Page 50

Pompalarda ve rimlilik he saplanması yapılırken aşağıdaki değe rle r göz önünde bulundurulur.

Q×G 450 ×η Q× P HP kw = bar = 600 × η Q 450 × 17 V × n ×η Pompanın debisi= Q = = l / dak . 1000 Q × 1000 Pompanındevir sayısı = n V ×η G η = , G = Q × P değerleri ile hesaplan". Bu formülde; G1 Elektrik motorunun gücü P =

η = % olarak verim

G = Pompaya etki eden güç (kW) ( kilowatt ) G1 = Elektrik motorunun gücü (kW) Q = Pompanın debisi (cm3/dk ) P = Pompanın çalışma basıncı (Newton/cm 2 = N/cm 2 ) V = Pompadan geçen akışkan miktan (cm/dev) n= Pompa devir sayısı (dev/dk )

Örnek Problem: 160 bar çalışma basıncı ile çalışan pompanın debisi 40 l / dk dır. Pompaya bağlı elektrik motorunun gücü 16 kW' tır. Pompanın verimi ne olur ?

Verilenler:

Q = 40 l/dk = 40 000 cm3 /dk , P = 160 bar = 1600 N/cm 2 G1 = 16 kW

İstenilenler: G =?, η =? G = Q × P = 40 000 × 1600 = 64 × 10 6 = Ncm/dk 1 Ncm/dk = 1/60 × 100 Nm/sn = 1/6000 Watt eder.

64 × 10 6 = = 10666 Nm/s = 1066,6 Watt = 10,6 kW 6000 G 10,6 η = = = 0,66 = % 66 verimle çalışmaktadır. G1 16 G=

41

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Advertisement