Page 1

HAZIRLAYANLAR İBRAHİM DİNLER

200314111901

ARİF ÖZKARA

200314111903


HİDROLİĞİN TARİHÇESİ


Hidrolik kelimesi Yunancada ‘SU’ anlamına gelen ‘HYDOR’ ile ‘Boru’ anlamına gelen ‘Aulos’ terimlerinden meydana gelmiştir. İnsanlık tarihi boyunca hidrolik enerjiden çeşitli şekillerde istifade edilmiştir. İlk çağlarda bile mağara devri insanları ağaç kütüklerini taşımak için nehirlerden akan sudan yararlanmışlardır.


Daha sonra Arşimet (M.Ö. 287 – 212 ) ile Blaise Pascal ‘ ın (1632 – 1662) hidrostatik konusunda ortaya koydukları bazı temel prensiplerden yararlanılmış, çeşitli presler yapılmıştır. Hidrolik enerjiden yararlanılarak doğrusal ve dairesel hareketlerin üretilmesi için her geçen gün yeni fikirler ortaya çıkmış, elektrik ve elektronikteki gelişmelere paralel olarak otomatik kumandaya elverişli elektro-hidrolik devre elemanları endüstride kullanılmaya başlamıştır.


HİDROLİK SİSTEMİN AVANTAJLARI


a)

Hidrolik elamanların hacimleri küçüktür ve az yer kaplarlar. Büyük basınç ve kuvvet ürettikleri halde yapıları küçük ve estetiktir. Hidrolik tasarım yapıldığı zaman makineler daha küçük ve daha güzel görünürler.

b) Hidrolik sistemin kumandası ve kullanılması kolaydır.


c)

Doğrusal, dairesel veya açısal hareket istenildiği anda hareketin yönü aksi tarafa döndürülebilir. Ters tarafa hareket ettirmek için sistemin durmasına gerek yoktur.

d)

Hareket devam ederken hız ayarı yapılabilir. Hız arttırılıp azaltılabilir.

e)

Çok değişik hız değerlerini kademesiz olarak elde etmek mümkündür.


f) Hidrolik sistemde akışkan olarak yağ kullanıldığı için, sistemin tasarımında yağlama problemini düşünmeye gerek yoktur. Sistem çalışırken aradan geçen yağ valfleri ve diğer elemanları yağlar.

g) Hidrolik elemanların ömürleri uzundur ve uzun dönemde ekonomiktir.

h) Hareketleri çok hassas olarak ayarlamak ve kontrol etmek mümkündür.


ı) Hidrolik sistemin bakımı ve onarımı

kolaydır.Devrede kullanılan elemanların sayısı fazla olmadığı ve yapıları nispeten basit olduğu için bakımları kolaydır. Hassas otomatik kontrollü devrelerde ise ancak iyi yetişmiş uzman personel bakım ve onarım yapabilir.

i) Hidrolik sistemi birkaç noktadan emniyete almak mümkündür. Sistemin kritik noktalarına konacak basınç kontrol valfleri ile sistemde aşırı basıncın yapacağı tahribat ortadan kaldırılabilir.


j) Hidrolik sistem uzaktan kontrol edilebilir ve

otomatik kumandaya elverişlidir. Otomatik ve modern makinelerin tasarımında hidrolik sisteme rahatlıkla yer verilebilir.

k) Hidrolik sistemde titreşimsiz ve düzenli hareket

üretilir. Kullanılan akışkan sıkıştırılamaz olduğundan dolayı rijit ve düzenli bir hareket elde edilebilir.

l) Hidrolik sistem çalışırken beklenmedik bir yükle

veya dirençle karşılaşacak olursa durur bekler. Bu aşırı yük ortadan kalktığında hiçbir şey yokmuş gibi hareketine devam eder. Bu sırada devreye emniyet valfi girer ve yükselen basıncın yapacağı zararı ortadan kaldırır.


m) Hidrolik sistem sessiz ve gürültüsüz çalışır.

Çalışma sırasında metalik bir ses oluyorsa yağ deposunda yağ kalmamıştır, pompa hava emiyordur. Emiş hattından hava emiyordur veya emiş borusu yağ seviyesinin üstündedir.

n) Hidrolik sistemde çok yüksek basınçta büyük kuvvetler ve momentler üretilebilir.


HİDROLİK SİSTEMİN DEZAVANTAJLARI


1 ) Hidrolik sistemlerde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı sistemde yağ sızıntıları meydana gelebilir. Bu durum sistemin verimini düşürür ve çevreyi kirletir. 2 ) Bazı sistemlerde bağlantı elemanlarının çokluğu bakımı ve arıza bulmayı zorlaştırır. 3 ) Sistemde oluşan hava kabarcıkları sistemin verimini düşürür.


4 ) Sistem için gerekli olan akışkan iyi seçilmezse bazı devre elemanları bozulabilir.

5 ) Sıcaklığa bağımlılık ( Viskozite değişimi )

HİDROLİK SİSTEMİN AVANTAJLARI  

gelen ‘HYDOR’ ile ‘Boru’ anlamına gelen gelen ‘HYDOR’ ile ‘Boru’ anlamına gelen ‘Aulos’ ‘Aulos’ Hidrolik kelimesi Yunancada ‘SU’ anlamına H...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you