Page 58

Pistonun hızını azaltmak için ise akış miktarı azaltılmalıdır. Akış miktarını ayarlamak için akış kontrol valfleri kullanılır. Akışkanın viskozitesi de piston hızına etki eder. Eğer akışkan düzensiz akıyorsa sürtünmeden dolayı kayıplar artar ve pistonun hızı düşer.

V=

Q cm / dk bu A

V = Piston hızı (cm/dk Q = Akışkanm debisi (cm3 /dk

A = Silindir kesit a/anı (cm 2 π ×d2 A= =0,785× d2 4 Örnek Problem:

Pompa debisi 10 l / dk olan bir pistonun çapı 40 mm ve piston kolu çapı 10 mm 'dir. Pistonun hareketli durumdaki hızı ne olur (Şekil 6.5 )?

Verilenler:

Q = 10 l/ dk = 10000 cm3 d1 = 40 mm = 4 cm d2 = 10 mm = 1 cm. A1 = 0,785 × d2 A2 = 0,785 × ( d1 2 - d22 )

İstenilenler: V1 =? V2 = ?

Q 10000 10000 = = = 796,17 cm/dak = 7 ,96 m/dak 2 A1 0,785 × d 1 0,785 × 4 2 10000 10000 V2 = = == 849,25 cm/dak =8,49 m/dak 2 2 0,785 × ( d1 − d 2 ) 0,785 × ( 42 − 12 )

V1 =

olarak bulunur.

Pistonun Kursunu Tamamlama Zamanı Pistonun kursunu ne kadar zamanda tamamlayacağı şu formülle bulunur.

V (sn), Q V = π × d2 × h (dm3 ) bu formülde t=

t = Pistonun kursunu tamamlama zamanı (s) Q = Akışkanm debisi (l/dk. ) V = Pistonun giderken yol aldığı hacim (dm 3) d = Piston çapı (cm) h = Piston kurs boyu (cm)

49

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Advertisement