Page 117

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrelerde kullanılan bir akışkan değildir? A) Su B) Doğal yağlar C) Reçine D) Sentetik yağlar 2-Sentetik yağların dünyada kullanılan standart numarası nedir? A) ISO 6071 B) ISO 6171 C) ISO 6170 D) ISO 1671 3-İki veya daha fazla değişik özellikli yağın karışımıyla oluşan yağ kısaltması hangisidir? A) HFA B) HFB C) HFC D) d ) HFD 4-Aşağıdakilerden hangisi yağlarda aranan bir özellik değildir? A) Viskozite B) Sertleşme C) Oksidasyon D) Polimerleşme

108

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Microsoft Word - HİDROLİK SİSTEMLER  

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, dene...

Advertisement