskozite e) Pascal prensibi 455. 1,5 bar kaç milibar dır? a) 0,0015mbar b) 15mbar c) 1500mbar d) 0,15mbar e) e-15000mbar 456. Aşağıdaki makinelerin hangisi hidrolik sistemle çalışır? a) Otomobiller b) Presler c) Motorlar


62 d) Uçaklar e) Gemiler 457. Birim zamanda yapılan iş miktarını aşağıdakilerden hangisi açıklar a) İş =( kuvvet* yol) b) Enerji =(iş/güç) c) Güç =(iş/zaman) d) Basınç =( kuvvet/alan) e) Hiçbiri 458. Birim zamanda iş yapabilme yeteneğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? a) Enerji = (iş/güç) b) Güç = (iş/zaman) c) Basınç = (kuvvet/alan) d) iş = (kuvvet.yol) e) Hiçbiri 459. Hidrolik sistemde kullanılan akışkanlarda hangi özellik istenmez? a) Viskozite uygunluğunun olmaması b) Aşınmayı önlemeli c) Yüksek kaynama noktası d) Su almama özelliği e) Yüksek yoğunluğu 460. Aşağıdaki makinelerin hangisi hidrolik sistemle çalışır? a) Otomobiller b) Presler c) Motorlar d) Uçaklar e) Gemiler 461. Aşağıdaki makinelerin hangisi hidrolik sistemle çalışmaz? a) İş makineleri b) Presler c) Motorlar d) Kaldıraçlar e) Liftler 462. Aşağıdakilerden hangisi basınç düşümüne etki eden faktörlerden değildir? a) Akış hızı b) Çalışma basıncı c) Boru iç yüzeyinin pürüzlülük durumu d) Boru uzunluğu e) Havadaki nem miktarı 463. Aşağıdaki makinelerin hangisi hidrolik sistemle çalışmaz? a) İş makineleri b) Presler c) Motorlar d) Kaldıraçlar e) Liftler 464. Aşağıdakilerden hangisi yağ deposunun görevlerinden değildir? a) Hidrolik sisteme gidecek yağa depoluk eder. b) Sistemde bulunan sızıntı veya kaçaklardan dolayı eksilen yağı telafi eder. c) Yağın basıncını sağlar. d) Sistemde bulunan borular içindeki yağda oluşan hava kabarcıklarını temizler. e) Yağın sogutulmasına yardımcı olur.


63 465. Altta resimdeki hidrolik sembolün doğru açıklaması hangisidir. a) Tank(hidrolik depo) b) Güç ünitesi c) yön kontrol valfi d) Pompa e) Hiçbiri 466. Buton ile kontrol aşağıdakilerden hangisidir? a) 467.

b) c) d) e) Kol ile kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

a)

b)

468.

Pedal ile kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

a)

b)

469.

Makaralı (masuralı) ile kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

a)

b)

c)

c)

c)

d)

d)

d)

e)

e)

e)

470. Yukarıdaki sembol ne olduğunu şıklardan bulunuz. a. Tek etkili silindir b. Uyarı butonu c. Makaralı kumanda d. Elle kumanda e. Pedalla kumanda 471. Power-güç hangi sembolle gösteriliyor? a) T b) P c) R d) S e) B 472. 1-2-3-4-5 numaraların karşılığı olan sembolleri yazılış sırasına göre aşağıdakilerden hangisidir? a) P,B,S,T,A b) P,A,R,B,S c) A,B,R,S,P d) B,P,A,T,S e) B,A,S,T,R 473. Yandaki sembol için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Manometre b) Basınç farkı şalteri c) Basınç anahtarı d) Vakum jeneratörü e) Salınım motoru


64 474. Aşağıdaki sembolde hangi valf türü gösterilmektedir? a) Çift yönlü akış kontrol valfi b) VE valfi c) VEYA valfi d) Tek yönlü akış kontrol valfi e) Kapatma valfi 475. Çalışma basıncı 800 bar olan tek kollu çift etkili bir silindirde piston çapı 120 mm ve piston kolu çapı 40 mm olduğuna göre ve silindirin verimi % 90 olduğuna göre pistonun üretebileceği en büyük kuvvet ne kadardır? a) 81388,8 b) 81390 c) 83138 d) 81390,6 e) 83138,6 476. Çalışma basıncı 800 bar olan tek kollu çift etkili bir silindirde piston çapı 120 mm ve piston kolu çapı 40 mm olduğuna göre ve silindirin verimi % 90 olduğuna göre pistonun üretebileceği en düşük kuvveti ne kadardır? a) 7234,56 N b) 72345,6 N c) 723,456 N d) 72,3456 N e) 7,23456 N 477. P1=1 bar atm basıncı altında V1 =1m³ hacimli bir kapta bulunan gaz kütlesi sıcaklığı sabit kalacak şekilde bir F kuvveti sıkıştırıldığında hacmi V 2 =0,5 m³ olmaktadır.Bu durumda gaz basıncını bulunuz. (Formül: P1xV1=P2xV2) a) 4 bar b) 2 bar c) 1 bar d) 0,5 bar e) 5 bar 478. Pompa debisi 30 lt/dk olan bir sistemde piston 90 mm dir. Bu silindirin pistonun hızını bulunuz? a) 78,6 cm/sn b) 7,86 cm/sn c) 76,8 cm/sn d) 6,87 cm/sn e) 8,76 cm/sn 479. Çalışma basıncı 100 kg/cm2 ve piston çapı 90 mm olan bir silindirden 500 kg lık kuvvet elde ediliyor. Silindirin verimini bulunuz? a) 68,7 b) 78,6 c) 86,7 d) 67,8 e) 76,8 480. Çift etkili silindirde piston çapı 100 mm, hava basıncı 5 bar, kurs sayısı 40/dak ve kurs boyu 150 mm dir. Çalışma sırasında tüketilecek hava miktarını aynı çapta ve özellikte 10 silindir için ne kadardır? a) 5058 lt/dak b) 5508 lt/dak c) 5580 lt/dak


65 d) 5506 lt/dak e) 5507 lt/dak 481. Aşağıdakilerden hangisi hidroliğin avantajlarından biridir? a) Hidrolik akışkanlar yüksek ısıya dayanıklı değildir. b) Hidrolik devre elemanlarının bağlantıları sızdırmasız ve tam olmalıdır. c) Devre elemanları düşük hızla çalışır. d) Yüksek çalışma basıncı elde edilebilir. e) Depo edilebilirliği azdır. 482. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devre elemanı değildir? a) Hidrolik depo b) Hidrolik pompa c) Hidrolik silindir d) Hidrolik motor e) Hidrolik transformatör 483. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik servis ünitesinde bulunmaz? a) elektrik motoru, b) hidrolik pompa, c) emniyet valfi, d) yağ deposu, e) paletli motor. 484. Aşağıdakilerden hidrolik sistemin avantajlı yönlerinden biri değildir ? a) Ömürleri uzundur. b) Sessiz ve gürültüsüzdürler. c) Kontrolü kolaydır. d) Ekonomiktirler e) Yüksek ısıya karşı duyarlıdırlar 485. Aşağıdakilerden hangisi yağ deposunun görevlerinden biri değildir? a) Hidrolik sisteme gönderilecek yağa depoluk eder. b) Hidrolik yağın temizlenmesini sağlar. c) Hidrolik yağın dinlenmesini sağlar. d) Sistemde bulunan sızıntı ve kaçaklardan dolayı eksilen yağı telafi eder. e) Hidrolik sistemde dolaşan yağı sıcak tutar. 486. Aşağıdakilerden hangisi; Yağ deposunun görevlerinden değildir. a) Hidrolik yağın temizlenmesini sağlar. b) Hidrolik yağın dinlenmesini sağlar. c) Hidrolik yağını soğutur. d) Hidrolik yağına depoluk eder. e) Hidrolik yağı ısıtır. 487. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrede kullanılan yağ deposunun görevlerinden değildir? a) İçersindeki yağın dinlenmesini sağlamak b) Yağın temizlenmesini sağlamak c) İçinde bulunan yağı devrenin gerekli yerlerine göndermek d) Yağın depolanmasını sağlamak e) Hiçbiri 488. Yağ deposunun görevleri nelerdir? a) Hidrolik sisteme gönderilecek yağa depoluk eder, b) Yağın ısıtılması sağlar, c) içinde bulundurduğu sıvıyı basınçla istenilen yere gönderilir, d) hiçbiri


66 e) hepsi 489. Aşağıdakilerin hangisi deponun görevlerindendir? a) Sıvı ve gaz gibi akışkanların basıncını ölçmek b) Dışarı atılan akışkanın fazla ses çıkartmasını önlemek. c) Havanın soğumasını, dinlenmesini ve olumsuz maddelerin çökmesini sağlar. d) Akışkanın pnömatik aletlere ulaşmasını sağlar. e) Akışkanı kontrol eder. 490. Aşağıdakilerden hangisi yağ deposu seçiminde yanlıştır. a) Sızıntı yapmamalıdır b) Boru uçları 45derecelik eğimli olmalıdır. c) Depoya ısıtıcı takılmalıdır. d) Ekonomik olmalıdır. e) Tabanda % 5 lik eğim olmalıdır. 491. Aşağıdakilerden hangisi yağ deposu elemanlarından biri değildir. a) Emiş filtresi b) Boşaltma deliği c) Kapak d) Manometre e) Yön control valfi 492. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik depoda olması gereken özelliklerden değildir? a) Depo içindeki akışkanın seviyesi rahatlıkla görülmelidir b) Depo içine kirletici maddelerin girmesi önlenmelidir c) Dönüş borusu çapı emiş borusuna göre büyük olmalıdır d) Sıcaklığı artan akışkanın soğutulması için depo tabanı hava sirkülasyonu oluşturacak şekilde yerden yukarıda yapılmalıdır e) Hava kolayca ve her yerde sınırsız ölçüde bulunabilir 493. Aşağıdakilerden hangisi yağ deposunun görevlerinden değildir? a) yağın içine karışan maddeleri yağdan ayrıştırmak b) yağın dinlenmesini sağlamak c) yağın içine karışan havayı tamamıyla birleştirmek d) sistemdeki yağın belirli bir yerde toplanmasını sağlamak e) yağın üzerindeki ısıyı dış ortama transfer etmek (atmak) 494. Hidrolik akışkan depolarının dibi ......................... olmalıdır. a) V şeklinde b) Boşaltma olanağı ile donatılmış c) Eğimli d) Düz 495. Bir Hidrolik depo içindeki perdeyi............ için kullanılır. a) Isı iletimine yardımcı olmak b) Akışkanın yüzey alanını azaltmak c) Depo duvarlarının dayanımını artırmak d) İçerdeki köpüklenmeyi engellemek için 496. Aşağıdakilerin hangisi yön kontrol valfi değildir? a) 2/2 b) 3/2 c) 5/3 d) 5/2 e) 4/1 497. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devre elemanlarından değildir.? a) Hidrolik depo


67 b) Yön kontrol valfi c) Elektrik motoru d) Sızdırmazlık elemanları e) Akış kontrol valfi 498. Aşağıdakilerden hangisi 4/3 yön kontrol valfidir a) b) c) d) e) 499.

Aşağıdakilerden hangisi Basınç sınırlama valflerinden birisidir.

a)

b)

500.

Sabit kısıtlama valfi aşağıdakilerden hangisidir?

a.

c)

b.

d)

e)

c.

d.

e. Hiçbiri

501. Hidrolik basıncını doğrusal harekete çeviren iş elemanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Piston b) Yön valfi c) Akışkan taşıma boruları d) Pompa e) Silindirler(lifler) 502. Hidrolik silindirlerde piston hızına etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisidir? a) Silindirin kesit alanı b) Silindirin yerleşimi c) Emniyet valfi d) Kullanılan hortum cinsi e) Pompanın debisi 503. Hidrolik silindirlerde itme kuvvetini bulmak için aşağıdaki verilerden hangisine gerek yoktur? a) Çalışma basıncı b) Silindir verimi c) Piston çapı d) Piston yüzey alanı e) Debi 504. Pompalar tarafindan üretilen hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren devre elemani hangisidir ?


68 a) pistonlu pompalar b) hidrolik motor c) hidrolik silindirler d) valfler e) emniyet valfleri 505. Hidrolik akışkana tek yönde geçit veren devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Hidrolik motorlar b) Çek valfler c) Pistonlar d) Hidrolik silindirler e) Pompa 506. Hidrolik sistemlerde akışkana bir yönden yol veren, diğer yönden akışkana yol vermeyen valf aşağıdakilerden hangisidir? a) boşaltma valfi b) ayarlanabilir akış kontrol valfi c) sabit akış kontrol valfi d) çek valfi e) yavaşlatma valfi 507. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemde bulunmaz? a) Basınç hattı b) Elektrik motoru c) Basınç regülatörü d) Yön kontrol valfi e) Basınç yükseltici 508. Aşağıdakilerden hangisi büyük itme kuvvetlerinin gerektiği, fakat yer sorunun olduğu durumlarda kullanılan silindirdir.? a) Tek etkili silindirler b) Çift etkili silindirler c) Tandem silindirler d) Teleskobik silindirler e) Döner silindirler 509. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemde kullanılan silindirlerden değildir? a) Tek etkili silindir b) Kademeli silindirler c) Tandem silindirler d) Özel silindirler e) Çift etkili silindirler 510. Aşağıdakilerden hangisi; Genellikle silindir boyunun küçük, piston kolu boyunun büyük olması gerekli yerlerde hangi silindir kullanılır. a) Tandem b) Teleskobik c) Çift etkili d) Yastıklı e) Tek etkili 511. Aşağıdakilerden hangisi büyük itme kuvvetlerinin gerektiği, fakat yer sorunun olduğu durumlarda kullanılan silindirdir.? a) Tek etkili silindirler b) Çift etkili silindirler c) Tandem silindirler d) Teleskobik silindirler


69 e) Döner silindirler 512. Çift etkili silindirler hangi amaçla kullanılır? a) Sürekli ileri geri hareket yapmak için b) Doğrusal hareket yapmak için c) Toz ve pislikleri önlemek için d) Yüksek basınç altında çalışmak için e) Hiçbiri 513. Aşağıdakilerden hangisi büyük strokların gerektiği, fakat yer probleminin olduğu durum- larda kullanılan silindirdir.? a) Tek etkili silindirler b) Çift etkili silindirler c) Tandem silindirler d) Teleskobik silindirler e) Döner silindirler 514. Tek etkili silindirler aşağıdaki tanımlardan hangisinde açıklanmıştır.? a) Milin bir yöndeki hareketinde hava basıncını, diğer yönde ise yay basıncını kullanan silindirlere tek etkili silindir denir b) Mil içermeyen, bir dış parçanın silindir gövdesi üzerinde hareket ettirildiği silindirlere tek etkili silindirler denir c) Tek yönlü hareket ileten diğer yönde iletmeyen silindirlere denir d) İki yönde hareket eden fakat tek yönde güç ileten silindirlere denir e) Her iki yönde güç ve hareket ileten silindirlere denir 515. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik valflerin görevlerinden biri değildir? a) Görevini bitiren akışkanı sistemde tutması. b) Hidrolik akışkanın basıncını kontrol etmek. c) Hidrolik akışkanın hızını kontrol etmek. d) Hidrolik akışkanın yönünü kontrol etmek. e) Hidrolik akışkanın yolunu açıp-kapatmak 516. Piston kolunun takıldığı yerde sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılan elemana ne ad verilir.? a) Piston keçesi b) Silindir gömleği c) O- Ring d) Piston kolu keçesi e) Piston burcu 517. Aşağıdakilerden hangisi büyük strokların gerektiği, fakat yer probleminin olduğu durum- larda kullanılan silindirdir.? a) Tek etkili silindirler b) Çift etkili silindirler c) Tandem silindirler d) Teleskobik silindirler e) Aşağıdakilerden hangisi Pnömatik sistemin avantajlarından değildir? 518. Hidrolik devre çizerken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a) Birbirlerine ölçekli çizilmelidir. b) Sinyal ve uyarı hattı eksen çizgileriyle çizilmelidir. c) Devrede elemanları standart olmalıdır d) Yatay ve düşey çizgilerden oluşmalıdırlar. e) Hiçbiri. 519. Aşağıdaki sembollerden hangisi 4/2 yön kontrol valfidir. a) b) c) d) e)


70

520. Aşağıdaki sembollerden hangisi 4/3 kapalı orta konumlu selonoid kumandalı valflerden birisidir. a) b) c)

d)

e)

521.

Aşağıda verilen sembol hangi valfın tanımıdır?

a. Açık merkezli dört yollu üç konumlu yön kontrol valfı b. Kapalı merkezli dört yollu üç konumlu kontrol valfı c. Açık merkezli iki yollu yön kontrol valfı d. 2/4 valf e. 4/3 valf 522. Aşağıdaki şekilde gösterilen valfin tanımı hangisidir? a) 4/4 yön kontrol valfı b) 4/3 yön kontrol valfı c) 4/2 yön kontrol valfı d) 2/4 yön kontrol valfı e) 2/2 yön kontrol valfı 523. Yan tarafdaki silindirin ismini yazınız? a) tek yönde ayarlanabilir yastıklı çift etkili silindir b) tek yönde yastıklı çift etkili silindir c) iki yönlü çift etkili silindir d) iki yönlü tek etkili silindir e) tek yönlü tek etkili silindir 524. Aşağıdaki sembole göre hangi ifadeler doğrudur? a. b. c. d. e.

Tek etkili silindir Getirme yayı Çok konumlu silindir Çift etkili silindir ikiz konumlu silindir

525.

Yandaki şeklin ne tür bir silindir çeşididir? a) Tek etkili silindir b) Diferansiyel silindir c) Tek yönde yastıklı çift etkili silindir. d) İki yönde yastıklı çift etkili silindir e) Çift etkili çift kollu silindir

526.

Aşağıdakilerden hangisi çift yönlü çift kollu yastıklı silindirdir?


71

a) b) c) d) e) 527. İleri-geri hareket etmesi bir yön kontrol valfi yardımıyla yapılabilen silindir tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek etkili silindir b) Çift etkili silindir c) Tandem silindir d) Yastıklı silindir e) Hiçbiri 528. Aşağıdakilerden hangisi tek yönde iş gören silindirdir? a) Tek etkili silindirler b) Çift etkili silindirler c) Tandem silindirler d) Teleskobik silindirler e) Döner silindirler 529. Tek etkili silindirler hakkında hangisi doğrudur? a) Doğrusal hareketin tek yönde elde edilmesinde b) Doğrusal hareketin her iki yönünde de c) Sadece düşey çalışma vaziyetinde d) Sadece yatay çalışma vaziyetinde e) Hepsi 530. Aşağıdaki elemanlardan hangisi pilot kontrollü çek valf sembolüdür. a) b) c) d) e)

531. Aşağıdaki sembol neyi ifade eder ? a. Tek yönlü akış kontrol valfi b. Ve valfi c. Veya valfi d. Salınım motoru e. Çift etkili silindir 532. a)

Aşağıdaki elemanlardan hangisi 2/2 yön denetim valf sembolüdür. b) c) d) e)

533. Aşağıdaki sembol neyi ifade eder ? a. Salınım motoru b. Tek yönlü akış kontrol valfi c. Ve valfi d. Çift etkili silindir e. tek etkili silindir 534. Aşağıdakilerden hangisi elle kumanda vasıtasıyla yay geri dönüşlü olan valf dir?


72

a) 535.

b)

c)

d)

e)

Aşağıdakilerden hangisi buton kumandalı yay geri dönüşlü olan valf sembolüdür?

a)

b)

c)

d)

e)

536. Hidrolik akışkana tek yönde geçit veren hidrolik devre elemanı hangisidir a) Çek valf b) Hidrolik motor c) Akış kontrol valfi d) Hidrolik pompa e) Depo 537. Aşağıdakilerden hangisi tek yönde döner hidrolik motordur? a) 538. a) 539. a)

b)

c)

d)

e)

Aşağıdakilerden hangisi çift yönde döner hidrolik motordur? b)

c)

d)

e)

Aşağıdakilerden hangisi filtre sembolü olarak kullanılır ? b)

c)

d)

e)

540. Akışkanı basınç altında biriktiren ve gerektiğinde devreye geri veren elemana denir. Bu tanıma aşağıdakilerden hangisi uygundur? a) Balonlu akümülatör b) Pistonlu akümülatör c) Ağırlıklı akümülatör d) Diyaframla akümülatör e) Hidrolik akümülatör 541. Aşağıdakilerden hangisi; Genellikle silindir boyunun küçük, piston kolu boyunun büyük olması gerekli yerlerde hangi silindir kullanılır. a) Tandem b) Teleskobik c) Çift etkili d) Yastıklı e) Tek etkili 542. Aşağıdaki elemanlardan hangisi akış ayar valf sembolüdür. a) b) c) d) e)

543.

Aşağıdakilerden hangisi 4/2 sürgülü-yay geri dönüşlü yön kontrol valfidir


73

a) b) c) d) e) 544. Çift etkili silindirde piston çapı 100 mm, hava basıncı 5 bar, kurs sayısı 40/dak ve kurs boyu 150 mm dir. Çalışma sırasında tüketilecek hava miktarını aynı çapta ve özellikte 10 silindir için ne kadardır? a) 5058 lt/dak b) 5508 lt/dak c) 5580 lt/dak d) 5506 lt/dak e) 5507 lt/dak 545. D çapı 32 mm, H stroku 160 mm olan bir hidrolik silindirin saniyede 30 mm ilerlemesi için gerekli olan debi lt/dk olarak aşağıdakilerden hangisidir. a) 1,45 b) 14,5 c) 145 d) 1450 e) 14500 546. Bir hidrolik pistonu 20.000 N luk bir kuvvet için 120 bar çalışma basınç değerlerine göre çapını mm olarak aşağıdakilerden hangisidir. a) 36 b) 46 c) 56 d) 66 e) 76 547. Bir hidrolik sistemde kullanılan silindirin piston çapı 60 mm dir, pistona etki eden kuvvet 100 N olduğuna göre piston içerisinde meydana gelen basınç aşağıdakilerden hangisidir. a) 35000 N/m2 b) 3500 N/m2 c) 350 N/m2 d) 35 N/m2 e) 3,5 N/m2 548. Bir hidrolik sistemde 180 bar basınçla 500 N luk yükü dikey yönde hareket ettirmek isteniyor. Bu verilere göre pistonun çapı aşağıdakilerden hangisidir. a) 63 mm b) 64 mm c) 65 mm d) 66 mm e) 67 mm 549. Bir hidrolik sistemde 180 bar basınçla 50.000 N luk yükü dikey yönde hareket ettirmek isteniyor. Bu verilere göre pistonun çapı aşağıdakilerden hangisidir. a) 168 mm b) 178 mm c) 188 mm d) 198 mm e) 208 mm 550. Çalışma basıncı 120 Pa olan çift kollu çift etkili bir silindirden 60 N kuvvet elde edilmektedir. Piston mili çapı 3 cm olan silindir verimi % 95 olduğuna göre piston çapı ne kadardır? a) 8,6 cm


74 b) 8 c) 8,7 d) 8,5 e) 8 ,4 551. Çapı 63 mm, stroku 50 mm ve çapı 188 mm, stroku 60 mm olan iki hidrolik silindir bir pompa ile beslenmektedir. Bu sislindirlerin dakikada 5 defa çalıştıkları bilindiğine göre pompanın debisi minumum ne olmalıdır? a) 38.6 lt/dak b) 48.6 lt/dak c) 58.6 lt/dak d) 68.6 lt/dak e) 78.6 lt/dak 552. Dakikada 48.6 lt yağı sisteme 180 bar basınçla basan bir pompanın güçü aşağıdakilerden hagisidir? a) 11.48 kW b) 12.48 kW c) 13.48 kW d) 14.48 kW e) 15.48 kW 553. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemin avantajlarından değildir? a) Pnömatik enerjinin kaynağı olan hava,atmosferden sınırsız olarak elde edilebilir. b) Basınçlı hava uzak mesafelere taşınabilir. c) Aşırı yüklenmelere karşı emniyetlidir. d) Egzos hattında atmosfere atılan hava, susturucu takılmadığı zaman çalışanları rahatsız eden bir ses çıkarır. e) Hız ve üretilen kuvvet değişik değerlere ayarlanabilir. 554. Pnömatik enerjisinin kaynağı olan hava, atmosferden sınırsız olarak elde edilebilir. a) Hava temizdir, meydana gelecek sızıntılar çevreyi kirletmez ve pislik yapmaz. b) Basınçlı hava ısı değişimlerine karşı duyarlı değildir. Ateş alma tehlikesi olmadığı için sıcak ortamlarda emniyetle kullanılabilir. c) Normal çalışma basıncı 6-7 bar olduğu için pnömatik sistemlerde çok yüksek itme ve çekme kuvvetleri elde edilebilir. d) Basınçlı hava uzak mesafelere, yüksek hızlarla iletilebilir. 555. Aşağılardakilerden hangisi pnömatik sistemlerde filtrelerin kullanılma sebeplerinden biri olabilir ? a) Sistemin düzgün çalışması ancak temiz ve nemsiz bir hava ile mümkün olduğundan b) Sistemdeki havaya nem katmak için c) Sisteme havadan gelen katı partiküllerin girişini kolaylaştırmak için d) Sisteme hava girişini sağlamak için e) Sistemi zorlaştırmak için 556. Aşağıdakilerin hangisi pnömatik devrenin üstünlüklerinden biridir? a) Hava,ısıya ve ateşe dayanıklıdır. b) Anında yüksek enerji sağlar. c) Sürtünmeli değildir. d) Hız ve güç ayarı kolaydır. e) Sessizdir. 557. Aşağıdakilerin hangisi pnömatik devrenin olumsuzluklarından biridir? a) Havanın atmosferden alınması. b) Hidrolik devreye göre gücünün az olması. c) Sızıntıların çevreyi kirletmemesi.


75 d) Basıncın hava tarafından oluşturulması. e) Havanın atmosferde sınırsız oluşu. 558. Aşağılardakilerden hangisi pnömatik sistemlerde filtrelerin kullanılma sebeplerinden biri değildir ? a) Sistemin düzgün çalışması ancak temiz ve nemsiz bir hava ile mümkün olduğundan b) Sisteme havadan gelen katı partikülleri süzmek için c) Sisteme hava girişini sağlamak için d) Sisteme girebilecek olan sıvıyı tutabilmek için e) Sistemi zorlaştırmak için 559. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemin dezavantajlarından değildir? a) Pnömatik sistemde kullanılan enerjinin -havanın-sıkışabilir olması nedeniyle, piston hızını istediğimiz değerde tutmak mümkün olmaz. b) Uygun şekilde yağlayıcı ve filtre kullanılmadığı zaman sürtünme artar ve hareket güçleşir. c) Havanın içine karışmış olan nem-su buharı-yağlama işlemi yeterli olmadığı zamanlarda paslanmaya yol açabilir. d) Normal çalışma basıncı 6-7 bar olduğu için pnömatik sistemde elde edilecek itme ve çekme kuvvetleri 2000 kg ile 3000 kg arasında değişir. e) Yüksek hız elde edilmektedir.Piston hızı (1 m/s-2 m/s ) değerlerine erişebilir. 560. Yan tarafta gösterilen pompa çeşitlerini sırasına göre bulunuz a) pnömatik pompa,hidrolik pompa b) hidrolik pompa, pnömatik pompa c) elektrikli pompa, hidrolik pompa d) pnömatik pompa,elektrikli pompa e) su motoru,pancar motoru 5 561. /3’lük Yön kontrol valf i aşağıdakilerden hangisidir? a)

b)

c)

d)

e) 562. Basınçlı hava dağıtılırken havanın akışını boşaltma-durdurma ve basınç kontrolünü sağlayan eleman nedir ve kaç çeşittir. a) Silindirler( 5 çeşit ) b) Kompresör( 7 çeşit ) c) Valf ( 3 çeşit ) d) Manometre ( 3 çeşit ) e) Şartlandırıcı ( 2 çeşit ) 563. Aşağıdaki sembol için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Salımım motoru


76 b) Pnömatik motor c) Basınç ölçme aleti d) Algılayıcı e) Mesafe cetveli 564. Aşağıdaki sembol neyi ifade eder ? a. Sabit debili kompresör b. Ve valfi c. Tek etkili silindir d. Salınım motoru e. Veya valfi 565. Aşağıdaki sembol neyi ifade eder ? a. Hava tankı b. Ve valfi c. Tek etkili silindir d. Veya valfi e. Salınım motoru 566. Yandaki sembol neyi ifade eder ? a) Veya valfi b) Tek etkili silindir c) Salınım motoru d) Hava tankı e) Çift etkili silindir 567. Pnömatik sistemler kaç ana bölümden oluşur? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 568. Aşağıdakilerden hangisi kompresör çeşiti değildir? a) Çift kademeli kompresör b) Diyaframlı kompresör c) Paletli kompresör d) İki eksenli vidalı kompresör e) Aynalı kompresör 569. Pnömatik sistemlerde şartlandırıcının görevi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sızdırmazlık elemanı olarak görev yapar. b) Akışkana yön verir. c) Kompresörden gelen basınçlı havanın içerisindeki yağ artıkları, toz ve pislikler devre elemanına gelmeden ortadan kaldırır. d) Basınçlı hava görevini yapıp valfın egzoz hattından çıkarılırken ses çıkmasını önler. e) Hiçbiri. 570. Aşağıdakilerden hangisi şartlandırıcının görevlerinden değildir ? a) Havayı temizler b) Havaya nihai özellik verir c) Kompresörden gelen havayı aynı basınçta iletir. d) Havayı yağlar e) Havanın basıncını düşürür 571. Aşağıdakilerden hangisi hava dağıtım şebekesinde bulunmaz ? a) Hava hazırlayıcı b) Hava deposu


77 c) Kompresör d) Basınçlı hava deposu e) Akış kısma valfi 572. Atmosferde emdikleri havayı sıkıştırarak basınçlı hale getiren devre elemanlarına ne ad verilir. ? a) Emniyet valfi b) Basınç Dönüştürücü c) Basınç Attırıcı d) Yol Kontrol valfi e) Kompresör 573. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik devre elemanı değildir? a) Kompresör b) Yağ deposu c) Yön kontrol valfi d) Basınç regülatörü e) Yağlayıcı 574. Havanın üretilmesinde kullanılan kompresörlerin kapasitesi ve çıkış basıncı hangi birimler ile ifade edilir. a) m3/h-bar b) Viskozite-mmHg c) Debi-Viskozite d) mmHg-Bar e) Viskozite-Bar 575. Havanın üretilmesine kullanılan kompresörler soğutma sistemlerine göre kaça ayrılır. a) Yağlı-Yağsız b) Türbinli-Paletli c) Eksenli-Radyal d) Su-Hava e) Rotorlu-türbinli 576. Pnömatik sistemlerde vakum hangi eleman tarafından üretilmektedir? a) Kompresör b) Vakum pompası c) Hava kazanı d) Şartlandırıcı e) Hiçbiri 577. Aşağıdakilerden hangisi kompresör çeşidi değildir? a) Çift kademeli kompresör b) Tek kademeli kompresör c) Diyaframlı kompresör d) Paletli kompresör e) İki eksenli vidalı kompresör 578. Basınçlı havanın depolanmasını sağlayan eleman aşağıdakilerden hangisidir? a) Hava kazanı b) Biyel kolu c) Şartlandırıcı ünitesi d) Elektrik motoru e) Kurutucu çıkış filtresi 579. Pnömatik sistemde basınçlı hava depoları sistemde nereye bağlanır. a) Kompresörün girişine


78 b) Geciktirme valfine c) Kompresör çıkışına d) Güç ünitesine e) Elektrik motoruna 580. Kompresörlerde üretilen basınçlı hava hemen pnömatik sistemlerde kullanılmaz, havanın hazırlanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu basınçlı havanın hazırlanmalarından değildir ? a) Havanın depoda bekletilmesi b) Havanın filtre edilmesi c) Havadaki nem miktarının ayarlanması d) Havanın kurutulması e) Havanın yağlanması 581. Pnömatik sistemler için hava ne ile üretilir? a) Pnömatik sistem için havayı direk kendi havadan çeker. b) Yağların dolaştığı boşluklarda oluşan hava boşluklarından alır. c) Kompresörler vasıtasıyla çekilir ve depolanır. d) Hiçbiri 582. Havalandırma kapağı depolarda hangi amaçla takılır. a) Basınç yığılmasını önlemek için b) hava basıncını kontrol için c) Nem derecesini kontrol için d) Vakumu korumak için 583. Tek etkili silindirler hakkında hangisi doğrudur? a) Doğrusal hareketin tek yönde elde edilmesinde b) Doğrusal hareketin her iki yönünde de c) Sadece düşey çalışma vaziyetinde d) Sadece yatay çalışma vaziyetinde e) Hepsi 584. Aşağıdakilerden hangileri kompresörün üzerinde bulunan elemanlardandır? I – Termometre II – Rezistans III – Manometre IV – Basınç emniyet valfi V - Yağ filtresi VI – Kompresör kapağı a) I-II-IV b) II-III-IV c) III-IV-VI d) III-IV-V e) I-III-IV 585. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik boru malzemesi seçimini etkileyen faktörlerden değildir.? a) Çalışma basıncı b) Boru miktarı c) Çevre sıcaklığı d) Rutubet ve toz durumu e) Çalışma şartları 586. Aşağıdakilerden hangisi hava hazırlayıcı (şartlandırıcı) ‘ nın elemanlarındandır? I – Filtre II - Termometre


79 III – Hava boşaltma vanası IV - Regülatör V - Yağlayıcı a) I-II-IV b) I-III-V c) I-IV-V d) III-IV-V e) I-III-IV 587. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı havanın dağıtılmasında ön planda yer alır.? a) Kompresör tipi b) Valf çeşitliliği c) Boru şebekesi d) Piston hızı e) Filtre 588. Pnömatik sistemde kullanılan basınçlı havanın elemanlara gönderilmeden önce temizlenmesi, basıncının düzenlenmesi ve yağlanması gerekir. Bu görevleri yerine getiren pnömatik elemanı aşağıdakilerden hangisidir. a) manometre b) kompresör c) şartlandırıcı d) silindir e) akış kısma valfi 589. Pnömatik sistemde kullanılan basınçlı havanın üretimini sağlayan aracın adı nedir. a) Hava kazanı b) Kompresör(sıkıştırıcılar) c) Şartlandırıcı d) Emme manifoldu e) Çek valf 590. Pnömatik sistemde basınçlı hava depoları sistemde nereye bağlanır. a) Kompresörün girişine b) Geciktirme valfine c) Kompresör çıkışına d) Güç ünitesine e) Elektrik motoruna 591. Aşağıdakilerden hangisi tek yönde iş gören silindirdir? a) Tek etkili silindirler b) Çift etkili silindirler c) Tandem silindirler d) Teleskobik silindirler e) Döner silindirler 592. Pnömatik sistemde havanın dağıtılmasını sağlayan boruların çapının küçük seçilmesi neye sebep olur. a) Akış hızını azaltır b) Debiyi azaltır c) Viskoziteyi arttırır d) Akış hızını artırır e) Hiçbir değişikliğe sebep olmaz 593. Aşağıdakilerden hangisi havayı belirli bir süre depolayıp belirli bir basınçta depo ettikten sonra sisteme havayı gönderen bir elemandır. a) “VEYA” Valfi


80 b) Geciktirme valfi c) Çek valf d) Çabuk boşaltma valfi e) Hiçbiri 594. Aşağıdakilerden hangisi Pnömatik sistemlerde havanın dağıtılmasında kullanılan boru malzemesinin seçimine etki eden faktörlerden değildir? a) Çalışma şartları b) Çevre sıcaklığı c) Rutubet ve toz durumu d) Korozyona sebep olan buharlar e) Borunun dayanımı 595. Kompresörlerde üretilen basınçlı hava hemen pnömatik sistemlerde kullanılmaz, havanın hazırlanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu basınçlı havanın hazırlanmalarından değildir ? a) Havanın depoda bekletilmesi b) Havanın filtre edilmesi c) Havadaki nem miktarının ayarlanması d) Havanın kurutulması e) Havanın yağlanması 596. Pnömatik sistemde basınçlı hava deposunun hava çıkışı deponun neresine bağlanır. a) Hava kazanı b) Kompresör(sıkıştırıcılar) c) Deponun üst seviyesine d) Emme manifoldu e) deponun alt kısmına 597. Basınçlı havanın sisteme giriş ve çıkışını kontrol etmek için kullanılan valf aşağıdakilerden hangisidir? a) Akış kontrol valfi b) “V” valfi c) Veya valfi d) Basınç kontrol valfi e) Yön kontrol valfi 598. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik devredeki bağlantı elemanı değildir.? a) Valf b) Dirsek c) T bağlantısı d) Manometre e) Hortum 599. Etki tiplerine göre kaç tür pnömatik silindir vardır.? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 600. Yan tarafta görülen valfin adı nedir? a) Oransal basınç kontrol valfi b) Çıkış ağzı olmayan ayarlanabilir valf c) Ayarlanabilir kapasiteli basınç sıralama valfi d) Basınç sıralama valfi e) Üç yollu tek konumlu eksoz hatlı ayarlanabilir basınç valfi


81 601. Pnömatik sistemde hava iletimini sağlayan elemanların çabuk bağlanıp çözülebilmesini ağlayan ve hava kaçırmayan bağlantı elemanı aşağıdakilerden hangisidir. a) Dirsek bağlantısı b) Çabuk bağlantı rekoru c) Şartlandırıcı d) Bağlayıcı e) Hiçbiri 602. Aşağıdakilerden hangisi basınç regülatörünün görevidir? a) Basınç salınımlarını önlemek ve basıncı ayarlamak b) Havayı yağlamak c) Havayı filtrelemek d) Havayı soğutarak kurutma e) Kimyasal kurutma 603. Bir pnömatik devrede piston çapı 50 mm, piston kolu çapı 12 mm ve havanın basıncı 6 bar olarak verilmiştir. Sürtünme kaybı % 10 olarak alınacak olursa her iki yöne doğru pistona uygulanan kuvvet ne kadardır? a) 103 – 108 b) 106 – 103 c) 100 – 102 d) 102 – 106 e) 100 – 106 604. Bir pnömatik devrede piston çapı 50 mm, piston kolu çapı 12 mm ve havanın basıncı 6 bar olarak verilmiştir. Sürtünme kaybı % 10 olarak alınacak olursa her iki yöne doğru pistona uygulanan kuvvet ne kadardır? a) 103 – 108 b) 106 – 103 c) 100 – 102 d) 102 – 106 e) 100 – 106 605. Çift etkili silindirde piston çapı 100 mm, hava basıncı 5 bar, kurs sayısı 40/dak ve kurs boyu 150 mm dir. Çalışma sırasında tüketilecek hava miktarını aynı çapta ve özellikte 10 silindir için ne kadardır? a) 5058 lt/dak b) 5508 lt/dak c) 5580 lt/dak d) 5506 lt/dak e) 5507 lt/dak 606. Bir mekanizma ile iş parçası, pnömatik silindir kullanılarak sıkılmaktadır. Piston çapı 80 mm, hava basıncı 7 bar ve sürtünme kayıpları 0,1 olarak verilmişse işi sıkacak F2 kuvveti kaç N dur? a) 404,21 b) 405,12 c) 406,21 d) 404,12 e) 405,21 607. Aşağıdakilerden hangisi çok konumlu silindirlerdendir. a)

b)

c)

d)

e)


82

608. Yandaki sembol neyi ifade eder ? a) Tek etkili yay geri dönüşlü silindir b) Çift etkili itmeli tip silindir c) Hava tankı d) Salınım motoru e) Ve valfi 609. Aşağıdakilerden hangisi yay geri dönüşlü silindirdir. a)

b)

c)

d)

e)

610. Yandaki sembol neyi ifade eder ? a) Veya valfi b) Tek etkili silindir c) Salınım motoru d) Hava tankı e) Çift etkili silindir 611. Yandaki sembol neyi ifade eder ? a) Salınım motoru b) Tek yönlü akış kontrol valfi c) Ve valfi d) Çift etkili silindir e) Tek etkili silindir 612. Pnömatik sistemde, boru iç çapının tayininde hangi faktörler önemlidir? a) Borulardan geçecek hava miktarı (litre / saniye) b) Boruların ağırlığına (kg) c) Müsaade edilen basınç düşümü (bar) d) Boru hattındaki kısıtlayıcı e) Çalışma basıncı (bar) 613. Aşağıdakilerden hangisi VEYA lojik valfidir?

a. 614.

a.

b.

c.

d

. e.

Aşağıdakilerden hangisi VE lojik valfidir?

b.

c.

d.

e.

Hidrolik-ve-pnmatik-sorular  
Hidrolik-ve-pnmatik-sorular  
Advertisement