Motorbladet Aug./September 2009

Page 1

MOTOR Officielt Organ fOr DMU

bladeT

Nr. 8-9 · 91. årgaNg · september 2009

BMX: KronprinSen bmX'er Side 4-6

MoTocross: debut i VerdenSKlaSSe Side 14-15

road racing: dm padborg – et tilbud Side 25

Vm motoCroSS I RANDERS '09! Side 20-23

road racing: dm padborg – et tilbud

SIDE 25

• speedway: 80'erne på toppen...

1 SIDE 29


foto: YouthStREAm foto: olE SEjRup

foto: jENS thIllEmANN.

foto: lARS SchRoER

- til alle de udøvere, som i løbet af sommeren har hentet flotte resultater hjem.

foto: johN bo jENSEN

foto: lARS SchRoER

foto: tEAm SchAcht

- for den flotte publikumsopbakning, til mange af sommerens events, store som små.

foto: lASSE jøRgENSEN

Stort tillykke

Tak

Tak

foto: lARS SchRoER

foto: YouthStREAm

2

foto: AllAN hIllEboRg

- endnu engang, til de mange frivillige, som har været med til at sikre en høj sportslig og eventmæssig kvalitet på sommerens DMUevents.


indhold dMU

MOTORbladeT Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Ørrevej 41 7490 Aulum Tlf. 97 85 50 47 E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

BMX SIDE 4-9

MoTocross SIDE 10-21

road racing SIDE 22-25

speedway SIDE 26-31

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.300 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Oktober 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 8. oktober 2009. Deadline for stof torsdag den 17. september 2009. November 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 5. november 2009. Deadline for stof torsdag den 15. oktober 2009. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

BMX:

➤ En dag på banen BMX:

➤ EM en sportslig succes MoTocross:

➤ VM motocross i Randers MoTocross:

➤ Dansk debut-sensation

road racing:

➤ Tirsgaard Speed of LightE speedway:

➤ Dopingkontrol på banen

speedway:

➤ 80cc på toppen dMU:

➤ Forkortede tillægsregler

4 8 10 14 23 27 29 32

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

Nr. 8-9 · 91. årgaNg · september 2009

BMX: KronprinSen bmX'er Side 4-6

MoTocross: debut i VerdenSKlaSSe Side 14-15

road racing: dm padborg – et tilbud Side 25

Vm motoCroSS I RANDERS '09! Side 20-23

road racing: dm padborg – et tilbud

SIDE 25

• speedway: 80'erne på toppen...

1 SIDE 29

Forsiden: Kasper Lynggaard ved VM Motocross i Randers.

3


BMX

n e n a b å p g a d n e forbi. rinsen kom p n o r k a d . Selv er alle lige på banen

nprins frederik på En koncentreret kro bmX. s banen hos københavn

tEkSt: kENNEth mAjkjæR mIkkElSEN. foto: jENS thIllEmANN

"I BMX benytter man en helt anderledes teknik, end i andre cykelsportsgrene", siger København BMX formand Nils Stærk, indviet som han jo er i sportens forskellige facetter. "For at blive rigtig god skal man have været gennem utallige sessioner med gatestarter, pumpeteknik, hop og kadencetræning. Det er ikke bare sådan lige til. Er man ukyndig i teknik-

københavns bmXklubs formand (th.) overrækker et Diplom med æresmedlemsskab til kronprins frederik.

4

kronprins frederik mo dtog et evighedslicens af Danmarks mo tor unions (Dmu) udsendte kenneth ma jkjær mikkelsen (th.).

kerne - kan man jo godt slå sig. Men sådan er det jo i så mange sportsgrene", forklares det udglattende fra en mand, som selv har prøvet det. Gad vide, om han har fortalt det på forhånd til Kronprins

ndelse på g sin begy rclassen to te ed til at as gh m jli r le fø ik rins freder np ro rt efter k ko fik banen, n som han bmX-cykle re de tu rs næ på banen. skulle køre

Frederik, når jeg at tænke - før et par sorte biler svinger ind på området ved Københavns BMX klub, en ganske almindelig mandag formiddag i midten af august. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, er som et hvert barn i Danmark ved, mere sportsglad end gennemsnittet. Kronprinsens glæde,

har gennem årene været illustreret af utallige danske medier. Når man er Kronprins, så er opmærksomheden på ens gøren og laden, af en noget


BMX

.

el ns bmX-cyk

prinse lje på kron En lille deta

og med rette udstyr på, så var kronprinsen klar til kongelig masterclass.

anden kaliber, end hvis man blot er - som folk er flest.

Interesse for Sport

BMX banen på Amager har denne formiddag kun et lille fremmøde, specielt sammenlignet med den 8.-9. maj 2009 ved UCI BMX SX World Cup i København, hvor Kronprinsen deltog som VIP-gæst. I dag står her kun Formand Nils Stærk og banemand John Klarskov, "de-facto-formanden" i det daglige, som Nils Stærk selv udtrykker det - samt undertegnede og fotograf Jens Thillemann. De to sidstnævnte med det for øje, at forevige Kronprinsen når han som æresmedlem i CPH-BMX om et øjeblik vil afprøve sig selv på en BMX-cykel. Som et ganske tidsaktuelt kuriosum, så sker testen små 600 meter fra Bella Centeret ved København - hvor Kronprinsen i starten af oktober ved den Internationale Olympiske Komites 121. session forhåbentlig indvælges i det lidt over 100 mand store IOC-repræsentantskab, som Danmarks enlige repræsentant. "Interessen for Sport, har bare altid været

der, helt fra jeg var barn" - siger Kronprins Frederik til undertegnede, da jeg senere får lejlighed til at spørge til - hvorfor Sporten fylder sig meget hos Danmarks Kronprins. Og sådan er det jo. Ens interesser er uforklarlige fæno-

...

Når kroppens musku latur spændes, så afspændes ansigte ts. kronprins frederiks eksempel burde følges af alle.

Der er dømt Masterclass ved den private seance. Kronprins Frederik forcerer sektionerne på Cph-BMX, mens Nils Stærk fortsat opmærksomt råber gode råd ud på banen stående midt på baneanlægget. "Ikke for stiv i benene - det er

friskt sagt af den københavnske formand. Og sådan er det bare. På banen er det naturloven som gælder. Her er alle i princippet lige når gaten går.

! p m o o u u H H t

! e d e n r e n e t a – og g e orbavsend f r e s u s ik Freder Kronprins artrampen t s f a d e n t uforfærde

mener. Faste beboere i personligheden. Uanset om man er Kronprins eller cykelsmed. Alle interesser kan i princippet fremelskes - men nogle hænger lettere fast end andre.

Bramfri Masterclass

"Tænk på at, i skal trykke jer ned i hullerne". Husk ... jeres forhjul må ikke ryge op i luften". Nils Stærk er nu i fuldt sving.

cyklen som skal bevæge sig op til dig, ikke omvendt." Som Nils forklarer bagefter: "Bruger man pumpe-teknikken rigtigt, så kan man køre banen igennem uden at træde. De første gange man gør det, skal man faktisk forsøge at ligne en idiot. Man skal overdrive pumpebevægelsen - for at få fornemmelsen ind i kroppen." I betragtning af situationen, så er det vel egentlig ganske

Apropos gaten:

"Hvad sker der med gaten"? Nils Stærk er nu sprunget en meter ned, fra toppen af startrampen - og kigger gennem et hul - ned til John Klarskov, som her regerer i sit eget lille kongerige, med udsigt til den nye københavnske gates mekanik, set nedenfra. Klarskov, multi-manden hos Cph-BMX, har gennem de seneste uger haft travlt med at ændre startrampens højde og bredde.

5


BMX

Kronprinsen indstillet til IOC`s bestyrelse Kronprins Frederik er officielt indstillet som dansk kandidat til den Internationale Olympiske Komite (IOC`s bestyrelse, red.) efter at tidligere DIF formand Kai Holm har valgt at stoppe. kort før gaten falder. Yderst til venstre en koncentreret kronprins frederik. bagerst cph-formand Nils Stærk.

Samtidig er gaten også gjort bredere og vejer nu næsten et ton. Da den er nyopsat er den ikke helt kørt på plads med den rette kompressor, og den reagerer derfor lidt langsomt på Nils Stærk`s "ordrer" - fra en håndholdt udløser. "Jeg skal helt herned" - siger Nils, siddende på knæ, til John. Kanske - men bommen falder nu som den skal, når den ellers modtager ordren. Og fuldstændig "random" Et højlydt; ... THHUUOOMP! og gaten er nede! Kronprins Frederik suser forbavsende uforfærdet ned af startrampen. Havde det været til et løb, så havde gatens lydsignatur været efterfulgt af højlydte tilråb, familiemedlemmers heppen. Nu høres blot cyklernes friktion mod banens hårde overflade af stenmel. Men inde i hjelmen hos deltagerne er oplevelsen med garanti anderledes. Her dunker pulsen, åndedrættet accelererer mens panden fugter til.

Sveddryppende debut

"Det er godt nok hårdt. Temmelig anderledes", siger en stakåndet Kronprins Frederik henvendt til Nils Stærk - da træningen efter ca. en time - så småt er ved at være overstået. Trods stort talent for sport, så er der noget at arbejde med. Også for Kronprinsen. "Det er svært at holde den rigtige rytme når man kommer op i fart", indrømmer Kronprinsen. "Men hvis man sørger for at holde sig i god form, så har man mulighed for at prøve mange forskellige udfordringer. Det er en stor gevinst."

6

Og trods begynderstatus så forløber den kongelige Masterclass ubesværet. Med brede smil og sved på panden. En god kombination.

Man kan slå sig

"Må vi godt køre ind og prøve banen", spørger, formentlig en lærer, som er ankommet med ca. 20-25 unge mennesker på almindelige cykler - fra en af de nærliggende skoler. "Nej, det vil ikke være så godt", lyder det fra klubbens formand: "Banen er ikke beregnet til almindelige cykler - man kan godt slå sig hvis man ikke har prøvet før. Men i kan jo komme forbi en dag til træning. Så kan i prøve det med det rigtige udstyr."

Gruppen siger ikke noget, men skulderholdningen hos flere afslører et tydeligt ... Øvvv! Den store gruppe kigger en sidste gang på banen, og kører så videre om mod micro-motocrossbanen, der ligger ikke så langt fra BMX-banen. Samtidig, i klubhuset, sidder Kronprins Frederik og puster ud - efter en vellykket debut.

københavns bmX klub takker jhN Racing og Intense bicycles for samarbejdet

IOC har formelt allerede godkendt den danske indstilling, men for at blive indvalgt skal Kronprinsen opnå tilslutning blandt komiteens nuværende medlemmer. Der sidder for tiden 107 medlemmer i IOC hvori der max må sidde 115. Op til IOC sessionen i København er 6 nye kandidater fra medlemslandene indstillet. Hvorvidt Kronprins Frederik indvælges bliver afgjort i dagene 7.-9. oktober 2009 ved IOC`s 121. session i Bella Centeret, København.

S n i r p Kron K i r e d Fre m E l D E m S E R æ X m b h I cp

Cph-BMX, s o h n e t u -deb med BMX ederik tildelt et e ls e d in b r Ifor MX Klub ronprins F B K s . n H v . a K . h n H e øb blev sskab af K s Danmarks Motor m le d e m s ho ære hedslicens ig v e t e t sam U). Union (DM


BMX

eM 2009 Fredericia

familien christensen fra bjerringbro gjorde det helt godt. chris blev Europamester i sin klasse Ekspert 13, mens Simone hentede en tredjeplads i klassen piger 15.

lotte filsøe med nummer 34 og mette jepsen med nummer 14 nåede begge finalen både lørdag og søndag i klassen junior Women. Sammenlagt efter 16 Em-afdelinger blev mette jepsen nummer syv, mens lotte filsøe sluttede på en fjortendeplads.

Elite men top-3. I midten Europamester martijn Scherpen, holland, flankeret af sølvvinder Arnaud Dubois, belgien (i det mørke tøj) og Roy Van Den berg, holland, der fik bronze.

danmarK hAR to EuRopAmEStRE tEkSt: clAuS V. jENSEN. foto: olE SEjRup

Dansk BMX viste storform ved Europamesterskaberne, der blev afviklet i Fredericia Messecenter i dagene fra 10. til 12. juli. To guld, to bronze og en række andre flotte finaleplaceringer blev kørt i hus i løbet af de tre dage, EM-finalerne strakte sig over. De nykårede Europamestre er Knud B. Nielsen, Cruiser 45+, og Chris Christensen, Ekspert 13 år. På det danske landshold viste Morten Therkildsen gode takter. Han nåede således finalen både lørdag og søndag med slutplaceringer som henholdsvis nummer seks og nummer fire. Den flotte præstation kunne

dog ikke ændre på, at Morten Therkildsen sammenlagt efter 16 EM-afdelinger endte et pænt stykke nede i tabellen som nummer 38. Af nedenstående resultatboks fremgår de vigtigste resultater fra

EM i BMX 2009. I elite– og juniorklasserne nævnes europamesteren og den samlet set bedste danske placering. I andre klasser nævnes danske kørere med finaleplaceringer.

henrik baltzersen, her flyvende med nummer 23 yderst til venstre, kørte flere gode løb men nåede ikke finalerne. Sammenlagt efter de 16 Em-afdelinger endte han som nummer 18 ud af 119 kørere.

Elite Men (samlede antal kørere: 119) 1 Martijn Scherpen Holland 18 Henrik Baltzersen Danmark Elite Women (samlede antal kørere: 30) 1 Eva Ailloud Frankrig 18 Amanda Sørensen Danmark Junior Men (samlede antal kørere: 103) 1 Jelle Van Gorkom Holland 33 Mads Larsen Danmark Junior Women (samlede antal kørere: 21) 1 Maartje Hereijgers Holland 7 Mette Jepsen Danmark Piger 9 år: 6. Simone Larsen. Ekspert 9 år: 7. Jimmi Jacobsen Piger 10 år: 7. Camilla Jensen Piger 12 år: 7. Mette Lund Piger 13 år: 8. Christine Jensen Ekspert 13 år: 1. Chris Christensen Piger 14 år: 5. Mette Bruhn Piger 15 år: 3. Simone Christensen Ekspert 15 år: 4. Daniel Mønsted Women 17+: 7. Sandra Schnoor Men 30+: 3. Dan Jensen, 7. Kenneth Gerlov, 8. Torben Lund Cruiser 30-39: 5. Dan Jensen, 8. Kenneth Gerlov Cruiser 45+: 1. Knud B. Nielsen, 8. Henrik Schnoor

Rundt om BMX Åbnings- og jubilæumsfest i Haderslev Efter 3 år under ombygning kan Haderslev BMX klub omsider byde velkommen til deres første løb i 4 år. Mens anlægsarbejdet har stået på har klubben også haft 25 års jubilæum. Derfor indbyder klubben BMX-danmark, til at fejre disse to begivenheder sammen med dem. Det sker i weekenden d. 19. og 20. september. Undervejs har der været problemer med regnvand, jordblandinger, finansiering, arbejdskraft osv. Men nu hvor det hele står klar, så er trængslerne hurtigt glemt. Og banens beliggenhed, er den helt rigtige. "Vi er placeret sammen med de andre idrætsanlæg i Haderslev - lige ved siden af det nye idrætscenter. Det betyder god eksponering og at medlemstilgangen nærmest er eksploderet", udtaler Haderslev formand Gitte Messerschmidt og fortsætter: "Vi glæder os til at se rigtig mange til vores løb 19. og 20. september. Vi har arbejdet hårdt på at få banen klar til løbet, og vi får forhåbentlig nogle festlige dage."

7


BMX

Der var plad s til 2.000 til skuere på tr så mange la ibunerne og ngs banderne mindst lige . Interessen var stor, så for Em i bm stemningen X 2009 var intens un der de fleste løb.

Der var kamp om pladserne. Ikke mindst i det første sving hvor en del kørere måtte en tur i jorden.

trods hårde odds lykkedes det at skabe en usædvanlig flot event, der samtidig var et fantastisk udstillingsvindue for dansk bmX. tEkSt: clAuS V. jENSEN. foto: olE SEjRup

Der er god grund til at juble efter et veloverstået EM-stævne, der ikke bare endte med flere flotte podieplaceringer til danske kørere, men som også for alvor viste verden, hvad dansk BMX er i stand til.

Em var meget mere end bmX. Det var underholdning, action og oplevelser for alle sanser. her er det stuntman og racerkører Erik W. pedersen, der giver den gas i sin le mans corvette.

8

Både kørere og repræsentanter fra den europæiske cykelunion roser således afviklingen af den store event i Fredericia, ligesom Pia Buth Rasmussen, formand for Sportsdivision BMX under DMU, kalder det ”et virkelig flot arrangement og en helt fantastisk chance for mange danske kørere, der normalt ikke har de store muligheder for at deltage i et EM.” For arrangementschef Johnny Lassen er det de bedst tænkelige reaktioner ovenpå et langt, sejt forløb, hvor forhindringerne til tider har stået i kø. - Jeg er simpelthen så stolt over det resultat, vi har nået. Det er ingen hemmelighed,

pladsen foran fredericia messecenter rummede alle muligheder for en actionspækket og spændende weekend med blandt andet stuntshow af Erik W. pedersen…

at det hele i lange perioder har virket både håbløst og umuligt, og i starten af året var vi endda tæt på at lukke stævnet på grund af økonomiske problemer. Alligevel ender vi op med en så flot event. Det er fantastisk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke alle de hjælpere og sponsorer, der har gjort det muligt. Uanset hvordan økonomien kommer til at se ud i sidste ende, fik vi skabt en sportslig succes til gavn for hele BMX-danmark, og det skal vi virkelig glæde os over, fortæller Johnny Lassen.

Økonomiske udfordringer Glæden over sportslig succes kan dog ikke

udfordrende trampolinspring på superjumperen…


Tak

BMX

Tak til alle sponsorer der gjorde eM i BMX 2009 muligt:

Fredericia Messecenter, Fredericia Kommune, Sport Event Denmark, Carlsberg, Kia Motors, InterSport/HC Sport, Ramirent, Spar Nord Fredericia, Projektariet, Casa Air, Fredericia Tømrer& Snedkerforretning, Føtex, AGA, Kims, Zignal, Eriks Fragt, Expert Linnemann, Canon, Fredericia Shopping, HS Entreprenør, Hop og Rul, Carl Stahl, Stellas Bageri, Grontmij/Carl Bro, Loxam Rental, Inreco, Mazur, Vognmand Eskildsen, Erik W. Pedersen, VLR Fredericia, Work & Life Support/Vicki Consulting, DMU, Best Western Hotel Kronprinds Frederik, PhotoCare, Concept Film & Tv, Ladegaard El, Faxe Kalk, Journalist Claus V. Jensen, Syddansk Turisme, Samvirkende Idrætsklubber Fredericia, Fredericia Maskinudlejning, Lokal-Bladet Budstikken, Dueholm Vognmandsforretning, JP Udlejning, Human-Care.dk, Best Western Torvehallerne, Rahbek, Søbjergaard Maskintransport, DES Rengøring, Kvik Fredericia, Alis, Jensen’s Foods, Sørens Maskinudlejning, Entreprenør Ole S. Jensen, Norisol, Jøma, Jøno Montage, Sun-Pro.dk, Gunnebo, Steff Houlberg, Bygma, Kolding Krantransport, Fredericia Go-Kart Hal, Adventure 7000, Diplom Is, Warncke Sportspræmier, LB Dans Fredericia, Flashlight Gruppen, Davidsen Partnere, Th. Basse & Søn, Marius Pedersen, Fredericia Farver Tak til alle hjælpere. I har ydet en uvurderlig indsats, og uden Jeres enestående engagement var EM i BMX 2009 aldrig blevet til noget.

Inden jorden blev kørt ind i hallen, blev den blandet op med kalk, der er med til at sikre en meget hård og stabil bane.

En del af de mange deltagere ved Em i bmX 2009 boede i telte og campingvogne på en campingplads opbygget til lejligheden bag fredericia messecenter.

En af banebyggerne, jens ove jensen fra bjerringbro bmX-klub, ser til, mens gummigeden kører jord på et af kurvesvingene.

uden alle de frivillige hjælpere, der blandt meget andet ydede en stor indsats i cafeteriet, kunne et stævne som Em i bmX 2009 ikke afvikles.

opløse de økonomiske frustrationer, der har præget arbejdet med den største danske BMX-event nogensinde. Arrangementschefen lægger således ikke skjul på, at indtægterne trods stram økonomisk styring på ingen måde står mål med udgifterne. - Det er enormt kostbart at stable en event af den størrelse på benene, og der ligger desværre stadig massive økonomiske udfordringer, der skal overvindes, inden stævnet også på det plan kan kaldes en succes. Jeg håber virkelig, de forskellige instanser, der har nydt godt af et vellykket sportsstævne, vil være med til at løse den opgave, siger Johnny Lassen. EM i BMX 2009 markerede afslutningen på en æra med store, internationale stævner i Fredericia Messecenter. Folkene bag Danish Indoor Fredericia trækker nu stikket ud og takker af efter ti år, der ifølge Pia Buth Rasmussen, DMU, i høj grad har været med til at pro-

Inde i hallen havde en række forhandlere af cykeludstyr slået sig ned med salgsstande og en bunke stævnetilbud.

filere dansk BMX såvel herhjemme som i udlandet.

og opvisning i freestyle på ramper.

helikopterflyvning…

Arrangementschef johnny lassen blev både overrasket og rørt, da alle hjælperne sagde tak for hans enorme indsats med en flot hyldest på banen inden finalerne søndag aften. Det er hans datter Natascha, der hænger godt fast i armene på sin far.

9


MoTocross

ede t r Y t S t de !! ! S r e d n i ra mulE)

å EN S S g o E D E EgN (og DEt R længe så det lunkent ud i Randers. men så eksploderede Nicolai m. hansen, og fik publikum til at løfte stemmerne - kort før lukketid. tEkSt: kENNEth mAjkjæR mIkkElSEN. foto: AllAN h. hENRIkSEN, photoSAlE.Dk

Den danske VM motocross kører (MX3-klassen) Nicolai M. Hansen overraskede alt og alle, og ikke mindst sig selv, ved det afsluttende VM heat i Randers. Aldrig før er det lykkedes for Nicolai M. Hansen at hente en 2. plads i et VM heat.

nicolai M. hansen: Ved ikke hvad der skete Men i dagens sidste heat faldt alle brikker på plads. Hansen brændte igennem, og sikrede dermed sit til dato bedste resultat i VM MX3 serien. ”Jamen jeg ved ikke hvad der skete. Jeg var lidt skuffet over min 5. plads i dagens første heat. Jeg følte selv jeg kunne gøre det bedre. Efter en rimelig start i 2. heat, fik jeg kørt mig op som 3`er, og kunne samtidig se, at jeg kom tættere på de førende”, sagde Hansen efterfølgende og fortsatte ”Jeg fik en rigtig god rytme og blev heppet frem af publikum. Det er en rigtig god følelse, som giver mig tro på, at jeg ikke er så langt fra toppen i VM MX3-klassen. Noget jeg umiddelbart vil kunne bruge i sæsonens sidste løb”.

10

Længe så det ellers ud til at VM motocross i Randers i år ikke ville blive tilsmilet af de samme gode resultater, som de foregående år. Men så tog Hansen fat. Den danske landstræner Brian Kjær Jørgensen var også blandt de, som var meget overrasket over Hansens slutspurt i Randers. ”Efter at have siddet og analyseret lidt, så er jeg sikker på, at denne sejr primært var resultat af at være - ”lidt forbandet”. I den her sport er det viljen, som gør forskellen. Nicolai ville det virkeligt for alvor i dag. Det hjælper.” Den store vinder i VM MX3 klassen var Pierre Renet, Frankrig. Franskmanden kom til Danmark som førende i serien, og en samlet sejr i Randers, kombineret med, at nærmeste konkurrent i VM-serien, Alex Salvini, havde

Dagens mand: Nicolai m. hansen - fik trykket gevaldigt i bund i Randers.w

et rigtigt dårligt 2. heat, betyder - at den franske VM kører kan tituleres ”Verdensmester 2009” før tid. Der resterer stadig en afdeling i VM-serien.

Kasper lynggaard: Læren fra VM i Randers EM klassen har tidligere leveret flotte danske resultater, men i år manglede der lige det sidste for at løfte de fremmødte tilskuere på Brusgårdbanen, til den wouwww-oplevelse, som senere blev leveret af Nicolai M. Hansen. Ugen op til arrangementet havde det danske topkort i EM-klassen, Rasmus Krogh Jørgensen, pådraget sig en skade, som afholdt ham fra at deltage. Den 17-årige danske komet kunne i stedet kommentere sine landsmænds indsats fra sidelinjen. Her var Kasper Lynggaard fra Mors på forhånd den kører som fik forventningspresset at føle. Men det blev aldrig Lynggaards dag. I 2. heat så det længe ud til, at han ville få kæmpet sig op på en 7. plads, men han måtte udgå af heatet og sluttede i den samlede stilling på en 20. plads. Ikke lige et resultat, som lå i kortene til den talentfulde danske kører. ”Jeg følte jeg havde tempoet til at være med, for det viste jeg om lørdagen i pre-kvalen hvor jeg var 4. hurtigste. Men jeg var uheldig at blive involveret i et styrt i starten af 1. heat, og måtte køre en omgang for at komme ud til pitten og få rettet grebene.” ”I andet heat kom jeg dårligt fra start - men fik mig kørt op. Jeg styrtede på en af ”doblerne” før mål. Og blev ramt bagfra efterfølgende, så jeg måtte udgå.” Selvom løbene ikke formede sig som håbet for Kasper, så mente han efterfølgende, at der var en del positivt at tage med hjem fra Randers. ”Jeg synes det var en lærerig weekend, og jeg synes også jeg fik bevist overfor mig selv, at det kan lade sig gøre. Men man skal selvfølgelig have nogle bedre starter end de jeg fik. De fleste af kørerne kører nogenlunde lige stærkt - så det er virkeligt vigtigt.” De to storfavoritter i EM klassen, 14-årige Jeffrey Herlings fra Holland og Christophe Charlier fra Frankrig kørte i en klasse for sig selv. De vandt begge et heat på Brusgårdbanen. Men EM titlen er endnu ikke afgjort blandt de to, så spændingen er stadig intakt i denne klasse.


der et assen var I EmX-2 kl er der r styr t og he par store ed ned i m re re kø l røget en de det er . midt i bille star tsvinget 5) ved at 1 2 gaard (# kasper lyng t gule ufo en op. I de samle cykl ses Stefan m ha tre for tøj til vens så kim o. , mens og kjer olsen dblandet. in er ) (#87 Sørensen e det sidste lig anglede lynggard m igt godt køre et rigt held for at flere tidspå en em. m resultat hj e kørte en at nem he punkter igen t lig stærkt est uhygge han nærm ingene. sv i vt ind og aggressi

MoTocross

zniak Daniel Wos sig er yg (#207) sm heat af n te ar i st ssen, 2 i mX3-kla styr t. udenom et

RESULTAT RANDERS VM MX3 2009, PÅ DAGEN (Top-10 + DK)

mathias jørgensen (#196) var også en af de danskere der gjorde det rigtigt godt i EmX-2 klassen, på trods af - at han faktisk stadigvæk er b-kører.

I alt 9 danske kørere blev noteret ved Vm heatene i Randers. her kennet hvam, en af i alt 4 lokale Randers-kørere.

PL KØRER NAT 1 Pierre Renet FRA 2 Julien Vanni FRA 3 Antti Pyrhonen FIN 4 Nicolai Hansen DK 5 Christophe Martin FRA 6 Hugo Basaula POR 7 Kasper Jensen DK 8 Kennet Hvam DK 9 Alex Salvini ITA 10 Daniel Wosniak DK 11 Jim Bødker Sørensen DK 13 Bo Vang Jensen DK 15 Thomas Kongshøj DK 17 Thomas Mindegaard DK 18 Brian Randrup DK 21 Kasper Munk DK EMX2 2009, PÅ DAGEN (Top-10 + DK) PL KØRER NAT 1 Jeffrey Herlings HOL 2 Christophe Charlier FRA 3 Harri Kullas FIN 4 Aleksandr Tonkov RUS 5 Herjan Brakke HOL 6 Klemen Gercar SLO 7 Axel Allertu FRA 8 Jernej Irt SLO 9 Alexander Eriksson SVE 10 Stefan Olsen DK 20 Kasper Lynggaard DK 21 Mathias Jørgensen DK 24 Nick Bøgh DK 25 Kasper Kvist DK 29 Kim Sørensen DK

TOP 10 VM MX3 (samlet klassement)

christophe charlier (# 430) tager starten og har jeffrey herlings (gul hagespids på hjelmen) lige efter sig. De to var de øvrige EmX-2 kørere overlegne på brusgårdbanen og tog en heatsejr hver.

føj for den lede.... Randers var ikke et godt bekendtskab for Alex Salvini (ItA), som tabte chancen for en Vm-mesterskabstitel i mX3 2009 på brusgårdbanen.

PL KØRER NAT 1 Pierre Renet FRA 2 Alex Salvini ITA 3 Annti Pyrhonen FIN 4 Julien Vanni FRA 5 Christophe Martin FRA 6 Matevz Irt SLO 7 Alvaro Lozano SPA 8 Nicolai M. Hansen DK 9 Hugo Basaula POR 10 Kasper Jensen DEN TOP 10 EMX2 (samlet klassement) PL KØRER NAT 1 Christophe Charlier FRA 2 Jeffrey Herlings HOL 3 Klemen Gercar SLO 4 Matthias Walkner AUT 5 Herjan Brakke HOL 6 Harri Kullas FIN 7 Glenn Coldenhoff NED 8 Axel Allertu FRA 9 Aleksandr Tonkov RUS 10 Andrea Cervellin ITA

POINT 45 (20, 25) 41 (25, 16) 40 (22, 18) 38 (16, 22) 34 (14, 20) 30 (15, 15) 26 (12, 14) 23 (13, 10) 21 (18, 3) 20 (9, 11) 20 (11, 9) 14 (1, 13) 13 (7, 6) 10 (5, 5) 8 (4, 4) 3 (2, 1) POINT 47 (22, 25) 47 (25, 22) 38 (18, 20) 35 (20, 15) 32 (16, 16) 30 (12, 18) 28 (14, 14) 23 (13, 10) 19 (6, 13) 17 (10, 7) 8 (8, 0) 7 (7, 0) 2 (2, 0) 1 (0, 1) 0 (0, 0) TOTAL 540 487 460 439 404 375 308 284 275 251

TOTAL 535 501 357 346 344 295 219 193 168 140

11


MoTocross DANIEL RANDRUP ØVERST VED SCANDIC JUNIOR CUP 25 unge 85cc kørere var til start søndag, og fik dermed chancen for at køre ved en officiel Vm-afdeling. En kæmpe oplevelse for alle, men specielt for Daniel Randrup fra RmS, som med 43 point vandt Scandic junior cup efter en 1. plads og 4. plads i de to 85cc-races. Randrup kravlede øverst på podiet foran Norske lasse f. johannessen (42p.) og svenske linus Eriksson (37p.) URIMELIG SITUATION FOR ARRANGØR trods lunkne vejrmeldinger op til søndagens pointgivende Em og Vm race, så var eventmanager christian primby meget tilfreds efter løbet. ”Vi havde frygtet et langt mindre publikumsfremmøde end sædvanligt, og er nu lettede over, at vi nåede op på et samlet tilskuertal på 5.800. til gengæld er vi bestemt ikke så begejstrede for, at vi i løbsweekenden måtte modtage en stribe af afbud fra kørere, som af forskellige årsager alligevel ikke mødte op i Randers.

DANSK MXON HOLD 2009 Ved Vm motocross i Randers blev det danske landshold til Vm motocross for hold i Italien den 3.-4. oktober præsenteret. Det danske landshold til mXoN består af: Nicolai m. hansen (mX1), Nikolaj larsen (open), Rasmus krogh jørgensen (mX2) og kasper jensen (reserve). LARSEN HITTER PÅ LIEROP Samme weekend som der blev afviklet Vm mX3 i Randers, var den danske Vm mX2 kører Nikolaj larsen i ilden på lierop i holland. her blev det til sæsonbedste for larsen med en 10. plads og en 16. plads i det hårde Vm mX2-selskab. Nikolaj larsen havde efterfølgende disse kommentarer til hans til dato bedste Vm mX2 resultat: ”Det var en rigtig ”hård” weekend på lierop. Sidst jeg kørte på banen var i 2006, men der kvallede jeg ikke ind. Denne gang havde jeg trænet hårdt op til løbet, på flere hullede og sandede baner. og det kom mig til gode de sidste 10 minutter i hvert heat - hvor jeg kørte mig op nedefra, når de andre var ved at køre trætte.”

Drenge på spring, ved Vm motocross Randers. Som sideshow kørte 85cc klassen deres egen Scandic junior cup mellem mesterskabsløbene. på billedet ses bl.a. kenneth jensen (30).

Som reglerne i år er indrettet, så er der ekstraordinært mange kørere der har forhåndstilmeldt, for siden hen - af forskellige årsager, at melde fra på dagen. Det holder ikke. Så vi vil tage problemet op med Youthstream i den kommende periode”. Der var forhåndstilmeldt 62 i mX2 klassen men 30 meldte fra i sidste øjeblik. I mX3 klassen var 42 forhåndstilmeldt og 19 meldte fra.

®

Stefan kjer olsen (#136) kørte virkeligt godt i EmX-2 klassen på brusgårdbanen, men to dårlige starter forhindrede ham i at komme helt til tops.

pierre Renet (fRA) vandt ikke blot i Randers i Vm mX3-klassen. Verdensmesterskabet er nu også de facto afgjort før årets sidste afdeling den 13. september i franske Villars.

TIL GODE PRISER! ROOST DEFLECTOR IMPACT Kr. 498,Fås også som junior udgave Kr. 348,-

KNÆBESKYTTER PROFILE X KNÆ– TIGHT STØVLER IMPACT BESKYTTER Kr. 998,- Str. 39 - 47 JUNIOR PROFILE Kr. 187,50 Kr. 98,REGN SÆT Str. S-XXL Jakke kr. 94,Bukser kr. 94,NYREBÆLTE Kr. 148,Vi har mange forskellige modeller på lager - ring gerne for nærmere oplysninger.

12

JUNIOR PROFILE STØVLER Str. 30 - 38 Kr. 648,-

www.fimotorcykler.dk . Pedersborg Torv 13, 4180 Sorø . Tlf. 5783 3348


For the winners ...

MoTocross

COBRA

CX 50 dkr. 29.900,- / Euro 3.947,00 CX 65 dkr. 31.995,- / Euro 4.224,00

TM 2010 Series Dkr. 33.900,Dkr. 42.900,Dkr. 47.900,Dkr. 50.995,Dkr. 51.900,Dkr. 52.900,-

Euro 4.520,00 Euro 5.720,00 Euro 6.387,00 Euro 6.800,00 Euro 6.920,00 Euro 7.054,00

4 stroke MX 250 F MX 250 FI MX 450 F MX 530 F

Dkr. 55.900,Dkr. 59.900,Dkr. 58.995,Dkr. 59.995,-

Euro 7.454,00 Euro 7.987,00 Euro 7.866,00 Euro 7.999,00

KALI Helmets

Dkr. 1.985,- / Euro 265,00

KALI Sharpa Body Suit

Priser er incl. moms og excl. levering

2 stroke MX 85 JR MX 85 MX 125 MX 144 MX 250 MX 300

Dkr. 1.995,- / Euro 266,00

www.jegstrupcross.dk

Jegstrup APS . Tvedens Allé 2 . DK-9381 Sulsted Tlf. +45 96 39 17 02 . Fax +45 96 39 17 01 . jegstrup@mail.dk Importør til Norden af TM Racing & Cobra - Lagerførende af reservedele.

13


raSmuS' FantaStiSKe Vm debut

MoTocross

Rasmus ses her ”in action” på den meget hullede lommel bane i første heat, hvor regnen også stod ned over banen og gjorde det til et rigtigt hårdt løb.

tEkSt: mARtIN WIgh kNuDSEN. foto: NIElS bommER

Rasmus Krogh Jørgensen (RKJ) var ikke sen til at gribe chancen, da han fik muligheden for at debutere i VM MX2 klassen. Ingen havde dog turdet håbe på, at Rasmus skulle leverer en så fantastisk præstation, som den der nu har givet genlyd langt ind i hele motocross verdenen. Rasmus endte, som det er de fleste bekendt, på en samlet 6. plads i sin debut på Lommel banen i Belgien. Og Motorbladet har efterfølgende taget en snak med det 17-årige talent om hans fantastiske debut. MB: Nu har du fået det hele lidt på afstand, er det så begyndt at gå op for dig - hvad du egentlig har præsteret? RKJ: Ja det er det, men der gik da

Samt et anerkendende nik fra Suzuki-bossen “himself”.

lige lidt tid. Da vi kørte hjem søndag var det ikke sådan at jeg var helt oppe og køre. Jeg prøvede bare at holde lidt lav profil, for det bliver jo hurtigt hverdag igen, men selvfølgelig var det da rigtigt fedt. MB: Var det lidt svært at falde i søvn søndag aften efter løbet? RKJ: Ja, jeg glædede mig lidt til at skulle på computeren mandag morgen for at se hvad der stod. Der kørte mange tanker rundt i hovedet på mig søndag aften. Det hele forløb jo bare så meget bedre end jeg havde regnet med. Det var bare ligesom om, at jeg ikke var påvirket af de andre kørere og de navne der stod bag på dem jeg kørte forbi. Det fungerede bare rigtigt godt for mig. MB: Du kørte på Suzukis fabriksracer. Men det var lidt tvivlsomt, om du skulle det - til at starte med?

Rasmus havde Suzuki ”super-service” til sit første mX2 Vm. Danske bo Rasmussen (blå skjorte) fra Suzukis mX2 fabriksteam hjælper til med opsætningen af cyklen. Rasmus havde dermed både fået ok til en Vm startplads, fabriksracer og fabriksmekanikker. I den gule 14 skjorte ses Rasmus normale mekanikker marco h. fra holland og yderst til venstre hans far michael.

RKJ: Ja, jeg blev ringet op om onsdagen før løbet med beskeden om, at de havde en startplads til mig, fordi deres førstekører var blevet skadet. Med det samme tænkte jeg: Hold kæft, så skal jeg jo køre i VM Team og alt muligt. Så ringede jeg tilbage for at få alle ting med mekanikker osv. på plads - og så fik jeg at vide, at jeg bare fik pladsen. Jeg skulle køre på min egen motorcykel og holde for mig selv. Det var bare så jeg ikke skulle betale startgebyret. Der blev jeg sådan lidt… jeg vil ikke sige nedtrykt, men jeg havde jo håbet på, at jeg skulle køre på deres motorcykel. Det var jo en fabrikscykel, det kunne jo være fedt. Så det var sådan lidt træls. Men allerede torsdag morgen, blev jeg ringet op - og de var nu blevet enige om, at de ville give mig muligheden for at køre på fabrikscyklen. Det var rigtigt fedt. Fredag morgen mødte jeg så op nede ved Geboers værksted, hvor vi fik smidt mit plastik over på deres fabrikscykel. MB: Ved du hvad der var den oprindelige grund til, at du ikke skulle stå i deres VM bus eller køre på deres fabrikscykel? RKJ: Et fabriksteam tager normalt ikke bare en kører ind. Specielt ikke uden at man betaler penge for det. Men det var noget de gjorde for mig, fordi de kunne lide mig, og fordi de kunne se nogle muligheder i mig - fik jeg at vide. Men som weekenden skred frem og det begyndte at gå godt, så var det også meget tydeligt, at de begyndte at

komme ned i teltet med alle deres fine skjorter og stod og skruede ved mine motorcykler. Det var bare dejligt og jeg kunne virkeligt mærke, at der kom mere support fordi jeg gjorde det godt. Red.: Aftalen om at køre VM afdelingen kom mere eller mindre igennem Rasmus` tidligere tyske teamchef Thomas Ramsbacker - fra det tidligere Inotec Ortema Suzuki. Han er nu en del af Teka Suzuki Teamet som rangerer under Sylvain Geboers, og hans gode forhold til Rasmus var en stor årsag til at muligheden opstod. MB: Fik du hilst på Suzukis VM manager Sylvain Geboers? RKJ: Jeg mødte ham faktisk kun en gang, hvor jeg lige fik et smil og et anerkendende nik med hovedet. Han sagde, at det var godt kørt. MB: Du havde bl.a. Suzukis danske fabriksmekanikker Bo Rasmussen ved din side. Var det ikke en lidt sjov oplevelse for både dig og Bo, når I lige pludselig var et dansk makkerpar i VM. RKJ: Helt sikkert. Jeg tror også at Bo nød det - og han var rigtig imponeret. Han gav mig nogle gode råd, og han har jo været med i VM i rigtigt mange år, så han ved ligesom hvordan det forløber. Hans erfaring hjalp mig helt sikkert også meget i den weekend. Red.: Rasmus føler sig nu klar til en fast plads i VM til næste år. Så nu kan vi alle sammen bare krydse fingre for, at fx. Teka Suzuki Teamet ringer til Danmark inden alt for længe.


MoTocross

Rasmus k. jørgensen (#128) fik vist, at der er skub i en fabriks racer. og de fleste troede ikke deres egne øjne da han, som det ses på dette billede, tog starten i første heat.

Rasmus arbejder for sagen i verdens vel nok største sandkasse, her hvor han er på vej til en samlet 6. plads i sin Vm mX2 debut på lommel banen i belgien.

a Altid Nye Hond r ge la på Rasmus k. jørgensen (#128) og Nikolaj larsen (#175) løb flere gange ind i en ren dansker dyst i løbet af weekenden, hvilket vi kan håbe på meget mere af i fremtidige Vm løb.

els lager Stort reserved er til alle mærk Alle værksteds føres reparationer ud FOX Stort udvalg af yr st tøj og ud

Din Honda leverandør

I dagens andet heat var det den førende i Vm marvin musquin (#25) der tog starten. Som nr. 2 vender Rasmus k. jørgensen (#128) mens Nikolaj larsen (#175) også er godt med fremme.

JG Scooter- & Motorservice· Ringvejen 6· 9560 Hadsund · Tlf. 98 57 48 92· www.jgscooter.dk

Der var god dansker support flere steder rundt om lommel banen. og selvom det var Rasmus k. jørgensen der trak overskrifter i denne weekend, så gav feltets anden dansker, Nikolaj larsen (#175), der her kører forbi Dannebrog, også fuld valuta for pengene med hans hidtil bedste Vm resultat - og 7 point på konto`en.

15


MoTocross

Tak

-

endnu engang, til de mange dmuSport.dK frivillige, som har været med til at sikre Sport, der rykker! en høj sportslig og eventmæssig kvalitet på sommerens Dmuevents.

Alt i reparation af motor og støddæmper. Stort lager af reservedele - Vi sender overalt i landet.

f Restparti a ing n d læ k e rb Tho

Fra 40-50% Svendborgvej 41 • 5772 Kværndrup Fax 62 27 15 88 • Tlf. 62 27 15 96 Email: VS_CROSS_MOTORCYKLER@gmail.dk Mandag-fredag 9:00-18:00. Middagslukket 12:00-14:00. Lørdag 9:00-12:00

TUNING!!

4-TakT – 2-TakT Honda – kawasaki – Yamaha – Suzuki – kTM – Polini mm.

Nummerplader og stickerkits

Søger du mere power i din motor så kontakt os for tuning af din nye crosser eller opdatering af den gamle.

Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet

års Vi har oVer 30 r tuninG to mo i nG ri fa er

N

SE T. CLAU

Gør som jkj – mathias keller oG manGe andre

www.sproing.dk Tlf 38105039

VÆLg Jø tuning

ViL du haVe programeret din CrF450/09 om tiL FLere hK så har vi udstyr og erfaring klar. Ring 40166710 for mere information

www.jo-service.dk salg@jo-service.dk JØ SERVICE - Hovedgaden 4 - 4470 Svebølle - Tlf. 5929 3969

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

16


Rico Andersen (#29) lagde ud som lyn og torden i Em Quad afdelingerne. Selvom han tabte nogle placeringer til sidst i heatene, så blev han alligevel næstbedste dansker på en samlet 11. plads på dagen.

john Nielsen og Dennis hansen (#191) ses her under præsentationen. med den indsats de leverede har de bestemt god grund til at holde fanen højt.

De regerende verdensmestre Daniel Willemsen/ Sven Verbrugge (Nl) var ikke til start pga. en skade, og det var henrik Söderqvist/ tobias Sylwan (S) ikke var sene til at udnytte med flyvende kørsel og samlet sejr på dagen.

Vm SideCar /em Quad I SlAgElSE tEkSt: mARtIN WIgh kNuDSEN. foto: AllAN hIllEboRg Vm sidevogns vindere på dagen: Nr. 1 henrik Söderqvist/ tobias Sylwan (S), nr. 2 joris hendrickx/ kaspars liepins (bEl/lAt) og nr. 3 maris Rupeiks/ haralds kurpnieks (lAt).

jan Vlaeymans (#18) fra frankrig havde taget den lange tur til Slagelse, og han var en af de Quad kørere der nærmest havde en to-hjulet stil på motorcyklen, hvilket også blev belønnet med en samlet 2. plads på dagen. foto: kris kurwers

Vm / Em i Slagelse var igen i år rigtigt pænt besøgt. og i baggrunden ses et af de hyggelige publikumsområder, som automatisk er med til at skabe en god stemning omkring Danmarks vel nok bredeste bane.

Det svenske sidevognspar Henrik Söderqvist/ Tobias Sylwan kunne den 26. juli bestige det øverste trin på podiet ved dette års VM Sidecar i Slagelse. De to svenskere blev flankeret af henholdsvis Joris Hendrickx/ Kaspars Liepins på 2.pladsen samt Maris Rupeiks/ Haralds Kurpnieks på 3.pladsen Men der var også dansk sidevognssucces på banen i form af John Nielsen/ Dennis Hansen der både formåede at kvalificere sig til søndagens finaler og herefter score 3 VM point via en 18. plads i dagens 2. heat. Point var der også til danske Tommy Sørensen, der sammen med sin svenske makker Andreas Lindén blev nr. 19 i samme heat. Paul Holmes fra England tog sejren i EM Quad, mens Rasmus Ø Nielsen var bedste dansker på en samlet 6. plads. Her leverede også Rico Andersen et godt resultat med en samlet 11. plads på dagen. Der er ingen tvivl om at de begge kan opnå meget mere i fremtiden.

Rasmus ø Nielsen (#23) var virkeligt flyvende på Slotsbjergbybanen - og selvom vi ikke kan tillade os at klage over en samlet dansk 6. plads, så var kørslen faktisk til et endnu bedre resultat, hvis det ikke havde været for lidt uheld i dagens andet heat.

john Nielsen og Dennis hansen var rigtigt godt kørende på deres hjemmebane i Slagelse (#191), og selvom de leverede en god dansk præstation, så kunne det faktisk være blevet til endnu mere, hvis ikke de måtte udgå af første heat.

Der er ikke meget plads når et helt felt af Quad-kørere forsøger at komme først igennem startsvinget. men danske Rasmus ø. Nielsen (# 23) var en af de der forstod at komme hurtigst af sted. foto: mogens Voigt

17


MoTocross

EN 40-åRIgS ”DEbutANt-bEREtNINg”:

mit FørSte ENDuRoløb

mudder til navet i Svenske skove. Det er utroligt hvad man kaster Debutanter ud i. Så ... mer` af det - tak. tEkSt: SøREN NISSEN. foto: pRIVAt

En meget træt, men også meget glad debutant. Selv rengøringen kunne ikke vaske det smil af.

Jeg købte min første endurocykel i februar 2009. En smule træning i Hedeland, på det knap færdiggjorte endurospor, samt i alt 3 ture på svenske endurobaner, det var hvad det blev til, inden en træningstur til Italien. Her deltog nogle relativ garvede gutter, bl.a. 4 tidligere deltagere fra det danske six-days-hold, og det satte tingene i perspektiv. Jeg havde meget langt igen.

Man lytter jo En af de garvede deltagere, Curt ”Papiruld” Andersen mente i maj måned, at det ville være ”god træning”, at køre de svenske enduro klassikere, og ”Stångebro” var næste ifølge kalenderen. En blanding af frygt, samt en stadig øm skulder fra et fald på Hässleholm, gjorde jeg meldte fra. Det blev besluttet, at jeg ville tage med som ”observatør”, for at kunne fornemme stemningen, såvel som at opleve det på nært hold. Men mindre end 24 timer før afgang, blev jeg ringet op af Curt, som havde taget beslutningen for mig! Jeg skulle af sted, og jeg skulle køre! Jeg har i den korte læretid jeg har nået, lyttet til hvad Curt har sagt. Både når det drejer sig om maskinen og tilpasningen af denne, såvel som mht. køreteknik. Han har, stort set, altid haft ret, så også i dette tilfælde måtte jeg bøje mig. Så det blev Curt Andersen, Torben Lund, samt undertegnede der drog af sted mod de svenske skove.

et monsterløb Stångebro havde i år 2009 mere end 2.100 tilmeldte, og forløb over 3 dage! Jeg skulle starte i et heat fredag eftermiddag, i ”motion 4050 år”, samt ”motion 50-65 år” som var lagt sammen. I alt 866 enduromaskiner i samme heat. Kørerne startede 300 af gangen - med 3 minutters mellemrum. Dagen var startet med ungdomsklasser, samt veteranmaskiner. Der blev kørt på en 5 km bane, som hurtig blev meget støvet, og vi blev enige om, at det ville være rart med 20 min. regn inden den store start, ligesom for at tage det værste støv. Man skal passe på hvad man ønsker sig! 2 timer før start gik det løs. Et sandt skybrud, og det var som om det ingen ende ville

tage. Det var nu med endnu større bekymring, at jeg begav mig ned mod starten. Undervejs blev jeg informeret om, at starten var udsat 30 min. pga. regnen, så vi parkerede motorcyklerne ud for de respektive numre og ventede så. Det er en speciel oplevelse, at se mere end 800 motorcykler, trukket hen til deres pladser, mens deres ejere tålmodigt afventede situationen. Der var helt stille i den svenske skov, som i 1598 var skueplads for et lignende, om end mere blodigt slag, da Hertug Karl besejrede sin nevø i kampen om Sverige. Her af navnet på løbet. Utroligt at så mange mennesker, kunne være så stille, og så i forbindelse med et motorløb. 300 cykler mod første sving Starten gik med en krudtlunte,

så ingen kunne se præcist hvornår, i modsætning til en mand med en startpistol. De knap 300 motorcykler kæmpede sig vej til 1. sving, og tumult var dagens orden. Herfra begyndte det så, mudderet, som kom til at spille en stor rolle i resten af løbet. Længden var allerede skåret ned til 2/3 dele, da arrangørerne godt vidste der ville opstå problemer. Den første kilometer, var hård, men det var tydeligt at der var mange som have endnu flere problemer end jeg havde. Jeg gentog Curts ord inden i mit hoved igen og igen, men alligevel blev rytmen brudt, af den meget dybe og glatte mudder, og de steder hvor der var dybe spor. Sporene var typisk 30 cm, til tider dybere! På et tidspunkt graver den stakkels

danskernes resultat Pl.

18

St.nr.

Navn:

Klub:

MC:

Omg.

Samlet tid:

Omg. 1

Omg. 2

28

831

Curt Steen Andersen

Hedeland Enduroklub

HVA 250

2

01:48:20

00:55:44

00:52:37

318

832

Torben Lund Nielsen

Road Racing Herning

HVA 125

1

01:20:45

01:20:45

-

361

866

Søren Nissen

Hedeland Enduroklub

HVA 250

1

02:15:06

02:15:06

-


MoTocross

r at det medføre er ikke op, og . e” farten komm yd og ”fl kommer op cyklen aldrig

her ses hv or vigtigt de t er at væ i enduro. D lge det rigt et ene er ige ”spor” farbar t, de t andet meg et dybt.

fart på i dybt hemmeligheden er, at der skal her. som det r ende ikke hvis mudder.

man kan jo blive træt undervejs

man skal huske at nyde naturen undervejs, og passe på træ erne!

ejs, og så er mt kø underv Der opstod ne mål. der langt til

op ad ba kke i en strøm af mudder

Størstedelen af løbet om fredagen, blev kørt i mudde r som gik ov er navet.

De skal alle sammen igennem et 2 m. bredt spor 200 meter fra start.

Husqvarna sig ned, og mere gas blev kun til en endnu dybere rende. Der var kun en vej, og det var at grave den fri, løfte den op, og hive den væk fra denne nu meget dybe rende. Det må have taget 20 min, samt 10 min for at få vejret igen, da den endelig var fri. Jeg holder ind 50 m. længere henne, for at hvile. Det var her Curt kom flyvende forbi på 2. omgang, og det var nu svært at overskue den sidste halvdel af min 1. omgang. Camelback’en var nu tom, men der var kun én vej, og det var frem. ”At opgive er ingen option”, siger de moderne overlevelses folk, som B.S. Christiansen og andre, og de har så evig ret. Den sidste halvdel blev kørt med 100 % fokus på at teknikken skulle være i orden. Det af den simple grund, at ellers bruger man for mange kræfter, og var der noget jeg ikke havde mere af, så var det kræfter! Forunderligt nok, gik den sidste halvdel meget nemmere end den første, selv om der var adskillige styrt. Men til sidst kom sandet, som var underlaget den sidste kilometer inde mål, og endelig, MÅL!

segnefærdig glæde Det var en MEGET træt debutant, der smed sig med hjelm og alt udstyr foran de to andre danske deltagere. Men på trods af strabadserne, dehydreringen, og der knap nok var energi til at løfte armen, var der glæde. Det at trodse strabadserne, at komme igennem, at overvinde sig selv. Det at 2. halvdel blev kørt på teknikken, og opleve skoven, motor-

cyklen og undertegnede gik op i en enhed, det var enestående. Der var 30 alene i min klasse, der måtte opgive. Og jeg blev ikke sidst. Curt startede sidst i den sidste startgruppe, men overhalede alt og alle, og endte med # 28 i hans klasse. Lidt vrissen mente han der var rod i teknikken, mens han gik med sin lille pokal. Tænk hvad det var blevet til, om han havde været i første

startgruppe, og første række! Dermed havde han ikke skulle køre uden om os andre 800 langsomtgående først. Torben Lund var 3. mand på galejen til de svenske skove, og han endte som #318. Stor tak til vort svenske broderfolk, for at tillade at vi kører rundt i deres skove. Hvornår skal vi mon af sted igen!

Starten er gået, og i et inferno af larm ”tonser” hundreder maskiner af sted på en gang.

19


crosser på spring

bloD på RokkEtANDEN…

CroSS og rødt Kød og FarmorS Hemmelige SoVS motocross-freak startede for et år siden med et gavekort til en prøvetur på Hedelands microbane. Den havde Willy spenderet. - Og så var jeg solgt til stanglakrids. Jeg ræser bare derudaf. Jeg blev etter ved løb to gange i træk. I år har jeg gaflet otte pokaler – ikke dårligt, hva’? Det har givet mig blod på rokketanden!

TOBIaS HEIdEMaN PETErSEN Født: 29. oktober 2001 Stjernetegn: Scorpio (skorpion) Kælenavn: tubbe ' Søn af: michael heideman og Sussie petersen Klub: hedelands motorklub (hm) Kværn: ktm 50 cc pokaler/medaljer: 8 Klasse: Micro C 50 nummerplade: # 461 livret: Junk food, rødt kød og farmors brune sovs tEkSt teKSt&&fotoS: Foto: hENNINg goNDESEN bEckER XXXXXXXXXXXX

”Gammelsmølfen”

20

- Det er Willy, der har lokket mig til motocross. Det er det allerbedste, han nogensinde har fået mig til. Og han har ellers fået mig til meget. Vi hygger os kanon meget, når vi er sammen. Vi laver meget fis sammen. Hehehe. Man skulle tro, at Tobias – blandt venner bedre kendt som ”Tubbe” – her fortæller om en klassekammerat eller en god ven fra nabolaget eller fodboldklubben. - Næh! griner Tubbe. Willy er en gammel svend. Han er min farfar og lidt af en drengerøv. Han har lige så meget krudt i rumpetten, som jeg har. Vi passer godt sammen i hvert fald på cross-banen. Willy er min makker og min mekker og han gi’r mig gode tips til træning. Han er rigtig go’ til at fylde benzin på. Og når kalorius ikke vil starte, så gør Willy sidt bedste – jeg ved ikke, hvad han gør, men det virker. Da han var ung, da kørte han motocross ”sammen med gutterne”, som han siger. Stubræs og sådan noget oppe ved Hjørring og senere på Sønderskovbanen. Stubræs, det kan de godt lide ude på landet derovre i Jylland. Stubræs! Hehehe! Hvad det så end kan være. Hehehe!

Alting har med tallet 8 at gøre… Tubbes lykkelige tilværelse som

- Hvordan skal det forstås? - Det var for sjov, jeg sagde det. For jeg har fået en ny rokketand – alting har noget med tallet 8 at gøre i år. Er det Ikke mærkeligt? Jeg fylder 8 år til efteråret. Jeg har i år fået otte pokaler og rokketand nr. 8. Men jeg gider ikke gå i skole selv om den starter kl. 8. Det gider man ikke, når man er klogere end lærerne. Jeg synes selv, jeg er en krudtugle. Bare ikke om morgenen. Jeg gider ikke stå op. Kun når vi skal til cross. Willy og mig ka’ li’ movse-smovse-mad! - Willy og mig – vi kan li’ de samme ting. Junkfood. Kæmpe-burgere, pommes og nuggets og den slags snask. Det kan godt være, der er meget fedt i og at det er usundt. Men umm-movse-smovse, hvor det smager godt! - Det bliver man da fed af at spise… gør man ikke? -Ja,ja. Det hører man så tit. Men Willy og mig vi render fedtet af os igen. Jeg fjoller tit rundt sammen med Amigo. Det er min labradorvovse. Den trænger også til motion. Og vi snolder jo ikke hver dag på burgeren. Hjemme kan vi finde på at smide en roastbeef i stegegryden. Jeg elsker rødt kød. Sådan en steg skal være, så der sprøjter saft og blod ud, når man trykker en tommelfinger ned i kødskiven! - Det gi’r Dig så ekstra blod på rokketanden…? -Hehehe. Den var go´, Gammelsmølf! Den skal jeg huske! For resten: Så var det noget af et drama, da jeg mistede nr. 8! Jeg glemte, at den sad lidt løs. Og jeg gnaskede lystigt løs på et stykke vandmelon og så sagde det svup og jeg kiggede – og så sad min tand fast

dér midt i vandmelonen. Hvis Du skal skrive om, hvad jeg kan li’ af mad, så skal Du også skrive om min farmors brune sovs af stegesky og sovsejævner. Den er bare så go’ og opskriften er hemmelig!

Tubbe vil skrive til Bertel Haarder Livet er en herlig ting, synes Tubbe. Det kan ikke være bedre – lige bortset fra skolen: - Hvorfor sætter de ikke microcross på skemaet? De første fire timer hver dag. Så havde man da også noget at stå op til, siger Tubbe med drømmende øjne. Et suk – og så tilføjer han lavmælt: Så kunne man hurtigt stå op og oven i købet med glæde – ik’ som nu… Ja se, det der med cross på skoleskemaet burde man måske katapultere over til Bertel Haarder i undervisningsministeriet. - Go’ idé! jubler Tubbe. Yes! Nu må vi skrive til undervisningsministeren. Tror Du, det hjælper noget? Vi ønsker Tubbe, hans far og mor og farmor, der alle hjælper til i klubben, og hans makker og mekker Willy alt godt i tiden der kommer. Tubbe selv ønskes desuden mange flere pokaler og mere (kalvekøds-) blod på flere rokketænder!

her en situation, hvor tubbe har det bedst: Ræs-ræs-ræs!

CROSSER PÅ SPRING Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


MoTocross

Tak

-

for den flotte publikumsopbakning, til mange af sommerens events, store som små.

Stort reservedelslager til KTM.

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

Årnakke 33 . 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk . www.tmpparts.dk

Motocross Maskiner

BrUgTe Yamaha tts 125 fon bike 09 ..........................17800 Suzuki rm 85 lav 07......................................15800 Yamaha yz 85 lav 08.....................................18800 Ktm 85 høj 08 motor rep...............................21800 Suzuki rm 125 04 .........................................14800 Suzuki rm 250 06 kørt 6 mdr........................23800 Honda crf 250 07 motor efterset...................29800 Suzuki rmz 450 07 .......................................28800 Yamaha yzf 250 off road uafg........................17800 Suzuki rerservedele 1979 - 2009 nyt brugt Hann nav og eger Excel fælge på laget Samt alt hvad du skal bruge til cross Se også www.bj-mc.dk

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk

www.villadsensmc.dk

Autoriseret KTM og HONDA forhandler

sidste 09 modeller til rabatpriser

Nye på lager Suzuki rm lav................................................26995 suzuki rm høj................................................28995 suzuki rm 125 1 stk .....................................38500 suzuki rm 250 1 stk .....................................38000 suzuki rmz 250 1 stk....................................44995 suzuki rmz 450 1 stk....................................44995 yamaha yz 85 høj 1 stk ................................28000

Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98911301-28729309

.dk Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk www.mx-shop.dk

!" # $%&'"()%$*%*' +, -./0.1 0.2 34--.125 6 7833. 19:.1./ 24074;2 <= =<1;././> 0.2 .1 =?1-2> <; =9/ -9/ 4/;./24/; 3.5 *77.1 =9/ 9/-<==.1 3./2 247 @9/./ <; 3-97 7833. 9A> 39==. B1<@7.=5 6666

C?1 DEF <14;4/97 7G35

Westside Racing Service Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk

*A2.1 HF I #JK$ *+

K.1 .1 7?3/4/;./ 6665 *+ 7G3 247 219/B<12.1./> AL @.2G0.74;2 =.1. 7G3 4 @47./> 39=2404; =.0 .2 =.;.2 79M.1. 321?=A<1@1,;5 .2 =</2.14/;> 32?034--.1> M9/0282> -,/ NE == O?P> 7.M.240 QE5EEE 24=.1> B143.1 A195 NDR>EE -1 I =<=35 C<1 G0.174;.1. 4/A<1=924</ <; @.324774/; -</29-25

!"#$%

MSK9/3 T?1/ U.:-5 OP@VB7,374;O250-5 $7A5WENRXYYX5

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

Alle nye Kawasaki KX modeller klar til prøvekørsel og levering Ring og aftal nærmere

NYE CROSSERE: STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com 21


road racing

mika kallio er en populær autografskriver i motogp (Arkivfoto Assen, jens thillemann).

baCK

to

baSiCS finske mika kallio, den eneste nordiske repræsentant i motogp, er i gang med sin Rookie sæson for pramac Ducati. tEkSt: DANIElA muNch. foto: jENS thIllEmANN

Efter at jeg sidste gang talte med Kallio i Valencia i oktober 2008, var det nu tid til at opsummere hvordan sæsonen er gået indtil nu ud fra hans synspunkt. Jeg mødte ham i forsommeren på Assen, hvor vejret for en gangs skyld viste sig fra sin bedste side, efter kvalifikationskørslen, til en snak om livet i Motogp, og om den kommende Moto2 klasse. Hvordan syntes du din sæson er gået indtil nu? De første løb var gode, vi sluttede i top 10, men efter et par løb, ved jeg ikke lige hvad der skete, vi havde nogle tekniske problemer. Efter Le Mans gik det fortsat ned at bakke, vi tog nogle forkerte valg med vores set-up, og jeg kunne ikke køre så godt som jeg ville. Uanset hvor meget jeg gav, og pressede motorcyklen til maksimum fungerede det bare ikke. I Barcelona blev det bedre og vi endte igen i top 10, specielt mandags testen i Barcelona var god for os, og jeg fik noget af min selvtillid igen.

Tror du at dine styrt har påvirket din tiltro til motorcyklen, så dette påvirker din kørsel? Nej det syntes jeg ikke. Men denne her motorcykel, hvis du ikke finder det helt rigtige set-up, så er den næsten umulig at styre, det er en meget svær motorcykel at modificere. Vores mål er stadig at slutte i top 10, det ændrer sig ikke, det er det vi arbejder hen imod. Men selvom jeg kender de fleste baner, så er det meget anderledes end da jeg kørte 250cc. De linjer du kører på i Motogp er helt anderledes end dem i 250cc, det er noget jeg lige skal vænne mig til. F.eks. kan det gå godt hele weekenden, men når vi når til løbet søndag er det noget helt andet. En anden ting er, at når jeg endelig har lært de rigtige liner og kører godt, så er løbet slut, og vi skal videre til næste bane, hvor jeg så skal starte forfra igen. Men næste år bliver det lettere for mig, der kan jeg sammenholde den data vi har fået i år, og arbejde hurtigere mod at finde et godt set-up.

Foretrækker du at køre i tørt vejr eller vådt? Hvad er bedst for Ducatien? Hvis du sammenligner med 250cc er det lettere at styre Ducatien i regnvejr. Den står bedre fast, og så har vi tractioncontrol til at hjælpe os med at få et godt greb. Det er selvfølgelig altid at foretrække for en rytter at det er tørvejr, eller i det mindste at vejrforholdende er de samme over en hel løbsweekend. For en rytter handler det mest om at han føler sig tilpas og har et godt set-up som fungere godt for motorcyklen.

Tror du at grunden til at det er svært at finde et godt set-up skyldes at de ryttere der kørte for Ducati sidste år ikke formåede at udvikle Ducatien godt nok? Jeg ved det ikke, jeg kan ikke rigtig sige om de gjorde et godt arbejde eller ej. Det er forskelligt for hver rytter hvordan de finder et godt setup. Hvis du ser på Casey, så har han hurtigt fundet et godt set-up,

Indtil nu, hvilken bane har Ducatien fungeret bedst på? For mig er det en lidt underlig situation, for hvis du sammenligner med Casey, så kører han rigtig godt på nogle baner hvor det ikke rigtig fungerer for mig. Det er også svært, for nogle af de baner som jeg tidligere har kørt rigtig godt på tidligere, er det helt anderledes med nu. Hver bane vi kommer til er noget nyt for

men jeg kan ikke køre med hans set-up. Det kommer an på ens kørestil og hvad man har det bedst med. Det er også svært fordi vi i år ikke har haft så mange muligheder for at teste motorcyklen, det gør det meget sværere. Vi har kun 1 dag i Barcelona og 1 i Brno, og det er bare ikke nok. Specielt når man er Rookie, så har man brug for mere testtid.

UPDATE: BRNO 16. AUGUST Mika var fra starten på fabriksducatien godt med i tidtagningerne. Hele tiden i top 10 og enkelte gange oppe som top 5-6. Til løbet betød en lidt dårlig start dog hårde kampe, således at han på løbets sidste omgange befandt sig i en hård kamp om 8. pladsen med der erfarne Marco Melandri. Uheldigvis betød et meget forskelligt valg af linje i sidste sving på vej ud på sidste omgang, at begge styrtede. Det så meget alvorligt ud, da Kallio hang fast i Melandris racer. Heldigvis var begge rimeligt uskadte.

22

mig, fordi jeg nu kører på en helt anden motorcykel end jeg har gjort før. Hvad med dækvalg, syntes du det er nemt? Ja, i denne sæson er det rigtig nemt, pga. monotyre reglen, der er ikke så mange valgmuligheder. Specielt for Rookie’s er det nemt i år, sammenlignet med sidste år, hvor der var mange flere valgmuligheder. Sidste år var der også kvalifikations dæk, og det har vi ikke i år, så det gør det også en del nemmere. Hvad syntes du om Moto2? Jeg har ikke set den nye Moto2 motorcykel, men jeg har hørt den. Den har en fed lyd. Jeg syntes det er en skam at 250cc forsvinder, men for fremtiden syntes jeg det er det rigtige valg at skifte 250cc ud med Moto2. Første gang jeg hørte om Moto2, var jeg ikke begejstret. Jeg kunne ikke se det gode ved det, men nu har jeg haft tid til at vænne mig til tanken, og jeg syntes det er godt at der er så mange hold der skal deltage i klassen, det giver nyt liv til sporten.

Facts Navn: Mika Kallio alder: 26 Nationalitet: Finsk Klasse: Motogp Hold: Pramac Racing Team Motorcykel: Ducati Desmosedici Første Grand Prix: 2001 - Sachsenring Titler: 0 Første pladser: 12 Officielle hjemmeside: www.mikakallio.com


road racing

SupER chAllENgE :

SteVen ” SPEED OF LIGHT ” ”team martin Speed of light” er vel et meget passende sponsornavn til teamet, hvis kørere bevæger sig, måske knap nok, med lysets hast. tEkSt: StEEN pEDERSEN. foto: bIRgER VIlèN

Ikke mindre end 4 sejre er det blevet til i de seneste 4 løb (9. august på Padborg og 23. august på Jyllandsringen) og 7 ud af 10 kørte i sæsonen hidtil kan Team Martin Speed of Lights topkører, Steven Tirsgaard, bryste sig med. Stevens teamkammerat Steen Hansen har ligeledes vist stærk fremgang ved i de seneste løb at score points i sådan en grad, at han nu truer Thomas Hardings ellers solide samlede 3. plads. Skulle nogle hævde, at Stevens og Steens gode resultater især kommer lige

nu, hvor 2 af de øvrige topkørere Jan Jespersen og Thomas Harding begge har været udsat for styrt og skader, så er det korrekt. Men når man selv giver rigtig meget gas, må ens konkurrenter jo gøre ligeså, hvorved materiel og fysik presses og styrt forekommer. Noget både Steven og Steen tidligere har erfaret på egen krop.

Jan Jespersen MÆrKeT Ved forrige løb på Padborg Park

Mc sUper challenge 2009 daTO - BaNE - (+dM) 9.-10. maj, Jyllandsringen, (DM Superbike) 23.-24. maj, Padborg Park, (DM Superbike) 27.-28. juni, Jyllandsringen, (DM Supersport) 8.-9. august, Padborg Park, (DM Supersport) 22.-23. august, Jyllandsringen, (DM Superbike) 12.-13. september, Ring Djursland, (DM Supersport) 3.-4. oktober, Jyllandsringen, (DM Superbike)

MC-Basen Super Challenge (efter 5 løb af 7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 21. 22. 22. 22.

Steven Tirsgaard Jan Jespersen Thomas Harding Steen Hansen Carsten Lund Kenn Jensen Kim Phillip Lars Bo Pedersen Lars Pedersen Ulrik D. Nielsen John Høj Steffen Carlsen Simon Øland Michael M. Pedersen Alex Schact Benny Haslev Hugo Eskildsen Mikal Miller Erik Thomsen Tonni Navrsgaard Nikolaj Andersen Søren Peder Pedersen Henrik Nyvang René Torpsgaard

Honda CBR1000 RR Honda CBR1000 RR Suzuki GSX R 1000 Honda CBR1000 RR Honda CBR1000 RR Suzuki GSX R 1000 Yamaha YZF R1 Suzuki GSX R 1000 Suzuki GSX R 1000 Honda CBR1000 RR Kawasaki ZX6 RR Yamaha YZF R6 Kawasaki ZX6 RR Yamaha YZF R6 Yamaha YZF R6 Suzuki GSX R 600 Kawasaki ZX10 RR Kawasaki ZX10 RR Honda CBR600 RR Honda CBR1000 RR Kawasaki ZX10 RR Honda CBR1000 RR Suzuki GSX R 1000 Honda CBR600 RR

224 191 149 142 111 95 88 64 63 63 54 31 27 19 17 16 10 8 6 6 4 1 1 1

var Jan Jespersen tydeligvis stadig mærket af sit voldsomme styrt i forsommeren. Dog ikke mere end han i begge løb var med til at skabe 2 løb, der af kommentatorerne blev kaldt ”det bedste race vi har set længe”. Og skulle man have kigget med på www.nutv.dk måtte man give dem ret, det var hårrejsende spændende. Ganske overraskende var Jans teamkammerat Carsten Lund superskarp i løb 2 på Padborg, så han nappede starten og lod favoritterne ”svede” et par omgange, før han måtte slippe taget. Bedste supersport-kører blev John Høj på sin ZX 6 med en 11. og en 10. plads. I løb 1 på Jyllandsringen bed Jan hårdt fra sig og kom i mål tæt på Steven, mens løb 2 var helt i Stevens hule hånd. Han kørte løbsdistancen på stort set identisk tid som løb 1, mens forfølgerne til podiepladserne Jan og Steen endte henholdsvis 5 og 10 sekunder efter.

phillip og Jensen dysTer Der skulle kigges lidt længere ned i rækkerne for at finde tætte kampe. Bl.a. kæmpede Kim Phillip og Kenn Jensen indædt om 7. pladsen i begge løb, hvor Kim begge gange endte forrest af de 2. Begge måtte dog se sig slået om de umiddelbare placeringer foran sig, af kørere de ellers ofte har givet baghjul. Carsten Lund og den efterhånden halvgamle eks.betjent Ulrik Nielsen var begge godt kørende på ”ringen”. Carsten med

kim phillip (3) og kenn jensen (10) i kamp om ottendepladsen den 22.-23. august på jyllandsringen.

som nr. 5 og 4 og Ulrik med 2 fine 6. pladser.

600 KØrernes KaMp Igen var der hård kamp om at blive bedste 600 kører. Benny Haslev fik intet ud af sine gode tider, mens John Høj fik sig en ordentlig dyst med Michael M. Pedersen. John endte som nr. 11 i begge heat, mens Michael på sin YZF R6 virkelig pressede John og blev 10’er i heat 2 efter, at være udgået i heat 1 kort før mål. HUSK - at du endnu kan nå at opleve en fed racerweekend med Challenge-kørerne (og lidt biler) på Ring Djursland, den 12.- 13. september samt 3.- 4. oktober på Jyllandsringen. Førstnævnte tillige med DM supersport og sidstnævnte løb inklusiv DM Superbike.

Årnakke 33 . 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk . www.tmpparts.dk

23


rUndT oM road racing

Spores en bekymret mine hos RRkVformand preben jensen. forståeligt da han skal ud og køre mod langt yngre konkurrenter i Rookie 600 på knutstorp.

præmiepodiet i NSf100 cup ved Dm-6 i Rødby. fra venstre Emil meyer petersen, kristian laursen og torben Sørensen.

Robbin harms tilfældigvis ved siden af sin team-kollega Arie Vos.

Det er blevet til flere gode resultater i både dansk og nordisk sammenhæng hen over sommeren. FELIX HANSEN tog sin første sejr i 125 std. SM på Karlskoga sidst i juli. Med 28 kørere til start var det et særdeles flot resultat, da klassen traditionelt er rugekasse for nogle af nordens store fremtidige talenter. I weekendens andet løb blev Felix lidt overmodig i kamp med seriens førende kører, således at han udbremsede sig selv og styrtede. Men sejren giver blod på tanden og en samlet podieplads i den hårde løbsserie er inden for rækkevidde. ALEX SCHACHT kørte ved samme stævne også sin første sejr hjem i den skrappe superstock 600 klasse. Over 5 sek. havde han ned til nr. 2 efter indledningsvis hårde kampe med konkurrenterne. En rigtig hektisk sommer har det været for Alex, der inden for få uger kørte både IDM på Sachsenring og NM i Finland, igen IDM på Salzburgring og derefter nævnte Karlskoga. Trods en større motorrenovering kort inden tog Alex points i begge heat i Østrig med henholdsvis en 15. og en 14. plads. At endnu kun 15. årige Alex og familien så endda bruger ledige stunder til træning i Ishøj og en DM-deltagelse i Rødby vidner om glæde ved sporten. DM 6 i MINI-klasserne kørtes i Rødby 1. weekend af august. Med RRKV som arrangør afholdtes en velbesøgt lørdagstræning og selve løbet søndag. En mindre nedgang i deltagerantal sås, men dog alligevel med ca. 80 startende, hvoraf flere deltog i 2 klasser. Søndagens måske bedste resultat stod Christian Laursen for, idet han vandt både NSF 100 cup’en og junior 9 hk-klassen, som på dagen havde 3-4 doblet deltagerantal. Knægten er kun 12 år og tævede blandt flere andre også kørerepræsentant (og far) Bjarne - godt og grundigt.

24

Voldsom regn ved Sm på knutstorp.

ROBBIN HARMS har ikke haft det store held i de seneste løb. På Donington sidst i juni endte løbet med et motorhaveri. Rigtig ærgerligt, idet teamet havde fået løst et stort affjedringsmæssigt problem, så Robbin til løbet kunne køre på tider, der matchede de forreste. På Brno i Tjekkiet sidst i juli blev det til en 16. startplacering, som Robbin dog hurtigt fik omsat til en top-8 placering. Men manglende topspeed betød mere risikobetonet kørsel for at følge med, hvilket desværre kostede en forhjulsudskridning og et styrt. Ikke alt er dog skidt for Robbin lige pt. Hvad mange nok allerede ved, har dog ikke været nævnt her, nemlig at Robbin ved USA afdelingen tog sin kæreste Amalie med forbi Las Vegas ... og jah… der kan man jo blive gift i en fart. Tillykke til jer begge. SM PÅ KNUTSTORP 7-9. august havde en del danske deltagere. Bl.a. Rasmus Sørensen der ved den lejlighed tog hele 2 flotte 3. pladser i superstock 600. I kampens hede gav han så meget gas, at det blev til en banerekord for klassen i søndagens løb. Ved begge løb kom han i mål kun få sekunder efter de førende. Ved samme stævne kørte EMIL MEYER PETERSEN op til sit potentiale i 125 GP klassen. Lørdag blev det til en 8. plads og søndag kørte han sig frem til 5. pladsen, hvor et forkert dækvalg dog kostede et styrt 300 m fra mål. Han tog ikke skade og oplevede alt i alt en stærk fremgang og fortrolighed med raceren. FELIX HANSEN måtte begge dage se sig slået i std. 125 af en pige. Samme skæbne overgik lørdag også alle de andre drenge, idet svenske Caroline Landström vandt.


road racing I Rookie 1000 ligger jan mandelid først for til mesterskabet.

Dm fINAlER på pADboRg

noget aF et tilbud Så bliver der Dm på padborg alligevel. Aarhus motor klub går ind som arrangør efter, at den oprindelige arrangør Road Racing fyn måtte smide håndklædet i ringen. løbets køres den 19.20. september. tEkSt: hEllE ASbjøRNSDAttER. foto: clAuS pEtERSEN

Og det ville da også være en stor skam, hvis arrangementet på Padborg Park ikke blev velbesøgt - både af kørere og publikum. Løbet kan tilbyde noget så sjældent som relativt billige tilmeldingspriser (1.600,- kr + evt. campinggebyr), det køres i Danmark - og ikke mindst - så bliver der masser af køretid til de tilmeldte. I alt 18 kørepas af 20 minutters varighed, vil blive fordelt på de 4 klasser; Superbike (DM), SuperSport (DM), Rookie 600 og Rookie 1000. Konkret vil der være 8 kørepas om lørdagen og 10 kørepas om søndagen (af 20 minutter). Hvis der mod forventning ikke tilmeldes så mange, så vil nogle af klasserne blive slået sammen, og dermed sikre yderligere køretid til de tilmeldte kørere. Alt i alt et sjældent tilbud i Danmark.

OG SÅ ER DER KAMP Læg dertil at der er dømt hård kamp om me-

Steven tirsgaard (billedet) ligger i Dm Superbike, i baghjul på kenn jensen.

sterskaberne i de 2 DMklasser og 2 DMU Cupklasser. For tre af klassernes vedkommende: Supersport (DM), Rookie 600 (DMU Cup) og Rookie 1000 (DMU Cup) - er der tale om finalen. For DM Superbikes vedkommende er det næstsidste løb i DM-serien. At klasserne ligger tæt vil fremgå af nedenstående. Efter 12 afdelinger i Superbike fører Kenn Jensen (183p.) med 7 point foran Steven Tirsgaard (174p.) og med Thomas Harding (159p.) på 3. pladsen. Alle har en mulighed for at levere en afgørende indsats i Padborg, før SuperBike-klassens finale køres ved Super Challenge på Jyllandsringen i oktober. I SuperSport 600 fører John Høj (121,5p) efter 12 afdelinger foran Simon Øland (112,5p.) efterfulgt af Rasmus Vendelbo Sørensen (100p.). Også her - tæt kamp om at komme øverst på pallen.

john høj ligger til titlen i Dm Supersport.

I Rookie 600 har Simon Tirsgaard (125p.) et fornuftigt forspring til Rene Torpsgaard (105,5p.) og Thorleif Møller (104p.). Men igen. Intet er afgjort. Og slutteligt ses det samme mønster i Rookie 1000 klassen, hvor Jan Mandelid (111,5p.) fører med fornuftige 22 points Jens Breinholt og har 26,5 points ned til Henrik Johansen. Arrangementet bliver for øvrigt kørt sammen med den Dansk Automobil Sports Unions Formel Ford-klasse, som har tænkt sig at sætte alle sejl ind på at skaffe publikum til arrangementet - med mærkesponsoren Ford og Dansk Metals hjælp. Aarhus Motor Klub håber på stor opbakning fra kørere og publikum så race-motivationen kommer i top hos alle - frem mod sæson 2010. Tilmeld dig derfor i god tid før arrangementet via online-kalenderen. Ved efteranmeldelse kan du henvende dig dirkete til klubben, se: www.amk-racing.dk. Den nøjagtige tidsplan for MC`erne vil blive publiceret, når AMK har overblik over, hvor mange kørere der tilmelder sig stævnet.

En dramatisk situation, fra en tidligere afdeling.

25


speedway

p. SultEN i K iC n c c Dm I 500 ES 21niorer som U EftER Succ t for såvel se 0cc er afvikle

50 terskaberne i 7. Danmarksmes Fjelsted den mesterskab i ke ed ns m da er D te kørere. t. et in sj simum po vandt sit hjem med mak Nicki Pedersen afdeling kørte n de afdelinger: de er an i ov n til t ha ét enkelt poin august, hvor ot bl t le m sa dersen satte Nicki Pe t resultate 1. afd.

2. afd. Total

e er at passer en (blå) forsøg r oe hr Sc Nicki peders rs la : en (gul). foto rs de An ns ha

Placering

Navn

Klub

GULd

Nicki Pedersen

Holsted

14

15

29

3

SØLV

Kenneth Bjerre

Esbjerg

14

9

23

2

BrONZE

Hans andersen

Vissenbjerg-Bred

11

14

25

0

4.

Niels Kr. Iversen

Holsted

10

12

22

1

5.

Nicolai Klindt

Outrup

9

8

17

6.

Patrick Hougaard

Holsted

7

9

16

7.

Morten Risager

Silkeborg

9

7

16

8.

Ulrich Østergaard

Holstebro

5

8

13

9.

Mads Korneliussen

Esbjerg

6

7

13

10.

Jesper B Monberg

Esbjerg

8

5

13

11.

Leon Madsen

Holstebro

9

4

13

12.

Michael Jepsen Jensen

Vojens

4

7

11

13.

Henning Bager

Outrup

4

5

9

14.

Rene Bach

Fjelsted

0

6

6

15.

Bjarne Pedersen

Holstebro

6

-

6 3

16.

Kenneth Kruse Hansen

Slangerup

0

3

17.

Claus Vissing

Fjelsted

3

0

3

18.

Charlie Gjedde

Grindsted

1

-

1

19.

Simon Nielsen

Holsted

-

0

0

Finale

kenneth bjerre, hans Andersen og Nicki pedersen venter på årets Dm medaljer. foto: lars Schroer

Dm u21 - DR AmA hVoR H ougaard tRAk læNg StE StRå DM U21 blev kø

rt over en enke lt afdeling den senior DM mød 16. august i G tes de fire beds lumsø. Som ve t scorende i et for at hente ek d finaleheat, hvor stra point. der var mulighe Som ved seni d or DM satte m esteren kun et Patrick Houga enkelt point til ard. – og til Holsted s resultate t Point

Placering

Navn

Klub

GULd

Patrick Hougaard

Holsted

14

3

SØLV

Nicolai Klindt

Outrup

13

2

BrONZE

Kenni Larsen

Holstebro

13

1

4.

Leon Madsen

Holstebro

13

0

5.

Michael Jepsen Jensen

Vojens

11 10

6.

Patrick Nørgaard

Vojens

7.

Rene Bach

Fjelsted

8

8.

Peter Kildemand

Fjelsted

7

9.

Simon Nielsen

Holsted

7

10.

Michael Palm Toft

Esbjerg

6

11.

Casper Wortmann

Fjelsted

6

12.

Tommy Pedersen

Vissenbjerg-Bred

5

13.

Nicki Barret

Fjelsted

2

14.

Mads E Skov

Herning

2

15.

Steffen B Jespersen

Grindsted

2

16.

Peter Juul Larsen

Grindsted

0

26

En smilende Dansk mester Nicki pedersen med datteren mikkeline og hustru Anne mette. foto: lars Schroer

patrick hougaard (blå) og michael palm toft (gul) ved u21 Dm i glumsø 2009. foto: lars Schroer

Finale

champagner brus til den danske u21 mester 2009 patrick hougaard leveret af kenni larsen og Nicolai klindt. foto: lars Schroer.


speedway

beSøg aF dopingKontrollanterne Ved de seneste matcher i Anti Rust Ringen Speedway league har kontrollanterne fra Anti Doping Danmark været hyppige gæster – og flere kørere er blevet bedt om at aflevere prøver til analyse.

henrik Vedel var blandt kørerne som blev udtaget til dopingkontrol, da Anti Doping Danmark var på besøg i holsted den 5. august. foto: allansfoto.dk

tEkSt: thomAS SchAck.

I topopgøret mellem Holsted og Slangerup den 5. august blev fire kørere udtaget til doping-kontrol. Anti Doping Danmark oplyser, at de fire kørere blev fundet ved lodtrækning og de fire kørere var Patrick Hougaard og Nicolai Klindt fra Holsted samt Henrik Vedel og Philip Tirsdal fra Slangerup. Umiddelbart efter matchen blev de fire kørere kontaktet af kontrollanterne fra Anti Doping Danmark og fik at vide, at de var udtaget til dopingkontrol. Fra dette øjeblik fik kørerne ingen mulighed for at være alene og var under konstant opsyn af medarbejderne fra Anti Doping Danmark. Kørerne skulle herefter aflevere en urinprøve på minimum 90 ml – og selv om der er tale om under én deci-liter, så var det ikke alle, der havde lige nemt ved at levere den påkrævede mængde. Solen havde bagt over ned over ryttergården i løbet af hele matchen – og kørerne havde svedt i deres køredragter, så der skulle flere liter vand indenbords, førend kørerne kunne tisse. Særligt Henrik Vedel havde svært ved

at fylde glasset op, men kontrollanterne ventede tålmodigt og kunne i øvrigt også efterfølgende forklare Henrik Vedel, hvorfor han havde så svært ved det. ”Det var ikke fordi jeg var genert ved at tisse i kontrollantens påsyn, men fordi jeg ikke havde fået væske nok i løbet af matchen. Sagt med andre ord, havde jeg været tæt på at dehydrere under matchen – jeg synes ellers jeg drak meget væske, men det viser bare, hvor vigtigt det er at få rigeligt med væske under et løb – særligt når solen står højt på himlen”, fortæller Henrik Vedel til Motorbladet. Ingen af kørerne var nervøse for kontrollen eller resultaterne af

er: reMind

ligaen aFgøreS i diSSe dage Den danske speedway liga – Anti Rust Ringen Speedway League – er i disse dage ved at finde sin afslutning for sæsonen 2009 – og det skal afgøres hvordan medaljerne skal fordeles og der skal også findes en nedrykker.

den efterfølgende analyse, men nu er doping umiddelbart heller ikke et problem i speedway-sporten. Mange af de kendte præstationsfremmende midler, som er på dopinglisten, vil ikke have nogen effekt for en speedwaykører, men der er dog historier om kørere, der tilbage i 70’erne brugte speed eller kokain. Anti Doping Danmark gennemfører hvert år ca. 2.500 dopingkontroller, hvoraf de ca. 1.800 gennemføres indenfor den organiserede idræt under DIF. ”Indenfor speedway er det blandt andet således, at alkohol og betablokkere betegnes som dopingmidler, hvorfor vi naturligvis tester for dette. Men vi tester

også for øvrige stoffer, som er på den generelle dopingliste”, forklarer Jakob Berget fra Anti Doping Danmark.

FaKTa: I dMU har der hidtil været fire registrerede tilfælde af doping: • Et indenfor speedway (anabole steroider) • Et indenfor Road Racing (nægtede at deltage i dopingkontrol) • To indenfor motocross (stimulerende stoffer, efedrin og metamfetamin)

Det resterende program for ligaen er: dag

dato

Tid

Sted

Onsdag

09-sep

18.00

Holstebro - Holsted

Onsdag

09-sep

18.00

Fjelsted - Vojens

Mandag

14-sep

18.00

Grindsted - Brovst

Onsdag

16-sep

19.00

Vojens - Slangerup

Onsdag

16-sep

18.30

Esbjerg - Holsted

Søndag

20-sep

14.00

Holstebro - Brovst

27


rUndT oM speedway

dansKerne FaldT TUngT

Ved SWC turneringens event 1 i Vojens måtte et dansk hold (45p.) bestående af Kenneth Bjerre, Nicolai Klindt, Niels-Kristian Iversen, Nicki Pedersen og Bjarne Pedersen se sig slået af en flok uforfærdede Russere (51p.) med unge Sayfutdinov i spids - samt et ungt men rutineret svensk hold (47p.). Til race-off stillede Danmark til start med Hans Andersen, Kenneth Bjerre Niels Kr. Iversen, Nicolai Klindt og Patrick Hougaard. Men her kulminerede de danske trængsler med en 4 plads (34p.) umiddelbart efter Storbritannien (35p.). Videre gik Australien (51p.) og Sverige (39p.). Det danske hold havde afbud fra Nicki Pedersen, som havde pådraget sig et brandsår i Event-1, mens Hans Andersen døjede med et par brækkede fingre, han havde pådraget sig umiddelbart før SWC-turneringens start. Eneste danske som for alvor trak igennem i turneringen var Kenneth Bjerre, som i event-1 hentede 21 point og i race-off 17 point (herunder begge gange 6p som Joker). Danmark var til finalen henvist til tilskuerens rolle, og kunne her se en af de mest jævnbyrdige finaler til dato - med Polen som mestre.

Det danske u19 landshold genvandt bronzemedaljen fra sidste år i holsted. foto: john bo jensen

polen verdensmester for hold 2009. foto: Eddie Slater

SWC-Finale, leSZno 09 POLEN: 44 - 1. krzysztof kasprzak 10, 2. piotr protasiewicz 3, 3. jaroslaw hampel 18, 4. tomasz gollob 6, 5. Adrian miedzinski 7. AUSTRALIEN: 43 - 1. Davey Watt 5, 2. troy batchelor 4, 3. leigh Adams 12, 4. chris holder 10, 5. jason crump 12. SVERIGE: 36 - 1. jonas Davidsson 4, 2. fredrik lindgren 9, 3. Antonio lindback 7, 4. Andreas jonsson 11, 5. David Ruud 5. RUSLAND: 35 - 1. Renat gafurov 7, 2. Emil Sayfutdinov 18, 3. Roman povazhny 1, 4. Denis gizatullin 0, 5. grigory laguta 9.

BJerre enesTe dansKer i challenge Finale

Kenneth Bjerre er som eneste dansker klar til SGP Challenge, hvor der køres om tre faste pladser i næste års Grand Prix Serie. Kenneth Bjerre klarede kvalifikationen på fornemste vis, da han vandt SGP Challenge i svenske Motala med 14 point. Til gengæld lykkedes det ikke for feltets to øvrige danskere Morten Risager og Jesper B Monberg, at klare kravet om en top otte placering. Bjarne Pedersen deltog i semi-finale 1 i Daugavpils, men her gik det slet ikke for den tidligere danske SGP kører, som måtte nøjes med en skuffende 11. plads. Grand Prix Challenge køres den 18. september i Coventry. Tre dansKe U21 KØrere Til VM Finale

I slutningen af juni kvalificerede 3 danske U21 kørere sig til den individuelle U21 VM-finale som køres den 3. oktober i Gorican, Kroatien. Patrick Hougaard hentede en 2. plads i Ungarn efter det engelske stortalent Tai Woffinden, og kunne undervejs som eneste mand i feltet tage point fra englænderen. Kenneth A. Larsen og Nicolai Klindt hentede henholdvis en 4. og 7. plads i svenske Kumla. KorneliUssen alene i rUsland

Det kørte ikke for Mads Korneliussen, den enlige danske deltager ved EM finalen 2009 som blev kørt i russiske Togliatti den 23. august. Sidste års bronzevinder måtte i år nøjes med en beskeden 13. plads efter blot 4 indkørte point. Vinder blev russiske Renat Gafurov (13+3) foran Andriy Karpov, Ukraine (13+2) og Ales Dryml, Tjekkiet (13+1). Finalen var domineret af østeuropæiske kørere, således var Mads Korneliussen eneste Vesteuropæer på banen. JUnior VM landshold UdTageT

Følgende kørere er blevet udtaget til at repræsentere de Danske farver ved Junior VM hold finalen, som er for kørere under 21 år: Kenni A. Larsen, Leon Madsen, Nicolai Klindt, Patrick Hougaard (c), Rene Bach Dette er samme holdopstilling som ved semifinalen i Pardubice, i Tjekkiet. Finalen skal køres i Gorzow, Polen, den 5. september. I finalen møder Danmark foruden de to semifinale vindere, Sverige og Tjekkiet også værtsnationen, de regerende mestre fra Polen.

28

eM BronZe Til dansK U19-hold

U19 hold EM blev kørt søndag den 23. august på Holsted Speedway Center. De 4 nationer i finalen var Tjekkiet, Polen Sverige og Danmark. Det danske hold bestod af holdkaptajn Rene Bach, Michael Jepsen Jensen, Simon Nielsen, Patrick Bjerregaard og reserven Michael Palm Toft. Danmark kom rigtigt dårligt fra start - og efter de første otte heat lå hjemmebaneholdet sidst, med blot 7 point på kontoen. Undervejs var Michael J. Jensen kørt i tapen og Rene Bach var styrtet, de havde dog også begge vundet et heat hver. Simon Nielsen havde hentet 1 point og Patrick Bjerregaard 0 point, begge efter to heat. I heat 9 blev Michael J. Jensen derfor indsat som taktisk reserve og vandt heatet. Michael Palm Toft blev efterfølgende indsat som reserve for Simon Nielsen og Patrick Bjerregaard og hentede 6 point på fire heats. Finalen blev kørt med 16 indledende heats og 4 efterfølgende heats hvor de fire kørere med færrest point mødtes i heat 17 og frem mod heat 20 hvor de 4 med flest point mødte hinanden. Danmarks sluttede med 27 point og beholdt dermed bronzemedaljerne fra sidste år. Guld og Sølv var hele vejen en dyst mellem Sverige og Polen, hvor sidstnævnte trak længste strå med 40 point foran Sverige med 38. Svenskerne havde ellers ført det meste af løbet med ganske få point. Men i næstsidste heat styrter Ludvig Lindgren og ekskluderes af den engelske dommer Bates. En noget tvivlsom kendelse. /palle søndergaard reSultat, em 19 Finale, HolSted 23. auguSt: POLEN 40: maciej janowski 15, Slawomir musielak 1, patryk Dudek 2, Dawid lampart 7, przemyslaw pawlicki 15.SVERIGE 38: Simon gustafsson 12, Anton Rosen 6, ludvig lindgren 7, linus Sundström 5, Dennis Andersson 8. DANMARK 27: michael jepsen jensen 10, Rene bach 10, Simon Nielsen 1, patrick bjerregaard 0, michael palm toft 6. TJEKKIET 15: michael hádek 9, pavol pucko 2, michal Dudek 0, jan holub 2, Václav milik 2.


speedway

Svenskerne vandt lidt overraskende Vm hold over Danmark.

N E P P O T Å P C C 0 8

mikkel michelsen på vej ud mod sidste he at.

mikkel michelsen med trofæ-samlingen.

domstræner i Dmu, Erik gundersen, ung e resultater i løbet god r kan glæde sig ove en vandt Vm for af sommeren. Svensk e danskere, men ant rsv sej de hold, foran jer ple ellers var alt som det

pallen ved Ygt, og så ers drøm. øverst på Enhver ung 80cc kør n spørger sin mor).´ ma (måske dårligt, hvis tilmeld i godt selskab

Endnu en flot international sommer, er fuldført for de danske 80cc drenge. ok - guldet glippede i Vm hold-turneringen. men man kan ikke vinde hver gang. 6 ud af 7 gange er også ok. også stort tillykke til mikkel michelsen med hans anden individuelle Vm titel i træk og kenni Nissens Europamesterskab. (fotoS WojtEk SzoltYSEk)

Mikkel Michelsen genvandt VM 80cc Mikkel Michelsen i Juli måned guldmedaljen ved YGT - også benævnt som VM 80cc. Dermed er han den første kører, som vinder to VM-titler i 80cc-klassen. Vanen tro var Danmark suveræne ved årets YGT - og de fire bedst placerede i finalen var danskere. Holsteds Rasmus Jensen vandt sølv, mens Glumsøs Mikkel Bech Jensen sikrede sig bronzemedaljen efter omkørsel med Jesper Scharff. resultatet af YGT-Finalen: Mikkel Michelsen, DK - 14p. Rasmus Jensen, DK - 12p., Mikkel Bech Jensen, DK - 11+3p., Jesper Scharff, DK - 11+2p., Victor Palovaara, S - 9p., Jakob Thorsell, S - 8p., Jonas Engdahl, S - 8p., Kenneth Dyrvig, DK - 8p., Kenni Nissen, DK - 7p., Kasper Lykke Nielsen, DK - 7p., Emil Grøndal, DK - 6p., Krystian Pieszczek, POL - 5p., Nikolaj B Jakobsen, DK - 4p., Kian Headley, DK - 3p., Emil Nørret, DK - 3p., Fredrik Engmann, S - 2p., Jonas Jensen, DK - DNR, Sam Jensen, DK - DNR

Kenni Nissen ny Europamester Der var dansk dominans ved årets Europamesterskab i 80cc, da Kenni Nissen sejrede med maksimum 15 point foran Mikkel B Jensen (14 point) og Mikkel Michelsen (13 point). Årets EM Finale blev afholdt af Vissenbjerg Bred Motor Klub - og de klarede opgaven til UG med både kryds og slange. resultat af EM Finalen: Kenni Nissen, DK - 15p., Mikkel B Jensen, DK - 14p., Mikkel Michelsen, DK 13p., Victor Palovaara, S - 12p., Rasmus Jensen, DK - 10p., Sam Jensen, DK - 10p., Mikkel Salomonsen, DK - 8p., Jacob Torsell, S - 7p., Nicolai B Jacobsen,

DK - 6p., Mark Frimodt Pedersen, DK - 6p., Jonas Engdahl, S - 5p., Kenny Wennerstam, S - 5p., Fredrik Engman, S - 4p., Jesper Scharff, DK - 2p., Jooa Partanen, FIN - 2p., Freddie Broms, S - 1p., Mike Trzensiok, POL - 0p., Emil Grøndal, DK - DNR

80cc landsholdet nøjes med VM-sølv Det danske 80cc landshold måtte højst overraskende nøjes med sølvmedaljerne ved det uofficielle hold-VM i Polen. Selvom danskerne var uden Mikkel B Jensen, var holdet med den dobbelte verdensmester Mikkel Michelsen klare favoritter til sejren, men det var svenskerne, der vandt guldet. De danske drenge tog måske lidt for nemt på opgaven i starten af matchen og efterfølgende fulgte flere udelukkelser, som i sidste ende betød, at danskerne måtte højes med 48 point - seks færre end svenskerne, som med en enkel undtagelse formåede at score point i samtlige 25 heat. Som det kan ses af nedenstående optrådte to af de danske kørere for Australien. resultatet af det uofficielle 80cc hold-VM: SVErIGE 54: 1. J.Engdahl = 11, 2. V.Palovaara = 13, 3. F.Engman = 10, 4. J.Thorsell = 12, 5. K.Wennerstam = 8 daNMarK 48: 1. M.Michelsen = 12, 2. R.Jensen = 10, 3. J.Scharff = 8, 4. K.D.Jensen = 7, 5. K.Nissen = 11 aUSTraLIEN 28: 1. B.Kurtz = 6, 2. C.Heeps = 2, 3. M.Day = 7, 4. N.B.Jakobsen = 10, 5. E.Nørret = 3 POLEN 14: 1. M.Liszka = 9, 2. D. Kossakowski = 1, 3. K.Pieszczek = 3, 4. O.Polis = 1, 5. M.Trzensiok = 0

29


world speedway news

speedway den Mand er da Bare FanTasTisK Så skete det igen – og atter var det så absolut ingen overraskelse. Faktisk var det 8. gang Tomasz Gollob hjemførte den indv polske titel. Det skete i Torun, hvor Gollob sejrede med 13 point på kontoen. Kun i heat 6 blev der smidt point da Jagus og Protasiewicz henviste Gollob til 3. pladsen. På en våd aften lykkedes Gollob ikke med sine starter, men så fik publikum bare det bedre speedway at se når den nye mester diskede op med fantastiske forbikørsler. Der blev stor spænding om de øvrige placeringer på podiet, og der måtte en omkørsel til at afgøre sølv og bronze da såvel Kasprzak og Kolodziej begge sluttede med 11 point. Førstnævnte trak det længste strå og kunne bestige det næstøverste trin på podiet. Det mest overraskende på dagen var dog, at ingen Torun kører formåede at køre sig i top 3. Men både Jagus og Miedzinski syntes ikke helt at kunne finde sig tilrette på den – i begyndelsen af løbet – meget våde bane. Et grimt styrt slap man heller ikke for, idet Karol Zabik og Damian Balinski kom for tæt på hinanden ned ad langsiden i heat 18. Begge hans Andersen og chris holder (billedet), har hjemkørt det engelske parmesterskab 2009 for coventry. Arkivfoto: Wojtek Szoltysek

REDIgEREt Af ERIk pEtERSEN

styrtede ganske alvorligt og måtte på hospitalet, hvor man konstaterede at begge havde pådraget sig hjernerystelse. Men da tre mand besteg sejrspodiet brød jublen løs – og øverst stod en levende legende som på fantastisk vis formår at samle alle polske fans uanset deres tilhørsforhold til en klub. 8 nationale titler og store internationale præstationer har gjort Tomasz Gollob til noget helt specielt i den polske idrætsverden. Og hvem siger dette års titel bliver hans sidste? reSultat:

tomas gollob 13, krzysztof kasprzak 11+3, janusz kolodziej 11+2, gregorsz Walasek 10, Wieslaw jagus 10, Adam Skornicki 10, Adrian miedzinski 10, piotr protasiewicz 9, krzysztof jablonski 8, Daniel jeleniewski 5, Adrian gomolski 5, piotr Swiderski 4, Damian balinski 4, michal Szczepaniak 4, maciej kuciapa 3, karol zabik 2

Jonsson Topper igen Målilla lagde bane til dette års udgave af den individuelle svenske finale, og for 3. gang i historien tog GP køreren Andreas Jonsson titlen. Med 5 heatsejre ud af 6 mulige må man sige den rette mand vandt – men i heat 12 måtte han dog se sig henvist til en overraskende 3. plads efter den unge Ludwig Lindgren og sidste års mester Magnus Zetterstrøm. Top 3 efter de indledende 20 heat var sikret en direkte plads i den

altafgørende A finale – og de tre blev Jonsson, Thomas H. Jonasson samt veteranen Peter Karlsson. Overraskende flot indsats af Thomas H Jonason, som aftenen før havde sikret sig den nationale u/21 titel. Den sidste plads i finalen skulle findes blandt 4 kørere i B finalen – og her slog GP køreren Fredrik Lindgren til ved at henvise bl.a. Mikael Max til det slagne felt. Jonsson valgte i finalen bane 2 – fik en super start og blev en ganske suveræn vinder foran Lindgren. Tæt kamp var der mellem Jonasson og Karlsson om den sidste podieplads, men ungdommen vandt og Thomas H. Jonasson fik sig dermed en fantastisk weekend. Svensk u/21 mester og en bronzemedalje hos seniorerne indenfor 24 timer – ikke dårligt!

han bliver ved. gollob triumferer ikke kun i

reSultat eFter 20 Heat:

Andreas jonsson 13, thomas h jonasson 12, peter karlsson 11, jonas Davidsson 10, fredrik lindgren 10, David Ruud 10, mikael max 8, magnus zetterstrøm 7, Daniel Nedermark 7, ludwig lindgren 6, Antonio lindback 6, Eric Anderssonka gustafsson 5, peter ljung 4, Daniel Davidsson 0 B finale: f lindgren – max – j. Davidsson – Ruud A finale: jonsson – lindgren – jonasson – karlsson

hans a & holder VisTe Klassen Den sydengelske klub Poole har så absolut ikke haft meget at glæde sig over i denne sæson – og bl.a.

for at få en god sæsonafslutning hentede man Hans Andersen til klubben. Nu kom så jublen efter Poole kørerne Hans Andersen/Chris Holder sikrede sig Elite League Par Mesterskabet efter et flot løb i Eastbourne, hvor ikke mindst finaleheatet bød på speedway af høj taktisk klasse. Det blev en finale med deltagelse af de lokale Eastbourne kørere Dave Watt og Lewis Bridger mod Poole parret. Watt tog starten samtidig med Bridger formåede at kæmpe sig op på andenplad-

KORT NyT LEICESTEr LIONS er tilbage blandt de aktive. Ganske fantastisk får klubben et nyt stadion hele 26 år efter deres berømte bane Blackbird Road blev lukket. Klubben regner med at kunne stille et hold i næste års Premier League på en ny bane med midlertidig tribune. Det helt nye stadion skal stå færdigt i 2011. Hvem siger eventyr aldrig bliver til virkelighed? Klubbens store navn i 70érne var den engelske landsholdskører Ray Wilson – men også finske Ila Teroma var et

30

hot navn. Danske kørere som Finn Rune Jensen og Ernst Bøgh havde også kontrakt med den midtengelske klub. NEWCaSTLE er ikke overraskende glade for deres to danske kørere Kenni Arendt Larsen og Rene Bach, og klubben har igen sikret sig et nyt dansk navn. Jesper Søgaard Kristiansen fra Slangerup har lavet en aftale med Newcastle gældende fra sæsonen 2010. Jesper overbeviste klubben om sit talent, da han for nylig vandt Chris Prime Memorial Trophy – et specielt løb med deltagelse af flere unge skandinaviske kørere. Dette løb blev afviklet som et second half (løb efter et ligaløb).


speedway

JRM Importør

sen til vild jubel blandt de lokale fans, men så trådte Chris Holder i aktion. Hurtigt fik han sig presset forbi Bridger og ”tog farten ud af heatet” så Hans Andersen kunne nå op og gå forbi på ydersiden. Med point tildelingen 4-3-2 og 0 point var 2. og 3. pladsen nok for Poole parret, som i fremragende stil havde vendt et håbløst heat til noget virkeligt succesfuldt. Ikke overraskende blev der lidt stille blandt de lokale fans – mens Holder og Andersen kunne juble og nyde sejrens sødme. Endelig, endelig kom der lidt opmuntring til Poole som er så forvænt med succes. Det var for øvrigt andet år i træk Andersen vandt netop det britiske Elite League par mesterskab, da han sidste år hjemførte titlen til Coventry sammen med Chris Harris reSultat:

Lakeside 24: lee Richardson

14, jonas Davidsson 10 Poole 22: hans Andersen 15, chris holder 7 Coventry 21: chris harris 11, Edward kennett 10 Eastbourne 21: lewis bridger 8, Dave Watt 13 Wolves 19: fredrik lindgren 11, peter karlsson 8 Peterborough 18: Niels kr Iversen 12, kenneth bjerre 6 Ipswich 15: Scott Nicholls 7, troy batchelor 8 Swindon 11: leigh Adams 9, travis mcgowan 2 Belle Vue 9: james Wright 4, morten Risager 5 Semi 1: Richardson – Watt – bridger – Davidsson = lakeside 4 – Eastbourne 5 Semi 2: harris – Andersen – holder – kennett = coventry 4 – poole 5 Finale: Watt – Andersen – holder – bridger = Eastbourne 4 – poole 5

K.L. Support v/Kristian Lund

dmuSport.dK Sport, der rykker!

Alt til speedwaysporten Altid nye Jawa cykler på lager Altid nye 500 cc. Jawa motorer på lager Altid nye 85 cc. cykler på lager Altid nye 85 cc. motorer på lager

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196

IMPORT – SALG – SERVICE

v/ Brian Andersen Salg, tuning og service af GM og JRM motorer Salg af GM reservedele, samt andre motordele Fremstilling af: KWP produkter og BAR produkter Se nærmere på: www.bar-engineering.dk Kråsigvej 7, Åes – 8700 Horsens 76690099 – 30702550 – bar@c.dk

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

31


dMU

FORKORTEDE TILLæGSREGLER

1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider (instruktion/træning/teknisk kontrol/start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

MOTOCROSS 1. Outrup Motocross Club. 2. 12. september 2009. Outrupbanen. 3. DM micro afd.5. 4. Micro C 50 B; Micro C 50; Micro B 50; Micro C 80; Micro B 80. 5. 2 heat. 6. Mødetid: 8.00. Teknisk kontrol: 9.30. Instruktion: 9.00. Første heat: 11.00. 7. Pokaler til 1,2,3 erindring til resten. 8. Gebyr 20 dage før: 175 kr. Gebyr 19-7 dage før: 275 kr. Gebyr på dagen: 425 kr. 9A. DMU online. 9B. Carsten Nielsen, Østerbækvej 8, Sdr. Vium, 6893 Hemmet. 1. Svebølle Motocross Klub. 2. 13.09.2009. Svebøllebanen. 3. 5 publikumsløb, 5 afdeling DMpige/dame DM samt pokal-løb C-Maxi. 4. Deltagere: B-mx1 ,B-mx2 , B125 2takt, pige/dame-klasse, C-maxi med max 40 deltagere i henhold til tidskval. 5. 2 heat pr. klasse. 6. Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: løbende hele dagen. Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: kl 12.30. 7. 1, 2 og 3 i hver klasse , 8. Anm. gebyr. 175 kr frist 20 dage før, 10 dage før 275. Efteranm. + kr.: 250. 9A. Frist: 26. august 2009. Betaling: via dmu online. 9B. Peter Asmussen. Tlf. 51847087. E-mail: peteradk@ka-net.dk. 10. Strøm i ryttergård 50 kr., miljøbakker skal anvendes og ingen opstart/kørsel i ryttergård .

6. Mødtid: 8.00. Teknisk kontrol: 9.15. Instruktion: 9.00. Træning: 9.15. 1. start: 12.15. 7. Pokal til 1,2 og 3. Erindringspræmie til øvrige. 8. Gebyr 20 dage før: 175 kr. Gebyr 19-7 dage før: 275 kr. Gebyr på dagen: 425 kr. 9A. Tilmelding via DMU online løbskalender. 9B. Morten Johansen, kastaniely@ privat.dk. 10. Ingen kørsel udenfor banen, strøm (i begrænset omfang) 50 dkr.pr.døgn betales på dagen. Husk miljøbakker. Antal maks pr. heat: 12. Antal min. pr. heat: 2.

2. Lørdag 19.09.09. 3. DM Mini og OB - 5. afd. 4. 65cc, 85cc 8-11 år, C-mini, OB 33+, OB 40+, OB 50+. 5. Alle 2 heat. 6. Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen. Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: Umiddelbart efter sidste træning. 7. Pokaler til nr. 1, 2 og 3. 8. Anm. gebyr: indtil 21 dage før kr. 175,00 indtil 10 dage før kr. 275,00. Efteranm. + kr.: på dagen kr. 425,00. 9A. Frist: 1. frist den 30.august, 2. frist den 9. september. Betaling: DMU On-line. 9B. MCS, Jane Johansen, Bygmestervej 1, 5854 Gislev. 10. Der må ikke parkeres på grusvejen. 1. Aars Motocross Club 2. 19. september 2009, Plantagevej 7, 0600 Aars

1. Vestsjællands Microcross klub - Høng.

4. 50cc beg., C 50, B 50, C 80, B 80

2. 13. september 2009. Møllegårdsbanen.

5. 2 heat á 10 min. + 1 omg.

4. Micro C 50 B; Micro C 50; Micro B 50; Micro C 80; Micro B 80. 5. Micro 50 beg. 1*træning a´10 min + 1omg. 1* tidskval. á 10 min + 1 omg. 2 heat á 10 min + 1 omg.

32

10. Ingen kørsel i ryttergården, miljøbakker skal anvendes, ingen start af MC før efter kl. 9.00. 1. Køge sports motorklub 2. D. 20. september 2009. Køge Microbane Borgegårdsvej. 3. SM Micro + Pokalløb for C Micro 4. B 50, B 80, C Beg., C 50, C 80. 5. Alle 2 heat à 10 min. + 1 omg. 6. Mødetid: Kl. 09.00. Teknisk kontrol: Hele dagen. Instruktion: 09.45. Træning: Kl. 10.00. Start: Kl.11.15 7. Præmiering: Pokaler til alle

1. MCS - Motorcykel Clubben Svendborg.

3. JM/FM Micro afd. 4

3. Kids Cup.

9B. AaMC, Roldvej 16, 9600 Aars

6. Mødetid: 08.00 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 8.45. Træning: 09.00 Start: 10.30 7. I henhold til reglement. 8. Anm. gebyr: 175 kr. Efteranm. + kr.: 275 kr., på dagen 400 kr. 9A. Frist: 1 = 30.08.09, frist 2 = 09.09.2009. Betaling: DMU online

8. Anm. gebyr: Frist 1 31-08-09 Kr. 175,00. Frist 2 10-09-09 Kr. 275,00. Efteranm. På dagen Kr. 425,00 9A. Frist: Skriv dato for anmeldelsesfrist. 31-08-09. 9B. KSM/ Pernille Holm Frøgårdsvej 46 2, Th, 4690 Haslev. 10. Ingen træning onsdag D. 16/909. Brug miljøbakker. Ingen køresel i ryttergård. 1. Holstebro Moto Cross Club. 2. 20. september 2009. Troldkjær. 3. DM-A og B Mini 4. MX-1, MX-2, B Mini 12-15 år 5. Alle 2 heat samt superheat for MX-1 og MX-2 6. Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: Skriftlig samt på starten kl. 12.00. Træning: 09.00 Start: Kl. 12.30 7. Præmier til nr. 1, 2 og 3 samt pengepræmier til Superheatet 8. Anm. gebyr: MX-1 og MX-2 kr. 300,00 Mini: indtil 21 dage før kr. 175,00 indtil 10 dage før kr. 275,00. Ingen efteranmeldelse 9A. DMU online. 9B. Ellehammersvej 43, 7500 Holstebro. 10. Ingen kørsel i ryttergården. 1. Aarhus Motor Klub 2. 20. september, Høver. 3. OK-trial, 6. afdeling af DM i bedømt trial. 4. E, A, B, C, classic og M. 5. 4 omgange.

6. Mødetid: 9.00. Teknisk kontrol: 9.00. Instruktion: 9.45. Start: 10.01 7. Efter reglement + præmiegenstande 8. Se elektronisk tilmelding på www.dmusport.dk. Anmeldelse efter fristen + 100 kr. 9A. Frist: 15/9, www.dmusport.dk 9B. Evt. sendes anm. til knud@amkracing.dk / trialaction@sport. dk dagen. Ole K. 86 65 40 34, Knud 24 21 59 36. 10. Sidste afd. af DM med uddeling afv medaljer i klasse E og B. Gasgrillen startes op om eftermiddagen. 1. HeMs, Herning Motocross. 2. 04.10.2009, Uhrebanen (Uhrevej 78, 7470 Karup). 3. JG Cup. 4. 65 cc, 80 cc, 85 cc 8-11 år, 85 cc 12-15 år C+B, C og B 125 totakt, C og B 144 cc, C og B 250/500, Old Boys, MX Super Class. 5. 2 heat pr klasse. 6. Mødetid: 7.30. Teknisk kontrol: løbende, hele dagen. Instruktion: 8.45. Træning: 9.00. Start: 11.30. 7. Præmiering: pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. 8. Anm. gebyr: 175 kr. 20 dage før løbet stiger det til 275 kr, 7 dage før stiger det til 425 kr. 9A. Frist: 14.09.2009. Betaling: DMU online. 9B. HeMs v. Poul Erik Nielsen, Bjarkesvej 15, 7800 Skive. Tlf 20112921. naestformand@ hems-cross.dk www.hemscross.dk. 10. Iflg regler for de nordjyske turneringer. 1. Sønderborg Motor Club. 2. D. 4. oktober 2009. Nybølbanen. 3. DM -QUAD 4. Mini v+g maxi 300 c.b . a. OB 40 a.b.c Open c.b.a. 5. 2 Heat 6. Mødetid: 7.30. Teknisk kontrol: løbende. Instruktion: 8.45. Træning: 9.00. Start: 12.10. 7. Iht reglement. 8. Iht reglement. 9A. Dmu online.


dMU 3. JG Cup 9.+10. afdeling.

1. Han Herred Motorklub

1. Haderslev BMX Klub. 2. 20. september. Haderslev BMX Bane.

2. 10 oktober.

4. OB 50+, OB 40+, OB 33+, MX 3, MX 2, MX 1, B 250/500, B 144, B 125 totakt, C 144, C 250/500, C 125 Totakt, B Mini, C Mini, 85cc 8-11 år, 65cc.

2. 25-10-09. Starkærbanen.

3. JM/FM Maxi .

5. 2 heat i alle klasser.

4. MX 1/3 og MX 2 - B 125 2 takt-B 144-B 250/500 - C 125 2takt-C144-C250/500.

6. Mødetid: 7.30. Teknisk kontrol: hele dagen. Instruktion: 8.45. Træning: 9.00. Start: 11.30.

5. 2/heat pr. klasse.

7. Præmiering i henhold til reglement.

10. Der er ikke noget strøm på pladsen d. 4. oktober 2009. 1. HMCC.

6. Mødetid: 7.30. Teknisk kontrol: 9.00. Instruktion: 8.45. Træning: 9.00. Start: 11.30. 7. Præmier. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. 8. 175.00 - 275.00 - 425.00. 9A. Frist: 20-9. Betaling: DMU online. 9B. Ellehammersvej 43, 7500 Holstebro. 10. Ingen kørsel i ryttegården. 1. Han Herred Motorklub. 2. D. 11. oktober 2009. Starkær. 3. Landsdel mini+ob jm/fm 4 afd. 4. Mini 65; Mini 85 8-11 år; Mini C 85 12-15 år; Mini B 85 12-15 år; Old Boys 33+; Old Boys 40+; Old Boys 50+. 5. 2 heat, ob 15min+1 omg, minib 20min+1 omg, minic 15min+1 omg. 6. Mødetid: 7.30. Instruktion: 8.45. Træning: 9.00. Første heat: 11.00. 7. Præmiering i henhold til reglement. 8. Gebyr 20 dage før: 175 kr. Gebyr 19-7 dage før: 275 kr. Gebyr på dagen: 425 kr.

8. Anm. gebyr: frist 1. Kr. 175,frist 2. Kr. 275,-. Efteranm. + kr.: 425,-. 9A. Frist: 1. 27/9 frist 2: 7/10. Betaling: online på dmusport.dk. 9B. E-mail: cf@hj-motorsport.dk. 10. Skriv evt. yderligere oplysninger. 1. Frederikshavn Moto Coss Klub. 2. 24. oktober 2009. Ørnedalsbanen.

4. Mini maxi. 5. Køretid mini 1 time, maxi 2 timer. Makkerpar foregår ved lodtrækning. 6. Mødetid: kl. 10 d. 25/10. Maxi kl. 11 3 omgange. Teknisk kontrol: løbende. Instruktion: Mini kl. 10.30, Maxi kl. 11.30. Træning: Mini kl. 10.45 3 omgange, Maxi kl. 12.15. Start: Mini kl. 11, Mazi kl. 12.30. 7. Præmiering i.h.t. reglement. 8. Anmeldelsesgebyr 175 kr 20 dage før. Kr 275.00 7 dage før. Kr. 425,00 senere end 7 dage. 9A. Frist: 05-10-09. Betaling: DMU online 9B. Mågevej 27, 9690 Fjerritslev. 10. Husk rigtig transponter nr. og DMU nr. Kørsel samt start af motor i ryttergård forbudt.

3. 25 års Jubilæumsløb. 4. Piger, expert,cruiser og elite. 5. 3 indl.+ 4. heat, semi og finale. 6. Mødetid: 10.00. Teknisk kontrol: 10.00. Instruktion: 10.00. Træning: 10.00. Start: 11.30. 7. Præmiering sammen med lørdag: pokaler til 1.2.og3. pladser i piger, expert og cruiser elite penge: 1. plads 4000kr. 2.plads 2000kr. 3. plads 1000 kr. 8. 75.00 for alle. Efteranm. + kr.: 25.00. 9A. Frist: 12-09. Betaling: overførsel til bank 9737 0001181556. 9B. katja.l.jensen@webspeed.dk. 1. Varde BMX-Klub. 2. 26. september 2009. Varde BMX-Stadion.

3. JG Cup 11. + 12. afd.

3. DM 2009.

4. Mini 65; Mini 85 8-11 år; Mini C 85 12-15 år; Mini B 85 12-15 år; MX 1/3; MX 2; B 125 totakt; B 144; B 250/500; C 125 to-takt; C 144; C 250/500; Old Boys 33+; Old Boys 40+; Old Boys 50+.

4. Piger; Expert; Cruiser; Elite.

5. Superclass (mx 1/2/3) 25 min + 1 omg, B 125 20 min + 1 omg, resterende: 15 min + 1 omg. 6. Mødetid: 7.30. Teknisk kontrol: 7.30. Instruktion: 8.30. Træning: 9.00. Første heat: 10.45. 7. Nr. 1+2+3 i hver klasse. 8. Gebyr 20 dage før: 175 kr. Gebyr 19-7 dage før: 275 kr. Gebyr på dagen: 425 kr.

9A. DMU online.

9A. Via dmusport.dk.

9B. Mågevej 27, 9690 Fjerritslev.

9B. Håbetsvej 4, 9300 Sæby.

10. Husk licensnr. på alle officials til dommeren på dagen.

10. I ryttergården skal der anvendes miljøbakker/måtter altid. Ingen vask i ryttergården, vaskeplads og rensere haves.

1. HJMS.

3. Parløb.

2. 17. oktober på Sønderskovbanen.

BMX 1. Kalundborg BMX klub. 2. 13. september 2009. Kalundborg BMX bane. 3. Sjællandsmesterskab. 4. Piger; Expert; Cruiser; Junior; Elite. 5. Iflg reglement for landsdelsmesterskaber. 6. Mødtid: 10.00. 1. start: 12.00. Teknisk kontrol: 10.00. Træning: 10-12. 7. Iflg reglement for landsdelsmesterskaber. 8. Efteranmeldelse: Ja (mod ekstragebyr, jf. reglement). 9A. Anm.frist: 16. august 2009. Ja (mod ekstragebyr, jf. reglement).

Forhandling af LFT Products, speedway CNC produkter.

Tlf: 2191 5053 eller: 2099 2445 Mail: john@light-racing.dk

8. Efteranmeldelse muligt, men gebyr i henhold til reglement. 9A. Anm.frist: 14. september. Sammen med anmeldelse eller til Danske Bank Varde Regnr. 9670 konto 4482198112. 9B. Find Anker Jensen, Sydslunden 8, 6800 Varde. 1. Tønder bmx-park

10. Instruktion efter dommerens ønske om tid og sted.

4. Piger,exp, cruiser& elite.

1. Haderslev BMX Klub.

4. Piger, expert,cruiser og elite.

Renovering og opsætning af motorer 50, 80 samt 500cc.

7. I følge reglement Erindringsgave værktøjssæt fra HCT-Tool.

2. 3 oktober 2009. Holmevej Tønder.

3. Åbningsløb.

Komplette cykler til den nye 50cc klasse.

6. Mødetid: 11.00 26/9. 1. start: 11.30 27/9. Teknisk kontrol: 11.00 26/9. Træning: 11.0015.00 26/9, 9.30-10.40 27/9. Instruktion: 10.00 27/9.

9B. Kim Grøn: Lenki@mail.dk.

2. 19. september. Haderslev BMX Bane.

Alt til micro & 80cc speedway.

5. Ifølge reglement.

5. 3 indl.+ 4. heat, semi og finale. 6. Mødetid: 12.00. Teknisk kontrol: 12.00. Instruktion: 13.00. Træning: 12.00. Start: 14.30. 7. Ingen præmiering (sammen med søndag). 8. 75.00 for alle. Efteranm. + kr.: 25.00. 9A. Frist: 12-09. Betaling: overførsel til bank 9737 0001181556. 9B. katja.l.jensen@webspeed.dk.

3. DM-Revance. 5. 3 indledende A+B finale +4 heat. 6. Mødetid: 12.00 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: Løbende. Træning: 12.00 Start: 13.30. 7. Pokaler til 1.2&3. Elite:der køres om tilmeldingsgebyr. Yngste exp. & Piger præmieres alle. 8. Piger,exp&cruiser 75,00+10 Elite 110,00+10. Efteranm. + kr.: 25,00. 9A. Frist: D. 27. september 2009. Betaling: Konto nr.79904010273. 9B. Email: gauke3@hotmail.com. Tlf.: 60103841. 10. Startgebyr sendes med anmeldelsen.

33


dMU

ROAD RACING 1. AMK. 2. D. 12. september 2009. Ring Djursland, AMU Djursland, AMU Center Vej 2, Pederstrup, 8560 Kolind. 3. Super Challenge / Super Sport. 4. Supersport - DM; Super Challenge 600/1000 - DM. 5. 2*20 min. tidtagning, 2 heat. 6. Mødetid: 7.00 12/9. Instruktion: 7.30 12/9. Teknisk kontrol: 19.00 11/9. Træningstart: 9.15 12/9. Første start: 9.15 13/9. 7. Præmiering i henhold til reglement. 8. Startgebyr solo: 2100 kr. Efteranm. gebyr solo: 200 kr. 9A. Anm.frist: 5. september 2009. Bankoverførsel: Sydbank reg. nr.: 7110, kontonr.: 2015451. 9B. Danish Touringcar Championship A/S, FDM Jyllandsringen, Skellerupvej 38, Resenbro, 8600 Silkeborg, Telefon: 55 31 32 22, www.dtc-net.dk. 10. Tillægsregler for Ring Djursland godkendt af DASU, er for § 24 vedkommende også gældende for DMU anmeldte kørere.

1. AMK. 2. 19. september 2009. Padborg Park Flyvepladsen, 10Vesterbæk, 6330 Padborg. 3. DM Racing Festival. 4. 125cc Stocksport - DM; Rookie 600 - DMU Cup; Rookie 1000 - DMU Cup; Supersport - DM; Superbike+ - DM; Hyosung 600 - DMU Cup. 5. Alle klasser: 100 min træning/ tidtagning + 2 løb á 12 omg. 6. Mødetid: 7.00 19/9. Instruktion: 07.30 19/9. Teknisk kontrol: 18.00 18/9. Træningsstart: 8.00 19/9. Første start: 13.05 20/9. 7. Præmiering i henhold til reglement. 8. Solo startgebyr: 1600 kr. Ekstra klasse solo: 800 kr. Ekstra klasse solo: 1600 kr. Startgebyr MCS: 400 kr. Efteranm. gebyr MCS: 400. 9A. Anm. dato: 13. september. DMU online. 9B. Aarhus Motor Klub, Knud Møller, Karensmindevej 29, 8260 Viby J. 10. Tidtagning i samtlige træningspas giver startopstilling til begge heat. Tidsplan udsendes med slutinstruktion.

1. RRKV 2. 19-09-09 Lockarp, Larsbovägen 6, Oxie

1. RRKV

3. DM og Cup afd. 7

2. 20-09-09 Lockarp, Larsbovägen 6, Oxie

4. Alle klasser i mini roadracing

3. DM og Cup afd. 8

5. Antal omgange/heat pr. klasse Junior A 8 min + 2 omg-Junior B 11 min + 2 omg-Senior pocketbike 14 min + 2 omg. Øvrige klasser 14 min + 2 omg

4. Alle klasser i mini roadracing

6. Mødetid: 07:15 Teknisk kontrol: 07:30 Instruktion: 08:30. Træning: 9:00 Start: løb ca. 14:30 7. Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. nm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,- Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 250,-. 9A. Frist: 12-09-09. Betaling: www. dmusport.dk 9B. RRKV1967@hotmail.com 10. Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kørere som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. Bemærk : Der er ingen strøm i ryttergården. Bemærk 2 Ingen Kørsel i ryttergården.Miljøregler skal SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500kr. Bemærk 3 Der kan forekommer alkohol test på løbsdagen

34

5. Antal omgange/heat pr. klasse Junior A 8 min + 2 omg-Junior B 11 min + 2 omg-Senior pocketbike 14 min + 2 omg. Øvrige klasser 14 min + 2 omg 6. Mødetid: 07:15 Teknisk kontrol: 07:30 Instruktion: 08:30. Træning: 9:00 Start: løb ca. 14:30 7. Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. Anm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,- Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 250,-

10. Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kørere som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. Bemærk 1 Der er ingen strøm i ryttergården Bemærk 2 Ingen Kørsel i ryttergården. Miljøregler skal SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500kr. Bemærk 3 Der kan forekommer alkohol test på løbsdagen. 1. Aarhus Motor Klub/AMK Road Racing Mini. 2. 27. september 2009. Racing Vojens, Tingvejen 27, 6500 Vojens. Tlf. 74541480. E- mail: info@kart-racing-vojens.dk. 3. DM 9. afd. og NSF Cup. 4. 80/125cc junior 9 Hk - DM; NSF100cc - DMU Cup; 80/125cc senior 9 Hk - DM; 80/125cc senior 15 Hk - DM; Super Moto Mini 9 Hk - DMU Cup; Super Moto Mini 18 Hk - DMU Cup; Scooter 11 Hk - DM; Supersport Scooter - DM; Mini Moto junior A 2T - DM; Mini Moto junior A 4T - DM; Mini Moto junior B 2T - DM; Mini Moto junior B 4T - DM; Mini Moto senior Mini/Midi 40cc - DM; Mini Moto senior 50 cc - DM. 5. 2 omg. 6. Mødetid: 8.00. Instruktionsmøde: 8.30. Teknisk kontrol: 7.00. Træningstart: 9.00. Første start: 15.40. 7. Præmiering i henhold til DMU reglement. 8. Startgebyr solo: 250 kr. junior, 350 senior. Ekstra klasse solo: 250 kr. Andet gebyr: 75 kr. for strøm. 9A. D. 20. september. DMU online eller på dagen. 9B. Lone Dalager Telefon 23359727. Fiskervænget 7, Snoghøj, 7000 Fredericia. Mail: lone@dalager.net.

9A. Frist: 13-09-09. Betaling: www. dmusport.dk 9B. RRKV1967@hotmail.com

SPEEDWAY 1. Grindsted Speedway Klub. 2. 26. september 2009, Grindsted. 3. Parløb. 4. 50cc. 5. Heatskema S.4.05. 6. Mødetid: 09.00 - 12.30 - 15.00. Teknisk kontrol: 09.00 - 12.30 - 15.00. Instruktion: 09.15 12.45 - 15.15. Træning: onsdag d. 23.09.09. Start: 18-20. 7. Pokaler til alle i hver gruppe.

8. Startgebyr 185 kr. Betales ved TK. 9A. Frist: Tirsdag d. 15. September. Giro. 9B. Tina Lassen, Toften 38, 6818 Årre - 13@lassen.mail.dk 10. Kørerne tilmeles efter først til mølle princip og inddeles i grupper efter et pars sammenlagte snit. Der medbringes selv spildbakke, vest og hjelmfarver og godkendt sikkerhedsudstyr. Husk at tilmelding er bindende. 1. Holstebro Speedway Klub. 2. 26. og 27. september 2009. 3. Efterårsstævne. 4. 50cc og 80cc. 5. 20 heat af 4 omgange. 6. Mødetid: 50cc gr.B 8.00, gr.A 10.00, 80cc gr.B 12.00, gr.A 14.30 Teknisk kontrol: 50 gr.B 8.00, gr.A 10.00, 80cc gr.B 12.00, gr.A 14.30 Instruktion: 50cc gr.B 8.45, gr.A 10.45, 80cc gr.B 12.45, gr.A 15.15. Træning: ingen Start: 50cc gr.B 09.00, gr.A 11.00, 80cc gr. B 13.00, gr.A 15.30 7. Pokaler til alle om søndagen. 8. Anm. gebyr: 200 kr for begge dage. 9A. Frist: Lørdag d. 19/9-2009. Betaling: Betaling ved TK. 9B. Bent Andersen, Salshøjvej 2, 7830 Vinderup 10. Kørerne medbringer selv spildbakker, nummerveste, hjelmfarve, nakkekrave. De 8 første rykker i gr.A om søndagen og de 8 sidste i gr.B. Der kan camperes ved banen gebyr 50 kr. + strøm, husk tilmelding til fællesspisning. 1. FMK. 2. 27. sept 2009. Vejlby speedway center. 3. Top 16. 4. 50cc. 5. Skema S.4.21 m/20 heat u/finaler, Efter de ordinære 20 heat køres 2 semi-finaler á 4 omgange samt en finale á 6 omgange på specielt heatskema. 6. Mødetid kl. hhv 09.00. Start kl. 10.00. 7. Pokaler til alle. 8. Anm.gebyr: 200 kr. 9A. Sidste tilmelding den 15. sept. 2009. 9B Tilmelding sendes til: Jan Simonsen, Ryesvej 7, 7000 Fredericia. 10. Deltagere: De 16 højst placerede tilmeldte på ranglisten pr. 14. sept. 2009 udvælges.


dMU

1. FMK.

1. FMK.

2. 27. sept 2009. Vejlby speedway center.

2. 4. oktober 2009. Vejlby speedway center.

3. Top 16.

3. Bund 64.

4. 80cc.

4. 80cc.

5. Skema S.4.21 m/20 heat u/finaler, Efter de ordinære 20 heat køres 2 semi-finaler á 4 omgange samt en finale á 6 omgange på specielt heatskema.

5. Skema S.4.21 m/20 heat u/ finaler.

6. Mødetid kl. hhv 12.00. Start kl. 13.00. 7. Pokaler til top 4.

8. Anm.gebyr: kr. 175. 9A. Sidste tilmelding den 19. sept. 2009. 9B Tilmelding sendes til: John Ravn, Follerupvej 19, 7000 Fredericia.

6. Mødetid kl. hhv. 9,00/11,30/14,00. Start kl. hhv. 10,00/12,30/15,00. Lavest rangerede starter.

10. Deltagere: De 48 lavest rangerede kørere, der tilmelder sig kommer med.

7. Pokaler til top 3.

8. Anm.gebyr: 200 kr. 9A. Sidste tilmelding den 15. sept. 2009. 9B Tilmelding sendes til: Jan Simonsen, Ryesvej 7, 7000 Fredericia. 10. Deltagere: De 16 højst placerede tilmeldte på Ranglisten pr 14. sept. 2009 udvælges. 1. FMK 2. 3. oktober 2009. Vejlby speedway center. 3. Bund 64. 4. 50cc. 5. Skema S.4.21 m/20 heat u/ finaler. 6. Mødetid kl. hhv. 8,00/10,00/12,30/15,00. Start kl. hhv. 9,00/11,00/13,30/16,00. 7. Pokaler til alle. 8. Anm.gebyr: 175 kr. 9A. Sidste tilmelding d. 19. sept. 2009. 9B Tilmelding sendes til: Henrik Okkerstrøm, Bystedvej 17, 7080 Børkop. 10. Deltagere: De 64 lavest rangerede kørere, der tilmelder sig kommer med. 1. SSK. 2. 3. oktober 2009. 3. Anne Holm's Talentløb. 4. 80cc. 5. 4 omg. pr. heat. 6. Mødetid: 12.00. Teknisk kontrol: 12.00. Instruktion: 12.45. 7. Præmiering: Pokaler til nr. 1, 2 og 3. 8. Startgebyr 175 kr. Efteranm. + kr.: 100. 9A. Frist: 20. september 2009. 9B. Anna-Beth Selch, Gjelstensåsen 17, 3650 Ølstykke. 10. Husk veste, hjelmfarver, nakkekrave og spildbakke skal medbringes. Udtagelse efter snitliste fra sidste kørte match, dog har nyoprykkere første prioritet.

mINDEoRD

elmer Seerup Efter længere tids sygdom måtte Elmer opgive kampen for livet den 7. juli, kun 61 år gammel. En sand ven af speedwaysporten er ikke mere. Elmers interesse for speedwaysporten blev vakt i LUKSregi i starten af 80’erne, hvor Anni og Elmers to drenge Jan og Frank slog deres folder på hjemmetunede 50 cc knallerter. Det var i denne periode, at Elmer og Anni startede firmaet ES-speedway med udstyr til alt indenfor 50-og 80 cc speedway. Senere kom sortimentet også til at indeholde dele til 500 cc, således at forretningen kunne servicere alle kunder. Elmer lærte her næsten alle speedwaykørere at kende i denne periode. Elmer, Anni og Frank drev dette firma med den største ildhu lige til hans alt for tidlige bortgang. Hans kendskab til kørerne, utrolige hjælpsomhed og tekniske snilde kom alle til gode, uanset formåen og alder. Alle der have behov for teknisk hjælp eller manglede en eller anden reservedel, behøvede blot et lille vink til Elmer, så var sagen i gode hænder, og hvad der kunne løses blev løst lige på stedet. Var en kørers økonomiske formåen begrænset, kunne han være sikker på at der blev fundet en priseffektiv løsning på problemet. Anni og Elmer var altid at finde på banerne, såvel til træning som til løb. Hjælpsomheden kendes af enhver indenfor sporten, og det er ikke for meget at sige: Ingen over og ingen ved siden af Elmer i dette regi. Anni og Elmer havde først de senere år et decideret forretningslokale. Inden da benyttede de køkkenet til at pleje deres kunder. Hvem har ikke siddet i deres hyggelige køkken over en kop kaffe, og fået en god gang speedwaysnak og nogle velmenende ord og gode råd med på vejen? På trods af speedwayverdenens menneskelige mangfoldigheder, talte Elmer aldrig ondt om nogen og i det hele taget var hans syn på mennesker positivt. Elmer levede et roligt liv i det private og helligede sig helt sit firma og speedwaysporten. Ferier var der ikke mange af og de store og dyre fornødenheder var der heller ikke Elmers stil. Mængden af elektroniske apparater i hans eje var dog meget stor og ville være helt unge mennesker værdig. Vi vil alle savne Elmers rolige gemyt og hjælpsomhed, og samtidig håbe at vi nåede at takke Elmer for al den hjælp og støtte han gav. Vore tanker går til hans efterladte hustru Anni, børn og børnebørn.

Æret være hans minde. Inga og Jens Gade – Thomas Irming

Sekretariat: idrættenS HuS

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk GeneraLSekretær Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk kommunikationScHef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk eVentmanaGer Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: event@dmusport.dk SPortScHef Birger Kyhl Tlf.: 40 35 25 15 Email: bk@dmusport.dk SPortSSekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk Sekretær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk ProJektmedarBeJder: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk

dmu’S miLJøSekretariat hos Grontmij carl Bro, acoustica miLJøSekretariatetS Leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 35 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


Afsendt via: portoService ApS, postbox 9490, 9490 pandrup

magasinpost umm ID-nr. 42470

ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Bling-

Bling

Pakninger HoleShot Udluftningsskruer Eloxerede låg Tank udluftning

Stor ATV sektion

Tankdæksler Luftfilter skruer Motor Plugs kit

Bagest i Cross Nøglen finder du også ATV sektion med reservedele til ATV/Quad racere.

Blandingsskruer Olieprop

RacePro er serie praktisk udstyr til crosseren. Alu-stumper udført i top kvalitet på CNC styrede maskiner. Designet i USA til professionelle teams. Leveres til Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki og Yamaha. Tjek www.maxmc.dk og find forhandleren. 36

Max MC Import A/S · www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler.