Page 1

Hidrolik Pnömatik DIN ISO 1219’a Göre hidrolik Elemanların sembolleri Hazırlayanlar Abdulbaki ULUSOY Yıldıray AKSU


Adlandırma/

Temel semboller Hatlar Sürekli Ana hat, Elektrik hattı Kesikli Kumanda hattı, Sızıntı yağ hattı, Geçiş pozisyonu Noktalı kesikli İki veya daha fazla Elemanın alt grup Olarak gösterimi

Çift Mekanik bağlantı, (mil,kol,piston mili)

Sembol Açıklama/örnekler


Daire Enerji transfer birimi

Ölçme elemanları

Çek valfler, Döner bağlantı, Mekanik mafsallar, Makaralar (daima merkez Noktalı olarak)


Yarım daire Sınırlı dönme açılı motor veya Pompa(Döner tahrik elemanı)

Kare Dik köşeli bağlantı, Kumanda elemanları, Tahrik mili (E motor hariç)

Akışkan hazırlama Elemanlarına köşeden Bağlantı (filitreler,atırıcılar,yağlama cihazları,ısı dönüştürücüler)


Pozisyonlama elemanlarında Yastıklama, (Akümülatör ağırlığı)

Dikdörtgen Silindirler, Valfler

Silindir pistonu


Ayarlama elemanları

Bağlantı çizgileri Arasındaki aralıklar


Açık dikdörtgen Tank

Oval Basınçlı tank Akümülatör basınçlı Gaz tankı


Fonksiyon sembolleri Üçgen Akış yönünü ve çalışma Akışkanı tipini gösterir.

İçi dolu , hidrolik

İçi boş , hidrolik


Oklar Düz oklar Lineer hareket,(bir valf içerisindeki) yol ve akış yönü , Isı akışı yönü

Açılı oklar Dönel hareket, Mil ucunda Görülen dönme yönü


Açılı oklar Dönel hareket, Mil ucunda Görülen dönme yönü

Eğimli oklar Pompalarda,motorlar, Yaylarda,solenoidlerde ayarlanabilirlik

Elektrik

Kapalı yol veya bağlantı Zıt yönde etkili lineer Elektriksel pozisyonlama elemanları


Sıcaklık göstergesi veya Isı kontrolü Tahrik elemanı

Yay

Kısma

Çek valf Oturma yüzeyi


Akış hatları Bağlantılı kesişme

Bağlantısız kesişme

Esnek bağlantı


Bağlantılar Havalandırma bağlantısı (sürekli)

Zamana göre Sınırlı Açık/kapalı

Mekanik olarak açılmayan Çek valflere sahip çabuk Bağlantı elemanı


Mekanik olarak Açılabilen çek valfli çabuk Bağlantı elemanı

Tek yönlü döner bağlantı Elemanı


Silindir rodu , Lineer hareket

Mil dรถnel hareket

Kilit , belirli pozisyonda Sabit tutar


Kumanda çeşitleri Genel sembol

Basma butonu

Çekme butonu

Basma çekme butonu


Kol

Pedal,tek yönlü

Pedal,çift yönlü

İtme kolu


Strok sınırlamalı İtme kolu

Yay

Makaralı

Mafsal makaralı


Elektrikli, tek sarımlı

Elektrikli, çift sarımlı

Elektrikli, birbirine zıt Çalışan ve kademesiz olarak ayarlanabilen Çift sarımlı

Birbirine paralel İki kumandalı


Basınç uygulanması ile çalışma Veya boşaltma pozisyonlama Elemanı üzerine doğrudan Etki eder

Farklı kesitler etki ederek Karşılıklı kontrol

Dahili kumanda kanallı

Harici kumanda kanallı


Pnömatik/ hidrolik çalışma

İki kademeli hidrolik çalışma

İki kademeli elektro hidrolik çalışma, Harici pilot yağı beslemeli


2 kademeli pnömatik hidrolik çalışma ,harici Pilot yağı dönüşü

İki kademeli pnömatik Hidrolik çalışma,orta Konumu yay merkezlemeli, Harici pilot yağı beslemeli ve dönüşü

İki kademeli pnömatik Hidrolik çalışma,orta Konumu yay merkezlemeli, Harici pilot yağı beslemeli ve dönüşü


Pozisyonlama elemanının Gerçek pozisyonunun Harici geri beslemesi

Pozisyonlama elemanının Gerçek pozisyonunun Harici geri beslemesi


Enerji kaynakları

Hidrolik

Pnömatik

Elektrik motoru

Tahrik ünitesi, Elektrik motoru hariç


Enerji transferi ve depolanması Hidrolik pompalar ve motorlar

Sabit deplasmanlı pompalar, genel

Sabit deplasmanlı pompalar, 1 akış yönü 1 dönme yönü

Değişken deplasmanlı Pompalar, 2 akış yönü 1dönme yönü


Sabit deplasmanlı pompa/ Motor, 1 akış yönü 1 dönme yönü

Sabit deplasmanlı motor 2 akış yönü 2 dönme yönü

Değişken deplasmanlı Pompa/motor, Manuel ayarlama 2 akış yönü 2 dönme yönü Gövdede sızıntı yağı hattı


Hidrolik dönel kullanıcı

Hidrolik kompakt tahrik

Basınç kompansatörlü Değişken deplasmanlı Pompa, 1 akış yönü 1 dönme yönü Gövdede sızıntı yağı hattı


Basınç kompansatörlü Değişken deplasmanlı Pompa/motor 2 akış yönü 2 dönme yönü Gövdede sızıntı yağı hattı

Hidrolik silindirler Tek etkili hidrolik silindirler, Basınçlama ile geri dönüş Stroku,yayın olduğu taraf tanka bağlı

Çift etkili tek milli hidrolik Silindirler,her iki yönde Ayarlanabilir yastıklama


Teleskopik hidrolik silindir, Tek etkili

Teleskopik hidrolik silindir, Çift etkili

Hidrolik akümülatörler Basınçsız boş hal

Gaz basınçlı dolu hal


Basınçlı gaz tankı Sadece dikey konumda

Açık ve kapalı çevrim İle enerji kontrolü Yön denetim valfleri

1 geçiş noktalı İki konumlu valf

Kademesiz geçişli İki konumlu valf


Kademesiz geçişli Üç konumlu valf

İki konumlu valf, 2 yollu,normalde kapalı 2 akış yönü

İki konumlu valf, 2 yollu,normalde açık 2 akış yönlü

İki konumlu valf, 3 yollu,normalde açık 2 akış yönlü


2/2 yön denetim valfi 2 yollu 2 sürgü konumlu

3/2 yön denetim valfi, 3 yollu 2 sürgü konumlu, 1 geçiş noktalı, Selonoid kumandalı, Yay geri dönüşlü

5/2 yön denetim valfi, 5 yollu 2 sürgü konumlu, Her iki yönde basınç uyarılı


4/3 yön denetim valfi (ayrıntılı gösterim) Elektro-hidrolik kumandalı 4 yollu , 3 sürgü konumlu, Yay merkezlemeli orta Konum,acil durdurma Fonksiyonlu,harici Pilot yağı dönüşü

(basitleştirilmiş Gösterim)


4/3 yön denetim valfi (ayrıntılı gösterim) Elektro-hidrolik kumandalı 4 yollu , 3 sürgü konumlu, Yay merkezlemeli orta Konum,acil durdurma Fonksiyonlu,harici Pilot yağı dönüşü

(basitleştirilmiş Gösterim)


Sürekli değişken (modülasyon valfleri) Modülasyon valfleri, Negatif çalışmalı

Pozitif çalışmalı

4/3 servo valf (tipik örnek)


Çek valfler Çek valf,yay yüklemesiz

Yay yüklemeli çek valf

Pilot uyarılı, yay Ön yüklemesiz

Çek valfler Pilot uyarılı, Yay ön-yüklemeli


Veya valfi

Boşaltma valfi

Basınç kontrol valfleri Basınç emniyet valfi, Direkt uyarılı,dahili Pilot yağı beslemeli

Basınç emniyet valfi, Direkt uyarılı, Dahili pilot yağı, Beslemeli ve dönüşlü


Basınç emniyet valfi, Pilot uyarılı,dahili pilot Yağı beslemeli Ve dönüşlü

Basınç emniyet valfi, Pilot uyarılı, elektrik Kumandalı boşaltma, Dahili pilot yağı Beslemeli,harici Pilot kumanda yağı dönüşlü


2 yollu basınç düşürücü valf, Direkt uyarılı, Dahili plot yağı beslemeli

2 yollu basınç düşürücü valf, plot uyarılı, Dahili plot yağı beslemeli Harici plot yağı dönüşlü

3 yollu basınç düşürücü valf, Direkt uyarılı, Dahili plot yağı beslemeli


Akış denetim valfleri Kısma valfi,ayarlanabilir

Kapama valfi

Yavaşlatma valfi

Kısma çek/valfi


2 yollu akış denetim valfi, Basınç kompanzasyonlu

2 yollu akış denetim valfi, Basınç ve sıcaklık Kompanzasyonlu

3 yollu akış denetim valfi, Basınç ve sıcaklık Kompanzasyonlu

Akış bölücü


2/2 lojik valfler Yön denetim valfi, sızıntısız Değişken etkin yüzeyli

Akış denetim valfi


Yön denetim valfi, Tek yönde sızıntısız Eş tesir yüzeyli

Akışkanın depolanması Ve hazırlanması Havalandırma tank

Basınç tankı

Filtre


Kirlilik göstergeli filtre

Ayırıcı

Ayırıcılı filtre

Filtre, Ayırıcı, Basınç düşürücü valf, Manometre veya yağlayıcıdan Oluşan şartlandırıcı


Soğutucu

Isıtıcı

Sıcaklık kontrolü


Ölçü aletleri ve Göstergeler Basınç göstergesi,genel

Manometre

Fark basıncı manometresi

Akışkan seviye göstergesi


Termometre

Akış göstergesi

Debimetre

Takometre


Torkmetre

Hidro-elektrik Basınç şalteri

Sınır şalteri

Slayt 1  

Basınç kompansatörlü Değişken deplasmanlı Pompa/motor 2 akış yönü 2 dönme yönü Gövdede sızıntı yağı hattı 2 yollu basınç düşürücü valf, Dir...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you