Page 6

ÖLÇM E VE DEĞERLENDİRM E.......................................................................108 ÖĞRENM E FAALİYETİ-11....................................................................................110 11- HİDROLİK FİLTRELER...................................................................................110 11.1-Görevleri ve Sembolü: ..................................................................................110 11.2. Hidrolik filtre çeşitleri:.................................................................................110 11.2.1. Emiş Hattı Filtreleri: .............................................................................111 11.2.2-Basınç Hattı Filtreleri: ...........................................................................111 11.2.3. Dönüş Hattı Filtreleri: ..........................................................................111 11.3. Filtrelerin seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: .........................................112 11.4. Filtrelerin Kirlenme Nedenleri:....................................................................112 11.5. Filtrenin Bakımı Ve Temizliği:....................................................................112 ÖĞRENM E FAALİYETİ-12....................................................................................115 12. HİDROLİK DEVRE ÇİZİM İ.............................................................................115 12.1. Hidrolik Devre Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar:.................................115 12.2. Hidrolik Devre Çeşitleri:..............................................................................115 12.2.1 Açık Hidrolik Devreler: .........................................................................115 12.1.2.2. Kapalı Hidrolik Devreler: ..............................................................116 12.2.3 Yarı Kapalı Hidrolik Devreler: ..............................................................117 12.1.2.4. Açık ve Kapalı Devrelerin Karşılaştırılması:.................................117 12.1.3. Çeşitli Hidrolik Devre Çizimleri:..........................................................118 UYGULAM A FAALİYETİ .................................................................................123 ÖĞRENM E FAALİYETİ-13....................................................................................125 13.1. Hidrolik Sistem Arızaları: ...........................................................................125 13.1.1. Sitemde Çalışma Sırasında Gürültü: .....................................................125 13.1.2. Hidrolik Devre Basıncının Düşmesi Veya Yükselmesi:.......................125 13.1.3. Hidrolik Devre Debisinin Düşmesi veya Yükselmesi: ........................126 13.1.4. Valflerde M eydana Gelen Arızalar: .....................................................126 13.1.5. Pompalarda M eydana Gelen Arızalar: ..................................................127 13.1.6. Devredeki Akışkanın Çabuk Isınması: ................................................127 UYGULAM A FAALİYETİ .................................................................................128 ÖLÇM E VE DEĞERLENDİRM E.......................................................................129 CEVAP ANAHTARLARI........................................................................................130 MODÜL DEĞERLENDİRM E.................................................................................133 KAYNAKLAR.........................................................................................................134

iv

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Advertisement