Page 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

METAL TEKNOLOJİSİ

ALÜMİNYUM VİTRİNLER

ANKARA,2006


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; •

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).

Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.

Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.

Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.


İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. ALÜMİNYUM VİTRİNLER............................................................................................... 3 1.1. Alüminyum Vitrinlerin Kullanım Sebepleri ................................................................. 3 1.1.1. Alüminyum Vitrin Çeşitleri................................................................................... 4 1.2. Alüminyum Teşhir Vitrinleri ........................................................................................ 4 1.3. Alüminyum Teşhir Vitrinini Yapımında Kullanılan Elemanlar ................................... 5 1.3.1. Teşhir Vitrini Yapımında Kullanılan Profiller....................................................... 5 1.3.2. Alüminyum Teşhir Vitrini Yapımında Kullanılan Bağlantı Elemanları................ 6 1.3.3. Teşhir Vitrini Yapımında Kullanılan Yardımcı Elemanlar ................................... 6 UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 7 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 10 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 12 2. ALÜMİNYUM MAĞAZA VİTRİNLERİ......................................................................... 12 2.1. Alüminyum Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Elemanlar .................................. 13 2.1.1. Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Profiller .................................................. 13 2.1.2. Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Profil Bağlantı Elemanları ..................... 14 2.1.3. Vitrin Yapımında Kullanılan Yardımcı ve Tamamlayıcı Elemanlar ................... 15 2.2 Alüminyum Mağaza Vitrinlerinin İmalat Projelerinin Çizilmesi ................................ 16 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 17 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 21 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 23 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 24 ÖNERİLEN KAYNAKLAR.................................................................................................. 25 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 26

i


AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD

521MMI263

ALAN

Metal Teknolojisi

DAL/MESLEK

Metal Doğramacılığı

MODÜLÜN ADI

Alüminyum Vitrinler

MODÜLÜN TANIMI

Alüminyum profilleri kullanarak vitrin imal etme ile ilgili bilgilerin veridiği öğrenme materyalidir

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Alüminyum Kapılar modülünü almış olmak

YETERLİK

Alüminyum profilleri kullanarak vitrin imal etmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Genel Amaç Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak alüminyum profillerden vitrinler yapabileceksiniz. Amaçlar ¾ Tekniğe uygun olarak alüminyum teşhir vitrini yapabileceksiniz. ¾ Tekniğe uygun olarak alüminyum mağaza vitrini yapabileceksiniz. Ortam Metal işleri atölyesi, sınıf, işletme, internet ortamı Donanım Bu modülün uygulanabilmesi için; tek kafa kesim makinesi, kopya freze, profil kertme makinesi, el breyzi, tornavida, markalama ve ölçme takımları, koruyucu eldiven, gözlük ve kulaklık, alüminyum sistem profilleri ve birleştirme elemanları, sac vidası, epoksi, fitil ¾ Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen uygulama faaliyetlerinde kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendirebileceksiniz ¾ Modül sonunda ölçme araçları uygulanarak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileriniz ölçülerek değerlendirilecektir.

ii


GİRİŞ GİRİŞ Sevgili öğrenci, En genç metal olarak bilinen alüminyum yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan elementtir. Yüzyıllardır bilinen alüminyum ancak 1886 yılında elektroliz yoluyla bileşenlerinden ayrıştırılarak endüstriyel ihtiyaçları karşılaması için üretilebilmiştir. Günümüzde alüminyum, çelikten sonra en çok kullanılan metal haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki alüminyum üretiminin altında üretim yapan ülkemiz, bu malzemenin günümüzde hızla artan kullanımıyla birlikte üretim açığını da kapatmaktadır. Pek çok sektörde kullanılan alüminyum, doğramacılık sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Estetik görüntüsü, dayanıklılığı, hafifliği ve daha pek çok nedenden dolayı binaların cephe kaplamalarında, merdivenlerinde, asma tavanlarında, kapı ve pencerelerinde, vitrinlerinde alüminyum kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu modülde alüminyum malzemeler kullanılarak teşhir vitrini ve mağaza vitrini üretiminin temelleri anlatılacaktır.

1


2


ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun olarak alüminyum teşhir vitrini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA ¾

Alüminyum malzemeler kullanılarak imalatı gerçekleştirilmiş teşhir vitrinlerinin kullanım alanlarını tespit ediniz. Bu tespitlerinizi rapor haline getiriniz ve sınıf ortamında tartışınız.

¾

Bu araştırmalarınızı bu alanla faaliyet gösteren işletmelerden veya internet ortamından yapabilirsiniz.

1. ALÜMİNYUM VİTRİNLER Alüminyum doğramacılığı ve endüstriyel alüminyum profil üretiminin gelişimine paralel olarak, alüminyum doğrama profilleri pek çok alanda farklı amaçları karşılamak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Sergileme ve teşhir amaçlı tasarımların üretimlerinde günümüzde yaygın olarak alüminyum profiller veya alüminyum elemanlar kullanılmaktadır. Çevresiyle bütünselliği sağlayacak, estetik ve fonksiyonelliği bir arada bulunduracak çözümlerin arandığı çağımız tasarımlarında alüminyum profiller kullanılarak oluşturulmuş vitrinler ve teşhir amaçlı kullanılan ürünler sıkça tercih edilmektedir.

1.1. Alüminyum Vitrinlerin Kullanım Sebepleri Hızla gelişen ve sürekli yenilenen çağımız şehirlerine, ayrı bir renk katan mağaza vitrinlerini izlemek günlük yaşantılarımızın vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Mağazalarda alışverişin artmasında en etkin rolü mağazanın dekorasyonu oynamaktadır. Mağazanın dekoru bir bütün olarak ele alındığında müşteri ile ilk temasın sağlandığı yer mağazanın vitrini olmaktadır. Vitrinler, firmaların marka ve ürünlerini en iyi şekilde sergileyebilecekleri bir alan ve aynı zamanda satış grafiğini direkt etkileyecek bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşteriye sunulan ürünlerin kalitesi, çeşitliliği ve fiyatlarının yanı sıra, müşterinin satın alma kararını etkilemede çok fazla etkisi olan mağaza vitrinlerinin tasarımlarının da bu oranda etkileyici olması gerekmektedir. İnsanlarda bu psikolojik etkiyi uyandıracak tasarımların üretiminde kullanılacak malzemelerin önemi de çok büyük olmaktadır. Vitrin tasarımlarının üretimleri; farklı malzeme türlerine uyum sağlayacak, estetik ve fonksiyonel özellikleri ile özgün tasarımlara cevap verecek nitelikte malzemelerin kullanılmasını gerektirmektedir.

3


Sergileme ve teşhir amaçlı kullanılan vitrin, teşhir vitrini, reklâm panosu vb. elemanların üretimlerinde kullanılacak malzemelerden estetik ve fonksiyonelliğin yanı sıra; darbelere karşı mukavemetli olması, korozyona dirençli olması, uzun ömürlü olması, sağlam olması vb. mekanik özelliklerinin iyi olması da beklenmektedir. Bu kaygı ve beklentilerin tümüne birden alüminyum, üstün özellikleri ile cevap vermekte ve kullanıcının taleplerini karşılamaktadır.

1.1.1. Alüminyum Vitrin Çeşitleri Teşhir edilecek ürün ile bütünselliği sağlamada ve cazibeyi toplamada etkin rol oynayan vitrinler, tasarımları gereği çok değişik şekillerde üretilmektedir. Her mağazanın kendi anlayışına ve mimari özelliklerine uygun olarak tasarlanan vitrinleri, kullanım şekillerine bağlı olarak iki ana grupta inceleyebiliriz. ¾

Alüminyum teşhir vitrinleri

¾

Alüminyum mağaza vitrinleri

1.2. Alüminyum Teşhir Vitrinleri Alüminyum teşhir vitrinleri; mağaza içerisinde teşhir edilecek ürünlerin sergilenmesinde, müze vb. kurumların sanat eserlerinin sergilenmesinde kullanılan ve sergilenecek ürünün niteliğine uygun olarak açık ya da kapalı olarak tasarlanan stantlardır. Resim 1,1’de alüminyum kullanılarak yapılmış teşhir vitrinlerine örnek verilmiştir, dikkatle inceleyiniz.

Resim 1.1: Alüminyum teşhir vitrini

Alüminyum teşhir vitrinleri, içinde sergilenecek ürünlerin güvende olması veya ürünlere dokunulmaması istenildiği durumlarda cam örtülerle kapatılarak uygun kilitleme mekanizmaları ile kilitlenebilmektedir. Teşhir vitrini içerisindeki ürünlerin cazibeli bir şekilde sergilenebilmeleri için iç bölmelere ayrılarak raf oluşturulabilir yapıya sahiptirler.

4


Gerekli olacak aydınlatma elemanlarının kullanılması ile daha çarpıcı ve çekici sonuçlar alınabilmektedir. Alüminyum profil üreticisi firmalar, teşhir vitrini, reklam panosu vb. elemanların üretiminde kullanılacak profil ve elemanların tasarımlarını yaparken, bu elemanların birbirleri ile uyumlu olarak çalışabilecekleri şekil ve ölçülerde üretimini yapmaktadırlar. Birleşimi sağlayacak elemanların, köşe birleşim elemanlarının, menteşelerin, tutamakların, ayakların vb. elemanların tasarımları bir sistem içerisinde çözülerek, modüler bir üretim gerçekleştirilmektedir.

1.3. Alüminyum Teşhir Vitrinini Yapımında Kullanılan Elemanlar Alüminyum teşhir vitrinleri, sergileme amacına bağlı olarak tasarlanmakta olup şekil, ölçü vb. standardı bulunmamaktadır. Çoğunlukla özgün tasarımların uygulanması söz konusu olmaktadır. Günümüzde gelişen endüstriyel alüminyum profil tasarımları, bir sistem serisi içerisinde farklı varyasyonların çözülebildiği ve uygulanabildiği bir düzeye gelmiştir. Farklı varyasyonlara uyum sağlayacak, profil, menteşe, bağlantı elemanları vb. elemanların üretimleri sistem serisi içerisinde bulunmaktadır. Profil üreticisi firmaların tasarımları gereği profil ölçü ve şekillerinde farklılıklar olmaktadır.

1.3.1. Teşhir Vitrini Yapımında Kullanılan Profiller Alüminyum teşhir vitrini imalatında kullanılacak profillerin, sergilenecek materyallerin taşınmasında ve vitrinin rijit kalmasındaki etkilerinden dolayı, gelen yükleri karşılayacak mukavemette olmaları gerekmektedir. Seçimi yapılacak profilin, vitrin tasarımına uygun olması, tasarımdaki varyasyonlara izin vermesi ve menteşe, pabuç vb. elemanların takılmasına izin verecek yapıya da sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla üretilen alüminyum profillerden bazıları şekil 1.1’de gösterilmiştir, dikkatle inceleyiniz.

Şekil 1.1: Alüminyum teşhir vitrini profil örnekleri

5


1.3.2. Alüminyum Teşhir Vitrini Yapımında Kullanılan Bağlantı Elemanları Alüminyum teşhir vitrini üretiminde kullanılan profillerin, köşe (L), T ve doğrusal bağlantılarının gerçekleştirilmesinde kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Sistem serisi vitrin profili üreten firmalar, sistemleri dahilinde bağlantı elemanlarını ve bu elemanların ne şekilde kullanılacağını belirlemektedirler. Vitrin tasarımına uygun ve farklı varyasyonların kullanımına olanak verecek bağlantı elemanlarının, sistem serisi dahilinde seçilmesi ve tekniğine uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Şekil 1.2’de bağlantı elemanlarına örnekler verilmiştir, dikkatle inceleyiniz.

Şekil 1.2: Alüminyum teşhir vitrinlerinde kullanılan profili bağlantı elemanları

1.3.3. Teşhir Vitrini Yapımında Kullanılan Yardımcı Elemanlar Üretimi gerçekleştirilecek vitrinlerin tasarımları gereği, açılıp kapanan bir düzeneğin olması durumunda menteşe kullanılması, raf bağlantıları için raf tutucuların kullanılması, vitrinin hareketli olması istenildiğinde teker takılması gibi varyasyonların uygulanması gerekmektedir. Alüminyum teşhir vitrinin oluşturulmasında kullanılacak yardımcı elemanlar, profil sistem serisi dahilinde seçilmeli ve sistemin uygulama tekniğine uygun olarak kullanılmalıdır. Şekil 1.3’te kullanılan yardımcı elemanlara örnekler verilmiştir, bu elemanları dikkatle inceleyiniz.

Şekil 1.3: Alüminyum teşhir vitrinlerinde kullanılan yardımcı elemanlara örnekler

6


UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Alüminyum Teşhir Vitrini İmalatı Yapma Bu uygulama faaliyetinde; aşağıda şekil ve ölçüleri verilen teşhir vitrini, seçilen sistem serisi profil ve yardımcı elemanlarının kesit ölçüleri dikkate alınarak üretimi gerçekleştirilecektir. İşlem basamaklarına ve uyarı direktiflerine dikkatle uyunuz, gerektiğinde öğretmeninizden yardım isteyiniz.

Ortam Donanım

: Metal işleri atölyesi veya gerçek çalışma ortamı :Tek kafa kesim makinesi, delme araçları, markalama ve ölçme takımları, koruyucu eldiven, gözlük, kulaklık ve sistem serisi profil ve yardımcı elemanları

İşlem Basamakları ¾

Yukarıda şekil ve ölçüleri verilen alüminyum teşhir vitrini üretiminde kullanılacak sistem serisi profilleriniz ve yardımcı elemanlarınız, burada verilen örneklemeden daha farklı olabilir. Bağlantı yöntemleri ve bağlantı elemanları burada örneklenen sisteme uygun şekilde verilmiştir, sizin kullanacağınız yöntemler farklı ise, sistem serisi üretici firmanın öneri ve tekniklerini dikkate alınız.

¾

Aşağıdaki şekil ve ölçüleri dikkate alarak profil kesim planı ve kullanılacak malzeme listesini çıkartınız. Bulunan kesim ölçüleri doğrultusunda, profillerinizi tek kafa kesim makinesinde kesim işlemini yapınız.

7


ÜST KAYIT

ALT KAYIT

¾

Ayak profillerinin alt kayıtlarını bağlanacağı ölçüde markalayınız. Kullandığınız bağlantı elemanı tip ve ölçüsüne uygun olarak uygun çapta deliniz veya gerekli kanalı açınız.

¾

Alt kayıt bağlantı elemanlarını tekniğine uygun olarak kayıt profiline bağlayınız.

¾

Ayak profilleri ile alt kayıt profillerini birbirine alıştırınız ve bağlantıyı gerçekleştiriniz.

8


¾

Üst kayıt profillerinin, ayak profillerine bağlantısını gerçekleştirecek olan bağlantı elemanını ayak profillerine ve üst kayıt profillerine tekniğine uygun şekilde vidalayınız. Ayak profillerinin altına pabuç elemanlarını tekniğine uygun olarak bağlayınız.

¾

Alt ve üst kayıt profillerinin arasına konulacak cam rafları yuvalarına takarak gerekli fitilleri ve bağlama tekniğini kullanarak bağlantıyı gerçekleştiriniz. Teşhir vitrininin aralarına raf istenmesi durumunda da uygun raf tırnaklarının ayak profiline bağlanması ile raflar oluşturulmaktadır.

¾

Alüminyum teşhir vitrini için açılır kanatlar istenildiğinde, sisteme uygun menteşeler kullanılarak tekniğine uygun açılır kanatlar da oluşturabilirsiniz.

9


ÖLÇMEVE VEDEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇME Bu öğrenme faaliyetinde kazandığınız bilgi, beceri, tutum ve davranışları aşağıdaki uygulamaları yaparak belirleyiniz.

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz ve ilgili kutucuğa cevabınızı işaretleyiniz. SORULAR

Doğru

1) Alüminyum doğrama profilleri pek çok alanda, çok farklı amaçları gerçekleştirmek üzere kullanılmaktadır. 2) Sergileme ve teşhir amaçlı üretilen vitrinler yaygın olarak çelik profiller kullanılarak üretilmektedir. 3) Mağazalarda alış verişin artmasında en etkin rolü mağazanın dekorasyonu oynamaktadır. 4) Vitrinler, firmaların marka ve ürünlerini en iyi şekilde sergileyebildikleri bir alandır. 5) Teşhir vitrinlerinde kullanılacak alüminyum profillerin fonksiyonel özelliklerine ihtiyaç duyulmamaktadır. 6) Teşhir vitrinleri, mağaza içerisinde veya dışında teşhir edilecek ürünlerin sergilenmesinde kullanılmaktadır. 7) Teşhir vitrinleri mutlak suretle cam örtülerle kapanmalı ve kilit tertibatı ile kilitlenmelidir. 8) Alüminyum teşhir vitrinlerinin standartlara uygun olarak üretilmeleri gerekmektedir. 9) Teşhir vitrinleri, sergileme amacına bağlı olarak tasarlanmaktadır, şekil ve ölçü standardı bulunmamaktadır. 10) Günümüzde alüminyum profil tasarımları, bir sistem serisi içerisinde farklı varyasyonların çözülebildiği ve uygulanabildiği bir düzeydedir. 11) Teşhir vitrinlerinde kullanılacak profillerin, taşıyıcı özelliği bulunmadığından mukavemetli olmalarına gerek duyulmaz. 12) Teşhir vitrinlerinde, profillerin birleştirilmesinde kaynaklı birleştirme yöntemleri kullanılmaktadır. 13) Teşhir vitrinlerinde profillerin birleştirilmesinde, sistem serisine uygun birleştirme elemanları kullanılmalıdır. 14) Üretimi gerçekleştirilecek teşhir vitrini için, malzeme listesi ve profil kesim planı mutlak suretle yapılmalıdır. 15) Teşhir vitrini üretiminde kullanılacak yardımcı elemanların, piyasada bulunan kaliteli elemanlar olması gereklidir.

10

Yanlış


DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.

B. UYGULAMALI TEST Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz davranışları tamamlayınız. KONTROL LİSTESİ İŞLEM BASAMAKLARI 1) İş önlüğünüzü giydiniz mi? 2) Çalışma ortamınızı tehlikeye düşürecek unsurları uzaklaştırdınız mı? 3) Vitrin imalatında kullanılacak profil ve elemanları belirlediniz mi? 4) Teşhir vitrini ayak profillerin kesim ölçüsünü buldunuz mu? 5) Teşhir vitrini kayıt profilleri kesim ölçüsünü buldunuz mu? 6) Ayak profillerini 900 mm boyunda kestiniz mi? 7) Kayıt profillerini 380 mm boyunda kestiniz mi? 8) Alt kayıt profillerine bağlantı deliklerini markaladınız mı? 9) Alt kayıt profillerini ölçüsünde deldiniz mi? 10) Bağlantı elemanlarını alt kayıt profiline bağladınız mı? 11) Alt kayıt profilleri ile ayak profilinin bağlantısını yaptınız mı? 12) Üst kayıt profillerine bağlantı elemanını vida ile birleştirdiniz mi? 13) Üst kayıt ile ayak profillerinin bağlantısını yaptınız mı? 14) Tüm vidaları sıkarak vitrini rijit hale getirdiniz mi? 15) Ayak profillerine pabuçlarını bağladınız mı? 16) Raf tırnaklarını ayak profiline bağladınız mı? 17) Camları uygun kanallara taktınız mı? 18) Gerekli fitil vb. elemanları teşhir vitrinine uyguladınız mı? 19) Alüminyum teşhir vitrini ölçülerini kontrol ettiniz mi? 20) Gerekli güvenlik kurallarına uydunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ederek veya araştırarak eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

11


ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun olarak, alüminyum mağaza vitrini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA ¾

Alüminyum malzemeler kullanılarak imalatı gerçekleştirilmiş mağaza vitrininde bulunan elemanları tespit ediniz. Bu tespitlerinizi rapor haline getiriniz ve sınıf ortamında tartışınız.

Bu araştırmalarınızı bu alanla faaliyet gösteren işletmelerden veya internet ortamından yapabilirsiniz.

2. ALÜMİNYUM MAĞAZA VİTRİNLERİ Firmaların ürünlerini sergiledikleri, müşteri ile ilk temasın sağlandığı, reklam ve satış grafiğini etkileyen bir unsur olarak kullanılan mağaza vitrinlerine; şehir merkezlerinde, iş yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde, çok katlı çarşılarda, cadde ve yol kenarlarında sıklıkla rastlanılmaktadır. Çevresi ile uyumlu, modern yapı malzemeleri ve üretim teknolojileri kullanılarak üretilmiş mağaza vitrinlerini izlemek, renkli ve ışıklı cazibesine kapılmak artık günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Teknolojiyi ve estetiği birleştiren mağaza vitrinlerinin, müşteri çekim merkezi olmasının dışında, darbelere karşı mukavemetli olması, korozyona dirençli olması, sağlam ve uzun ömürlü olması da beklenmektedir. Bu beklentilerin tümünü birden alüminyum profiller ve elemanlar kullanılarak oluşturulmuş mağaza vitrinleri karşılamaktadır. Alüminyum profillerin üstün mekanik özellikleri, estetik ve fonksiyonelliği günümüzde yaygın olarak mağaza vitrinlerinin üretiminde alüminyum kullanılmasını sağlamıştır.

Resim 2.1: Alüminyum vitrin profilleri kullanılarak üretilmiş mağaza vitrinleri

12


2.1. Alüminyum Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Elemanlar Mağaza vitrinleri, sergilenecek ürünü çağrıştıracak özellikte tasarlanmakta olup şekil, ölçü vb. standardı bulunmamaktadır. Çoğunlukla özgün tasarımların uygulanması yapılmaktadır. Tasarım aşamasında iklim etkileri göz önüne alınarak kar, yağmur, rüzgar vb. durumlara karşı koyabilecek mukavemette profil ve elemanlar seçilmelidir. Vitrin yapımında kullanılacak elemanların dışarıdan gelebilecek kötü niyetli girişimleri önleyici sağlamlıkta olmaları, ısı yalıtımlı camların veya güvenlik camlarının kullanılmasına izin veren profil sistemlerin kullanılmasını da gerektirmektedir. Resim 2.2’de alüminyum elemanlar kullanılarak oluşturulmuş vitrin örneği verilmiştir, dikkatle inceleyiniz.

Resim 2.2: Alüminyum mağaza vitrini

2.1.1. Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Profiller Mağaza vitrinini oluşturacak alüminyum profillerin, vitrin camını taşıyacak ve gelebilecek statik yükleri karşılayacak mukavemette olmaları gerekmektedir. Alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun imalat gerçekleştirebilmek için en az 2 mm et kalınlığında profil seçilmesi gerekmektedir. Seçimi yapılacak profilin vitrin tasarımının uygulanmasına ve değişik varyasyonların uygulanmalarına da izin verecek fonksiyonellikte olmaları gerekmektedir. Mağaza vitrin profili seçiminde, yerli ve yabancı menşeli alüminyum profil ürünlerinin satıldığı ülkemizde geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Şekil 2.1’de mağaza vitrini üretiminde kullanılan profillere örnekler verilmiştir.

13


KASA VE ORTA KAYIT PROFİLLERİ

KANAT PROFİLİ

ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ

ADAPTÖR PROFİLİ

GRİYAJ PROFİLİ

CAM ÇITASI PROFİLİ

ETEK PROFİLİ

KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ

Şekil 2.1: Mağaza vitrini üretiminde kullanılan alüminyum profil örnekleri

2.1.2. Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Profil Bağlantı Elemanları Alüminyum mağaza vitrinleri boyutlarına bağlı olarak üretim yöntemlerinde farklılıklar olmaktadır. Nakliyesinde ve montajında sorun bulunmayan üretimler, atölye ortamında gerçekleştirilmektedir. Ancak boyut olarak nakliyesi mümkün olmayacak veya montaj ortamına taşınamayacak türden büyüklükteki doğrama vitrinlerin birleştirilmesi montaj alanında gerçekleştirilmektedir. Profillerin birbirine birleştirilmesinde kullanılacak yöntem ve teknikler “Alüminyum Profilleri Kesme ve Birleştirme” adlı modülde anlatılmıştır, yetersiz bilgileriniz varsa bu modüle dönerek eksiklerinizi gideriniz. Kesim planı hazırlanarak kesimi tamamlanmış, gerekli olan delik, kanal vb. işlemleri bitmiş, zıvanası bağlanmış ve fitilleri takılmış olan vitrin profilleri tekniğe uygun olarak montaj yerine nakliyesi gerçekleştirilerek montajları yapılmaktadır. Mağaza vitrini kapı, pencere vb. elemanlar içeriyor ise bunların üretimi atölye ortamında gerçekleştirilerek, montaj alanında yapılacak imalatlarda, köşe (L), T ve alın birleştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Birleştirme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli mukavemetlerin sağlanabilmesi için seçilen sistem serisi vitrin profillerinin ve birleşim elemanlarının sisteme uygun şekilde kullanılması gerekmektedir.

14


2.1.3. Vitrin Yapımında Kullanılan Yardımcı ve Tamamlayıcı Elemanlar Mağaza vitrinlerinin tasarımları yapılırken, satış ve müşteri kapasitesine oranlı olarak giriş ve çıkışı sağlayan kapılar da dizayn edilmektedir. Bu kapılar tasarımları gereği alüminyum doğrama kapı, cam kapı, otomatik kapı, döner kapı vb. olmaktadır. Tasarımın uygulanmasında kullanılacak kapıların, menteşe, kilit, açma kapama kolu vb. tamamlayıcı elemanlarının profil sistem serisine uygun, mukavemeti yüksek ve kaliteli elemanlardan seçilmesi gerekmektedir. Alüminyum mağaza vitrinlerinde, ürünlerin etkili bir şekilde sergilenmesinde ışıklandırma büyük önem taşımaktadır. Fonksiyonel malzemeler kullanılarak üretimi gerçekleştirilecek mağaza vitrinlerinde ışıklandırma, reklam panosu vb. elemanların kullanımına, seçimi yapılan sistem serisi vitrin profillerinin olanak verecek yapıda olması gerekmektedir. Resim 2.3’te alüminyum sistem serisi profil ve elemanlarının kullanıldığı mağaza vitrini görülmektedir.

Resim 2.3: Alüminyum vitrin sistem profilleri ve elemanlarının kullanıldığı mağaza vitrini

Mağaza vitrinlerini oluşturmada en önemli elemanlarından biri de vitrin camlarıdır. Vitrin boşluğunun kapatılmasında ve sergilenen ürünlerin en iyi şekilde dışarıdan görünmesini sağlamada alternatifsiz olarak cam örtüler kullanılmaktadır. Cam örtüler aynı zamanda mağazanın güvenliğini sağlamada da etkin rol oynamaktadır. Darbelere karşı mukavemetli güvenlik camlarının kullanımı ile normal camlara oranla 10 kat daha fazla dayanım sağlanabilmekte ve bu da mağaza güvenliğini artırıcı bir kriter olmaktadır. Özel bağlayıcı (PVB) film tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilen lamine camların alüminyum vitrinlerde kullanımı ile; kırılma halinde cam parçalarını yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır, düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunmasını sağlar. Ayrıca mağaza vitrinlerinde lamine camların kullanılması ile gürültü ve ısı kontrolü de sağlanabilmektedir.

15


2.2 Alüminyum Mağaza Vitrinlerinin İmalat Projelerinin Çizilmesi

Şekil 2.2: Alüminyum mağaza vitrini imalat projesi

16


UYGULAMAFAALİYETİ FAALİYETİ UYGULAMA Alüminyum Mağaza Vitrin İmalatı Yapma Bu uygulama faaliyetinde; animasyon resmi verilen mağaza vitrinini, aşağıdaki kesit ve ölçülere sahip sistem serisi alüminyum vitrin profili ve yardımcı elemanlar kullanılarak üretimi gerçekleştirilecektir. İşlem basamaklarına ve uyarı direktiflerine dikkatle uyunuz, gerektiğinde öğretmeninizden yardım isteyiniz.

Ortam Donanım

:Metal işleri atölyesi veya gerçek çalışma ortamı :Tek kafa kesim makinesi, profil kertme makinesi, delme araçları, markalama ve ölçme takımları, koruyucu eldiven, gözlük, kulaklık ve sistem serisi vitrin profil ve yardımcı elemanları

17


İşlem Basamakları 1. Ölçü Alınması ve İmalat Projesinin Hazırlanması Alüminyum mağaza vitrini üretimini gerçekleştirebilmek için, imalat ölçülerinin belirlenmesi ve bu ölçüler doğrultusunda imalat projesinin hazırlanması gerekmektedir. Vitrin uygulaması yapılacak yapının vitrin boşluğundan alınacak ölçüler, imalat ölçülerini ve imalatın şeklini belirleyeceğinden çok önem taşımaktadır. ¾

Alüminyum mağaza vitrininin boyutlarını dikkate alarak montaj şeklini belirleyiniz. Vitrin boşluğu üzerinden yatay ve dikey ölçüleri birkaç yerden alınız ve vitrin boşluğunun köşelerini de ölçerek gönye kontrolünü yapınız.

¾

Vitrin boşluğundan alınan imalat ölçülerini ve vitrinin oluşturulmasında kullanılacak sistem serisi profil ve elemanları dikkate alarak alüminyum mağaza vitrini imalat projesini çiziniz.

B

A

A

B BB KESİTİ

AA KESİTİ

18


2. Kesim Planı Hazırlanması ve Parçaların Montaja Hazırlanması İmalat projesi doğrultusunda, alüminyum mağaza vitrini imalatına girecek profil ve elemanların kesim planını hazırlayınız.

PARÇA NO

KESİM ÖLÇÜSÜ

KESİM ŞEKLİ

ADET

1

5850

1

2

5850

1

3,4

2367

2

5,6,7

2500

3

CAM ÇITASI YATAY

1400

8

CAM ÇITASI DİKEY

2284

8

¾

Kesim planı doğrultusunda, tek kafa kesim makinesinde sistem serisi vitrin profillerini ölçüsünde kesiniz. Kesim işlemi sırasında koruyucu gözlük, kulaklık ve eldiven kullanmayı unutmayınız.

¾

5, 6 ve 7 numaralı griyaj profillerini 1 ve 2 numaralı profillerin kesit ölçüleri doğrultusunda, profil kertme makinesinde kertme işlemini yapınız. Kertme işlemi sırasında koruyucu gözlük, kulaklık ve eldiven kullanmayı unutmayınız.

¾

1 ve 2 numaralı profillere zıvanaların bağlanacağı noktaları imalat projesinden belirleyerek markalayınız. Markalanan noktalara, zıvanaları epoksi uygulayarak vida ile birleştiriniz.

19


3. Parçaların Montajının Yapılarak Vitrinin Oluşturulması ¾

Mağaza vitrinini oluşturacak parçaların atölye ortamında birleştirilmesi, vitrinin montajının yapılacağı yere nakliyesinde ebatlarından dolayı sorunlar çıkarabileceğinden, birleştirme işleminin montaj yerinde yapılması gerekmektedir. Kesimi tamamlanmış, delik, kanal vb. işlemleri bitmiş, zıvanaları bağlanmış parçaları, tekniğe uygun olarak ambalajlayarak montaj yapılacak yere nakliyesini gerçekleştiriniz.

¾

Montajı yapılacak alanda, 2 numaralı parçanın her iki ucuna köşe birleşim takozunu epoksi uygulayarak vida ile birleşimini sağlayınız.

¾

2 numaralı parçaya 3 ve 4 numaralı parçaları takıştırınız, köşe birleşim takozuna epoksi uygulayarak köşe birleşimini gerçekleştiriniz.

¾

2 numaralı parçaya takılan zıvanalara 5,6 ve 7 numaralı parçaları takıştırınız.

¾

1 numaralı parçaya takılan zıvanalara 3,4,5,6 ve 7 numaralı parçaları takıştırınız. Birleşim yerlerine epoksi uygulayınız, tekniğe uygun olarak profilleri zıvanalara vida ile birleştiriniz.

¾

Vitrinin montajının yapılacağı körkasaya uygun pestil fitilleri yapıştırınız. Birleştirme işlemi tamamlanmış mağaza vitrinini körkasaya yerleştiriniz, ölçü ve terazi kontrolünü yaparak bağlantı vidası ile körkasaya vitrini sabitleyiniz. Körkasa ile vitrin arasında kalan boşlukları silikon ile doldurunuz.

¾

Kenar bitiş detaylarında kapatma profili kullanılması gerekiyorsa, kapatma profillerini alüminyum perçin veya uygun vida ile takınız.

¾

Vitrin boşluğunun kapatılmasında kullanılacak camların takozlanarak takılmasından sonra, tekniğe uygun olarak cam çıtalarını ve fitillerini takınız.

¾

Montaj işleminin tamamlanmasından sonra, profillerin üzerindeki koruyucu film tabakasını çıkartınız.

20


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında cevaplandırarak belirleyiniz.

hangi

bilgileri

kazandığınızı

aşağıdaki

soruları

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz ve ilgili kutucuğa cevabınızı işaretleyiniz SORULAR

Doğru

Yanlış

1) Mağaza vitrinleri, firmaların ürünlerini sergiledikleri, müşteri ile ilk temasın sağlandığı, reklam ve satış grafiğini etkileyen bir unsurdur. 2) Mağaza vitrinlerinin darbelere karşı mukavemetli, korozyona dirençli, sağlam ve uzun ömürlü olmaları da istenmektedir. 3) Mağaza vitrinlerinden beklenen sadece teknoloji ve estetiği birleştiren görünümleridir. 4) Mağaza vitrinleri, sergilenecek ürünü çağrıştıracak özellikte tasarlanıp standartlar dahilinde üretilmektedir. 5) Mağaza vitrini üretiminde kullanılacak profillerin, dayanımı yüksek ve ısı yalıtımlı olmalıdır,güvenlik camlarının kullanımına izin vermelidir. 6) Alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun üretim gerçekleştirmek için en az 1 mm et kalınlığında profiller kullanılmalıdır. 7) Boyut olarak nakliyesi mümkün olmayacak doğrama vitrinler atölye ortamında üretilmelidir. 8) Vitrin birleştirme yöntemlerinde gerekli mukavemetleri sağlayacak, sistem serisine uygun bağlantı elemanları kullanılmalıdır. 9) Vitrin üretiminde kullanılacak tüm elemanların, sistem serisine uygun, mukavemeti yüksek ve kaliteli olanlardan seçilmesi gerekir. 10) Vitrin boşluğunun kapatılmasında ve sergilenen ürünlerin en iyi şekilde dışardan görünmesinde cam örtüler kullanılmaktadır. 11) Mağaza vitrini imalat ölçülerinin belirlenmesinde, vitrin montaj boşluğunun ölçülerinin alınması gerekmektedir. 12) İmalat ölçüsü bulunan mağaza vitrinleri için, imalat projesi hazırlanmaksızın üretime başlanmalıdır. 13) İmalat projesi belirlenmiş alüminyum doğrama vitrinlerin üretimi için kesim planı hazırlanması gerekmektedir. 14) Vitrin profillerinin, vitrin tasarımının uygulanmasına ve değişik varyasyonların uygulanmasına olanak vermelidir. 15) Alüminyum mağaza vitrini üretiminde güvenlik kurallarına uyulması zorunlu değildir.

DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

21


B. UYGULAMALI TEST Yaptığınız uygulamayı değerlendirme ölçeğine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz davranışları tamamlayınız. KONTROL LİSTESİ İŞLEM BASAMAKLARI 1) İş önlüğünüzü giydiniz mi? 2) Çalışma ortamınızı tehlikeye düşürecek unsurları uzaklaştırdınız mı? 3) Vitrinin montajının yapılacağı boşluk ölçüsünü aldınız mı? 4) Vitrini üretiminde kullanılacak profil sistem serisini belirlediniz mi? 5) Alüminyum mağaza vitrini imalat projesini hazırladınız mı? 6) Vitrini imalatına girecek elemanlara kesim planı hazırladınız mı? 7) 1 nolu parçayı 1 adet 5850 mm boyunda kestiniz mi? 8) 2 nolu parçayı 1 adet 5850 mm boyunda kestiniz mi? 9) 3 ve 4 nolu parçaları 2 adet 2367 mm boyunda kestiniz mi? 10) 5,6 ve 7 nolu parçaları 3 adet 2500 mm boyunda kestiniz mi? 11) Yatay cam çıtalarını 8 adet 1400 mm boyunda kestiniz mi? 12) Dikey cam çıtalarını 8 adet 2284 mm boyunda kestiniz mi? 13) 5,6 ve 7 nolu parçaları uygun kertme işlemi yaptınız mı? 14) 1 ve 2 numaralı parçaların zıvanalarını ölçüsünde bağladınız mı? 15) 2 nolu parça köşelerine köşe birleşim takozunu taktınız mı? 16) 2 nolu parçaya 3 ve 4 nolu parçaları takıp vida ile bağladınız mı? 17) 1 nolu parça köşelerine köşe birleşim takozunu taktınız mı? 18) 2 nolu parçaya 5,6 ve 7 nolu parçaları takıştırdınız mı? 19) 1 nolu parçaya 3,4,5,6 ve 7 nolu parçaları takıştırdınız mı? 20) Takıştırılan parçalara epoksi uyguladınız mı? 21) Takıştırılan parçaları uygun şekilde vida ile birleştirdiniz mi? 22) Birleşimi tamamlanmış vitrininin yerine montajını yaptınız mı? 23) Kenar bitiş detaylarına kapatma profili uyguladınız mı? 24) Vitrin camını takozlayarak yerine koydunuz mu? 25) Cam çıtalarını ve fitillerini tekniğe uygun olarak taktınız mı? 26) Alüminyum mağaza vitrini ölçü ve gönye kontrolünü yaptınız mı? 27) Gerekli güvenlik kurallarına uydunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ederek veya araştırarak eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise modül değerlendirmeye geçiniz.

22


MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre ölçünüz. KONTROL LİSTESİ KRİTERLER (ÖLÇÜTLER) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Evet

Hayır

KATI SEMENTASYON İÇİN KRİTERLER İş önlüğünüzü giydiniz mi? Çalışma ortamınızı tehlikeye düşürecek unsurları uzaklaştırdınız mı? Vitrinin montajının yapılacağı boşluk ölçüsünü aldınız mı? Vitrini üretiminde kullanılacak profil sistem serisini belirlediniz mi? Alüminyum mağaza veya teşhir vitrini imalat projesini hazırladınız mı? Vitrin imalatına girecek elemanlara kesim planı hazırladınız mı? Vitrin projesine uygun olarak parçaları kestiniz mi? Birleşimi tamamlanmış vitrininin yerine montajını yaptınız mı? Kenar bitiş detaylarına kapatma profili uyguladınız mı? Vitrin camını takozlayarak yerine konuldu mu? Cam çıtalarını ve fitillerini tekniğe uygun olarak taktınız mı? Alüminyum mağaza vitrini ölçü ve gönye kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız evet ise modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

23


CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D Y D D Y D Y Y D D Y Y D D Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D D Y Y D Y Y D D D D Y D D Y

24


ÖNERİLEN KAYNAKLAR ÖNERİLEN KAYNAKLAR ¾

Alanla ilgili faaliyet gösteren işletmeler

¾

İnternet ortamı

¾

Konu ile ilgili her türlü yazılı veya görsel kaynaklar

25


KAYNAKÇA KAYNAKÇA ¾

ASO Alüminyum Sanayi Meslek Komitesi, Alüminyum Doğrama Üretimi ve Montajında Uyulması Gereken Asgari Teknik Kurallar, Ankara, 2000

¾

ÜNVER Şeref, Alüminyum Doğramacılığı Yayımlanmamış Ders Notları, Ankara, 2005.

26

Microsoft Word - Alüminyum Vitrinler++  

• Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz. • Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve...

Advertisement