Page 64

Örnek Problem: Çapı 150 mm olan bir pistonun piston kol çapı 50 mm' dir. Verimi % 70 olan tek kollu çift etkili silindirin çalışma basıncı 800 bar’dır. Pistonun her iki tarafında oluşacak itme kuvvetini bulunuz.

Verilenler:

İstenilenler:

d1 = 150 mm = 15 cm F1 =? d2 = 50 mm = 5 cm F2 = ? P = 800 bar = 8000 N / cm 2 , η = 0,70 A1 = 0,785 × d2 (cm2 ) = 0,785 × 15 2 = 176,62 cm 2 A2 = 0,785 × (d1 2 - d2 2 ) (cm 2 ) = 0,785 × (152 - 52 ) = 157 cm 2 F1 = P × A1 × η = 800 × 176,62 × 0,70 = 98907,2 N' dir. F2=P × A2 × η =8000 × 157 × 0,70=879200N'dir.

55

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Advertisement