Motorbladet April 2009

Page 1

MOTOR OFFICIELT ORGAN FOR DMU

BLADET

NR. 4 · 91. ÅRGANG · APRIL 2009

DMU: REPRÆSENTANTSKAB `09 SIDE 4

MOTOCROSS: UFORUDSIGELIGE DM-A SIDE 8

BMX: UCI-RAPPORT OM CPH SIDE 24

SPEEDWAY: DE VINDER LIGAEN ´09 SIDE 28

FIM DANSK METAL DANISH SPEEDWAY GRAND PRIX

13. JUNI 2009 PARKEN, KØBENHAVN BILLETTER FRA 355 DKK

BESTIL NU T: 70 263 267

BILLETLUGEN.DK SPEEDWAYWORLD.TV 1


@$# %=#

?56

=#

*/

5:-

$! * $5< C B #< #9:$ COPEN 5 0 56= $ H :$ A ? G 9 E 0 N ' 0 * 2 M A 9 Y (MAY 8 4 ? 7 # ( = 7 3; QUALIFICATIO = 3 % : $ # N) : $ *=# : 1 . B A C * $: 98 THE WOR ( =< 0 + / 0 * 7 ( " 0 LD’S 8=*- 8C1 *.%=(:($** (@<= + -($ = = = C ( 3+<52 &3 ! ( #-=( = = < : # . 5 @:A=-> )4 <AA ,&' =.($" + :?@B<(=# 8=BB $ $*= :$%=#?56

=

=#.= / 1 C 8 #

,:B


INDHOLD DMU

MOTORBLADET Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Ørrevej 41 7490 Aulum Tlf.: 60 63 90 01 efter kl. 16:00. E-mail: joy@teamrike.dk

MOTOCROSS SIDE 8-21

BMX SIDE 24-27

SPEEDWAY SIDE 28-35

ROAD RACING SIDE 36-39

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.000 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks 1183 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ.

DMU

➤ Strukturreform vedtaget MOTOCROSS:

➤ Uforudsigelige DM-A MOTOCROSS:

➤ Dansk 85cc-bobler fra Frankrig

De 2 næste numre Maj 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 7. maj 2009. Deadline for stof torsdag den 16. april 2009. Juni 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 4. juni 2009. Deadline for stof torsdag den 11. maj 2009.

DMU

Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

" EM - et unikt fællesskab

➤ Strejftog i historien BMX

➤Top-event København BMX

SPEEDWAY:

"Bud på Speedway-League ROAD RACING:

" Robbin Harms nr. 5

4 8 14 20 25 27 28 37

MOTORBLADET OFFICIELT ORGAN FOR DMU

NR. 1/2 · 91. ÅRGANG · FEBRUAR 2009

DMU: REPRÆSENTANTSKAB `09 SIDE 4

MOTOCROSS: UFORUDSIGELIGE DM-A SIDE 8

BMX: UCI-RAPPORT OM CPH SIDE 24

SPEEDWAY: DE VINDER LIGAEN ´09 SIDE 28

FIM DANSK METAL DANISH SPEEDWAY GRAND PRIX

13. JUNI 2009 PARKEN, KØBENHAVN BILLETTER FRA 355 DKK

BESTIL NU T: 70 263 267

BILLETLUGEN.DK SPEEDWAYWORLD.TV 1

Forsiden: Robbin Harms, nyt team nye farver. Foto: Veidec Racing Rettelse: Sidste uges forside var påhæftet forkert beskrivelse på denne side. På billedet sås Nicolai Klindt (rød), Patrick Nørgaard (hvid) samt Tommy Georgsen (blå).

3


DMU

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 LEDER:

REFORM FOR ALLE Efter vedtagelsen af en omfattende strukturreform, skal vi nu alle i arbejdstøjet. TEKST: JØRGEN BITSCH, FORMAND DANMARKS MOTOR UNION

Med vedtagelsen af hovedbestyrelsens oplæg til en omfattende struktur-reform på DMU`s repræsentantskabsmøde, er et vigtigt skridt taget for at sikre DMU’s fremtid som en dynamisk og handlekraftig organisation. Arbejdet med at udmønte vores ønsker og mål for fremtiden, som jo er ganske ambitiøse, kræver - at vi hele tiden kigger på vores egen organisation. At vi involverer os i, hvordan vi kan ruste den til at komme videre. Og baggrunden for strukturreformen, som hovedbestyrelsen fremlagde for repræsentantskabet i Horsens den 7. marts - var netop, at forberede vores ordringer, som vi står overfor. Det blev organisation på de udfordringer, vet, at vi ikke kan læne os tilbage og samtidig kraftig fremhævet, tro, at ”det går nok”. bsmødet var reformpakken genstand På repræsentantskabsmødet itisk debat. Reformen for en konstruktiv og kritisk od, at åbne op for, sigter i bund og grund mod, pidskompetencer at flere personer med spidskompetencer om vi ønsker løst. sidder på de opgaver som Og at det sker, på en smidigere måde, byde. end vi hidtil har kunnet tilbyde. dpegninger, og Det vil betyde - flere udpegninger, færre valgte. Og det kan man, som nogle om mindre direkte pointerede, betragte som demokrati. Men på den anden side, så foretages udpegninger til de kommende fagpam helst. Men neler jo ikke af hvem som kte valgnetop af folk, som er direkte te med de kompetencerr som unne kræves - for bl.a. at kunne omudpege folk med spidskomatiet petencer. Netop demokratiet skal fortsat være i fokuss og e for vi skal også arbejde mere re på at komme endnu tættere om jo de aktive og sporten – som rund er det vi alle i bund og grund ligvis arbejder for. Det er naturligvis lederførst og fremmest klubledernes opgave, men vi ser det som en fælles opgave. præVi havde et livligt repræsentantskabsmøde i år. Der var mange andre gode kritiske bemærkninger, end den ovenfor nævnte. Og de mange inputs var af lden slags, som også kalder på eftertanke. Det er hovedbestyrelsen lydhørr over for og alle kommen-et tarer tages nu med i det videre forløb.

4

STRUKTUR Hovedbestyrelsens forslag til ny strukturreform i Danmarks Motor Union blev vedtaget. Men debatten gik livligt og kritisk - før det kom så langt.

TEKST: KENNETH MAJKJÆR MIKKELSEN. FOTO: KRISTA STRANDLØV KRAUSE-KJÆR

Danmarks Motor Unions (DMU) repræsentantskab vedtog den 7. marts på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens en række forslag som samlet skal være med til at udvikle den frivillige del af organisat organisationen. Samtlige vedtægtsændr vedtægtsændringer i reformen blev vedtaget me med det nødvendige 2/3-dels flertal. fle KRITISK DEBA DEBAT Frem til vedtagelsen vedta af reformen blev det samlede forslag dog kommente kommenteret flittigt og kritisk - af mang mange talere. Et af de skarpeste kritik punkter gik på, at der var dem demokratisk underskud i forslaget. forslag Andre mente dog til gengæl gengæld at forslaget ville betyde bet - at stivnede stru strukturer blev løsnet. En lang diskussion m mundende ud i en præcisering titil forslaget, som understregede, at der igennem 2009 nedsættes et antal udvalg, der skal detailforberede indførelsen, og herunder komme med forslag til korrektioner i den nye struktur, som samlet skal træde i kraft fra og med repræsentantskabsmødet 2010. GR GRUNDTANKER Si Sidst DMU genne nemgik en større st strukturreform var i 19 1993, da DMU gik

fra en landdelsstruktur til en inddeling i sportsdivisioner (sportsgrenene: BMX, Motocross, Road Racing, Speedway, red.). Med 2009/2010 reformen, ændres sportsdivisionerne til såkaldte sportskommisioner efter internationalt forbillede, og antallet af kommissioner udvides fra de nuværende 4 til 5. Den nye kommission: Trial, Enduro og Supermoto sportskommission - bliver valgt på motocrossrepræsentantskabet. På trods af udvidelsen i antallet af valgte kommissioner, så er en af grundtankerne med reformen en udlægning af arbejdsopgaver, som tidligere har ligget blandt valgte frivillige ledere af organisationen, til fagpaneler, som for fremtiden skal bestå af udvalgte frivillige med spidskompetencer på forskellige områder. Efter vedtagelse af strukturreformen blev alle valg både ved lørdagens DMU-repræsentantskabsmøde, og søndagens repræsentantskabsmøder i sportsdivisionsbestyrelserne for BMX, Motocross, Road Racing og Speedway - ændret til valgperioder for 1 år, indtil den nye DMU-struktur træder i kraft næste år. VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN På repræsentantskabsmødet var der desuden valg til to af hovedbestyrelsens nuværende 8 poster. Erling Christiansen ønskede ikke at genopstille og bestyrelsesmedlem Poul Hjorth afgav sin bestyrelsespost, til fordel for posten som suppleant i hovedbestyrelsen. På de to ledige bestyrelsesposter blev indvalgt Max Vorre Andersen og Ole Hansen begge for en 1-årig periode. DMU`s hovedbestyrelse er indtil 2010 sammensat af 8


DMU

REFORM VEDTAGET "Forslaget fra hovedbestyrelsen, vil åbne op for nye kræfter - og løsne stivnede strukturer" - mente Jesper Holm, Road-Race.dk.

DMU`s hovedbestyrelse måtte gennem en længere livlig og kritisk debat, før forslaget til ny DMUstrukturreform blev vedtaget.

personer: 1 formand, 1 næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 4 sportsdivisionsformænd. De 4 SD-formænd vælges ved de 4 sportsdi-

visioners (BMX, Motocross, Road Racing og Speedway) repræsentantskabsmøder. Fra og med 2010 kommer hovedbestyrelsen til at bestå af 14

DMU HOVEDBESTYRELSE `09 Jørgen Bitsch Formand (ikke på valg) Aage Hejgaard HB-medlem (ikke på valg) Max Vorre Andersen HB-medlem (nyvalgt) Ole Hansen HB-medlem (nyvalgt) Pia Buth Rasmussen Formand SD BMX Peter Hansen Formand SD Motocross Henrik Berendt Formand SD Road Racing Niels Munk Nielsen Formand SD Speedway Poul Hjorth HB-suppleant (nyvalgt) BMX SDB `09 Pia Buth Rasmussen Mariann Christensen Jesper Jakobsen Karl Johnsen Michael Hansen Bjarke Rolfing Kim Grøn

Formand (genvalgt) Best.medlem (nyvalgt) Best.medlem (nyvalgt) Best.medlem (nyvalgt) Best.medlem (ikke på valg) Kørerrepræsentant SD-suppleant (nyvalgt)

MOTOCROSS SDB `09 Peter Hansen Formand (genvalgt) Kim Hilkjær Best.medlem (nyvalgt)

personer: 1 formand, 1 næstformand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 aktiv-repræsentant, formænd samt en repræsentant fra 5 sportskommisioner.

Martin Skov Jensen Klaus Hansen Anders Johansen Lars Bo Rasmussen Jens Steffensen

Best.medlem (genvalgt) Best.medlem (ikke på valg) Best.medlem (ikke på valg) Kørerrepræsentant SD-suppleant (nyvalgt)

ROAD RACING SDB Henrik Berendt Morten Christensen Palle Lind Jesper Holm Lis Johansen Bjarne Laursen John Klint

`09 Formand (genvalgt) Best.medlem (nyvalgt) Best.medlem (genvalgt) Best.medlem (nyvalgt) Best.medlem (ikke på valg) Kørerrepræsentant SD-suppleant (genvalgt)

SPEEDWAY SDB `09 Niels Munk Nielsen Formand (genvalgt) Svend Jacobsen Best.medlem (genvalgt) Jens Lund Best.medlem (genvalgt) Karin Christensen Best.medlem (ikke på valg) Hanne Thomsen Best.medlem (ikke på valg) Thomas Irming Kørerrepræsentant Stefàn Kristjànsson SD-suppleant (nyvalgt)

"Der er demokratisk underskud i forslaget" Lød en kritisk kommentar fra Asger Pedersen, Vestjysk Moto Cross Club.

"Stemmer fordelt efter antal medlemmer, kan jeg ikke acceptere", udtalt Annette Vesterskov fra Fjelsted Speedway Klub.

"Trial har ventet på den nye struktur i 20-25 år", sagde Hans Jørn Beck fra dansk Trial.

5


DMU

Også i år var der flere 50-års jubilarer som skulle hyldes. Heriblandt H.C. Callesen, tidligere Sidecar-kører, som stadig er trofast medlem af DMU.

To kommunale prismodtagere, fra venstre Anders Buhl Christensen, Lars Kjeld Hansen begge fra Randers kommunes Kultur og Fritidsforvaltning, flankeret af Randers Motor Sports kasserer Poul Erik Sørensen.

DMU FORTJENSTTEGN `09

GULD TIL RANDERS KOMMUNE Ganske utraditionelt modtog en kommune i år Forgn af Guld. tjensttegn Og så fik Nicki en endnu et Pedersen diplom tilil væggen i rup. Brenderup. TEKST: KENNETH NNETH MAJKJÆR MIKKELSEN

VM Motocross ross i Randers har gennem de seneste å årr v æ re t f a s t ten på plakaten i Randers Kommune, ktivt bakket aktivt mmuop af kommunens Kulturr og Fritning. Og tidsforvaltning. rbejde er det samarbejde Danmarks Motor Uninsttegn-komions fortjensttegn-komidse med, at te så tilfredse dnyttet muligman har udnyttet hederne i vedtægterne, og valgt at tildele Randers

6

Kommune DMU`s påskønnelse for samarbejdet - ved fortjensttegnet i Guld. Prisen blev sammen med andre overrakt

ved DMU`s repræsentantrepræsen skabsmøde på Scandic Hotel Bygholm Park i Horsens den 7. marts. Samarbejdet med Randers Ra Kommune går i 2009 n nu ind i sin tredje sæson, og en fa fast tradition er altså ved at teg tegne sig som både DMU, Randers Ra Kommune og ikke mindst motocrosss p o rten i D a n ma mark forhåbe håbentlig får megen glæd glæde af også fremover. Fremmødt til at modtage hæderhæ stegnet fra DMU var fra Randers Ra Kommune - Anders Buhl Christe Christensen, formand for Ku Kultur og Fritidsafdelinge Fritidsafdelingen samt

FORTJENSTTEGN 2009 GULD: Randers Kommune for opbakning til Randers Motor Sport i.f.m. VM MX3. SØLV: Finn Rasmussen, Formand for Næstved Motor Klub SØLV: Kenneth Bjerre – medlem af Speedwaylandsholdets VM 2008 SØLV: Mikkel Michelsen - vinder af FIM 80cc Youth Gold Trophy Desuden blev Speedwaylandsholdet hædret, repræsenteret ved holdlederen, Jan Stæchmann samt Nicki Pedersen og Kenneth Bjerre.

50-ÅRS JUBILARER 2009 H.C. Callesen, Åbenrå Frank Hansen, Esbjerg Arne Andreasen, Fjelsted Ole Thygesen Dahm, Silkeborg Jørgen Holm, Esbjerg Poul Nielsen, Næstved

Nicki P. modtog ing ingen diplomer fra DMU - da han har fået dem alle tidligere. I stedet fik han overrakt den internationale motorunions (FIM) gulddiplom for det individuelle verdensmesterskab i 2008.


DMU Jørgen Bitsch, formand DMU og Niels Munk Nielsen, formand SD Speedway - overrækker prisen, Årets Klub, til Torben Hansen (blå skjorte) og Palle Sørensen fra Skærbæk Motor Klub.

ÅRETS KLUB 2008

Mikkel Michelsen (tv) og Kenneth Bjerre - modtog begge DMU`s fortjenstegn i Sølv.

Lars Kjeld Hansen, direktør i Kultur og Fritidsafdelingen. Vant med guld er den 3-dobbelte individuelle verdensmester i speedway Nicki Pedersen som var blandt hædersgæsterne ved arrangementet. Nicki P. har med sine mange titler både i individuel og hold-speedway for længst modtaget DMU`s fortjensttegn i Guld. Alligevel er den danske verdensmester nærmest fast gæst ved repræsentantskabets gallamiddag. Til trods for, at Nicki har hentet alle de hædersbevisninger der er at hente som aktiv kører i DMU, så skulle han ikke gå tomhændet hjem - og han modtog ved arrangementet den internationale motorunions (FIM) VM-guld diplom for den individuelle verdensmesterskabstitel i 2008.

SKÆRBÆK LØB MED CHECKEN Fra 0-70 medlemmer indenfor 3 år. Læg dertil afholdelse af 2 internationale arrangementer - hvad har du så? Svar: Årets Klub 2008. TEKST: KENNETH MAJKJÆR MIKKELSEN

Næstved Motor Klubs Finn Rasmussen modtog DMUs fortjensttegn i Sølv for mange års indsats i sporten, og måtte beredvilligt svare på opklarende spørgsmål fra ceremonimester Per Østergaard.

Skærbæk Motor Klub blev på repræsentantskabsmødet `09 udnævnt til "Årets Klub 2008". Som titlen siger, så rækker "Årets Klub i Danmarks Motor Union" - på tværs af sportsgrenene, og for at gøre sig fortjent til hæderen kræves exceptionelle resultater. Noget Skærbæk til fulde har levet op til gennem de seneste år. Hovedbestyrelsen i DMU hæftede sig specielt ved, at klubben indenfor de sidste 3 år er gået fra 0 til 70 medlemmer. Og at man i selv samme periode har man afholdt to 80cc VM-finaler i Speedway (2006 og 2008) af en standard som har fået den internationale motorunion (FIM), til at fremhæve arrangementerne. Klubben har desuden i kraft af sit engagement formået at profilere sig regionalt og sågar nationalt - og er inde i en eksplosiv udvikling, hvor man forstår at få medlemmerne til at støtte op omkring de store tiltag. Læg dertil, at den unge klub kan fremvise imponerende resultater med dens Micro 50cc-hold (i flertal). I Danmarksturneringen 2008 for de yngste, har man således hentet 1.pladser i både 1., 2. og 3. division. Med diplom og hæder for titlen Årets Klub `08 fulgte en check til Skærbæks fortsatte arbejde på 5.000 kroner.

RUNDT RUNDT O OM M BORDENE BORDENE FRA F FR RA G GALLA GALLA-FE ALLA-FE ESTEN STEN V STEN V.. R REP`09 EP`09

Pssst, Bruno .. - det er glasset til venstre!

Sikken en fest, vi har haft ...

Pocketbike, Yes!!!

Rigtige venner ...

7


MOTOCROSS

N E I R E S S S O R C O T O DM-A M aldrig før! om s t g li e ig s d u r - ufo

Det er svært at forestille sig DM-A serien mere åben, end det vi skal møde til 2009-sæsonen.

TEKST: MARTIN WIGH KNUDSEN

- Uforudsigelighed - er ordet. Sammenlægningen af MX1 og MX3 giver en tæt pakket MX1 klasse, hvor der med lethed kan udpeges en håndfuld potentielle mestre. og i MX2 klassen er der lige pludselig skabt en helt ny situation, hvor der igen er flere gode bud på en mester. ALT ÅBENT I MX2 Der er selvfølgelig ingen der synes godt om, at Rasmus Krogh Jørgensen er blevet skadet lige før sæsonen skydes i gang. Det er altid en fryd for øjet når han deltager i et løb. Men hvis man skal prøve at se lidt positivt på det tab, og sammenlægger det med det faktum, at Nikolaj Larsen ikke deltager i hele den danske serie, så åbenbarer der sig en fuldstændig ny situation. Og det er Kasper Lynggaard, Stefan Kjær Olsen, Kim O. Sørensen, Mathias Keller, Christian Juul og sikkert et par stykker til, opmærksomme på. For det sætter øjeblikkeligt dem i en rigtig god position, hvor de med et har fået foræret en unik mulighed for, at køre et dansk mesterskab hjem. De nævnte kørere lugter guld nu, og med et trylleslag kan spores en helt anden aggressivitet og gejst når kørerne er ude på diverse motocrossbaner, for at forberede sig til den første DM afdeling senere på måneden. Spillet er fuldstændigt åbent. Og det ved kørerne - når de triller ind bag bommen til den første afdeling den 26. april i Sønderborg. SAMMENLÆGNING GIVER MANGE TOPKØRERE I MX1 klassen står vi med en helt anden situation. Klassen er fyldt med kørere, som allerede har vist deres format og klasse, og om muligt er der endnu flere om buddet i denne klasse. Tag bare Nicolai M. Hansen og

DM-A 2009 26.04 17.05 28.06 16.08 20.09

8

Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5

SMC SMCK MCS NMK HMCC

Nybølbanen Svebøllebanen Svendborgbanen Nisseringen Troldkjærbanen

r Kasper ere MX2 køre -felt (plus tidlig Voigt). X3 s M en e er og lig M : tid -felt (fotograf når hele det X1 n, M se e ad ed pl kk mp om n tæt pa Der bliver ka dt det i forveje de plads blan Munk) skal fin


DANMARKSMESTERSKABET

MOTOCROSS2009 2009

NYHED i '09 85 cc m

SØNDERBORG SVEBØLLE SVENDBORG NAESTVED HOLSTEBRO FINALE

26. APRIL 17. MAJ 28. JUNI 16. AUGUST 20. SEPTEMBER

Følg med på www.dmusport.dk

9


MOTOCROSS

Kasper Jensen, henholdsvis nr. 9 og 10 ved VM MX3 og nr. 1 og 2 ved DM 2008. Men alligevel fik de ikke lov til at dominere sidste års DM-serie, men måtte dele heatsejre med både Allan Scheel, Bo Vang og svenske Jonny Lindhe. Den svenske gæstekører tager til USA og kommer derfor ikke til start i den danske serie i år. Til gengæld har den unge bager fra Billund, Allan Scheel Hansen, overtaget svenskerens plads i MX-Shop KTM Skandinavien teamet, og det er næsten mere reglen end undtagelsen, at en kører bliver hurtigere med skifte til ny maskine og team. Så et sats på ”bageren” i toppen af MX1 er nok ikke skudt helt ved siden af. Så er der Bo Vang, der efter to års pause fra laurbærkransene og en skadespause først på året, har muligheden for at komme til DM-A serien uden pres og som en form for ”underdog”. En situation der har det med at bringe det bedste frem i den efterhånden erfarne Holstebro kører. Allerede med de nævnte kørere i kamp om MX1 mesterskabet, skulle der være rigeligt spænding til enhver motocrossentusiast, men når der så kan tilføjes en håndfuld ubekendte faktorer til topkampen, efter sammenlægningen af MX1 og MX3, samt et klasseskift fra den tidligere MX2 kører Kasper Munk, så bliver det altså ikke meget mere spændende. Dertil kommer den ekstra faktor, at kørerne helt ned til nr. 15 i både MX1 og MX2 skal kæmpe for deres placering, hvis de vil med i Superfinalen og have del i den samlede præmiesum på 152.000, som alle kvalificerede kørere er sikre på at få del i.

m Bødker ul (# 67), Ji af , Christian Ju 5) en, er nogle 21 nd (# ru rd gg gå at Sørensen i ba Kasper Lyng r, , O. te 6) ef m 13 Ki em (# hj og n b se Keller X2-mesterska Stefan Kjer Ol bl.a. Mathias erien (fotoat køre et M 199) og med t i hele DM-s mulighed for ar ik st un Sørensen (# til lt er he m en m ko et få en r rs ha La r j la de kørere de sen eller Niko us K. Jørgen hverken Rasm s Voigt). graf: Mogen

ET KIG UD I FREMTIDEN Rent sportsligt giver tilføjelsen af 85cc klassen en ekstra dimension til serien. Det er i denne klasse at fremtidens stjerner skal findes, og med en udvikling hvor kørerne tager til udlandet i en meget ung alder, presses niveauet automatisk op – og det synes hele tiden at være stødt stigende. Flere gange i foråret er der kommet nyt fra træningsbanerne om, at en kører fra denne klasse har fundet et nyt niveau der kandiderer til en topplacering. Og netop fordi 85cc kørerne rykker sig så hurtigt, så bliver det interessant at byde dem velkomne som fast del af DM-A cirkusset. Rent guf for alle motocross fans.

OFFICIEL DM T-SHIRT

129,95 Kr. Køb Kø T-shirten i kioskerne på banen ved DM-A Forhåndskøb: Kontakt klubformand i arrangerende klub

10


MOTOCROSS

FOR HIGH PERFORMANCE

MX Styrdæmper 2,1 Kr. 5.387,-

Vores nye generation af Rotary styrdæmper. Ny uni-flow ventil for jævn opførelse. Beholderen er under tryk for at formindske varme. Fordele: Justerbar dæmpning, (DL) level adjuster, retur til center adjuster (RTL), alle delene er alu støbt. Incl. monteringskit.

TTX FG Cartridge kit Fra kr. 8.458,-

TTX44. Fra kr. 7.800,-

Baseret på 2008 succesrige produkter brugt i MX GP og AMA. Unik cartridge kit med TTX design. Gas dæmpning system under tryk for øjebliklig dæmpning reaktion. Fordele: Nem montering i original forgaffel. Comp. og returdæmpning justering.

Nye ventiler for mere konstant og forbedret dynamisk opførelse. Nyt stempel for forbedret ydelse. Nye justerknapper for nemmere justering. Fordele: Comp. dæmpning, retur dæmpning, CSC adjuster.

Leveres til Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki og Yamaha. Forhandlere: West Side Racing – 5929 1301 . ES Cross Teknik – 7539 2838 . V.S. Cross – 6227 1596 Basballe Cross Center– 8636 5364 . J.N. Motor – 9883 1407 . Import F.I. Motorcykler – 5783 3348 (kun salg til forhandlere) OBS! Alle forhandlere har været på Öhlins off-road kursus!

BRUGTE MXER KLAR TIL RA BRUG GTE MXER KLAR TIL RACE CE

VED KØB AF NY ELLER BRUGT MX`ER MEDFØLGER 1 SÆT TØJ Vi har altid mange farver og modeller på lager...

ÅRG. MODEL PRIS ÅRG RG. MODE MOD EL 200 8 Yam aha YZF 250.............................. PRIS 28. 20808 Yam 2008 ,-,Yama Ya Yamaha maha ma ha Y YZF ZF 2 250 50 50.. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 200 .... .. .... .. .... .. .. 28500 28.5 .500 .5 .500,00,00 aha YZ 125 ......................... .......... . 25. 500 2008 20 ,Yama Ya Yamaha maha ma ha Y YZ Z 125 12 5 ............. .. ............. 200 25 25.5 .500 .5 .500,00,00 808 Suz ,uki RMZ 450 .................... ..... .... 32. 000 2008 20 ,Suzuki uzuk uz uki uk i RM RMZ Z 45 450 0 .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 200 .... .. .... .. .... .. ... .. . 32 32.0 .000 .0 .000,00,00 808 Suz ,uki RMZ 250 .................... ......... 28.000,2008 20 Suzuki uzuk uz ukiRM i RM RMZZ 250 250 .......................... 200 ... 28.0 28.000,.000 .0 00,00 808 Suz ,ukiuk 85H ..... .......................... 17.500 2008 20 08 ,- ,S uzuk uz uzuki uki uk i RM 5H .......................................................................................... 17.5 2008 Suzuki DRZ 70885H.. 17 .500 .5 .500,00,00 ............... ........... 10.500 2008 20 ,-0, Suzuki uzuk uz ukii DRZ 70 uk 70 .................... .................. 10.500,200 10. 0.50 500, 50 808 KTM 0,-85H .......... .............................. 19. 500 2008 20 08 ,KT KTM M 85H 85 H .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ................................ 19.5 2008 KTM 85H ............... 19.500,.500 .5 00,00 ......................... 19.000,- ,2008 20 KTM KTM 85H 85 H .................................... 200 19.000,19.0 .000 .0 808 KTM 00,00 ,85L ..... ......................................... . ... 18. 000 208 Hon 2008 ,- ,KTM 85L....................................... 85L 200 ...... ... 18.000,18 18.0 .000 .0 .000,00,00 da CRF 150H............................... .. 26.26.500 500 20808 Hon 2008 ,- ,Hond Ho Honda 150H 1150H..... 50H ........................ 50 200 26 26.5 .500 .5 .500,00,00 dandCRFCRF 150H..H.......... ..... ..... ..... .. 28. 500 20 2008 ,Ho Hond nda nd a C RF 150H 150H..... 1 50H 50 H ............. 200708 HonHonda ........... 28.5 28.500,.500,,da CRF 250 ......................... .......... . 27.27.5 500 20 ,- ,Ho Honda nda C RF 2 250 50 ............. ............. 2002007 27 .500 .5 .500,707 SuzHond 00,00 ukind RM 85H .............................. . 15. 500 2007 ,Suzuki uzuk uz uki uk 85H.. 85H 5H .............................................................................. 20020 ...... 15.5 15 .500 .5 .500,7 07 Kaw 00,00 ,asa kii RM KX 65. ................................... 11. 500 2007 20 ,07 Kawa Ka Kawasak wasa wa saki sa ki i KX K X 65......... 65 ..................... 11.500,2007 KTM 65 ............... 11.5 11 .500 .5 00,00 ,........................... 14.000 2007 ,-00 KTM 65 .................................................................. ........................................................ 14.0 20 20020 14.000,5 07 HonKT .000 .0 00,,daMCR 85 H .................... ........... 14.000,20 Hond Honda Ho nda nd a C R 85 H ............. ............. 20 2002005 ..... 14.0 14 14.000,5 Polini X3..................... .000 .0 00,00 ,...................... 9.000,2005 Poli Polini Po lilini ni..... XX3.. 3................................................................ ............................................................ 9. 20 20020 9.00 9.000,5 05 KTM 000, 00 0,-0, 65 ......................... ............ 12.500,20 KTM M 65 ............. ............. ............. 20 2002005 ... 12.5 12 12.500,3 05 KawKT .500 .5 00,00 ,asaki KX 250.................... ........ 17.000,2003 Kawasak 2003 Kawa Ka wasa wa saki sa kii K KXX 25 2500................................................ 250.. ................................ 17.000,17.0 17 .000 .0 00,00 ,-

ALLE VÆRKSTEDSREPARATIONER UDFØRES STORT RESERVEDELSLAGER TIL ALLE MÆRKER

JG SCOOTER- & MOTORSERVICE · RINGVEJEN 6 · 9560 HADSUND · TELEFON 98 57 48 92 · WWW.JGSCOOTER.DK 11


RUNDT OM MOTOCROSS Finn fra Næstved får blomster og fortjensttegn i en lind strøm for tiden.

Allan Scheel viser fin form, ved de seneste løb.

NIKOLAJ LARSEN var godt kørende, og viste god styrke i sand, ved første afdeling af det hollandske Jumbo Onk mesterskab, som blev kørt på Gemertbanen. I dagens første heat lå Nikolaj placeret som nr. 5 indtil han måtte udgå på 12. omgang, da en anden kører landede i ryggen på ham, og han måtte indkassere en notering som DNF. I andet heat hentede Larsen en slutplacering som nr. 6. RASMUS KROGH JØRGENSEN, som i år var tiltænkt en fuldt EMX-2 sæson kombineret med DM MX2 kan efter et mindre uheld i Tyskland, se frem til en længere skadespause. Rasmus var til start ved et tysk vinterløb, og var her så uheldig og få revet sin skulder af led. Det hele flaskede sig ellers for Rasmus, som om lørdagen kvallede 1½ sekund foran nr. 2 i sin gruppe og 2 sekunder foran den hurtigste i den anden gruppe. Uheldet bliver ikke mindre ærgerligt af, at Rasmus kort før skaden havde kørt

særdeles godt på Hawkstone Park i et løb hvor der deltog flere VM-kørere. Efter at en skulderspecialist har set på skaden, har meldingen været klar. Der skal en operation til, hvis han skal undgå at skulderen hele tiden ryger ud af led - og dermed er der dømt flere måneders skadespause. ALLAN SCHEEL OG JAN HVAM deltog i starten af marts ved det hollandske MX3 mesterskab. I den samlede stilling på dagen blev Allan Scheel nr. 2 og Kennet Hvam nr. 3 - mens Tom Larsen, som også var af sted, blev noteret som nr. 31. Udover de gode resultater i Holland, så fik Allan Scheel og Kennet Hvam sendt et stærkt signal til deres danske konkurrenter om, at de kommer med 110% og fuldt ud forr rberedte til årets første DM afdeling i Sønderborg den 26. april. FINN RASMUSSEN, formand fra Næstved Motor Klubs mc-afdeling har i slutningen af februar, modtaget Næstved kommunes pris som Årets Idrætsleder. Som omtalt i MotorBladet er Finn tidligere blevet hædret i klubben for sit store arbejde gennem mange år. En hæder som nu er fulgt op af den mest prestigefyldte Idrætsleder-pris i Næstved. Og ja, regnen af hæder til Finn fra Næstved, har ingen ende. Efterfølgende er Finn også blevet hædret på DMU`s repræsentantskabsmøde for sin mangeårige indsats i sporten. Finn modtog for sin indsats, indtil videre, et fortjensttegn af Sølv. Ærgerligt. Rasmus Krogh Jørgensen er kort før sæsonen for alvor går igang, blev skadet i skulderen - og er ude i flere måneder.

12

2009-støjmåling: 4 dB dispensation til 450cc 4-takt (MX1) og Mini-RR Danmarks Motor Unions hovedbestyrelse har besluttet at tildele motocross-klassen 450cc 4-takt (MX1) og road racing mini-klasserne dispensation for 2009 støjgrænserne frem til og med 7. maj. De pågældende klasser dispenseres med et dB-tillæg på +4. Baggrunden for dispensationen er, at hovedbestyrelsen ønsker at sikre, at disse klasser, hvor der har været registreret problemer med overholdelse af støjgrænserne, er optimalt fortrolige med den nye støjmålemetode - og de støjgrænser som er fastsat. Målet er, at overgangen til de nye støjgrænser forløber så smertefrit som muligt for alle. Vær opmærksom på, at alle kørere i de nævnte klasser, i perioden frem til og med 7. maj 2009, bør sørge for at få deres cykler testet efter den nye støjmåle-metode. På løbsdagen kan du henvende dig til støjmålerne og få foretaget en retvisende test efter "2-meter-max" metoden. Efter den 7. maj 2009 bortfalder dispensationen til de pågældende klasser, og sanktioner vil blive tildelt i henhold til gældende regler.

Proces og straf

Hovedbestyrelsen har ligeledes vedtaget, at procedure for sanktioner/ straf ved overtrædelse af de nye 2009-støjgrænser, som følger med "2-meter-max" metoden, for fremtiden flyttes fra alment reglement og over til special-reglementerne.


MINDRE STØJ FLERE HK Ring allerede idag tlf. 22 37 81 61

Ny 4T udstødning i Danmark til din dirtbike MX * SUPERMOTARD * ENDURO * QUAD * Alle mærker og modeller

13


MOTOCROSS

JOACHIM FALDEN Født: 7. august 1996 (12 år) Bopæl: Annecy, Frankrig Oprindelig klub i DK: AMcK Fransk-klub: Frangcy Klasse: Cadet (F), 85cc (DK) FRANSKE 85CCBETEGNELSER Educative: 10-12 år Minim: 12-14 år Cadet: 12-15 år

Joachim Falden imponerede sidste år bl.a. den tidligere danske landstræner Bjarne Sjøholm, ved sin kørsel i ADAC MX Junior-klassen. I år gæster han DM mini, som køres sammen med DM-A.

85CC-BOBLER:

FRA FRANKRIG TIL DANMARK DM mini-kørerne, er en fast bestanddel af årets DM-A turnering. Og blandt de kørere som lejlighedsvis vil gæste turneringen bliver 12-årige Joachim Falden, som til daglig bor i Frankrig.

TEKST: KENNETH MAJKJÆR MIKKELSEN. FOTO: PRIVAT

12-årige Joachim bliver ikke dansk mester i 85cc. Det er ret sikkert. Ikke fordi han ikke har potentialet til at blande sig helt i toppen - for det har han. "Han kører virkeligt stærkt", siger tidligere landstræner Bjar-

14

ne Sjøholm, og fortsætter "han bliver sjov at se herhjemme, de gange hvor han kommer forbi". For Joachim bor i Frankrig, og kommer derfor kun hjem til nogle af DM-mini afdelingerne, som i år køres sammen med DM-A klasserne. "Vi har planer om at deltage ved årets 2. DM-afdeling i Sve-

bølle, hvis tingene flasker sig for Joachim," siger Anders Falden, far til Joachim. Og med det henviser Anders til, at Joachim i foråret har fået en ankelskade, som han først skal have helt bugt med - før turen går mod nordlige himmelstrøg, og den danske DM mini-turnering.

På sit generalieblad har 12-årige Joachim et schweizisk mesterskab i 2006 (i 65cc). I 2007 blev han nr. 4 ved det franske mesterskab i den såkaldte educative-klasse (85cc - 10-12 år). Og sidste år var han ude at prøve kræfter med ADAC. Ved den lejlighed stiftede flere andre danske køre-


MOTOCROSS re, samt altså Bjarne Sjøholm, bekendtskab med Joachim, som var klart hurtigste dansker på banen. Joachim kørte sig ind på placeringer mellem 15-20 i den ekstremt hårde ADAC Junior-serie. Og når Joachim sidste år deltog i det franske mesterskab, var han konsekvent i top-5. Hans sæson blev dog ødelagt af for mange skader. FULDT PROGRAM

Men sådan går det forhåbentlig ikke i år. Hvis skaderne ellers holdes fra døren, så håber den unge dansker med bopæl i Frankrig, tæt på den schweiziske grænse, at deltage ved de fransk mesterskaber i Cadet-klassen (85cc). En klasse som har et meget højt niveau. Derudover skal Joachim køre ADAC MX Junior Cup, samt DM Mini og Europamesterskaberne. Ifølge Joachims far, Anders Falden, så satser familien på at være med ved EM-afdelinger i Tyskland, Holland og Svend-

borg. Her konflikter datoerne ikke med førsteprioriteterne som er - ADAC og fransk mesterskab. Forespurgt om hvem man skal lægge mærke til ved de danske mesterskaber, nu hvor Joachim, trods sine åbenlyse kvaliteter, ikke kan være et bud på en dansk mester, lyder svaret fra far-Falden: "Et bud kunne være Jonas Larsen, Daniel Randrup og Kevin Verner. Dem har vi mødt i udlandet. Og det er alle super-dygtige kørere, hvor både forældre og kørere er meget seriøse. De vil helt sikkert være blandt de, som der skal kigges efter i årets DM miniserie." Både Joachim og familien har mødt kørerne flere gange. "Når vi møder danskere i udlandet, så holder vi altid henne hos dem. Og selvom Joachim måske er hurtig, så ved vi godt, at når vi kommer hjem, så kommer vi til at køre på danske "hjemmebaner", hvor nogle af de "lokale" DK-kørere, er rigtigt stærke.

Andreas (tv.) og Joachim (th.) anno september 2006. Foto: Henning Becker Gondesen

DE TO FÆTRE Joachims fætter, Andreas Falden (født 1995), er ligeledes en af de meget talentfulde unge danske kørere i 85cc klassen. De to fætre er tidligere portrætteret i MotorBladet (september 2006). Andreas kommer til DM efter træningslejr hos MX-shop, og har ligesom sin lidt yngre fransk-bosatte fætter haft en skade sidste år, som ødelagde sæsonen. Men også i år er han top motiveret og skal ud at vise flaget.

15


MOTOCROSS

KORT OM MOTOCROSS Præmiepenge i DM-A Der bliver skruet godt op for blusset når dette års DM-A serie skal gøres mere attraktiv for både kørere og publikum. Foreløbig er størrelsen på præmiepengene fastlagt. Med en samlet præmiesum på 152.000 kr. er der kørere der kan få skrabet en god sum penge sammen henover de 5 DM-A afdelinger, men pengene tilfalder ikke kun topkørerne. Det er dog et krav, at kørerne kommer med i Superfinalen, hvis de vil have del i præmiepengene, da der kun uddeles penge for den opnåede placering i Superfinalen, til gengæld er samtlige kørere i superfinalen sikret en pengesum.

WileyX fighterpriser i DM-A Som noget nyt til sæsonen 2009, har DMUevent indgået et samarbejde med WileyX eyewear, om at uddele fighterpriser i DM-A serien. Vi har alle set kørere der kæmper sig op gennem et heat efter et styrt, en dårlig start eller andre uheldigheder - og som med sin fight er med til at skabe løbet, så publikum får et godt ræs. Det er de kørere der formår at holde fokus og vise vilje der kandiderer til prisen, som uddeles ved hver afdeling i DM-A serien og vil gå til den bedst kæmpende kører i henholdsvis MX1, MX2 og 85cc. At det netop er en fighterpris der uddeles i samarbejde med WileyX, er absolut ingen tilfældig-

hed, da WileyX bl.a. er kendt for, at udvikle sikkerhedsbriller til de amerikanske styrker, og desuden er involveret i ekstremsportsgrene som faldskærmsudspring, adventure-race og anden motorsport. Alt sammen noget der kræver en vis portion fighter vilje.

MCS "Årets Klub 2008" i Motocross Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) blev på MX repræsentantskabsmødet 2009, tildelt hæderen: "Årets MX-klub 2008". Ved tildelingen blev fremhævet, at samarbejdet i klubben fungerer

på højt plan. Der er stor opbakning fra alle når der afvikles aktiviteter. Klubben er aldrig bleg for at tage store opgaver til sig, selvom det et par gange er sket i allersidste øjeblik, efter henvendelse fra SD Motocross. Klubben har opbygget en evne til at afholde store motocross-løb - hvor man behandler alle hjælpere samt official eksemplarisk og enestående. I 2008 blev der afviklet EMOpen og Junior den 13-15. september. Men det er ikke første gang at MCS har kastet sig over den slags opgaver, og med garanti heller ikke sidste. Klubben skal i år afvikle EM 85cc og 125cc junior den 1.-2. august 2009 - og har desuden også et DM-A arrangement på plakaten den 28. juni.

SEND DINE SNAPSHOTS

e s andr e, men arnebarn r e u k s Til serb …Cros r sig med ræser gge y h r fa og far it. hver s

Skriv snapshots i emne-linien, samt en lille fototekst. Billederne skal være i høj opløsning. tte flyve o lille fyr n e d I Så anner! ?!!” ”Or v, m nnem luften? t ved e g nlægge meter o p r tsa ejstrede tils a fr r beg drenge b afvik nen va Fodbold elby-ba icrocross Klu er. M f a b n side elby M eptem , da M idste s skuere M-afdeling s S lede en

16

Motorbladet bringer udvalg af modtagne billeder regelmæssigt. Billeder som kommer i bladet bliver belønnet med en kommerciel DVD fra VMmotocross i Randers 2008.

SNAPSHOTS AF: HENNING BECKER

Ligger du også inde med gode snapshots, gerne sjove, tankevækkende - eller repræsentative for sporten, som du kunne tænke dig bragt i MotorBladet, så send dine billeder til motorbladet@ dmusport.dk.


Mini trial / børne crosser Med el-motor. Kan køres fra 3 år. 12” 10995,16” 11995,Ingen larm, ingen forurening, perfekt til træning i baghaven Leatt® 029-08

Nakkebeskyttelse er ikke en luksus, det er en nødvendighed.

sky aig Kole Foto: Cr

Foto: M ichael M üller

Moto GPX Sport

Kr 4499.00

Fuld justerbarhed Carbon

Photo: Sarah Gutiérrez

Moto GPX Club

Kr 3199.00

Fuld justerbarhed Glas berforstærket nylon

HM CR 65 R 2-takt Up side down forgaffel Kickstarter Skivebrems for / bag 60/100-14” for 80/100-12” bag 27499,-

ADVenture™

Kr 1799.00

Delvis justerbar Glas berforstærket nylon

Tilbyder din nakkebeskyttelse biomekanisk og race testet teknologi med offentliggjorte test resultater og et diskussionsforum? Hvis ikke, hvorfor? © Leatt Corporation 2008

HM 50cc Factory Bike 2-takt Slyngkobling Kickstarter Skivebrems for / bag Vandkølet 60/100-12” for 275-10” bag 16995,-

Alle priser er + lev.

For nærmeste forhandler, ring 98831407 / mail info@jnmotor.dk

For mere information kontakt: MotoPro A/S Tlf: 63 18 00 65 Fax: 63 18 00 75 Email: info@motopro.dk Website: www.motopro.dk

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

17


Jesper Antonsen kørte et fantastisk trial, og formåede at henvise Jan Jørgensen til 4.pladsen.

MOTOCROSS

Peter Weiss, en af de nye kørere - der bliver meget spændende at følge i Trial-året 2009.

0 5

TRIAL-KØRERE TIL ÅRETS FØRSTE LØB Sæsonen er skudt igang i Trial med et stort og sultent felt TEKST OG FOTO: HANS JØRN BECK

Årets første Trial-løb, Vintertrial hos FMS, blev en succes på flere måder. Et vejr, som viste sig fra sin pæne side og FMS sektionsbyggere som havde ramt sværhedsgraden, næsten perfekt, i alle klasser. Dagens overraskelse var ikke en af klasse-vinderne, men derimod Peter Weiss Hansen, der ved sit første trial og på en helt nyindkøbt "Montesa 4RT Repsol"

18

placerede sig fremme på 5.pladsen i B-klassen. Det skete foran mange langt mere rutinerede kørere. Det skal dog siges, at Peter er en særdeles god enduro kører, så det at have fat i et MC-styr, i kuperet terræn, er ikke helt uvant for ham. Det bliver spændende at følge ham i år. Efter en sæson i E-klassen i 2008, så synes Kjeld Jensen (Almk) at det er på tide at suveræne Søren Vinkler i A-klassen får konkurrence. Det lykkedes da også Kjeld, med den mindste margin, at henvise Søren til andenpladsen. Til årets første løb var 50 fremmødt. Sæsonstarten lover godt for trial 2009.

Åge Schmidt, Almk, kørte en overbevisende sejr hjem på hans 31 år gamle "SWM 280".

Morten Andersen, AMK, fik for første gang skovlen under den gamle, overvægtige, gigtplagede morfar i Eliteklassen (undertegnede)


MOTOCROSS

VINTERTRIAL 2009 PLAC

NAVN

KLUB

TOTAL

www.tmpparts.dk

E-klassen 1.

Thomas Pedersen

FMS

25

2.

Niels Nicolaisen

D

27

3.

Jesper Antonsen

FMS

51

CL-klassen 1.

Åge Schmidt

Aalmk

8

2.

Leif Nielsen

Hdmk

12

3.

Michael Andersen

Aalmk

15

C-klassen 1.

Finn Sørensen

FMS

17

2.

Niels Otto Andersen

Aalmk

31

3.

Martin Hirschgaard

HM

32

B-klassen 1.

Jonas Jensen

HM

22

2.

Jonas Kristiansen

AMK

27

3.

Bjørn Juul Jensen

FMS

34

A-klassen 1.

Kjeld Jensen

Aalmk

24

2.

Søren Vinkler

AMK

24

3.

Mikkel Kristiansen

AMK

37

Nummerplader og stickerkits

Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet SE T. CLAU

CRF450 – 09 . . . RMZ250 K9. . . . YZF450 – 08 . . . KX125 -08. . . . .

Introtilbud på AFAM kædekit i april måned. Kædehjul med dræn i bag og AFAM’s ekstreme stærke kæde er i kittet. 1117,- – introrabat = kr. 893,1104,- – introrabat = kr. 883,1086,- – introrabat = kr. 868,1125,- – introrabat = kr. 899,Super sintermetal bremseklodser til al slags motocross og enduro.

CRF250 - FDB2139SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 172,RMZ250 / YZF450 / KLX250F / FDB2162SG . . . . . . kr. 158,1502 Fuldsyntetisk 4T Racing motorolie 10W-50 . . . . . . . . . . . . . . kr. 127,- pr. liter 1503 Fuldsyntetisk 4T Racing motorolie 10W-50. . . . . . . . . . . . . . kr. 498,- pr 5 liter 1602 Kæderens – super rensespray . . . . . . kr. 60,- pr dåse 1591 Racing Kædespray . . . . . . . . . . . . . . . kr. 98,- pr dåse Årnakke 33 . Alsted 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk www.tmpparts.dk

DMUSPORT.DK

N

www.sproing.dk Tlf 38105039

TUNING!!

4-TAKT – 2-TAKT Honda – Kawasaki – Yamaha – Suzuki – KTM – Polini mm. SØGER DU MERE POWER I DIN MOTOR så kontakt os for tuning af din nye crosser eller opdatering af den gamle.

ÅRS VI HAR OVER 30 R TUNING TO MO I NG RI FA ER GØR SOM JKJ – MATHIAS KELLER OG MANGE ANDRE

VÆLG JØ TUNING

VIL DU HAVE PROGRAMERET DIN CRF450/09 OM TIL FLERE HK så har vi udstyr og erfaring klar. Ring 40166710 for mere information

www.jo-service.dk salg@jo-service.dk JØ SERVICE - Hovedgaden 4 - 4470 Svebølle - Tlf. 5929 3969

19


CROSSER PÅ SPRING

MATHIAS DAUGAARD MADSEN Født: 16. september 2002 Stjernetegn: Jomfruen Søn af: Rikke og Kim D. Madsen Klub: Køge Sport Motor Klub Kværn:

KTM SX 50 cc Pokaler/medaljer:

5 pokaler Livret:

Pandekager med is

TEKST & FOTO: HENNING GONDESEN BECKER ”GAMMELSMØLFEN”

20

”JEG TROR, VI HAR EN NÆRIG FORMAND I KØGE!”

SUR MOR KØRTE HJEM – MALTHE OG MIG BLEV!

- Sidste år kørte jeg stadigvæk som begynder. Men så gik det pludseligt hurtigt. Først C 50 og nu i denne sæson kører jeg i B 50-klassen. Det skal man vist lige vænne sig til – at køre i microernes elite-klasse. Gad vide, hvordan det går i år? Der er jo mange skrappe kørere i den klasse - og jeg er helt ny som 50 B’er… - Vi må se, hvordan det går. En god sæson behøver jo ikke nødvendigvis være ensbetydende med, at man hele tiden er oppe på skamlen. Jeg har ikke så mange pokaler endnu, men de kommer jo nok – håber jeg!

Mathias piller lidt negle og siger så ganske lavmælt: - Nej. Man er vel velopdragen. Og for resten er han selv begavet nok til at vide, at de der ræs-trofæer til en etter og en toer sidste år ikke var til at råbe hurra for! - I øvrigt var vi kun to, der kom på skamlen. Mig på 1.pladsen og Malthe på 2.pladsen. Egentligt var vi tre begyndere tilmeldt, men så kørte en mor hjem med sin søn, fordi hun var sur over at det havde regnet og at banen var lidt smattet. Hun lavede ballade, før Finn havde nået at smide grus på. Hun var meget vred og skældte ud og råbte, at banen var elendig og sikkerheden lig nul og at hun ville have sine penge tilbage… så kørte de. Og det gjorde Malthe og mig også – på den smattede bane, hehe! Den var da go’ nok for os! Efteraber Nikolaj - Det går endnu ikke så stærkt, som når Nikolaj Larsen - Du ved, ham # 175 - drejer håndtaget i bund. Men jeg forsøger så godt jeg kan, at efterabe ham. Nikolaj er mit store forbillede. Jeg har mødt ham til Supercross i Herning og fik hans autograf og pjecer og plakater af ham. Væggene i mit værelse er helt klistret til med ting, jeg har fået af Nikolaj!

Gode gamle dage - Mit bedste resultat synes jeg var dengang, jeg var begynder. Da blev jeg nummer 1 ved første afdeling af Sjællandsmesterskaberne på Køge-banen. Men jeg synes godt nok, at præmien var ret beskeden. Det var Finn, der overrakte præmien. Han er vores klubformand. Vi kan jo godt alle sammen li’ ham – men, de dér præmier, som Malthe og jeg fik den dag! De var godt nok ikke til at prale af. Det var sådan en gennemsigtig, firkantet plastikdims - han er vist lidt nærig, vores formand. Men hva’ pyt – der står da nummer ”1” på dimsen! Man er vel velopdragen! - Har Du ikke brokket Dig over for Finn? vil vi gerne vide.

Når Nikolaj ikke er der, så har Mathias en god ven i sin far Kim, der selv har kørt cross indtil et alvorligt styrt gjorde en ende på karrieren. Far Kim er mekker og træner og tilsammen udgør far og søn Team Daugaard. Mathias skal i denne sæson klare sig i B 50-klassen. Begynder-nummerpladen # 37 er nu udskiftet med et nyt, fast kørernummer: # 444. Regneprøve… Vi kunne ikke nære os at drille lidt: - Hvad er 3x4? ville vi vide. Mathias fik store øjne, lavede sommerfuglebevægelser med fingrene og et splitsekund efter havde han regnet den ud: - Det er tolv! - Næh og nix! - Hva’ så? - Det er såmænd Mathias D. Madsen! Mathias – også kaldet Basse – slår sig for panden og griner: - Ih, altså! Basse har store ambitioner: - Jeg vil forsøge at gi’ den hele armen i denne sæson. For jeg skal samle erfaring nok til at blive verdensmester! Så er det sagt – mindre kan ikke gøre det! Motorbladet ønsker held og lykke til.

- Vi skulle have været 3 til start. Men en mor snuppede sin søn hjem, fordi hun var sur! Så det blev kun Malthe og mig!

- Vores formand Finn er godt nok nærig, når det gælder præmier! Både Malthe og jeg fik plastikskilte! Nul pokal den dag!

CROSSER PÅ SPRING Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


OFFICIEL DM T-SHIRT IR IRT

NY IMPORTØR AF MX-TECH I DANMARK:

129,95 Kr.. Vi tilbyder:

kern rne Køb T-shirten i kioskerne på banen ved DM-A

Renovering af affjedring. Shimsning af affjedring. Ombygning af forgaffel med nitrogen (element7), Kyb, Showa Reservedele: Pakdåser, teflonringe, special fjedere mm. DLC coatning, kashimacoatning og anodisering

and Forhåndskøb: Kontakt klubformand i arrangerende klub

Service og opsætning tilbydes af alle mærker. Nye priser, ring eller mail for info Blochracing v/ Brian Bloch Ounbølvej 18 6800 Varde • Tlf 2447 6488 • Web: Blochracing.dk • Mail: info@blochracing.dk

Nye og brugte moto cross

YZ450F/07 kun kr. 54.998,CRF450/07 kun kr. 54.500,-

HONDA YAMAHA HONDA HONDA YAMAHA YAMAHA HONDA YAMAHA YAMAHA HONDA

QR 50 YZ 85 Høj CRF 150 R Lav CRF 150 RB Høj YZ 125 YZ 125 CRF 250 R YZ 250 YZ 450 F CRF 450 R

97 - '04 ....5.900,’07 .........18.800,’07 .........22.800,’07 .........26.500,'07 .........25.800,08 ..........29.800,08 ..........31.800,’07 .........27.800,‘07 .........36.800,’08. ........39.800,-

Landevejs MC tages i bytte! Se også www.kajs-mc.com

MOTO CROSS MASKINER

Westside Racing Service Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk

SUZUKI - YAMAHA 09 modellen er klar til levering

NYE PÅ LAGER suzuki rm 85 lav 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suzuki rm 85 høj 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suzuki rm 125 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suzuki rmz 250 08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suz´ki rmz 250 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suzuki rm 450 08 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honda crf 250 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yamaha yz 85 høj 08 . . . . . . . . . . . . . .By. .t. til. . . . . . . . . . ny vi manglert brugte

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk Stort reservedelslager til KTM. Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98913101 -28729309

24995 28995 38500 44995 48995 44995 46995 27995

BRUGTE Honda cr 80 fun bike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8800 Yamaha yz 85 høj kørt 6 mdr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19800 Ktm 85 høj 08 kørt 6 mdr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24500 Suzuki rm 250 06 1 sæson. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26800 Yamaha yzf 250 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27500 Yamaha wrf 250 0ff road enduro . . . . . . . . . . . . . 19800 Honda cr 250- 04 motor ren. . . . . . . . . . . . . . . 19500 Suzuki rmz 250 07. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26800 Suzuki rmz 450 05 motor ren. . . . . . . . . . . . . . . . . 22800

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE – REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE

DMUSPORT.DK Sport, der rykker!

J.N. CROSS

Tlf. 75 19 53 55 · www.jncross.dk

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

Se også www.bj-mc.dk Er skaden sket – vi reparerer alt til cross på alle mærker. Vi har reservedele til alle mærker. Suzuki reservedele fra 79 til 2008 nyt - brugt Speciale - crom cylinder ophoning til overstørelse stempel. Ombytningscylinder for Suzuki rm 125 04-08

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

Specialisten Alle nye Kawasaki KX modeller klar til prøvekørsel og levering

E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk

Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk www.mx-shop.dk

Ring og aftal nærmere

NYE CROSSERE: STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com 21


DMU

PÅ STREJFTOG I HISTORIEN København er i dag kendt for alt andet end rundbanesport (i dag primært kendt som speedway, red.). Og den sidste aktive permanente bane i hovedstadsområdet, Speedwaybanen på Amager blev lukket for et par år siden. Tilbage af rundbane-aktiviteter er nu kun det tilbagevendende Speedway Grand Prix i København, som bliver afviklet på en bane anlagt til lejligheden i PARKEN. Resten er reelt historie. Den historie, og mange andre forsøger Søren Kjær, tidligere medlem af sportsdivision speedway - og nu medlem af Historisk Udvalg i Danmarks Motor Union at indfange. For fremtiden vil MotorBladet følge Søren og de andre medlemmer af DMU`s historiske udvalg. Når der bliver bragt noget i Motorbladet, så vil det ske under overskriften: På Strejftog i Historien. Denne gang, vil vi på disse sider tage et kort kig tilbage på de allerførste år. Hvis du vil følge Sørens arbejde, efterhånden som det tager form. Så kig løbende ind på hans hjemmeside www. speedwaylife.com - og bidrag gerne. /kmm

PÅ STREJFTOG I HISTORIEN

PIONERER MED FARTDJÆVLEN I KROPPEN TEKST: SØREN KJÆR, SPEEDWAYLIFE.COM

Søren Kjær (blå kasket) har kastet sig over kortlægningen af de sorte huller i DMU`s historie, og er nu en del af Historisk Udvalg i DMU. Foto: Tom Jensen

22

Motorsporten havde, siden de første motorcykler blev brugbare i begyndelsen af det 20. århundrede, et stort omfang i det københavnske miljø. Der blev arrangeret løb af mange forskellige slags på vejene i omegnen af byen. Der var egentlig ikke tale om nogen særlig organisation af disse. Ofte var det entusiastiske personer fra den københavnske overklasse, der udsatte pengepræmier til

den, der på kortest tid kunne gennemføre en rute ad snoede veje til et mål udenfor byen. Hurtigst er nu så meget sagt. UPÅLIDELIGE MASKINER

Datidens maskiner var ikke hurtige, frem for alt var de upålidelige, og de makadamiserede veje (en form for ru vejbelægning, red.) var ikke gode ved dækkene. I stedet for hastighed gjaldt det mest om at gennemføre med færrest punkteringer og motorstop.

Mange mekanikere og cykelsmede forsøgte at bygge motorcykler og bevise deres duelighed i disse løb. En af de kendteste var I. C. Ellehammer, hvis scooterlignende motorcykle også var en af de pålideligste. Ellehammer deltog selv i pålidelighedsløb i 1904 og 1905 og vandt præmier. Og flere af datidens berømtheder kørte også på Ellehammers maskiner. Bl. a. prinserne Valdemar, Georg og Axel, samt den kendte journalist og flyver Alfred Nervø.


DMU Orla Knudsen, en af fortidens pionerer - med pokaler fra Elektrolløbet Charlottenlund Travbane, 1952

DE FØRSTE KLUBBER

I 1901 dannedes nogle af de første danske motorklubber for ”Pionerer med Fartdjævelen i Kroppen”, hvoraf flere havde både biler og motorcykler på programmet. Det førte uundgåeligt til modsætninger, som skabte nogle udbrydere, der bl.a i 1904 stiftede ”Dansk Motorcycle Club”. Nogle importerede mærker som f. eks. den schweizisk fremstillede "Motosacoche" var kommet over forsøgsstadiet, og blev i 1907 med ca. 10 medlemmer grundlag for den første mærkeklub i Danmark. Navnet Motosacoche betyder ”Motor i sæk” og stammer fra, at mærket leverede en lille færdigpakket motor, der let kunne indbygges i en almindelig herrecykel. Mærket leverede dog også større komplette og meget solide motorcykler. Klubben tog dog i de følgende tre år også medlemmer ind med andre maskiner og ændrede navn til Motorcycleklubben af 1907, og tog igen i 1912 navneforandring til Dansk Motor Klub. Denne klub dannede i 1913 sammen med 4 andre klubber ”Det permanente Sportsudvalg”, der skulle begrænse antallet af løb. Udvalget blev i 1914 til ”Dansk Motorcycle Union”, senere ændret til ”Dansk Motor Union”. Det skete ikke uden modstand, da langtfra alle klubber kunne se formålet med at tilslutte sig. Unionen overlevede dog, og under navnet ”Danmarks Motor Union” nærmer den sig nu sit 100 år jubilæum. DEN FØRSTE BANE

En klub ved navn ”Motorsport” blev startet i 1920, nærmest i protest mod den måde de hidtidige hastighedsløb blev arrangeret på, af folk, der følte at det havde for lange udsigter med at få bygget en motorbane. Klubben havde skaffet sig et areal i nærheden af Bagsværd station (den gamle), og havde der med medlemmernes arbejdskraft i al hemmelighed anlagt en 900 meter lang jordbane. Bare 14 dage efter at klubben havde meddelt dette offentlig, blev åbningsløbet afholdt den 30.oktober 1920. Skønt der kun var tale om et uofficielt klubløb i dårligt vejr, fik

banen alligevel besøg af nogle tusinde tilskuere samt af Kong Christian X, der tilbragte 1/2 times tid med at tale med kørerne. Banens økonomi var baseret på et tilsagn om en totalisatorbevilling for 1921. Dens historie blev ikke lang, hvilket i hovedsagen skyldtes de dårlige pladsforhold. Men den må noteres for at være den allerførste permanente rundbane bygget specielt til motorcykleløb i Danmark, og det endda 8 år før Dirt Track sporten blev introduceret i Danmark. FORTIDENS PIONERER

På nogle af de for længst lukkede rundbaner i København, huserede flere danske motorsports legender. Blandt navnene kan nævnes. Orla Knudsen, Morian Hansen, Svend Aage Engstrøm, Kiehn Berthelsen og Kaj "Bugatti" Hansen Et eksempel herpå er Gentofte stadion, der i 1946, som den første københavnske bane åbnede efter 2 verdenskrig. Hurtigt blev den skueplads for en lang række spændende opgør i landskampe mellem Danmark, Norge og Sverige. Man kan ikke nævne Gentofte Stadion uden i samme åndedrag at nævne den stærke københavnske kører Orla Knudsen, der i pressen fil tilnavnet ”Kongen af Gentofte”. At der var noget om snakken ses af en statistik fra 1950, der siger at Knudsen gik sejrrigt ud af 2/3 af de løb, han stillede op i. Knudsens motorcykelkarriere begyndte i 1934, og varede i 20 år. Hans gennembrud kom i 1938, da han på en Norton blev Danmarksmester på banen i Korsør. Krigen gav ham som alle andre motorsportsfolk en ufrivillig pause, men så snart det igen var muligt, var han i sving igen, nu på en JAP special. Midt i 50erne stoppede speedway karrieren og blev afløst af billøb i en rød og hvidmalet Cooper Climax racer indtil 1959, hvor han stoppede racerkarrieren. LÆS MERE PÅ: speedwaylife.com

HISTORISK UDVALG Danmarks Motor Union (DMU) etablerede i 2007 et historisk udvalg med direkte reference til DMU`s hovedbestyrelse. Formand for udvalget er den tidligere DMU Præsident Villy Nielsen. Udvalgets primære opgave er at indsamle, kategorisere og bearbejde materiale, som skal ligge til grund som kildemateriale, når DMU i forbindelse med 100 års jubilæet i 2014 udgiver en bog, der skal skildre perioden 1964-2014. Ligger du inde med oplysninger om baner, betydende løb, organisatoriske forhold - eller har du andet materiale fra specielt perioden 1964 og frem, men også meget gerne før, som du mener, kan have værdi for udvalget, så kontakt et af udvalgets medlemmer.

OMRÅDE NAVN

EMAIL

ORGANISATION

connie.villy@mail.tele.dk

Villy Nielsen

ORGANISATION

Henrik Nørgaard

salat@post5.tele.dk

BMX

Ove Knudsen

lo.knudsen@stofanet.dk

MOTOCROSS

Palle Høst Andersen

pallehoest@mail.dk

MOTOCROSS

Poul Erik Sørensen

epesoe@post11.tele.dk

SPEEDWAY

Per Østergaard

per@ostergaard.info

SPEEDWAY

Jørgen Dorscheus

dorscheus@get2net.dk

SPEEDWAY

Søren Kjær

sk@speedwaylife.com

ROAD RACING

Ernst Trap Olsen

ernst@2xtrap.dk

RUNDBANER I KØBENHAVN BANE – ÅRSTAL FOR FØRSTE LØB Bagsværd Motorbane (1920) Glostrupbanen (1922) Amager Travbane (1922) Roskildevejens Dirt Track (1928) Copenhagen Speedway (1932) Avedøre Flyveplads (1937) Gladsaxe Stadion (1946) Gentofte Stadion (1946) Østerbro Stadion (1946) Amager Speedway (1952) Selskovbanen v. Hillerød (1954) Charlottenlund travbane (1958) Speedwaybanen på Amager (1973) Speedway Grand Prix i PARKEN (2003) Speedway Grand Prix i PARKEN, der jo som bekendt køres på en one-of-track, er reelt det sidste sted, hvor man i dag kan se kørsel på rundbane i dag, efter at Speedway-banen på Amager blev lukket for et par år siden.

Den schweizisk fremstillede "motorcykel" Motosacoche” (Motor i sæk) dannede grundlaget for den første mærkeklub i Danmark, som siden hen ad flere navneændringer var med til at stifte Danmarks Motor Union i 1914.

For over 100 år siden var den danske Elleham 1904 en cykel som med sejre i pålidelighedsløb aftvang respekt. Motoren var fra Peugeot.

23


BMX Det er verdenseliten. Det er medaljetagerne fra OL. Så publikum kan forvente en lige så flot oplevelse som sidste år. Desuden er det den første World Cup-afdeling i 2009-sæsonen. København har ingen planer om at skuffe.

UCI-RAPPORT FASTSLÅR:

SX I KØBENHAVN FÅR TOP-KARAKTER Det internationale felt af kørere, som deltog i sidste års World Cup i København, tildeler i en rapport fra den internationale cykleunion (UCI) den danske World Cup-afdeling topplacering blandt Super Cross World Cup events i 2008. TEKST: KENNETH MAJKJÆR MIKKELSEN. FOTO: JERRY LANDRUM, BMX MANIA

24

På trods af en bane, som voldte arrangørerne heftige problemer i 2008-versionen af World Cup i København, så har det internationale felt af kørere tildelt topkarakter til UCI Supercross World Cup i København, som den 2.bedste afdeling i 2008 på 2 ud af 3 punkter: VENUE (område, excl. bane) og ORGANISATION (herunder hvordan der tages imod, gæstfrihed, afterparty). Havde det ikke været for BANEN, som UCI var ansvarlig for, så havde København - måske - indtaget en samlet 1.plads i rapporten. På dette punkt blev København kun vurderet til en 4. plads - ud af 5 mulige. Karaktergivningen fremgår af en rapport som UCI offentliggjorde i slutningen af marts måned. Og de flotte karakterer er en gave for den danske World

Cup-afdeling, som i 2009 bliver årets første i serien. NÆSTBEDST PÅ TO PUNKTER Formand i Cph-BMX, Nils Stærk, er meget stolt over karaktererne som kørerne har givet for ORGANISATION og VENUE. "Jeg synes det er ret flot, når man tænker på, at det er første gang af event blev kørt i København. Når man tænker på, hvor meget vi i år har mulighed for at detailplanlægge, i forhold til sidste år - så kan man kun være tilfreds. Alt organisationsarbejdet blev sidste år lavet under ekstremt pressede forhold. Helt ærligt kan jeg sige, at uden BikeCity Copenhagen på vores side, så havde vi i denne rapport "rodet rundt" i bunden. Vi har haft glæde af en særdeles smidig og professionel partner her."

Klubben i København har efterfølgende mærket den kredit der var fra flere af deltagerne. Mange har efterfølgende givet en personlig positiv tilbagemelding. Blandt andet fik Copenhagen-Malmoe race besøg af flere udlændinge, som ville til København igen, efter deltagelse ved World Cuppen, fordi de "havde haft en god oplevelse". Den positive feedback som nu bekræftes af rapporten - er en kærkommen gave før årets World Cup. Men der er ingen tvivl om at det også øger presset. "På mange måder gik det jo over al forventning sidste år. Og der bliver nu stillet meget høje forhåbninger til årets arrangement. Vi skal gøre det endnu bedre end sidste år. På den måde er det mere krævende", siger Nils Stærk.


BMX

F F O KICK

PÅ UCI BMX SUPERCROSS WORLD CUP

Tirsdag den 3. marts var der kick off på World Cuppen i København. BMX-klubber fra hele Sjælland, samt Malmø BMX-klub fra den anden side af Øresund var troppet op for at være med til at beskrive og fordele de mange opgaver, som frivillige skal løfte op til og under World Cuppen. ”Det er et super godt signal, at der er så mange klubber, som byder ind og gerne vil give en hånd med ved dette års world cup. Vi oplever, at alle BMX-klubberne er meget indstillede på at yde et stykke arbejde for at få arrangementet til at blive vellykket og også for at få mulighed for at profilere sporten generelt,” siger Ulla N. Pedersen, Event Manager i Sport Event Denmark. ”Vi står med et helt andet udgangspunkt end sidste år, hvor processen var noget forceret. I år har vi meget bedre tid til at involvere BMX-klubberne i arbejdet, og det giver naturligvis et andet projekt med mere overskud især på den frivillige del. Ligesom sidste år har vi et fantastisk samarbejde med Københavns BMX-klub, som også gør et stort stykke arbejde for at brede begivenheden ud i hele landet. Denne Supercross World Cup er ikke bare en Københavnerbegivenhed men en event for hele BMX-Danmark,” fortæller Martin Strange Persson, senior projektleder i Wonderful Copenhagen og sekretariatsleder i UCI Bike City Copenhagen. /Eline Andersen, DIF

SERIØS IDRÆT FOR UNGE OG BØRN En af målsætningerne for årets World Cup-race er, at københavner-eventen på flere områder skal være startskuddet for noget af den PR, som der skal køre for BMX i 2009. Og der skal tænkes stort. Et af temaerne for den Internationale Olympiske Komites kongres - IOC-kongressen - i København i perioden 1.-9. oktober er, "Olympisme og Ungdom". Dette tema vil World Cup i København gerne kobles op på. Super Cross World Cup køres på absolut topniveau, men BMX er generelt en sport med bred appel til Børn og Unge. Det har arrangørerne tænkt sig at vise, for både publikum og de 16 komitemedlemmer fra UCI, som skal være med til at afgøre hvor VM 2012 i BMX skal køre. København er som bekendt Danmarks kandidat til at afholde denne store event, og der er derfor en forventning om, at nogle af de 16 komite-medlemmer vil overvære World Cup i år. "Det er vigtigt for os at fremvise en seriøs demo af BMX for børn og unge i en af pauserne. World Cuppen i København skal være med til at vise, at BMX er en seriøs idræt for Børn og Unge. Med denne demo vil vi fortælle ’historien’ om hvordan man vokser op igennem sporten frem mod OL-niveau" siger Nils Stærk. Den endelige form udvikles i samarbejde med den danske talent træner Jesper Rasmussen, der også er dansk speaker ved dette års World Cup i København.

Jesper Rasmussen, talenttræner i dansk BMX, bliver dansk speaker i CPH - i år. Blandt kritikpunkterne sidste år, var at den danske speaker ikke var tilstrækkeligt BMX-kyndig. Det bliver der altså også rettet op på i år. De fremmødte tilskuere kan nu også glæde sig til en dansk ekspertkommentator.

EN HELT ANDEN BANE Banen - eller måske rettere kørerlaget, som sidste år voldte problemer, er for længst historie. De frivillige, som i det daglige har været ansvarlige for baneanlægget i København har lavet omfattende dræning rundt om banen. Der er lagt ca. 1,5 km dræn i området. Og så er der lagt det kørerlag, som københavnerfolkene hele tiden har anbefalet. Sidste år var hovedproblemet, at der blev lagt et forkert kørerlag på banen. De anbefalinger, som var givet - blev ikke fulgt af sidste års banecrew fra UCI, som for øvrigt også kom i gang - alt for sent. I år ankommer UCI med deres banecrew fra den 6.-12. april, og

foretager modifikationer på det eksisterende anlæg. "Nogle af de baneændringer, som skal laves i år, bl.a på første langside samt kvindernes 2. langside, sker på anbefaling fra os. Vi føler, at det er utrolig skønt, at UCI`s folk er meget samarbejdsvillige om dette", siger Nils Stærk - som trods baneproblemerne sidste år, kun har positivt at fortælle om den smidighed de danske arrangører møder hos UCI. Den 29. april kommer banecrewet fra UCI igen tilbage - og begynder arbejdet med de sidste ændringer, herunder opbygning af startrampen. UCI BMX Supercross World Cup 2009, kører den 8.-9. maj.

Vi er klar med BMX kvalitetsprodukter fra bl.a.

ONE – CRUPI – Formula Scott – SIXSIXONE Søndergade 12, 6000 Kolding, Tlf. 75 54 19 95

25


q

BMX

EN BMX-FAMILIE I DANMARK

FAMILIEN WÖHLK HAR FRITIDEN BESAT Hvordan fik I kendskab til BMX-sporten? Per Wöhlk: Daniel, Andreas lillebror - skulle finde sig en sport, og håndbold og fodbold var ikke noget for ham. Så fandt vi frem til sporten. Ca. et par måneder efter at Daniel startede, så begyndte Andreas også. Daniel kører ikke mere. Vi begyndte i Ungdomsringen, men meget hurtigt fandt vi ud af - at hvis Andreas skulle have noget modstand, så skulle vi begynde at køre DMU-løb. Hvorfor begyndte Per at køre? Per: Da jeg fandt ud af hvor meget tid vi skulle bruge på sporten, så kunne jeg lige så godt begynde at køre med for motionens skyld. Er det irriterende at din far også kører, Andreas? Andreas: Nej, det er fint nok. Så ved han jo hvordan det er. Men skal han aldrig spille klog? Andreas: Nej, det er faktisk ikke slemt. Jeg er stadig den af os, som ved mest om BMX, selv om far selvfølgelig nogle gange tror det modsatte ;-) Andreas, jeg har hørt - at du har trænet med kraftcentret i vinter. Hvordan var det? Andreas: Det var en rigtig god træning. Men meget hård. Talentholdet og landsholdet var der jo også, så der skulle hænges i. Det gav mange udfordringer. Deltog din far også i den træning? Andreas: Nej, men han så på hver gang. De gange træningen var i Ikast, så deltog vi begge først i klubtræningen – og så deltog jeg bagefter i kraftcentertræningen. Det var nogle hårde dage – så lidt vintertræning har far da fået.

26

Hvor tit træner I? Per: Lige nu træner vi fast tirsdag og torsdag indendørs og om lørdagen udendørs. De andre dage træner Andreas spurter. Jeg har i vinter deltaget på et spinninghold, som Ikast BMXklub har startet, så jeg føler også at jeg er rimelig godt med. Hvad er jeres planer og forventninger til sæsonen 2009? Per: Vi har planer om at køre ned til de fleste af EM-afdelingerne. Det er dog kun Andreas der skal køre dernede. Måske deltager jeg i et enkelt løb eller to. Derudover vil vi deltage i LP, JM, DM og NM. Mine forventninger er at vedblive at være i top-5 herhjemme. Andreas: Jeg vil gerne i top 4 til DM. I EM-runderne vil jeg køre efter semifinalepladser.

Andreas Wôhlk (søn). Privatfoto.

NAVN: Andreas Wöhlk KLUB: Sallingsund BMX KLASSE: Expert 14 år TIL DAGLIG: Skoleelev FAVORITBANER: Skanderborg, Feldborg og Sallingsund

Har I haft skader pga. sporten? Per: Jeg har brækket armen en gang. Vi lander jo lidt tungere end de unge kørere gør. Andreas væltede i Holland, og de troede at der var et brud i hans håndled. Det viste sig efter en uge, da vi skulle til kontrol, at der ikke var noget brud alligevel, så han slap med en uge i gips. Er der kørere der har imponeret jer? Andreas: Ja jeg er nok lidt imponeret af Maris Stromberg. Han blev verdensmester og kører rigtig godt. Per: Tja jeg tror det er Møffe. Ellers er der ingen. Er der noget I mener dansk BMX mangler? Andreas. Ja vi mangler flere kørere og måske specielt flere tekniske baner. Per: Jeg synes vi er godt på vej. Jeg ville dog ønske, at der var lidt mere og bedre samarbejde mellem klubberne i stedet for at de konkurrerer med hinanden.

Per Wôhlk (far). Privatfoto.

NAVN: Per Wöhlk KLUB: Sallingsund BMX KLASSE: Cruiser 40+ TIL DAGLIG: Administrationschef i handelsbank finans FAVORITBANER: Ingen speciel


BMX ”Danish Indoor Fredericia på vej mod EM i BMX Fredericia Messecenter juli 2009”.

DANISH INDOOR FREDERICIA

BLIV DEL AF ET U UNIKT NIKT FÆLLESSKAB F INDENFOR DEN DE NFOR DA DAN DANSK NSK BMX Danish Indoor 2009 handler om mere end bare et enkelt stævne i Fredericia. Det hand hand-ler om et fantastisk sammenhold på tværs af klubberne og ikke mindst BMX-Danmarks internationale omdøm omdømme, mener K Kitty itty Laur Laur-sen fra Feldborg BMX. Derfor for er der behov for et rekordstort rekordstor antal hjælpere. For mig er Danish Indoor ikke bare noget, der finder sted i Fredericia hvert år. Det er os alle sammen. Det er dansk BMX. Der var engang, klub klubub berne havde mere eller mindre nok i sig selv og kæmkæm pede hver sin lille kamp med at få tingene til at hænge sam sam-men, men sådan er det ikke i dag. I dag står klubberne bber ne bberne mere sammen. De hjælper hinanden i mange forskellige anledninger, og det samarsamar bejde på kryds og tværs værs ærs af BMX-Danmark kan vi blandt andet takke Danish Indoor for for. Jeg ved det, for jeg har sel selv deltaget i arrangementet flere fler gange, og jeg kan se hvilket ilket kolossalt netværk, det har gigivet mig indenfor sporten, og hvilket unikt sammenhold det

har skabt mellem kørere kører kør ere og forældre fra hele landet. Et forældr sammenhold der bu bunder under i en fælles stolthed over ovver ver at vær være ære ær del af noget så stort, der lyk lyklykkes år efter år år. Uforglemmelig Ufor glemmelig oplevelse Her i 200 2009 9 er opgaven opgavven opga en størr større end nogensinde. Meget stør stør-re. re Derfor, hvis Derfor hvvis vis det skal lykkes lykkes lige så godt, som det plejer, plejer har vi behov for al den opbakning beho og alle de hjælpere, hjælper BMXDanmark kan mønstre. mønstre. Jeg vilil så gerne ger ne være ære ær e stolt over ovv er arrangementet entet ente en tett og ov te over o ove ver e dansk dans dansk nsk BMX, når jjeg eg går år rru run rundt u n dt un undt nede i haller hallerne lerne lern le rne rn e i FreFre Fr dericia til somso som mer, og jeg mer jeg vil så gerne gerne se tingene ne klappe, så alle k ø re rne, alle tilskuer tilsk uer er ne og alle hjæl hjælæl-æl perne per ne får en uforglemmelig forglemmelig me lilig melig g ople v else. oplevelse. oplev e. Ikke Ikk kke kk kun ku u n for fordi di det de t gi gi-ver er en god od føfø ølelse, men en også ogs gs gså fordi det ha fordi har uv uvu uvur uvurrderlig bet betydning etydning et etyd ydning ning ni ng for dansk k BM BMX som helhed. lhed. lh ed De ed. danske ban baner aner an er har ar efterhånden den de n en høj øj standard, standar d, og jeg eg ved vved, ed ed,, flere klubber kl bber ber dr be drømmer drøm ømme øm merr me om at tiltrække række rækk kke e internationale inte in tern rnat atio at ationale iona iona nale le

løb som eksempelv eksempelvis eksempelv en EMafdeling. Samtidig by byder København benhav benha n ind på VM i BMX, B og jeg kan være vær ære ner nervøs øs for alle de drømme, hvis hvvis is vi ikke formår at levere varen le aren en under EM-finalen i Fredericia til sommer sommer. DanDanmark må ikke bli blive ve et inter inter-nationalt BMXBMX-uland. land. Det er derfor; på gr grund nd af det unikke nikke fællesskab, stoltheden og ikke mindst Danmarks internatio internatiointer natio-natio nale omdømme i BMX-kredse BMX-kr B edse at vi nu for alvor alvor skal stå sammen om at skabe en fantastisk event. ev Sidste Sids Si dste te chance cha ha Det er en De e stor ud udfordring dfor dfo fordri rdring ng at få de øko økono økonomiske kono no ender ende en der titil at hænge sammen, sam am og der derfor derfo erfo fo kan vii desværre heller i k k e tilbyde gratis

mad, gratis camping og andre frynsegoder. Ikke som det ser ud lige nu i hvert tilfælde. Det er vi meget kede af, det skal der ikke herske ttvivl om, for hvem har fortjent det mere end dem, der gør stævvnet muligt. Derfor arbejder stæ stævnet vii også o til stadighed på at sikre hjælperne de bedst mulige vilhjælper kår, men vi kan ikke garantere kår noget. Til gengæld kan vi garantere en oplevelse, man sent ranter vil glemme, og jeg håber, det er nok til at trække et rekordstort antal hjælpere af huse. Det er sidste chance for at være en del af noget så stort som Danish Indoor. Stævnet til sommer er nemlig ikke kun finalen i Europamesterskabet, det er også finalen for Danish Indoor, der har valgt at lukke ned med manér efter 10 gode år. Kitty Laursen Formand Feldborg BMX Ansvarlig for at hverve hjælpere til Danish Indoor 2009

Tilm Tilmeld dig som hjælper på www www.danishindoor.dk eller kontak kontakt Kitty Laursen på telefon 3120 1417

Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at skrive til: claus@danishindoor.dk

27


SPEEDWAY

ANTI RUST RINGEN SPEEDWAY LEAGUE – SÆSONEN 2009

ET BUD PÅ:

STYRKER OG SVAGHEDER Mange kørere har skiftet hold, andre kørere har fået tildelt ny kategori og endelig er der i Vojens et helt nyt hold. Dermed er der mange ubekendte før sæsonstart, men Motorbladet vil her forsøge at tegne et billede at de otte hold og vurderer deres styrker og svagheder. TEKST: THOMAS SCHACK.

De forsvarende mestre fra Slangerup har stort set et uændret hold – dog har de mistet deres stærke C-kører Mariusz Frankow, men med Henrik Vedel tilbage på pladsen som C-kører, virker holdet styrke ikke uændret. Desuden har Slangerup fået tilgang af Grand Prix-kører Hans Andersen, der skal dele pladsen som førstekører med Jesper B Monberg. Endelig erfarer Motorbladet, at Slangerup har lavet aftale med Jens Trasborg, som skal supplere klubben øvrige D-kørere. Samlet set må det vurderes, at Slangerup med tilgangen af Hans Andersen og Jens Trasborg er stærkere end sidste år.

ikke ændret på styrkeforholdet i toppen. Men til gengæld har flere af Esbjergs kørere fået en ny kategori til sæsonen 2009. Således er Mads Korneliussen rykket op som A-kører – og Krister Jacobsen har ændret status fra C til Bkører. Som ny C-kører har Esbjerg lavet aftale med Dannie Søderholm. Med kategoriændringerne for Mads Korneliussen og Krister Jacobsen virker Esbjerg-holdet ikke helt så stærkt som i 2008.

Motorbladets vurdering:

Motorbladets vurdering:

Sidste års sølvvindere fra Esbjerg har mange ændringer i truppen til 2009. Kenneth Bjerre har forladt truppen til fordel for oprykkerne fra Vojens, men til gengæld har Esbjerg fået tilgang af Niels Kr. Iversen fra Holsted – ligesom de har lavet aftale med Tomasz Gollob om tre matcher. Dermed er der

Bronzevinderne fra 2008 Holsted virker skræmmende til sæsonen 2009. Holdet er fortsat anført af verdensmester Nicki Pedersen, ligesom Patrick Hougaard er fast B-kører – men derudover har Holsted sikret sig Nicolai Klindt (tidligere Outrup), som klubbens anden B-kører. Også på C-plad-

Top 2

28

(fotograf John Bo Jensen)

3-5 plads.

sen er holdet godt funderet med Simon Nielsen og Henrik Møller – sidstnævnte er tidligere B-kører, men er blevet rykket ned efter en skuffende sæson i 2008. Største savn for Holsted bliver den unge slovak Martin Vaculik, som i år er blevet kategoriseret som A-kører. Hvis Holsted formår at holde kørerne fri for skader og stille i stærkeste opstilling, bliver de en stor udfordring for alle modstandere.

kaptajn Hans Andersen (til Slangerup) samt Casper Wortmann og Klaus Jakobsen, som begge fortsætter karrieren hos nyoprykkerne fra Vojens. Kun Sebastian Ulamek og Claus Vissing beholder deres plads på Fjelsted-holdet fra sæsonen 2008. Med så mange ændringer på holdet kan sæsonen blive en stor udfordring for holdleder Michael Nielsen, som også er ny mand på posten.

Motorbladets vurdering:

Motorbladets vurdering:

Fynske Fjelsted skal sammensætte et næsten helt nyt hold til sæsonen 2009. Mange af kørerne er dog de samme, men flere af dem har skiftet kategori til sæsonen 2009. Således er både Peter Kildemand og Rene Bach rykket fra gruppe C til B – og Nicki Barrett er rykket fra D til C. Endvidere har fynboerne mistet deres hold-

Grindsted har igennem to sæsoner kørt uden en fast A-kører, men det ser ud til at være ændret til den kommende sæson. Klubben har lavet aftale med den tidligere Outrup-kaptajn Charlie Gjedde samt den svenske Grand Prix kører Andreas Jonsson – endvidere er der også tilgang af Steffen Bredahl (C). Klubben råder

Top 2

6-8 plads


SPEEDWAY

desuden over de samme kørere, som deltog i 2008 – enkelte har dog skiftet kategori, men samlet set bør Grindsted med en fast A-kører på holdet som minimum kunne fastholde sidste års femte plads. Motorbladets vurdering: 3-5 plads

Det nordjyske islæt i ligaen fra Brovst stod nok bag det mest overraskende klubskifte, da klubben kunne præsentere Leon Madsen som ny kører i det nordjyske. Da klubbens tidligere B-kører Ulrich Østergaard blev rykket op som A-kører, skulle klubben finde en ny B-kører og her faldt valget altså på Leon Madsen. Ulrich er fortsat tilknyttet Brovst, men skal kæmpe om pladsen som topkører med blandt andet Adrian Miedzinski og Karol Zabik. Desuden har Brovst mistet Patrick Nørgaard (til Vojens) samt deres to Dkørere Jens Trasborg (til Slangerup) og Jeppe Schmidt (til Holsted). Nye kørere i truppen er blandt andet Jan Graversen (B) og Thomas Jørgensen (D) – og Motorbladet erfarer, at klubben også har lavet aftale med tjekkiske Sam Simota. Motorbladets vurdering: 5-7 plads.

Efter en fjerdeplads i 2007 sluttede Holstebro i 2008 på en skuffende syvendeplads – og umiddelbart efter sæsonafslutningen meddelte holdets bedstscorende B-kører Leon Madsen, at han forlod truppen. Dermed varsles der nye tider i Holstebro, som dog fortsat vil være anført af landsholdskøreren Bjarne Pedersen. Et kig på sammensætningen af Holstebros trup antyder, at holdleder Steven Andersen i 2009 vil forsøge med en alternativ opstilling. De fleste hold vælger at stille med en Akører, to B-kørere, en C-kører og en D-kører – men meget tyder på, at opstillingen for Holstebro vil være en A-kører, en B-kører og tre C-kørere. En sådan opstilling vil betyde en bedre ”bund”, men stiller samtidigt store krav til C-kørerne om at levere et højt niveau hver gang.

Motorbladets vurdering: 5-7 plads

Det nye hold i ligaen Vojens har fået tilgang af nogle meget prominente kørere i form af Kenneth Bjerre, den dobbelte U21 verdensmester Emil Sajfutdinow samt de engelske landsholdskørere Edward Kennett og Tai Woffinden. Men da alle førnævnte er A-kørere, er det kun en enkelt af dem, der kan få plads på holdet. Specielt på B og D pladserne ser sønderjydernes trup ikke ud til at holde samme niveau, som de øvrige ligaklubbers – og dette kan blive afgørende for sønderjydernes resultater i deres debutsæson i Anti Rust Ringen Speedway League. Vojens har dog to unge talenter i stald – Lasse Bjerre og Michael ”LiGlad” Jepsen Jensen, som begge kan få deres debut i ligaen i løbet af sommeren og måske give holdet en større bredde.

Niels Kr. Iversen skifter til Esbjerg, hvor han afløser Kenneth Bjerre (fotograf John Bo Jensen).

Hans Andersen og Kenneth Bjerre er blandt de kørere, som har skiftet klub til sæsonen 2009 (fotograf John Bo Jensen).

Motorbladets vurdering: 6-8 plads

De otte klubbers stærkeste opstilling: SLANGERUP: Hans Andersen (A), Kenneth Kruse Hansen (B), Morten Risager (B), Henrik Vedel (C) og Jens Trasborg (D) ESBJERG: Niels Kr. Iversen (A), Brian Lyngsø (B), Krister Jacobsen (B), Dannie Søderholm (C) og Bjarne Nilsson (D). HOLSTED: Nicki Pedersen (A), Patrick Hougaard (B), Nicolai Klindt (B), Henrik Møller (C) og Patrick Bjerregaard (D). FJELSTED: Sebastian Ulamek (A), Claus Vissing (B), Peter Kildemand (B), Nicki Barrett (C) og Nicklas Sonne Andersen (D) GRINDSTED: Charlie Gjedde (A), Henning Bager (B), Peter Juul (B), Anders Andersen (C), Claus Lauridsen (D) BROVST: Adrian Miedzinski (A), Leon Madsen (B), Jan Graversen (B), Sam Simota (C) og Thomas Jørgensen (D) HOLSTEBRO: Bjarne Pedersen (A), Mathias Schultz (B),Kenni Arendt (C), Tommy Pedersen (C) og Claes Nedermark (C). VOJENS: Kenneth Bjerre (A), Patrick Nørgaard (B), Kevin Wölbert (B), Lars Hansen (C) og Rene Holm (D). Se klubbernes totale trupper på www.speedway-league.com

Nicolai Klindt skal i 2009 kører for Holsted (fotograf Tom Jensen).

Sebastian Ulamek overtager rollen som holdkaptajn efter Hans Andersen i Fjelsted (fotograf Tom Jensen).

29


SPEEDWAY VM JUNIOR HOLD (U21) Er ligesom den individuelle VM-junior serie for U21 kørere. Danmark kører semifinale i Pardubice, Tjekkiet, den 6. juni mod Tjekkiet, Rusland, og Finland. Vinderne fra semifinalerne, samt den højest scorende 2`er, går desuden til finalen, som køres den 5. september i Gorzow i Polen. Det danske hold, som består af 5 mand, bliver udtaget senest en måned før arrangementet. Kriteriet for udtagelse bliver dagsform. Kvalrunde 1

Kvalrunde 2 06.06.2009

01.06.2009

Tjekkiet–Pardubice

Tyskland–Abensberg Vinder til finale

Vinder til finale Finale

05.09.2009

JUNIOR KALENDERE!

EM JUNIOR INDIVIDUELT (U19) Seks danske U19 kørere skal i ilden den 16. Maj i Hallstavik i Sverige ved den nordiske finale, hvor fra 5+1 går videre. De danske kørere udtages efter placering ved DM junior-finalen 2008 i Fjeldsted. Herfra kommer Rene Bach, Peter Juul, og Simon Nielsen. Da der ikke var nok U19-kørere, så skal de sidste 3 pladser seedes. Det vil ske senest en måned før arrangementet.

EM JUNIOR HOLD (U19) Da der i år køres finale i Holsted den 23. august, så er Danmark seedet direkte til finalen som værtsnation. Vinderne fra semifinalerne, samt den højest scorende 2`er, går desuden til finalen. Det danske hold som består af 5 mand, som bliver udtaget senest en måned før arrangementet. Kriteriet for udtagelse bliver dagsform.

Plu Plus højest scorende 2.plads fra kval-runde 1 og 2.

Polen–Gorzow

Regerende DM-mester U21, Nikolaj Klindt. Foto: John Bo Jensen, 2008.

Semifinale 1

(Tjekkiet, Ukraine, Rusland, Tyskland)

19.07.2009 Tyskland – Moorwinkelsdam

Semifinale 1

01.05.2009 Debrecen – Ungarn

Semifinale 2

16.05.2009 Hallstavik – Sverige 6 DK

5+1

Semifinale 3

13.06.2009 Lendava - Slovenien 6

5+1

Finale

(Vinder SF, Danmark, Polen, Sverige)

EM finale

23.08.2009 Danmark – Holsted

11.07.2009 Tarnow – Polen

VM JUNIOR INDIVIDUELT (U21) I VM Junior (U21) er Danmark igen sikret 7 deltagere. Nicolai Klindt har i kraft af DM Junior-mesterskabet 08 valgt at køre i Mseno, Tjekkiet, den 17. maj. Mens de 6 øvrige: Patrick Hougaard, Peter Kildemand, Rene Bach, Leon Madsen, Kenni A Larsen, og Peter Juul skal køre med ved den skandinaviske runde i Elgane, Norge, den 24. Maj.

Kvalrunde 1

Kvalrunde 2

Kvalrunde 3

Kvalrunde 4

Skandinavisk runde

26.04.2009 Tyskland Neustadt Donau

17.05.2009 Slovenien Krsko

17.05.2009 England Rye House

16.05.2009 Tjekkiet Mseno

24.05.2009 Norge Elgane

6+1

6+1 Semifinale 1

20.06.2009 Ungarn Miskolc 8+1

30

1 DK

6+1 Lodtrækning

Finale

03.10.2009 Kroatien Gorican

6+1

6 DK

6

Semifinale 2

27.06.2009 Sverige Kumla 8 + 1*

*Hvis ingen tjekke kvalificerer til finalen, så vil kun 7+1 kørere kvalificere sig fra semifinale 2


L B I T A G R E E I ! V FIM

NS A D

K

H SPE S I N L DA A T ME

EDWAY GRAND PR IX

IX PR

13

. JU LL ET NI 2 TE 009 R

BI

B

ES

B

ILL ill ET et T

b

lug

FRA

TIL

ER en .d 70 k

355

PARKEN , KØBENHAVN

D KK

NU

263 2 67

spe e

SPEEDWAY G R A N D

S K N A META D M I F LD AN

H S I

Å G D N U FOR AT SKUFFELSE!

dway world.tv

31


SPEEDWAY

VM-FINALE:

ICERACING KRASNIKOVS-POKAL FIM domme til Per-Olov Serenius og Günther Bauer

Som afslutning på Iceracing sæsonen 2009 var der den 13.-16. marts race af bedste kaliber på DeSmelt stadion i Assen.

Kort før 5.-6. VM-afdeling, som blev kørt i Berlin, blev arrangementet overskygget af 2 pressemeddelelser som FIM udsendte. Den 4. marts forkyndte FIM, at der ved den gennemførte urin-dopingtest af Per-Olov Serenius ved team VM-Finalen i Inzell var fundet spor af additivet Hydrochlorothiazid.

TEKST: JACQUELINE SEIDLITZ, ERIK HJORT. FOTO: LARS SCHROER

Nikolai Krasnikov havde i Assen muligheden for at fortsætte sin sejrs række og afslutte årets VMserie om søndagen med maksimum 200 point. Og det perfekte udgangsposition skaffede han sig om lørdagen, da han, i en spændende kamp, hjul ved hjul med Franz Zorn på 3. omgang fik presset sig foran, og dermed sikrede sig endnu 25 point. Krasnikov havde, i de indledende heat, kun sat 1 point til, netop - til Zorn. Ved at kvalificere sig til A-finalen, havde han allerede før søndagens løb, genvundet VM titlen for 5. gang i træk. Danil Ivanov sikrede sig 3. pladsen i A-finalen og lå stadig godt i kampen om den samlede 2. plads. Søndag var absolut ”Krasnikov-dag”, hvorimod det blev en dag Franz Zorn hurtigst mulig

Slutstilling VM 2009 1. Nikolai Krasnikov 200 p, 2. Daniil Ivanov 144 p, 3. Franz Zorn 129 p, 4. Junir Bazeev 127 p, 5. Dmitri Khomitsevich 108 p, 6. Vitaly Khomitsevich 103p, 7. Pavel Chaika 88p, 8. Günther Bauer 87p, 9. Antti Aakko 77p, 10. Antonin Klatovsky 63p, 11. Harald Simon 45p, 12. Stefan Svensson 45p, 13. Johnny Tuinstra 43p, 14. Tommy Flyktman 41p, 15. Ivan Ivanov 39p, 16 Markus Skabraut 37p, 17. Kai Lehtinen 21p, 18. Per-Olov Serenius 20p, 19. Per-Anders Lindström 17p. 20. Sven Holstein 11p, 21. HansOlov Olsén 3p.

32

Verdensmesteren kigger efter konkurrenterne.

skal glemme. Sit første heat vandt han suverænt, i hans 2. og 3. heat udgik han med henholdsvis en kædesprængning og maskinskade. I sit 4. heat var han udsat for et grimt styrt, da han i udgangen af sving 1 ramte et spor og fik løft på cyklen og ramte lige ind i afspærringen. Heldigvis var han uskadt, men han mistede vigtige bronzemedal point i kampe om bronzemedaljen. Med 1 point i sit sidste heat sikrede han sig lige akkurat en plads i C-Finalen, som han vandt suverænt Krasnikov derimod fortsatte i sin sædvanlige stil og sluttede de indledende heat med maksim u m point. Også i A-finalen var han urørlig og han vandt dermed alle 8 finale løb i 2009. Krasnikovs landsmand Bazeev gjorde sig forhåbninger om en bronzemedalje efter at Zorn kun

var kommet i en C-finale. Dertil skulle han vinde A-finalen men det lykkedes ikke for ham. Titlen som viseverdensmester til Daniil Ivanov var, om søndagen, på intet tidspunkt i fare. Han kvalificerede sig i løbet af sæsonen til 7 A-finaler og blev fortjent belønnet med sølvmedaljen. Nikolai Krasnikov med VM-pokalen 2009.

Dette additiv findes i medikamenter, man tager for forhøjet blodtryk. Serenius havde allerede ved ansøgning af sin licens oplyst, at han regelmæssig skulle indtage blodtrykssænkende medicin, dette var også oplyst til FIM af det svenske forbund SVEMO. SVEMO indrømmer at de havde forsømt at oplyse Serenius om, at det var nødvendig at oplyse FIM om det nøjagtige indhold af medicinen, dette strider mod FIM´s Anti-Doping-Regler. FIM´s internationale disiplinærkomite forkyndte herefter følgende dom: PerOlov Serenius og det svenske team blev komplet diskvalificeret fra TeamVM-Finalen i Inzell og mister alle deres point. På grund af en gentlemens agreements i FIM-Banesport-Kommissionen CCP skal det sidst placerede mandskab ved Team-VM i det følgende skal være oversidder. Dette de svenske mandskab. rammer nu det Se Desuden blev Serenius spærret i samtlige rester resterende VM løb i 2009. sene kom den næste Kun en dag senere chok meddelelse fra FIM. Günther ligelede blevet diskvalBauer var ligeledes Teamificeret for Team-VM-finalen i Inzell. Han blev beskyl beskyldt for at have brugt en ulovlig lydpotte. Den hollandske holdef løbet indgivet proleder havde, efter Bau test mod Bauers lydpotte, derefter FI sendte FIM´s kommissær for tekniskko tekniskkontrol lydpotten til unders undersøgelse hos producente der konstaterede at centen, va manipuleret med der var den Derefter fældede FIM den. følgen dom. De point følgende Bau havde scoret i løbet Bauer fratræ fratrækkes det tyske holds resultat og tyskland dermed 6.p ender på 6.pladsen. Bauers svar bes på FIM´s beskyldninger var, at han lydp havde købt lydpotten brugt og at han pass på, det var letsindigt ikke havde passet h af ham og han havde indset fejlen. Begge kørere ha havde 5 dage til at gøre indsigelse mod dommen. /js-eh


Castrol Racing Hoveddistributør til al motorsport Eksklusiv distribution af Castrol Racing olier til speedway og 2t racing

I forbindelse med årets talentudviklingsplan for 80cc og 500cc køres der efterfølgende David Super Light Cup, for deltagerne.

TALENT CUP

2009 I umiddelbar forlængelse af talentudviklingstræningen 2009, arrangeret af ungdomstræner Erik Gundersen, køres der igen i år David Super Light Cup (DSL Cup) for de nyoprykkede 80cc og 500cc kørere i speedway. Du kan læse om David Super Light Cup i nedenstående. Talentudviklingsplanen for 80cc og 500cc 2009 er publiceret på DMUsport.dk under speedway-siden. DSL CUP 2009 500cc 3 talent stævner, 16 kørere, 20 heatskema, Super finaleheat, Flotte præmier. Datoer: 27-07-2009, 04-09-2009, 20-09-2009 DSL CUP 2009 80cc 3 talentstævner, 8 par i gr. A+B, Bane: Vojens Speedway Center Flotte præmier, Årets Stjerneskud 2009 Dato: Gr. A max 15 i snit.: 11-06-2009, 01-09-2009, 20-09-2009 Dato: Gr. B max 10 i snit.: 26-06-2009, 04-08-2009, 20-09-2009

Castrol Racing A747 A747 har dokumenteret suveræne smøreegenskaber i 4t speedway motorer – og den holder helt rent inde i motoren. Til 2t motorer overgåes den nu af XR77.

Få en Racing Aftale – og få rabat på racingolier Castrol Racing Service støtter sporten med teknisk rådgivning og specialpriser på olier til aktive inden for al motorsport.

Sådan får du en Castrol Racing Aftale Udfyld ”Tilmeld Aftale” på www.CastrolShop.dk. Så får du dit password til racingpriserne. Du kan også ringe på 48 28 18 87 og høre mere.

'''()+%&$"/*-"#(,.

Castrol Racing XR77 Castrol Biolube 2T Castrol Power 1 RS 2T Vegetabilsk 2T racingolie. Vegetabilsk racingolie til Fuldsyntetisk olie til Afløser A747 Bedre 50/80 cc speedway. Mini- 50-65 cc 2T racingmokarburatorkontrol. Højere mal friktion, større effekt, torer. Brænder helt rent. oktantal. Lavere friktion. hurtigere respons. Racingversion af TTS.

Generelt gælder at kørerveste bliver udleveret ved hvert løb. Efter sidste løb kan man beholde vesten. Der vil være pokal til årets stjerneskud – 80cc - i 2009. Pokalen overrækkes af Erik Gundersen. I 80cc gruppe A & B finder man sin makker ud fra en klub i DK. Gr. A med max 15 points i snit. Gruppe B med max 10 points i snit sammenlagt for begge kørere. Det er snitlisten der er udsendt efter den 9. maj 2009 der er gældende. I 80cc Gruppe A & B er sidste tilmelding 24-05-2009. Priser for deltagelse (pris gælder for alle løb): KLASSE:

MAD BILLET:

PRIS:

500cc:

2 stk.

kr. 650,00

80cc A + B:

2 stk.

kr. 650,00

80cc C:

Købes på dagen

kr. 250,00

Send anmeldelse til: Henrik Frimodt Pedersen, Storeskovvej 2 3,

va n t

age

Hent det nye katalog på www.CastrolShop.dk

Castrol Off-Road 4T 10w/40 Den optimale 4t racingolie til cross, trial, enduro, quad mv. Udviklet til vådkoblinger - sikrer maksimal koblingskontrol. Holder til hårde off-road belastninger.

Team Vanta Henning ge - MGB GT 1967 Hjorth / Roar Erikse Rally Monte n Carlo Histor ique

DSL GR. C CUP 2009 Bane: Vojens Speedway Center. Dato: 20-09-2009. 16 kørere, 20 heat, Flotte præmier

8721 Daugård. Mail: henrik@davidsuperlight.dk HUSK: Skriv din egen email-adresse i anmeldelsen.

Castrol Racing R40 Stadig den foretrukne speedway olie for mange topkørere. Vegetabilsk castor olie med fremragende slidbeskyttelse, smøreevne samt høj træk- og trykstyrke.

Kata

log

2009

vantage www.CastrolShop.dk Castrol Racing Danmark Tlf. 48 28 18 87 – castrol@vantage.dk 33


¸

WORLD SPEEDWAY NEWS

SPEED SPEEDWAY

NY HOLDLEDER TIL GB Det engelske landshold har forud for den nye sæson fået ny holdleder i form af Rob Lyon, som til daglig har samme job i Premier League klubben King´s Lynn. Sammen med Swindons holdleder Alun Rossiter blev Rob Lyon igennem nogen tid fulgt og vejet nøje af sammenslutningen af Britiske promotorer (BSPA). Efter flere jobsamtaler faldt valget altså på Rob Lyon, som har haft 4 succesrige år hos King´s Lynn. Dette har dog været i den næstbedste række, hvorfor de fleste nok havde regnet Alun Rossiter som egentlig favorit. Men sådan blev det altså ikke skønt BSPA faktisk have overvejet løsningen med begge i et samarbejde omkring landsholdet – således som Colin Pratt og Eric Boocock gjorde det i 80érne. Nu blev det så Rob Lyon alene i spidsen for et landshold, som gennem mange år ikke har været blandt de bedste i verden, og ingen tvivl om at managersædet er meget varmt! Lyon har dog allerede tilkendegivet, at han får den tidligere engelske topkører Chris Louis som sin assistent – og muligvis også vil knytte ex verdensmesteren Mark Loram som en slags rådgiver. Første afgørelse er faldet fra Rob Lyon, idet han har valgt

REDIGERET AF ERIK PETERSEN

Scott Nicholls som holdkaptajn for landsholdet. En rolle han også havde i den forgangne sæson. CANADIER NR 1 Canada og speedway – det hører da ikke sammen? Jo godt nok er det måske ikke sådan vi forbinder de to ting – men den canadiske kører Kyle Legault kan nu kalde sig argentinsk mester! Det argentinske mesterskab blev afviklet over ikke færre end 13 runder – og ud over de lokale kørere havde mesterskabet deltagelse af engelske Lee Complin (Stoke), de to italienere Guglielmo Franchetti og Mattia Carpanese samt altså Kyle Legault. Legault afsluttede mesterskabet på flotteste vis – da han gik ubesejret gennem sidste runde og dermed sikrede sig en yderst fortjent titel – og dermed fik fuld oprejsning efter et par alvorlige skader har ødelagt de seneste to sæsoner for den populære canadier. Mesteren skal forøvrigt – efter nogle sæsoner i den næstbedste engelske række, i den kommende sæson tørne ud for Poole i British League.

Top 5

Semifinale i København 2008: Gollob foran Nicki P., Adams og Hancock - samt Gollob-jubel efter finale-sejren sammesteds. Fotos Eddie Slater.

fra det argentinske mesterskab Kyle Legault 180 point, Lee Complin 154, Guglielmo Franchetti 141, Emiliano Sanchez (Argentina) 141, Mattia Carpanese 133

Scott Nicholls, Kaptajn igen på det engelske hold. Foto: Eddie Slater.

34

GOLLOB – HVEM ELLERS? Det polske speedwayblad Tygodnik Zuzlowy har også I år forud for den nye sæson bedt læserne stemme om diverse ting fra sidste sæson. Det mindst overraskende resultat må da vist siges at være det faktum, at Tomasz Gollob blev valgt som den bedste polske kører foran Hampel, Jagus, Walasek og den polske mester Adam Skornicki. Også danske Nicki Pedersen fik en ikke helt overraskende titel, da han blev valgt som den bedste udlænding foran Leigh Adams, Jason Crump, Greg Hancock og endnu en dansker Hans Andersen.

Samtidig kunne samme blad komme med nyheden om, at den tidligere kører Krzystof Cegielski nu er blevet valgt som formand for den polske kørerforening. - Rafal Dobrucki og Adam Skornicki overbeviste mig om at jeg ville være den rette til jobbet – og jeg mener da også

der er et vigtig job at udføre i kampen for kørernes rettigheder. Fx mener jeg kørerne skal med på råd ved evt. regelændringer, og samtidig mener jeg heller ikke klubberne kan have råderet over dele af en kørers dragt til reklamebrug” kommer det fra en synlig ”tændt” nyvalgt formand.


SPEEDWAY

DMUSPORT.DK Sport, der rykker!

v/ Brian Andersen Salg, tuning og service af GM og JRM motorer Salg af GM reservedele, samt andre motordele Fremstilling af: KWP produkter og BAR produkter

VM-Speedway PRAG IMPORT – SALG – SERVICE

Se nærmere på: www.bar-engineering.dk Kråsigvej 7, Åes – 8700 Horsens 76690099 – 30702550 – bar@c.dk

Pris kr. 1.965,-

JRM Importør

K.L. Support v/Kristian Lund

Alt til speedwaysporten Altid nye Jawa cykler på lager Altid nye 500 cc. Jawa motorer på lager Altid nye 85 cc. cykler på lager Altid nye 85 cc. motorer på lager

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196

Afg: Tors. 23/4 sidst på eftermiddag Hjemk: Søn. 26/4 midt på eftermiddag ½-pens+alle udflg.+entre til speedway

HJ-Rejser 9715 7000 CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1919 Hurtig tilmelding nødvendig Busopsamling i Jylland se: www.HJ-rejser.dk

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

35


RUNDT OM ROAD RACING

Fra rep-mødet 2009 ses Preben Jensen, der er RRKV's nyvalgte formand i samtale om den kommende sæson med nyvalgt kørerrepræsentant Bjarne Laursen. Foto: Steen Pedersen.

Alex Nielsen har været på Cartegena og træne med bl.a. med så erfarne kørere som Jan Jespersen og Carsten Lund. Begge kendt fra Challenge-serien. Sidstnævnte bliver for øvrigt i år slået sammen med DM i henholdsvis Supersport og Superbike. Sammenlægningen sker for at skaffe flere kørere til turneringen.

FA Motor-Sport repræsenteret af fra venstre Christoffer Andersen, Ib Andersen (teamchef) og Søren Thillemann Treager. Teamet skal i år deltage i IDM som hovedmål, og har en budget på svimlende 820.000 kroner.

På billedet fra RRKV's generalforsamling den 24. februar ses sekretær Eva Kofoed, der lægger en enorm arbejdsindsats for klubben sammen med årets Viking - Mads Thomsen. Sidstnævnte fik en venskabspokal for sin væremåde der spreder glæde i RR-sporten. Foto: Steen Pedersen

RRKV afholdt generalforsamling 24. februar. Ved den lejlighed blev Preben Jensen nyvalgt som formand. Resten af bestyrelsen fortsætter på deres hidtidige poster, tidligere formand Mogens Hansen nu som næstformand.

Christoffer Andersen og Søren Treager, som har fået DMU’s talentudviklers bevågenhed, er kørerne i teamet. Har man fulgt med i de seneste numre af MotorBladet vil man se, at netop de 2 fyre har givet gas i træningslokalerne. Teamet benytter 600 cc Suzuki superstock racere, som de råder over 4 stk. af. Efter de positive fremskridt med træningen har teamet sat sig højere mål, nemlig deltagelse i IDM-serien, der er langt højere profileret end Art-serien, der var oprindeligt mål. Der bliver således rigeligt at se til for teamet, som er meget familie-orienteret, hvor alle, fra fædre, mødre, kærester, brødre og venner, er i spil for at få hele logistikken til at hænge sammen.

TRÆNING I ISHØJ var naturligvis et spørgsmål til bestyrelsen på generalforsamlingen hos RRKV. Det er endnu ikke helt på plads, men bedste svar vil være midt i april, igen på tirsdage fra 17 – 19. Men følg med på RRKV’s egen hjemmeside, såvel som på dmusport.dk. Det vil stadig omhandle de mindst støjende 9 hk racere, forhåbentlig også med lidt seniorkørere i år. STARTGEBYRER for miniklasserne er ikke endeligt på plads, men efter alt at dømme vil der komme en mindre stigning, således at det gode niveau fra 2008 kan holdes. Banelejen er mange steder steget betragteligt. SUPERCHALLENGE har ikke helt haft den tilgang af kørere som håbet, da Kawasaki-cup’en har måttet udsættes. Men der skal dog nok komme et fornuftigt antal kørere på banen alligevel ved de publikumsvenlige DTC stævner. Man er nemlig enedes om, at medtage skiftevis DM superbike og supersport ved Challengestævnerne. Se mere på dmusport.dk og dba.dk. FA. MOTOR-SPORT holdt præsentation af deres nye team midt i marts på Ristorante Garda i Valby. De 2 unge kørere

36

FORÅRSTRÆNING PÅ CARTAGENA har flere danskere deltaget i. Bl.a Jan Jespersen, Carsten Lund og Alex Nielsen. De 2 erfarne challenge-kørere havde inviteret Alex til at deltage og var begge yderst hjælpsomme for at få Alex’ nye Öhlins affjedring sat rigtigt op. Cartagena er en ret teknisk krævende bane og Alex’ Yamaha 600 superstock racer er endnu ikke helt optimeret, men mangler ca. 10 hk. Men ved denne lejlighed var fokus rettet mod andet end effekt, og det gav stort bonus med en række små justeringer, bl.a. noget så simpelt som sædehøjde. Netop den korrekte opsætning er ofte langt vigtigere end 10-20 hk, som måske ikke kan udnyttes, da en dårlig opsætning slider dækkene for hurtigt. Det var en supertilfreds Alex, der kørte på 1.39,1 tider, knap 3 sek. langsommere end Jan, som Bjarne og Alex her vil takke meget for den store hjælp.


ROAD RACING

ROBBIN HARMS: PREMIERE 2009

Robbin Harms scorede en flot 5. pladsen i 2. afdeling af Supersport VM. Foto: Claus Hermann.

Sæsonstart på Phillip Island blev en skuffelse, men til gengæld er Robbin med i spil igen efter Losail. TEKST: STEEN PEDERSEN

Superbike og supersport sæsonen er godt i gang med allerede 2 kørte løb. 1. marts kørtes afdeling 1 på australske Phillip Island, hvor Robbin havde sin ilddåb med sit nye team RES Veidec Racing. Robbin endte som nr. 11 efter en rimelig tidtagning, men desværre blev han efter få omgange i racet påkørt at portugisiske Praia. Denne styrtede voldsomt, mens Robbin måtte en tur i sandgraven - dog uden at vælte. Desværre nåede hele feltet at køre forbi, inden Robbin igen kom på banen.

SUPERSPORT VM 2009 PL

NAVN

NAT. PO

1

Pitt

AUS

40

2

Sofuoglu

TUR

38

3

Laverty

IRL

36

4

Crutchlow

GB

29

5

West

AUS

23

6

Lagrive

FRA

15

7

Roccoli

ITA

15

8

Harms

DK

12

11 Lascorz

SPA

11

10 McCoy

AUS

11

En respektabel 15. plads og 1 point blev det alligevel til efter stærk opkørsel. ROBBIN IGEN I SPIL Løb 2 på Losail-banen i Qatar 14. marts var ikke på forhånd en favoritbane for Robbin, men det blev ikke desto mindre en god oplevelse for ham og teamet. Alle havde problemer med den ofte støvede ørkenbane under de første træninger og tidtagninger, men Robbin fik dog sat 8. hurtigste tid, 1 sek. efter hurtigste kører engelske Crutchlow. På næsten sædvanlig vis var Robbin hurtig i starten, og allerede efter få sving lå han på 5. pladsen i hård kamp med de førende. Som TV-tilskuer på Eurosport 2 kunne man følge de mange interessante kommentarer fra bl.a. Jamie Whitham. En følelse af, at Robbin ville få svært ved at følge med fabriksracerne, holdt heldigvis ikke stik. Det gik faktisk så godt, at Robbin kunne nappe 4. pladsen fra den overraskede 2007 mester Sofuoglu lidt inde i racet. Det var dog tydeligt, at Robbin manglede noget speed på langsiden, som han derfor måtte kompensere for i svingene. Der blev gået ganske hårdt til stålet, så der flød ord som

”Dangerous Dane” og ”Oh Dear Dane” fra de engelske kommentatorer. Der kom endda ”the tattood little punk” fra deres mund, dog ment i en positiv ånd, hvis man hørte ordentlig efter. Senere nævnte samme kommentatorer, at alle supersport-kørerne var ”very likeable guys off track”, så det er vel kun et plus at være en farlig dansker i det selskab. Robbins hårde kamp med de andre topkørere kostede noget på dækkene, idet han faldt lidt tilbage efter 2/3 af løbet. Alligevel kunne han holde en superflot 5. plads i mål 3/100 sek. foran franske Lagrive. Nordireren Eugene Laverty vandt sit første VM-løb foran Pitt, Crutchlow og Sofouglu.

Robbin var da også særdeles glad og fortæller på sin hjemmeside at ”alt fungerede utroligt godt, selv om vi efter Australien havde fået ny affjedringsmand. Vi fandt en perfekt opsætning, så raceren føltes som et stykke legetøj i stedet for en modstander, der ikke ville køre stærkt med mig”. ”Vigtigt er det også, at vi har været igennem en god proces i teamet, så jeg ser frem til de kommende løb med store forventninger. Også selv om næste race 5. april er på Valencia, der heller ikke er en af mine favoritbaner”, slutter Robbin.

VM KALENDER SUPERSPORT

Så voldsomt gik det for sig, da Robbin blev kørt af banen i årets 1. afdeling af Supersport VM på Phillip Island.

01/03 14/03 05/04 26/04 10/05 17/05 31/05 21/06 28/06 26/07 06/09 27/09 04/10 25/10

Phillip Island Losail Valencia Assen Monza Kyalami Miller Motorsport Misano Adriatico Donington Park Brno Nurburgring Imola Magny Cours Portimao

AUS QAT SPA HOL ITA SA USA SM GB TJE DE ITA FRA POR

37


ROAD RACING

2007 mester, Casey Stoner, var hurtigste mand ved marts officielle test, i Qatar (Arkivfoto: Jens Thillemann)

NYE REGLER I MOTOGP: FOR SPORTENS SKYLD Motorcykelsportens topbrand, MotoGP, forbereder sig på et hårdt år. Men hvad er konsekvenserne? TEKST: DANIELA MUNCH

Med finanskrisen lurende i baggrunden har MotoGP måttet tage sine forholdsregler. Kawasaki`s beslutning om at trække sig fra dette års serie, har fået den internationale promotor, DORNA, og de øvrige hold til at granske økonomien i sporten. På et møde har man diskuteret hvordan sporten kan sikres samtidig med at man foretager økonomiske ændringer, så ikke flere hold følger i Kawasaki`s fodspor. Og den 18. februar præsenterede DORNA så det ændrede regelsæt. Den frie træning fredag formiddag i forbindelse med en løbsweekend er blevet afskaffet. Dette gælder alle tre klasser. Endvidere er den tid kørerne har på banen under den frie træning og selve kvalifikationen, blevet reduceret fra 60 minutter til henholdsvis 40 minutter for 125cc og 45 min for 250cc og MotoGP-klassen.

38

Fra og med halvvejs i sæsonen, dvs det Tjekkiske Grand Prix, må der kun bruges 5 motorer som skal holde resten af sæsonen. Der må heller ikke skiftes dele på motorcyklerne, udover det daglige vedligehold. Desuden må der ikke anvendes keramisk materiale til bremseskiver eller bremseklodser. Elektronisk kontrolleret affjedring er ikke tilladt, og der vil kun være 2 efterløbstest, hvor det kun vil være tilladt at bruge testkørere. FÆRRE PUBLIKUMMER? En af de negative effekter af ændringerne, kunne man frygte, ville blive færre publikummer, da tiden hvor motorcyklerne er på banen er reduceret - mens billetpriserne er uændrede. Direkte forespurgt svarer Javier Alonso, direktør for DORNA’s events, at de planlægger at der om fredagen vil være mulighed for publikum kan gå pitlanewalk og møde kørerne ved såkaldte autograf-sessioner. Han tilføjede, at det ikke er DORNA, men selve banen der bestemmer priserne for billetterne. TIL FORDEL FOR HVEM? Der er blevet skåret væsentligt ned på de efterløbstest som kørerne og deres teams har brugt meget gennem årene, til at finde det rette setup og forbedre

motorcyklerne til næste løb. Så undertegnede spurgte Javier Alonso, om han forventer et felt, der er domineret af de store fabrikshold. Hans kommentar var, at idéen om at skære ned på efterløbstestene oprindeligt er kommet fra fabrikanterne. Baggrunden er, at det i år udelukkende er Bridgestone der leverer dæk til MotoGP-klassen. Derfor mener fabrikanterne, at det ikke er nødvendigt at bruge så mange test, da alle kører på de samme dæk. Der er ikke det samme behov for at finde et setup, som da Michelin også leverede dæk til MotoGP-klassen. MERE FIGHT? Og hvordan vil de nye regler så indvirke på sporten? Vil de være en fordel for de nyankomne kørere - eller vil de erfarne og garvede dominere løbene fra første dag!? Vi vil alle vide det, når sæsonen for alvor går i gang. Men det er ingen hemmelighed at, ved sæsonafslutning sidste år var der bred enighed om, at 2008 sæson ikke havde været den mest spændende, og flere efterspurgte mere passion og interesse fra kørernes side. Altså flere indbyrdes kampe på banen. Vi får se. MotoGP vises i år af Viasat på den nye kanal TV3 Puls.

MARCO MELANDRI TILBAGE Ved marts officielle test i Qatar, var italieneren Marco Melandri tilbage på motorcyklen. Han vil i 2009 sæsonen køre på en Kawasaki ZW-RR for det nystiftede hold Hayate Racing. Det har været en turbulent periode for italieneren. Efter en katastrofal sæson hos Ducati i 2008 samt Kawasaki`s beslutning om at trække sig fra dette års MotoGP, har Marco Melandri været overladt til uvisheden om sin fremtid. Men i slutningen af februar kom udmeldingen om, at han alligevel skulle deltage i dette års Motogp. Under den officielle tests første dag, som meget overraskende var plaget af regn, var Melandri placeret som den 2. hurtigste. Dog skal det bemærkes at meget få kørere var på banen, da regnen skabte store problemer for holdene. Anden og tredje dag så det værre ud for den tidligere verdensmester i 250cc. Her måtte han se sig forvist til henholdsvis 14. og 16. pladsen, med mere end 3 sekunder op til Casey Stoner der ikke overraskende var hurtigste mand på banen. /dm

MOTOGP 2009 DATO 12.04 26.04 03.05 17.05 31.05 14.06 27.06 05.07 19.07 26.07 16.08 30.08 06.09 04.10 18.10 25.10 08.11

LAND/BANE Qatar, Losail, Doha Japan, Motegi Spanien, Jerez Frankrig, Le Mans Italien, Mugello Spanien, Catalunya, Barcelona Holland, Assen USA, Laguna Seca Tyskland, Sachsenring Storbritannien, Donington Park Tjekkiet, Brno USA, Indianapolis San Marino, Misano Portugal, Estoril Australien, Phillip Island Malaysia, Sepang Spanien, Valencia

DORNA og FIM har i midten af marts meddelt, at det Ungarnske Grand Prix, som oprindeligt var programsat til den 20. september, er aflyst. Og det vil ikke blive erstattet af et andet. MotoGP vil derfor i år kun bestå af 17 events.


SKIFTEDAG TEKST: MORTEN CHRISTENSEN

Søndag d. 8. marts 2009, blev dagen, hvor RR's repræsentantskabsmøde virkelig fortjener at genskrive historie-bøgerne. For en gangs skyld var mødet reelt færdig FØR frokost, trods god og nærende debat i kredsen af Road Racing-klubber. Formandens beretning blev gennemgået minutiøst med op og nedture, som den foregående sæson havde budt på. Alt fra udmeldinger i Motorbladet til aflysninger af DM-løb. Men det gav ikke den helt store debat, udover at de forskellige klubber om bordet kunne nikke genkendende til sæsonforløbet. Der blev stillet nogle spørgsmål - flere af dem dog ikke direkte på formandsberetningen, men mere om, at nogle klubber følte sig modarbejdet. Spørgsmålene blev besvaret; og der skal ikke herske tvivl om, at både den "gamle" og den "nye" SD har arbejdsmottoet: "Vi går ikke efter manden, men bolden". Og ligeledes i disse tilfælde er det værd at pointere, at stramninger eller nøje opfølgninger af regler i sporten, skal være til gavn for sporten og - især dens udøvere. Valg-runderne til SD blev modificeret, da det tidligere SDmedlem Arne Christiansen havde valgt at trække sig før tid. Repræsentantskabet besluttede sig for,

at hans post skulle genbesættes, uden at skulle trække på en suppleant med det samme. De afgående medlemmer; Knud Møller (AMK) og Arne Christiansen (RRFyn) takkes hermed for deres indsats gennem tiden, og den nye Sportsdivision håber, at de afgåede personer alle ønsker at bidrage med deres ekspertise til de nye udvalg, der kommer med DMUs strukturreform i tiden fremover. De nye medlemmer af SD, Jesper Holm (Road-Race.dk) og Morten Christensen (RRFyn) er allerede godt i gang med arbejdet og har før valget bl.a. været i gang med officialsuddannelser. Derudover var der genvalg til den siddende formand, Henrik Berendt samt Palle Lind. Og så var der udskiftning på posten som kørerrepræsentant, hvor afgående Orla Madsen blev takket. Posten er gået til Bjarne Laursen, så ham ser i helt sikkert også mere til, ude på banerne. Morten Christensen er webmaster på DMUsport.dk og klubformand i RRF. Efter rep-mødet 2009 er Morten også indvalgt i Sportsdivision RR. Og i dette nummer af MotorBladet giver han en kort beskrivelse af årets RR-repmøde. Har du nyheder til Morten og dermed til www. dmusport.dk, så skriv til: rrweb@ dmusport.dk

2009-STØJMÅLING:

4 DB DISPENSATION TIL 450CC 4-TAKT (MX1) OG MINI-RR Danmarks Motor Unions hovedbestyrelse har besluttet at tildele motocross-klassen 450cc 4-takt (MX1) og road racing mini-klasserne dispensation for 2009 støjgrænserne frem til og med 7. maj. De pågældende klasser dispenseres med et dB-tillæg på +4. Baggrunden for dispensationen er, at hovedbestyrelsen ønsker at sikre, at disse klasser, hvor der har været registreret problemer med overholdelse af støjgrænserne, er optimalt fortrolige med den nye støjmålemetode - og de støjgrænser som er fastsat. Målet er, at overgangen til de nye støjgrænser forløber så smertefrit som muligt for alle.

Vær opmærksom på, at alle kørere i de nævnte klasser, i perioden frem til og med 7. maj 2009, bør sørge for at få deres cykler testet efter den nye støjmåle-metode. På løbsdagen kan du henvende dig til støjmålerne og få foretaget en retvisende test efter "2-meter-max" metoden. Efter den 7. maj 2009 bortfalder dispensationen til de pågældende klasser, og sanktioner vil blive tildelt i henhold til gældende regler. Proces og straf Hovedbestyrelsen har ligeledes vedtaget, at procedure for sanktioner/ straf ved overtrædelse af de nye 2009-støjgrænser, som følger med "2-meter-max" metoden, for fremtiden flyttes fra alment reglement og over til special-reglementerne.

www.tmpparts.dk leverer 520, 525 og 530 kædekit med alu bagkædehjul til alle sportsmotorcykler, kæmpe udvalg i forskellige gearinger.

High Tech Racingudstyr. Carbon fiberkåber, protection dele i carbon, forhvilerkit i alu, alt i alu- og titanium bolte m.m.

Racing bagstøddæmpere, forgaffelkit, fjederkit og styrdæmperkit med komplet monteringsbeslag.

TermoRace er toppen indenfor dækvarmere. Fra almindelige kit, op til avancerede sæt, der automatisk justerer temperatur og dæktryk.

RCS19 radial: Kr. 2.198,Det ultimative indenfor bremserdele.

SM Brakes laver stålarmerede bremseslanger, der leveres i kit, som original slanger, samt i alle specielle mål og udførelser. Fittings leveres i alu, crom og rustfrit stål, og slangen kan leveres med overtræk i forskellige farver.

Racing heldragt med speciel sikkerhedssyninger. Pris kr.: 4.799,-

CP211-Racing STAC-Track Day / Racing XRAC-SinterGrip Racing Årnakke 33 . Alsted 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk www.tmpparts.dk

39


DMU

FORKORTEDE TILLÆGSREGLER

1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider (instruktion/træning/teknisk kontrol/start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

MOTOCROSS 1. Melby Micro Cross Club 2. 04-04-2009 Melby Microcross Bane 3. DM Micro Se MB marts 2009

1. HdMK - Hadsund Motorklub 2. 04. 04. 09 og Skovmarkbanen 3. DM Mini + Old Boys, afd. 1, samt Pokalløb for C mini 12-15 år. Se MB marts 2009.

6. Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: 7. 8. 9A. 9B. 10.

1. Midtsjællands Sports

Motorklub 2. Lørdag 04 april på Slotsbjergbybanen 3. DM Quad - DMU Cup Quad Se MB marts 2009.

1. Svebølle Motocross Klub 2. 11.04.2009 Svebøllebanen 3. SM-MAXI 1 afdeling b-maxi, A-maxi og C maxi pokal-løb en samlet klasse med max 40 deltagere. Se MB marts 2009.

1. Herning Motocross 2. 9.- 11. april på Uhrebanen 3. DMU træningslejr Se MB marts 2009

1. AaMC 2. 12/4 2009 Plantagevej 7, 9600 Aars

3. Panolin/M2R Cup

Se MB marts 2009.

1. Holstebro Moto Cross Club 2. 25/4 på Troldkjærbanen 3. JM/FM Micro 1&2 afd. Se MB marts 2009.

40

10.

1. Hedelands motorklub 2. 8. maj. St. Bededag 3. Arne Nielsens Fødselsdagsløb Pige

7. 8.

B DM Se MB marts 2009.

1. 2. 3. 4.

5.

7.

bane 3. SuperMoto DM 1. afd. 4. Deltagende klasser: SM Open elite A, SM Open B, SM Open Rookie C, SM Quad 450 & SM MiniMoto. 5. 1. Træning pr kl. & 1. tidskval pr. kl. & 2 heat pr. kl: DM klasserne 15 min + 1 & Pokal klasserne 12 min + 1.

9B.

1. Sønderborg Motor Club 2. 26 april NYBØL-BANEN 3. Stævne art. 1 afd DM-A & mini

Se MB marts 2009.

3. Kids cup øst for alle Micro 1. Als SuperMotard Club /ASC 2. 19/4-2009, Asserballe Go Cart

9A.

5. 6.

6.

Se MB marts 2009.

7. 8.

1. Vordingborg moto cross klub 2. 25/04/09 mosegaardsbanen 3. Pokalløb

Se MB marts 2009.

1. Køge Sports Motorklub 2. 19-04-09 Microbanen Borgegårdsvej Køge

5. 6.

Totakt, C 250/500, C 144, B 125 totakt, B 144, B 250/500, Mx1, Mx2, OB 33+, OB 40+, OB 50+, Pigeklasse, Dameklasse. 2 heat. Mødetid: 07.30. Teknisk kontrol: Løbende. Instruktion: 08.45. Træning: 09.00. Start: Ca. 11.00. Præmiering: Iflg. reglement. Anm. gebyr: Iflg. DMU online. Efteranm. + kr.: iflg. DMU online Frist: Iflg. DMU online. Betaling: DMU online Vibeke Frederiksen, Egernvænget 1 D, 5210 Odense NV INGEN start af motorcykel før kl. 09.00. Ryttergård/toiletter er åben fra torsdag d. 7. maj 2009 kl. 16.00. Der vil være tilmelding torsdag aften i klubhuset fra 19.00-20.00.

4. Classic. 65+ 60+ MC fra før d.

1. Frederikshavn

Moto Cross Klub 2. Lørdag d. 18. april 2009 Ørnedalsbanen 3. Jysk/Fynsk mesterskab maxi Se MB marts 2009.

4. 65cc, 85cc, C Mini, B Mini, C 125

1. Hedelands Motorklub 2. 25.April 2009, på Hedelandsbanen 3. SM-Micro

1. Midtsjællands

Sports Motorklub 2. Lørdag 18. april på Slotsbjergbybanen 3. SM Mini Oldboys Se MB marts 2009.

Løbende Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: 12.30 Præmiering: Iht. reglement Anm. gebyr: Alle klasser 375,-. Efteranm. + kr.: Efter reglerne. Frist: 9/4-2009. Betaling: Via DMUs hjemmeside Klub Formand.Søren Rich Hansen. Langbrogade 39, 6400 Sønderborg. Tlf. 2421 1269 Yderligere oplysninger: Spildbakker/Tæpper skal benyttes, bemærk de nye støjregler. Der vil være træning om lørdagen d.18/4 fra kl. 14.00 til 18.00 for alle SM klasser. pris 200,-kr. Se mere info. på vores hjemmeside.: www.alssupermotardclub.dk/

8. 9A. 9B. 10.

HdMK - Hadsund Motorklub 02. 05. 09 og Skovmarkbanen JG Cup afd. 1+2 65 cc, 85 cc 8-12 år, C og B mini 12-15 år, C og B 125 totakt, C og B 144 cc, C og B 250/500, Old Boys, MX Super Class C + OB = 2 x heat af 15 min. +1omg. B = 2 x heat af 20 min. +1omg. Super Class 2 x heat af 25 min. +1omg. Mødetid: 7-30 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 8-45. Træning: 9-00 Start: 10-45 Præmiering med pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. Anm. gebyr kr. 175,00. Efteranm. + kr.: 275,00 på dagen 425,00 Frist: 1 = 12.04.09, 2 = 25.04.09. Betaling: DMU Online HdMK Aalborgvej 64, 9560 Hadsund Alt færden på BMX banen er ikke tilladt.

1. Fyens motor sport 2. 8. maj 2009, Højbjergbanen. 3. Pokalløb/St. Bededagsløb.

/ Dame - Classic cross Pokalløb

9A. 9B.

31.12 1964 - 50+ MC fra før 31.12 1969. - 35+ MC fra før 31.12 1971, samt pige/Dame klasse heat pr klasse Mødetid: 8.30 morgenmad Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 10.30. Træning: 11.00 Start: 13.30 Præmier til 1. 2. 3. i hver klasse Gebyr kr, 0,00. Efteranm. + kr.: 100,00 Frist: 15. april 2009. Kasserer Camilla Høgsbro, Ørbygade 10. 3200 Helsinge tlf. 61516565, e mail: kasserer@ hmmx.dk

10. Der køres efter nationale og interna-

tionale Classic regler kun for DMU licenshavere. Husk ingen vask i ryttergård, al vask på vaskepladsen. Ang. festdagen.: Man bedes tilmelde sig inden den 15/4 Classic til Jan Møller Birkedalen 34 6770 Greve strand, tlf 43900146 - 40787476. - Pige/ Dame til Camilla Høgsbro. Ørbygade 10 3200 Helsinge tlf 61516565. mail. kasserer@hmmx.dk - Int. til Arne Nielsen tlf. 42 36 16 92. Man bedes meddele hvor mange der ønsker morgen - aftensmad. Deltagere med hjælpere betaler ikke startpenge, morgen - aftensmad, fest, øl, vand. Medlemmer af Dansk Classic Club kan tilmelde sig fest/ spisning gratis, hvis det sker før den 15/4 til Jan Møller Nielsen. Ved anmeldelse efter 15/4 2009 opkræves kr. 300,00 for kørere med tilhørende medhjælpere. For andre der har lyst til at deltage i fest med aftensmad sælges billetter af Hedelands Motorklub pris kr. 75,00 ved bestilling før den15/4. Restbilletter sælges i klubhuset på løbsdagen til kr. 100,00 salget slutter kl 18.00 præsis. Der er vand / øl til festen, vin kan købes til kr 50,00 p flaske eller medbringes. Skulle der komme nogen kørende på veteran eller classic motorcykel (op til 1970) på denne dag får de ved indgangen udleveret program og kaffebillet, øvrige får program

1. Melby Micro Cross Club 2. 16-05-2009 Melby Microcross Bane

3. Kids Cup 4. B 80, B 50, C 80, C 50, 50 Begynder

5. 1 Træning, 1 Tidskval, 2 heat + 1 omg.

6. Mødetid: 7:30 Teknisk kontrol:

Løbende, hele dagen, Instruktion: 8:45. Træning: 9:00 Start: ca. kl. 11:00

Alt til micro & 80cc speedway. Komplette cykler til den nye 50cc klasse. Renovering og opsætning af motorer 50, 80 samt 500cc. Forhandling af LFT Products, speedway CNC produkter.

Tlf: 2191 5053 eller: 2099 2445 Mail: john@light-racing.dk


DMU 7. Pokaler til 1, 2 og 3, erindring til 8. 9A. 9B. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9A. 10.

resten, Anm. gebyr: Gebyr 1: 175,-kr. Gebyr 2: 275,-kr. Efteranm. + kr.: 200,00 Frist: Frist 1: 26-04. Frist 2: 06-05. Betaling: DMU-Online Lars Dam, Allegade 10a. 1sal, 3000 Helsingør Ryttergården er åben fra fredag, plads anvises, Strøm i begrænset omfang. Husk! Ingen kørsel og opstart i ryttergård

Svebølle Motocross Klub 17.05.2009 svebøllebanen 2 afdeling DMA samt mini-DM B Deltagere: MX 1/3, MX 2, B-mini 12-15 år 2 heat pr. klasse samt superheat for MX 2 og MX 1/3 Mødetid: 8.00 Teknisk kontrol: løbene hele dagen. Instruktion: skriftligt og på starten kl 12.00. Træning: 9.00 Start: kl 12.30 1, 2 og 3 i hver klasse, samt pengepræmier til superheat Anm. gebyr. MX1/3 og MX2 300 kr frist 10 dage før, MINI: indtil 20 dage før : 175 kr , 20 til 10 dage før 275. Efteranm. + kr.: ingen efteranmeldelse Frist: 7. maj 2009. Betaling: via DMU-online strøm i ryttergård 50 kr , miljøbakker skal anvendes, ingen opstart/ kørsel i ryttergård.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9A. 9B. 10.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9A. 9B. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9A. 9B.

Haderslev Motor Sport 24-05-09, Skovbybanen DM Micro 2. afd C50 beg C50 B50 C80 B80 2 Heat Mødetid: Kl. 8.00. Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: Kl. 9.00. Træning: Kl 9.30 Start: Kl 11.00 Pokaler til 1. 2. 3. plads i hver klasse Anm. gebyr: 20 dage 175,- 19-7 dage før 275,-. Efteranm. + kr.: 425,Frist: 04.05.09. Betaling: DMU ONLINE Findes på dmu hjemmeside. Ruth Nielsen Volbrovej 10 6500 Vojens

FOTO BRIAN KJÆR JØRGENSEN

3. DM Road Racing Store klasser

1.+2. afd.+Nordisk Classic Cup 1. afd. Se MB marts 2009.

1. Vestsjællands 2. 3. 4. 5.

1. Hjørring Motorsport 2. Publikumsløb den 21. maj 2009 på Sønderskovbanen DM (B) + Dame / Pige DM. B125, B144, B250-500, Dame / Pige Open 2 heat pr. klasse Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Hele dagen Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: 12.00 Præmiering: I henhold til reglement Anm. gebyr: 20 dage før Kr. 175,- 10 - 19 dage før: Kr. 275,-. Efteranm. + kr.: 250 Frist: 1: 1. maj 2009. Frist 2. 11. maj 2009. Betaling: Kun online via dmusport.dk Sønderskovvej 310, 9800 Hjørring Der afvikles opvisningsløb i Classic for at fejre 50 års jubilæum for Kristihimmelfarts løb. Hvis du ønsker at deltage, kontakt venligst Finn Christensen på tlf. 30983879. Deltagelse er gratis.

Vordingborg Moto Cross Klub 30/5 og 31/5. Mosegårdsbanen. Gåsecup, Pokalløb. C og B mini, C og B maxi, OB 33,40 og 50, Pige og dameklassen. 4 heat pr klasse. Mødetid: 07,30 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 08,45. Træning: 09,00 Start: 11,00t Præmiering Ifølge reglement. Anm. gebyr: 300,-. Efteranm. + kr.: 500,-, på dagen 700. Frist: 10/5. Betaling: DMU online. Bruno Olsen Mosevangen 6 4773 Stensved tlf. 55 38 86 96. Ingen kørsel og vask i ryttergården. Miljøbakker skal anvendes, ifølge reglement. Tilmelding kan også ske i klubhuset, fredag aften fra kl. 19,00 til 21,00.

6. 7. 8.

9A. 9B. 10.

Microcross klub-Høng 30.05.2009 & 31.05.2009 på Møllegårdsbanen, Strandvejen 27A, 4270 Høng. Pokalløb, 20 års jubilæumsløb i anledning af klubben 20 års fødselsdag. 50 beg. + C50 + B50 + C80 + B80. 30.05.2009 = 1* træning, 1*tidskval, 2 heat a 10 min. + 1 omg. 31.05.2009 =Morgenmad fra kl. 8:00-10:00. Derefter holdstafet med 2 kører pr. hold, der køres i 50 beg + C50 + C80 + B50 + B80. Der kan deltage 6 hold pr. start = 12 kører bag bom. Tilmelding og betaling via hj.side. Der skal være en voksen ansvarlig holdleder, der styrer stafetten for holdet. Derefter superfinale med de 5 bedste C50 og de 5 bedste C80 fra dagen før. De kører sammen i en C-superfinale. Derefter en B-superfinale opbygget på samme måde. Der køres ligeledes en 50 beg. superfinale. Mødetid: 8:30 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 9:15. Træning: 9:30 Start: ca. kl. 11:00 Pokal til nr. 1,2,3 i hver klasse, erindringspræmie til øvrige Gebyr 1= 175dkr. Gebyr 2= 275dkr. På dagen 425dkr. (Gebyr for hold = 2*175dkr, frist1, 2 *275dkr, frist2, Det er ikke muligt at tilmelde på dagen. Tilmeld og gebyr via hj.side). Anmeldelse efter fristen plus kr.: gebyr 2, 275dkr + 150 dkr = 425dkr. Frist: Frist 1= 10.05.2009, Frist 2= 20.05.2009. Giro: DMU-online, holdstaffet via hj.side. Info: Morten Johansen- kastaniely@privat.dk INGEN kørsel udenfor banen, strøm(i begrænset omfang) 50 dkr, pr. døgn betales på dagen. Lørdag aften afholdes der 20 års jubilæumsfest, med fælles spisning, se 123hjemmeside.dk/micro-cross, for info og betaling,

ROAD RACING

1. Aarhus Motor Klub 2. 24.-25.-26. april Ring Knutstorp

1. Pocketbike Klub Fyn 2. 9. maj 2009, Skærbæk Go3. 4. 5.

6.

7. 8. 9A. 9B. 10.

Kart Center Astrupvej 40 6780 Skærbæk Stævne art.1 afd DM 2009 Deltagende klasser. Alle klasser i mini roadracing Antal omgange/heat pr. klasse Junior A 8 min + 2 omg-Junior B 11 min + 2 omg-Senior pocketbike 14 min + 2 omg. Øvrige klasser 14 min + 2 omg Mødetid: Kl. 7,15. Teknisk kontrol: Kl. 7,30. Instruktion: Kl. 8,30. Træning: Kl. 9,00. Start: Løb kl. ca. 14,00. Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,-. Efteranm. + kr.: 250kr Frist: 30 april 2009. Betaling: www. dmusport.dk Pocketbike klub fyn Medbring kvittering for betaling.Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. 100kr CAMPING/STRØM/ MILJØ afgift opkræves på løbsdagen af PBKF. Se mere info på www.pocketbikeklubfyn.dk´s hjemmeside/forum. Bemærk 1: Ingen Kørsel i ryttergården. Miljøregler SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500 kr. Bemærk 2 Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen. I henhold til ”Afsnit 2 generelle konkurrenceregler” stykke 2.06, 2.06.3 samt banegodkendelse til Skærbæk gokart anlæg. Er det de 26 første deltagere der indregnet de 10 bedst placerede fra 2008 der har mulighed for at stille til start. Såfremt man ikke opfylder disse krav vil man få besked 8 dage før afvikling af løbet.

1. Pocketbike Klub Fyn 2. 10. maj 2009, Skærbæk Go-

Kart Center Astrupvej 40 6780 Skærbæk 3. Stævne art.2 afd. DM 2009

4. Deltagende klasser. Alle klasser i mini roadracing

5. Antal omgange/heat pr. klasse

6. 7. 8. 9A. 9B. 10.

Junior A 8 min + 2 omg-Junior B 11 min + 2 omg-Senior pocketbike 14 min + 2 omg. Øvrige klasser 14 min + 2 omg Mødetid: Kl 7,15 Teknisk kontrol: Kl 7,30 Instruktion: Kl 8,30. Træning: Kl 9,00 Start: Løb kl ca 14,00 Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,-. Efteranm. + kr.: 250kr Frist: Skriv dato for anmeldelsesfrist 30 april 2009. Betaling: www. dmusport.dk Pocketbike klub fyn Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00. Alle kører skal have sin egen AMB transponder.Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. 100kr CAMPING/ STRØM/MILJØ afgift opkræves på løbsdagen af PBKF. Se mere info på www.pocketbikeklubfyn. dk´s hjemmeside/forum. Bemærk 1: Ingen Kørsel i ryttergården. Miljøregler skal SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500kr. Bemærk 2 Der kan forfindes alkohol test på løbsdagen I henhold til ”Afsnit 2 generelle konkurrenceregler” stykke 2.06, 2.06.3 samt banegodkendelse til Skærbæk gokart anlæg. Er det de 26 første deltagere der indregnet de 10 bedst placerede fra 2008 der har mulighed for at stille til start. Såfremt man ikke opfylder disse krav vil man få besked 8 dage før afvikling af løbet.

1. Aarhus Motor Klub 2. 22 maj 2009 Thy Karting Center, 3. 4.

5. 6. 8.

Lufthavnsvej 9, Ræhr,7730 Hanstholm www.tmsk.dk Stævne art. træning til DM Deltagende klasser: Pocketbike jun. og senior , Små motorcykler ; 50/80 , 125ccm , NSF 100, Scooter , Super Moto Mini. Træning i tidsrummet kl. 9,00 til 18,00. Mødetid: kl 7,15 Teknisk kontrol: kl 7,30 Instruktion: kl 8,30. Træning: Kl 9,00 – 18,00 Gebyr: 200,-kr.

41


DMU

9A. Frist:fredag d. 1/5-2009 eller

betaling på dagen. Betaling: www. dmusport.dk 9B. Aarhus Motor Klub, Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup 10. Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes på campingområdet på højre side af Lufthavnsvej lige overfor banen fra Torsdag eftermiddag kl.16.00 ( Se layout af banen på deres hjemmeside) Der skal være en sikkerhedsafstand imellem de camperende på mindst 3 meter. AMK Road Racing Mini opkræver 100,-kr i sanitet / strøm / miljø på træningsdagen. Bemærk 1. Al kørsel i ryttergården skal foregå i gå tempo. Miljøregler skal SKAL overholdes. Sikkerhed: Alle kørere skal være i besidelse af en skumslukker. En høflig henstilling: Ryd venligst op efter Jer. Konsekvens 500,-kr/bøde for efterladt affald. Bemærk 2. Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen.

10. Medbring kvittering for betaling.Der

kan camperes på campingområdet på højre side af Lufthavnsvej lige overfor banen fra torsdag eftermiddag kl.16.00 ( Se layout af banen på deres hjemmeside). Der skal være en sikkerheds afstand på mindst 3 meter imellem de camperende. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kørere som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300,-kr. AMK Road Racing Mini.opkræver 100,-kr. for sanitet / strøm / miljø på løbsdagen. Bemærk 1. Al kørsel i ryttergården skal foregå i gå tempo.Milijøregler skal SKAL overholdes. Sikkerhed: Alle kørere skal være i besidelse af en skumslukker. En høflig henstilling : Ryd venligst op efter Jer. Konsekvens 500,-kr./bøde for efterladt affald. Bemærk 2. Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen. I henhold til ”Afsnit 2 generelle konkurrenceregler” stykke 2.06, 2.06.3 samt banegodkendelse til Thy karting center. Er det de 35 første deltagere der indregnet de 10 bedst placerede fra 2008 der har mulighed for at stille til start. Såfremt man ikke opfylder disse krav vil man få besked 8 dage før afvikling af løbet.

1. Aarhus Motor Klub 2. Lørdag d. 23 maj 2009. Thy Kar3. 4.

5.

6. 7. 8.

9A. 9B.

ting Center , Lufthavnsvej 9 , Ræhr 7730 Hanstholm. www.tmsk.dk 3. afd. af DM / NSF Cup Deltagende klasser Pocketbike jun. og sen., Scooter, Små motorcykler 50cc/85cc/125cc NSF 100,Super Moto Mini Antal omgange/heat pr. klasse : Pocketbike Junior A 8 min.+ 2 omg. Junior B 11 min. + 2 omg. Pocketbike senior 14 min. + 2 omg. Øvrige klasser 14 min. + 2 omg .NSF 100 Cup.løbet køres særskilt Mødetid: Kl. 7,15 Teknisk kontrol: Kl. 7,30 Instruktion: Kl 8,30. Træning: Kl. 9,00 Start: Løb Kl .14,00 Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. Anm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,-. Tilmelding til ekstra klasse halv pris. Efteranm. + kr.: 250,-kr. Frist: Mandag d.11 maj 2009. Betaling: www.dmusport.dk Aarhus Motor Klub , Bærmosevej 4 , 8382 Hinnerup

1. Aarhus Motor Klub 2. Søndag d. 24 maj 2009 . Thy Kar3. 4.

5.

6. 7. 8.

9A.

42

ting Center , Lufthavnsvej 9 , Ræhr 7730 Hanstholm. www.tmsk.dk 4. afd. af DM / NSF Cup Deltagende klasser Pocketbike jun. og sen., Scooter, Små motorcykler 50cc/85cc/125cc NSF 100,Super Moto Mini Antal omgange/heat pr. klasse : Pocketbike Junior A 8 min.+ 2 omg. Junior B 11 min. + 2 omg. Pocketbike senior 14 min. + 2 omg. Øvrige klasser 14 min. + 2 omg .NSF 100 Cup.løbet køres særskilt Mødetid: Kl. 7,15 Teknisk kontrol: Kl. 7,30 Instruktion: Kl 8,30. Træning: Kl. 9,00 Start: Løb Kl .14,00 Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. Anm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,-. Tilmelding til ekstra klasse halv pris. Efteranm. + kr.: 250,-kr. Frist: Mandag d.11 maj 2009. Betaling: www.dmusport.dk

4 , 8382 Hinnerup 10. Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes på campingområdet på højre side af Lufthavnsvej lige overfor banen fra torsdag eftermiddag kl.16.00 (Se layout af banen på deres hjemmeside). Der skal være en sikkerheds afstand på mindst 3 meter imellem de camperende. Alle kører skal have sin egen AMB transponder. Kørere som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300,-kr. AMK Road Racing Mini opkræver 100,-kr. for sanitet / strøm / miljø på løbsdagen. Bemærk 1. Al kørsel i ryttergården skal foregå i gå tempo. Miljøregler skal SKAL overholdes. Sikkerhed: Alle kørere skal være i besidelse af en skumslukker. En høflig henstilling: Ryd venligst op efter Jer. Konsekvens 500,-kr./bøde for efterladt affald. Bemærk 2. Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen. I henhold til ”Afsnit 2 generelle konkurrenceregler” stykke 2.06, 2.06.3 samt banegodkendelse til Thy karting center. Er det de 35 første deltagere der indregnet de 10 bedst placerede fra 2008 der har mulighed for at stille til start. Såfremt man ikke opfylder disse krav vil man få besked 8 dage før afvikling af løbet.

1. Skærbæk Motor Klub. 2. Lørdag 18/4-09 & Søndag 19/4-09 Skærbæk Speedway Center

3. Træningsstævne "SMK Ræs". 4. 50cc gruppe A, B og C. 5. 40 Heat á 4 omgange, point bliver 6.

7. 8. 9A. 9B.

overflyttet fra om lørdag til søndag hvor placeringen først bliver fundet. Mødetid: 9.00 - 11.00 - 13.00 Teknisk kontrol: 9.00 - 11.00 - 13.00 Instruktion: 9.45 - 11.45 -13.45. Træning: Tirsdag d.14-04-09 Start: 18.00 - 20.00. Pokaler til alle grupper, kun om søndag bliver de overragt. 225,00 kr for weekendløbet. Efteranm. + kr.: 0 Frist: 11-04-2009. Betaling: Løbsgebyr betales ved TK lørdag. Torben Hansen Lundgårdstoften 12, Frifelt 6780 Skærbæk - eller mail th-speed@mail.tele.dk

KORT OM DE FORKORTEDE FOTO CHRISTIAN LINDGREN

9B. Aarhus Motor Klub , Bærmosevej

FOTO LARS SCHROER

SPEEDWAY

1. Brovst Speedway Club 2. 4. april Brovst 3. Hanestævne Se MB marts 2009.

1. Grindsted

Speedway Klub

2. Lørdag d. 11. april 2009, Grindsted Speedway Bane

3. Påske stævne 500 cc Se MB marts 2009.

1. Haderslev Motor Sport 2. 10.04.2009, Skovbybanen 3. Træningsstævne Se MB marts 2009

1. Grindsted

Speedway Klub

2. Lørdag d. 11. april 2009, Grindsted Speedway Bane

3. Påske stævne 80cc 2 grupper C+B Se MB marts 2009.

1. FMK 2. 11. april 2009 / Vejlby speedway center

3. Opstartsløb

Se MB marts 2009.

1. FMK 2. 12. april / Vejlby speedway center 3. Opstartsløb Se MB marts 2009.

1. Sports Motorklubben Gandrup 2. 11/12.04 Jübek Stadion 3. Påsketræning Se MB marts 2009.

DE FORKORTEDE TILLÆGSREGLER: & Publiceres gratis i MotorBladet og på dmusport.dk. & I fuld ordlyd, MB-nummeret måneden før arrangementet. & Reduceret ordlyd, i efterfølgende nummer. & Elektronisk blanket kan downloades fra dmusport.dk. & Elektroniske blanketter sendes til: motorbladet@ dmusport.dk. & Manuelt udfyldte forkortede tillægsregler: Sendes pr. post el. fax: MotorBladets redaktion – DMU, Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 2605 Brøndby. Fax: 4326 2615. & Deadlines MotorBladet, se kolofon, side 3 ved indholdsfortegnelse. & Ansvaret for ikke fremsendte forkortede tillægsregler påhviler arrangøren.

VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ, AT: & De forkortede tillægsregler kun er vejledende. DMUsport.dks online-oplysninger er gældende, herunder priser og deadlines. /KMM


DMU 10. Kørerne medbringer selv: Nak-

kekrave, Kørevest, Hjelmovertræk og Spildebakke udover godkendt sikkerhedsudstyr.

6. Mødetid: 18.00, Teknisk kontrol: 7.

1. Skærbæk Motor Klub. 2. Lørdag 18/4-09 & Søndag 19/4-09 Skærbæk Speedway Center

3. Træningsstævne "SMK Ræs". 4. 80cc gruppe C. 5. 40 Heat á 4 omgange, point bliver

9A.

6.

10.

7. 8. 9A. 9B. 10.

overflyttet fra om lørdag til søndag hvor placeringen først bliver fundet. Mødetid: 15.00 Teknisk kontrol: 15.00 Instruktion: 15.45. Træning: Tirsdag d.14-04-09 Start: 18.00 - 20.00. Pokaler til 1, 2, 3, 4 og 5, kun om søndag bliver de overragt. 225,00 kr for weekendløbet. Efteranm. + kr.: 0 Frist: 11-04-2009. Betaling: Løbsgebyr betales ved TK lørdag. Torben Hansen Lundgårdstoften 12, Frifelt 6780 Skærbæk - eller mail th-speed@mail.tele.dk Kørerne medbringer selv: Nakkekrave, Kørevest, Hjelmovertræk og Spildebakke udover godkendt sikkerhedsudstyr.

1. Kronjyllands Speedway Club 2. 8/5/2009 Randers speedway

Fladbro 3. Speedway 500cc DM semifinale Se MB marts 2009.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9A. 9B. 10.

FSK 8.maj 2009 ETO-Cup 50cc 20 heat Mødetid: Gruppe A kl. 9.00, gruppe B kl.11.30, gruppe C kl.13.00 Teknisk kontrol: Gruppe A kl.9.00, gruppe B kl.11.30, gruppe C kl.13.00 Instruktion: Gruppe A kl. 9.30, gruppe B kl. 12.00, gruppe C kl. 13.30. Træning: Torsdag d.7.maj Start: 17.00 Pokaler til alle 175 kr. Efteranm. + kr.: Frist: 18.4.2009. Betaling: Ved teknisk kontrol Jørn Ringberg, Fyrstedgyden 1, 5592 Ejby Kørerne tilmeldes efter først til mølle princippet. Medbring egne veste, hjelmfarver + spildbakker. Matcherne forudsætter godkendelse af årsplan hos miljømyndigheder.

8.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9A. 9B. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9A. 9B. 10.

BMX

1. Hadsund BMX klub Dragon, 2. Torsdag d. 16.april 1.afdeling,

Hadsund BMX klub Dragon. Torsdag d. 23.april 2.afdeling, Aalborg BMX klub Falcon. Torsdag d. 30.april 3.afdeling, Aars BMX klub Lynet. Torsdag d. 7.maj 4.afdeling, Storvorde BMX klub. 3. Himmerlands cup. 4. Deltagende klasser: pige 8 og under, 9-10, 11-12, 13-14 og 15+ (inkl. elite), Expert 7 og under, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16+ (inkl. elite), Cruiser under 30 år og 30+. Det er frit at tilmelde sig en højere aldersgruppe. Piger kan tilmelde sig ekspertklasse med fradrag af 1 år. Se separat indbydelse for detaljer.

Løbende Instruktion: Træning: 18.00 Start: 18.45 Præmiering: En samlet, for alle afdelinger. Pokaler til alle der har deltaget i alle afdelinger, eller kun mistet en. Pointsystem som ved landspokal (incl. 4' heat). Startgebyr: 150,- for alle løb, eller 50,- pr. løb. Efteranm. plus kr.: nej Frist: Tilmelding og registrering på dagen, senest kl.18.30. Betaling: Ved ankomst Løbsleder 1.afd: Svend Poulsen. Løbsleder 2.afd: Jeanie K. Nielsen. Løbsleder 3.afd: Niels Jørgen Hvilsom. Løbsleder 4.afd: Jesper Buth Rasmussen Bjerringbro BMX Klub 18/4 LP 1. afd jf. Reglement jf. Reglement Mødetid: 12.00 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: 12.40. Træning: 12.00-12.40 Blok 1 12.4513.25 Blok 2 Start: 13.30 jf. reglement 75kr.+ 10kr for expert, piger, cruiser. 150 kr +10 kr. for elite. Efteranm. + kr.: 25 Frist: 10-04. Betaling: klubvis på konto nummer 9381-0000722715. Bente Brauner [brauner@sellingnet.dk] Camping 200kr. frist den 10-04 ca 70 pladser efter først til mølle betaling til kontonummer 93810000722715 og tilmelding til Bente Brauner [brauner@sellingnet.dk] Bjerringbro BMX Klub 19/4 LP 2. afd jf. Reglement jf. Reglement Mødetid: 9.30 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: 10.00. Træning: 09.30-10.00 Blok 1 10.05-10.35 Blok 2 Start: 10.45 jf. reglement 75kr.+ 10kr for expert, piger, cruiser. 150 kr +10 kr for elite. Efteranm. + kr.: 25 Frist: 10-04. Betaling: klubvis på konto nummer 9381-0000722715. Bente Brauner [brauner@sellingnet.dk] Camping 200kr. frist den 10-04 ca 70 pladser efter først til mølle betaling til kontonummer 93810000722715 og og tilmelding til Bente Brauner [brauner@sellingnet.dk]

1. Ellum BMX Klub "Mulle" 2. 3. maj 2009, Ellum BMX Klub 3. 4. 5. 6.

7.

"Mulle", Trælborgvej 2, 6240 Løgumkloster Forårsløb Piger, Expert, Cruiser og Elite. Min. 3 kører for at åbne en klasse. 3 indledende, kvart/semi & finale heat. Mødetid: kl. 10.00 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: kl. 11.20. Træning: kl. 10.00 - kl. 11.20 Start: kl. 11.30 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse, Elite kører om start gebyret.

8. Elite kr. 110,00 øvrige kr. 75,00.

Efteranm. plus kr: 50,00 og 25,00

9A. Frist: 26.04.2009. Giro: Dan-

ske Bank reg. 4860 konto 4860501732 9B. bmx_klub_mulle@sol.dk 10. Der er mulighed for camping kr. 100,00 pr. vogn, tilmelding senest 26.04.2009.

1. Varde BMX Klub 2. 06 juni 2009, Højgårdsparken 1, 6800 Varde

3. Varde Cup 4. Expert: 6 år og under, 7 år, 8 år, 9 år,

5. 6.

7. 8. 9A. 9B. 10.

10 år, 11 år, 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år og 17 + Piger: 8 år og under, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år og 15 + Cruiser: 29 år og under, 30-39 år og 40+ Elite: Elite Men og Elite Women 3 indl. og 1 finaleheat. Der køres både A og B finaler. Mødetid: kl. 10.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: kl. 11.10. Træning: Blok 1 kl. 10.30 - kl. 11.10. Blok 2 11.10 - 11.50 Start: Kl. 12.00 Præmiering til de 3 bedste, de yngste klasser er der præmier til alle deltagere. Expert, piger og cruiser 75.- kr, Elite 110.- kr. Efteranm. + kr.: 25.- kr Frist: 01 juni 2009. Betaling: den Danske Bank regnr. 9670 konto nr. 44 82 19 81 12 Find Anker Jensen Sydslunden 8 6800 Varde. Mail: find.anker. jensen@mail.dk Campering 05 - 06 juni 2009 100.- kr.

ØVRIGE

1. Aalborg Motor Klub 2. 05.04.2009 3. DM 1 trial

SEKRETARIAT: IDRÆTTENS HUS

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk KONTORTID: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk GENERALSEKRETÆR Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk KOMMUNIKATIONSCHEF Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk EVENTMANAGER Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: event@dmusport.dk SPORTSSEKRETÆR: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk

Se MB marts 2009.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9A. 9B. 10.

FMS 9.-10. maj Fionia Classic Trial CL Twin shock let spor+ svært spor 2 omg 4 timer begge dage Mødetid: 10,00 lørdag 9.00 Søndag Teknisk kontrol: 09,00 Instruktion: 09.45. Træning: 00 Start: 11.00 lørdag 10.00 Søndag I.flg.reglm 250. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 100 kr Frist: 14/4. Online: www.dmusport. dk 64406934 / trial@stribnet.dk Dyredvej 155 mellen Skallebølle og Tommerup

SEKRETÆR: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk PROJEKTMEDARBEJDER: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk STUDENTERMEDHJÆLP: Lasse Larsen Direkte tlf.: 43 26 26 17 Email: ll@dmusport.dk

DMU’S MILJØSEKRETARIAT

Reparationer af skind/læder køredragter. Tlf.: 20 11 25 14 berit_roedvig@mail.dk

hos Grontmij Carl Bro, Acoustica MILJØSEKRETARIATETS LEDER: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 43 35 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

"'0$(0&'1(0' )1# ,.*.(.21

-./0 1% +.&.%

44

Model

Årg

KX 60 B1-B4 KX 60 KX 65 KX 80 E3 KX 80 G1 KX 80 G2/J2 KX 80 L1/N1 KX 80 KX 85 Høj / lav KLX 110 KX 125 D1 KX 125 E1 KX 125 E2 KX 125 F1 KX 125 KX 125 KX 125 KX 125 KX 125 KX 250 D1 KX 250 D2 KX 250 E1 KX 250 F1 KX 250 KX 250 KX 250 KX 250 KX 250 KX 250 F KX 450 F KX 500 B1 KX 500 B2 KX 500 C1 KX 500 D1 KX 500 KX 500 KX 500 KX 500

85 86-03 00-09 85 86 87 88-96 97-01 01-09 02-07 85 86 87 88 89-93 94 95-96 97-00 01-08 85 86 87 88 89-93 94 95-96 97-00 01-08 04-09 06-09 85 86 87 88 89-90 91-93 94 95-04

For Sintret

Pris

VD-440JL VD-342JL VD-342JL VD-342JL VD-342JL VD-438JL VD-438JL

222,204,204,204,204,222,222,-

VD-425JL VD-425JL VD-428JL VD-428JL VD-340JL VD-161JL VD-161JL VD-139JL VD-161JL VD-425JL VD-425JL VD-428JL VD-428JL VD-340JL VD-161JL VD-161JL VD-139JL VD-161JL VD-161JL VD-161JL VD-425JL VD-425JL VD-428JL VD-428JL VD-340JL VD-340JL VD-161JL VD-161JL

222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,222,-

For Kevlar

Pris

VB-417KV VB-417KV VD-440KV VD-342KV VD-342KV VD-342KV VD-342KV

143,143,222,194,194,194,194,-

VB-417KV 143,VD-425KV 192,VD-425KV 192,VD-340KV VD-161KV VD-161KV VD-139KV VD-161KV VD-425KV VD-425KV

221,210,210,222,210,192,192,-

VD-340KV VD-161KV VD-161KV VD-139KV VD-161KV VD-161KV VD-161KV VD-425KV VD-425KV

221,210,210,222,210,210,210,192,192,-

VD-340KV VD-340KV VD-161KV VD-161KV

221,221,210,210,

Bag Sintret

Pris

VD-120JL

204,-

VD-127JL VD-127JL VD-127JL

222,222,222,-

VD-425JL VD-425JL VD-425JL VD-432JL VD-432JL VD-144JL VD-144JL VD-144JL

222,222,222,222,222,222,222,222,-

VD-425JL VD-425JL VD-425JL VD-432JL VD-432JL VD-144JL VD-144JL VD-144JL VD-271JL VD-271JL

222,222,222,222,222,222,222,222,251,251,-

VD-425JL VD-425JL VD-425JL VD-432JL VD-432JL VD-432JL VD-144JL

222,222,222,222,222,222,222,-

+0H +' *=@?AC &1. GGG,=0H=3,4: /5<, #M M; M$ "F :0> 0>E9B5 >JA=5BC5 6?A80>4<5A

Bag Kevlar

Pris

VB-417KV VB-417KV VD-120KV VB-417KV VB-417KV VB-417KV VD-127KV VD-127KV VD-127KV VB-312KV

143,143,200,143,143,143,206,206,206,88,-

VD-425KV VD-425KV VD-425KV

192,192,192,-

VD-144KV VD-144KV VD-144KV VB-409KV VD-425KV VD-425KV VD-425KV

206,206,206,184,192,192,192,-

VD-144KV VD-144KV VD-144KV VD-271KV VD-271KV VB-409KV VD-425KV VD-425KV VD-425KV

206,206,206,206,206,184,192,192,192,-

VD-144KV

206,-

'>=0A 57H@ 23= 50A 753= $0=A: <3AB3@ I88L 7 .7 69G;?3@ 60< <32 23B 4323 D2ABF@ 4@0 +( :G23@" *@>%@7?" .3A@06" )DE> >5 =0BD@;75E7A ,7;:>;3=3-

+3AD;B0B3@ I88M

&>;;0=2A: /7=B3@ #D?" )D=A?33B IC- 431@D0@ ,0<;3B I- ?;02A .7=B3@BD@=3@7=5 ,F2" .3AB3@1G: IL- 431@D0@ ,0<;3B C- ?;02A *0=>;7= #D?" &02AD=2 8C- <0@BA ,0<;3B J- ?;02A &>;;0=2A: /7=B3@ #D?" &0@A:0<? 8K-<0@BA ,0<;3B L- ?;02A

(D L>45A 0<<5 2A5=B5A>5 9 'A?BB -K7<5>, )9>4 'A?BB -K7<5 6?A80>4<5A5 @I >5CC5C% GGG,=0H=3,4:16?A80>4<5A53A?BB,8C=