Page 122

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları

Öneriler

¾ Filtre edilecek akışkanın debisini belirlemeyi öğreniniz. ¾ Hidrolik devrenin en yüksek basıncını belirleyiniz. ¾ Hidrolik devre için filtre süzme kapasitesini belirlemeyi öğren. ¾ Akışkan hızı belirlemeyi öğreniniz. ¾ Sistem basıncını ölçmeyi öğren. ¾ Filtreleme hassasiyeti hakkında bilgi sahibi olunuz. ¾ Filtrenin sisteme uygunluğunu belirlemeyi öğreniniz.

113

Bkz. Bilgi yaprakları

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Advertisement