MotorBladet Juli 2008

Page 1

MOTOR OFFICIELT ORGAN FOR DMU

BLADET

NR. 7 · 90. ÅRGANG · JULI 2008

Speedway FULDT HUS I PARKEN SIDE 4

ROad RaCING EM I SKÆRBÆK SIDE 12

BMX DANSK BMX TIL OL

SIDE 16

MOTORCROSS VM MX3 OG EMX2 2008

SIDE 20

SPEEDWAY WORLD CUP RACE-OFF – 17.JULI – 19.00 FINALE – 19. JULI – 19.00

TELEFON: 70 263 267 www.speedway.dk


dMU

"2-METER MAX" Er NAvNET! I sidste nummer af Motorbladet, blev DMU`s overgang til den dynamiske målemetode (2-meter max standmåling, red.), som i 2008 kører sideløbende med den eksisterende forbikørselsmålemetode, præsenteret i lederen. Målemetoden, som nu indføres i Danmark, er måske på vej til at vinde indpas internationalt. TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN. IllUSTrATIoNEr: DMU`S MIlJØorGANISATIoN

DMUs miljøorganisation har gennem længere tid arbejdet for at dokumentere og afprøve den "dynamiske målemetode"`- eller "2 meter max målemetoden", som den ny danske metode kaldes i den internationale motorunion (FIM). Senest ved en seance i Frankrig i midten af juni, hvor FIM-repræsentanter, repræsentanter fra motorcykelproducenterne samt den franske union var til stede. Motorcykelsportsproducenterne internationale formand, japanske mr. Takanao Tsubouchi, har efter præsentationen tilkendegivet en personlig positiv holdning overfor metoden. "Basalt så mener jeg, efter at have set og fået metoden forklaret, at den fungerer bedre og giver bedre resultater end andre metoder som er blevet præsenteret. Fra producenternes side er vi i højere grad end tidligere opmærksomme på, at der skal tænkes meget seriøst over - hvordan vi angriber støjproblematikken for fremtiden," udtaler Takanao til MotorBladet over telefonen fra MotoGP i Donnington. De gode vibrationer omkring den nye DMU målemetode omfatter også FIM hvor Vicepræsident Jean-Pierre Mougin anerkender metoden som mere retvisende end andre metoder. Men hvordan fungerer den nye målemetode? Den nye målemetode er, i modsætning til flere af de i Danmark accepterede forbikørselsmålemetoder - en standmålemetode. Altså, hvor den målte cykel er opstillet på en "stand" med et støjmålerapparat placeret bag cyklen. En fordel ved dette er, at metoden kan gennemføres med et meget billigt måleapparat (ca. 2.500 kroner). Ved den eksisterende forbikørselsmålemetode som DMU pt. benytter, er måleudstyret dyrt (ca. 20-30.000.). Den nye dynamiske støjmålemetode - 2 meter max standmåling, er også meget nem for DMU`s støjmålere at benytte. Støjmåleren skal gasse cyklen op, så den når op til max omdrejninger, og samtidig måle støjen i en vinkel på 45-grader, 2 meter væk fra MC`en. Steen Fredsøe Sørensen, som er DMU`s koordinator for støj, ser den nemme håndtering som et kæmpe fremskridt. Men det helt afgørende - og vigtige ved den nye metode er, at den giver et retvisende resultat af støjen - sammenlignet med fx. FIM`s eksisterende standmåling (se fig. A og B) "I Danmark er det deklarationsmålemetoden (en forbikørselsmålemetode, red.), som defacto sætter standard for hvad vi skal ram-

2

FIM metoden vs. deklarationsmetoden

FIG a Når konkrete motorcykler måles med FIM`s standmåling og defacto-standarden - deklarationsmålemetoden, så fremgår det hurtigt, at FIM-målemetoden er meget tvivlsom som metode. Fx kan en cykel måles lavt med FIM-metoden og en anden måles højt med FIM-metoden (venstre akse). Men når målingen sammenholdes med hvad der måles ved deklarationsmetoden (en forbikørselsmålemetode, red.), så er der ikke sammenhæng. To cykler, hvor en måles til 120 dB med deklarationsmetoden og en anden til 137 dB - henter fx samme målingsværdi med FIM-metoden,

dMU "2-meter MaX" standmåling vs deklarationsmetoden

FIG B ... så er det helt anderledes med DMUs Dynamiske Standmåling: "2-meter max". De samme cykler, som blev testet med FIM-metoden (fig. A) viser sig, at have en korrekt spredning med DMU-metoden sammenholdt med deklarationsmålemetoden. Det afspejles i grafen ved, at målingerne ligger korrekt i forhold til reference-linien. DMU`s nye "2-meter max" standmåling er altså korrekt - og nem.

me med vores målinger. Den nye "2-meter max standmåling" rammer denne standard lige så godt, som hvis man benytter avancerede forbikørselsmålemetoder, og samtidig så er den helt anderledes korrekt end FIM`s standmåling."

"Dette er det nye, og det som vi internationalt er ved at påpege for tiden. Og da støjmåling i stigende omfang også bliver et emne af interesse for FIM, efter lukning af flere franske baner, så er opmærksomheden stor på vores nye metode."


INdhOLd dMU

MOTORBLADET Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Ørrevej 41 7490 Aulum Tlf. 97 85 50 47 E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

Speedway SIDE 4-11

ROad RaCING SIDE 12-15

BMX SIDE 16-19

MOTOCROSS SIDE 20-33

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.500 eksemplarer Lay-out og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks 1183 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Aug./Sept. 2008 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag 11. september 2008. Deadline for stof 20. august 2008. Oktober 2008 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag den 9. oktober 2008. Deadline for stof 18. september 2008. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 375,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

MOTORBLADET OFFICIELT ORGAN FOR DMU

Speedway: SGp

➤ Afskedssus i PARKEN?

Speedway: SwC

➤ Guldet skal tilbage

ROad RaCING: eM-pOCkeTBIke

➤ Lommecykler i Skærbæk

BMX: OL-BeIjING

➤ BMX til den store eksamen

BMX: Cph-BMX

➤ VM til Danmark?

MOTOCROSS: VM MX3/eMX2

➤ Den danske drøm

MOTOCROSS: VM SIdeVOGN

➤ Nedtælling i Slagelse

dMU:

➤ Forkortede tillægsregler og Mindeord

4 6 12 18 17 20 24 34

NR. 7 · 90. ÅRGANG · JULI 2008

SPEEDWAY FULDT HUS I PARKEN SIDE 4

ROAD RACING EM I SKÆRBÆK SIDE 12

BMX DANSK BMX TIL OL

SIDE 16

MOTORCROSS VM MX3 OG EMX2 2008

SIDE 20

SPEEDWAY WORLD CUP RACE-OFF – 17.JULI – 19.00 FINALE – 19. JULI – 19.00

TELEFON: 70 263 267 www.speedway.dk

Forsiden:

Nikolaj Larsen, det danske EMX2 håb fortsætter fremgangen. Foto: Mogens Voigt

3


Speedway

SPG 4, kØBENhAvN:

AFSKEDSSUS I PARKEN?

Nej, man nægter at tro det. Efter så fejende en flot grand prix afdeling som den BSI Speedway og Speedsport, samt ikke mindst kørerne, leverede i samarbejde med PArkEN den 14. juni

TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN. FoTo: JohN Bo JENSEN

Ikke desto mindre har det været et af de emner som har optaget pressen i forbindelse med årets speedwaybrag i København. Var det sidste gang, eller kan vi håbe på flere fantastiske speedwayoplevelser i hovedstaden. Kontrakten mellem BSI Speedway og Parken som har løbet over flere sæsoner, står

orn". "Team de glade popc

4

overfor fornyelse (eller ikke-fornyelse) efter det 6. succesfulde arrangement i træk. Det sidstnævnte har naturligvis stor betydning for det forhandlingsspil, som kører nu. I år kunne de mange PARKEN-tilskuere bevidne, at den kørende polske speedwaylegende, Tomasz Gollob, var i stand til at stække den ellers toptunede Nicki Pedersen.

Gollob vandt finalen foran den danske verdensmester, Crump og Hans Andersen - i nævnte rækkefølge. Af de øvrige danskere var specielt Kenneth Bjerre i stand til at bide skeer med de tunge drenge. Bjerre kørte sig som den tredje dansker til semifinalerne, hvor det dog blev til exit. Den unge dansker modtog megen publikumssympati, da GP i

Intens spænding!!!


Speedway træk og gode overhalingsmuligheder. For mig er målet altid, at nå semifinalen og derefter finalen. At komme i finalen 4 gange i årets 4 første Grand Prix’er, er en fantastisk. I dag udbyggede jeg mit forspring en smule, og det vil også være målet for de kommende løb.

kØrEr-sTATEMENTs Tomasz Gollob: Jeg er vanvittigt glad for min sejr i dag. I øjeblikket mangler jeg ord, for løbet i dag var meget vigtigt for mig. Egentlig så bryder jeg mig ikke så meget om de ikke-permanente baner. Men både ved træning og ved løbet i dag kom jeg godt tilrette med den perfekt præparerede bane. En meget stor ros til banefolkene. Jeg er naturligvis også lykkelig over, at jeg er den 2. kører, som nu har kvalificeret sig til Super Prix Finalen i Gelsenkirchen, med en sejrspræmie på 200.000$. Nicki pedersen: Et fantastisk løb for mig, foran et fantastisk dansk publikum, der bakkede mig op. Det er selvfølgelig altid noget særligt, at starte her i Parken foran hjemmepublikummet, men man skal naturligvis undgå, at lægge et så stort pres på sig selv, så man bliver nervøs. Jeg har glædet mig over hver eneste heatsejr i dag, og har hele tiden koncentreret mig om at køre et heat af gangen - for at nå mit mål - finalen. Banen var absolut perfekt, godt Parken blev kørt kun 3 uger efter, at han brækkede sit ene lårben. Uanset om vi har set det sidste løb i Parken denne gang, eller ej, så blev arrangementet et sportsligt sus. Nicki P. har dog stadig til gode at stå øverst. Den ære har kun Hans Andersen oplevet blandt danskerne (Tomasz Gollob, 2008, Andreas Jonsson, 2007, Hans Andersen, 2006, Tony Rickardsson, 2005, Jason Crump, 2003, 2004).

rEsULTAT PArkEN:

Tomasz Gollob (Pol) 19. Nicki Pedersen (DK) 20, Jason Crump (Aus) 18, Hans Andersen (DK) 11, Kenneth Bjerre (DK) 11, Greg Hancock (USA) 10, Andreas Jonsson (S) 9, Leigh Adams (Aus) 8, Bjarne Pedersen (DK) 7, Scott Nicholls (GB) 7, Rune Holta (PL) 7, Niels-Kristian Iversen (DK) 6, Fredrik Lindgren (S) 3, Krzysztof Kasprzak (PL) 3, Chris Harris (GB) 3, Lukas Dryml (CZ) 1, Nicolai Klindt (DK, res.) 1.

Faaarr, jeg skal tiss e!

kenneth Bjerre: Før løbet: Jeg kunne køre uden smerter i mit ben ved træningen. Vi har forberedt cyklerne perfekt og jeg vil køre et godt løb i dag. Desværre forpassede jeg kvalifikationen til VM 2009, også derfor vil jeg køre et succesfuldt løb i dag. Efter løbet: Mine heat var rigtig gode. Jeg startede perfekt, og mit team har arbejdet fantastisk. Desværre var jeg uheldig i semifinalen. Jeg ville selvfølgelig være meget lykkelig hvis jeg havde nået finalen, men jeg fik trods alt vist alle - at jeg er 100 % klar på cyklen. Nicolai klindt: Det er noget særligt for mig at være med ved det danske Grand Prix i Parken som reserve, og jeg er stolt over, at jeg blev valgt. Da jeg fik nyheden fra Jan Stæchmann på min mobil, så var jeg total overrasket - og blev meget glad. Fra den dag jeg fik nyheden blev ventetiden lang. Træningen forløb udmærket for mig, i begyndelsen havde vi et par problemer, min ene cykel havde en revne i rammen, det opdagede vi først senere, så jeg kunne kun træne på en cykel. Men jeg fandt et godt setup og jeg er tilfreds. Da jeg kom i aktion i heat 11 var jeg naturligvis en smule nervøs, men viste mit bedste. Det var en fantastisk atmosfære og det var fantastisk at køre foran sådan et publikum.

FACTS OM: PARKEN, SGP 4 (ud af 11), 14. JUNI 2008 • Der var 28.109 tilskuere til GP i Parken. • De fleste heatsejre blev opnået fra hvid

startposition, nemlig i 11 af de 23 heat. Dårligst var gul med kun 2 heatsejre. • Grand Prix’et blev sendt LIVE i TV til 126 lande. • Som optakt til de 23 GP heat blev der kørt 4 opvisningsheat med henholdsvis 50cc og 80cc kørere. • Tomasz Gollob kørte sit Grand Prix nr. 100, som han kunne fejre med en sejr. • Jason Crump kørte i heat 14 sit heat nr. 500 i GP-sammenhæng.

Herretur.

• Greg Hancock, var den eneste deltager der har kørt alle 16 danske Grand Prix’er.

• Kun to danske kørere har indtil nu vun-

det et dansk GP, nemlig Hans Nielsen i 1995 og 1998 samt Hans Andersen i 2006. • Tomasz Gollob er den eneste kører i denne sæson, som har vundet 2 Grand Prix’er. • Indtil nu har 17 danske kører deltaget i Grand Prix. Den kører der har deltaget flest gange er Nicki Pedersen, med 69 gange.

FOTO: Henning "Gammelsmølf" Becker

Gollob (på billedet foran Nicki P., red.) var, til manges overraskelse, forbavsende stærkt kørende på Parkens one-off track som er en af seriens mindre baner. To ting Gollob normalt ikke bryder sig om.

jason Crump: Jeg har i dag haft et jubilæum med mit Grand Prix-heat nummer 500. Men jeg har naturligvis også glædet mig over at komme i finalen igen. Jeg synes det går den rigtige vej. Jeg er i dag rykket fra 6. til 3. pladsen i den samlede stilling, og har igen fundet min rytme. Selvfølgelig er jeg skuffet over at jeg kun fik en 3. plads i finalen, men jeg havde allerede vundet 3 heat fra blå startposition og føler at jeg på den baggrund gjorde et rigtigt valg ved også at vælge blå i finalen. Men Nicki og Tomasz var bare bedre i dag. Ihvertfald i finalen.

5


Speedway

Guldet skal hjem igen! Og hvad er mere nærliggende, end at det sker - på hjemmebane. På billedet Bjarne Pedersen og Hans Andersen 2006. Arkivfoto: SXP

SPEEDWAY WorlD CUP 2008:

GULDET SkAl hJEM IGEN

En cocktail bestående af hjemmebane, verdens bedste kørere og en af verdens bedste speedway-baner skal bringe hold-verdensmesterskabet tilbage til Danmark, når de største speedway-nationer dyster om ove Fundin trofæet på vojens Speedway Center 19. juli 2008. TEkST: hENrIk PAllESEN. FoTo: SXP

6

Jacob Olsen (ex-landstræner, frem til en god sportslig oplevelse internationale events kæmper red.) fra arrangøren Speed Sport på en aften, hvor holdet kommer kørerne alle mod alle. Nu skal er ikke i tvivl: ”Vi kommer til at før den individuelle præstation og de store stjerner sættes op som skabe en event som på alle må- Jacob Olsen forventer at denne hold og det er fascinerende, at der lever op til grand prix-serien, ekstra dimension for alvor tæn- det er DANMARK og ikke en ennår Vojens igen ligger bane til et der Vojens Speedway Center i kelt kører, som kan sikre sig VMaf de store mesterskaber og til- juli: ”I grand prix serien og andre titlen og dermed manifestere os skuerne kan forvente som verdens bedste en super oplevelse speedway-nation anno – både på og uden2008”. for banen. Alt fra udsalgssteder til toiletter holdkaptajnen er opgraderet og speglæder sig til cielt glæder jeg mig at være en del over de nye muligheaf holdet der for VIP- faciliteter, Hans Andersen, holdhvor vi kan give både kaptajn og et af de førvirksomheder og priste navne på holdkortet vate speedway-fans er helt på linie med Olen ekstra oplevelse i sen: ”Hold-VM er fanform af feks. pit walk tastisk. Det er sjovt at og ”opvarmning” med køre som et hold, når vi mad og drikke i opvartil hverdag konkurrerer mede telte. Det bliver mod hinanden. Nu slår et par store aftener vi os sammen og kæm(race off køres 17. juli, per for de rød/hvide farred) og forhåbentlig vil ver - og det er helt unikt Det danske guld-hold 2006. Kun Charlie Gjedde øverst th. er vi få mange danskere at mange af os kommer ikke med i årets bruttotrup som i starten af juni blev udtaget på lægterne”. fra samme speedwayaf landstræner Jan Stæchmann. Fra bruttotruppen udvælges "dagens hold" bestående af 5 mand. Arkivfoto: Eddie Slater Arrangørerne ser også generation og har kendt


Speedway

Kenneth Bjerre forrest mod Chris Harris og Ryan Sullivan ved Race-off i Leszno 2007. Foto: Eddie Slater.

hinanden i mange år”.

Jacob Olsen lover en superoplevelse til publikum på Vojens Speedway Center ved de to SWC-events. Foto: SXP

Andersen er heldigvis overbevist om, at titlen kommer tilbage til Danmark og slutter med en advarsel til Polen: ”Det var tæt i Leszno sidste år, men polakkerne er forhåbentlig klar over, at de kun har titlen til låns. Ellers finder de hurtigt ud af det”. Nu skal vi først i finalen… Landstræner Jan Stæchmann er dog ikke meget for at tage glæderne på forskud: ”Nu skal vi jo først kvalificere os til finalen, men selvfølgelig ser det fornuftigt ud, hvis du kigger på bruttotruppen kører for kører. Den seneste måned har desværre budt på mange styrt og skader – og hvordan er de enkelte kørere kommet tilbage efter skadespauserne? Der er stadig nogle spørgsmål, som skal besvares de kommende uger” Frygter ikke polen Sidste års mestre fra Polen giver ikke Stæch-

Da der blev kørt på Vojens i 2007, ved event-1, var det et suverænt dansk hold, som gav fejende flot opvisning. Arkivfoto: Jacqueline Seidlitz

mann søvnløse nætter: ”Nej, jeg tror ikke på en gentagelse af polakkernes sejr på hjemmebane. Det polske hold er ikke skræmmende på udebane – og vi holder ikke specielt øje med nogle af de andre hold, selvom også Australien kan vise sig som en stærk modstander. Eller omvendt – vi holder øje med alle hold. Det er jo speedway og alt kan ske”.

Stærk trup giver luksusproblem Selvom Danmarks bruttotrup rummer store navne som Nicki Pedersen og Hans Andersen er der stadig pladser i spil til den endelige 5-mands trup: ”Ja, alle otte mand i bruttotruppen vil selvfølgelig køre guldet hjem til Danmark og alle er kvalificerede. Bjarne Pedersen er kommet stærkt tilbage efter hånds-

kaden, Mads Korneliussen og Charlie Gjedde ser også godt ud i øjeblikket. Puk var uheldig i Gøteborg, men har haft en stærk sæson og sådan kan jeg blive ved. Jeg er desværre nødt til at skuffe nogle enkelte, men sådan er reglerne. Det bliver et stærkt team vi ender med, men selvfølgelig må Danmarks kvote af skader og uheld gerne være opbrugt nu”. Danmarks bruttotrup til SWC 2008: Bjarne Pedersen Charlie Gjedde Hans Andersen Jesper B Monberg Kenneth Bjerre Mads Korneliussen Nicki Pedersen Niels Kristian Iversen Vejen til guldet: Event 1, 12. juli, Leszno, Polen: Polen, Australien, Rusland og Ungarn Event 2, 14. juli, Coventry, England: Danmark, Storbritannien, Sverige og vinder af kval-gruppe 2 Race off, 17. juli, Vojens: Nr. 2 og 3 fra Event 1 og 2 Finale, 19. juli, Vojens: Vinder event 1 og 2 samt 1 og 2 fra Race off

7


RUNdT OM Speedway

paTRICk hOUGaaRd VINdeR U19 NM Den 6. juni var Fjelsted arrangør for det nordiske mesterskab i individuel speedway for U19-kørere. Løbet var samtidig semifinale til EM, og der blev kørt om 5+1 plads til finalen i Stralsund i Tyskland den 30. august. Løbet blev helt som ventet en kamp mellem Sverige og Danmark. Et opgør som danskerne klarede rigtig godt. Ikke alene fik DK 3 kørere videre til Stralsund, men både guld og sølv-medaljerne blev hentet af danske kørere.Patrick Haougaard blev nordisk mester med 14 point, og Peter Kildemand blev sølvvinder med 13 point. Mesterskabet blev reelt afgjort i heat 20, da Patrick og Peter før begge havde 12 point efter hver 4 heatsejre. Heatet blev vundet af Kim Nielsson fra Sverige foran Patrick og Peter. De tre point til svenskeren var for øvrigt nok til at sikre ham bronze. /ps 4 daNSkeRe VIdeRe I U21 VM De 3 af danskerne som er videre til semifinalerne i VM U21, blev fundet ved det nordiske mesterskab, der blev kørt i finske Pori 220 km nordvest for Helsingfors lørdag den 31. maj. Banen i Pori var bestemt ikke en bane der faldt i de danske køreres smag, da den var hård som asfalt. Og ganske længe så det faktisk skidt ud for Danmark. Efter de første to runder var der fem svenskere og en dansker på de første seks pladser. Herefter begyndte dann og tog to point fra svenskerne. Da løbet skerne at vænne sig til banen esultatet fire svenske sv var færdigkørt var slutresultatet og to danske videre, plus en dansk reserve. Morten Risager blev den bedste af danskerne som treer efter omkørsel med svenske Ludvig Lindgren (lillebror til GP-kører Fredrik Lindgren, red.) samt Simon Gustafsson og Kim Nilsson. Morten blev toer efter Lindgreen. Nicolai Klindt blev nr. seks ved løbet. Også han måtte ud i omkørsel, men mod landsmanden Leon Madsen. Sidstnævnte tog starten, men allerede i andet sving sprang kæden, og så var den omkørsel overstået. At Nicolai fik sig kæmpet videre var flot taget i betragtning af dårlige starter på den glatte bane. Desuden var Klindt involveret

I forbindelse med YGT 2006 havde SMK arrangeret at Erik Gundersen holdt foredrag. Det afstedkom stående applaus - og en klump i halsen på Gundersen (selvom det ikke lige fremgår af billedet)

i et styrt i sin anden start. Efter styrtet blev han sidst i omstarten. Udover de 3 nævnte fra den nordiske finale har Patrick Hougaard kvalificeret sig fra kvartfinalen i Norden, i Tyskland, den 18. maj. De fire danskere er fordelt på semifinalerne, hvoraf den ene er kørt 15. juni i Rye House i England, og den anden køres 19. juli i Gorican i Kroatien. VM U21-finalen køres 5. oktober i Pardubice i Tjekkiet. I samme weekend som den Gyldne Hjelm. /ps daNSk BRONZe Ved eM-hOLd U19 Det danske U19 landshold debuterede ved Junior EM-hold finalen i Polen med en bronze-medalje. Det var første gang at Danmark deltog i turneringen om junior Europamesterskabet for hold. En turnering for kørere under 19 år. Vinder blev Sverige med 36 point. Herefter fulgte Tyskland med 29 point, Danmark med 28 point og Polen med 26 point. For Danmark kørte: Patrick Hougaard, Klaus Jakobsen, Peter Juul Larsen, Simon Nielsen og Patrick Nørgaard. /js

YGT: Verdensmesterskabet i Skærbæk Skærbæk Motor Klub og igangsætter samt tidligere 80cc landsholdsleder Torben Hansen, er igen klar til at stå i spidsen for afholdelse af VM for 80cc kørere - også kaldet Youth Gold Trophy (YGT) i perioden fra 9.-12. juli 2008. Skærbæk kom for alvor på Danmarksog verdenskortet - da man på så godt som bar bund, i 2006, løftede klubben ud af glemslen, ved at arrangere et 80cc verdensmesterskab, som siden hen blev rost som det hidtil bedste hos den internationale motorunion FIM. Skærbæk sætter alle sejl til igen i 2008. Et intensivt YGT-program, skal være med til at sætte fokus på de unge danske køreres internationale dominans.

8

Efter løbet i 2006 blev klubben opfordret til at lægge billet ind på YGT igen.

Og allerede nu - efter bare et års fravær, er klubben klar igen. Traditionen tro, så bliver YGT-dysten, med statsgaranti, præget af de unge danske kørere, som siden det uofficielle FIMmesterskabs start i 2001, har været øverst på pallen. Eneste afbræk i den danske dominans var da svenske Anders Melgren sidste år blev vinder af YGT i Polen. Torben Hansen og Skærbæk lover for øvrigt, at der kommer TV på arrangementet, og at der opsættes web-kameraer så alle lande kan følge med. Hans Andersen, Niels-Kristian Iversen, Erik Gundersen og Hans Nielsen bliver også en del af arrangementet, som Skærbæk selv beskriver, som en oplevelse man ikke bør gå glip af.Speedway

Et af Englands største talenter, Tai Woffinden, gik sammen med landsmændene Lewis Bridger og William Lawson videre i U21 VM. Til gengæld var semifinalen, i engelske Rye House, lidt af en nedtur for svensk og polsk speedway. Foto: Steve Hone.

korT FØr DEADlINE/INTErNATIoNAlT

RISAGER I VM FINALE rEsUlTAT rYE HoUsE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Arkivfoto af Tai Woffinden (th) i kamp mod danske Ulrich Østergaard. Ved U21 semifinalen i Rye House var det en anden dansker, Morten Risager, som fik fornøjelsen. Foto: Eddie Slater TEkST: ErIk PETErSEN

Der var dansk glæde efter afviklingen af den første U/21 VM semifinale, som blev kørt i engelske Rye House. Morten Risager kvalificerede sig til VM finalen i tjekkiske Pardubice den 4. oktober efter at have opnået 12 point og en samlet 4. plads. Der var ellers med en smule skepsis man imødeså semifinalen fra dansk side, efter Risager var udsat for et alvorligt styrt blot en uge tidligere ved EM semifinalen i Herxheim. Men heldigvis formåede Morten Risager

LINE-UP VM sEMI-2:

(19. juli, Gorican, Kroatien) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

10

Nicolai Klindt (DK) Igor Kononov (RUS) Adrian Gomolski (PL) Emil Sajfutdinov (RUS) Hynek Stichauer (CZ) Jurica Pavlic (HRA) Filip Sitera (CZ) Andrijy Karpov (UKR) Robert Bauman (D) Martin Vaculik (SLO) Matej Kus (CZ) Patrick Hougaard (DK) Adam Kajoch (PL) Maksims Bogdanovs (LAT) Kamil Brzozowski (PL) Robert Ksiezak (AUS) Artem Vodyakov (RUS) Richard Speiser (D)

at komme gennem semifinalen, uden de store problemer. De første tre heat gav andenpladser inden han afsluttede dagen med to fine heatsejre – og dermed sluttede på 12 point. Samme pointtal havde australske Chris Holder opnået, og en omkørsel mellem de to afgjorde at australieren med en heatsejr tog sig af 3. pladsen. Holder var af de fleste regnet som favorit – men i slutregnskabet stod hans landsmand Troy Batchelor fra den engelske klub Swindon øverst med max. 15 point foran det helt store engelske håb for fremtiden Tai Woffinden med 13 point. Løbet blev i det hele taget en stor dag for britisk speedway med 3 mand videre, hvorimod det blev det modsatte for Polen med blot en enkelt kører videre ud af tre mulige. Heller ikke de blå/gule gik det helt som ønsket. Godt nok sikrede Ludvig Lindgren sig en VMbillet, men Simon Gustafsson måtte lidt overraskende nøjes med reservepladsen – og Linus Eklof endte helt nede på 11. pladsen. Sidste svensker Kim Nilsson var udsat for et voldsomt styrt i dagens andet heat – og kom ikke på banen mere. Morten Risager er videre til finalen i U21 VM fra Rye House. De øvrige danskere, Nicolai Klindt og Patrick Hougaard, skal i ilden den 19. juli i Kroatien. Foto: Eddie Slater

(TOP-8 VIDERE) Troy Batchelor, Aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tai Woffinden, GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Chris Holder, Aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12+3 MORTEN RISAGER, DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12+2 Gregorz Zengota, PL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lewis Bridger, GB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 William Lawson, GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ludvig Lindgren, S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Simon Gustafsson, S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7+3 (reserve) Mateusz Szczepaniak, PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7+2 Linus Eklof, S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7+1 Ricky Wells, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tobias Busch, D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Max Dilger, D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Robert Kasprzak, PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kim Nilsson, S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

heaT FOR heaT: Heat

Rækkefølge

Tid

01:

Eklöf, Holder, Dilger, Kasprzak

(57.90)

02:

Lawson, Bridger, Busch, Nilsson(Fx)

(58.45)

03:

Woffinden, Szczepaniak, Gustafsson, Wells

(56.95)

04:

Batchelor, Risager, Zengota, Lindgren

(58.39)

05:

Batchelor, Wells, Eklöf, Auty

(59.11)

06:

Zengota, Szczepaniak, Lawson, Dilger

(60.00)

07:

Holder, Risager, Gustafsson, Bridger

(58.58)

08:

Woffinden, Lindgren, Busch, Kasprzak

(58.80)

09:

Lawson, Lindgren, Eklöf, Gustafsson

(61.40)

10:

Woffinden, Risager, Proctor, Dilger

(60.48)

11:

Holder, Zengota, Wells, Busch

(59.82)

12:

Batchelor, Szczepaniak, Kasprzak, Bridger

(59.31)

13:

Bridger, Woffinden, Zengota, Eklöf

(61.65)

14:

Batchelor, Gustafsson, Busch, Dilger

(60.90)

15:

Holder, Lindgren, Auty, Szczepaniak

(60.92)

16:

Risager, Wells, Lawson, Kasprzak Nf

(60.28)

17:

Risager, Eklöf, Szczepaniak, Busch

(59.56)

18:

Bridger, Lindgren, Wells, Dilger Fell

(60.02)

19:

Batchelor, Woffinden, Holder, Lawson

(59.56)

20:

Gustafsson, Zengota, Proctor, Kasprzak

(60.04)

Reserve omkørsel: Gustafsson, Szczepaniak, Eklöf

(59.90)

3.plads omkørsel: Holder, Risager

(59.74)

JRM Importør

K.L. Support v/Kristian Lund

Alt i speedwaydele Altid god service Altid på banen DØGNÅBENT

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196


Speedway

50cc SPEEDWAY OG CROSS

80-85cc SPEEDWAY OG CROSS

Få stillet den aktuelle diagnose, få afprøvet forskellige muligheder.

Overtvedvej 33 · 5270 Odense N Telf. 6597 8300 · Mobil 4029 4542 · Fax 6597 8336 e-mail: esspeedway@wanadoo.dk

2 Dage der rykker:

DMUSPORT.DK

D. 20 juli kl. 14.00 på Jübek Stadion Nordisk Langbanemesterskab/Haribos Guldbamseløb & D. 7 September kl. 14.00 på Gandrup Græsbane NO Jensen Græsbaneløb 9 Begge steder: TAM TAM Lørdag aften Gratis Camping & Parkering Arrangør: Sports Motorklubben Gandrup

11


ROad RaCING

SKÆRBÆK PÅ DEN ANDEN ENDE Skærbæk bliver i weekenden 12.-13. juli centrum på både 80cc vM i Speedway - samt en Danmarks-premiere: EM i Pocketbike.

TILMELDING

TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN. FoTo: ArkIv

For første gang rangerer Danmark i år som afvikler af et internationalt Pocketbike-løb. I weekenden den 12.-13. juli kommer den forholdsvis unge pocketbike-sport til Skærbæk på Fyn, med et samlet deltagerantal som formentlig kommer til at lande på ca. 80 kørere fordelt over 6 klasser. De unge og ældre kørere vil være ledsaget af 40-50 teambusser og campingvogne. Pocketbike EM kører nu på sin tredje sæson, hvor det tidligere var en Cup. Og gennem årene har flere danskere forsøgt sig i turneringen, som specielt tiltrækker kørere fra Italien, Tjekkiet, Holland, Østrig, Tyskland og så Danmark.

Danske Christian Filtenborg (billedet) hentede sidste år en EM 5.plads i pocketbike klassen Senior Mini. Arkivfoto.

At danskere har forsøgt i turneringen betyder dog ikke at man kan forvente dansk dominans i Skærbæk. Dertil er flere af de udenlandske kørere alt for stærke. I mange af de øvrige lande er det nationale niveau noget over det vi finder i Danmark - endnu. Men løbet giver både kørere og tilskuere mulighed for at opleve en sport i rasende udvikling, og måske, en mulighed for at aflure

eM-pOCkeTBIke 2008 Dato

Sted

5.- 6. juli

Ottobiano (ITALIEN)

12.-13. juli

Skærbæk (DANMARK)

26.- 27. juli

Brno - Masaryk (TJEKKIET)

- hvordan kørere på højeste europæiske niveau skruer setup sammen. Første gang der gasses op bliver til fri træning torsdag den 10. juli fra kl. 13:00-20:00. Men de første deltagere forventes ved banen allerede onsdag aften. Hovedparten kommer næsten direkte fra den første afdeling af EM, som afvikles i Norditalien - weekenden før..

deLTaGeNde kLaSSeR Junior A 2-takt (7-9 år) Junior A 4-takt (7-9 år) Junior B 2-takt (10-12 år)

Junior B 4-takt (10-12 år) Senior Mini/Midi 40 (13 år og op) Senior Open 50 (14 år og op)

Tilmeldingsproceduren, for danske kørere som overvejer at tilmelde sig EM, ligger publiceret på DMU`s hjemmeside under Road Racing. Det er ligeledes beskrevet hvilke licenser, og andre formalia, som skal være på plads. Vær specielt opmærksom på at det for de fleste, som overvejer tilmelding, vil være fordelagtigt at deltage på engangslicens.

kort fortalt: n Danmark må stille med 10 deltagere i hver af de 6 europæiske klasser. n Ved mere end 10 danskere i en klasse, så udvælger SD Road Racing de kørere som får tilladelse til start. n Alle DK-tilmeldinger skal via SD Road Racing. n Ved mere end 24 deltagere i den enkelte klasse, så åbnes der op for kval.

AMK-TRACKDAYS GAv DrØNENDE UNDErSkUD AMk slikker disse dage sårene, efter de første trackday-arrangementer, hvor kørerne er blevet væk og klubkassen bløder. TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN.

Efter et par år med, efter sigende, mange og højlydte ønsker fra RR licensindehavere om flere træningsarrangementer, så har AMK i år indledt et samarbejde med en trackdayarrangør. Klubben har betalt dyr baneleje, med lidt højere dB-grænse (99 dB) samt sørget for det sikkerhedsmæssige, bl.a. at en ambulance var på plads. "Det koster jo alt sammen," fortæller Jan Eriksen fra AMK til MotorBladet, "men det er helt i DMU og vores ånd." Før den første af dagene oprandt (den 27. maj, red.) måtte kassereren med rynket

12

pande konstatere, at der kun var forhåndstilmeldt 25 kørere. Men håbet var lysegrønt: "Vi satsede selvfølgelig på, at der ville komme nogle flere på dagen, for vi føler selv, at vi hos AMK og promotoren har gjort reklame for arrangementet, bl.a. via hjemmesider "flyers" ved Challenge. Vi var derfor ret sikre på, at alle med RR-licens måtte være bekendt med datoerne. Og det var jo godkendt træning, med forsikring." Summa summarum var dog, at der kun kom 5 stykker ekstra på dagen. Dvs. 30 i alt. Kørerne fik med andre ord så meget tid på banen, som ikke er set før i Danmark. Samtidig indkasserede AMK et underskud på 16.000 kr. Halvdelen af de tilmeldte var ifølge Jan Eriksen for øvrigt ikke licenskører. Før det næste trackday-arrangement på Padborg den 10. juni forsøgte AMK at komme ud af kontrakten. Men da det var umuligt, så valgte man modvilligt at gen-

nemføre det. Til dette arrangement var der 20 tilmeldte, hvor af kun halvdelen havde licens. Efter et møde med baneejer og AMK, er det nu besluttet at trække stikket ud på den sidste træning 1. juli – samt at sætte dagen til salg på Padborgs hjemmeside. AMK håber, at dagen kan sælges, måske til biler. "Hvis ikke, så er der endnu en regning til AMK," fortsætter Jan Eriksen. "Og så må vi bare konstatere, at selv om vi som DMUklubber slår et slag for sikkerhed i forbindelse med træningsdage, så vil kørerne åbenbart ikke møde op - eller betale for det. Og dermed er der jo ikke økonomi i at arrangere træningsdage." Alt var dog ikke skidt."Dagene var med sol og sommer. Vi så kun glade ansigter på vores trackdays, uanset om de havde licens eller ingen licens. Og så er det jo super at være officials på sådanne dage, hvis man altså ikke har ansvaret for økonomien," slutter Jan Eriksen.


ROad RaCING

ROBBIN HARMS: koNCENTrATIoNEN SvIGTEDE TEkST: STEEN PEDErSEN. FoTo: JENS ThIllEMANN

Efter en pause på 5 uger var det igen tiden for Team HANNspree Stiggy’s 2 kørere Harms og Brookes at komme i aktion. Denne gang på den berømte tyske Nürburgring, som er en af de mest traditionsrige baner i verden. Robbin og Brookes havde begge nogle set-up problemer i tidtagningen. Men det lykkedes dog australieren at skaffe teamet en 3. bedste startplacering, mens Robbin måtte nøjes med 12. bedste tid til en startplacering i 3. række. Den normalt supergodt startende Robbin skuffede ikke sit team og var lynhurtigt oppe på 6. pladsen umiddelbart efter sin teamkammerat. Desværre blev løbet afbrudt allerede efter

SE RESULTATER OG KALENDER PÅ: WWW.WORLDSBK.COM

Koncentrationen lyser ud af Robbin, men på Nürburgring svigtede den, da Harms kørte sammen med Lagrive.

3/4 omgang, idet en overivrig tysker lavede godt ravage i 1. sving med en alt for sen ind-

En vigtig del af informationen til køreren er pit-signaler, som på dette billede fra Assen.

bremsning og 6 styrtede kørere til følge. Robbin undgik kun lige følgerne, men måtte som de

øvrige løbsdeltagere i pit og afvente omstarten. Omstarten blev dog både god og dårlig for Stiggy`s drenge. Brookes kom hurtigt med i topkampen, mens Robbin efter 7 omgange, ikke langt efter de førende, indkasserede et styrt efter sammenstød med franske Lagrive, som Robbin efterfølgende selv erklærede sig skyldig i. Surt efter den hårde kamp for positioner. Men set med teamets øjne var det trods alt glædeligt, at Brookes hårde fight med landsmand Andrew Pitt, indbragte ham en flot 2. plads foran endnu en australier Broc Parkes. Netop de 3 ligger i den samlede top 5 med Pitt i føring med 88 points. Kun 7 points skiller de 5 bedste, mens Robbin stadig holder den samlede 8. plads.

13


ROad RaCING

MC-BASEN SUPEr ChAllENGE

HARDING OG PHILLIP ForlØST

Thomas Harding (#95) og Jan Jespersen på vej til indbremsning efter langsiden på Jyllandsringen. TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN. FoTo: TEAM hArDING

Den væsentligste konkurrent til Jan Jespersens dominans i Super Challenge, Thomas Harding, fik fornyet luft, ved årets 5.-6. afdeling på Jyllandsringen i starten af juni. Godt nok hentede Jespersen sin 5. sejr i træk, med Harding i baghjul, men ved søndagens 2. race lykkedes det for Harding at stoppe Jespersen podieraid. "Vi vidste i teamet hvad vi ville afprøve af opsætninger. Det gav pote. Jeg var hurtigst i både første og anden kval, og startede i pole-position i begge løb, satte nye banerekorder samt kørte en

første og andenplads hjem", udtalte Harding i en efterfølgende pressemeddelelse, og fortsatte.

"For første gang følte jeg mig klar til, for alvor, at tage kampen op mod Jan Jespersen."

Ikke kun Harding og Jespersen havde en god weekend. Også den tre-dobbelte Challenge-mester, Kim Phillip, ser ud til at have fundet melodien. Men han ligger i hård kamp med bl.a. Kenn Jensen, sidste års DM-mester i Superbike, om den samlede 3.plads. En plads som Phillip dog nu har lagt billet ind på ved at besætte netop denne plads to gange i træk. Men ambitioner stopper ikke der: "Det går da den rigtige vej,

men vi mangler stadig lidt endnu, før at vi kan kæmpe med om de forreste pladser. Men vi bliver ved. Det skal lykkes".

Foto med tre kørere fra Tean Vallø Racing. Fra venstre Ronni Ourø på hug, Tonni Naversgaard - og Thomas Harding med hjelm.

TOP-10 MC-Basen Super Challenge 1. Jan Jespersen

Herlev

Honda CBR600 RR

145 125

2. Thomas Harding

Slagelse

Suzuki GSX R 1000

3.

Kim Phillip

Morud

Yamaha YZF R1

69

4.

Kenn Jensen

Esbjerg V

Suzuki GSX R 1000

67

5.

Allan Howard

Næstved

Yamaha YZF R1

62

6. Ronnie Ourø

Hvidovre

Honda CBR1000 RR

61

7. Steven Tirsgaard

Give

Yamaha YZF R6

60 48

8. Ulrik Døssing Nielsen

Kjellerup

Kawasaki ZX10

9. Steen Hansen

Herning

Yamaha YZF R6

43

10. Lars Pedersen

Snedsted

Suzuki GSX R 1000

31

10. Klaus K. Kjærgaard

Odense SØ

Kawasaki ZX6 RR

31

NYE INITIATIVER I DM-SERIEN For STorE klASSEr TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN

Indtil videre har det ikke været et mindeværdigt år i DM-serien for store klasser. Årets anden afdeling, blev aflyst på baggrund af for få tilmeldinger. Efter aflysningen har SD Road Racing og de potentielle arrangører af serien, diskuteret hvordan de sidste afdelinger kan gøres attraktive for både de arrangerende klubber og ikke mindst kørerne. Resultatet af disse møder er, at arrangør-klubben Road Racing Fyn og SD Road Racing er nået

14

frem til en alternativ plan for DMstore klasser. Grundstenen i den reviderede plan er en økonomisk model med DMU underskudsgaranti, som skal beskytte arrangøren i bedst mulige omfang, og i forhold til kørerne er der oprettet nogle special-tilbud med mængderabat. SD formand Henrik Berendt håber, at den reviderede plan for DM Store-klasser, vil øge kørernes tillid til, at serien afvikles planmæssigt. "Vi ved jo, at aflysninger af løb trækker lange og smertelige spor

efter sig. Men vi tror på, at trods de aktuelle problemer for DM store klasser, så er der mange kørere derude, som gerne vil køre i en DM-serie. Med de seneste initiativer håber vi altså, at vi får genskabt arrangørernes mulighed for at afvikle løbet og kørernes tillid til serien. Vi har været inde i en negativ spiral, og den skal vi have vendt", udtaler Henrik Berendt til MotorBladet. De sidste tre DM afdelinger afvikles alle af Road Racing Fyn, og der gives som omtalt mængderabat, som alt efter klassen hvori

køreren tilmelder sig, kan løbe op i en samlet besparelse på 2.700 kroner. Dog skal tilmelding i så fald ske inden den 10. juli. Beskrivelse af tilbuddet kan ses på www.rrfyn.dk DM Store klasser: DM 3 Rudskogen, Norge, 1.-2. August DM 4 Padborg Park, 23.-24. August (nu officiel DM-afdeling) DM 5 Sturup Raceway, Malmø, 29.-31. August


RUNdT OM Peter Kofoed (th.) fra teknisk kontrol arbejder på tjek af cykler ved DM Rødby. Foto: Steen Pedersen.

ROad RaCING

Tre af top-kørerne til MotoGP mesterskabet 2008. Forrest Rossi (etter), Stoner (firer) og Pedrosa (toer). Foto: Scandinavian Racing Press.

Lars Ib Christiansen tog en sejr i det åbne hollandske mesterskab i GP 250. Foto: Privat.

Emil Petersen vandt overraskende lørdagens PB Senior A foran Jesper Larsen og Ole Rasmussen ved DM i Rødby. Foto: Steen Pedersen.

MINIkLaSSeRNe fik i Rødby 24.-25. maj afviklet 3. og 4. afdeling af DM med RRKV som arrangør. Igen et rekordstort antal deltagere på ca. 95, som belønnedes med godt vejr. Et godt stævne, hvor træerne dog ikke voksede ind i himlen. Fx var starteren ekstremt dårlig, hvilket endte i fejlstarter og fejlbedømte tyvstarter. Sådan kan det jo gå, når officialsansvarlig ikke er opgaven voksen, men derimod brillerer med tåbelig og farlig kørsel i ryttergården. Et alvorligt uheld søndag formiddag med sammenstød af 2 junior 80cc kørere, endte i rødflagning og høj puls hos mange tilstedeværende. Heldigvis kun med et brækket kraveben og materiel skade til følge. Masser af spændende race blev det trods alt til, med flotte sponsorpræmier fra Slagelse MC-center samt Køge MC-center til vore juniorkørere.

for i mit team var vi godt klar over, at mange ville få problemer med de store raceres opsætning. Vi kunne dog godt regne ud, at det kun var et spørgsmål om tid, før de bedste af mine konkurrenter ville indhente os, og det er begrundelsen for mit skifte til en 1000’er Honda”, udtaler Jan. Da seriens reglement giver mulighed for at bytte racer en gang i sæsonen, ville Jan forsøge det optimale og køre på det sikre fra starten, og det har jo virket. Hen af vejen skulle en 1000cc racer køres i stilling, når de rigtige dele kunne skaffes. Og det er så småt ved at være på plads nu, fortæller Jan, der her midt i juni har testet på Knutstorp. ”Få men vigtige detaljer mangler, så måske stiller jeg op allerede på Padborg Park til 4. afdeling på det nye materiel” afslutter Jan.

IdM kørte afdeling 3 på Nürburgring den 1. juni. Desværre kun med Søren Jakobsen i en hovedrolle i R6-cup med en 3. plads. Han ligger nu på en samlet 3.plads, men er pointmæssigt tæt på de 2 foranliggende. Disse 3 kørere er klart det øvrige felt overlegne på nuværende tidspunkt. I Superbike såvel som Supersport har ingen danskere endnu taget IDM points. Kenny Tirsgaard deltog i SS med værdifuld træning og en fin 21.plads som bedste resultat. Thomas Rebien var så meget ovre sin skade, at han i samme klasse tog en 24.plads i det hårde selskab. ADAC Junior-cup havde igen ret stor dansk deltagelse. Efter en svær weekend blev Michael Pedersen bedst med en 14.plads, Mads Pedersen nr. 21 og Anders Tirsgaard nr. 34. Alex Nielsen måtte udgå med maskinskade efter en flot 5.tid. eM SUpeRSTOCk 600 her lavede Kenny Tirsgaard årets hidtil bedste resultat med en flot 11.plads. Men værd at bemærke var han kun 13 sekund efter vinderen med sine supergode omgangstider. Bedste Suzuki-kører blev Kenny, der nu sammen med teamet er ved at styr på racerens opsætning. Han ligger nu samlet nr. 15 i serien, der er fødekæde til VM-klasserne. SUpeR ChaLLeNGe er knap halvt gennem sæsonen, hvor mange har haft problemer med at vænne sig til de store 1000cc racere. Dette har den mesterskabsførende Jan Jespersen profiteret af, idet han har vist sig temmelig suveræn på sin 600. ”Det går helt efter planen,

ReNe pRaNG, der havde proklameret comeback ved Challenge-løbet i starten af juni, må desværre konstatere, at resten af denne sæson nok er ovre for hans vedkommende. En betændelses tilstand i det skadede ben, har betydet nye operationer, som endda i værste fald kan føre til, at benet må sættes af. Lad os på redaktionen hermed ønske ham god bedring. LaRS IB ChRISTIaNSeN har nærmest sensationelt vundet en afdeling af det åbne hollandske mesterskab i 250 GP klassen, i midten af juni. På trods af en middelmådig tidtagning som nr. 8 lykkedes det fynboen at hente førergruppen, og overhale de to forreste kørere på opløbsstrækningen. /Steen Pedersen

15


BMX

Gi den gaaasss! BMX trykker den af ved OL i dagene 20.-21. august.

SÅdaN FORdeLeR OL-kØReRNe SIG pÅ NaTIONeR

ElITE MEN (1. kriterium - 24 pladser - UCI-nationsranking) UCI-ranking Nation

Vinder ved SuperCross i København - og en af favoritterne i Beijing, Donny Robinson fra USA, puster ud. Men kun for en kort stund. Til august skal han (formentlig) sammen med 31 andre herrer, heriblandt danske Baltzersen - igen i aktion. FOTO: Steen Christiansen, Sumophoto.

BMX TIL OL - DET BlIvEr STorT BMX er fra første færd blevet lukket direkte ind i ol-varmen. Sportsgrenen er ikke "bare på prøve", men er accepteret fra start. og alle forventer at der bliver rigtig megen fokus på sportens ol-debut. TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN.

32 Elite Men og 16 Elite Women står klar ved gaten når august måneds gigasports-event - OL i Kina, slår klappen ned for BMX - når det er bedst. Blandt den begrænsede skare af atleter, står to danske kørere, som formentlig ikke helt har fattet det endnu. Men Henrik Baltzersen og Amanda Sørensen er begge med når der den 20.-21. august køres BMX ved OL i Beijing. Den 10. juni bekræftede den internationale cykelunion UCI at Danmark efter VM i Taiyuan har hentet to OL-pladser. En i Elite Women og en i Elite Men. Samme dag indstillede DMU, v. landstræner Christian Munk Poulsen, Amanda Sørensen (EW) og Henrik Baltzersen (EM) til de to pladser, og supplerede indstillingen med et ønske om at få Morten Therkildsen (EM) med som reserve/mekaniker til OL. Danmarks Olympiske Komite har efterfølgende bekræftet DMU`s indstilling til den internationale olympiske komite (IOC), i skrivende stund er det dog endnu

16

uvist - om der bliver mulighed for at tage Morten med. De seneste måneder har været ganske hæsblæsende for Amanda og Henrik. Og det er bare starten. De danske deltagere skal de næste par måneder, 3 gange 10 dage på træningslejr i Schweiz. Her skal fokus bygges op - samtidig med, at der i mellemliggende perioder skal bruges tid i Danmark, bl.a. på pressen. "UCI-centeret i Schweiz kommer til at danne ramme om det meste af vores forberedelse til OL. Her finder vi optimale træningsforhold med bl.a. en startrampe, som er identisk med den som bliver brugt ved OL i Beijing," siger landstræner Christian Munk Poulsen til MotorBladet, og fortsætter "OL bliver stort, og der er alle steder meget fokus på det. Men vi gider ikke spekulere på resultater og den slags nu. Vi forbereder os intensivt og fokuseret, så vi bliver i stand til at yde vores bedste. Det er det - det handler om. Intet andet." Danmarks Motor Union og MotorBladet ønsker dansk BMX et voldsomt stort tillykke med de to OL-pladser i Beijing.

Antal kørere

1

USA

3

2

Australien

3

3

Letland

3

4

Holland

3

5

Colombia

3

6

Frankrig

2

7

Argentina

2

8

New Zealand

2

Tjekkiet

1

10

9

Venezuela

1

11

Ecuador

1

(Danmark nr. 15 på UCI-nationsranking) ElITE MEN (2. kriterum, 6 pladser - VM-placering) Nation

Placering

Antal kørere

Sydafrika

3.pl. finale

1

Italien

6.pl. semi

1

Storbrit.

7.pl. kvart

1

Schweiz

5.pl. 1/8-del

1

Canada

5.pl. 1/8-del

1

Danmark

5.pl. 1/8-del

1 (H. Baltzersen)

ElITE WOMEN (1. kriterium - 12 pladser - UCI-nationsranking) UCI rang 1

Nation

Antal kørere

Frankrig

2

2

New Zealand

2

3

Australien

2

4

Argentina

2

5

Tjekkiet

1

6

USA

1

7

Holland

1

8

Canada

1

(Danmark nr. 19 på UCI-nationsranking) ElITE WOMEN (2. kriterum, 3 pladser - VM-placering) Nation

Placering

Antal kørere

Storbrit.

1.pl. finale

1

Danmark

6.pl. semi

1 (A. Sørensen)

Schweiz

8.pl. semi

1


BMX

kØBENhAvN GÅr EFTEr

VM I BMX 2012 københavn BMX`s formand, Nils Stærk, har opfundet et nyt begreb: objektiv professionalisme. Det skal der til, når et top-event skal eksekveres.

TEkST oG FoTo: kENNETh M. MIkkElSEN

"Hvis du ønsker en event, som skal op på et højt niveau, så er det vigtigt med objektiv professionalisme," siger Nils Stærk og kigger intenst på undertegnede, som forsøger at følge med. "Man skal væk fra, sådan plejer vi! Når der går for meget sådan plejer vi, i den, hvad får man så?" svaret falder efter en kort kunstpause - "det man plejer." "Ser du," fortsætter Nils hurtigt "en eventmager, skal være objektiv - og gerne en person som ikke ved hvordan man plejer at gøre i sporten. Samtidig så skal vedkommende være professionel, omkring hvad det vil sige at lave event. Og en sådan person, var vi så heldige at få koblet på World Cup Supercross i København." Den københavnske BMXformand hentyder til Wonderful Copenhagens (Woco) projektleder Martin Persson, som stod for alt udenom eventen i København. Setup`et om man vil. Woco havde afsat et halvt mandeår til Martin Persson på opgaven. Og Nils Stærk er ikke bleg for at indrømme det. Uden Martin og Woco var det ikke gået. World Cup i København, som Objektiv professionalisme, personificeret i Wonderful Copenhagens Martin Persson. Uden ham, intet WC SX i København 2008, ifølge Nils Stærk.

blev kørt i starten af maj, var kulminationen på utallige timers arbejde. Arrangementet kom dumpende ind parallelt med, at klubben var i gang med at lede efter en ny bane. Og det var på sin vis heldigt. "Vi manglede en fysisk bane, og Wonderful Copenhagen manglede et sted at køre en BMX World Cup SX - som jo fulgte med Bike City konceptet. Vi kunne "Join forces" og havde en stærk fælles interesse," siger Nils og fortsætter "Hvis der nu havde været tale om, at der skulle bygges en one-off track i København (en bane til lejligheden, red.), så havde det betydet, at vi havde fået meget sværere ved at "fundraise" midler til banen. Nu er både vi og Bike City Copenhagen, under Woco, blevet vindere, også på den lange bane - og det får os selvfølgelig til at drømme." Helt konkret så er alle parter efter World Cuppen interesseret i et fortsat samarbejde. Det gælder både for Københavns BMX, Woco og UCI. Alle er meget positive, og Woco vil gå ind i et samarbejde om Øresundscuppen - som viser integration på tværs af regionerne, København og Skåne. Samtidig har Woco og CphBMX det nu som et erklæret mål, at parterne vil skabe et grundlag for at kunne ansøge om VM BMX til København i 2012.

World Cup i København var trods succesen ikke problemløs. "Når du må aflyse to ud af tre dages arrangement, så har du reelt et problem," siger formanden for Københavns BMX, Nils Stærk (th på billedet interviewet under SX i København). Det var dog hverken København BMX eller Woco - som var ansvarlig for banebygningen, men UCI`s folk, som kom for sent i gang. Men det er en helt anden historie.

Og klubben håber, at der vil være gehør for ideen i Dansk BMX. er gode til gode partnere Det med gode samarbejdspartnere, er generelt noget som København BMX har været gode og selvfølgelig heldige med. Betydningen af netværk må ikke undervurderes ifølge Nils "Det at kunne lave "politisk networking" - det har været det, som har kunnet sætte turbo på vores projekter. Det hele startede med Steen B. Hansen fra DIF-København, herefter fulgte Ørestadselskabet (i dag "By og Havn", red.), storcenteret Fields og Malmø BMX - og nu er det så kulmineret med Woco i regionen," vurderer Nils - og tilføjer endnu tung spiller på

listen "jeg må ikke glemme alle de praktiske - og "jordnære" bidragsydere. Og vi har fx haft en, helt ekstrem god samarbejdspartner i RGS90 - et jordrensningsfirma. Uden dem havde WC SX slet ikke kunnet ladet sig gøre." Se, nu kunne du jo sidde og tænke, at de her samarbejder kun kan lade sig gøre i hovedstaden. Men sådan ser verden ikke ud hvis du spørger Nils Stærk. "Man kan lave stærke netværk, uanset hvor man er på jorden. Det er kun fantasien og ambitionerne der sætter grænserne," siger han. Og fantasi og ambitioner skorter det ikke på i København. Overliggeren er nu lagt højt: VM i BMX 2012.

17


RUNdT OM BMX

LANDSPOKAL I EllUM Midt i maj var Ellum BMX-klub ”Mulle” vært for 3.-4. afdeling af Landspokalen. De fleste af kørerne havde hørt, at Ellum har bygget hele deres bane om, så det var med stor spænding kørerne ankom. Ellums bane er meget utraditionel, men det var bestemt ingen hindring for succes. Og banen fik meget ros af både små og store kørere. Det var første gang at Ellum skulle afvikle et så stort løb, men det gik rigtig godt. Alt var planlagt ned til sidste detalje. Ud over Landspokalen, så blev der også afviklet DM for Mesterskabsklasserne efter lørdagens LP-afdeling. Kørerne i de to mesterskabsklasser, Junior- og Elite Men, var alle tændte og der blev bestemt ikke givet ved dørene. DM’et gav også verdensranglistepoint, så de af

kørerne der endnu ikke havde point, kunne samle, så de kunne deltage i VM i Kina. Søndagens løb gik rigtig godt lige til Elite Women skulle kørere deres tredje heat. Under starten skete der en kortslutning i startmekanismen og gaten faldt ikke. Så alle pigerne faldt ud over gaten. Heldigvis kom ingen af dem til skade, men de var dog noget chokerede. Gaten blev hurtigt lavet og Elite Women og Men fik et par prøvestarter inden det igen var alvor. Resten af løbet kørte uden problemer og finalisterne glemte hurtigt uheldet. En rigtig god BMX-weekend, hvor der blev vist en masse flot og fair BMXkørsel. Ellum BMX-klub vil efterfølgende gerne sige tusind tak til samtlige hjælpere, lokale som udenbys og en ekstra stor tak 26.-27.04.2008 LP 1-2 Tønder til sponsorer og 17.-18.05.2008 LP 3-4 Ellum (+DM-Elite) forhandlerne på 21.-22.06.2008 LP 5-6 Kalundborg pladsen for deres gaver til lot23.-24.08.2008 LP 7-8 Feldborg teriet. 20.-21.09.2008 DM Hadsund De to afdelinger Resultater: se DMUsport.dk af Landspokalen

LP i Ellum bød på en utraditionel bane, og en kortslutning i startmekanismen. Men løbet fik flotte ord med på vejen, og det bliver ikke sidste gang, at Ellum ligger bane til et landsdækkende arrangement. Foto: Kim Hèe

har givet Ellum BMX-klub blod på tanden, og det er ikke sidste gang, at de har søgt om at afvikle landsdækkende løb. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Ellum stadig har store planer for deres bane. Som de ved, så har Ellum bestilt en ny gate i Holland. I forbindelse med at den nye gate bliver installeret, så vil startpladserne blive

overdækket. Og derudover vil Ellum forbedre tilskuerpladserne, så der bliver et bedre udsyn over banen. /Joy

HÆDRING AF IDræTSUDØvErE I SorØ Torsdag den 15. maj blev idrætsudøvere i Sorø Kommune hædret. 3 ud af de 103 deltagere var fra Sorø BMX. De blev alle hædret for deres resultater ved Nordisk Mesterskab i norske Klepp. Kørerne var: Kiea Winther, Shannie Heé og Theis Tanning Nordkvist. De modtog alle et indgraveret tinkrus. Borgmester Ivan Hansen gav alle idrætsudøverne nogle bevingede ord med på vejen. Han nævnte blandt andet hvor stolt han er af alle de flotte resultater, der bliver kæmpet hjem til kommunen. På grund af det store antal udøvere, der alle havde påhæng med måtte hædringen i år fore-

18

gå på Sorø Borgerskole, da byrådssalen ikke var stor nok. / Kim Heè, Sorø BMX Bilelder fra BMX-løb Kim Heé fra Sorø BMX har gennem længere tid fotograferet til BMX-løb. I år har han besluttet, at alle skal have glæde af hans billeder. Derfor har han fået en server, hvor han lægger samtlige billeder ud. Det er gratis af downloade billederne. Adresse til serveren: http://hees.mine. nu/photo Kiea Winther, Shannie Heé og Theis Tanning Nordkvist modtog et hædersbevis fra Sorø kommune, for deres indsats ved NM sidste år.


BMX ”Danish Indoor Fredericia på vej mod EM i BMX Fredericia Messecenter juli 2009”.

daNISh INdOOR FRedeRICIa lANDSTræNEr ChrISTIAN MUNk PoUlSEN EFTEr vM I kINA:

– vI FIk DET vI koM EFTEr men det er jo nu en gang den slags små ting, der gør udfaldet i BMX, fortæller landstræneren.

Det var en fantastisk holdindsats, der sikrede Danmark et samlet set godt resultat til vM og ikke mindst to billetter til ol. BMX-landsholdet gjorde en rigtig god figur under VM i Taiyuan, og indsatsen sikrede Danmark to billetter til det forjættede OLland. Derfor er det heller ikke overraskende en særdeles glad landstræner, der gør status efter turen til Kina. – Vi fik præcis det, vi kom efter, så det kan vi kun være meget tilfredse med. At resultaterne så oven i købet kom efter en rigtig god holdindsats gør kun det hele meget bedre, siger Christian Munk Poulsen. Delegationen fra Danmark bestod af landsholdskørerne Henrik Baltzersen, Morten Therkildsen, Klaus Bøgh Andresen, Mike Kaltoft og på kvindesiden Amanda Sørensen, samt Ib Søborg og Stanley Harders der ikke er en del af landsholdet men stillede op i de sekundære cruiserklasser. Som helhed leverede herrelandsholdet ifølge Christian Munk Poulsen bedre resultater end forventet, og det skyldes i høj grad, at specielt Morten Therkildsen og Klaus Bøgh Andresen trådte i karakter. Samtidig kalder han Amanda Sørensens bedrift for ”vildt imponerende”. – Den eneste skuffelse rent sportsligt var, at Mike ikke nå-

Underlig oplevelse

Den danske landstræner Christian Munk Poulsen har sammen med kørerne haft nogle anspændte måneder. Men ved VM i Kina kom forløsningen.

ede længere, for det havde han virkelig fortjent. Han var en af de stærke i feltet og kørte helt lige op med ham, der vandt,

men desværre kom han for tæt på en modstander i kvartfinalen, og det betød, at han mistede moment. Det var synd,

Resultater VM, Taiyuan, Kina, 29.05.08 – 01.06.08 Elite Men Maris Strombergs

Letland

Verdensmester

Morten Therkildsen

Danmark

5.plads / 1 / 8-dels finalen

Klaus Bøgh Andresen

Danmark

5. plads / Indledende

Henrik Baltzersen

Danmark

6. plads / Indledende

Shanaze Reade

England

Verdensmester

Amanda Sørensen

Danmark

6. plads / semi-finalen

Danmark

5. plads / kvart-finalen

Elite Women

Junior Men Mike Kaltoft

Cruiser Ib Søborg

Danmark

5. plads / semi-finalen

Stanley Harders

Danmark

Indledende

Selvom de danske kørere altså er vendt hjem fra VM med brede smil på læben, har det været en blandet fornøjelse for landets bedste mandlige kører Henrik Baltzersen. Han nåede ikke videre fra de indledende runder, og dermed var han langt fra de resultater, han havde drømt om. En kort overgang var han også meget langt fra OL-deltagelse, indtil Morten Therkildsen kæmpede sig til en femteplads i -finalen og dermed sikrede Danmark OL-billet nummer to. – Det var en underlig oplevelse. Først var jeg virkelig træt af min egen indsats. Det var jeg altså. Jeg havde slet ikke levet op til mine egne forventninger, og OL var meget langt væk. Men så kort tid efter kunne jeg alligevel glæde mig over at være kvalificeret, fortæller den 23-årige danske kører, der ikke bare repræsenterer Danmark men også Danish Indoor Fredericia, når han besøger alverdens baner. Hos Danish Indoor Fredericia er begejstringen for Henrik Baltzersens OL-kvalifikation da også til at få øje på. – Det er fantastisk. Det er det, vi har håbet på og stilet efter, lige siden vi indgik et samarbejde med Henrik for tre år siden, og nu er det lykkes. Et stort tillykke til både Henrik og Amanda, siger arrangementschef Johnny Lassen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at skrive til: claus@danishindoor.dk

19


MOTOCROSS

vM MX3 / EMX2:

DEN DANSKE DRøM

Nikolaj Larsen jagter en international top-karriere. Og årets EMX2-serie er et vigtigt skridt, som skal være med til at indfri den unge danskers drømme. Foto: Rasmus Hansen

Er der en ny "Brian kjær" på vej. Motocross-publikummet drømmer om det. Det samme gør de talentfulde danske kørere.

TEkST: MArTIN WIGh kNUDSEN. FoTo: rASMUS hANSEN

Det er blandt de danske kørere der deltager i VM MX3 og EM MX2, at vi forventer der skal findes den næste "Brian Kjær” eller nye internationale top-kører om man vil. En kører der kan opfylde sin egen og alle øvrige danske cross-entusiasters drøm om at

få en dansk VM topkører. Og som tingene er lige nu, ser det ganske fornuftigt ud for de danske kørere. Nikolaj Larsen eM-feltets hurtige dansker Kaduuz Racings Nikolaj Larsen er lige nu den kører, der er umiddelbart tættest på at kunne

opfylde den danske drøm. Og selvom der stadigvæk er lang vej endnu, så er det helt fantastisk, og nærmest uhørt, at vi har en dansk kører på en meget stabil 4. plads i den absolut hårdeste EM-klasse (EM MX2). EM MX2 klassen er traditionelt en rugekasse for kørere til den hurtige VM MX2 klasse, og ofte har top-kørerne fra EM kunne træde

Nikolaj Larsen (#75) forfulgt af Rasmus K. Jørgensen (#128). Nikolaj er det pt. bedste bud på en dansk top-kører. Men Rasmus K. Jørgensen beviste sidste år, at når alt spiller - så er også han en seriøs kandidat. Foto: Rasmus Hansen

20

direkte ind i VM MX2 som konkurrencedygtige deltagere. Men vejen til topplaceringer blandt verdens bedste er lang, og uanset hvem man er, så skal der kæmpes ekstra hårdt for tingene, når man støder ind i de mange forhindringer der dukker op - under forfølgelsen af en drøm. Nikolaj Larsen havde sine problemer at kæmpe med sidste år, men selvom tingene langt fra gik som han havde kunnet ønske sig, så føler Nikolaj selv, at han har lært meget af sin tid i Belgien. Og at sidste års modgang har været med til at udvikle ham som crosskører. ”Man lærer hele tiden noget nyt, og jeg synes bl.a., at jeg er bedre til, at undlade at ligge for meget pres på mig selv, og så have det lidt sjovere når jeg kører,” forklarer Nikolaj og forsætter - ”Jeg har også fundet ud af, at det, i hvert fald i den nærmeste fremtid, er bedst for mig at være hjemme i Danmark, hvor jeg har gode folk omkring mig. Herhjemme har jeg både mulighed for at se lidt mere til familie og venner, samtidigt med - at jeg kan træne og lave det jeg gerne vil.” Ifølge Nikolajs mekaniker Ronnie Stormly, der kalder Nikolaj - ”Iceman”, så er det ikke en overdrivelse, når Nikolaj siger - at han er blevet bedre til at håndtere pres. Han har været fuldstændig iskold, uanset hvilke problemer der er opstået under EM-afdelingerne.


MOTOCROSS

K69, K70 og K74 er alle velegnede til blødt og hårdt underlag. Alle cross dækkene er designet som selvrengørende.

CROSS UDSTØDNINGER

Se alle modeller til Honda, Kawasaki og KTM i Crossnøglen®. MODEL

ÅR

VARENR. TYPE

PRIS

SUZUKI

K69 for

K70 for

K69 bag

K70 bag

K73 for

K73 bag

04

3917

ALUMINIUM

6232,-

04-05

3804

TITANIUM RACING

6178,-

RM-Z 250

05

3805

TITANIUM (LOW BOY) 6178,-

RM-Z 250K6

06

3790

TITANIUM RACING

6178,-

RM-Z 250K7/8

07-08

3600

TITANIUM RACING

6178,-

RM-Z 450

05

3976

TITANIUM

6178,-

RM-Z 450K5

05

3975

TITANIUM RACING

6178,-

RM-Z 450K6

06

3975

TITANIUM RACING

6178,-

RM-Z 450K7

07

3764

TITANIUM RACING

6178,-

RM-Z 450K8

08

YAMAHA

K74 bag

MOTARD

RM-Z 250 RM-Z 250K4/5

YZ 250 F

01

5172

ALUMINIUM

6615,-

YZ 250 F

04-05

3808

LOW BOY TIT. RAC.

6178,-

YZ 250 F

06

3785

TITANIUM RACING

6178,-

YZ 250 F

07

3785

TITANIUM RACING

6178,6625,-

YZ 400/426

01

5173

ALUMINIUM

YZ 450 F

06

3771

TITANIUM RACING

6178,-

YZ 450 F

07

3771

TITANIUM RACING

6178,-

YZ 450 F

08

3660

TITANIUM RACING

6178,-

Find alle cross og ATV stumper i Crossnøglen®! Få et gratis eksemplar af Crossnøglen® hos din lokale forhandler, som du finder på

WWW.MAXMC.DK

%//%,(#/$ &%,+%/*0 +-1-/ 2,)-, " /%,&'/0 +-1-/ 0.-/1

CC4DFBGF5<??8FF8D C4D FBGF5<??8FF8D 9D43 >D' -1)$% 58::8 74:8"

D4A78DE -.' % -/' 4G:GEF # 5DGE:+D754A8A 6?4GE;B?@H8= *2) 8@ @BFB6DBEE @J- -))2 4>F<H<F8F8D # 5B78D B: G7EF<??8D8 # @<A< F<HB?< E;BIE # CD(H &:F8 5(DA86DBEE8D F;BD 6?4EE<6 D468 III'@BFB6DBEEH@'7> # <A9B F?93 /* *1 .- .-

Foto: Massimo Zanzani

# # # #

(),+&.*

1+ +-0-'.-// +2$ #""% VM FEST LØRDAG 23. AUGUST KL. 18:00 – LIVE MUSIK FRA KL. 21:00

6;4CC8D K F;8 EABF?8DE # E;BI74AE8D8 # 5(998D B: C(?E8D 8D 9D4 :D<??8A # 8AFD,3 >D' 0)$% L<A>?G78D8F < C4DFBGF5<??8FM C FBGF5<??8FM C4D

21


MOTOCROSS Selvom Nikolaj har det godt herhjemme nu, så er han helt på det rene med, at der sagtens kan blive tale om at flytte udlandet igen. Og han fortæller, at han vil være klar til det - når den tid kommer. MX-pakken hos Nikolaj Larsen bliver hele tiden mere og mere komplet. Det kan allerede ses på Nikolaj`s præstationer i år. Hvis han forsætter i den retning, så får han selv og de danske Cross-entusiaster hvad de længtes efter – og måske hurtigere end vi tror. Flere danske kørere forfølger drømmen Foruden Nikolaj Larsen, er de fleste også klar over at Rasmus Jørgensen har potentialet til at køre med på EM topniveau. Men mens Nikolaj har været inde i en rivende udvikling, så har Rasmus i år kæmpet for at genfinde farten efter en skade, og han er dermed på vej ud af en periode - hvor tingene ikke altid har gået efter planen. Man siger normalt, at resultatlisten ikke lyver. Men det gør den alligevel lidt for Kasper Jensen og Nicolai M. Hansen, der begge deltager i VM MX3 klas-

Nicolai M. Hansen og Kasper Jensen, to danskere, som der helt sikkert bliver fokus på ved VM i Randers. Foto: Rasmus Hansen

sen. De har været uheldige med skader og andre komplikationer, men alligevel ligger Nicolai M. i skrivende stund på en flot VM 9.plads, og undertegnede tør næsten æde et Motorblad på, at vi også har Kasper Jensen i TOP-10 inden VM feltet kommer

til VM Motocross i Randers den 23.-24. august 2008. På trods af Kaspers løbende flotte resultater og Nicolai M’s samlede TOP-10 placering, så har de også begge to mærket på egen krop, at det er meget svært at bide skeer med de

hurtigste kørere i VM. Men en eventuel topplacering i Randers, er noget af det der meget vel kan være med til at sætte skub i tingene, så de bedste danske kørere for alvor kan indlede jagten på et bemærkelsesværdigt top-resultat.

En af de danske kørere som er med fremme (selvom resultatlisten lyver lidt da han har været skadet, red.). Kasper Jensen her fotograferet ved DM i Svebølle. Foto: Rasmus Hansen

VM MOTOCROSS MX3 2008 (+EMX2) DATO

GRAND PRIX

BANE

6. juli

Holland

Markelo

+EMX2 +

13. juli

Slovenien

Orehova Vas

+

20. juli

Slovakiet

Sverepec

+

3. august

Chile

Cerros de Chena

-

17. august

Finland

Heinola

+

24. august

Danmark

Randers

+

7. september

Schweiz

Roggenburg

-

14. september

Tyskland

Jauer

+

VM/EM i Randers: Vigtig for dansk motocross n Christian Primby fra Randers Motor Sport er i år tilknyttet VM/ EM i Randers som Eventmanager. Christian er fuldt overbevist om vigtigheden af et dansk topevent i Motocross.

oplever, at danskerne er med helt fremme, så vil det automatisk være med til at højne interessen for motocross i Danmark", siger Primby og fortsætter

n ”Ddobbelt-arrangementet med VM MX3 og EM MX2 er nærmest som skabt til danske forhold. Den danske afdeling, som første gang blev kørt sidste år, er en meget vigtig brik for dansk motocross. Sporten er ikke særligt kendt på nationalt plan, men vi har nogle kørere der kan gøre det rigtigt godt i de to klasser - VM MX3 og EMX2. Så når nu de 10.000 tilskuere ved VM i Randers,

n "Vores event betyder kort fortalt, at nye kørere kommer til og unge håbefulde talenter får mod på at prøve kræfter i udlandet. En dansk afdeling på kalenderen gør, at kørerne er ekstra motiverede til at yde optimalt, til glæde for de mange tilskuere og dansk motocross”.

22


Godt med lidt hjælp for at komme op på stålhesten igen…

23


MOTOCROSS Sidst der var top-event Sidevogn på Slotsbjergby ved Slagelse, var ved EM for hold i september måned 2007. Her var det et lettisk national-mandskab, som kunne triumfere. Farverne er jo næsten danske så vi lader billedet stå. Foto: Allansfoto.dk

TOP-EVENT SIDEVOGN ForTSæTTElSE FØlGEr

Da der sidste år blev kørt EM-hold for sidevogn, så var det bare starten på det, som skal være en ny epoke. I år følger fortsættelsen: vM Sidevogn kombineret med EM Quad, den 2.-3. august, på Slotsbjergby. TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN. FoTo: AllANSPhoTo.Dk

Slagelse er snart kendt for andet end kvindehåndbold. Sidevognssporten, er med en forlænget arm i den midtsjællandske klub, MSM, og "ildsjælsformand" Jesper Rasmussen, toptunede til at tage fat på det store netværks-arbejde, som opbygning af et tilbagevendende top-event er. "Det bliver bedre i år, og samtidig meget nemmere," siger han i telefonen - for efterfølgende at nuancere billedet i næste sætning: "På den anden side, så ved vi godt, at det er nemmere at falde ned fra pinden, end at kravle op på den ...." Lidt forsigtig skal man jo være i sine udtalelser. Men VM Sidevogns organisation er, uanset hvordan man vender og drejer det, bedre klædt på i år? "Ja, vi har fundet vores pladser, ved hvad vi er gode til, og ikke gode til. Der blev lavet et kanonarrangement ved MX Sidecar des Nations 2007 (EM-hold) - når vi selv skal sige det. Det var bare til "UG+". Og det har både vi, og alle vores samarbejdspartnere, som baggrundsviden. Det gør, at mange af de "eksternt" involve-

24

rede partnere, tager meget mere ejerskab i arrangementet i år. De tror på det. Og det er fedt," siger Jesper og tænker her bl.a. på samarbejdet med Kommunen og Sports Event Danmark, som har været uovertruffent. Desuden er rigtig mange af sponsorerne gengangere fra sidst år. Noget gik åbenbart godt. I år vil bane-setup blive toptrimmet, som aldrig set før. Slagelsebanen blev i midten af juni FIMgodkendt (31. maj), med ganske få bemærkninger. Også en indirekte følge af sidste års arbejde, da klubben har UEM-godkendelsen-2007 liggende - og formelt kun skal supplere med få ting. Det giver mulighed for at koncentrere sig om andre forbedringer. Dobbeltevent VM og EM Iforhold til sidste år, så bliver det dog et noget andet arrangement. VM-sidevogn og EM-Quad, er udover at være en dobbelt-event, også "individuelle" turneringer hvor der sidste år blev kørt med udvalgte hold. Tilskuerne kommer i år til at se flere internationale deltagere, da nogle af de store nationer sidste år, jo ikke kunne stille med alle deres gode hold. I år er det an-

derledes. Der tilmeldes individuelt til serierne, og Jesper håber, at der bliver 40 VM-sidevognspar tilmeldt, lidt færre i EM-Quad. Og det vil betyde tidskval og kvalheats. I VM-serien er det ikke uventet de forsvarende mestre Daniel Willemsen (hol) / Reto Grutter (ch) som ligger i spids efter de første 5 afdelinger (af 12). Men når VM kommer til Slagelse og den 8.afdeling i VM-serien køres, så er et varmt lille staldtip, at det rent svenske par: Henrik Soderqvist og Tobias Sylwan, som ligger på en perifer placering i VM-regnskabet, stå øverst på afdelingspodiet. Årsag: Førstnævnte er dansk gift og medlem af Midtsjællands Sports Motorklub og samtidig en regelmæssig gæst på banen. Hvem de danske sidevognshold og quad-deltagere bliver vides ikke endnu. Danmark må stille til start med 10 pladser i hver af serierne. Udtagelserne foretages af SD Motocross, som her kommer på lidt af en opgave. Men en sjov opgave. "Høps" - kommer det pludselig fra Jesper: "Fik jeg sagt, at en af de ting som også har gjort det sjovt i år, er samarbejdet med Christian Primby fra VM Motocross

VM/EM-fribilleter til dommere og klubformænd Aktive MX-dommere og klubformænd kan via DMU`s kontor rekvirere en fribillet (ståplads) pr. dommer/klubformand til VM MX3/EMX2 i Randers den 23.-24. august 2008, samt VM Sidevogn/EM Quad i Slagelse 2.-3. august. Bestilling af ovennævnte sker ved mail til DMUs kontor: dmu@dmusport.dk. husk i emailen at angive: n Navn n Adresse n Klub n Hvilket event din bestilling gælder Deadline for bestilling: mandag den 21. juli. Vær opmærksom på, at DMU-frikortet IKKE er gældende ved de to arrangementer.

Randers. Den reklame-video vi er ved at producere, bliver lavet i et samarbejde mellem VM Motocross Randers og VM Sidevogn i Slagelse. Vi kan virkeligt trække på hinandens erfaringer, når vi skal sikre så flotte arrangementer som muligt. Det er en fed oplevelse." SITES

www.vmslagelse.com www.quadsport.dk www.sidecarcross.com


MOTOCROSS

SOMMERTILBUD ERTILBUD

SHIFT FACTION

Findes i flere farver. Normalpris 1.598,-

SHIFT ASSAULT Findes i flere farver. Normalpris 998,-

ONE KOMBAT HELMET

Findes i flere farver. Normalpris 1.599,-

-50% 799,-

Nu kun

ACTION STYR Normalpris 159,-

-50% 799,-

Nu kun

-50n% 79,-

Nu ku

-50% 499,-

Nu kun

Erhvervsparken 7 · 9500 Hobro · Telefon +45 98 58 53 00

www.LCCROSS.dk

NYE ÅBNINGSTIDER: MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG OG FREDAG KL. 09.00.-17.00 · TORSDAG KL. 09.00-20.00

25


MOTOCROSS

HÅRDE JUNIOR-NYSERE I AAlBorG Der køres stærkt ved EM i 65cc og 85cc. Det måtte de danske deltagere sande den 8. juni i Aalborg. TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN. FoTo: MoGENS voIGT

Unge danske og udlændinge i 65cc og 85cc aflagde i starten af juni visit ved EM i Aalborg. I alt 35 deltagere var mødt frem i 65-klassen, 43 i 85-klassen. Og lad det være sagt med det det samme. De udenlandske kørere uddelte klaps til de danske talenter, som havnede i den tunge ende. Det er tydeligt, at i flere af de store europæiske nationer, der satser man på de små klasser. Der var fx markant repræsentation fra Italien, Frankrig og Holland, i modsætning til andre EM-klasser hvor hovedvægten ligger østpå. Konkurrencen er med andre ord - meget hård. Og topkørerne i 85cc vil tidsmæssigt være i stand til at klare sig ganske fortrinligt ved DM-A arrangementer. Brian kjær ikke overrasket Den danske landstræner Brian Kjær Jørgensen var også forbi Aalborg, og var ikke overrasket over det høje niveau. "I 85 klassen er der specielt to kørere Jeffrey Herlings og Donny Bastemejer. Jeg har set dem begge køre i Holland, hvor de kørte hurtigere end nogle

Det var de udenlandske kørere, som kunne triumfere i Aalborg, her Davy Pootjes som med en 2. og 8. plads i Aalborg hentede point nok til EM-titlen 2008. Bedste danskere blev Jacob Kjær i 65cc med 12p./ 9.pl. i 2.heat, samt Jeppe Sten i 85cc med 4p./ 17.pl. i 2 heat.

af vores A-kørere. I Aalborg var de bedste 85cc danskere ca. 10,5 sekund langsommere end Jeffrey Herlings på omgangen. Det får mig blot til at konkludere, at det er vigtigt for de danske kørere, at de kommer ud og oplever konkurrencen. Det kan godt være, at kørerne føler sig stærke herhjemme, men når de kommer ud, så er de altså 10 sekunder langsommere end de bedste udlændinge." I 85cc var det ovennævnte Jeffrey Herlings, som kørte to overlegne heatsejre hjem, mens Pauls Jonass fra Letland vandt samlet på dagen i 65cc. I sidstnævnte klasse hentede hollandske Davy Pootjes for øvrigt afgørende point, og blev kåret som Europamester. Om vinderen i 65cc klassen bemærker Brian Kjær: "Davy Pootjes som blev europamester i 65cc i Aalborg, har sin egen "top-professionelle" mekaniker og kører rundt i teambus. Og jeg ved, at for de unge klasser er det sådan, at når vi i Danmark holder pause, så træner udlændingene videre på fuld tryk. Man skal huske, at en ting er alt grejet og pengene. Men det er dog stadig sådan i motocross, at meget af det som skal ske, det skal ske på trænings-

En af de danskere som, i en ung alder, har været ude og mærke den internationale konkurrence, er Nikolaj Larsen (billedet). Nikolaj ligger i dag i EMX2 top-5. Ifølge landstræner Brian Kjær øges konkurrencen, og man skal ud og opleve det på egen krop.

26

fronten inden sæsonen. Og det gælder også i de små klasser." Udover den danske landstræner Brian Kjær Jørgensen, så havde den belgiske jurypræsident Peter Goris også fornemmelse for det høje niveau. Han udtalte efterfølgende, at det er

hans klare opfattelse, at der nu satses ret langt ned i klasserne. I VM-boblerklassen EMX2 giver talentfulde kørere mange penge for at komme på team. Og den udvikling "smitter af" helt ned i de sats, der laves i EM-65 og selvfølgelig specielt EM-85cc.

Kom og få justeret din Leatt-Brace så den passer perfekt til dig. Du finder os også til VM i Randers

Officiel distributør af Leatt-Brace i Danmark

www.motopro.dk Nærmeste forhandler anvises på: 63 18 00 65


MOTOCROSS

Bestil din nye KTM 09 model allerede nu for sikker levering: KTM SX 50 – kr. 23.900,- • KTM SX 65 – kr. 31.900,-

Nye 08 modeller på lager: • Honda CRF 150 RB8 høj kr. 39.995,• Honda CRF 150 R8 lav kr. 38.995,• KTM SX 144 kr. 53.000,• KTM SX-F 250 kr. 62.700,-

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

ÖHLINS OFF ROAD NEWS

Udvidelse af åbningstider fra d. 1. juli:

Bridgestone dæk til super priser: Priseksempler: 90/100 -19 – 90/110 -19 – 80/100 -21 – 90/100 -16 – 90/100 -14 – 80/100 -12 – 250 -10 –

Kort gas til Honda på lager – komplet sæt kr. 850,-

490,518,430,403,360,310,220,-

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 17.00 Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 18.00 Lørdag lukket

TTX MX CARTRIDGE KIT

STYRDÆMPER 2.0

Leveres til Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki og Yamaha

Se mere på www.fimotorcykler.dk

NR-SERVICE APS • GEFIONSVEJ 13 • 3400 HILLERØD • TLF. 41 65 66 41

Pedersborg Torv 13, 4180 Sorø . Tlf. 5783 3348

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

27


MOTOCROSS

For de der ikke kan finde vej til trialsportens højborg. Foto: JJJ/AMK

ILDEVARSLENDE TrIAl

Dagens vinder, AMK, på GasGas iklædes Hondajakke af "hjælpsomme" konkurrenter. Foto: JJJ/AMK

Altså, vejrmæssigt. Men vejrumbro holdt, og indfriede forventningerne TEkST: ThoMAS ErTMANN. FoTo: JJJ/AMk

Ildevarslende Regnvejrsskyer havde samlet sig over det ellers så solbeskinnede Vejumbro, hvor Århus Motorklub igen i år afholdte Vejumholt Trial. Alligevel blev det til 2 spændende dage med Trial. Weekenden var delt over i to, således at der blev afholdt Classic Trial om lør-

dagen, mens at de nye cykler kørte om søndagen. Lørdagen bød kørere på fine Classic Trial spor med flere sværhedsgrader, som flere af kørerne måtte sande. Specielt A spor gav kamp mellem de deltagende, og det var først i sidste omgang at vinderen skule findes – med meget tæt resultat, hvor Hans Jørn Beck trak længste strå foran Kjeld Jensen.

Gregers Pedersen, AMK, mester i en snæver vending på første sektion. Foto: JJJ/AMK

Søndagen begyndte med hagl og tætte byger, men det stoppede ikke et stort fremmødt antal Trial kørere for at starte motorerne kl. 9 til indledende opvarmning. Efter kørermødet en time senere, var det som om at vejrguderne havde set med formidlende øjne på Trial, og mens solens stråler slog igennem begav 35 kørere sig ud i de 14 udlagte sektioner. Gregers Pedersen, AMK, på GasGas, er første mand fejlfrit over en forhindring, der voldte elitekørerne store problemer. Foto: JJJ/AMK

Sporene var nok lagt lidt i den svære ende, hvad specielt A og Elite kørende kunne mærke – noget der generelt blev taget godt imod. Vinderne af Classic A 1. Hans Jørgen Beck

12 pts.

2.

Kjeld Jensen

14 pts.

3.

Michael Andersen

37 pts.

Vinderne af Classic B 1. Jens Kristiansen

13 pts.

2.

Carsten Jensen

26 pts.

3.

John Tinesen

30 pts.

Vinderne af Elite 1. Gregers Pedersen

42 pts.

2.

Thomas Pedersen

43 pts.

3.

Hans Jørgen Beck

147 pts.

Vinderne af A klasse 1. Morten Andersen

87 pts.

2.

98 pts.

Mark Nielsen

Vinderne af B klasse 1. Mikkel Kristiansen

6 pts.

2.

Fredrik Pedersen

14 pts.

3.

Stefan Larsen

15 pts.

Vinderne af C klasse

I forbindelse med BMWs overtagelse af Husqvarna satses der massivt på fremtiden. Det sker blandt andet via et effektivt og engageret forhandlernet. I Danmark ønskes forhandlernettet udvidet. Forhandlere med interesse i at sælge et af de stærkeste off-road, motard og motocross mærker på markedet kan henvende sig til den danske Husqvarna importør på: info@husqvarnamc.dk eller telefon 3179 5353

28

1. Hans Andersen

9 pts.

2.

Michael Steffen

12 pts.

3.

Kristian Jørgensen

13 pts.

Vejrumholt, den 15. juni

Specialisten Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk www.mx-shop.dk

Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk


MOTOCROSS

HHH%=;A#DFDC8AD<BA%6B@

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE - REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE

BRUGTE MX: Kawasaki KX 450F Årg. 2007, Kun kørt 15t ...........Kr. 42.000,KTM 250 SX-F Årg. 2007 ................................Kr. 39.900,-

%/.002(013/

Se billeder af de brugte på: www.jncross.dk

%/.002(013/

$*0+311*,0*

Vi har endnu et stk. Kawasaki KX 250 F årgang 2008 på lager

Stort lager af stærkt nedsat Scott, No Fear og Sinisalo beklædning

&-"'*0+311*/* ) #,'2*'*0+311*/* 0/1#246<A:

.?F85$>DG8= (&&" )'&& 2<A:DE87 3?9% *,+'-((- .4I *,+,&&()

J.N. CROSS Tlf. 75 19 53 55 · Mobil 40 79 48 19 · Fax 75 19 53 52

Avtrupvej 9, Fåborg · 6818 Årre · Vi bor 1,5 km fra hovedvejen mellem Grindsted og Esbjerg Vi holder LUKKET ONSDAG - øvrige dage kl. 9.00-17.00 - Lørdag efter aftale

www.jhn-racing.

Alle former for reparationer udføres på vort værksted

Westside racing service Har nu fået DRC X-monitor, en utrolig fiks Lap-timer bygget ind i en styrpude (fås som 28mm og 22mm) X-MONITOR SP1 den styres selv af køreren, og bruges til at tage tid på hele omgange, eller sektioner. Der skal ikke lægges kabler eller andet materiale ud på banen, det hele styres på Crossmaskinen. Priser: fra 636 kr. Utrolig nem installation det tager ikke mere end 5 minutter.

Vi har også et super tilbud på en KXF 450 fra 2008 (helt ny) til kun 49.900,-!

Besøg os i butikken eller ude på banen. Husk, vi har altid et stort reservedelslager liggende til KTM og sliddele til alle større mærker.

Westside Racing Service

Møllevej 14 • 4460 Snertinge • Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk

SCS Racing gør igen noget ved prisen på de nye MX’er . Husk, at ved ren handel medfølger et sæt Xtreme hjul kvit og frit. Alle priser er INKL. 25% MOMS. + lev. Kr. 1000,-

Honda CRF 450R8 ..........................................................55.995,CRF 250R8 ..........................................................54.995,KawasaKi KX 450 F ´08 .......................................................53.995,KX 250 F ´08 .......................................................51.995,suzuKi RM-Z 450 K8 ......................................................52.995,RM-Z 250 K8 ...................................................... 49.995,YamaHa YZ 450 F ´08 ....................................................... 56.995,YZ 250 F ’08 ....................................................... 54.995,Tilbuddet på nye maskiner gælder hele 2008.

SCS Racing · Hejlmannsvej 7 · 5700 Svendborg · Telefon: 20 91 27 67 E-mail: info@scsracing.dk • www. scsracing.dk

29


MOTOCROSS

DM-A: hAlvvEJS I SæSoNEN Årets DM-A turnering udmærker sig ved at være en åben affære i de to hovedklasser MX1 og MX2. TEkST: kENNETh M. MIkkElSEN. FoTo: NIElS BoMMEr

Ikke mindst i topklassen MX1, hvor det er således, at en kvartet bestående af Kasper Jensen, Nicolai M. Hansen, Bo Vang Jensen og Allan Scheel Hansen konstant udfordrer hinanden. For tre af kørerne - Kasper, Nicolai, og Allan - løber der ved siden af DM-A regnskabet et internationalt regnskab, som sikkert har stor betydning for hvordan de hver især vil betragte sæsonen, når sneen engang falder. De tre er involveret i henholdsvis VM MX3, for de to førstnævntes vedkommende, og EM Open for sidstnævnte. Anderledes er det for Bo Vang Jensen, som har sit primære fokus i DM-A, og som sidste år var en af udfordrerne til den tidligere danske stjernekører og nuværende landstræner Brian Kjær Jørgensen, der blev DM-mester 2008. Men Bo er ikke kommet på en let opgave i år i sit forsøg på at hente MX1guldet tilbage til Holstebro. Det kompliceres yderligere af, at den svenske enmandshær, og ligeledes VM MX3-kører, Lindhe, stadig er med i spil som eventuel danmarksmester. I talentklassen MX2 er det primært Rasmus Krogh Jørgensen, Kasper L. Lynggård og Nikolaj Larsen som står for top-dysterne. Sidstnævnte var så uheldig, at motoren strejkede ved 1.heat i Holstebro, 3 omgange før mål (den 1. juni, red.). Men ses der bort fra dette, så har første halvdel af sæsonen været givtig for EMX2 køreren. Dysten er dog kun begyndt. Og de fleste husker sidste års tætte DM-opgør mellem Larsen og Jørgensen. En dyst som indtil videre ikke har haft samme puls. De fleste forventer dog, at JørAllan ”Bager” fra Team Hermannsen Kawasaki er en ung gut på vej. Allan er dog noget svingende i sin kørsel, men en heatsejr ved 2.heat ved DM-A på Troldkjærbanen i Holstebro, har helt sikkert give Allan blod på tanden. Han er klar til at køre med hvor det sker.

30

gensen vil komme tilbage i efteråret, når trykket fra nogle tidlige forårsskader, forhåbentlig, er væk. Når dette er nævnt, så skal det bestemt ikke glemmes at, i MX2 kører også den unge morsø-kører, Kasper Lynggård, som er spået en stor fremtid i dansk MX. Kasper har ved flere lejligheder drillet de to top kombattanter. DM-A turneringen omfatter i år 6 afdelinger, og er således lidt at et bonus-år for de tilskuere som trofast følger serien. Efter sommerferien, nogle vil mene - i sommerferien, starter DM-A serien op igen. Solbjergbanen får lejlighed til at leve op til sit navn, og med en ung hjemmebanemand, Kasper Lynggård, forhåbentlig sætte yderligere spot på MX-sportens fremtid.

Det store morsø-talent Kasper Lynggård, skal snart bevise sin kunnen på hjemmebanen.

kaLeNdeR . dM-a DM-A afdelinger er begyndt at trække flere og flere tilskuere ud til motocross. Der er liv og glade dage mellem heatene. Og de mange nye motocross-team med flotte udstillinger og opsætninger i ryttergården gør sporten mere prof.

Dato

Bane

Klub

27. juli

Solbjerg

MMCK

31. august

Svendborg MCS

05. oktober Hedeland

HM

STILLING dM-a (TOP 5) Pr. 22. Juni 2008 Pl.

Navn

Point

MX 1 1. Kasper Jensen

130

2. Bo Vang

129

3. Nicolai M. Hansen

120

4. Allan S. Hansen

115

5. Morten Justesen

92

MX 2 1. Rasmus Jørgensen

129

2. Nikolaj Larsen

125

3. Kasper Lynggård

122

4. Kim Sørensen

89

5. Christian Jull

87

MX 3 Kasper Jensen fra Sønderborg er skiftet fra Yamaha til Honda. Han kører for sit eget Team MX Chilli, og mon det er Chili han har fået puttet i tanken. Kasper er i gang med en af sine bedste DM-A sæsoner i længere tid.

1. Jesper K. Jørgensen

135

2. Claus M. Nielsen

122

3. Steffen Jansson

113

4. Kenneth Hvam

110

5. Thomas Kongshø

100


RUNdT OM

B 80-PIGEr Julie Dalgaard, på 2.pladsen, følger godt efter Line i B 80 klassen.

Flot kørende drenge flokkedes ved B 80’ernes startbom på Svendborgbanen lørdag, den 14. juni 2008, da Svendborg Motorcykel Club havde kaldt til afvikling af micro-DM’s 3. afdeling. Men det er to piger, der bestemmer farten i B 80-klassen. Line Andersen (# 84) fra Vestsjællands Microcross Klub (VM Høng) lagde sig suverænt kørende i spidsen for B 80’erne allerede i 1. heat og bestemte herefter far-

MOTOCROSS

BESTEMMER FARTEN VED MICRO-DM ten på den sydfynske bane. Med max. points (25) i begge heats på dagen har hun samlet i alt 129 points sammen og dominerer dermed B 80-klassen. Julie Dalgaard (# 240) fra Næstved (NMK) følger flot efter med samlet 116 points (18/20 på dagen). Mike Paaske fra KMCK (# 370) var bedst kørende dreng på dagen med samlet 114 points i sparestrømpen (22/18 på dagen). I B 50-klassen satsede FMS’s

En suverænt kørende B 80’er: Line Andersen fra Høng, her knipset ved SM i Køge for et par måneder siden. Indtil nu har ingen kunnet gøre hende førerpositionen stridig – heller ikke i DM.

Marcus Rene Petersen (# 5) for alvor på en førerpostion og kørte sig overlegent til en 1. plads på dagen. Top points i begge heats på dagen blev det til og dermed 136 samlede points. En normalt vel- og stabilt kørende Victor Guldhammer (# 302) fra NMK nøjedes med en 3. plads på dagen. Værste rival var jyske Alexander Vilhelm Villadsen fra HaMK (#189), der helt bestemt ikke ville tage til takke med mindre end en

Top 3 Micro dM

DANskEr I PITTEN

3. afd. Svendborg

Dannebrog er stadig hejst i VM MX1/MX2. I år var det dog ikke for Brian Kjær Jørgensen, som har stoppet sin aktive motocross karriere. Fast dansker i action, er at finde i pitten. Bo Rasmussen, tidligere KTM, er ansat i Belgien hos Geboers Racing Promotion hvor han skal holde styr på Suzukis nye MX2 fabrikscykel - som køres af franskmanden Xavier Boog. Sidstnævnte får på billedet fra Holland en besked hvor der står ”speed OK” med på vej af Bo. Foto: Niels Bommer.

B 80: 1. Line Andersen, VM Høng; 2. Julie Dalgaard, NMK; 3. Mike Paaske, KMCK;

points points på dagen total

B 50: 1. Marcus Rene Petersen, FMS; 2. Victor Guldhammer, NMK; 3. Alexander V. Villadsen, HaMK;

50

129

38

116

40

114

50

136

40

127

44

119

2. plads. 44 points scorede han i Svendborg og er dermed efter en lidt skidt start i 1. afdeling overraskende alligevel oppe på 119 i alt – nr. 3 i konkurrencen. Alex kører stærkt! / HGB "Gammelsmølf" MOTO CROSS MASKINDER DE NYE 08 MODELLER ER KLAR TIL LEVERING ring og få et godt tilbud Byt til nyt vi mangler brugte

Rabat ved ren handel eller toppris for din brugte

Den nye rm 450 er nu lagervarer

NYE PÅ LAGER Suzuki rm 85 08 tilbud ..........................26.995,Suzuki rm 85 høj 08 ................................28.995,Yamah yz 85 høj 08 ..................................30.995Suzuki rm 125 08 .....................................39.995Suzuki rm 125 07 .....................................37.500Suzuki rm 250 08 .....................................44.995Suzuki rmz 250 08 ...................................53.995Suzuki rmz 450 08 ...................................56.995BRUGTE Yamaha yz 85 høj 06 kun kørt 07 som ny..23.500Yamaha yz 85 lav 06 kørt 8 mdr................17.500Suzuki rm 85 høj 06 kun kørt 07..............19.500Suzuki rm 125 m hgs tunsæt + vp............20.500Suzuki rm 125 05 motor pep. ..................20.800Suzuki rm 125 06 motor total renv. .........23.500Suzuki rm 250 06 .....................................28.800Suzuki rm 250 06 løbsklar kun kørt 06 ...29.800Suzuki rmz 460 05 løbsklar motor rep .29.800Morini young rider race vandkølet 10.5 hk 12.995Se også - www.bj-mc.dk

er skaden sket – vi reparerer alt til cross på alle mærker. Vi har reservedele til alle mærker Suzuki reservedele fra 79 til 2008 nyt - brugt Speciale - crom cylinder ophoning til overstørelse stempel

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

BRUGTE CROSSERE: Gas Gas 125 06....................kr. 22.000,KXF 450 07 pris fra (3 stk) ....kr. 36.000,KX 125 04 pris ......................kr. 21.000,KX 85 lav fra .........................kr. 10.000,KX 85 høj fra .........................kr. 12.000,KX 65 årg 06 .........................kr. 16.800,KXF 250 05 ..........................kr. 25.000,KX 250 07 .............................kr. 30.000,Honda 250 98 .......................kr. 14.000,YZF 250 04 ...........................kr. 18.500,YZ 85 06 lav..........................kr. 15.000,YZ 85 05 høj .........................kr. 15.000,Brugte Polini ring

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

NYE CROSSERE: KXF 450 07 (nedsat til) 52.000,- kr.

STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com 31


crosser på spring

FIlIP HENRIKSEN lEGAARD Født: 2. september 2002 Stjernetegn: virgo (Jomfruen) Kælenavn: Phil Søn af: Annette legaard og Martin henriksen Klub: vestsjællands Microcrossklub (vM høng) Kværn: kTM Nummerplade: # 1 Pokaler/medaljer: 3 pokaler Livret: lasagne Favoritkører: Fætter lucas

TEKST & FOTO: HENNING G. BECKER ”GAMMELSMøLFEN”

32

JEG kAN AlTSÅ GoDT GrINE AD DE STorE:

DE SIDDER FAST, ForDI DE IkkE BrUGEr kæDESPrAY

- Når jeg står henne ved startbommen, så tænker jeg altid: ”Bare jeg får en go’ start! Bare jeg får en go’ start! Bare jeg får en go’ start!”. Det er vigtigt med en go’ start – hvis man ikke dummer sig undervejs, er man næsten sikker på at vinde. Det siger Lucas i hvert fald, fortæller 5-årige Filip Henriksen Legaard, som begyndte at køre microcross på Møllegårdsbanen ved Høng for et år siden. Og Lucas må jo vide det, for Lucas er Filips gode ven og fætter og tillige Filips store cross-idol. Selv om Lucas også kun har kørt cross i et års tid, så har Filip i bogstaveligste forstand noget at ”se op til”, for Lucas er med sine 10 år et godt stykke højere end Filip. Men der er også andet, som giver Lucas stjernestatus i Filips univers: Venskabsbevis, der tæller - Hver gang jeg besøger Lucas dér, hvor han bor i Slaglille så rydder han op i sine gamle legekasser og så får jeg en masse legetøj, biler og sådan noget, med hjem. Det synes jeg er dejligt, sådan at få gamle biler. Den slags venskabsbevis tæller enormt, når man kun er fem år. Men ellers kan Filip godt finde på at more sig over de større crossdrenge:

– Der er altså nogle, der bare kører forkert. Ih, hvor kan jeg grine ad dem, når de vil give baghjul, og så kan de ikke bremse. De har nogle rigtigt dårlige baghjulsbremser. De gi’r fuld gas, men kan ikke bremse i svinget. De kan ikke bremse så meget som én meter; så kører de sidelæns og så snurrer de rundt og rundt og vælter i mudder. De ligner tissemyrer, når de kravler rundt i mudder. Jeg griner bare. De har nogen rigtige l…bremser. Og så sidder de fast i mudderet! Det er, fordi de ikke bruger kædespray…! Hehe! – Dengang jeg ikke kunne cykle, kørte jeg rundt på en lille quad, men så lærte jeg at holde balancen og så fik jeg en lille 50 cc PW. Men den voksede jeg hurtigt fra. Den var lidt kedelig, fordi den ikke kunne køre så stærkt. Sidste år fik jeg så en KTM 50’er, som jeg er ved at være rigtig go’ på, synes jeg selv. Men det er en rap maskine og den skal man lige være blevet dus med. har lært af en ublid landing Man skal lære af erfaring. Filip fortæller: – Jeg er blevet god til at overhale på langsiden og dér er også det største flyvehop. Allerførste gang gik det galt, da jeg skulle flyvehoppe. Højt oppe i luften begyndte crosseren at skride ud til siden og så fløj jeg sidelæns. Jeg havde alt for meget fart på. Det blev til en dårlig landing. Orv, mand! Jeg røg for langt og landede i nogle dæk. Det var så slut på den træningsdag! Filips far, træner og mekaniker, kan tilføje: – Ja, kæden faldt af og tændingsdækslet flækkede. Det viser jo, at det har været en voldsom

landing. Heldigvis kom Filip ikke noget alvorligt til. Forskrækkelsen var nok det værste – den har hjulpet ham til at vurdere situationen og tage bestik af terræn og maskinens ydeevne inden han hopper. Så han har lært af den ublide oplevelse. – Måske skal vi en tur på træningsskole i Sverige i sommerferien, fortæller Filip. - Men ellers går denne sæson med træning i Høng. Jeg er med i klubmesterskabet og Kids’ Cup i år. Første afdeling kørte jeg rigtig godt, men jeg var ved en fejltagelse tilmeldt en forkert klasse. Jeg kørte som begynder, men skulle have været med i C 50. Pyt. Jeg får nok en pokal alligevel. Jeg skal træne hårdt i år, fordi jeg næste år vil være Sjællandsmester og Danmarksmester! Rend og hop i børnehaven Filip holder sig i form til motocross ved alskens fysiske udfoldelser: Det er dejligt at tage ud i svømmehallen, i hvert fald om vinteren. Og ellers er det rend og hop og fodbold henne i børnehaven. Men efter sommerferien skal jeg i nulte klasse oppe i den rigtige skole. Og så skal man sidde stille. Det får han nok svært ved – at sidde stille. Han har ganske enkelt for meget krudt i rumpetten til ikke at være i bevægelse. – Men tror Du ikke, man kan lære at sidde stille? spørger femåringen. Se, det er jo et godt spørgsmål, og det – som så meget andet – vil tiden vise. Vi øn sker Filip en god crosskarriere med masser af vellykkede flyvehop og nyttig brug af kædespray. Hehehe! # 1 Filip Henriksen Lergaard: - Godt fra start! Det er det vigtigste. Så kan Du næsten ikke undgå at vinde et heat. Her ses Filip (forrest i billedet) demonstrere, hvad han mener.

CROSSER PÅ SPRING Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


MOTOCROSS

Nummerplader og stickerkits

Alt til CROSSER, EU-SCOOTER og MOTORCYKEL Stort reservedelslager til alle mærker!

Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet N

SE T. CLAU

Faste priser på nummerplader:

Inkl. navn, nummer, 4 hubstickers og evt. logo.

Micro.......................................................... 420 kr Mini/Maxi........................................... fra 600 kr

www.sproing.dk Tlf 38105039

WORKS SHOWA KIT

CRF 150/07 HØJ CRF 150/07 LAV

POLINI 65 CC

Se vores hjemmeside: www.jo-service.dk

Hovedgaden 4 · 4470 Svebølle Tlf. 5929 3969 · Fax 5929 3970 · Mobil 4016 6710 E-mail: salg@jo-service

Importør af:

Service på banen Pakker sendes

v/ Jesper Nielsen Liljevej 28 · Sterup · 9740 Jerslev Tlf. 98 83 14 07 · Fax 98 83 18 66 E-mail: info@jnmotor.dk · www.jnmotor.dk J. N. MOTOR

ykker Vil du putte sm har vi 0 på din CRF 15 lager. en masse på

KABURATOR KIT TIL CRF 150, 250, 450

PRO CARBON TIL ALLE CROSSER

SE NYE OG BRUGTE MC PÅ: www.jnmotor.dk

Nye og brugte moto cross

KUN Kr. 898,-

KORT GAS PÅ LAGER IGEN DOMA - LEO VINCE - STM RØD GEAR SKIFT - RØDE KØLER-SLANGER RØDE GREB

KOM OG SE VORES NYE FORRETNING

YZ450F/07 kun kr. 54.998,CRF450/07 kun kr. 54.500,-

Åbningstider: Mand. onsd. torsd. fred. kl. 9.00-17.00 Tirsdag lukket Middagslukket: 12.00-12.30

05 06 06 07 07 06 06 04 07 07

KAWASAKI KTM YAMAHA YAMAHA HONDA KTM HONDA KTM YAMAHA YAMAHA

KX 85 H................ 16.800,SX 85 H ................ 18.800,YZ 85 H ................ 18.800,YZ 85 H ................ 21.500,CRF 150 H............ 27.500,SX 125 ................ 24.800,CRF250R.............. 33.800,XC 450 ................ 24.500,YZ 250 ................ 29.800,YZ450F ................ 39.800,-

Landevejs MC tages i bytte! Se også www.kajs-mc.com

DEMENTI Undertegnede Keld Simonsen, V.S. Cross Motorcykler, skal herved officielt beklage, at jeg med urigtige påstande om bl.a. overtrædelse af straffe- og momslovgivningen - samt andre urigtige oplysninger - har miskrediteret virksomheden SCS Racing, Svendborg, såvel som indehaverne Bjørn Thomas Schmidt og Morten Løkke personligt. Disse beskyldninger har bl.a. været fremsat på internetforumet "Crossnyt.dk", hvor jeg har oprettet profilnavnene "Torben, "Suzuki nr. 1", "danni", "kasper", "stefan", "nicolai" m.fl. med det formål at chikanere SCS Racing. Jeg har endvidere fremkommet med en række usande oplysninger under profilnavnene "Morten Løkke" og "scsracing" med det formål at få indlæggene til at fremtræde som om de kom fra SCS Racing. Jeg skal dybt beklage de følger, mine handlinger måtte have haft for SCS Racing såvel som Bjørn Thomas Schmidt og Morten Løkke personligt.

ANNONCE

33


dMU

ForkorTEDE TILLæGsrEGLEr

1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider (instruktion/træning/teknisk kontrol/start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

MoToCross

1. Han Herred Motorklub 2. 05-07-08 3. 35 års jubilæumsløb weekend

stævne på Starkærbanen. Se MB Juni eller DMUsport online.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9a.

10.

ÅCK 19. Juli Bornholmercross Alle micro, mini og maxi 3 heat a´8 min +1 omg for mini og micro og 3 heat a´12 min for maxi Mødetid: 0800 Teknisk kontrol: 08,45 Instruktion: 08.30. Træning: 08.45 Start: 10.00 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Alle betaler kun 150 kr. selvom det er på dagen. OBS også deltagere i træningslejren skal betale. Frist: meld jer til senest fredag eftermiddag i kiosken. Betaling: Kontant i kiosken yderligere oplysninger kan fåes hos Jesper Møller, 21284673, mail: jesper.moller@tdcadsl.dk

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a.

9b.

10.

4.

5.

6.

7.

8. 9a. 9b. 10.

34

5. 2 heat pr. klasse, 15 min +

Morsø Moto Cross Klub 27.07.08 DM A MX 1, MX 2 og MX 3 MX 1 + MX 2, 25 m. + 2 omg. MX 3, 20 min + 2 omg. Mødetid: 07.30 d. 27.07.08 Teknisk kontrol: Hele dagen Instruktion: 08.45. Træning: 09. 00 Start: 12.30 Præmier til 1 -2 -3 i alle klasser 20 dage 150 kr, 7 dage 250 kr, på dagen 400 kr. Frist: 07.07.08. Betaling: Online tilmelding på www. dmusport.dk MMCK v/Peter Vestergaard, Neessundvej 247, 7970 Redsted Ingen kørsel på grus og flisevej, strøm i ryttergård 50 kr.

7. 8.

1. VMCK 2. 27/7-2008. Mosegårdsbanen 3. Sommer cup pokal løb. micro.

mini og junior Se MB Juni eller DMUsport online.

1. Herning Motocross 2. 26 - 7 - 2008 Uhre v/Karup 3. Nordisk Oldstar cup /Herning

Veterangames oldboys:60+, 50+, 40+, 30+ og klasser med gamle cykler vi opdeler først i klasser på stævnedagen. Vi plejer at få et fornuftig opdeling. Pokalløb for 65cc+85cc. oldboys 2 heat a 20 min + 1 omg. Classic 2 heat a 15 min + 1 omg. 85 cc open + 65cc 2 heat a 15 min + 1 omg . Mødetid: 07,30 Teknisk kontrol: stikprøvevis Instruktion: 08,15. Træning: 08,30 Start: 10,15 Nordisk oldstar præmier: til de 6 første. Herning veteran games medaljer til de 3 første. 65cc + 85cc 3 pokaler. 300 kr. Efteranm.: plus kr.: 200.00 Frist: 10. juli 2007. Betaling: DMU Herning Motocross, Præstegårdvej 12a, 7451 Sunds De kører der kun vil deltage om lørdagen skal kun betale 150 kr. Der vil være mulighed for strøm til campingvognen incl bad til en pris af 50 kr. pr døgn for alle i campingvognen.

Se programmet for Nordisk oldstar cup /herning veterangames på www.hemscross.dk eller www.herningveterangames.dk.

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

9a.

9b. 10.

MCS 17.08.08, Svendborg-banen DM Mini / OB - 4. afdeling B65, B85Lav, B85Open, C65, C85Lav, C85Open, OB33, OB46 OB33C C mini, B65 og OB 15 min. + 1 omg. - B 85 20 min. + 1 omg. Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: løbende hele dagen Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: 11.00 Præmiering pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr: kr. 150,00. Efteranm. + kr.: 100,00 - anm. på dagen kr.+ 250 Frist: 1. frist 28.07.08, 2. frist 10.08.08. Betaling: DMU on-line Bygmestervej 1, 5854 Gislev Der må ikke parkeres på grusvejen.

1. Hedeland

Moto-cross Klub

2. 17.08.08 Hedelandsbanen 3. C-Pokalløb 4. c-80 lav, c-80 høj, c 80-open,

c-125 2t, c-144, c-250-500, c-oldboys 33+

6.

9a. 9b. 10.

1 omg Mødetid: 8:00 Teknisk kontrol: stikvis hele dagen, Instruktion: 8:45. Træning: 9:00-ca. 11:00 Start: ca. 11:15 iflg. reglement Gebyr: efter reglement. Efteranm. + kr.: 400,00 Frist: 20 dg. før løb. Betaling: online. Camilla Høgsbro, Ørby Gade 10, 3200 Helsinge ingen pitbike, kun skridtkørsel i ryttergård, ingen vask i ryttergård, el-50 kr., tobakrygning forbudt i ventezone og rep. område

1. Svebølle motocross klub 2. 30.08.2008 svebøllebanen 3. DM MINI & OLDBOY'S 5

4.

5.

6.

7. 8.

9a.

9b. 10.

afdeling samt pokalløb C-MINI & C-OLDBOY'S B-65,B-85 LAV, B85-OPEN, OB 33+, OB 46+ C-MINI, COLD-BOY's (max 40 deltagere i c-klasser) 2 heat pr. klasse, B65, ob klasser og c-mini 15 min +1 øvrige 20 min +1 Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: stikprøvevis Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: ca kl 11.00 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr. 150,- 7 dage før og frem 250 kr. Efteranm. + kr.: 250 Frist: frist 1 10.08.2008 frist 2 23.08.2008. Betaling: bank:regnr:3208 konto1056344. Hanne kragh andersen, Amtsvejen 4, 4450 jyderup Strøm i ryttergård 50 kr, miljøbakker skal andvendes, ingen opstart/kørsel i ryttergård .

1. VMCK 2. 30/8-2008 Mosegårdsbanen 3. DM sidevogne. DMUcup 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b.

sidevogne og ITP Quad Sidevogne gr. A-B og Quad kl 4-5-6 2 heat. Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: ca.12.00 Iflg.reglement Iflg.reglement. Efteranm. + kr.: 480,00 Frist: 10-08-2008. Betaling: DMUonline Bruno Olsen 55388696

10. Kørsel i ryttergård i gåtempo.

Solocykler trækkes. Spildbakker/tæpper skal anvendes iflg.reglement. Ingen vask i ryttergård.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a.

9b. 10.

MCS 31.08.08, Svendborg-banen DM A - 4. afdeling MX1, MX2, MX3 MX1 og 2 25 min + 2 omg. MX3 20 min + 2 omg Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: Skriftlig. Træning: 09.00 Start: 12.30 Præmiering pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr: kr. 150,00. Efteranm. + kr.: 2. frist + kr. 100,00 - anm. på dagen + kr. 250,00 Frist: 1. frist 11.08.08 - 2. frist 24.08.08. Betaling: DMU on-line Bygmestervej 1, 5854 Gislev Der må ikke parkeres på grusvejen - strøm kr. 50,00

1. HdMK-Hadsund Motorklub 2. 07. 09. 08 og Skovmarkbanen 3. JM/FM Maxi, 4 afd + Pokalløb

C Maxi.

4. B 125, B 144 2 takt, B

250/500 + C 125, C 144 2 takt, C250/500. 5. JM/FM = 2 x heat af 20 min. + 1 omg. Pokalløb = 2 x heat af 15 min. + 1 omg. 6. Mødetid: 7-30 Teknisk kontrol:

7. 8.

9a. 9b. 10.

Stikprøvevis Instruktion: 8-45. Træning: 9-00 Start: 10-45 Præmiering med pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. Anm. gebyr kr. 150,00. Efteranm. + kr.: 100,00 på dagen 250,00 Frist: 1 = 18.08 2 = 31.08. Betaling: DMU Online HdMK Aalborgvej 64, 9560 Hadsund Alt færden på BMX banen er ikke tilladt. C-klasserne = Max. 40 deltagere pr. klasse.

VMCK 7/9-2008 Mosegårdsbanen SM Maxi-Pokalløb C maxi MX 1+2+3. B125 to.takt. B144. B250/500. C125totaktC144-C250/500 5. 2 heat. 6. Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: ca.11.00 7. Iflg.reglement 1. 2. 3. 4.


dMU Iflg.reglement. Efteranm. + kr.: 400 9a. Frist: 19/8-2008. Betaling: DMUonline 9b. Bruno Olsen: 55388696 10. Ingen Kørsel i ryttergård. Spildbakker/tæpper skal anvendes iflg.reglement. Ingen vask i ryttergård.

9a. Frist: frist 1 1.09.2008 frist

Holstebro Moto Cross Club 20-9 på Troldkjærbanen DM Micro 5 afd. 50cc Begynder - C50 - B 50 C 80 - B 80 5. 2 head a, 10 minutter + 1 omg. 6. Mødetid: 8,00 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 08.45. Træning: /tidskval 09.00 Start: 11,00 7. Præmiering ifølge reglemang 8. Gebyr. kr.150. Efteranm.: plus kr.: senest 7 dage før stævnet kr. 250 og på dagen kr 400 9a. Frist: 31august. Betaling: Online tilmelding dmusport.dk 9b. Erling Mølgaard Ellehammersvej 43 7500 holstebro Tlf. 97410043 10. Bane adresse. Hesselåvej 41 C, 7500 Skave Holstebro. Ingen kørsel i ryttegården. Strøm kr. 50

1. 2.

8.

1. 2. 3. 4.

Holstebro Moto Cross Club DM Micro 5 afd. Team KP Cup Micro 50 Begynder, C50, C 80, B50, B 80 5. 2 heat, 10 min. + 1 omg. 6. Mødetid: 8,00 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen. Instruktion: 8.45. Træning: / tidskval 9,00 Start: 11,00 7. Præmiering: iflg. reglement 8. Gebyr: 20 dage 150, 7 dage 250 på dagen 400. 9a. Frist: 1/9. Betaling: DMU Online 9b. Ellehammersvej 43, 7500 Holstebro 10. Baneadresse Hesselåvej 41 C. 7500 Holstebro Ingen kørsel i ryttegården, Strøm kr. 50

1. 2. 3. 4.

. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

Svebølle motorcross klub 30.08.2008 svebøllebanen DM B SAMT DM DAMER + pokal-løb C-maxi B-125 2takt, B144, B-250/500, PIGE dame klasse, C-MAXI (max 40 deltagere i c-klasse først til mølleprincippet ) 2 heat pr. klasse, Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: stikprøvevis Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: ca kl 12.00 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr. 150,- 7 dage før og frem 250 kr. Efteranm. + kr.: 250

2 14.09.2008. Betaling: bank:regnr:3208 konto1056344. 9b. Hanne Kragh Andersen, Amtsvejen 4, 4450 Jyderup 10. strøm i ryttergård 50 kr, miljøbakker skal anvendes, ingen opstart/kørsel i ryttergård.

Vesterbæk Motocross Club 27.09.08 Vesterbæk, Tøndervej 45, 6330 Padborg 3. Stævne art. DM Quad 4.afd. 4. Deltagende klasser: Kl.5, kl 6, kl 4, kl 3 automat, kl 3 gear, kl 2, kl 1. 5. Antal omgange/heat pr. klasse: 2 heat 6. Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Løbende, instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: ca.kl.11.30 7. Præmiering: ifølge reglement 8. Gebyr: Frist 1. 20 dage før 180 kr. Frist 2. 7 dage før 250 kr. Efteranm. + kr.: 250 kr. 9a. Frist: 07.09.08. Betaling: Online via DMU. 9b. Tina Rossen, Frueløkke 274B, 6200 Åbenrå 10.

Holstebro Moto Cross Club 28/9 på Troldkjærbanen LC Cup 65,C+B 85 Lav, C+B 85 Open, C 125 2takt, C144, C250/500,B125 2takt, B144, B250/500, Super Class, Old Boys C33+, B33+ 5. Ale C Klasse + Mini B + OB køre 15 min + 1 omg. B 125 2takt, B144, B250/500, Super Class køre 20 min + 1omg 6. Mødetid: 7,30 Teknisk kontrol: Stikprøver hele dagen Instruktion: 08.45. Træning: /tidskval 09.00 Start: 10,30 7. Præmiering: ifølge reglement. 8. Gebyr. kr.150. Efteranm.: plus kr.: ind til 7 dage før 250,- på dagen 400,9a. Frist: 7/9. Betaling: Online tilmelding dmusport.dk, 9b. Erling Mølgaard, Ellehammersvej 43, 7500 Holstebro tlf. 97410043 10. Banens adresse. Hesselåvej 41 C. Skave, 7500 Holstebro. Strøm kr. 50 1. 2. 3. 4.

sPEEDWAY 1. 2. 3. 4. 5.

Holstebro Speedway Klub 5-6 Juli 2008 Sommerstævne - Træningsstævne Micro 50cc og 80cc 20 Heat af 4 omgange

Mødetid: gr B 50cc 08.30, gr. A 50cc 10.00, gr. B 80cc 12.00, gr A 80cc 14.30 Teknisk kontrol: gr B 50cc 8.30, gr A 50cc 10.00, gr B 80cc 12.00, gr A 80cc 14.30 Instruktion: br B 50cc 09.15, gr A 50cc 10.45, gr B 80cc 12.45, gr A 80cc 15.15.Træning: Ingen Start: gr B 50cc 09.30, gr A 50cc 11.00, gr B 80cc 13.00, gr A 80cc 15.30 7. Præmiering: 50cc pokaler og blomster til 1,2 og 3 i hver gr. de øvrige får medaljer. 80cc pokaler og blomster til 1,2 og 3 i hver gr. 8. Gebyr: 200,00 kr. 9a. Frist: 21/6-2008. Betaling: Betaling ved TK 9b. Bent Andersen, Salshøjvej 2, 7830 Vinderup Mail: teammarcus@sol.dk 10. De 8 højeste scorende fra gr. a og b går i gr. a om søndagen, de 8 laveste scorende fra gr. a og b går i gr. b om søndagen. Egne veste, spildbakker og hjelmfarve medbringes. Der kan camperes ved banen, 50 kr. pr dag. Husk tilmelding til spisning.

6.

1. 2. 3.

Sports Motorklubben Gandrup 20-07-08 Langbaneløb, Nordisk Mesterskab, Haribos Guldbamseløb. Jübek Se MB juni eller DMUsport online

1. 2. 3.

Hesk 25/7-2008 Veterangames Se MB juni eller DMUsport online

1. 2. 3.

Brovst Speedway Club 26-27 juli 2008 50cc træningsstævne Se MB juni eller DMUsport online

1. 2. 3.

Hesk 26/7-2008 Veterangames Se MB juni eller DMUsport online

1. 2. 3. 4. 5.

Holstebro Speedway Klub 26-07-2008 DM U 19/U 21 Semifinale 500cc 20 Heat af 4 omgange

6.

Mødetid: 11.00 Teknisk kontrol: 12.00 Instruktion: 12.45. Træning: Ingen Start: 13.30

7.

Præmiering: Blomster og gaver til 1,2 og 3 erindringsgaver til alle andre kører. 9b. Karin Christensen, Vangedevej 22, Fredericia

10. Præsentation af kørerne kl.

13.15. Der må for hver kører godkendes 2 dæksider, kører medbringer selv køreveste, spildbakker og hjelmfarve. Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 1. 2. 3.

Brovst Speedway Club 2. august 2008 DM-semifinale Se MB juni eller DMUsport online

FMK 10. august 2008 på Vejlby DM 50cc finale. 50cc skema ifølge reglement Mødetid: 9:30 Teknisk kontrol: 9:30 Instruktion: 10:30. Træning: Mandage Start: 17-19 7. DMU Medaljer til nr. 1, 2 og 3 8. kr. 150,00 forudsat tilkendegivelse på anmeldelsesblanket til pokal. Hvis ingen pokal ønskes intet gebyr. 9a. Frist: deltagerne findes 2. august 2008 efter kvalifikationen i brovst.. Betaling: 9b. Anmeldelse underskrives og afleveres efter kvalifikationen 2. aug. 2008 i brovst. 10. Husk spildbakker, nummervest, nakkekrave og hjelmfarver udover godkendt sikkerhedsudstyr. 15.06.2008

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hesk 17-8-2008 JM kval 2 grp 80cc 20 heat Mødetid: 10 og 13 Teknisk kontrol: 10 og 13 Instruktion: 10.45 og 13.45. Træning: 14-8-2008 Start: 18-20 7. Præmiering pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. 200 kr. 9a. Frist: 2-8-2008. Betaling: ved Tk på dagen 9b. Kjeld Mikkelsen, Søbjergvej 25, 7430 Ikast 10. kjeld@mikkelsen.mail.dk. HUSK underskrift Se MB maj eller DMU online kalender 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Outrup Speedway Club 22. august 2008 på Outrup Speedway Center 80cc træningsstævne. 80cc 2 grupper 20 heat af 4 omgange i hver gruppe Mødetid: gr. B/C kl. 18.00. Gr. A kl. 20.00 Teknisk kontrol: Gr. B/C kl. 18.00. Gr. A kl. 20.00 Instruktion: Gr. B/C kl. 18.30. Gr. A kl. 20.30 tidspunkt. Træning: 12. august 2008 kl. 18.00- 20.00 Start: Gr. B/C kl. 19.00. Gr. A kl. 21.00

35


dMU 7. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver 8. 9a. 9b.

10.

gruppe 175 kr. Frist: 27. juli 2008. Betaling: Ved teknisk kontrol Rikke Tanggaard Hansen, Armvangvej 1, 6800 Varde. Mail: teamfranch1@yahoo.dk Husk spildbakker, nummerveste, hjelmfarver og nakkekraver. Mulighed for camping, også classic klasse i søndagens løb

1. Sportsmotorklubben Odin 2. 23. august 2008 Korsløkke

7. Præmiering DMU plaketter, 8. 9a. 9b.

10.

1. 2. 3. 4.

banen.

3. Fyns mesterskab for 50cc. 4. 2 indledende + 2 finaler 5. 20 heat á 4 omgange, heat-

6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

skema S4.02 med finaler dog de indledende heatskema S4.21 Mødetid: Gruppe B kl. 08.00, gruppe A kl. 10.00 Teknisk kontrol: Gruppe B kl. 08.00, gruppe A kl. 10.00, B-finale kl. 13.00, A-finale kl. 15.00 Instruktion: Gruppe B kl. 08.45, gruppe A kl. 10.45, B-finale kl. 13.45, A-finale kl. 15.45. Træning: Tirsdag d. 21. august 2008 Start: Kl. 17.00 - 19.00 Pokaler til alle efter finaler Gebyr 175,00. Frist: 9. august 2008. Betaling: Ved TK Johnny Kristiansen Rugmarksvej 8 5800 Nyborg. Egne veste, hjelmfarver og spildbakker medbringes. Dækregler ifølge reglementet. Husk underskrift på anmeldelsen. Mulighed for camping, der køres kun classic om lørdagen

Hesk 23-8-2008 Uhre JM kval og finaler Micro 20 heat Mødetid: 8.00-10.00 Teknisk kontrol: 8.00-10.00 Instruktion: 15 min før start. Træning: 20-8-2008 Start: 18-20 Pokaler til alle. 250 kr. Frist: 9-8-2008. Betaling: ved Tk på dagen Kjeld Mikkelsen, Søbjergvej 25, 7430 Ikast kjeld@mikkelsen.mail.dk. HUSK underskrift.

1. Vissengjerg Bred Motor

Klub 2. 24. august Bredbanen 3. DM 80 cc Finale

5. 4 omg . 20 heat + Finaleheat 6. Mødetid: 12,00 Teknisk kon-

trol: 12,00 til 14,00 Instruktion: 13,00. Træning: 20 August Start: 18 til 20.

36

5.

6. 7. 8. 9.

10.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

pokaler og kranse til 1-2 og 3 Ingen anmeldelsesgebyr. Frist: 22 juni umiddelbart efter at semifinalerne er kørt. Skriv anmeldelses adresse: Karin Christensen, Vangevej 22, 7000 Frederecia Kun de af DMU seedede og kvallificerede kører kan deltage, 16 + 2. Fredericia Motor Klub 28.09.2008 50 cc TOP 16 efter ranglisten. 20 heat, 4 omg., efterfulgt af 2 semi & 1 finaleheat, sidstnævnte over 6 omg. Møde gr. A kl. 10,00. Tk. 10-11. Instruk. 10,30. Start kl. 11,00 Pokaler til alle. Startgebyr kr. 200,00 betales ved TK Frist 11.09.2008 Anmeldelse sendes til: Karina Lyager, Vejlbyvej 55, Vejlby, 7000 Fredericia. Kontakttlf. 27 29 31 46 Medbring egne nummerveste, hjelmfarver, spilbakker. HUSK halskrave. Dæk i følge reglement. Træning mandag før fra kl. 17-19. Fredericia Motor Klub 28.09.2008 80 cc TOP 16 20 heat, 4 omg. samt 2 semifinaler & 1 finale over 6 omg. Mødetid kl. 13,00, TK 13-14, instruk. kl. 13,45, start kl. 14,00. Pokaler til 1,2 & 3 samt i superheatfinalen også til 1,2 & 3. Gebyr kr. 250,00 betales til TK. Frist: 10.09.2008. Anmeldelse sendes til: Karina Lyager, Vejlbyvej 55, 7000 Fredericia. Kontakt: Tlf. 27 29 31 46. Medbring egne køreveste, hjelmfarver & spildbakker. Husk halskrave. Dæk i følge reglement. Velmødt i FMK.

6. Mødetid: 01:08 kl 7 Teknisk

7. 8. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

roAD rACING

1. Aarhus Motor Klub 2. 20 Juli 2008, Kart Racing

Vojens, Tingvejen 27, 6500 Vojens 3. Stævne art. 6 afd DM 2008 Se MB juni eller DMU sport online 1. Road Racing Fyn 2. 1.-2. august 2008, Rudsko-

gen Motorsenter, Norge 3. DM store cykler 4. Rookie II, SS600, FFA, SB

6.

7. 8.

9a. 9b.

kontrol: 01:08 kl 7 Instruktion: 01.08 kl 7:30. Træning: 8:00 Start: 2.8 kl 14:00 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 1800 kr. Efteranm.: plus kr.: 400,- / 600,Frist: 1/7 (+400,-) 23/7 og frem + 600,-. Betaling: www.rrfyn.dk eller www. dmusport.dk Mulighed for pakke-køb til billigere pris indtil 10/7 kun via rrfyn.dk.

RRKV 16-8-2008 DM 7 /cup/pokalløb Alle 50/85/125 og Scooter, Pocketbike 1 løb af 20 omg. pr. klasse (PB junior køre 15 omg.) Mødetid: 7.15 Teknisk kontrol: 7.45 Instruktion: 8.30. Træning: 9.00 Start: 14.00 der tages forbeholdt for ændringer. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Gebyr: junior kr. 200, Øvrige klasser kr. 300. Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 200 kr. Frist: 08-8-2008. Betaling: DMU online DMU online Der kan camperes i ryttergården efter kl 18.00 Evt, kontakt Johnny 55967604 / 29268604 eller Eva 60958214. Bemærk 1: Ingen Kørsel i ryttergården. Miljøregler skal overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500kr. Bemærk 2: Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. RRKV 17-8-2008 DM 8 /cup/pokalløb Alle 50/85/125 og Scooter Pocketbike 1 løb af 20 omg. pr. klasse (PB junior køre 15 omg.) Mødetid: 7.15 Teknisk kontrol: 7.45 Instruktion: 8.30. Træning: 9.00 Start: 14.00 der tages forbeholdt for ændringer Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Gebyr: junior kr. 200, Øvrige klasser kr. 300. Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 200. Frist: 08-8-2008. Betaling: DMU online DMU online eller RRKV1967@ hotmail.com

God sommer! Fotograf: Jens Thillemann 10. Der kan camperes i rytter-

gården efter kl 18.00 Evt, kontakt Johnny 55967604 / 29268604 eller Eva 60958214. Bemærk 1: Ingen kørsel i ryttergården. Miljøregler skal overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500kr. Bemærk 2: Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300 kr.

1. Road Racing Fyn 2. 23-24. august 2008, Padborg

Park

3. DM4 store cykler 4. Rookie II, SS600, FFA, SB 6. Mødetid: 23.08 kl 7 Teknisk

7. 8. 9a. 9b. 10.

kontrol: 23.08 kl 7 Instruktion: 23.08 kl 8:30. Træning: 9:00 Start: 24.8 kl 11:35 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 1400 kr. Efteranm.: plus kr.: 400,- / 600,Frist: 23/7 (+400,-) 15/8 og frem + 600,-. Betaling: www.rrfyn.dk eller www. dmusport.dk Mulighed for pakke-køb til billigere pris indtil 10/7 kun via rrfyn.dk.

1. Road Racing Fyn 2. 29. august 2008, Sturup

Raceway

3. Træning til DM5 store cykler 4. Rookie II, SS600 FFA, SB,

Classic, Gadeklasse

6. Mødetid: 29.08 kl 7 Teknisk

7. 8. 9a. 9b.

kontrol: 29.08 kl 7 Instruktion: 29.08 kl 8:30. Træning: 9:00 Ingen præmiering, kun træning 700 kr. (1.000 kr. hvis du ikke deltager i DM'et). Frist: 21/8. Betaling: www.rrfyn.dk eller www. dmusport.dk


dMU 10. Mulighed for pakke-køb til

billigere pris indtil 10/7 kun via rrfyn.dk. Begrænset strøm. Gebyr inkluderer ikke strøm, købes af/på banen. For træningsdagen alene uden deltagelse i DM-løbet, er prisen højere.

Road Racing Fyn 30.-31. august 2008, Sturup Raceway 3. DM5 store cykler 4. Rookie II, SS600, FFA, SB, Classic/Rookie I, Gadeklasse 6. Mødetid: 30.08 kl 7 Teknisk kontrol: 30.08 kl 7 Instruktion: 30.08 kl 8:30. Træning: 9:00 Start: 31.8 kl 12. 7. Pokaler til de 3 bedste, undtaget gadeklasse 8. 2000 kr. Efteranm.: plus kr.: 400 kr. / 600 kr. 9a. Frist: 29/7 (+400 kr.) 21/8 og frem + 600 kr. 9b. www.rrfyn.dk eller www. dmusport.dk 10. Mulighed for pakke-køb til billigere pris indtil 10/7 kun via rrfyn.dk. Begrænset strøm. Gebyr inkluderer ikke strøm, købes af/på banen 1. 2.

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

Aarhus Motor Klub Lørdag d. 13 september, Skærbæk Gokart Center, Astrupvej 40, 6780 Skærbæk AMK Bitubo Canonball 2. afdeling. 1. 9 Hk 2. 15 Hk, 125ccm 4 takts 3. Motard 110 ccm 4 takts 4. Scooter SS + 11Hk 5. Pocket Bike 6. Pocket Bike Junior Pr. klasse 1 træningspas, 2 tidtagningspas, løb 55 min. pr. team . Pocket Bike Junior løb 40 min. pr. team. Mødetid: kl. 0700 Teknisk kontrol: kl. 0700 Instruktion: kl. 0830. Træning: kl. 0900 Start: kl. 1330 Præmiering til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse i hver afd. Ved deltagelse i alle 3 løb i hver klasse udmønter AMK til samlet 1. plads 1500 kr. pr team, 2. plads 1000 kr., 3. plads 500 kr. www.zootscoot.dk udmønter til samlet 1. plads gavekort 800 kr., 2. plads gavekort 500 kr., 3. plads gavekort 300 kr. Anm. gebyr; ved tilmelding til de 2 sidste afd. 1600 kr. pr. team (2 delt. pr. team ). Enkelt løb 1000 kr. pr. team. Ved tilmeld. til de sidste 2 afd. Pocket Bike Junior 800 kr. pr. team Enkelt løb 500 kr. pr.team. Efteranm.: plus kr.: 100.

9a. Frist: Fredag d.29/8 - 2008.

Betaling: www.dmusport.dk eller på dagen.Ved betaling på nettet skal kvittering medbringes. • 9b. Anmeldelses adresse: AMK sekretariat, Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup tlf. 86912418. E –mail: jmeriksenmail.tele.dk 10. Kørere skal medbringe egen AMB transponder. For de kørere, der ikke er i besiddelse af egen transponder, vil der være mulighed på dagen at leje transponder for 300 kr. Der vil være mulighed for campering fra fredag aften efter kl. 1800. Al færdsel i pit skal foregå i gåtempo. Overhold venligst miljø og sikkerhedsregler. Oprydning efter sig selv på camping området er en selvfølge. Efterladt affald straffes med bøde 400 kr. Alkoholtest kan forekomme.

Aarhus Motor Klub Søndag 14 september, Skærbæk Gokart Center, Astrupvej 40, 6780 Skærbæk 3. AMK Bitubo Canonball 3. afdeling. 4. 1. 9 Hk 2. 15 Hk, 125ccm 4 takts 3. Motard 110 ccm 4 takts 4. Scooter SS + 11Hk 5. Pocket Bike 6. Pocket Bike Junior 5. Pr. klasse 1 træningspas, 2 tidtagningspas, løb 55 min. pr. team . Pocket Bike Junior løb 40 min. pr. team. 6. Mødetid: kl. 0700 Teknisk kontrol: kl. 0700 Instruktion: kl. 0830. Træning: kl. 0900 Start: kl. 1330 7. Præmiering til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse i hver afd. Ved deltagelse i alle 3 løb i hver klasse udmønter AMK til samlet 1. plads 1500 kr. pr team, 2. plads 1000 kr., 3. plads 500 kr. www.zootscoot.dk udmønter til samlet 1. plads gavekort 800 kr., 2. plads gavekort 500 kr., 3. plads gavekort 300 kr. 8. Anm. gebyr; ved tilmelding til den sidste afd. 1000 kr. pr. team(2 delt. pr. team ). Ved tilmeld. til den sidste afd. Pocket Bike Junior 500 kr. pr. team. Efteranm.: plus kr.: 100 kr. 9a. Frist: Fredag d.29/8 - 2008. Betaling: www.dmusport.dk eller på dagen.Ved betaling på nettet skal kvittering medbringes. 9b. Anmeldelses adresse: AMK sekretariat, Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup tlf. 86912418. E –mail: jmeriksenmail.tele.dk 1. 2.

10. Kørere skal medbringe egen

AMB transponder. For de kørere, der ikke er i besiddelse af egen transponder, vil der være mulighed på dagen at leje transponder for 300 kr. Der vil være mulighed for campering fra fredag aften efter kl. 1800. Al færdsel i pit skal foregå i gåtempo. Overhold venligst miljø og sikkerhedsregler. Oprydning efter sig selv på camping området er en selvfølge. Efterladt affald straffes med bøde 400 kr. Alkoholtest kan forekomme.

RRKV 20-9-2008 DM 9 /cup/pokalløb Alle 50/85/125 og Scooter Pocketbike 5. 1 løb af 12 omg. pr. klasse (PB junior kørere på lille bane) 6. Mødetid: 7.15 Teknisk kontrol: 7.45 Instruktion: 8.30. Træning: 9.00 Start: 14.00 der tages forbeholdt for ændringer. 7. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. Gebyr: junior kr. 200,- Øvrige klasser kr. 300,-. Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 200 9a. Frist: 12-9-2008. Betaling: DMU online 9b. DMU online eller RRKV1967@ hotmail.com 10. Der kan camperes i ryttergården efter kl 18.00 Evt, kontakt Johnny 55967604 / 29268604 eller Eva 60958214. Bemærk 1: Ingen kørsel i ryttergården. Miljøregler skal overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500kr. Bemærk 2: Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. 1. 2. 3. 4.

RRKV 21-9-2008 DM 10 /cup/pokalløb Alle 50/85/125 og Scooter Pocketbike 5. 1 løb af 12 omg. pr. klasse (PB junior på lille bane) 6. Mødetid: 7.15 Teknisk kontrol: 7.45 Instruktion: 8.30. Træning: 9.00 Start: 14.00 der tages forbeholdt for ændringer. 7. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. Gebyr: junior kr. 200,- Øvrige klasser kr. 300,-. Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 200. 9a. Frist: 12-9-2008. Betaling: DMU online 9b. DMU online eller RRKV1967@ hotmail.com 1. 2. 3. 4.

10. Der kan camperes i ryttergår-

den efter kl 18.00 Evt, kontakt Johnny 55967604 / 29268604 eller Eva 60958214. Bemærk 1: Ingen kørsel i ryttergården. Miljøregler skal overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500kr. Bemærk 2: Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kørere som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr.

BMX

Sorø BMX Klub 8-9. august 2008, Fægangen, 4180 Sorø 3. Nordisk Mesterskab/ Nordisk Cup 4. Junior Men/ women; Elite men / Women; Junior cruiser men / women; Elite Cruiser men/ women; Expert og Piger 5. 3 indledende heat, kvart, semi og finaler . For grupper med 5-8 deltagere køres der 4. heat og ved pointlighed er det 4. heat gældende. 6. Mødetid: 08.august 2008 kl 14:00; 09. august 2008 kl 09:00 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: fredag kl 15;00 Lørdag kl. 09:45. Træning: fredag kl. 14:00 / lørdag kl 09:00 Start: fredag: Cruiser 17:00 / Lørdag: elite, expert og piger kl.11:50 7. medaljer i alle åbne klasser til 1., 2. og 3.pladsen 8. Gebyr: Junior men / women 250 d.kr / Elite men / women 350 d.kr./ Cruiser elite, cruiser junior, expert og piger 175 d.kr. Efteranm.: plus kr.: 100% 9a. Frist: 11.juli 2008. Betaling: danske bank Sorø afdeling 0573 5360020322 eller crossed check. 9b. Mailadresse: nm2008@sol.dk 10. Banen er lukket for træning fra fredag d. 17. juli.

1. 2.

1. 2. 3. 4.

5.

Sorø BMX Klub 8-9. august 2008, Fægangen, 4180 Sorø Nordisk Mesterskab/ Nordisk Cup Junior Men/ women; Elite men / Women; Junior cruiser men / women; Elite Cruiser men/ women; Expert og Piger 3 indledende heat, kvart, semi og finaler. For grupper med 5-8 deltagere køres der 4. heat og ved pointlighed er det 4. heat gældende.

37


dMU 6. Mødetid: 08.august 2008

7. 8.

9a.

9b.

kl 14:00; 09. august 2008 kl 09:00 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: fredag kl 15;00 Lørdag kl. 09:45. Træning: fredag kl. 14:00 / lørdag kl 09:00 Start: fredag: Cruiser 17:00 / Lørdag: elite, expert og piger kl.11:50 Medaljer i alle åbne klasser til 1., 2. og 3.pladsen Gebyr: Junior men / women 250 d.kr / Elite men / women 350 d.kr./ Cruiser elite, cruiser junior, expert og piger 175 d.kr. Efteranm.: plus kr.: 100% Frist: 11.juli 2008. Betaling: danske bank Sorø afdeling 0573 5360020322 eller crossed check. Mailadresse: nm2008@sol.dk

1. Hadsund BMX klub Dra-

2.

3. 4. 6.

7.

8.

9a. 10.

FOTO: Jens Thillemann

KORT OM DE FORKORTEDE

1. Feldborg BMX Klub 2. 23.8.2008, Bredgade 80A

• Publiceres gratis i MotorBladet og på dmusport.dk. • I fuld ordlyd, MB-nummeret måneden før arrangementet. • Reduceret ordlyd, i efterfølgende nummer. • Elektronisk blanket kan downloades fra dmusport.dk. • Elektroniske blanketter sendes til: motorbladet@ dmusport.dk. • Manuelt udfyldte forkortede tillægsregler: Sendes pr. post el. fax: MotorBladets redaktion – DMU, Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 2605 Brøndby. Fax: 4326 2615. • Deadlines MotorBladet, se kolofon, side 3 ved indholdsfortegnelse. • Ansvaret for ikke fremsendte forkortede tillægsregler påhviler arrangøren.

VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ, AT: • De forkortede tillægsregler kun er vejledende. DMUsport. dks online-oplysninger er gældende, herunder priser og deadlines. /KMM

38

6. Mødetid: 09.30 7. Præmier: Weekend præmi-

8.

9a.

9b.

10.

6.

7. 8.

9a.

9b.

10.

iser, og Elite ifølge løbsreglement for LP 3 indl. samt evt opsamling, kvart / semi og A & B finale moto Mødetid: 13.00 6a Teknisk kontrol: Løbende 6b Instruktion: 10.00. Træning: Blok 1 09.30 til 10.00 -Blok 2 10.00 til 10.30 Start: 10.45 Præmier: Weekend præmiering søndag Gebyr. Elite Kr. 150 + kr. 10 Øvrige kr. 75 + kr. 10. Efteranm.: plus kr.: Elite 50 kr. Øvrige 25 kr. Frist: 14.8.2008. Betaling: Betaling sammen med anmeldelse til Sparbank: 8507-0001796593 Tilmelding sendes klubvis til Mette Dyrborg, Særkærparken 129, 7500 Holstebro / per@users.struer.net Camping hele weekenden kr. 200, bestilles og betales sammen med anmeldelse til Sparbank se pkt 9.

5. 6.

7.

8.

9a.

9b.

10.

3. 8. afd. af Landspokal 4. Piger, Expert, +Ladies, Cruiser

8.

Feldborg

9a.

7. 8.

9b.

Ikast

7.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Min. 3 kører for at åbne en klasse 3 indledende, kvart/semi & finale heat Mødetid: kl. 12.00 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: kl. 12.30. Træning: kl. 12.00 Start: kl. 14.00 Pokaler til de 3 første i hvert åbent klasse. Pengepræmie til Eliten 8.600. Fordelingsnøgle se indbydelse. Elite kr. 90+10 øvrige 65+10. Efteranm. + kr.: 50 elite; øvrige 25. Frist: 1/9-08. Betaling: Bank sammen med tilmelding kontonr. 9604-5499900343 Kassere: Charlotte Hagger, Sunds Hovedgade 33, 7451 Sunds. E-mail: hagger@ kabelmail.dk Tilmelding til camping 1/9-08. Pris 100 kr. pr. overnatning. Åben fra fre 5/9-08 kl. 17.

3. JM 2008 4. Piger, Expert, Cruiser og Elite.

6.

Sunds Hovedgade 33, 7451 Sunds. E-mail: hagger@ kabelmail.dk 10. Tilmelding til camping 1/9-08. Pris 100 kr. pr. overnatning. Åben fra fre 5/9-08 kl. 17.

9a.

1. ikast BMX Klub 2. 7/9-08, Præstevænget, 7430

5.

9b. Kassere: Charlotte Hagger,

Ikast

3. HFH Cup 4. Piger, Expert, Cruiser og Elite.

1. Feldborg BMX Klub 2. 24.8.2008, Bredgade 80A

og Elite ifølge løbsreglement for LP 5. 3 indl. samt evt opsamling, kvart / semi og A & B finale moto

ering søndag, samt uddeling af præmier for den samlede landspokal Gebyr. Elite Kr. 150 + kr. 10. Øvrige kr. 75 + kr 10. Efteranm.: plus kr.: Elite +50 kr. Øvrige 25 kr. Frist: 14.8.2008. Betaling: Betaling sammen med anmeldelse til Sparbank: 8507-0001796593 Tilmelding sendes klubvis til Mette Dyrborg, Særkærparken 129, 7500 Holstebro / per@users.struer.net Camping hele weekenden kr. 200, bestilles og betales sammen med anmeldelse til Sparbank se pkt 9.

1. Ikast BMX Klub 2. 6/9-08, Præstevænget, 7430

Feldborg

3. 7. afd. af Landspokal 4. Piger, Expert, +Ladies, Cru-

5.

DE FORKORTEDE TILLÆGSREGLER:

gon, Storvorde BMX klub, Års BMX klub Lynet og Aalborg BMX klub Falcon 1. afd., 14.august, Hadsund 2. afd., 21.august, Storvorde 3. afd., 28.august, Aalborg,Falcon Løvfalds Cup Deltagende klasser: Mødetid: 18.00 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion. Træning: 18.00 Start: 18.45 Præmiering: En samlet, for alle afdelinger. Pokaler til alle der har deltaget i alle afdelinger eller kun mistet en. Pointsystem som ved landspokal (incl. 4' heat). Gebyr: 150,- for alle løb, eller 50,- pr. løb. Efteranm.: plus kr.: nej Frist: Tilmelding på dagen. Betaling: Ved ankomst. Løbsleder 1.afd: Svend Poulsen; Løbsleder 2.afd: Jesper Buth Rasmussen; Løbsleder 3.afd: Jeanie K. Nielsen; Løbsleder 4.afd: Niels Jørgen Hvilsom.

Min. 3 kører for at åbne en klasse 3 indledende, kvart/semi & finale hea Mødetid: kl. 9.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: kl. 10.00. Træning: kl. 9.30 Start: kl. 11.00 Pokaler til de 3 første i hvert åbent klasse. Pengepræmier til eliten (Gebyret) Elite kr. 115+10 øvrige 65+10. Efteranm. + kr.: 50 elite; øvrige 25. Frist: 1/9-08. Betaling: Bank: sammen med tilmelding kontonr. 9604-5499900343

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a.

9b.

Kalundborg 07.09.2008 Sjællands Mesterskab Piger, Expert, Cruiser og Elite 3 indl. 4.heat Aog B finaler Mødetid: kl. 10.00 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: kl. 11.15. Træning: kl. 10.00 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: kl. 11.15. Træning: kl. 10.00 Start: 12.00 Medaljer til 1.2og 3 i hver åbnet klasse Kr. 85,oo og 160 for Elite incl 10 til DMU. Efteranm.: plus kr.: kr.25,00 Frist:.30.08.2008. Betaling til Sparekassen Sjælland reg. 0516 konto 1003438 lenki@mail.dk - Kim Grøn, Kalundborg BMX Dragon BMX 20.-21. september DM 2008 Jf. DMU´s løbsreglement Jf. DMU´s løbsreglement Mødetid: 20. sept. kl. 11.00 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: d.21. sept.kl. 10.00. Jf. DMU´s løbsreglement. Elite 150 kr. + 10 kr. Expert, piger, Cruiser 75 kr. + 10 kr. Hold 150 kr. Frist: D.12. sept.. Betaling: Klubvis indbetales på konto 7230 - 1080882 Sendes til Knud B. Nielsen Sønderholt 3 9560 Hadsund Mail: kb.nielsen@vip.cybercity. dk

1. Tønder BMX-Park Holme-

vej 6270 Tønder 27-9-2008 DM-Revance Piger.Expert,Cruiser,og Elite 3 indledende, 1 finalemoto Mødetid: 12.00 Teknisk kontrol. Træning: 12.00 til 13.15 Start: 14.00 7. Exp. piger&cruiser 1, 2 & 3 præmie. Elite: der køres om tilmeldingsgebyr. Yngste exp. og piger præmieres alle.

2. 3. 4. 5. 6.

8. Piger,expert&cruiser kr.75,00

+ 10,00. Elite: 110,00 + 10,00. Efteranm. + kr.: Elite :50,00 øvrige 25,00 9a. Frist: 21-09-2008. Betaling: Bank 7990-4010273 9b. Jens Jepsen, Elmealle 1, 6240 Løgumkloster E-Mail: formand@toenderbmx.dk 10. Startgebyr sendes med anmeldelsen (klubvis)


dMU

LÆSERBREVE:

MOTOCROSS: DMU’s sikkerhed og dobbeltmoral AF BrUNo olSEN, vMCk

Vi bør tage sikkerheden op til revision. Som officer ved Gåse-cup`en i Vordingborg den 31/5 og 1/6 2008, føler jeg, at der er behov for at komme med nogle personlige meninger. Det drejer sig om sikkerheden ved løb og nødvendigheden af at stoppe et heat? Ja - ifølge reglementet, så er det kun stævnelederen der kan stoppe et heat. Der er også en dommer tilstede ved et stævne, men jeg har aldrig overværet at han har stoppet et heat. Hos os i Vordingborg har vi nogle snarrådige flagposter, som sammen med røde kors i et konkret tilfælde så faren, og straks fik stoppet kørerne - da det var ved at blive farligt. Og flagposternes handling står jeg 100 % inde for. Så meget, at jeg endda gerne så, at det skete noget oftere. Vi er alt for ofte tit vidner til, at løbet bliver stoppet alt for sent, til stor fare for hjælperne, og ikke mindst for de kørere der er kommet til skade. Ved at undlade at stoppe et heat, bliver risikoen stor for at et nyt uheld opstår. Ved det pågældende løb, var jeg også vidne til, at forældre løb

ind på banen, og overfusede flagposterne efter, at disse havde stoppet heatet. Og det er da helt grotesk, da det jo er deres børn vi skal passe på. Når nu Sportsdivisionen kører rundt og kontrollerer flagposter ved træning, så bør de se på hvilke kompetencer flagposter kan få ved afvikling af et løb. Vi lærer alle i førstehjælp, at det første vi skal gøre, er at stoppe ulykken, før man foretager sig noget andet. Dette var præcis hvad vores flagposter gjorde i Vordingborg - ved Gåse-cup. Road Racing: Ulandet Danmark AF JENS SkovSBØll, TIDlIGErE rr-kØrEr.

Hvis du er så uheldig at du er et af de mennesker der elsker fart på 2 hjul, men desværre bor i forbudslandet Danmark, så skal du kigge langt i vejviseren efter noget der bare ligner en dansk bane, også desuagtet at vi taler om DM løb. Der er ikke et eneste DM løb for "fattigrøvs-klasserne" på dansk jord i 2008. Her taler jeg om: Free For All o 550

LÆSERBREVE Ønsker du at sende et læserbrev til MotorBladet, så send dit indlæg via email til www.motorbladet@dmusport.dk. Skriv ”læserbrev” i emne-linien. Har du ikke adgang til at sende e-mail – så send indlægget som brev til: Danmarks Motor Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Mærk brevet/faxen med ”læserbrev”. Anonyme indlæg bringes ikke. Husk derfor at påføre tydeligt afsendernavn og adresse. Begræns venligst dit læserbrev til max. 300 ord. Ved mangel på plads i MotorBladet kan redaktionen blive nødsaget til at forkorte dit indlæg. Forkortelser vil ske så nænsomt som muligt – og uden at essensen med læserbrevet går tabt.

A, Superbike A, Supersport A, Rookie II B, 250/400 stocksport A+B, 250 GP A+B, 125 GP A+B, 125 Stocksport A+B, Rookie I A+B. Og lur mig om der bliver det i 2009. Hvis det var fodbold eller håndbold der blev frataget deres baner at træne og afholde stævner på, uha-da-da for et ramaskrig der ville blive. Men bare fordi vores sport er med motor og siger BROOMMM! så skal det forbydes - "vi er jo nogle motor bøller". Jeg kan F.... blive så gal og harm, men det hjælper desværre ikke en pind. Men faktum er, at jo flere motorbaner der er, desto færre vil der være på landevejen, som skal have afløb for deres trang til at køre hurtigt. Og det er jo alt andet lige mere sikkert, at køre ræs på en lukket bane - end det er på offentlig vej. Jeg savner bredde i RRsporten, så alle kommer til det sparsomme fad af danske løbsdage. Og så vi kan få nogle af de talenter der går rundt i vores dejlige lille land op på de vidunderlige 2-hjulede maskiner. Var det ikke en ide, om vi greb i egen barm og fik lyddæmpet alle former for motorsport, så det ikke var et problem for de støjallergiske miljø-forkæmpere. Så vi kom dem i forkøbet på dette punkt. Det kunne måske også være en ide at køre med katalysator. Og disse tiltag skulle være obligatorisk for alle. Så ville danske løb på danske baner måske være mere spiselige for vores lille miljørigtige land.

SekreTAriAT: iDræTTeNS HuS

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk

kONTOrTiD: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk SPOrTSSekreTær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk SekreTær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk kOMMuNikATiONSCHef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk STuDeNTerMeDHJæLP: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 17 Email: af@dmusport.dk

DIF OG DGI SAMMENLÆGGES I 2012 Planerne om en sammenlægning af sportens to paraply-organisationer, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), hvor DMU er organiseret, og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) er langt fremskredne. DIF og DGI afholdt den 10. juni et pressemøde, hvor de to organisationers model for en sammenlægning blev skitseret. Den nye organisation - som skal hedde Danske Idrætsforeninger (DIF) - vil på nationalt niveau have forbund for de enkelte idrætsgrene som medlemmer og på regionalt niveau tværidrætslige regionalforeninger. De omkring 15.000 lokale idrætsforeninger, som forventes at blive medlemmer af den nye organisation, vil være medlemmer af såvel specialforbun-

dene (som det er meningen fremover skal hedde idrætsforbund) som af landsdelsforeningerne (som det er meningen fremover skal hedde regionalforeninger). For Danmarks Idræts-Forbund har det i sammenlægningsforhandlingerne været afgørende, at ansvaret for udviklingen af de enkelte idrætter fortsat ligger hos specialforbundene. For DGI har det tilsvarende været afgørende, at nærheden til det lokale foreningsliv i regionale landsdelsforeninger videreføres. "Vi går efter en principvedtagelse om en sammenlægning på årsmøder i DIF og DGI i foråret 2009. Og vi forventer senest at have den nye organisation på plads i 2012," udtalte DIF's formand Niels Nygaard på mødet.

DMu’S MiLJøSekreTAriAT hos Grontmij Carl Bro, Acoustica MiLJøSekreTAriATeTS LeDer: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk

Niels Nygaard formand for Danmarks IdrætsForbund (DIF), forventer at sammenlægningen af DIF og DGI er på plads i 2012. (Foto: Jan Christensen)

Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


Magasinpost PMP ID-nr. 47210

Afsendt via: PortoService ApS Postbox 9490 9490 Pandrup Ændringer vedrørende abonnementet ring venligst 43 26 26 13