MotorBladet Juli 2011

Page 1

MotorBladet Officielt organ for dmu

Nr. 5 - 93. årgang - juli 2011

VM BMX 2011

Que Pasa, Tweet Amigo

SPEEDWAY-LEAGUE:

Verdens bedste Kaptajn Side 14-15

Side 8-9

DRAG RACING

Europæisk Drøm i Sverige Side 20-21

OFF-TRACK

Piger i Enduro Side 28-30

COPENHAGEN 2011

1 1 0 2 M V

bmxcopenhagen.com

BMX: ORGANISATIONERNES VM: SIDE 10-11 FRANSK SPECIALITET: SIDE 22 MINDEORD HARDING: SIDE 23 INTERVIEW NICOLAI M. HANSEN: SIDE 24-26 TRIAL TIPS: SIDE 31


2

motorbladet shop.toftegaardsmx-shop.dk

www.esteknik.dk

www.jo-service.dk

www.kajs-mc.com


it s all about racing motorbladet

3


4

motorbladet


motorbladet

5


DMU • KORT NYT Ny serie af udstillingsmateriale

dmusport.dk

Sport der rykker

I løbet af de seneste måneder har marketingsudvalget i samarbejde med udviklingskonsulent Ole Blædel og informationssektionen produceret en række ”kom i gang – foldere” samt grenspecifikke roll-ups. MotorBladets nye look med hvid baggrund, har leveret inspiration for foldere og de i alt 10 roll-ups. Første folder i ”Kom i gang – serien” var Road Racing-folderen. Med den blev design-linjen for serien endeligt fastlagt. Klubber som har brug for materiale til fx Åbent Hus – arrangementer, skal henvende sig til udviklingskonsulent Ole Blædel og aftale nærmere.

Nye sikkerhedstiltag efter tragisk dødulykke

Danmarks Motor Union (DMU) har efter Road Racing-køreren Thomas Hardings tragiske dødsfald på Padborg Park den 29. maj (mindeord side 23, red.) taget initiativ til en række tiltag, som skal skabe øget fokus på sikkerhed ved Road Racing-løb i Danmark, i samarbejde med repræsentanter for kørerne og sportskommissionen. Frem mod sæson 2012 skal der arbejdes for at der kun køres med motorcykler ved DMU løb. Efter DM på FDM Jyllandsringen den 11. juni er der nedsat et nyt sikkerhedsudvalg i SK Road Racing, som får til opgave at udarbejde et ”katalog” over sikkerhedsforbedringer, som indføres løbende på de forskellige baner hvor der køres med moderne store klasser. I udvalget deltager 1-2 aktive kørere.

MOTOCROSS BMX OFF-TRACK ROAD RACING SPEEDWAY

D KOM I GANG ME

ROAD RACING

te ste og mest kend ubetinget stør i er i dag verdens d Racing. Du har Valentino Ross også kaldet Roa ngto-hjulet racing, ionale Road Raci rnat navn indenfor inte e i øvrig ten ham og de gt at dyrke spor måske selv set det også er muli og overvejet om kørere på TV k. mar Dan selv river hvordan du Denne folder besk d Racing. med at køre Roa kommer i gang

Webvideo: Nu også med hjelmkamera

Udviklingskonsulent Ole Blædel, er frem mod sommerens store event VM BMX i København, tovholder på videoprojektet ”BMX - Greetings from Denmark”, et projekt hvor klubberne videofilmer velkomsthilsner til de 2.200 kørere, der kommer til København. Samtidig er Ole også i gang med forberedelserne til endnu et video-initiativ, med produktion af såkaldte promo-videoer til VM Sidecar i Slagelse. DMU har indkøbt 8 camcodere (digital video), som benyttes i forbindelse med projekterne, redigeringsprogrammer til efterfølgende færdiggørelse og senest et digitalt hjelmkamera, som efter aftale kan udleveres til klubberne.

Sekretariat: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk

6

Kontortid Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

motorbladet

Kommunikationsansvarlig Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk

Regnskab og adm. Jean Snitily Tlf.: 43 26 26 13 Email: js@dmusport.dk

Sportschef Birger Kyhl Tlf.: 29 68 68 70 Email: bk@dmusport.dk

Udviklingskonsulent Ole Blædel Tlf. 29 28 80 12 Email: obl@dmusport.dk

Sportssekretær Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk

Annoncemedhjælper Bjarne Gosvig Tlf. 43 26 26 19 Email: bgo@dmusport.dk

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Acoustica Miljøsekretariatets leder Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 E-mail: henrikhojlund.larsen@grontmij.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 E-mail: gerhard.schlicker@grontmij.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: nielsjorgen.hviid@grontmij.dk


8

BMX: Que Pasa, Tweet Amigo

10

BMX: Organisationernes VM

SPEEDWAY: Verdens bedste Holdkaptajn

DRAG RACING: En europæisk drøm i Sverige

14

Mindeord til Harding

MOTOCROSS: Interview: Nicolai M. Hansen

SIDE 8-13

20 23

ROAD RACING:

BMX

speedway

SIDE 14-19

road racing og drag racing

SIDE 20-23

motocross og off-track

SIDE 24-33

24 28

ENDURO: Piger i Enduro

31

TRIAL: Tips fra en VM-kører

Forsiden: BMX-verdensmester Maris Stromberg, ved BMX SX København 2010 (foto Allan Henriksen)

MotorBladet

Annoncetegning Bjarne Gosvig Tlf. 43 26 26 19 E-mail: bgo@dmusport.dk

Layout Formegon Aps Håndværkerbyen 37 2670 Greve

Redaktør Kenneth Majkær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk

Stofkoordinatorer Off-Track Trial: Leif Nielsen - bultaco@post.cybercity.dk Enduro: Søren Nielsen - snissen@parker.com

Tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A 2650 Hvidovre

DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, Konto 5044 1092819

Road Racing Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk

Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU’s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse.

Oplag og frekvens Udkommer 8 gange årligt Dette nr. er trykt i 8.500 eksemplarer

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurierende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra hovedbestyrelsen om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre September 2011: Forventes hos abonnenterne den 10. september. Deadline for stof den 17. august. Oktober 2011: Forventes hos abonnenterne den 13. oktober. Deadline for stof den 21. september.. Tegn abonnement på Motorbladet 8 numre pr. år - 400 kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 Hverdage mellem 12.30-16.00 E-mail: motorbladet@dmusport.dk

motorbladet

7


TweetAmigos skal servere de små skæve historier

COPENHAGEN 2011

Mens VM-kørerne racer der ud af, bliver der tweetet løs ved VM. (foto fra SX København 2010, photosale.dk)

Bevæbnet med smartphones skal en lille gruppe unge mennesker gå på jagt efter de interessante, små detaljer under afviklingen af VM i BMX og formidle dem til BMX-folket via Twitter. Tekst: Claus V. Jensen

Kørere, trænere, publikum og BMX-interesserede over hele kloden kommer til at lære et nyt ord i forbindelse med dette års VM i BMX nemlig Tweet-Amigo. Tweet-Amigos er betegnelsen for en lille gruppe af unge mennesker, der under mesterskabet i København skal opspore og skrive en lang række små historier, som efterfølgende lægges ud på eventens hjemmeside www.bmxcopenhagen.com via det sociale netværk Twitter. Ifølge Helle Nymann fra Wonderful Copenhagen kommer korpset til at omfatte seks personer, der enten har interesse for sporten eller deltager aktivt i mesterskabet som kører, hjælper eller andet. - Det er vores mål, at der kommer indlæg flere gange i timen fra hver amigo, og der er ingen grænser for, hvad historierne kan handle om. Det er løst og fast. Kort og godt, siger hun.

8

motorbladet

Fra alle afkroge Lidt mere konkret kunne det være nyheder om kørerne, om hvordan det går i cafeteriet, om stemningen generelt eller om ventetiden i ryttergården. De seks amigos bliver således udstyret med smartphones, så de på alle tider af døgnet og fra alle afkroge af eventområdet kan skrive og sende historier og billeder. Idéen er at supplere alle BMX-interesserede med de små historier, der ikke normalt når ud til folket gennem sportens og nyhedernes traditionelle kanaler. - På den måde kan alle dem, der ikke er med til eventen, også opleve det hele i detaljer, men kørerne, publikum og alle de andre, der rent faktisk er til stede, kan også nyde godt af det. De kan jo heller ikke være overalt hele tiden, men ved at følge med i, hvad vores Tweet-Amigos skriver, kan de rent faktisk holde sig selv opdateret med det meste alligevel. Det kræver selvfølgelig, at man har


bmx

en computer eller en smartphone med, men det er der altså også rigtig mange, der har, fortæller Helle Nymann.

Høje forventninger Som udgangspunkt skriver amigo-teamet på engelsk, men det er intentionen, at de med jævne mellemrum skal fange en kører, en frivillig, en træner eller en fra publikum, der kan lave et kort indlæg på et andet sprog. Sporten er som bekendt stor i mange ikke engelsktalende lande som eksempelvis Spanien, Frankrig og Holland, og derfor kunne det være ”sjovt”, som Helle Nymann siger, hvis man kunne imødekomme dem på deres eget sprog en gang imellem. Tovholder for projekt Tweet-Amigo er Rasmus Johnsen fra organisationen Active Institute i Århus. Han var primus motor for et lignende projekt under det netop afviklede U21 EM i fodbold, der også fandt sted på dansk grund, og erfaringerne herfra er overvejende gode. Derfor tror han også på, at ”amigoerne” kan blive en succes under VM i BMX. - Det er altid svært at spå om hvilken effekt, sådan et nyt tiltag vil få, men som udgangspunkt har jeg høje forventninger til, at det er noget, BMX-folket vil benytte og sætte pris på. Man får nogle sjove og skæve historier om emner og personer, man normalt ikke hører så meget om i forbindelse med sådan et arrangement, og det har stor værdi, konstaterer Rasmus Johnsen.

Mere VM på mobilen Som noget helt nyt har Wonderful Copenhagen udviklet en VM mobil applikation, der kan hjælpe deltagere og tilskuere på vej og sikre en optimal oplevelse før og under VM i København. VM applikationen tilbyder en blanding af nyttig VM- og turistinfo. Blandt andet med følgende features: Daglige VM nyheder, VM program, Bike Jargon, Info om kørere, Info om spise- og drikkemuligheder i KBH, Forslag til turistaktiviteter, Transportinfo og meget andet. VM applikationen er selvfølgelig integreret med de andre sociale platforme under VM. Det vil sige de officielle Facebook, Twitter, Flickr og Youtube konti, så brugerne er sikret nem og hurtig adgang til al den nødvendige information. Så skynd jer, at downloade den gratis VM BMX mobil applikation, hvor der er masser af VM info. Applikationen kan downloades til iPhone og Android:

• iPhone – gå til Appstore og søg på - Bmxcopenhagen • Android – go til Android Market og søg på - Bmxcopenhagen Selve Applikationen er gratis mens datatrafikken koster penge. Det anbefales, at benytte Wi-fi når det er muligt.

- Det bliver super sjovt Marie Zidorn, der mestrer både dansk, engelsk, tysk og italiensk, er en del af TweetAmigo-teamet under VM i BMX. En af de seks Tweet-Amigos, der skal supplere BMX-folket med små historier om alt fra gadgets til stemningsfulde øjebliksbilleder under det kommende VM i BMX i København, er Marie Zidorn, og den 21-årige studine glæder sig. - Det bliver da super sjovt. Vi bliver en god lille gruppe, der skal rundt over alt og tale med en masse forskellige mennesker. Det kan da kun blive spændende, siger hun. Marie Zidorn har ikke prøvet at agere som Tweet-Amigo før, så hun ved selvsagt heller ikke helt præcist, hvad det indebærer, og hvor mange små historier hun kan nå at producere om dagen, men hun har tænkt sig at gå til opgaven med engagement og gå-på-mod. - Jeg vil skrive hver gang, jeg støder på noget interessant, og hver gang der er highlights under eventen, men hvor mange historier, det kan blive til, tør jeg ikke spå om. Marie Zidorn er mere end velvalgt til opgaven som Tweet-Amigo under en stor, international sportsbegivenhed som VM i BMX. For det første studerer hun sportsmanagement i Lyngby, og for det andet mestrer hun ikke bare dansk og engelsk men også tysk og italiensk. Derfor er hun også en af dem, der kan servere historier til BMXfolket på flere forskellige sprog.

motorbladet

9


COPENHAGEN 2011 Martin Bender, Wonderful Copenhagen

VM i BMX er en godbid for en lang række samarbejdspartnere Underdirektør i Wonderful Copenhagen Martin Bender er ikke i tvivl om, hvorfor så mange forskellige organisationer er interesserede i at støtte VM i BMX. Sportsgrenen har det, publikum vil have, og så er det en unik mulighed for at vise, hvad Danmark og København dur til. Tekst: Claus V. Jensen

- Vi har forskellige indgangsvinkler til eventen, og når man lægger alle de interesser sammen giver det en masse positive synergieffekter. Sådan siger underdirektør Martin Bender, Wonderful Copenhagen, med henvisning til, at VM i BMX i høj grad er resultatet af et tæt samarbejde mellem myndigheder og flere store, danske organisationer, der på hver deres måde bidrager med erfaringer, know how, økonomi og hjerteblod. Blandt bidragyderne finder man udover DMU og Wonderful Copenhagen, der som projektkoordinator står i spidsen for gennemførelsen af VM, tunge drenge som Sport Event Denmark, Københavns Kommune og Markedsføringsfonden DK.

10

motorbladet

- Støtten fra organisationerne betyder utrolig meget, og en bred forankring i sportens eget miljø er altafgørende. For det første fordi der gerne skal være nogle til at nyde godt af al den værdi, der opstår i kølvandet på en event af den her kaliber, og for det andet fordi et VM i BMX ganske enkelt ikke kan gennemføres uden alle de frivillige, der jo kommer fra klubberne, fortæller Martin Bender, og han er ikke i tvivl om, hvorfor arrangementet kan tiltrække opmærksomhed fra så mange forskellige aktører. - Det er en unik mulighed for at vise det kreative København frem for de mange tilrejsende BMX-entusiaster fra hele verden. Samtidig er det en sportsgren, der har så meget at byde på i forhold til det,


bmx

VM i BMX er en unik event med gode muligheder for at markedsføre og eksponere Danmark Lars Lundov, direktør, Sport Event Denmark - VM og de mange andre BMX-events, der er blevet afviklet i København de seneste år, ser jeg ikke bare som et resultat af, at byen er blevet udpeget som ”UCI Bike City”. Det er også kronen på værket i forhold til, at København har fået etableret en BMX-bane i international topklasse, og at byen har oparbejdet erfaringer med at afvikle store events, som fokuserer på at skabe innovative begivenheder for både udøvere og tilskuere. Sport Event Denmark har til formål at tiltrække store, internationale idrætsbegivenheder til Danmark og støtte afviklingen økonomisk.

Pia Allerslev, kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune

Fotograf Jens Schrøder

både børn og voksne efterspørger, når det handler om en sportsevent. Der er underholdning, action, atletiske idrætsudøvere og dramatik, konstaterer han.

Innovativ sportsevent Hos Wonderful Copenhagen knokler flere ansatte med at få alle brikkerne i puslespillet lagt på plads, så den enorme event kommer til at hænge sammen ned i mindste detalje, og der er noget at holde styr på. VM i BMX er med anslået 2.200 aktive deltagere, et stort følge af trænere og familiemedlemmer samt ikke mindst et betragteligt antal publikummer således blandt de store events, som Wonderful Copenhagen gennem årene har taget sig af. - For os er det en fornøjelse at være projektleder for en så innovativ sportsevent som VM i BMX. Energien til at gennemføre sådan et arrangement er i den grad til stede i miljøet både blandt de frivillige ude i klubberne og internt i organisationen, og en af årsagerne til, at vi overhovedet fik VM, var da også, at UCI oplevede et fantastisk engagement under World Cup stævnerne. Vi har oplevet imødekommenhed fra dag et hos både organisationsfolkene, de frivillige og kørerne, der har været villige til at stille op til næsten hvad som helst, fortæller Martin Bender, der blandt andre fremhæver formanden for Københavns BMX Klub Nils Stærk for sit utrættelige arbejde.

- Vi har gennem en årrække arbejdet målbevidst på at trække store internationale kulturog sportsbegivenheder til København. Det høster vi nu igen resultaterne af med VM først i BMX i juli og senere i september med VM i enkeltstart og på landevej. Begge et resultat af det formidable samarbejde vi gennem flere år har haft med UCI omkring Bike City Copenhagen-projektet. Målet for vores indsats er at få placeret København på verdenskortet som en mangfoldig metropol, der på højeste professionelle niveau kan håndtere og afvikle store, internationale events.

Jørgen Tandrup, bestyrelsesformand, Fonden til Markedsføring af Danmark - VM i BMX 2011 er en fantastisk mulighed for at øge omverdenens kendskab til Danmark som kreativ nation, og eventen er ekstra interessant for Fonden til Markedsføring af Danmark, fordi vi har fået lejlighed til at støtte udviklingen af innovative kommunikationsformer. På den måde kan vi nå nye målgrupper i udlandet, som derved får kendskab til Danmark. Fonden til Markedsføring af Danmark støtter initiativer, der øger udlandets kendskab til Danmarks styrker, med henblik på at trække flere udenlandske besøgende til landet.

Jørgen Bitsch, formand, Danmarks Motor Union - I DMU forventer vi, at synligheden og de erfaringer, der opstår ved organiseringen af VM, får en positiv indflydelse på den fortsatte fremgang for sporten i Danmark. BMX har alle årene evnet at tiltrække nye kørere, som fascineres af den unge sport, hvor action og begejstring går hånd i hånd. Den fascinationskraft bliver ikke mindre, når kulminationen af de mange frivilliges, klubbernes og organisationernes indsat bliver synlig fra 27.-31. juli hos Københavns BMX Klub.

motorbladet

11


Foto: Petr Kraus

bmx

Åbningsceremoni på Rådhuspladsen! VM skydes i gang med en stor åbningsceremoni på Rådhuspladsen i København tirsdag d. 26. juli. fra kl. 19.30-21.30. Ideen er, at lave en spektakulær åbning, der fejrer VM og BMX sporten og begejstrer deltagerne, de medrejsende fans og hele befolkningen. Samtidig er tanken, at løfte BMX sporten ud i det offentlige rum og dermed få skabt endnu mere opmærksomhed omkring VM begivenheden og selve BMX sporten.

byder aftenen på en masse overraskelser. Alt sammen præsenteres af aftenens konferencier, radio- og tv-vært Felix Smith.

Åbningsfesten bliver et kreativt miks af traditionelle UCI indslag blandet med diverse underholdningsaktiviteter. Der vil blandt andet være koncert med det populære danske band The Floor is Made of Lava og free style show præsenteret af Red Bull ved stjernerne: Viki Gomez [Flatlander] og Petr Kraus [Trial Biker]. Samtidig vil der være festlige præsentationer af de deltagende nationer, taler og officiel hejsning af UCI flaget. Derudover

Program:

SIDSTE ORD FØR, GO! FRIVILLIGE - Gennem den seneste tid er tilgangen af frivillige til VM BMX på det nærmeste eksploderet. Uden at tælle de hjælpere med, der forventes at komme fra Copenhagen Volunteers og fodboldklubben Hekla (Trafik), var vi ved MotorBladet deadline oppe på 225 m/k, primært fra BMX baglandet i Danmark, men også fra Sverige og Holland. De fleste arbejdsområder er fuldt besat, blot nogle få mangler stadig et par hænder. Det forventes løst med lidt omrokering og lidt sidste øjebliks hvervning i 11. time. Hvad angår camping til de frivillige, løste dette sig til alles tilfredsstillelse – der blev plads til alle der har anmodet om plads – det tegner godt. PROMOTION - turene er nu også vel overstået. VM teltet har været vidt omkring, såvel nationalt som ved løb i en del Europæiske lande. Dette med støtte fra en række hjælpende hænder og

12

motorbladet

Så mød op på Rådhuspladsen til den store åbningsceremoni og vær med til at åbne VM med et brag!

19.30-20.30: Velkomsttaler, officiel hejsning af UCI flaget, præsentation af de deltagende lande blandet med show og underholdning. 20.30-21.30: Koncert med the Floor is Made of Lava, freestyle shows, DJs og overraskelser køretøjer. Ingen nævnt, ingen glemt, men det har langtfra udelukkende været Københavns BMX Klub der har stået for dette. Naboklubberne Køge, Roskilde og Kalundborg har også leveret manpower til denne, ekstremt vigtige opgave. BANE / ANLÆG – AT banen ’holder’, mærkes fra de mange positive tilbagemeldinger, vi får fra det massive rykind af udenlandske kørere, der har været og ’smug-træne’ på VM anlægget. Ved Race Jam også kaldet pre-VM, blev således både bane, staging og VM løbsafvikling testet af. Et super arrangement, med deltagelse af både danske som gæstende kørere, hvorunder også de danske mesterskaber for eliten blev afholdt, med Morten Therkildsen som vinder tæt forfulgt af Klaus Bøgh Andresen. Banen er nu lukket ned for en god stund. Nyt toplag bliver påført, så anlægget står knivskarpt, klar til at møde de 2.200 kørere der forventes at rykke ind i VM ugen i slutningen af denne måned. Vel mødt til hele BMX Danmark – og Resten af Verden.


COPENHAGEN

2011 UCI BMX WORLD CHAMPIONSHIPS

201 201 1 1

DENMARK

BIG DAY E PRO ELIT 0 JULY 3

COM

S P I H S S N P I O I H P S M A U CI B M X W ORLD CH MPIO1N UC OCPI B M X W ORLD LCYHA27-31 U 27-3 E J N H N A E G COPENHAGEN JULY E C DS A L G P N S I U N H OPHAELL SQUARE (RÅD 19.30 T CI T Y A a v 6 a 2 L f Y o L U e J is Mad y Red Bull:

EN B COPENHAG

MX V

CLOS ENUE (

s er FlatlanBdiker Petr Krau Trial DJs motorbladet

SV EN

HAG

PEN

E TO

r ThreeeFsltoyole presenVteikdibGyomez r F F

SV

PEN

HAG

. N X E M G .B A W CO H W N 0 E W 5 E - FRE COP N , 24 O 2 I 0 T C ER 1 .BMX A SEN F U O L D S THE WOR CO A D S R E N U N W W W E E ), VED O L 0 D N 5 L A D ’ 4 E V E N T T S B E S T B M X R I D E R S , S H O W R O ) , C H I L D C T I O N - 1 0 F RR METRO 2, 2 N ICKET (FIVE DAYS): 100 DKK (14 EU A D E RA CENTE F USE O L S S THE WOR A D R E N EUTNO BELL O ED L V D N , L A D ) ’ O E V E N T T S B E S T B M X R I D E R S , S H O W R O ) , C HV EINLUDE ( C L O S ETR M R I C K E T ( F I V E D AOYNSY) : 1 0 0 D K K ( 1 4 ENUH A G E N B M X ENTE C E A P O M C ERE EN) BELL

EN

H

COM

N E P CO

. N E AG

13


Dansk Metal Speedway League:

Verdens bedste holdkaptajn Verdens bedste holdkaptajn, ”Bjarne Pedersen fra Ryde ved Holstebro”. Sådan har det lydt utallige gange, når TV-kommentator Ib Søby har omtalt Bjarne Pedersen. Det der med Ryde er egentlig rigtigt nok, men alligevel er det Holstebro, der for alvor tæller. Tekst: Thomas Schack

Siden Bjarne Pedersen som knægt blev medlem af Holstebro Speedway Klub i en alder af 10-11 år, har der stået HoSK på hans speedway-licens. Godt nok har han gennem tiderne kørt for andre klubber som Holsted og Slangerup, men medlemskabet og valget af stamklub har altid været Holstebro Speedway Klub. Derfor var der heller ingen tvivl, da Holstebro i 2007 vendte tilbage til den danske liga – Bjarne skulle hjem til barndomsklubben, hvor han naturligvis blev holdkaptajn – endda verdens bedste holdkaptajn, hvis man spørger klubbens holdleder Erik Villadsen. ”Bjarne er en rigtig holdkaptajn – dermed mener jeg, at der er mere hold end kaptajn i ham og uanset hvem jeg blev tilbudt, ville jeg aldrig drømme om at skifte ham ud”, siger Erik Villadsen til Motorbladet. Bjarne Pedersen ligger da heller ikke skjul på, at der er et særligt bånd mellem ham og klubben. ”Man vil altid føle noget særligt i forhold til sin barndomsklub, men også det, at klubben er lokal og jeg har mange lokale sponsorer, betyder meget”, forklarer Bjarne Pedersen. ”Han er jo klubmand med stort K”, fortæller holdleder Erik Villadsen. ”Hvilke andre top-kørere møder op til klubbens generalforsamling, kommer trods en tætpakket løbskalender til træningssamlinger for de unge kørere – ja jeg er sikker på at kunne han finde tiden, ville han også hjælpe med at slå græsset, hvis vi bad ham om det”. Om rollen som holdkaptajn mener Bjarne Pedersen ikke, han har de store opgaver.

Fakta om Bjarne Pedersen

Bjarne Pedersen udståler ro inden det om et øjeblik går løs ved snoren (Foto: John Bo Jensen)

14

motorbladet

Født den 12. juli 1978 Klubber i 2011: • DANMARK: Holstebro • ENGLAND: Eastbourne • POLEN: Tarnow • SVERIGE: Kumla


speedway

Holstebro håber på medaljer – her ses holdet der kørte uafgjort mod Holsted. Fra venstre Jonas B Andersen, Nikolaj Busk Jakobsen, assisterende holdleder Per Lind, Aleksandr Lokajev, holdkaptajn Bjarne Pedersen og holdleder Erik Villadsen – på billedet mangler Andriej Karpow, der udgik af matchen med en skulder-skade. (Foto: John Bo Jensen)

Bjarne Pedersen foran Nicki Pedersen i matchen mellem Holsted og Holstebro den 1. juni 2011 (Foto: John Bo Jensen)

”Jeg er naturligvis med til at skabe en god stemning på holdet og i ryttergården – og så hjælper jeg de unge kørere med at finde det rigtige set-up på de forskellige baner – men alt dette ville jeg jo også gøre, selvom jeg ikke var kaptajn”, forklarer Bjarne Pedersen.

faktisk formåede at slå Nicki Pedersen tre gange på en aften, da Holstebro kørte 42-42 i opgøret mod Holsted.

Mens Bjarne dermed nedtoner sin egen rolle og betydning for holdet, forholder det sig anderledes, hvis man spørger holdlederen. ”Bjarnes betydning for holdet er enorm. Hvis jeg skal beskrive Bjarne som kaptajn og menneske, kan jeg ganske enkelt ikke finde superlativer nok i det danske sprog”, siger Erik Villadsen, der igen og igen fremhæver den ro, der omkranser Bjarne Pedersen. ”Når panikken begynder at brede sig, skal vi blot finde samling omkring Bjarne, så får vi lagt den nødvendige dæmper på. Bjarne formår altid at bevare roen og er ikke typen, der lader sig slå ud af dårlige resultater, han ved hvad der skal til og formår altid at rejse sig selv og holdet igen”, fortæller holdlederen.

Desuden håber Bjarne Pedersen også på en plads på det danske landshold til hold VM og endelig er han også med i kvalifikationen frem mod Grand Prix-serien i 2011. ”Det er de tre individuelle målsætninger, men det gælder naturligvis også om at gøre en god figur i alle ligaløbene – det er jo trods alt der, at vi som speedway-kørere tjener vores løn”, lyder det fra Bjarne Pedersen.

RESTERENDE MATCHER I DANSK METAL SPEEDWAY LEAGUE

”Vores målsætning for Holstebro er at slutte i top tre og vi har fået en god start på sæsonen, så vi er fortsat optimistiske”, siger holdkaptajnen, som også har store målsætninger individuelt.

UGEDAG Onsdag Fredag Onsdag Onsdag Mandag Onsdag Fredag Fredag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Fredag Fredag Mandag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Fredag Fredag Mandag Onsdag Fredag

”Jeg vil gerne helt til tops ved DM, Nicki har fået et lille forspring, men ikke mere end det kan hentes”, konstaterer Bjarne Pedersen, som

Presseomtale, resultater og stillinger - se www.speedway-league.com

Et godt eksempel var først på sæsonen, hvor Bjarne blev sat af holdet i Polen. I stedet for at blive frustreret, konstaterede Bjarne blot, at når man ikke gav den gas nok, måtte man begynde at køre stærkere. Indtil polakkerne blev overbevist om, at han var i stand til det, glædede Bjarne sig i stedet over et par fri-weekender med familien. ”Roen er kommet med alderen, jeg har fået rygsækken fyldt godt op og det har gjort mig til en bedre speedway-kørere”, siger Bjarne Pedersen og påpeger i øvrigt vigtigheden af at have et godt team omkring sig. ”Jeg har i år arbejdet meget med at have de rigtige folk omkring mig. Vi skal have det hyggeligt sammen og lade op på den rigtige måde – det er lykkedes i år og jeg har aldrig været gladere for at køre speedway, end jeg er nu”, siger Bjarne Pedersen. Og glæden smitter af på resultaterne – Bjarne Pedersen har nærmest været flyvende i år og dermed håber både holdkaptajnen og holdlederen, at det i år kan blive til medaljer for Holstebro I DANSK METAL Speedway League.

DATO 27-jul 29-jul 03-aug 03-aug 08-aug 10-aug 12-aug 12-aug 17-aug 17-aug 17-aug 17-aug 24-aug 26-aug 26-aug 29-aug 31-aug 07-sep 07-sep 14-sep 14-sep 16-sep 16-sep 19-sep 21-sep 23-sep

KL. 19.00 18.00 18.30 19.00 18.30 18.30 18.00 19.00 18.30 18.30 18.30 19.00 18.30 18.00 19.00 18.30 18.30 18.00 18.00 18.00 18.30 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00

HJEMME - UDE Vojens - Fjelsted Holstebro - Outrup Fjelsted - Slangerup Vojens - Holsted Grindsted - Holsted Esbjerg - Fjelsted Holstebro - Grindsted Outrup - Holsted Slangerup - Esbjerg Fjelsted - Outrup Holsted - Grindsted Vojens - Holstebro Esbjerg - Slangerup Holstebro - Vojens Outrup - Fjelsted Grindsted - Esbjerg Slangerup - Grindsted Holsted - Vojens Fjelsted - Holstebro Slangerup - Fjelsted Esbjerg - Grindsted Holsted - Outrup Holstebro - Esbjerg Grindsted - Fjelsted Vojens - Slangerup Outrup - Holstebro

motorbladet

15


speedway

DM Finale 1:

Vinderen hed Pedersen

To gange Pedersen kunne noteres som vindere efter DM 1 i Slangerup. Tekst: Jacqueline Seidlitz. Foto: John Bo Jensen

Det var meget forskelligt hvordan kørerne fandt sig tilrette på den krævende bane i Slangerup 3. juni ved første afdeling af DM Speedway. Der var mange sten og også nogle huller især i opløbssvinget. Den forsvarende mester og favorit til en af de forreste pladser Kenneth Bjerre, udtalte før løbet til pressen, at banen var ”livsfarlig”. Og efterfølgende ved løbet tabte han reelt muligheden for at forsvare titlen fra i fjor, med blot 3 point hjemkørt. Så gik det væsentligt bedre for den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen, som fandt sig tilrette med banen. I løbet af de ordinære heats tabte han kun optaktheatet til Jesper B. Monberg, men vandt de resterende. Med 14 point har Nicki P. skaffet sig en perfekt udgangsposition for DM titlen 2011. Jesper B. Monberg forstod at udnytte sin hjemmebanefordel. Han har haft lidt problemer med at finde det rigtige setup i begyndelsen af sæsonen, og havde en ny motor til DM. Satset faldt ud til hans fordel. Kun i heat 11 måtte han afgive 2 point til Kenneth Bjerre og Nicolai Klindt, men resten af heatene sluttede han som sejrherre og blev belønnet med en 2. plads.

Grand Prix-kvalifikation: De 16 ordinære kørere og 2 reservekører kæmpede både om DM point og 7 eftertragtede direkte pladser i SGP kvalturneringen. En 8 startplads blev efterfølgende tildelt af DMU. På grund af skader havde Hans Andersen og Patrick Hougaard meldt afbud til finale 1 og var varme bud på det eftertragtede wildcard, som gik til Hans Andersen. Videre i Grand Prix kval-turneringen var dermed: Jesper B. Monberg (Terenzano), Peter Kildemand (Abensberg), Bjarne Pedersen (Esbjerg), Kenneth Kruse Hansen (Abensberg), Leon Madsen (Esbjerg), Nikolaj Klindt (Esbjerg), Niels Kristian Iversen (Divisov), Hans Andersen (Terenzano). Se også følgende side.

16

motorbladet

Bjarne Pedersen vandt første afdeling af DM, men er tre point efter Nicki Pedersen inden den afgørende runde i Esbjerg den 5. august 2011.

Fjelsteds Peter Kildemand var overraskende stærkt kørende. Han begejstrede publikum med seværdige overhalinger og helt fortjent kom han ind på en samlet 3. plads med 12 point. Kildemand var impliceret i et styrt med Mads Korneliussen. Mens Kildemand relativt hurtigt var på benene måtte Mads køres fra banen i ambulancen. Efter at have fået en halskrave på var han OK, men kunne ikke fortsætte løbet. For den tidligere Grand Prix-kører Bjarne Pedersen blev aftenen værd at huske. Foruden sit normale mekanikerteam havde Bjarne også motortuner Brian Karger i sit team. Bjarne var godt tilfreds efter løbet. Han ville godt have haft et par point mere med i DM stillingen. Men sejren i finaleheatet over Nicki P., Jesper Monberg og Peter Kildemand var en god bonus for den stærkt kørende dansker.

Resultat Slangerup, 3. juni 1. Nicki Pedersen 2. Jesper B Monberg 3. Peter Kildemand 4. Bjarne Pedersen 5. Kenneth Kruse Hansen 6. Leon Madsen 7. Nicolai Klindt 8. Niels Kr. Iversen 9. Ulrich Østergaard 10. Kenni Larsen 11. Michael Jepsen Jensen 12. Nicki Barrett 13. Kenneth Bjerre 14. Mads Korneliussen 15. Mikkel B Jensen 16. Jonas B Andersen 17. Charlie Gjedde 18. Michael Palm Toft

14 point 13 point 12 point 11 point 11 point 10 point 9 point 8 point 8 point 5 point 4 point 4 point 3 point 2 point 2 point 2 point 1 point 1 point

Point efter 20 heat overføres til DM2 i Esbjerg den 5. august.


Rundt om Speedway GENERATIONSSKIFTE: Selvom det ikke lige nu sner - er det alligevel lige nu det sker. Implementeringen af DMU og Team Danmarks langsigtede strategiplaner og talentarbejdet med Danmarks unge speedwaykørere er i fuld gang. Delresultaterne taler sit tydelige sprog. Danmark er langt fra afgrunden og på ret kurs. U21 INDIVIDUELT VM: Michael Jepsen Jensen, et af de helt store talenter fra Vojens - har som den første kvalificeret sig fra SF1 i slovakiske Zarnovica den 4. juni til årets ikke mindre end 4 stk. U21 VM-finaler. ”Liglad” vandt i al beskedenhed semifinalen. Wildcard-køreren fra Parken, og et af de andre meget helt store talenter fra Vojens, 16-årige Mikkel B Jensen - deltager efter MB-deadline den 25. juni i polske Gniezno i U21 SF2. Desværre mangler Rene Bach, et andet stort talent fra U21 VM Hold-triumfen sidste år, da han i starten af speedwaysæsonen kom til skade i England. Årets første U21 VM-finale køres i Poole, England den 24. juli. 28. august kommer hele karavanen så til Holsted, hvor finale 2 køres. 1. oktober går turen til berømte tjekkiske Pardubice (Gyldne Hjelm), og den sidste af VM-finalerne i polske Gniezno den 9. oktober, tilfældigvis lige præcis dagen efter det sidste SGP i polske Gorzow. Måske - en opfordring til udvidet weekendtur.

SGP – VM 2011: Samme Hans Andersen er i øvrigt eneste dansker, som nogensinde har vundet SGP i Parken. Og også 2011 udgaven viste, at danskerne har svært ved at være med fremme i Parken. Løbet er vel sæsonens vigtigste for danskerne, men selv om banen også i år var tip-top så vil det bare ikke rigtig lykkes. Kenneth Bjerre kørte sit dårligste GP nogensinde i Parken. Nicki røg ud i semifinalen. 16-årige wildcard kører Mikkel B. Jensen viste dog lovende takter i det benhårde selskab. SWC HOLD VM: Hvem tør – Secher tør. Kaptajn Andersen er droppet til Hold VM. Sådan så en nylig overskrift fra Ritzaus Bureau ud. Anders Secher har valgt at se bort fra den rutinerede fynbo, som tidligere nævnt først lige er vendt tilbage på cyklen efter ankelskade. Samtidig har Secher modigt udtaget Mads Korneliussen, som har vist rigtig gode takter både hjemme og i England. Nicolai Klindt blev vraget som ordinær kører og Patrick Hougaard blev helt vraget. Begge kørere har været sat ud af spillet på grund af hospitalsophold. Patrick kom sidst i maj til skade i Polen. Selvom der ikke er noget brækket, så blev hånden syet med sting. Udtaget til Hold VM, som starter i Vojens den 9. juli er: Nicki Pedersen (Kaptajn), Bjarne Pedersen, Kenneth Bjerre, Niels-Kristian Iversen, Mads Korneliussen - og Nicolai Klindt er reserve. /bp

U21 HOLD VM: Samme dag, som der blev kørt SGP på Marketa Stadion i Prag, 28. maj, havde landstræner Anders Secher en vigtig mission i tyske Didenbergen, kendt som Tommy Knudsens tidligere tyske hjemmebane. Det gjaldt U21 Hold VM – semifinale 2. Som forsvarende U21 Hold-verdensmestre lykkedes det de ”nye” unge talentfulde danskere at kvalificere sig videre til årets U21 Hold VM-finale, 3. september i russiske Balakovo langt sydøst for Moskva , tæt på Kazakhstan. VM køres sådan ca. midt mellem Danmark og Kina. Her skal Danmark foruden Rusland møde Sverige og Australien. SGP 2012 KVAL: 7 danskere er i løbet af juni måned kvalificeret videre via kvalifikationsrunderne til Race-Off, som køres over 3 løb den 2. juli i henholdsvis Daugavpils, Lonigo og Gorican. De 7 danskere kom til Race-off, således: 17. juni, Abensberg, Peter Kildemand og Kenneth Kruse Hansen videre. 17. juni, Esbjerg: Bjarne Pedersen og Leon Madsen videre. Bjarne P. tog ikke overraskende andenpladsen i Esbjerg. Ulrich Østergaard havde fået wildcard, men 3 point var ikke nok. Nicolai Klindt skuffede ved kun at blive reserve fra Korskro. 18. juni, Divisov: Niels-Kristian Iversen videre. 18. juni, Terenzano: Jesper B. Monberg og Hans Andersen videre. Hans Andersen kom lige med nød og næppe videre, men er også knap nok kommet sig ovenpå en alvorlig ankelskade, som han pådrog sig for ca. 2 måneder siden. På det seneste har Hans genoptrænet intens i Gorzow. Men der er stadig et stykke til topformen for Hans Andersen.

Danskerne, på nær Hans Andersen, har det svært med Parken. Gollob elsker banen, fortalte han storgrinende efter årets triumf foran et stort dansk hjemmepublikum. (foto: Eddie Slater)

Fox Monster RC Downfall Tee Kr 299,-

Fox Monster RC Downfall Beaniex 299,-

Fox Monster RC Downfall NewEra. Kr. 349-

Fox Factory Dungey 210 Flexfit Kr. 299,-

* Renovering af Cykler og Motorer * Personlig vejledning og Setup på cykler *

SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE!

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

motorbladet

17


world speedway news

af Erik Buch Petersen

SEKS TITLER I HUS Ikke sært der var stor jubel hos Scott Nicholls efter dette års Britiske finale på Monmore Green i Wolverhampton. Han havde netop sikret sig dette års titel, som endvidere gav ham et wildcard til GP afdelingen i Cardiff – men samtidig var det hans 6. Britiske titel. En tangering af en ellers gammel rekord som den tidligere verdensmester Barry Briggs havde. Dengang – tilbage i ”de gode gamle dage” – havde kørere fra Australien og New Zealand også ret til deltagelse i det Britiske mesterskab, og Briggo vandt sin sidste titel helt tilbage i 1969.

Alt var klar til finaleheatet – publikum var i højt humør, kørerne var tændte. Dette blev hurtigt bevist da Harris i 1 sving fik løft på cyklen og startede en kædereaktion som fik alle 4 kørere ned i et drabeligt styrt. De lokale blandt publikum havde deres øjne rettet mod Woffinden – hvorledes holdt skulderen? Woffinden kom op og syntes OK – alle 4 tilbage til omstarten.

Men nu kom Nicholls også op på 6 titler, og han har ikke tænkt sig at stoppe med det! Nej målet er 10 af slagsen.

Næste forsøg varede næsten en hel omgang! Der var hård kamp mellem Kennett og Woffinden, da førstnævnte i banens 4. sving står lidt på tværs og Woffinden rammer hans baghjul. Atter måtte Woffinden ned – og denne gang så det slemt ud. Længe lå han til behandling inden han kom op og kunne gøre sig klar til omstarten, som var uden den udelukkede Edward Kennett.

Nicholls var dog ikke den dominerende figur gennem de 20 indledende heat, som han afsluttede med 13 point. Aftenens store stjerne var den 20-årige lokale helt Tai Woffinden, som i helt overlegen stil gjorde rent bord med 15 point. Overraskende set i lyset af han lige var kommet tilbage fra en langvarig skulderskade, men gode starter gjorde livet lettere for ham.

I tredje forsøg lykkedes det aldrig en kraftig forslået Woffinden at blande sig – i stedet var det Harris i front med Nicholls lige i hælene. Nicholls forsøgte alt, og på anden omgang kunne Harris ikke længere modstå presset – og han kunne blot se sin titel forsvinde op i aftenluften. En titel som i stedet landede hos en meget glad 33-årig Scott Nicholls.

Med 15 point var Woffinden direkte i det altafgørende finaleheat sammen med den regerende mester Chris Harris med 13 point. De følgende 4 kørere måtte gennem en semifinale for at afgøre hvilke to kørere skulle i finalen.

Resultat efter 20 heat Tai Woffinden 15, Chris Harris 13, Scott Nicholls 13, Edward Kennett 12, Lee Richardson 11, Ben Barker 9, Stuart Robson 8, Lewis Bridger 8, Leigh Lanham 7, Oliver Allen 6, Danny King 5, Jordan Framton 4, Ricky Ashworth 4, Richard Hall 2, Jerran Hart 2, David Howe 0

Her viste Edward Kennett viljen til sejr og henviste Nicholls til andenpladsen. Begge gik til finalen, hvorimod Ben Barker og Lee Richardson måtte indse der ikke blev nogen Britisk titel til dem i år.

Semifinale: Kennett – Nicholls – Barker – Richardson Finale: Nicholls – Harris – Woffinden – Kennett (ex)

ENGELSK SEJR Det er efterhånden flere år siden de populære testmatcher har været i brug – men fornylig kørte det engelske landshold to matcher mod holdet fra ”Down Under” i henholdsvis Poole og Lakeside. Begge matcher blev ganske tætte. Men begge gav hjemmesejre og kan måske hjælpe lidt på en ellers minimal engelsk selvtillid. Det skal dog understreges, at Australien stillede op uden den tidligere verdensmester Jason Crump. Test i Poole: England 46: Nicholls 7, Bridger 1, Woffinden 6+2, Kennett 9, Harris 12, King 5+2, Barker 6+2

18

motorbladet

Australien 44: Ward 8+2, Watt 5+1, Schlein 9, Batchelor 3, Holder 10+1, Doyle 6, Proctor 3+1 Test i Lakeside: England 49: Harris 6, Bridger 6+2, Kennett 10+1, King 4, Woffinden 6+1, Barker 13+1, Mear 4+2 Australien 41: Schlein 12+2, Shields 3, Watt 10+1, Holder 10+1, Sedgmen 1, Proctor 5+2, (afløser for) Batchelor 0


Er du frisk på action?

!

BE THERE!

Køb din billet nu – opnå rabat Vi glæder os til at se jer! FIM Speedway World Cup – Event 1 lørdag den 9. juli kl. 19.00 FIM Dansk Metal Nordic Speedway Grand Prix speedway.dklørdag den 10. september kl. 19.00

BILLETTER 70 263 267 Viwww.billetlugen.dk glæder os•til at se jer! www.speedway.dk

speedway.dk

BILLETTER 70 263 267

motorbladet

19


www.tierparena.com

Europæisk drøm opfyldt i Sverige En Drag Racing-bane af en kvalitet, som ellers kun ses i motorsportens mekka, USA, skyder op i det nordlige Sverige. Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: Pia Dall Petersen

Drag Racing-baner, topprofessionelt udstyret og konstrueret optimalt for at opnå hurtige tider, finder du i USA - men sjældent i Europa. Og dog. En lille by i det nordlige Sverige, har besluttet at gøre amerikanerne kunsten efter. Og på blot 9 måneder er et imponerende anlæg ved at tage form.

oplevelse også sportsligt – da Jesper Thiel og Rasmus Olesens i klassen Pro Stock Bike cementerede deres topplaceringer ved at hente en 1. og 4. plads. Jesper Thiel har efter 3 ud af 6 afdelinger sat næsen op efter guld. Og Rasmus beviser, at man som ny i sporten kan komme langt med vilje, evner og tjek på maskinen.

Kør stik nord på den anden side af Stockholm. Fortsæt mere at køre, og køre - og pludselig efter at have svinget af motorvejen og fortsat til venstre ind i en af de dybe svenske skove, så er den der. Den gamle landingsbane ved byen Tierp er ved at tage form som en Drag Racing-bane af international tilsnit. Banen i Tierp, lader ikke de bedste amerikanske noget efter.

Kendt for andet end myg

Hurtige danskere i Tierp Ved årets 3. afdeling af EM den 11.-12. juni blev der kørt på den ny konstruerede bane. For dansk Drag Racing var det en meget positiv

20

motorbladet

Men banen der blev kørt på, er værd at dvæle lidt mere ved. En bane som vi i Danmark blot kan sukke efter, er indenfor rimelig afstand set med motorsportens vanlige målestok. En by og et fællesskab af Drag Racing-kørere og frivillige, har haft en fælles ambition om at sætte Tierp på Europa-kortet for andet end den myggeplage, som byen normalt er kendt for. Husene er billige deroppe - for ingen vil bo der på grund af myggene. Og det er væsentlig forklaring på, at de nu har fået det fantastiske center deroppe.


drag racing

Jesper Thiel laver burn-out, bagved kan man se en del af bygningen som huser tidstagning, jury-rum, kontorer og meget mere.

Ny Europarekord i Top speed. Rekorden på tiden blev desværre ikke bakket op - og er derfor ikke ”officiel”.

Banen er på i alt 1.200 meter. De første 400 meter har man gravet asfalten af - og lagt beton. Det giver en bedre Drag Racing bane, da asfalt sveder om sommeren, så der kommer olie op. Der er ikke en ujævnhed at spore i banens fulde længde. For enden af banen er der rundet af med en grav fyldt med leca-kugler, hvis uheldet er ude. Kun de bedste har været hyret til opgaven, herunder danske Holger fra Allingåbro, som i 3 uger, var med til at konstruere banen. Og så er der området omkring banen. Der er tribuner på begge sider af banen – til 20.000 mennesker, 10.000 på hver side. Som detalje har Presse, VIP og Jury fået egen tribune. Der er naturligvis et kæmpestort pressecenter, med alt hvad der skal være. Som noget af det første blev der etableret en stor spisesal til de mange mennesker som har været i gang de seneste 9 måneder – for at gøre banen klar til EM. Men så mangler man stadig bygningen til tidstagning, jury og kontor – som er under opførsel.

Fra den officielle åbning med ambassadør, borgmester og faldskærmsudspringere.

Millionprojekt som fortsætter Pia Dall Petersen fra Dragracing Club Denmark, som var deroppe – er stadig vildt imponeret. At bygge banen har været dyrt. Rigtig dyrt. ”Budgettet for banen lyder på mange millioner – og der mangler stadig at blive pumpet yderligere mange millioner i banen, før alt er som det skal være. Efter turen derop glæder vi os allerede rigtig meget til at komme derop igen næste år – for at se hvad der så er sket.” Jo – svenskerne kan. De har både mange penge og godt med land. Det må vi andre så bare nyde som gæster. Man regner med det bliver en utrolig hurtig bane, som kommer til at bære mange af fremtidens europarekorder. Den amerikanske ambassadør var for øvrigt med til indvielsen, hvor banen blev omtalt som: ”An European Dream Comes true” – eller på dansk - en europæisk drøm som går i opfyldelse.

motorbladet

21


road racing

Michael Møller Pedersen nr. 58 (billedet) på sin Aprilia-racer. Michael, Simon Tirsgaard og Erik Thomsen gjorde rigtig god figur i Endurance Cup›en med en 2. plads lørdag og en 3. plads søndag. Det samme gjorde citerede Ulrik Nielsen, som var begejstret for tiltaget med Endurance-racing. Han og holdet tog en 3. og en 1. plads. Men begge de nævnte hold måtte dog se sig slået af Simon Øland, Rene Torpsgaard og John Høj, som tog en 1. og en 2. plads i de to endurance-løb.

Fransk specialitet på Jyllandsringen Tekst: Steen Pedersen. Foto: Allan Høgholm, photosale.dk

Ved RR-festivalen på banen ved Resenbro blev der for første gang i lang tid afholdt endurance-løb på en dansk bane. Et samarbejde mellem AMK, HMK (Aarhus og Hedlands Motorklubber) og Vallø Rengøring udmøntede sig tidligere på året i Vallø Rengøring Endurance Cup (VEC), så det i år bliver muligt at blive DMU-cup mester i disciplinen. Løbene bliver afviklet over 2 stævner med 3 løb. De første 2 løb af 1 times kørsel henholdsvis lørdag og søndag blev kørt ved nævnte stævne den 11. og 12. juni. Den 1. juli afvikles et 2-timers løb på Anderstorp i forbindelse med et andet stævne. Hvor endurance-løb normalt foregår på samme cykel benyttet af 2-3 kørere har man her valgt at et hold kan benytte egen racer, men samme transponder, da det ellers ville være svært at følge med og regne resultater ud. Dette koncept har flere fordele, fx at hver kører naturligvis kender egen racer bedre, en anden fordel er, at den som evt. skulle lægge racer til, ville få sværere ved også at deltage i samme weekends DM-løb, da der kræves en del mere service grundet større løbsdistance og muligheden for styrt. Konceptet her er 3 kørere på hvert hold, hvilket automatisk betyder mindst 2 pitstop. Grundet brandfaren må der ikke tankes i pitten, men det er heller ikke nødvendigt, da der hovedsageligt køres på egen racer. Holdet vælger så selv, hvor lang tid hver kører skal være på banen af gangen, blot de alle mindst 1 gang har kørt. Men her kom så valg af taktik ind i billedet, da ikke alle er lige hurtige. Vigtigst er vel nok at holde styr på den rette transponder, og til dette havde flere teams indstuderet og trænet en ansvarlig for skift af denne lille men vigtige brik. Glemte man det, måtte der køres i pit igen, idet ens hold el-

22

motorbladet

lers ikke ville blive talt med, så her kunne godt mistes en omgang eller to. Lørdagens treer og søndagens vinder Ulrik Nielsen, der kørte på hold med Christoffer Gøth og Lars Bo Pedersen, fortalte at entusiasmen var virkelig stor. Stemningen var rigtig god: ”Folk gik helt vildt op i det og kørerbytte foregik med stor ildhu”, udtalte Ulrik efterfølgende, og tilføjede: ”Alle tiders stævne generelt”.

ENDURANCE Endurance er en løbsform de fleste af os nok kender mest fra Le Mans for biler. Men nogenlunde samme koncept køres for motorcykler. Der køres faktisk et FIM VM for langdistance-løb (endurance) og her er de længste løb på 24 timer, f.eks. det meget berømte ”Bol d’Or”, som har været kørt på forskellige franske baner, incl Le Mans. De seneste år har Magny Cours været benyttet, hvor også danske teams har deltaget, fx. Lars Rulffs og Kim ”ræs” Jensen med flere. Ved disse løb er alle endurance løbsformens aspekter tilstede, nemlig udholdenhed. Både for raceren (kun en mc) og for kørerne, men ikke mindst for mekanikere og øvrige teamfolk. Tankning, dækskifte, bremse-service og meget mere stiller store krav. Ofte skrues der helt vildt på en styrtet racer, der bare SKAL tilbage i racet. Typisk i endurance er franske teams helt med fremme, hvilket jo også gælder for bilerne.


road racing

Rundt om Road Racing Dedikeret til minde om Road Racing-køreren Thomas Harding, der omkom ved et ulykkeligt styrt på Padborg Park den 29. maj 2011 Thomas` Hardings banekarriere startede i 2000 da han kørte sin første trackday. Indtil da havde han kun kørt MC på gade. Få år senere i 2003 kørte han sit første licensløb på Ring Knutstorp i Sverige. Thomas har ikke altid været forrest i Road Racing. Da han startede i 2003 og frem til 2005 var der ikke sat rekorder eller høstet store pokaler. Det fik hans kæreste Mette til at sige til ham: ”Hvis du ikke kan køre hurtigere, så kan du lige så godt blive hjemme!” Efter det kom der gang i Thomas, på samme måde som han senere instruerede andre. Der skulle trænes, tabes vægt, trimmes MC og fokuseres på opgaven. Herefter tog karrieren fart. I december 2008 kom Thomas med ind over DMUs elitegruppe i Road Racing. Han arbejdede her sammen med elitekoordinator Rene Prang, og tog opgaven til sig så alle kørere i gruppen følte sig motiveret. Der blev lavet individuelle træningsplaner, gennemgået kostplaner, vejledt i rigtig træning. Andre emner som sponsoransøgning var også en del af hans koncept. For Thomas var det vigtigt, at det var et projekt med helhed og at der blev gjort en helhjertet indsats for kørerne. Thomas gjorde også flittigt brug af sine mange mantraer, som fx ”Hvis dette var dit sidste racerløb, hvad vil du så huskes for?” eller ”Hvad skal du ændre for at stå øverst på skamlen ved næste løb?” Thomas var altid villig til at hjælpe andre. Han var fx den der gik hen til en svensk kører der skulle køre på Ring Djursland for første gang, og sagde: ”Du siger bare til hvis der er noget jeg kan hjælpe med. Velkommen til dansk mesterskab, det er dejligt at se en svensker her”. Sådan var Thomas. Han var villig til at give en hånd med eller komme med gode forslag og ideer. Han var altid den der ringede og sagde: ”Tror du ikke vi kan skille klasserne ad, så det ikke bliver farligt - eller sætte lidt ekstra airfence op der ved autoværnet. Hvis nu vi lige kunne…. Og sådan blev han ved. Han gik altid meget op i at der var styr på tingene, både arrangementsmæssigt og sikkerhedsmæssigt.

Thomas bliver båret af kørere i elitegruppen 2010.

Han var i sit bedste jeg, da han gik bort. I sit livs form med et kondital på 67 - et tal der er forbeholdt topeliteidrætsfolk. Han havde et dejligt team fuld af mål, håb og ambitioner for 2011. Her skulle Thomas vinde DM og han skulle køre Vallø Enduranceklassen og IDM - det åbne tyske mesterskab. Han havde mekanikere i verdensklasse og en Suzuki 1000cc der næsten var så optimal som den kunne blive. Han havde den kæreste han elskede og forgudede allermest i hele verden, en dejlig søn Marcel på 2½ år. Og han havde netop fået sit ønskehus. Ja, det her var året, hvor alt var optimeret 100%. Desværre ved vi nu alle at det ikke blev hans bedste år. Det var året hvor han så pludseligt blev taget fra os. En ulykke ingen havde drømt om. En verden der pludselig blev så forandret. Thomas, Dansk Road Racing er ikke det samme uden dig. Ære være dit minde - Thomas Harding #95 - FOREVER. /Lis Johanssen

Thomas Harding i teltet, altid smilende og klar.

motorbladet

23


Flere titler i vente Interview: Nicolai M. Hansen

Nicolai Marcher Hansen har de seneste 2 år været suveræn i den danske MX1 klasse og har i endnu flere år været blandt de bedste danske kørere herhjemme. De mange år på toppen får ham næsten til at fremstå som veteran, men han er kun 25 år og kører stadigvæk internationale løb. VM har han prøvet, men han vurderer at der hvor han er, der er udgifterne for høje i forhold til udbyttet. Fokus ligger nu på løb, hvor tingene hænger bedre økonomisk og sportsligt sammen for ham. Erfaringen har gjort ham til en klogere crosskører, og tanken om at kunne give sin erfaring videre tiltaler ham meget. Tekst: Martin Wigh Knudsen

Motorbladet: I VM er der flere kørere der er ældre end dig. Er det et spørgsmål om de mange udgifter? Nicolai: Det ville nok være noget andet, hvis det ikke kostede noget, så havde jeg selvfølgelig givet det nogle flere år. Men konceptet med, at dem med pengene kommer ud og køre VM – det er ikke lige mig. Motorbladet: Hvad med fx England, hvor der både er Britisk mesterskab og Red Bull Pro Nationals. Kunne der måske være en kontrakt og en skilling at hente der?

Nicolai M. Hansen er en af de flinkeste og vellidte mennesker du møder i ryttergården, så hans tanker om en slags mentor rolle for unge kunne meget nemt blive virkelighed på et tidspunkt. (fotograf: Carsten Olsen)

Motorbladet: Du er kun 25 år, men din suverænitet har nærmest givet dig betegnelse som veteran. Hvordan ser du på det? Nicolai: Jeg arbejder selvfølgelig for at være suveræn i DM og så blive udtaget til VM for hold. Det giver en indikation af, at man er blandt de bedste danskere. DM og den tyske serie satser jeg på at køre flere år fremover, men løbet er nok kørt for den internationale karriere. Det skulle have været den gang jeg var 18 år, det har jeg indset.

24

motorbladet

Nicolai: Det er en rigtig fed serie og der nok også nogle gode penge at hente. Jeg ved ikke helt nok om England til at kunne vurdere mulighederne for en kontrakt. Lige nu kører jeg det, som jeg synes giver mening hvis man sammenholder niveau med udgifter og penge man kan køre hjem. Det må ikke komme til at koste mig alt for meget at køre. Men det kunne være en rigtig spændende, og de har luftet tanken om, at Red Bull-serien kommer til Europa – og så er jeg helt sikkert på deltagerlisten. Motorbladet: Hvor meget kan en kører som dig hente i præmiepenge ved at køre ved de åbne tyske mesterskaber, ADAC? Nicolai: Når jeg har en middel weekend kan jeg holde udgifterne i nul. Når jeg har en god weekend kan jeg godt have en lille skilling med hjem. Man får 150 Euro for at kvalle ind, så det er en pæn start. Når jeg så laver en samlet top-10 får jeg 450 Euro oveni.


R 1150,-DK

motorbladet

25


Med en top-5 placering er der 6-700 Euro. Til sidst er der en samlet præmiesum, hvor jeg fik 1600 Euro for en samlet 9. plads sidste år.

MotorBladet: Hvad med fremtiden – også den som kommer efter din egen karriere engang?

Motorbladet: Hvor langt kan du komme i ADAC?

Nicolai: Selvom jeg stadigvæk kæmper om titler, så har jeg da gjort mig tanker om andre roller som jeg kan indtage indenfor Motocross når den tid kommer. Jeg kunne godt tænker mig, at hjælpe nogle unge kørere videre. Ikke bare i en standardrolle som træner - men mere personligt, som en slags mentor, hvor køreren hjælpes i alle facetter af sporten. Det manglede jeg selv som ung kører.

Nicolai: På sigt er målet top-5. Det er semi-gode VM kørere der ligger i toppen – jeg kan godt følge dem på mine gode dage, men det kræver at jeg har to gode heat hver gang. Lige nu ligger jeg nr. 8, og der er et stykke op til de forreste, så der er da noget at køre for. Motorbladet: Du er også en god Supercross kører. Er der præmiepenge at hente og skal du køre Supercross næste vinter? Nicolai: Pengene er endnu bedre til tysk Supercross. Jeg har aldrig kvalificeret mig til finalen, men har minimum haft 1000 Euro med hjem. Jeg har også tænkt mig, at satse lidt mere på Supercross denne vinter. Måske tage til Frankrig og træne inden. Motorbladet: Så er der DM. Hvad tænker du - er serien stærkere eller svagere i år? Nicolai: Kasper Lynggaard har løftet niveauet. Det kan godt være, at folk synes det ser ud til, at jeg har det let, men det synes jeg bestemt ikke selv. Lynggaard presser på, og jeg skal køre 100 procent. Der mangler måske lidt bredde, men med Kasper Jensen skadesfri og Brian Kjær Jørgensen og Jesper Kjær Jørgensen på Hedeland, så er der flere om det i top-10.

10 HURTIGE TIL NICOLAI Din største bedrift: EM Hold Bronze 2010 Bedste løb du har set: Da Claus M. og Jesper Kjær kørte hinanden i søen ved DM i Randers Mountainbike eller landevejscykel: Mountainbike BMX eller Pitbike: Pitbike Strand eller snowboard: Snowboard Blondine eller brunette: Brunette Hvem er den klogeste du kender: Per Jørgensen (Teamejer Kaduuz) Hvem er den mest tjekkede du kender: Kasper Lynggaard Rodehoved eller ordensmenneske: Fifty - fifty Formel 1 eller Moto GP: Moto GP Hvad laver du, når du ikke kører cross: Spiller Playstation

NICOLAI MARCHER HANSEN

Nicolai M Hansen er flyvende i Danmark og satser på at være det længe endnu. Men internationalt er han nået til en konklusion om, at sportsligt niveau skal måles med udgifter og præmiepenge. (fotograf: Carsten Olsen)

26

motorbladet

Født: 16. marts 1986 (25 år) Team: Kaduuz Racing Motorcykel: Suzuki RMZ 450cc Junior Europamester i 2005 3 x danmarksmester (2005 MX2, 2009 + 2010 MX1) 3 fuldtidssæsoner i VM (2007 - 2009) Blev samlet nr. 9 i alle tre VM sæsoner han kørte Bedste VM heat: Nr. 2 i Kroatien (2007) og Danmark (2009)


motocross

VM Sidecar:

Promo-Video fra Slagelse Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen

Det er ikke kun VM BMX som for tiden har gang i promo-videoer op til deres kommende VM arrangement i København i dagene 27.-31. juli. Også VM Sidecar i Slagelse har et projekt i støbeskeen, hvor man i samarbejde med DMUs udviklingskonsulent Ole

Blædel producerer og viser video`er i små 2 minuttersbidder. De små bidder, som bliver lavet som optakt i august måned, vil fortælle om VM Sidecar-forberedelserne op til VM-løbet, der kører den 3. september. Til selve VM-løbet er har DMU via DIFs medieudvalg ansøgt Danmarks Radio (DR) om at møde frem ved den sjællandske bane og lave videotransmission til LIVE visning på dr.dk. «Tanken om transmissioner fra VM Sidecar, er ikke ny for os i Slagelse», fortæller Jesper Rasmussen, formand MSM, til MotorBladet.

Op til VM Sidecar i Slagelse, den 3. september 2011, bliver der produceret promotion-videoer om forberedelserne i samarbejde med DMUs udviklingskonsulent Ole Blædel. Samtidig håber DMU og Slagelse at få tilsagn om en DR.dk videotransmission fra selve løbet.

sentlig billigere end finansiering af en TVtransmission på en kommerciel kanal». Muligheden for live-videotransmissioner via DR kommer med en ny 5-årig medieaftale som Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har indgået med DR og TV2, på vegne af specialforbundene. Den nye aftale betyder, at DR vil stå for produktion af 60 videotransmissioner om året. Transmissionerne bliver udvalgt ud fra ansøgninger indsendt af de 65 specialforbund under DIF. DMU har indleveret forslag om videotransmission fra VM Slagelse og håber at få DRtilsagn på produktionen.

«Vi har tidligere forsøgt os med TV-transmissioner på Viasat. Denne gang håber vi at komme i luften med en video-transmission, der har den umiddelbare fordel, at den vil kunne ses i hele verden via DRs hjemmeside. En løsning som også er væ-

Engagement og muligheder Det er ikke altid let at få benzin i blodet og miljøkrav til at passe sammen. Vores job er at få det til at lykkes. Vi kan hjælpe jer med at få styr på miljøkravene, så I kan bruge energien på sporten. Vi kan også etablere kontakt til myndigheder, måle og beregne støj samt bistå ved beregning af støjvolde og støjskærme. Grontmij er også leverandør af CBRacingPlan©, der er jeres redskab til at få mest mulig sport ud af miljøgodkendelsens rammer. Grontmij driver DMU’s Miljøsekretariat og tilbyder dansk motorsport holdbare løsninger. Kontakt Henrik Højlund Larsen på T 9879 9893. Vi har skiftet navn til Grontmij for at signalere, at vi er en del af Europas femtestørste ingeniørvirksomhed med ca. 11.000 medarbejdere. Læs mere på grontmij.dk

motorbladet

27


Spændingen stiger før start

Et ansigt fortæller mere end 1.000 ord

Yes - jeg klarede det

Piger i Enduro Det er ikke lige frem piger der er ved at overtage Enduro sporten i Danmark. Men det har Enduroklub.dk taget initiativ til at ændre på ved, at invitere en flok piger til at snuse lidt til sporten. Trine Martine Andersen fortæller her om pigernes første oplevelse med sporten. Tekst og foto: Trine Martine Andersen

Søren Nissen fra Enduroklub.dk kontaktede mig for et par måneder siden, og spurgte om jeg havde lyst til at samle nogle piger, der kunne tænke sig at prøve kræfter med Enduro. Igennem facebook og netværk viste det sig at interessen var enorm, altså enorm ud fra det synspunkt at piger som hovedregel ikke finder mudder og motorcykler interessant. Men 9 gæve piger i alderen 20 til 39 år dukkede op i grusgraven, til en grænseoverskridende og spændende dag. 3 piger havde en del køreerfaring og for dem blev der masser af træning og undervisning i teknik ved op og nedkørsler. Resten af pigerne var reelt uden nogen form for MC erfaring men med masser af mod på at prøve noget nyt.

28

motorbladet

Hvor sidder koblingen? Søren Nissen lagde ud med få pigerne til at trække cyklerne hen på rad og række for at få en fornemmelse af cyklerne og begyndte at forklare med koblinger, gear og andet teknisk, da en stemme forsigtigt spurgte: Hvor sidder koblingen, egentlig? Resten af rækken fulgte samstemmigt med og var enige om at det ville de egentlig også godt vide. Her gik det vist op for Søren, at der skulle startes helt fra bunden af og hver især blev instrueret i hvordan gear, kobling mv. fungerede. Efter kort tid, så lykkes det alle pigerne at få cyklerne ud og trille. Her var grusgraven ideel til formålet, de store områder hvor pigerne


enduro

Instruktion før start

I nødens stund var hjælpen nær

Udtryk for feminint islæt på dagen

kunne få en fornemmelse af cyklerne og gas responsen. Søren, Curt og Lars stod spredt rundt omkring med instruktioner til pigerne og det varede ikke længe før der bredte sig store smil inde bag hjelmene. Det er temmelig grænseoverskridende for en helt nybegynder at sætte sig op på en rå enduro-maskine, specielt når man ikke kan nå jorden og er uden den store MC kundskab. Efter et par ture rundt i grusgraven så blev cyklen parkeret og der var plads til en kop kaffe, et stykke kage og en sludder med andre piger der lige holdt pause.

Ikke tid til kaffeslabberas Som dagen skred frem, der viste modet sig også. I starten måtte instruktørerne være lidt efter pigerne, presse dem lidt for at få dem ud igen så det hele ikke gik op i kaffeslabberas. Hen over middag, var det ikke instruktørerne der pressede på, men pigerne selv i mellem der opmuntrede til at komme ud. Langsomt blev flere og flere grænser overskredet. Farten nåede op til at der nu kunne skiftes op til 2 gear og lette opkørsler blev klaret under stor jubel fra pigerne hver eneste gang der var en der klarede en ny og grænseoverskridende handling. I mellemtiden kørte de erfarne piger rundt og trænede opkørsler på de meget stejle skrænter og fik instruktioner og hjælp til at besejre dem. Instruktør Lars tog dem med rundt i området i ”kongens efterfølger”. kl. 14 var tiden gået, alt for hurtigt ifølge pigerne.

motorbladet

29


enduro

Deltagere og instruktører samlet til fælles smil

Camilla på vej op af en bakke

”Aller fedest ever!” Den følgende aften kunne man på facebook gruppen ”Powerpiger og Muddermødre” læse kommentar som: ”Hey tøser!!! Tusind tak for en super fed og lækker dag.....Jeg glæder mig allerede til næste gang :0) Tak til alle som satte udstyr og maskiner til rådighed. Modigt gjort :0) er stadigvæk øm :)”’ ”Fantastisk dag!!!!! WWWOOOOOOOOWWW, HOOOOO, Wroooom, Wroooom :D” ”FÅÅÅRRKKK...hvor var det sindsygt!!! Fedt, fedt arrangement - og dejlige både tøser og ”mænner”. Tak alle sammen for nogle vilde og grænseoverskridende....til tider flyvende timer! På snarligt gensyn håber jeg!!!!” ”Det var det aller fedeste arrangement ever!!!!! Sidder nu her i min sofa og kan slet ikke falde ned.. Jeg vil have mere kubik mellem benene!!!!!! ;-) Håber og tror på at drengene har lyst til at have sådan et arrangement med os tøser igen :-) Tak Kurt, Lars og Søren!! I er de bedste og var rigtig gode til at ”skubbe” til os på de rigtige tidspunkter..!” ”Vrooooom-piger! tusind tak for en alt, alt for sjov dag i går!”

Er klar igen Dagen som sådan, rystede måske ikke 9 nye enduro-kørere af sig, men vi fik bevist at også kvinder har mod og mandshjerte når det drejer sig om enduro eventyr. Måske artiklen her kan vække interesse hos etablerede crosspiger, der kunne tænke sig at prøve Enduro. I så fald er jeg sikker på at Enduroklub.dk står klar med endnu et fedt pige-arrangement.

30

motorbladet

Udfordringer på bakken


trial

Trial træningsskole:

Tips fra en VM-kører Den svenske ex-VM kører Joakim Hindren er stadig i verdensklasse. Det måtte de danske deltagere i Trial des Nations, senere på året, sande i slutningen af maj.

Joakim Hindren er stadig i super form.

Tekst: Thomas Ertmann

Dansk trial har i år valgt at samle et hold af kørere, som deltager i Trial des Nations og Nordisk Mesterskab. Som led i forberedelserne er der lavet fælles træning og træningsskole i Sverige. Sidstnævnte blev afholdt i slutningen af maj med den tidligere svenske VM-kører Joakim Hindren som træner. Hindren træner normalt det norske landshold, men til lejligheden havde han fået fri for at træne danskerne. I dag er det 4 år siden at Joakim Hindren var med i toppen af VM. Men han er stadig i verdensklasse. Det var en ganske smal sag for ham at sætte en sektion, så de danske kørere fik sved på panden – også selv om den måske ikke ved første øjekast så svær ud. En rod det forkerte sted, tre kanter i træk eller en skæv opkørsel kan give selv den bedste kører rynker i panden. Det gik ud over selvtilliden i starten. To ord gik dog igen og igen hele weekenden: Balance og Gaskontrol.

…. Husk at, jo dygtigere du bliver i trial desto lettere glemmer du de elementære teknikker …. Niels Nicolaisen viser her, at en GAS GAS også gerne vil op ad bakke.

Træningen bød i modsætning til hvad man ville forvente IKKE på blod, sved og tårer og vilde momenter i sektionerne. Danskerne blev i stedet udfordret med små på overfladen lette teknikker. Der blev specielt øvet balancetræning, koblingsskud og floatere dvs. drej af cyklen på baghjul. Husk at, jo dygtigere du bliver i Trial desto lettere glemmer du de elementære teknikker. Fx. at man hopper cyklen rundt når det måske var bedre blot at dreje den rundt med tryk på baghulet, og så glemmer man at træne balance. De 8 danske deltagere; Niels Nicolaisen, Morten Andersen, Kristian Jørgensen, Thomas Pedersen, Hans Jørn Bech, Jesper Antonsen, Johnny Rasmussen og Thomas Ertmann - havde masser af tips med hjem fra Sverige. Tag fat i kørerne ude i din klub. De vil gerne lære fra sig. Læs om hvordan du kan træne som eliten: Gå ind på www.dmusport. dk - under offtrack - og find nyheder med trial-træningsfif.

Morten Andersen på ryggen af en Honda 4RT, nu udskiftet til Sherco.

motorbladet

31


crosser på spring Jonas vild med tricks og cross-stunts:

Jonas Øriis Bjerrum Født: 8. december 2002 Stjernetegn: Sagittarius (skytten) Kælenavn: Nuser

Tekst: Henning G. Becker ”Gammelsmølfen” Fotos: Birthe Hansen

Søn af: Mette Bjerrum og Jesper Øriis Bjerrum Klub: Vestsjællands Microcross Klub (VM Høng) Kværn: Polini x3, 50cc Nummerplade: # 56 Klasse: micro B 80 Livret: risengrød

32

motorbladet

Sejt at køre på baghjul og flappe med benene! Det er ikke mere end halvandet år siden, at Jonas Øriis Bjerum meldte sig ind i Vestsjællands Microcross Klub (VM Høng). - Og fra den dag af gik det stærkt. Pludseligt drejede alt sig om træning. Jeg har jo godt nok kørt hjemme i baghaven, som man siger; men nu var der ligesom mening med det hele. Træning på Møllegårdsbanen, træningslejr og cross-gymnastik. Jeg blev meget hurtigt B 80-kører. Næste år skal jeg køre i miniklassen. Sådan fortæller Jonas Øriis, der til dagligt derhjemme og blandt venner kaldes ”Nuser” – ligesom Søren Bruns vovse.

Jesper Kjærs hundekunster - Jeg ligner nok ikke ret meget ham radise-hunden; men jeg er godt nok en hund efter at lære smarte tricks og stunts. Jeg har altid syntes godt om at se Jesper Kjær Jørgensen køre og lave hundekunster på

banen. Han kan en masse fede tricks. For eksempel kan han flyve skrådt hen over et højt hop, og han kan køre på baghjul og spjætte med benene ud til siderne. Det kaldes at flappe med benene. - Det vil jeg også gerne kunne, så jeg øver rigtigt hårdt med at træne at køre på baghjul og flappe med benene. Jeg træner meget mere tricks og stunts end at køre superstærkt. Det kommer senere. Jeg tager det roligt – som det nu kommer.

Verdensmester in spe med stort pokalskab Jonas tager tingene på en afslappet måde: - Man kan jo ikke lære det hele på én gang. Jeg har sat mig for at blive motocross-verdensmester. Så der er god tid at træne i inden jeg skal til Frankrig eller USA og ræse om kap med de bedste.


motocross

Godt fra start - så kan man ligge lunt i svinget!

- Jeg har svingkobling. Så jeg behøver bare at gi’ den gas.

Jonas har fået sig et stort pokalskab, som har fået en hædersplads i trappegangen på første sal. - Det er for stort til at stå i mit værelse. Jeg har sat 14 pokaler i skabet, men der er plads til mange flere. De kommer jo nok hen ad vejen. Mine håndboldpokaler stårt side om side med mine crosspokaler.

Jonas er blevet ganske god til det der benflap...

Sidste cross-sæson deltog Jonas både i SM, DM, Kids’ Cup og klubmesterskaberne. Han fortæller, at han blev nr. 2 i klubturneringen. - Men mit allerbedste resultat opnåede jeg ved det afsluttende løb, der blev holdt i forbindelse med cross-træningslejren på Bornholm sidste sommer. Da blev jeg nummer 1! Naturligvis fik jeg en pokal. Men jeg fik også en hel ny, supersej hjelm. Det er den blå, jeg kører med nu. Det var for resten en rigtig god træningslejr. Jeg lærte at køre rigtigt i mudder og benytte mig af opkørte spor.

Megasurt at løbe tør for benzin! - Jeg elsker bare at køre cross og lave tricks. Man kan jo ikke vinde hver gang, men det er surt -megasurt! - at løbe tør for benzin lige i det øjeblik, man har chancen for at vinde et heat. Det kan man ikke ønske, nogen skal komme ud for. Så her er et godt råd til alle: Tjek tanken før I går til start! Jonas’ næste store, krævende træningsprogram? - At slippe styret over et hop og flappe med benene og ligge vandret hen over crosseren og komme uskadt ned igen! Det drømmer jeg om… men det er nok også en tand for farligt. Måske skal man vente, til man er blevet voksen – hva’ syns Du? Joda, Nuser. Giv Dig god tid til det hele. Tag tingene, som de kommer. Og sørg lige først for, at Dit pokalskab er helt fyldt op med MXpokaler, inden Du sender stjålne blikke til trick-og stunt-pokalerne! Motorbladet ønsker Dig problemløse trænings- og løbsdage samt masser af benzin!

... og køre på baghjul.

motorbladet

33


aktiv kalenderen 2011 JULIaugustseptember LØBSNAVN/AFDELING

KLUB/STED

EM 11 EM 12 VM NM Sjællands Cup 4 Løvfalds Cup 1 Midtjysk Cup 4 Midtjysk Cup 5 Løvfalds Cup 2 Jydjysk Mesterskab 2 LP 7 LP 8 Løvfalds Cup 3 EM 2012/ 1 EM 2012/ 2 Løvfalds Cup 4 Regions Mesterskabet Sydjysk Mesterskab 3 Bryld’s Garage Cup Sjællands Cup 5

Haaksbergen, Nederlandene Haaksbergen, Nederlandene København Dragon København Falcon Feldborg Bjerringbro Dragon Haderslev Bjerringbro Bjerringbro Lynet Valkenswaard, Nederlandene Valkenswaard, Nederlandene Storvorde Storvorde Ellum Haderslev Sorø

MOTOCROSS 09. juli

Weekendstævne

HMS/ Skovbybanen

23. juli 30. juli 31. juli 06. Aug. 06. Aug.

Bornholmer Cross Veteran Games Grand National DM Mini/Ob, Pige/Dame 4 DM Sidevogn, Pokal 4

07. Aug.

DM B Maxi 4

13. Aug. 13. Aug. 13. Aug. 14. Aug. 14. Aug. 20. Aug. 20. Aug. 20. Aug. 21. Aug. 27. Aug. 27. Aug. 27. Aug. 27. Aug. 27. Aug. 28. Aug. 03. Sept.

DM Sidevogn, Pokal 5 JM FM Mini/OB 3 SM Mini/OB 3 JM FM Maxi 3 SM Maxi 3 DM Micro 4 DM Quad 6 Pokalløb Kolding DM A/A Mini 4 JM FM Micro 3 SM Micro 3 YSR Cup 3 Pokalløb Svendborg DM Classic 4 Toftegårds MX Cup 3 VM Sidevogn Slagelse

10. Sept. 10. Sept. 10. Sept.

Pokalløb Skovby A-Racing Kidscup 4 DM Classic 5 Finale

ÅCK/ Åkirkeby Banen Hems/ Uhrebanen FMS/ Grand National FHMCK/ Kejserdalen MSM/ Slagelse Motocross Arena MSM/ Slagelse Motocross Arena Almk/ Dallbanen VMC/ Vesterbækbanen VMCK/ Mosegårdsbanen MCS/ Svendborgbanen NMK/ Nisseringen OMC/ Outrupbanen FMCK/ Ørnedalsbanen KMCK/ Koldingbanen HM/ Hedeland HMCC/ Troldkjærbanen Ledig HM/ Hedeland MCS/ Svendborgbanen MMCK/ Solbjergbanen Hems/ Uhrebanen MSM/ Slagelse Motocross Arena HMS/ Skovbybanen MMCK/ Solbjergbanen Almk/ Dallbanen

OFF-TRACK 21. Aug. 27. Aug. 03. Sept. 04. Sept.

Stenstrup Trial, DM 4 Børkop Enduro, DM 4 AMK DM Supermoto, DM 3 Barbablonde Trial, DM 5

RTS Børkopbanen AMK/ Århus Havn FMS

ROAD RACING OG DRAG RACING 02. juli DM/Cup RR 6, 7 15. juli 22./24. juli 30. juli 13. aug. 13. Aug. 20. Aug. 20. Aug. 27. Aug. 2./3. sept. 03. Sept. 03. Sept. 10. Sept.

34

DMU Træning Mini RR 5. afd. af DM i Dragbike NM/SO RR 5, 6 6. afd. af DM i Dragbike DM/Cup RR DM 8, 9. Classic 3, 4 NM, EM finale, DM 5, 6 NM/SO RR 7, 8 DM Mini RR 6, 7 Mosten Raceday DM/Cup RR, DM 10, 11. Classic 7, 8 NM/SO RR 9, 10 Pokal

motorbladet

Hedelands RR/ Anderstorp (S) RRKV/ Lockarp (S) Malmø Karlskoga MF (S) Thisted AMK/ Jyllandsringen AMK/ Ring Djursland Karlskoga MF (S), Våler (N) RRKV/ Rødby Mosten AMK/ Padborg Park Karlskoga MF (S) AMK/ Ring Djursland

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING SPEEDWAY (individuelle stævner) 09. juli 50cc sommerstævne 10. juli 80cc 10. juli stævne 10. juli 50cc sommerstævne 10. juli 500cc 10. juli stævne 17. juli 500cc, 80cc Guldbamseløb 17. juli 80cc sommerstævne 17. juli 50cc sommerstævne 23. juli 500cc DM semifinale u 21 29. juli 80cc Træningsstævne 29. juli 500cc Veteran Games 29. juli 50cc Træningsstævne 29. juli 80cc Træningsstævne 30. juli 500cc Veteran Games 30. juli 80cc NM Individuel 31. juli 80cc MM Individuel 31. juli 500cc Jubilæumsstævne 02. Aug. 500cc Fritte cup 03. Aug. 80cc EM kval. 05. Aug. 500cc DM finale 2 07. Aug. 80cc EM Finale 11. Aug. 80cc Fritte cup 12. Aug. 80cc DM finale 1 13. Aug. 500cc Oldboys 14. Aug. 50cc DM Semifinale 14. Aug. 500cc FM 500cc 16. Aug. 500cc Fritte cup 19. Aug. 80cc open by night 20. Aug. 50cc SM 50cc 21. Aug. 80cc DM finale 2 21. Aug. 50cc Jm finale 21. Aug. 50cc FM 50cc 27. Aug. 500cc Oldboys 27. Aug. SM 80cc 27. Aug. 80cc CFV cup bund 32 28. Aug. 80cc CFV cup 28. Aug. 50cc DM finale 30. Aug. 80cc JM semi. finale 01. Sept. 80cc JM semi. finale 03. Sept. 50cc Alko print 03. Sept. 500cc Oldboys 04. Sept. 80cc Speedclub 04. Sept. 500cc, 80cc NO Jensens græsbaneløb 10. Sept. 500cc GP

KLUB/STED Holsted Grindsted Holsted Grindsted jübek Korsløkke Korsløkke Munkebo Brovst Uhre Brovst Brovst Uhre Skærbæk Outrup Holstebro Fladbro Holsted Korskro Holsted Vojens Vojens Fjelsted Korsløkke Fjelsted Elling Outrup Glumsø Skærbæk Skærbæk Munkebo Fladbro Glumsø Vissenbjerg Vissenbjerg Brovst Skærbæk Skærbæk Korskro Brovst Vissenbjerg Gandrup Vojens

THOMAS HARDING NIELSEN

♥ En stor og varm TAK til alle der har tænkt på os i forbindelse med Thomas´ død og bisættelse. Tusind tak for omsorg og støtte, de mange smukke ord og initiativer, hilsner og blomster både hjemme og i kirken samt knus og praktisk hjælp. Det betyder ufatteligt meget for os! Da det næsten vil være en umulig opgave at nå hele vejen rundt har vi valgt at bringe vores tak her.

Kærlig hilsen Thomas´ familie samt Marcel og Mette

Aktivkalenderen er baseret på løb publiceret på DMUs hjemmeside: DMUSPORT.DK ved redaktionens afslutning.

STARTDATO BMX 09. juli 10. juli 27./31. juli 05. Aug. 14. Aug. 18. Aug. 20. Aug. 21. Aug. 25. Aug. 25. Aug. 27. Aug. 28. Aug. 01. Sept. 03. Sept. 04. Sept. 04. Sept. 04. Sept. 08. Sept. 10. Sept. 10. Sept.


rubrikmarked

Annonce under MB-rubrikmarked, kontakt motorbladet@dmusport.dk

Sommerudsalg VI REPARERER 12 stk motocrossmaskiner ALLE CROSS MÆRKER 3 stk Quadmaskiner Suzuki reservedele fra 1979 - 2011 Udstyr - tilbehør - hjul støvler Reservedele, tilbehør, cylinderservice samt alt hvad du skal bruge til cross. Vi mangler plads, så alt skal væk Prisen ikke afgørende kom og byd 55A, Snejbjerg, Herning Se tilbud på www.bj-mc.dk Hovedgaden Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

Efter 8W +LIGHT LED

Før 20W original lys

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER

Importør af:

STORT RESERVEDELSLAGER TIL 1000 m2 Butik / Værksted J.N.MOTOR

Pakker sendes

Liljevej 28, Sterup 9740 Jerslev tlf 98831407 - fax 98831866 mail: info@jnmotor.dk www.jnmotor.dk

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE – REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE www.ktmparts.dk

J.N.CROSS

Vi har mange års erfaring og står til rådighed for netop DIG, så kontakt os hvis du mangler hjælp, råd eller vejledning!

www.es-teknik.com

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

PAS PÅ DINE ØRER ... du skal jo bruge dem resten af dit liv

Tlf. 75 19 53 55 • www.jncross.dk

dmusport.dk - sport der rykker Har du et BMX-trick, som du gerne vil dele med andre? Idrættens Videokanal, on-sport.dk, efterlyser sjove, seje og ekvilibristiske video-indslag fra alle BMX kørere i Danmark. Vær med til at profilere sporten i måneden op til VM BMX i København den 27. - 31. juli. Kontakt DMU udviklingskonsulent Ole Blædel, obl@dmusport.dk for flere oplysninger.

Hos Audiovox fremstiller vi individuelle kvalitetshøreværn til mc-folket Ndr. Frihavnsgade 49, 2100 København Ø Herlev Hovedgade 138E, 2730 Herlev Tlf. 39 40 10 50 | info@audiovox.dk | www.audiovox.dk

motorbladet

35


AnnoncerAfsendt til DMUvia: bagside_Layout 18/11/10 14.54 Side9490 14 PortoService1 ApS, Postbox 9490, Pandrup

Magasinpost MMP ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

til VM i Road Race ets Olie KvalitStøvler · Sikkerhedsudstyr Børne cross

PX

Sport støvle. Fra str. 38 til 47. Sort.

Pris kr. 1384,-

Pro 4 serien Hele Pro Pro 4 serien er designet til Race. Fuld syntetisk, ester baseret, med Electrosyntec teknologi. Læs alle specifikationer i MC Nøglen. Du kan roligt gi’ den gas...

H5

5 lameller

Mål:Racing B 26,5 x H 47 cm 0W-20 Varenr. 082855 10W-30

10W-40 Pris kr. 615,- Tjek for 10W-50 øglen MC N ing olie i 15W-50 r e lev r, 4 liter, 1 lite eller 60 iter RR dragt fra Prexport. 205 l ler. m ro Leveres i str. 46 tilt60.

RAVE

Pris kr. 5.133,-

Fast

FX

RR støvle. Sort. Fra str. 38 til 47

Cross støvle. Sort eller Hvid. Str. 39 til 47

Pris kr. 1373,-

Comp 4 serien Comp 4 serien er designet til Trackdays, bane eller hård gadebrug. Syntetisk ester baseret med Electrosyntec tek6 lameller nologi. Mål: 27 x Hspecifikationer 54 cm LæsB alle 082852 i Varenr. MC Nøglen.

H6

Pris kr. 790,-

10W-30 10W-40 15W-50 20W-50

Pris kr. 1025,-

Pro Chain Top professionel kædespray til alle typer kæder

H8

8 lameller

Varenr. 770015004

400 ml. 110,Mål: B 27 x H 66 cm Varenr. 082850

Pris kr. 790,-

Tillykke VM d 7. pladsen I Cross Nøglen og i MCmeNøglen 10 0 2 i Supersport f ra kan du finde mere t - bare 2 poin sikkerhedsudstyr i flere n e s 5. pla

størrelser end du ser her. Handsker, KneePads, Tåpads Tjek www.maxmc.dk og find forhandleren.

Find din olie forhandler på nettet: www.maxmc.dk/ 36

motorbladet

Max MC Import A/S · www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler.

Max MC Import A/S www.maxmc.dk

Robbin r m ed H a r m s k ø r e e. Silkolene oli Det gi’r VM point.

Stor taske Varenr. 082399

Pris kr. 306,-

400 sider

Alle priser er vejl. udsalgspris.

Sonic

Alle oliepriser er vejledende og uden nye afgifter.

Sort Str. 31 til 38 Kr. 820,-