Page 27

ÇÖ ZÜM:

A= P=

π ×d 2 4

= 0,785 × d 2 = 0,785 × 0,05 2 = 0,785.0,0025 = 0,0019625m2

1000 N F = = 509554,14 N / m 2 ( Paskal) =509,554 kPa 2 A 0,0019625m

Değer bar cinsinden ifade edilmek istenirse: 1 bar= 100 kPa olduğu için,

509 = 5,09 bar bulunur. 100 Ö RNEK: Bir hidrolik el presinin küçük pistonuna 100 N’ ü kuvvet uygulanıyor.Küçük piston çapı 30 mm, büyük piston çapı 100 mm olduğuna göre : a)Uygulanan kuvvet sonucu oluşan basıncı, b)İş pistonunun uygulayabileceği en fazla kuvveti, c)Baskı pistonu 15 cm hareket ettiğinde, iş pistonunun ne kadar yukarıya kalkacağını hesaplayınız (Sürtünme kuvvetini dikkate almayınız.) Ve rilenle r : F1 = 100 N D1 = 30 mm=0,03 m D2 = 100 mm=0,1 m S1 = 15 cm= 0,15 m ÇÖ ZÜM: a) P1 =

b)

P=

İstenilenle r P =? F2 =? S2 =?

F1 100 N 100 100 = = = = 141542,8Pa 2 2 A1 π × d 1 0,0007065 3,14 × 0,03 4 4 3,14 × 0,1 F1 ⇒ F2 = P × A = 141542,8 × = 1111,1N 4 A1

A1 = 7,065 × 10 -4 m 2 = 7,065 cm2 A2 = 7,85 × 10 −3 m 2 = 78,5 cm2

S1 A2 7,065.15 = = A1 .S1 = A2 .S 2 ⇒ 7,065.15 = 78,5.S 2 ⇒ S 2 = = 1,35cm = 13,5mm S2 A1 78,5

18

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Advertisement