MotorBladet November 2010

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

Nr. 11 · 92. årgang · NOVEMBER 2010 DEBAT:

ROAD RACING-

VIND PÅ

HVOR ER

DE UNGE?

Søg efte r

Side 6-8

uci bmx 2011 copenh agen

PORTRÆT:

Hans Andersen:

- JEG SKULLE HAVE HOLDT PAUSE! Side 10-12

TREND:

Rampe-feber i BMX

AKTUELT: MOTOCROSS:

Side 28-30

Et efterår

der bliver husket

Side 16-18 1


TRØJE: 549,BUKS: 1.399,GLOBAL PRICING

PSEPARTS Danmark @


FOX LIMITED EDITION

THE WINNING CONCEPT

SOON IN STOCK

3


E L N A O B NTR KO

e n ny er de , d u kens nzin t bag send eri-fri be og fabrik n e n t Fork t bat af ba råle vancere ion front løbet ... t s n nkt ed a ed e lere as m ladser. M parat Fu t kontrol g d l e =S til a til fu diep linje, evere po pel, SFF POWER e g i l l m 0 dig t ste tabil til at per s duceret ” designe ver KX25 u s a Fr . ge , gi pro inde ning ”brid 50F KX2 øjtning, telopbyg en til at v r d s indsp immede g selvtilli r o t flex iljen mt v a s . . …

InSy KX ’11 modjaelkke T RlgeA G r e v h r alitets ock kv edfø

-m add reen P Team G een cap r Team G .200,-

Værdi

kr. 1

GRATIS

Kawasaki 2011 model prisliste Model KX450F ’11 model KX250F ’11 model KLX110F ’11 model

4

Vejl. pris Kr. 59.995,Kr. 56.995,Kr. 21.995,-

Kit værdi Kr. 3.100,Kr. 2.400,-

Model KX85 høj ’11 model KX85 lav ’11 model KX65 ’11 model

se programmet på www.kawasaki.dk

- kit me dfølg ny KX ’1 er hver 1 model

Vejl. pris Kr. 30.995,Kr. 30.995,Kr. 24.995,-

Kit værdi Kr. 4.000,Kr. 4.000,Kr. 3.500,-


Indhold DMU

MotorBladet Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Henrik F. Kristensen, tlf. 43 26 26 14 E-mail: cp@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist E-mail: joy@teamrike.dk

road racing SIDE 6-9

speedway SIDE 10 -15

motocross & off-track side 16-27

bmx SIDE 28-31

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 8.700 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildean­givelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. Det næste nummer Dec. 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 2. december. Deadline for stof torsdag den 11. november. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

ROAD RACING:

➤ Debat: Hvor er de unge? SPEEDWAY

➤ Interview: Hans Andersen SPEEDWAY

➤ Nicki P. vinder Gyldne hjelm MOTOCROSS

➤ EM - Et efterår som bliver husket MOTOCROSS

➤ DM-hold: Ærtesuppe og cross OFF-TRACK

➤ Trial – 9 gange DM BMX

➤ TREND: Rampe-feber i BMX DMU

➤ På strejftog i Historien

6 10 13 16 22 24 28 32

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

Nr. 11 · 92. årgaNg · NOVEMBEr 2010 DEBAT:

ROAD RACING-

VIND På

HVOR ER

DE UNGE?

Søg efter

Side 6-8

uci bmx 2011 copenha gen

PORTRÆT:

Hans andersen:

- JEG SKULLE HAVE HOLDT PAUSE! Side 10-12

TREND:

Rampe-febeR i bmX

AKTUELT: MOTOCROSS:

Side 28-30

Et EftErår

DER BLIVER HUSKET

Side 16-18 1

Forsiden: Rookie på Jyllandsringen. Foto: Allan Høgholm, photosale.dk

5


Road racing De store klassers DM og DMU-Cup serie har i år været kørt over 5 løb, hvor det sidste blev afviklet den 10. oktober på Jyllandsringen. På billedet Frank Hansen (#6), Rookie 600, forrest på Jyllandsringen. (foto: Allan Høgholm, photosale.dk)

Ulrik Nielsen spørger:

Hvor er de unge?

L Å M S RG Ø SP & SVAR Motorbladet har modtaget et debatindlæg fra den mangeårige Road Racing-kører Ulrik Døssing Nielsen, med overskriften: Er dansk Road Racing et dødt projekt? Ulriks indlæg er en reaktion på artiklerne i MotorBladet september, "Challenge et dødt projekt" samt "Aktiviteter fortsætter trods presset økonomi". I dette nummer har redaktionen på foranledning af Ulriks indlæg valgt at fortsætte tråden fra oktober. Du kan derfor på de følgende sider læse Ulriks indlæg (i redigeret version), samt svar på indlægget fra tre centrale personer i Dansk Road Racing, Jesper Holm, Henrik Berendt og Ejgil Solkær. De er langt hen af vejen enige i diagnosen - men kan patienten reddes?

6


Road racing

SPØRGSMÅL:

Er dansk Road Racing et dødt projekt? Min baggrund er en mangeårig Road Racing-karriere, som startede i 1991 - og som stadig kører. I de mange år i sporten har jeg undervejs været kørerepræsentant for Challenge Cup gennem flere sæsoner - og været med der helt fra starten i 2003. Da jeg oprindeligt startede, var der set i forhold til nu, flere kørere, flere klubber - og der blev endda kørt klubmesterskaber. Til gengæld var der ikke nogen nævneværdig profilering af sporten, hvilket gjorde at det var svært at finde sponsorer udenfor branchen. Gennem årene har der været mange forskellige tiltag i form af forskellige klasser osv. Det vigtigste man kan sige om det er, at det i nogen grad er bestemt af hvilke maskintyper der er populære i hver tid. Overordnet set er det vel sådan, at hver ting har sin tid. Efter at være ”flasket” op i DM var det naturligt for mig og andre at søge nye og større udfordringer, hvilket for mit eget vedkommende blev Nordisk Mesterskab, som jeg kørte i flere år. I 2003 blev det nye projekt ”Challenge Cup” søsat, og for at gøre en lang historie kort - var det et initiativ som ikke var set før. De bedste kørere fra forskellige klasser blev samlet - og præsenterede noget af det mest underholdende motorcykelløb i dansk historie. Kørerne blev profileret

SVAR:

ved en indsats gjort i fællesskab af AMK, Peter Elgaard (Promotor, DTC ApS) og kørerne selv. Som det er sket før, så har udviklingen nu ændret tingene. Og forud for sæson 2010 har mange kørere vurderet at ”Super Challenge” (tidl. Challenge Cup, red.) ikke var noget for dem. Og derfor blev det ikke til noget. Men måske burde sporten som helhed stoppe op, tage en dyb indånding, smøge ærmerne op - og starte forfra. For det vigtigste spørgsmål er: Hvor er de unge i sporten? Svaret er vel som andre steder, at det traditionelle danske idrætsforeningsliv lider, når nutidens unge vælger med ”benene”. De unge er forbrugere og vælger det de føler giver dem mest. I min periode i sporten er der sket en stor forandring. Da jeg startede var det kun muligt at køre road racing, ved at køre konkurrence-løb. I mellemtiden er der så kommet noget der hedder trackdays med private arrangører, som ikke er organiseret. Der er lige nu ganske mange road racing-maskiner i Danmark, men de fleste af dem bliver brugt på netop trackday-arrangementer. Men dybest set, så mener jeg ikke, at konkurrence- og trackdays-løb er konkurrenter. Set i det rette lys - bør de kunne supplere hinanden. Men vi trænger til at få redefineret

sporten. For hvordan gør vi nye kørere interesserede i at komme og være med til at konkurrere. Hvordan laver vi en kobling mellem konkurrence og trackday. Vi skal være varsomme med ikke at sidde fast i roller, som passede for 10 år siden. Og måske skal vi også redefinere strukturen omkring vores organisation, DMU. Helt konkret tænker mange, hvad de får for de penge et licens koster? Det traditionelle svar er: løb og forsikring. Men jeg tænker måske, at man skulle kigge lidt på det igen. For løbene er der ikke mange af, og forsikringen kan ikke stå alene. Og hvor meget hjælp jeg har fået fra DMU - det ved jeg ikke. For mit eget vedkommende har jeg det fint med, at mine licenspenge går til talentudvikling i Road Racing. Men for at få en elite så kræves der altså også en bredde. Hvad angår løbene, så sætter mange stor pris på den intensitet der har været i en DM weekend ved nogle af arrangementerne i år. To tidtagninger og tre løb pr. weekend har jeg været glad for. Jeg tror og håber at de positive ting der er sket i år vil tiltrække flere nye kørere til de forskellige klasser næste år. Aarhus Motor Klub (AMK) efterlyser større opbakning til deres stævner - og jeg er selvfølgelig enig. Men 4 eller 5 rigtig gode DM

stævner på en sæson levner masser af plads til også at køre trackdays - og jeg mener der skal være plads til begge dele. Jeg har fået så meget godt ud af sporten og tænker at det vil være et kæmpetab, hvis det pludselig ikke længere er muligt at køre motorcykelløb på dansk grund. Det må da være muligt at lave et samarbejde i sporten så vi kan profitere af de mange der bliver tiltrukket af at køre track days. Det må være muligt at hjælpe hinanden. Og nej jeg syntes egentlig ikke man behøver være Classic kører for at vise ydmyghed. Jeg er dybt taknemlig overfor de mennesker der bruger deres weekender på at sørge for at det er muligt for mig og ligesindede at dyrke vores interesse. Tak for det. Med sportslig hilsen Ulrik Nielsen

Hvor er de unge - spørger den garvede road racing-kører Ulrik Døssing Nielsen, her knipset på Ring Djursland i år

Fra Jesper Holm, Formand for Sportskommission Road Racing og Drag Racing i DMU.

DER ER LIV – OG DET ER IKKE KUNSTIGT For 20 år siden var der et romantisk novelleblad, der hed ”Dr. Holm”, og med redaktionens spørgsmål om patienten står at redde, føler jeg næsten, at jeg selv træder ind i den rolle. Det er imidlertid ikke romantik, der skal til at bringe dansk RR videre, men hårdt arbejde og viljen til at se de muligheder, som altid kan findes. Ulrik har været med så længe, at han kan give et dækkende billede af de sidste 20 års udvikling. I dag står vi efter 10 år med vækst for private udbydere i en situation, hvor de traditionelle klubber er svækket og for de store klasser er det reelt kun

AMK, der kan løfte opgaven med at stille et komplet hold til afvikling af et stort stævne. Imidlertid er der andre klubber, der nu arbejder mod den paraplyform, som AMK benytter. Ved at have flere grene kan der opbygges en effektiv central administration, fx. Hedeland Motorsport, som kan frigøre ressourcer til at udvikle klubben sportsligt. Klubberne har også set, at de skal uddanne deres stab, og med øget fokus på uddannelse fra DMU og DIF er der nye muligheder - senest med nye kurser i Teknisk Kontrol og Tidtagning. Og dermed er vi ved et kerne-

punkt i forskellen på DMU klubberne og de private arrangører. Der er styr på sikkerhed, reglement, tidtagning og fairness. Vi ved fra kørerne, at det er værdier, som de efterspørger. Det betyder ikke, at DMU klubber ikke kan arbejde med trackday-arrangører. Det er f.eks. sket med TeamTrackday og Zenergy, hvor træninger og løb er afholdt under DMUs regler og krav. Vi har også set gode kørere dukke op hos trackdays for efterfølgende at gøre sig gældende i de populære DMU Rookie Cup serier. Ungdomsarbejdet er også blevet

mere målrettet med Renè Prang som træner, og med fine resultater ved de nordiske stævner og deltagelse ved EM på Albacete. Den nye klasse Honda NSF100 er også et af de initiativer der peger fremad. Vores store opgave er selvfølgelig at trække udøvere til vores sport, men også at få ledere og hjælpere til at holde ved, så Ulriks glæde over den store frivillige indsats kan fastholdes. Her arbejder DMU med planer om klublederuddannelse og nye værktøjer, som gør det lettere og sjovere at påtage sig opgaven.

7


Road racing

SPØRGSMÅL & SVAR SVAR:

Vinderne af Rookie 1000 på Jyllandsringen var de garvede kørere 1. Sten Johansen, 2. Jan Mandelid, 3. Jens Jensen. (foto: Allan Høgholm, photosale.dk). De yngre kørere i Rookie Cupserierne har primært været repræsenteret i Rookie 600.

Fra Henrik Berendt, Formand Sportsudvalg Mini og rekruttering i RR

Det skal være attraktivt og simpelt - for de unge

Situationsbillede fra DM/DMU Cup-finalen 2010, den 10. oktober på Jyllandsringen. Rookie-kørere, herunder Per Juhl Jensen (#174) venter på at komme på banen. (foto: Allan Høgholm, photosale.dk)

SVAR:

Som Ulrik er inde på - så har vi store udfordringer med at få rekrutteret unge fra Mini RR, som er unge fra ca. 5 - og op til 18 år, og over til RR, der starter fra 125cc GP og op efter. Danske klubber har adgang til mange gokart baner i DK når det gælder løbs-arrangementer. Til gengæld så kniber det gevaldigt med almindelig træning. Her har vi en helt afgørende vigtig opgave. Samtidig er det vores målsætning, at der skal være så mange løb som overhovedet muligt, da det er her den nye generation lærer hvad det kræver at blive en god RR kører, herunder alle de praktiske ting, som fx.: materiel som skal være opdateret, teknisk kontrol, tidtagning, førermøder og indskrivning. Alt skal køre eksem-

Fra Ejgil Solkær, Dansk RR-repræsentant i den europæiske MC-sports organisation UEM

Nedtur i Road Racing - en Europæisk trend Ulrik - du har helt ret - det ser ikke godt ud, for både Road Racing klubberne, RR banerne samt opbakningen til de arrangementer som klubberne afvikler i DMU. Men fra min stol ved jeg, at det ikke kun er et dansk fænomen. Den negative tendens gør sig gældende over hele Europa. UEM mesterskabsserien, som i mange år blev afviklet over 6 - 8 afdelinger, består som konsekvens heraf nu kun af et finalestævne, og udvalgte serier i Europa indgår som kvalifikationsserier, herunder NM-serien. En af de store udfordringer for os herhjemme er at sikre antallet af deltagere til vores egne stævner. Og det besværliggøres af de

8

øgede bane omkostninger, som bl.a. skyldes miljø-problemer. Det er et problem i det meste af Europa - og Danmark går altså ikke ram forbi. Det ses bl.a. på det vigende antal tilladelser til ”bulder-dage” - fra myndighederne i hele Europa, som begrænser antallet af dage banerne må benyttes til motorsport. Og det får bane-ejerne til at sætte priserne op på baneleje over hele Europa. Hvilket selvklart gør det sværere at være arrangører. Mange gode kræfter arbejder for ændring af disse forhold - og bl.a. har DMU meget aktivt arbejdet for en nedsættelse af lydgrænserne bredt i sporten, ved at stå for udviklingen af ”2mMax” målemetoden - som nu bliver be-

nyttet af FIM, forhåbentlig til stor gavn for sportens udvikling. En anden udfordring du nævner er samarbejdet - som jo også gælder mellem nationerne. Tidligere har vi også haft en fælles nordisk kalender, der skabte fælles deltagelse ved de enkelte nordiske nationers mesterskabsløb. Det var med til at sikre økonomien for vores klubber og medlemmer. Desværre er der i dag ikke den fornødne opbakning og samarbejde om vores nordiske stævner. Og som du også påpeger, så foretrækker nogle ”Trackdays” arrangementer - mens andre satser på mesterskabsserier i Europa. Jo - der er nok af udfordringer, og herunder altså også et bedre nordisk samarbejde.

plarisk. Hvis vi har de rette tilbud tror jeg på at kørerne er der. For reelt er økonomien for at deltage jo småpenge i forhold til det, som deres idrætsredskab (maskinen) koster. Efterfølgende er vigtigt, at klubberne er klar til at modtage de nye der ønsker at prøve konkurrencesporten hele vejen via fødekæden - Mini Moto over i Mini RR og videre til Road Racing. Godt fodarbejde i klubberne og respekt for sporten er nøglen til en fremtid for Mini RR og RR. Fra centralt hold, har vi ansvar for at hjælpe med at klæde klubberne på - samt en vigtig opgave med at skabe gennemskuelige klasser. Det skal gøres attraktivt og simpelt at deltage. Så skal de unge nok komme.


Road racing Steven Tirsgaard vandt den hårde duel på Padborg Park, den 3. oktober, og vandt DM Superbike med mindst mulig margin foran Thomas Harding. (Kimer foto)

LUKS og Road Racing i Hadsten fungerer godt trods kommunernes generelle dårlige økonomi. Der har verseret lidt rygter om det modsatte, men en opringning til hovedmanden bag projektet Bjarne Laursen afkræfter dette. ”Det gælder bl.a. om at have et godt produkt, dvs. det vi kan tilbyde de unge i form af aktivitetsniveau og fastholdelse. Og vi har et godt produkt, med fast ugentlig træning i 5 timer på områdets egen bane. Vi har da fået bevilliget og købt 2 nye NSF’ere i år, og de unge viser hele tiden god fremgang”, udtaler Bjarne til MotorBladet.

valgte at stille op i den noget hårdere STK 600 klasse, hvor han måske næste år skal slå sine folder. Det blev til en hæderlig placering midt i feltet. DK fik i september en UEM-Cup vinder (uofficielt EM) i classic 750 cc ved Jens Folmer Kroon. Et mesterskab han tidligere har kørt hjem til DK. Der blev virkelig gået til stålet ved de sidste afdelinger på Djursland, hvor han på sin 3 cylindrede Triumph Trident kæmpede

Thomas Harding ser frem mod en ny spændende sæson i 2011 og glæder sig over en super 2010 sæson med en samlet sølvmedalje i DM superbike. Lidt skuffet kunne han ikke undgå at være, idet han missede guldet med så lille en margin. Et voldsomt uheld i starten af løb 1 ved sidste afdeling på Padborg 3. oktober betød aflysning, grundet manglende ambulance. Der var således kun det ene heat at klare paragrafferne i - og her var Steven Tirsgaard en tand bedre og vandt mesterskabet med blot 1 point, mens Ulrik Nielsen blev samlet 3’er. 75 procent af disse kørere er produkt af Bjarne Laursens LUKS-arbejde i Hadsten.

Felix Hansen tog overraskende – vel mest for de mange svenskere – rookie 600 SM’et ved sidste afdeling på Mantorp midt i september. Godt gået, når man tænker på, at der var hele 63 pointstagere og endda i hans debutsæson. Han vandt foran danske Jannick Golubov og svenske Mattias Hederström. Alle disse 3 har haft glorværdige karrierer bag sig i det danske mini RR mesterskab - hvor RR-håndværket blev lært. Allerede efter weekendens løb 1 var det svenske mesterskab i hus for Felix, der derfor til søndagens løb 2

hårdt med engelske Gary Thwaites. Det blev til en 2. plads lørdag og en 1. plads søndag, så mesterskabet kunne komme i hus ikke mange points foran den samlede sølvvinder danske Brian Pedersen, der begge dage på Djursland kørte 3. pladser i hus på sin hurtige Rob North BSA Rocket 3.

Jens Kroon har gentaget kunststykket og er igen UEM Cup-vinder i Vintage 750cc-klassen.

Felix Hansen blev Svensk mester i Rookie 600 i slutningen af september.

9


speedway

Speedway Grand Prix 2011:

Hans Andersen - en

Hans Andersen forrest, under årets første Grand Prix i polske Leszno. Til næste år bliver Hans Andersen, en af de sidste års bedste kørere, ikke en fast del af Grand Prix-serien. (foto: Eddie Slater)

En ærgerlig og ærlig Hans Andersen:

Jeg skulle have holdt en pause! MB: Du har jo gennem flere år været en af de bedste Speedway-kørere i verden, hvordan føles det at stå udenfor næste sæson? Hans Andersen: Det er et kæmpe nederlag. Utroligt skuffende. Også fordi man jo godt selv ved - hvad man kan præstere - og hvor man hører til. Det positive, som jeg lige nu og her ser - er, at en mand som Tomasz Gollob på 39 år - som bliver verdensmester. Men for at jeg ikke skal blive glemt - er det vigtigt, at jeg kommer lynende hurtigt tilbage. Hans Andersen - kort før start ved årets sidste Grand Prix i polske Bydgoszcz. (foto SXP)

10

MB: Efter i 3 sæsoner at have været en top-6 kører er du de seneste år faldet ned som nr.

10 og 12. Hvordan ser du på de to sæsoner? Hans Andersen: Sidste år - i 2009 - mener jeg, at det var afgørende, at jeg ikke kørte i England. De som lå foran mig i Grand Prix-tabellen, fx. Crump og Nicki - havde valgt England fra - og jeg troede, at det måske også var vejen for mig. Men alle er jo ikke ens, og det passede slet ikke til mig. Jeg følte ikke, at jeg var ”race-fit”. For mit vedkommende er det nok sådan, at jeg kun for alvor kan præstere godt, når jeg har mange løb i bagagen. I år er det en lidt anden sag. Op til Målilla (GP 7, den 14. august, red.) lå jeg trods alt på 6. pladsen i GP, men blev udsat for en hændelig skade, da


speedway

af de bedste, er ude! En af verdens bedste speedway-kørere, Hans Andersen, er til næste år ikke længere en del af Grand Prixcirkusset.

Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen.

jeg ved et styrt brækkede et par fingre og forstuvede nakke og ribben. Lægen anbefalede, at jeg skulle tage 5 ugers pause, men jeg følte, at jeg måtte køre - da jeg jo kørte på wildcard i år. Jeg turde ikke andet. Specielt mine fingre har givet mig problemer, da jeg har haft problemer med reaktionshastigheden, når koblingen skulle slippes. Jeg kom ind i sæsonen med det udgangspunkt, at jeg skulle bevise mig selv. Og det har gjort, at jeg nok kørte videre med en skade - hvor jeg burde have holdt en pause. I begge sæsoner har jeg måske også haft for mange ting på sidelinjen, som har fjernet fokus. Jeg har i 2009 haft en del økonomiske problemer med min klub i Gdansk. Og i år har jeg haft flere projekter sideløbende. Jeg har købt hus før sæsonstart og været ved at bygge et andet hus. De ting har fyldt meget. MB: Hvilke betragtninger gør du dig selv over ikke at have fået wildcard til næste sæson? Hans Andersen: Jamen, jeg er skuffet over - at man ikke har taget min placering før skaden i be-

29-årige Hans Andersen er en af det seneste årtis største speedway-kørere. Og det er ikke kun sagt ud fra en snævert national synsvinkel - men derimod et faktum man kan ræsonnere sig frem til via BSIs officielle Grand Prix hjemmeside - speedwaygp.com. Hans Andersen ligger således rangeret som den 7. bedst placerede Grand Prix-kørere, i SGPs 15-årige historie, når der ses på antallet af finale-deltagelser. For Hans Andersens vedkommende er det indtil videre blevet til 21 GP-finaler. De eneste som er højere rangeret i statistikken er Jason Crump, Tomasz Gollob, Greg Hancock, Tony Rickardsson, Nicki Pedersen og Leigh Adams i nævnte rækkefølge. Det er altså ikke en hr. hvem-

som-helst som i 2011 ikke længere er en fast del af Grand Prixcirkusset, når det starter op igen. Men når man slutter som nummer 12 i Grand Prix-serien er man selvsagt i særdeles overhængende fare for at ryge ud. Det er anden gang det sker, at Hans Andersen ikke får fornyet sit ”pas” til en kommende sæson. Første gang det skete var i 2005, hvor Hans også sluttede sæsonen som nr. 12. Hvad der herefter skete husker de fleste speedwayfans sikkert glimrende. Hans kom tilbage i den følgende sæson, da han overtog Tony Rickardssons permanente plads i Grand Prix`et. Og det med maner, da han hentede 2 af sine i alt 4 GP-sejre i den halverede sæson der blev ham til del. Han sluttede

året som verdens 6. bedste kører efter at have kørt 6 ud af 11 afdelinger. Men sådan går det ikke næste år. For i modsætning til i 2006 så står Hans Andersen ikke på listen som kvalificeret reserve til 2011. Og dermed kan man ikke forestille sig - at Hans på samme måde eksplosive måde kan finde tilbage i næste sæson. Men alligevel bliver det jo i bund og grund den samme type sæson Hans nu skal forberede sig til. En sæson - der som udgangspunkt - er udenfor det konstante SGPrampelys. MotorBladet har taget en snak med Hans om sæsonen, hvad der skete - og hvad der skal ske til næste år. Læs Hans Andersens kommentarer på de følgende sider.

tragtning, da man uddelte wildcard. For jeg føler ikke selv, at jeg har kørt mig ud af sæsonen. Op til halvvejs lå jeg jo lunt i tabellen og havde før Mållilla 8 point ned til 8. pladsen.

hårdest. Det er på ens stolthed man bliver ramt værst. Jeg vil jo gerne køre gode resultater hjem.

For mig er det vigtigt, at jeg kører steder hvor jeg har det godt med at køre. Men ellers skal jeg i gang med forberedelser som jeg plejer. En ting er, at man kører et grand prix efter medaljer. Men nu bliver mit individuelle mål, at jeg kører mig mere og mere i form, for kommer man godt i gang - så går det nemmere. Mit mål er at blive race-fit, og klar til at køre Challenge næste år.

MB: Hvilken konkret betydning får det for dig, at du til næste år står uden for GP-selskabet? Hans Andersen: Det rammer mig selvfølgelig økonomisk. Jeg ved ikke om jeg decideret får færre sponsorer. Men det er jo et andet koncept som jeg skal ud og sælge - med mindre eksponering. Men det er ikke det som rammer mig

MB: Du har tidligere bevist (sæson 2006), at du kunne komme stærkt tilbage efter et år med GP-skuffelser. Hvad gjorde du den gang - og hvad nu? Dengang skete der det, at jeg havde sat mig et mål om at komme tilbage hurtigst muligt. Jeg kørte på utroligt gode klubhold og alt kørte. Dermed går heldet også ens vej. Lige nu er jeg i gang med at forhandle - i alle mine klubber.

En udslagsgivende episode for Hans Andersen indtraf ved årets 7. Grand Prix i Målilla i hans første heat - da Nicki Pedersen styrter og Hans Andersen ryger med. Uheldet var absolut hændeligt, men for Hans medførte det et vrid i nakken, to brækkede fingre og et par andre forstuvede, samt et trykket ribben. Han valgte efterfølgende at køre med handskerne på i de 2 ½ time som fulgte. Hans vidste godt at fingrene var brækket.(fotos SXP)

11


speedway

Hans Andersen - GP-statistik

Danmark tilbage på to kørere

Samlet statistik Grand Prix deltagelse: 68 Grand Prix finaler:

21

Grand Prix sejre:

4

Grand Prix point:

662

Årstal

Sejre

Grand Prix heats:

379

2010

10

Grand Prix heatsejre:

105

2009

13

2008

24

Heatsejre fordelt på årstal (105 total)

Plac.

Antal

2007

18

FIMs Speedway-kommission har i slutningen af oktober tildelt Andreas Jonsson (Sverige), Nicki Pedersen (Danmark), Emil Sayfutdinov (Rusland) og Janusz Kolodziej (Polen) permanent wildcard til SGP 2011. Dermed stiller Danmark, for første gang siden 2002, kun med 2 faste kørere i næste års Grand Prix-turnering - Nicki Pedersen og Kenneth Bjerre. Som noget nyt vil der til næste år være 2 russere permanent med i SGP.

1. plads

4

2006

19

2. plads

7

Line-up til SGP 2011

2005

5

3. plads

5

1. Tomasz Gollob (Polen)

9. Andreas Jonsson (Sverige)

2004

11

4. plads

5

2. Jaroslaw Hampel (Polen)

10. Nicki Pedersen (Danmark)

2003

5

GP finaleplaceringer

Finalesejre: Gøteborg 2004, Tjekkiet 2006, København 2006, Italien 2008. wGP-finaler (fordelt på årstal)

3. Jason Crump (Australien)

11. Fredrik Lindgren (Sverige)

Placering og point (fordelt på årstal)

4. Rune Holta (Polen)

12. Emil Sayfutdinov (Rusland)

5. Greg Hancock (USA)

13. Artem Laguta (Rusland)

Årstal

PLAC.

Point

6. Chris Harris (Storbritannien)

14. Antonio Lindbäck (Sverige)

2010

12

86

7. Kenneth Bjerre (Danmark)

15. Janusz Kolodziej (Polen)

8. Chris Holder (Australien)

16. Wildcard

Årstal

Finaler

2009

10

91

2010

2

2008

5

140

2009

3

2007

5

107

Kvalificerede substiutter (fra Challenge)

2008

6

2006

6

101

Magnus Zetterström (Sverige)

2007

3

2005

12

64

Thomas H. Jonasson (Sverige)

2006

4

2004

9

80

Niels Kristian Iversen (Danmark)

2005

1

2003

17

41

Andrey Karpov (Ukraine)

2004

2

2002

40

1

Grigory Laguta (Rusland)

VM - til Gollob og Co. SGP 2010 - SLUTSTILLILNG Pl.

Nation

Point

GP2

GP3

GP4

GP9

GP10

1

Tomasz Gollob

POL

166

6

16 (2.)

17 (1.)

15 (2.)

24 (1.)

12

17 (3.) 10

24 (1.)

22 (1.)

3

2

Jaroslaw Hampel

POL

137

18 (2.)

6

16 (3.)

20 (1.)

15 (3.)

17 (3.)

10

11

10

6

3

Jason Crump

AUS

135

19 (1.)

7

7

10

15 (4.)

17 (2.)

15 (2.) 17 (3.)

15 (3.)

7

6

4

Rune Holta

POL

109

10

6

7

6

19 (2.)

8

20 (1.) 6

6

9

12 (4.)

5

Greg Hancock

USA

107

4

14 (4.)

7

3

6

7

12

22 (1.)

6

14 (3.)

12

6

Chris Harris

GB

107

8

6

4

13 (3.)

5

6

9

21 (2.)

4

18 (2.)

13 (2.)

7

Kenneth Bjerre

DK

106

10

20 (1.)

12

13

4

7

9

6

17 (2.)

4

4

8

Chris Holder

AUS

96

8

11

7

9

6

19 (1.)

6

7

10

7

6

9

Andreas Jonsson

SVE

95

5

12 (3.)

13

13

3

2

7

6

9

8

17 (1.)

Nicki Pedersen

DK

91

9

8

14 (2.)

5

8

7

0

4

12 (4.)

11 (4.)

13 11

10

Kører

GP1

GP5

GP6

GP7

GP8

8

GP11

11

Fredrik Lindgren

SVE

87

8

4

7

8

6

10

11 (4.) 11 (4.)

5

6

12

Hans Andersen

DK

86

8

7

9

13 (4.)

9

10 (4.)

5

3

7

8

7

13

Magnus Zetterstrom

SVE

74

4

9

11 (4.)

7

6

6

3

6

8

7

7

14

Tai Woffinden

GB

49

1

4

5

5

7

6

3

6

2

6

4

15

Emil Sayfutdinov

RUS

33

14 (3.)

8

5

-

-

-

6

-

-

-

-

16

Janusz Kolodziej

POL

26

12 (4.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 (3.)

17

Davey Watt

AUS

19

-

-

-

-

-

6

-

6

1

6

-

18

Piotr Protasiewicz

POL

13

-

-

-

0

5

-

-

-

-

-

8

19

Thomas H Jonasson

SVE

8

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

20

Adrian Miedzinski

POL

6

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

21

Antonio Lindback

SVE

6

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Niels Kristian Iversen

DK

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

23

Jurica Pavlic

CRO

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

24

Scott Nicholls

GB

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

25

Matej Kus

CZ

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Leon Madsen

DK

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Den ene blev verdensmester - den 27 Ludvig Lindgren SVE 2 2 anden må vente lidt endnu. På billedet 28 Nicolai Klindt DK 1 1 0 Tomasz Gollob (tv.) og Kenneth Bjerre, 38 Patrick Hougaard DK 0 0 0 ved årets 2. grand prix i Gøteborg, hvor SGP 2010: GP1 Leszno, Polen, 24. april - GP2 Gøteborg, Sverige, 8. maj - GP3 Prag, Tjekkiet, 22. maj - GP4 København, Danmark, 5. juni - GP5 Torun, begge trådte ind på scenen. Polen, 19. juni - GP6 Cardiff, Storbrittanien, 10. juli - GP7 Målilla, Sverige, 14. august - GP8 Gorican Kroatien, 29. august - GP9 Vojens, Danmark, 11. (foto Eddie Slater) september - GP10 Terenzano, Italien, 25. september - GP11 Bydgoszcz, Polen, 9. oktober

12


speedway Zlata Prilba - Danske vindere: 1970 - Ole Olsen, Danmark 1971 - Ole Olsen, Danmark 1972 - Ole Olsen, Danmark 1975 - Ole Olsen, Danmark 1977 - Ole Olsen, Danmark 1979 - Ole Olsen, Danmark 1980 - Ole Olsen, Danmark 1985 - Erik Gundersen, Danmark 1986 - Erik Gundersen, Danmark 1987 - Hans Nielsen, Danmark 1998 - Hans Nielsen, Danmark 2008 - Hans Andersen, Danmark 2010 - Nicki Pedersen, Danmark

Seks danskere, fra venstre Iversen, Nicki Pedersen, Monberg, Korneliussen, Bjerre og Andersen ved præsentationen.

To internationale speedway-koryfæer, Ole Olsen og Tony Rickardsson.

Den gyldne Hjelm:

Nicki Pedersen i godt selskab Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: SXP

VM blev det ikke til. Men Zlata Prilba bragte alligevel Nicki P. i det gode selskab. Speedway-klassikeren, Zlata Prilba, oversat: Den Gyldne Hjelm, blev i starten af oktober kørt for 62`ende gang, i tjekkiske Pardubice. Det første Zlata Prilba blev kørt helt tilbage i 1929, og vundet af tjekkiske Pohl Zdenek - for øvrigt samme år som Danmark første gang kørte et "Den Gyldne Hjelm" arrangement med Morian Hansen som vinder (se side 32-33, red.). Siden da er der løbet en del vand i åen. Hvor den danske tradition døde helt ud for mange år siden - lever den tjekkiske i bedste stil - og har kørt uafbrudt siden 1961. Ved Zlata Prilba er der nærmest garanti for kendte internationale kørere - hver gang der køres. Og der er en vis prestige i sejren, nok ikke mindst på grund af den temmelig iøjnefal-

dende hjelm, som vinderen får med sig hjem. Årets Gyldne Hjelm løb i Pardubice var besøgt af hele 6 danskere: Nicki Pedersen, Hans Andersen, Kenneth Bjerre, Mads Korneliussen, Jesper B. Monberg og Niels Kristian Iversen. I år blev Nicki Pedersen sejrherre - da han i den klassiske 6 mands finale besejrede Fredrik

Lindgren (S), Andreas Jonsson (S), Kevin Wolbert (D), Greg Hancock (USA) og Christian Hefenbrock (D). Nicki Pedersen har dermed sikret sig en plads i rækken af internationale kørere - herunder danskere, som gennem tiden har hentet hjelmen. Mest vindende kører i Zlata Prilba historie, er for øvrigt danske Ole Olsen, som har hentet hjelmen til ejendom hele 7 gange.

Hvad er den værd - Nicki P. nærstuderer sin nys vundne Gyldne Hjelm. Tja ... 2 kg sølv overtrukket med 3 gram guld. Værdien kan dog ikke blot opgøres i metallets værdi. Hjelmen er et eftertragtet klenodie i speedway-verdenen.

VM trofæet har han hentet 3 gange - men i år blev det ikke. Til gengæld var der et plaster på såret, med den traditionsrige Gyldne Hjelm.

IMPORT – SALG – SERVICE

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

13


world speedway news

Speedway

LESZNO GANSKE OVERLEGNE Der blev aldrig rigtig tvivl om udfaldet af de to afgørende finale matcher ved afslutningen af den polske Extraliga. De forsvarende mestre fra Zielona Gora lagde bane til den første finale – og matchen var lige helt frem til og med det 10. heat, hvor stillingen var 30-30, men så trådte samtlige Leszno kørere i karakter og vandt de resterende 5 heat. En sikker 51-39 sejr til Leigh Adams & Co - og med en hjemmematch til at afgøre det hele. I Leszno mødte hele 25.000 forventningsfulde tilskuere op til det der skulle blive en sand guldfest. Desværre ødelagde regnen meget af selve løbet, og da hjemmeholdet efter heat 11 sammenlagt nåede de magiske 90 point – og dermed ikke kunne tabe mesterskabet – afbrød dommeren løbet. Dermed sluttede det hele og Leszno kunne med sejren 39-27 på dagen og sammenlagt 90-66 lade champagne propperne springe. Leszno guld holdet består ud over Leigh Adams af Janusz Kolodziej, Jarek Hampel, Damian Balinski, Jurica Pavlic, Troy Batchelor og Slawomir Musielak Også kampen om bronzen blev afviklet over to matcher, og her var der til gengæld utrolig tæt kamp om metallet. Faktisk blev det samlede resultat efter to matcher uafgjort 90-90 mellem Torun og Wroclaw. Reglerne afgjorde placeringen uden omkørsel, da Torun takket være en placering foran Wroclaw igrundserien sikrede sig bronzen. Torun holdet består af Ryan Sullivan, Michael Jepsen Jensen, Hans Andersen, Adrian Miedzinski, Chris holder, Emil Pulczynski og Wieslaw Jagus. POOLE MISTEDE TITLEN Gennem hele sæsonen i den britiske Elite League har Poole fremstået som det absolut bedste hold – hele 20 point sluttede man foran det næstbedste hold Wolves efter grundserien – og hele 26 point foran finale modstanderen Coventry! Men, men – fortiden tæller ikke - og de to finaler var her og

14

Redigeret af Erik Petersen

nu, hvilket Coventry så sandelig forstod at udnytte til fulde. Ikke blot vandt bierne den første finale hjemme med 51-39 – og skønt mange stadig forventede at Poole ville ændre tingenes tilstand hjemme i det sydlige England – så blev det atter Coventry som viste hvor skabet skulle stå takket være en fantastisk flot 5040 sejr og samlet således sikrede sig titlen med hele 101-79. Chris Harris viste i begge matcher storform og har virkelig haft en helt forrygende sæsonafslutning, som vi også har set det i GP runderne. Men også de to polske kørere Krzysztof Kasprzak og Przemyslaw Pawlicki har haft hovedroller på det seneste. Netop de to kom til klubben efter holdet havde fået en meget dårlig start på sæsonen – og midtvejs i turneringen skete der så ændringer hos Coventry. Siden da har det kun gået een vej – og det med pilen op! Dermed måtte såvel Bjarne Pedersen som Leon Madsen og resten af Poole holdet se mesterskabet forsvinde – et mesterskab holdet skulle og burde have vundet set over hele sæsonen. Coventry holdet består ud over Harris, Pawlicki og Kasprzak af Ben Barker, Edward Kennett, Lewis Bridger og Richard Sweetman.

KENNI BLEV KONGE Kenni Larsen har indskrevet sig i de britiske historiebøger efter han i Sheffield sikrede sig sin første store titel. Det individuelle Premier League mesterskab er stort, og det er nu på danske hænder for blot anden gang i historien. Første gang var tilbage i 1991 da den nuværende landstræner Jan Stæchmann hentede titlen i sin tid som aktiv for Long Eaton. Faktisk var Kenni Larsen ikke eneste dansker i feltet – også hans holdkammerat fra Newcastle Rene Bach viste klassen. Begge sluttede side om side efter de indledende 20 heat med 13 point og var direkte kvalificeret til finalen. Her startede de på de to inderste startplaceringer – og et drabeligt første sving hvor ingen ville

KORT NYT

Elite Vetlanda tog den svenske holdtitel efter to finalesejre over Lejonen med Nicki Pedersen. Dermed lykkedes det ikke for Lejonen at sikre sig et SM hattrick.

Mseno vandt det tjekkiske mesterskab efter en finalesejr over Prag ikke mindst takket være 14 point fra Greg Hancock. Nicki P. scorede 19 point for Prag.

Svemo har allerede nu offentliggjort at den svenske Elte Serie bliver med 8 hold i 2011. Vinderen af Allsvenskan får dermed ikke automatisk ret til oprykning.

Billy Janniro hentede sin anden amerikanske titel ved at vinde 2. og sidste afd. Janniro sluttede med total 41 point foran Venegas med 37 og Bart Bast med 28.

give sig medførte, at Bach røg i hegnet. Alle 4 blev tildelt pladser i omstarten, men her gjorde Larsen rent bord og lod aldrig sine konkurrenter komme i nærheden af sejren. Desværre måtte en forslået Bach nøjes med 4 pladsen i denne finale.

Premier League Riders Championship – Sheffield

Efter 20 heat Kenni Larsen 13, Rene Bach 13, Ryan Fisher 11, Dave Howe 11, Josh Auty 10, Travis McGowan 9, Leigh Lanham 7, Lee Comp-

KOLODZIEJ OG IKKE GOLLOB Den spinkle Janusz Kolodziej udnyttede til fulde, at Tomasz Gollob sendte afbud til den individuelle polske finale i Zielona Gora angiveligt p.g.a. et maveonde. Men Koldziej måtte dog ud i en omkørsel mod Kasprzak – efter begge kørere var sluttet på 13 point, men foran 13.000 tilskuere og på sin reserve cykel sikrede Kolodziej sig dette års mesterskab. Bronzen gik til Rafal Dobrucki – som dermed fik stort udbytte af at komme med som afløser for Gollob. Resultat:

lin 7, Cory Gathercole 7, Jason Lyons 6, Gary Havelock 6, Tay-

Kolodziej 13+3, Kasprzak 13+2,

lor Poole 6, Linus Sundstrøm 6,

Dobrucki 11, Miedzinski 9,

Tomas Topinka 4, Rusty Harri-

Hampel 8, Kuciapa 8, Ulamek

son 3, Jordan Framton 1

7, Kosciecha 7, Protasiewicz 7, Mateusz Szczepaniak 7, Zen-

finale Larsen – Howe – Fisher – Bach

gota 6, Michal Szczepaniak 6, Buczkowski 6, Jablonski 5, Balinski 5, Stachyra 2

Janusz Kolodziej, ungt hot speedway-navn, her forrest i kamp med Bjarne Pedersen, ved VM Hold 2010 i Vojens - er Polsk mester 2010. (Foto: Eddie Slater)


DMUSPORT.DK Sport, der rykker!

DMUSPORT.DK

MOTO CROSS

TILBUDSPRISER NYE Suzuki rm 85 lav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki rm 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki rm 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki rmz 250 L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki rmz 450 L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25995 42995 42995 54995 56995

BrugtE Suzuki rm 85 lav 07 motor rep . . . . . . . . . . . Yamaha yz 85 høj 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki rm 125 - 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki rmz 250 top velholdt 07 . . . . . . . . . . Suzuki rmz 06 motopr rep . . . . . . . . . . . . . . Yamaha yzf 09 27 timer . . . . . . . . . . . . . . . . Yamaha yzf 250 off road . . . . . . . . . . . . . . . .

14500 15500 14800 24800 19800 29800 17800

Se også www.bj-mc.dk

vi reparerer alle crossmærker Reservedele, tilbehør, cylinderservice

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

Verdens Nyhed Fra SCOTT USA. Voksen hjelm i kulfiber skal, og med til hjelmen får du en ekstra skygge til en værdi af Kr. 299,-. Se alle hjelme på shoppen!

Digital temperaturmåler og køler til montering mellem dine kølerslanger. Pris pr. sæt Kr. 468,- Kan også købes separat!

Ny Scott Vapor Junior Hjem Kun 1200 Gram +/- 50 Gr. Lille yderskal, så vægten er fordelt tæt på hovedet, og top komfort interiør.

Størrelser Fra XS (46)cm til L (52cm). Kun

Kr. 899,-

* Renovering af Cykler og Motorer * Personlig vejledning og Setup på cykler * SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE!

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

15


Motocross

Det danske hold på EM podiet (nr. 3). ved siden af Holland (øverst) og Belgien (nr. 2). (Foto: SOS Stickers)

Dansk motocross

med i front

At det danske motocross-landshold skulle hente bronze ved årets EMhold turnering, stod ikke bukket i neon fra sæsonstart. Og heller ikke, at danskerne skulle markere sig som de gjorde ved det uofficielle U21 VM - Coupe de L`Avenier.

Tekst: Martin Wigh Knudsen

Intet lå lige til højrebenet for motocross-eliten før denne sæson. Et af Danmarks største talenter Rasmus Krogh Jørgensen var alvor-

16

ligt skadet, og helt i overensstemmelse med den tid vi befinder os i, så var der også store besparelser på elite-budgetterne. Alligevel er der kørt gode resultater hjem til Danmark, og årets holdudsen-

delser til henholdsvis EM for hold, samt Coupe de l’Avenier - uofficielt U21 VM - vil stå tilbage som topresultater for 2010. Ved EM-hold var Nicolai M. Hansen, Nikolaj Larsen og Stefan

Det danske hold fejrer EM bronzemedaljerne med champagne. Bagerst er det Nikolaj Larsen, der ikke kunne styre champagneflasken pga. en arm i slynge. I rød T-shirt Brian K. Jørgensen, der får en tår champagne serveret af Nicolai M. Hansen, mens Stefan Kjer Olsen er i gang med at give de hollandske vindere en tur. I orange trøjer er det Leon Gisbers tv. Og Marc de Reuver fra Holland. (Foto: SOS Stickers)

Kjer Olsen af sted, med landstræner Brian Kjær Jørgensen som holdleder. De skulle forsvare de danske farver - og gjorde det. Efter at have besejret store motocross nationer som fx Italien, Frankrig og Tyskland, kunne det danske hold hænge velfortjente bronzemedaljer om halsen. Hverken EM eller VM-medaljer er hverdagskost i dansk motocross, og derfor er resultatet en betydelig skalp for DMU. Ikke mindst da EM hold er blandt de der tæller med i Danmarks


Motocross

e med Nikolaj Larsen var båd to: SOS Stickers) Coupe de L’avenier. (Fo ved og EM på holdet ved

EM hold 2010: 1. Holland Solen skinnede i den grad på de danske holdudsendelser i år. Her er det Stefan Kjer Olsen der henter en svensk kører. (Foto: SOS Stickers)

2. Belgien 3. Danmark (Nicolai M. Hansen, Nikolaj Larsen og Stefan Kjer Olsen) Coupe de L’avenier 2010 (Maxi): 1. Belgien 2. Holland 3. Frankrig 4. Tyskland 5. Danmark (Emil Larsen, Jim Bødker Sørensen, Stefan Kjer Olsen og Nikolaj Larsen) Coupe de L`avenier 2010 (85cc): 1. Holland 2. Belgien 3. England 4. Frankrig 5. Danmark

Det danske EM hold med bronzemedaljer og pokaler. Nicolai M. Hansen th. tester metallet. Stefan Kjer Olsen midt, Nikolaj Larsen tv. Og landstræner Brian Kjær Jørgensen forrest. (Foto: SOS Stickers)

(Nichlas Bjerregaard, Danni Højris og Thomas Kjer Olsen)

Gruppefoto fra Coupe de L`avenier. Maxi-holdet (fra v. bagerst): Emil Larsen, Jim Bødker Sørensen, Stefan Kjer Olsen og Nikolaj Larsen. Forrest 85cc-holdet: Nichlas Bjerregaard, Danni Højris og Thomas Kjer Olsen. (Foto: Jørgen Larsen)

17


Motocross

Idræts-Forbunds / Team Danmarks medalje-statistikker. At det får direkte indvirkning på de føromtalte budgetter er nok usandsynligt, men det er et skridt på vejen, og uden tvivl et vigtigt resultat for både dansk motocross, de deltagende kørere samt den danske landstræner.

Coupe de L’avenier uofficielt U21 VM I 1967 besluttede den seksdobbelte verdensmester Joël Robert at organisere et løb for fremtidens stjerner under 21 år - og det blev til Coupe de L’avenier. Løbet har været afviklet lige siden - med et enkelt års undtagelse i 1999 - og hele 21 gange (4 gengangere) har der været kørere på podiet, som senere er blevet verdensmestre. Den gentagne deltagelse af talenter på absolut højeste ni-

veau, har givet løbet høj anseelse i motocrosskredse verden over, og løbet har opnået uofficiel status som U21 VM. Derfor kan man roligt konkludere, at en god placering i Coupe de L’avenier er nærmest ensbetydende med gode kørere. Og det er der heller ikke er tvivl om at Danmark har for øjeblikket. Med flere gode kort på hånden blev Nikolaj Larsen, Stefan Kjer Olsen og Jim Bødker Sørensen udtaget i Maxi, og Thomas Kjer Olsen, Nichlas Bjerregaard og Danni Højris i 85cc. Det var to unge hold der skulle bevise, at de kan blive en del af fremtidens stjerner, og med danske 5. pladser i begge klasser, blev beviset leveret.

Nationskampen Et kig på de samlede resultater ved både EM og Coupe de L’avenier afslører, at Holland og Belgien – som det har været

To glade motocross brødre. Emil Larsen som holdleder ved Coupe de L’avenier og Nikolaj Larsen som kører ved begge holdudsendelser. (Foto: SOS Stickers)

tilfældet i rigtig mange år - indtager en sædvanlig status som de bedste motocross-lande i Europa. Men lige efter ligger Danmark sammen med store nationer som fx Frankrig, Tyskland og Italien. I forhold til de øvrige Skandinaviske lande gør vi et eller andet rigtigt for tiden, da hverken Sverige, Norge eller

Finland fik nævneværdige placeringer i de to vigtige holdkonkurrencer. Måske nærmer tiden sig, hvor vi slipper janteloven og klapper os selv på skulderen. Det er der i hvert fald god grund til efter de flotte holdpræstationer som de danske kørere har hentet i år.

... valget er ret let !

Styrdæmperkit

Leveres fra 1/2 2011 Leveres til: Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha

Den nye MX forgaffel cartridge kit

Pyt med udenfor ... det er indeni, der tæller. Ingeniørerne på Öhlins har lagt alt deres energi på at lave et perfekt universel-kit med den kraftfulde TTX-teknologi. Hermed kan alle MX-junkier derude få en konkurrencedygtig pris på et mesterværk - samt masser af performance og optimal håndtering.

* Leveres nu også for 85cc og til Honda, Husqvarna, KTM, Suzuki og Yamaha Sjøholm MC 74424334 18

.

.

Kan købes hos følgende forhandlere: ES Moto Cross 75392838

Basballe Cross 75392838

.

F.I.Motorcykler AS 57833348


Ride a winner! HONDA CRF 250 R

HONDA CRF 450 R

NR-SERVICE ApS · Hillerød · 4165 6641 J.Ø. SERVICE · Svebølle · 5929 3969 MX-SHOP · Odense NØ · 6610 8942 R.H. CROSS-SERVICE · Kolding · 7551 9000 KAJ’S MC · Sønderborg · 7443 6300 J.N. CROSS · Årre · 7519 5355 ACTION SPORT · Herning · 9714 9777 B.O./MOTOSHOP · Nykøbing M · 9772 1005 JEGSTRUP CROSS CENTER · Sulsted · 9817 1702

Honda Motocross 2011 CRF 450 R* kr. CRF 250 R* kr. CRF 150 RB kr. CRF 150 R kr. * inklusive kit

58.995,54.995,39.995,38.995,19

Import: Vilh. Nellemann Handelsselskab A/S · Tlf. 87 435 435 · www.honda-mc.dk


Motocross

Tekst og foto: Henning Gondesen Becker

Havgus og crossgys i Svebølle:

Midtsjælland levnede

kun få krummer til andre klubber Weekenden 9. og 10. oktober havde Svebølle Motocross Klub (SMCK) inviteret til DM for hold. Det blev til et flot stævne trods flere styrt og uheld og med deltagelse af ca. 220 aktive kørere. De leverede varm jubel og kolde crossgys. Tilskuerne blev ikke snydt! Midtsjællands Sports Motorklub (MSM) brillerede med at lægge beslag på Danmarksmester-titlerne i både Mini- og Maxi-klasserne, mens Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) snuppede DM-titlen i Old Boys-klassen. I starten førte jyderne ordet. En nordvestjysk old boy fik tingene rykket på plads på stævnets andendag, søndag formiddag: - A tøvs da te di hå’ me’e enn rieli’ mæ haugus herøver på Svebøllern. Han fik medhold hos sin holdmakker: - Dæ vil da væe synd å seje an’t. Dæ æe en farle sup’ å sku uj å krås i!

Det var mini-bluff Minierne havde spredt rygter om, at maxi’erne skulle køre med gule tågelygter og old boyserne bruge tågehorn ved forbikørsler og ved flyvehop. DMU-dommer Jann Rünitz og stævneleder Kim Hilkjær var aldeles uvidende om disse rygter. Så stævnet kunne fortsætte som det startede: Med luften mættet af store DM-ambitioner hos næsten alle, og med optimistisk håb og sort fortvivlelse mellem heatene hos andre. Maxi- og mini-klasserne gik til start som tremandshold. De gamle drenge fik lov til at danne par. Mange vil i dag nok synes, at de

20

havde den forkerte makker til DM-hold-valsen. Man kan hurtigt komme til at træde hinanden over tæerne, når man kommer til at glemme en harmonisk ¾-takt og pludseligt genfinder sig i en lår- og kind-klaskende tyrolsk Schuhplattler.

Stort maxi-felt Maxierne leverede det største kontingent kørere med 40 tilmeldte hold; old boys og minierne havde tilmeldt henholdsvis 27 og 13

hold til start. Så godt som alle landets klubber var repræsenteret. På nær enkelte nye ansigter bestod deltagerskaren for det meste af velkendte, rutinerede kørere. De fleste levede op til de forventninger, man kunne have til dem; kun enkelte skuffede. Men stævnet som sådan formidlede et indtryk af, at dansk motocross generelt set har det godt og at adskillige kørere dyrker sporten mere for resultaternes end for hyggens og afslapningens skyld.

»

Old boy # 9 Jens Meier fra Randers Motorsport 1 landede med sin Yamaha oven på en anden Yamaha. Tør man gætte på, at det er hold-makker # 10 Jens Hansen, der ligger nederst? (foto: Lasse Lindhardt)


           

 


DE HELDIGE MINI-MESTRE MSM’s sejrssikre Mini-hold i ventezonen før sidste heat. Holdets benjamin Mikkel Lillesøe flankeres af (tv) Mikkel Keller (fætter til Mathias Keller/maxi holdvinder) og (th) Mathias Gryning. Lille Lillesøe befandt sig godt i selskab med de to rutinerede elite-mini-kørere. Alle tre har skiftet klub fra Svebølle til Midtsjælland efter sidste sæson.

DE MEST UHELDIGE MINIER

Nicolai Hansen, MSM (#8) - holdDM-vinder, på sin gule citron (længst væk) kommer først fra start. En føring, han holdt fra start til udflagning.

Stævnets mest uheldige hold synes at have været SMCK-trioen (tv) Jesper Busk Jepsen, (th) Kasper Gottlieb og (indsat) Mads Rønne. Jesper måtte en tur på skadestuen med brækket kraveben; Mads venter på, at et benbrud skal hele. Holdet blev dog ikke nr. sjok. Det gjorde Århus Motorklub 2 – århusianerne kom på plads 13.

dhardt). (Snapshot: Lasse Lin

» Åbent hus / Julearrangement » Fredag den 26. nov. kl. 12-22 lørdag den 27. nov. kl. 10-16

Kom og se nyhederne

og gør et godt kup! vi er i julehumør - Så kom og Spar mellem 10% og 70% Som vi plejer vil der være lidt godt at spise og drikke. velmødt til nogle hyggelige timer. vi ses. mX-Shop / østbirkvej 17 / Seden / 5240 odense nø / tlf.: +45 66 10 89 42 / mob: +45 20 89 12 25 / e-mail: mx-shop@mail.dk

22


Motocross

HOLD-DM TOP 3

OLD BOYS: 1. Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Thomas Rasmussen / Lars Ib Kristiansen Holdleder: Casper Olsen 2. Frederiksborg Amts Motorklub (FAM) Jesper Christensen / Johnny Poulsen Holdleder: Pia Nordmand 3. Hedelands Motorklub (HM) Thomas Pedersen / Lars S. Nielsen Holdleder: Michael Høgsbro MAXI: 1. Midtsjællands Sports Motorklub (MSM) Mathias Keller / Nicolai Hansen / Nicklas Frandsen Holdleder: Jackie Frandsen 2. Aalborg Motor Klub (ALMK) Kim Sørensen / Christian Juul / Nicolai Larsen Holdleder: Karsten Sørensen

Basballe Cross Center

Forhandler af AXO og Kawasaki Internet: www.bccdk.dk Telefon: +45 86 36 53 64 Email: bcc@bccdk.dk

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk

   

3. Næstved Motor Klub (NMK) Benjamin Strate / Thomas Kongshøj / Mathias Jørgensen Holdleder: Flemming Nielsen MINI: 1.

   

Midtsjællands Sports Motorklub (MSM) Mikkel Lillesøe / Mathias Gryning / Mikkel Keller Holdleder: Kim Rohrberg 2. Fyens Motor Sport (FMS) Marcus Petersen / Jacob K. Nielsen / Kristian Rasmussen Holdleder: Allan Petersen 3. Randers Motor Sport (RMS) Michel Jørgensen / Casper Nielsen / Glenn Meier Holdleder Hans Kurt Jørgensen



  23


Motocross

r o f r Vinde 10. Skumkamp i Elite 20 en i Høver - efter DM afslutning Den er svær at overgå for 9. gang! e Elit i DM af er vind er Thomas Pedersen

t Foto: Aage Schmid Tekst: Leif Nielsen.

ets sidste nen - og kan efter år so sæ af et løb i m To kørere stod fre dersen i Elite er 2010. For Thomas Pe len tit DM r fo ud k øverst. DM sætte ha er 9. gang han står titlen ikke ny - da det

Der er virkelig grøde i trialsporten, der har været utrolig mange spændende fighter i løbet af året, og med de snakke der har været med vinderne i Elite og Bklassen – de officielle DM – så sparker det virkelig fremad også i 2011. I Elite vandt ham den stille, rolige - som alligevel kan hidse

Kør hvid og blå - kom på podiet at stå

Find din nærmeste forhandler på

Polini XP65R 24

Polini X3R

.dk


g n a g 9. - Dan Poulsen. Vinder af DM B 2010

sig selv op når det er nødvendigt - nemlig Thomas Pedersen. Det blev dermed til et DM for 9. gang. Det er en ren fornøjelse, at der stadig er ambitioner om at gøre det bedre. Thomas er 35 år, uddannet tømrer, og arbejder til daglig som butiksmontør i hele Scandinavien. Han har kørt trial i snart 20 år, kørte det ultimative Scottish Six Days i 2010 - og gør det gerne igen. Satser benhårdt på sit 10. DM i 2011 og så igen ud og køre Trial des Nations, næste år i Italien. Der bliver ingen Scottish i 2011, for der er lige en konfirmation. Thomas er faldet godt til på Beta og kører det også i 2011. I B klassen var og er der ikke mindre konkurrence. Dan Poulsen vandt i tæt løb med Kristian Jørgensen, der kom i bedre og bedre form, men de var tæt forfulgt af Jonas Kristiansen der dog missede Langesø Trial. Et flot DM klaret efter kun 3 år i trial, og reelt kun 2 sæsoner, da han også lige skulle have en ny menisk sidste år. Også Dan har

Motocross

10 - bades i skum Kristiansen - DM-B 20 n Jørgensen og Jonas stia Kri n, lse Pou n Da

mange ambitioner og vi vil se ham køre i udlandet næste år, bl.a. til NM, men han håber på mere. Der banker et stort trialhjerte bag den "slim-line" dragt. Dan har også en meget forstående hustru, hvem får ellers lov til at tage til Barbablonde trial og komme to dage senere til Frankrig på ferie – og det lykkedes at vinde DM. Han har også sin egen trialbane i baghaven og Tina og

Dans søns første ord var helt klart ”Honda” - selv om knægten skal til at lære et nyt ord nu, hvor Dan netop har købt en Beta. Årets sidste DM blev kørt hos Karl Andersen i Høver, og mage til perle er svær at finde. Karl Andersen er legendarisk i dansk motorsport og importerede de første Ossa trialcykler til Danmark. Det er dejligt stadig at se ham fit for fight. Han fik den obligatoriske kurv af formanden for AMK.

Kæruldvej 1 • 7400 Herning

RACING TEAM www.action-sport.dk Action Sport vil til sæsonen 2011 tilbyde danske Crosskørere en helt speciel Start Sponsor Pakke, der kan hjælpe dig godt i gang med en god Cross sæson. Kontakt os, og hør hvad vi kan gøre for dig.

En nestor hyldes. Karl Andersen (th) omfavnes af AMK-formand Bent Andersen.

25


crosser på spring

Magnus Lundgaard Johansen MAGNUS STAK SIN FAR DET GULE KORT: Født: 12. februar 2005 Stjernetegn: Aquarius (vandbæreren) Søn af: Pernille Lundgaard og Morten Johansen Klub: Vestsjællands Microcross Klub (VM Høng) Kværn: KTM pro junior 50 cc Nummerplade: # 233 Klasse: Begynder Livret: Flæskesteg med brun sauce

Tekst & foto: Henning Gondesen Becker ”Gammelsmølfen”

26

Han var selv ude om det! - Det kan godt være lidt svært at komme op på crosseren en gang i mellem. Og når man skal skynde sig, så går der tit kuk i det. Og så vælter man. Da kan jeg da godt finde på… det har jeg gjort mange gange. 5-årige Magnus fra Kalundborg har sit hyr med sin lille KTMcrosser. – I hvert fald indtil den kører. Den er godt nok tung at holde. Men først den er i gang, så er det bare derudad. Magnus er begynder og han er klar over, at man skal lære meget, før man kan kalde sig en god cross-kører: - Jeg har lært at falde uden at slå mig alt for meget. Og jeg vælter tit i høje sandbunker, som dem der er på Ripa-banen oppe i Sverige.

De har godt nok uhyggeligt meget sand i Sverige. Vi var deroppe til træningslejr med Westside Racing Team. Min storebror var også med til træning. Han kører nemlig også motocross. Jeg lærte mange tricks. Også noget om forbikørsel. Nu kan jeg køre forbi de andre uden at køre ind i dem. Og jeg har fået nogle fede fiduser, når jeg skal flyvehoppe. Dem skal jeg lige have øvet mig lidt mere på. Hvis jeg bliver rigtig dygtig, kan jeg måske flyve hele banen rundt…hehehe… det kunne være sjovt.

Bubba klovner med fede stunter Som ”flyvelærer” har Magnus udset sig Thomas Rasksen. – Han

er helt vildt sej, når han giver den fuld gas. Han flyver godt nok højt, når han flyver! Og så kan Magnus lide at se på James Bubba Stewart, når han klovner på sin cross-maskine: - Bubba er den verdens bedste til at lave helt vilde, fede stunter! Magnus sukker efter den dag, han selv er god nok til at mestre de vanskelige stunts. – Men der er ikke noget ved det, hvis man styrter og brækker alle mulige arme og ben og sådan noget, konstaterer Magnus. Og det har han da også ret i. Magnus holder sig i form med at drøne rundt på sin mountainbike med at løbe. Og så er han glad for at gå til springgymnastik i


vinterhalvåret. – Det får man gode ben og andre muskler af, kan Magnus fortælle.

Tre gange medlem # 233 Magnus Lundgaard Johansen kan endvidere fortælle, at han er ”medlem tre gange”: Jeg er medlem af VM Høng og af West Side Racing Team og af Danmarks Motorunion. De kalder sig også DMU og har fundet på noget rigtigt godt. - De voksne skal alle sammen opføre sig ordenligt og gøre, hvad børnene siger. Ellers må børnene godt give dem det gule kort som straf. Motorbladet undlod at kommentere Magnus’ helt personlige udlægning af hensigten med DMU’s kampagne ”Sport og børn – det skal være sjovt”. Vi skulle nødigt fjerne det sjove ved cross’en. Indtil videre har Magnus dog kun uddelt ét enkelt gult kort til sin far. Magnus:

- Han var selv ude om det. Han ville ikke gi’ en is før efter træningen. Hvem tør korrigere Magnus i sin vildfarne opfattelse af DMUkampagnens mål? - og risikere det gule kort? Magnus har kørt mange løb i år. Klubmesterskab, SM, DM og Kids’ Cup og har høstet mange pokaler – 12 i alt blev det til i hans første år som cross-kører. - Jeg fik også en præmie! Ja, det gjorde Magnus. Præmien havde vi da nær glemt. Vi ønsker Magnus med det kvikke hoved mange flere pokaler og præmier i den kommende sæson samt en rigtig sjov og uheldsfri crosser-tilværelse i øvrigt.

apropos Kong Oscar 1. Oppe i Melby klapper de sig alle sammen på maveskindet af velvære. For Melby Microcross Klub og resten af kongeriget har fået sig en konge. Oscar Etin Hartvigsen har længe pralet med, at han var ”kongen” – det kunne man sæsonen igennem læse på hans nummerplade. Og nu har han bevist sin royale værdighed.

Crosser på spring Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: micro-cross@hotmail.com

”Kong Oscar” sejrssikker med tommelen oppe efter et kørt SM-heat. Micro # 888 Oscar Etin Hart vigsen snuppede alle mulige mestertitler i 2010. Han blev Sjællandsmester og Danmarksmester og kørte også sit tomandsteam i DM for hold til sejr. Sådan.

Her er jeg væltet og skal op på cros sere

… og her vælter jeg igen ! Bare fordi det

n igen…

altid skal gå så hurt igt! Altid forrest i feltet med 10-11 rivaler i hælene på sig. Oscar sætter pris på en god start. – En god start er så godt som et vundet heat, siger titel- og pokalslugeren fra Melby.

Får jeg inge n is? Ok, far – du er selv ude om det. Du får det gule kort !

Selvbevidst slår # 888 fast: - Det kræver lidt øvelse for at kunne overhale i et snævert venstresving. Men det er jeg blevet god til. Jeg kører forbi uden at blive sinket af opkørte hjulspor.

27


BMX

5

r e r e t me

Det første løb i Storvorde med den nye rampe fandt sted 26. august 2010. Billedet her er taget i den forbindelse.

Storvorde BMX Klub og Dragon BMX Hadsund er blandt de klubber, der har etableret fem meter høje ramper. Erfaringerne er gode, men opgaven har været større end forventet. Tekst: Claus V. Jensen. Foto: Storvorde BMX

- Det er fedt, når man starter helt oppe og kommer ned med fuld hammer. Man får så meget knald på, at man hopper hen over næsten hele første hop. Sådan siger 12-årige Rasmus om den nye fem meter høje rampe i Storvorde BMX Klub. Rampen er blevet til henover foråret og sommeren, og Rasmus er ikke den eneste kører, der glæder sig over de nye muligheder og udfordringer på banen. - Vi var lidt spændte på, hvordan medlemmerne ville tage imod den nye rampe, for den er da noget større, men det har ikke været noget problem overhovedet. De store kørere tog den til sig med det samme, mens de små startede lidt længere nede ad rampen, hvorefter de stille og roligt arbejdede sig opad. I dag har alle vænnet sig til højden og farten, og vi får kun positive tilbagemeldinger, fortæller Torben Esbensen, der er ansvarlig for banen i Storvorde. Også i Hadsund hos Dragon BMX har man etableret en femmeter rampe, og her er meldingen den samme. - Kørerne synes det er fedt. Der var nogle, der lige skulle vænne sig til det i starten, men

28

det gik hurtigt, konstaterer kasserer Knud B. Nielsen.

VM i København Storvorde BMX Klub og Dragon BMX Hadsund er blot to ud af flere klubber, der enten har bygget eller har planer om at bygge nye femmeter ramper, og bevæggrunden er den samme alle steder. Det er for at være med. Under verdensmesterskaberne i Sydafrika i år startede alle challenge-kørere således fra fem meter høje ramper, og sådan bliver det også næste år, hvor København er vært for VM, så meget tyder på, at fem meter er fremtiden. Det var også den konklusion, man nåede frem til i både Storvorde og Hadsund. - Vi skulle have en ny gate, så det var nærliggende at forhøje rampen i samme forbindelse, og det blev børn og forældre så enige om at prøve, siger Torben Esbensen fra Storvorde, og ifølge Knud B. Nielsen er historien den samme i Hadsund. Store projekter Det er håbet, at investeringen i højere ramper bærer frugt på flere måder. Dels i form af flere

store løb, og dels ved at flere kørere lægger vejen forbi for at træne, og ønskerne skulle meget gerne gå i opfyldelse, for projekterne i de to byer har trukket hjørnetænder ud. Ifølge Knud B. Nielsen, Hadsund, har det således været nødvendigt at ombygge hele første langside inklusiv første sving, fordi banen ikke var dimensioneret til den øgede fart, og i Storvorde er det måske ikke engang nok. - Det ender sandsynligvis med, at vi skal ændre anden langside også, for i øjeblikket er den ikke bygget til den fart, kørerne har på i første sving. Vi har ellers lavet om på både første hop, andet hop og første sving, men det er tilsyneladende ikke nok, fortæller Torben Esbensen og pointerer, at kørerne kommer ud af starthullerne med en fart, der er øget med cirka 15 km/t. Den detalje giver altså overarbejde ude i klubberne, men for Rasmus og de andre kørere er det bare fedt. - Det kildrer lidt i maven, og det trykker mere i arme og ben, når man kommer ned i bunden af rampen, hvor banen flader ud. Det kan man godt mærke, og det skal man lige vænne sig til, men det er sjovt, siger Rasmus 16-årige storebror Jacob.

»


fremtiden

BMX

Høje ramper

eller ej Fakta:

Femmeter ramper bliver mere og mere populære i Danmark. Nogle klubber har allerede etableret det, der sandsynligvis bliver fremtidens ramper i challenge-klassen, og flere er på vej. MotorBladet har spurgt 25 BMX-klubber i landet vedrørende deres planer om at etablere femmeter ramper. Otte nåede at svare inden deadline. Københavns BMX Klub har bygget både Arbejdet med at bygge de nye ramper i Storvorde og Hadsund blev væsentligt mere omfattende end forventet.

femmeter og ottemeter ramper i forbindelse med World Cup og næste års VM. Dragon BMX Hadsund har bygget femmeter rampe. Se artikel. Storvorde BMX Klub har bygget femme-

ter rampe. Se artikel. Sallingsund BMX har bygget både treme-

ter, femmeter og ottemeter ramper. Klubben ønsker at give kørerne mulighed for at træne alle discipliner på en bane, der lever op til internationale standarder. Sorø BMX Klub har planer om at bygge en femmeter rampe for at leve op til fremtidens krav. Klarup BMX Klub har ikke planer om at bygge nye ramper. Det skyldes både økonomi og de nuværende fysiske rammer. Bjerringbro BMX Klub har ikke aktuelle planer om at bygge ny rampe. Klubben lægger vægt på, at kørerne lærer at træde stærkt, hvilket de lave ramper er gode til. Samtidig peger klubben på fordelene ved, at kørerne kan træne på forskellige baner med forskellige ramper rundt i landet. Skanderborg BMX-klub har ikke planer

om at bygge en femmeter rampe, men er i samarbejde med landstræneren ved at etablere en ottemeter rampe for at sikre elitekørerne bedre muligheder for træning udenfor hovedstaden.

29


BMX

Indvielsen af den nye rampe og den nye gate i Storvorde blev markeret på behørig vis med saks og snor.

e k k i r e Effekten

Christian Munk Poulsen:

Femmeter ramper er et spændende, nyt tiltag, men der er flere faldgruber, mener landstræneren.

t n a k r a m Wileyx p

Tekst: Claus V. Jensen. Foto: Storvorde BMX

Landstræner Christian Munk Poulsen hilser den nye udvikling med højere ramper til challengekørerne velkommen, men han mener, kørere og forældre rundt i klubberne skal tænke sig godt om, inden de bruger tid og penge på at bygge om. - Det er et spændende tiltag, der kan være med til at presse yderligere fart ind i banen, men man skal være opmærksom på, at man ikke nødvendigvis ændrer en masse ved bare at lave rampen højere. Der skal mere til, konstaterer han og fortsætter: - Resten af banen skal være dimensioneret, så man kan udnytte den ekstra fart, kørerne kommer rundt med, ellers er der ikke nogen gevinst i at få en ny rampe. Så er det bare en høj bakke, og det skal man være bevidst om.

To slags fart Christian Munk Poulsen oplevede effekten af de fem meter høje

30

ramper under sommerens VM i Sydafrika, og han var ikke umiddelbart imponeret. Forskellen i forhold til de almindelige ramper er ikke betragtelig, mener han, og samtidig kan der være en ulempe ved udelukkende at træne på højere ramper. - Der kommer selvfølgelig mere fart på cyklen ned mod første hop, men på grund af hældningen kommer meget af farten også af sig selv. Det betyder, at køreren ikke bliver trænet så meget i at skabe den fremdrift selv, og det kan være en ulempe på baner med lave ramper, hvor netop kørerens egen power er afgørende. Derfor er det vigtigt, at kørerne får mulighed for at træne på baner med begge typer ramper, konstaterer landstræneren med henvisning til, at elitekørerne også træner på både flade og høje bakker. Det sker for, at de netop kan udvikle kraften i benene, samtidig med at de vænner sig til farten på

de høje ottemeter ramper, som elitekørerne benytter.

Vind WileyX på "Fjæset"

2011

å

Søg ef ter uci bm x copen hagen

Du ved det sikkert allerede. VM i BMX - København, har sin egen officielle Facebook-gruppe. I november måned udloddes 3 WileyX solbriller - til skarpsindige VM BMX-venner. Du er selvfølgelig allerede en af dem. Men hvis ikke - så gå ind på www.facebook.dk og søg efter: UCI BMX 2011 Copenhagen ... og hiv så præmien hjem ...!


BMX

Sæt dit fingeraftryk VM BMX:

på historien Den største begivenhed i dansk BMX` korte historie skal være for alle. Med afsæt i erfaringerne fra VM i Sydafrika åbner arrangørerne op for input fra hele landet. Tekst: Bo Seidelin. Foto: Allan Høgholm, photosale.dk

I forlængelse af DMU’s årlige klublederseminar den 6. november i Horsens afholdes der temadag om VM BMX 2011. For de fremmødte vil et af de vigtigste budskaber på dagen være at: - VM i BMX - er for os alle. Allerede nu har der været gang i en lang række forberedelser, lige fra banekonstruktion, baneændringer og opbygning af ramper i København. Og som en del af forberedelsen er der indhentet vigtige erfaringer fra det seneste VM afholdt i Pietermaritzburg i Sydafrika. Hvis du vil nærlæse om disse erfaringer, så kan du finde en sammenskrevet rapport på: DMUsport.dk - BMX-siden - under Quicklinks. På temadagen vil erfaringerne som er beskre-

vet i rapporten blive præsenteret - og konkrete oplæg til hvordan vores danske VM kan afvikles vil følge. Men det vil ske i en konstruktiv form hvor der bliver gjort plads til masser af input, og hvor der i høj grad lægges op til BMX-Danmarks deltagelse i de kommende og igangværende forberedelser - samt under selve VM-afviklingen. Vi håber i VM styregruppen derfor på en spændende temadag - hvor klubledere såvel som menige medlemmer og/eller forældre, der har lyst til at tage del i opgaverne op til og under VM i juli måned 2011 - er med til at sætte deres fingeraftryk på den store event, som venter os alle om blot 9 måneder. Vel mødt til hele BMX-Danmark

Tilmeld dig på dagen For første gang nogensinde skal Danmark være vært for et UCI BMX VM (28.-31. juli 2011). Og Styregruppen for VM BMX 2011 - har brug for alle jeres ideer, input og erfaringer for at skabe et godt VM. Sidder du og ærgrer dig over, at du ikke er blevet tilmeldt til VM Tema-dagen lørdag den 6.

november i Horsens - så fortvivl ikke. Der er som sagt brug for alle - så derfor kan du eksklusivt tilmelde dig på dagen ved at ringe til: • Bo Seidelin (Københavns BMX) 40 10 47 77 • Martin Vestergaard (Wonderful Copenhagen) 23 38 30 54

Hent rapporten som ligger til grund for oplægget der præsenteres på VM Tema-dagen, på www.dmusport.dk - BMX-siden/under Quicklinks

VM Tema-dag Tid: Lørdag d. 6. november 2010 fra kl. 14-17 (i forlængelse af DMUs årlige klublederseminar) Dagsorden: • Oplæg om erfaringer fra BMX VM i Sydafrika 2010 • Oplæg om BMX VM 2011 i København • Præsentation af arbejds-områder til VM 2011 • Input, ideer og indspark fra BMX Danmarks ledere og frivillige • Etablering af arbejdsgrupper Sted: Scandic Bygholm Schüttesvej 6, 8700 Horsens

31


DMU

På S t r e j f to g i H i s to r i e n

De gyldne hjelme

trak titusinder af speedwaytilskuere Det var ikke ualmindeligt med 20-25.000 tilskuere til aften-løb i Gladsaxe eller Gentofte når der blev kørt om Den Gyldne Hjelm. Af Villy Poulsen

Den Gyldne Hjelm overrækkes til Orla Knudsen på Gladsaxe Stadion i 1948. Hjelmen opbevares i dag i en montre i Idrættens Hus, sammen med en tilsvarende hjelm, som Svend Aage Engstrøm hjemkørte i 1931.

Den gyldne hjelm

1914 DMU stiftes

32

1930´erne – 1950´erne Før- og efter krigstiden

2010


DMU

D

a speedwaysporten for alvor havde rystet besættelsen af sig, og blev organiseret i endog meget spændende matcher, ofte med de bedste udenlandske kørere til start, så var det ikke ualmindeligt, at baner som Gentofte og Gladsaxe kunne samle 2025.000 tilskuere på en hverdagsaften. Efter et løb en torsdag aften midt i april 1950, skrev en af de store københavnske aviser bl.a. følgende: ”Mange Mennesker fik ikke fuld Glæde af de spændende Løb, fordi de havde vanskeligt ved at se, og man maa haabe, at Arrangørerne allerede næste Løbsdag tager Konsekvensen heraf, og lukker Portene før det er nødvendigt at staa på Iskagevognens Tag for at følge løbene”. Og hvad var det så publikum fik for deres entrepenge? Jo, det var først og fremmest speedway i topklasse, med fire mand til start ad gangen, på en ofte lidt for smal atletikbane, næsten altid på 400 meter, som omkransede en fodboldbane. Men med tilskuerfaciliteter, som var beregnet for et meget mindre publikum. Ofte startede et stævne med, at en eller to af topkørerne kørte fire omgange alene på banen, og jagtede en eksisterende banerekord. Hvis det så lykkedes at kappe bare en enkelt tiendedel af et sekund af rekorden, var stemningen lagt. Man kunne også finde på at lave en ny slags banerekord, hvor køreren kørte fem omgange, og fik så startet sin tidtagning ved første passage af start/ målstregen. Det kaldte man så et banerekordforsøg med ”Flyvende Start”. Hvis arrangørerne mente at der skulle gøres lidt ekstra reklame for løbene, fik man en kobbersmed, eller anden dygtig

håndværker, til at fremstille en smart hjelm, som fik påsat små vinger og blev forgyldt. Denne Gyldne Hjelm kunne så være et trækplaster en sæson igennem, hvor der godt kunne køres 1215 løb på banen, hvor en del af dem så indgik i kampen om Den Gyldne Hjelm. De gyldne hjelme blev udsat af store virksomheder med

Orla Knudsen med hjelmen fra 1948 - udsat af firmaet Wiking Oil. På billedet står han sammen med Leif "Basse" Hveem fra Norge, datidens nordiske motorkonge. tilknytning til motorbranchen. I 1953 var hjelmen således udsat af Bosch-virksomheden Magneto. De første løb blev vundet af Kiehn Bertelsen og senere af Leif Bech og Orla Knudsen. Ud over sponsorhjelmene, har de pågældende virksomheder også bidraget med kontanter i form af de nævnte ugepenge til vinderne. Det var ikke nogen dansk ide, men ”et tilskuerstunt”, man også kendte fra bl.a. England, Holland, Polen og Sverige. De allerførste dyster på danske baner om dette gyldne trofæ, fandt sted i 1930`erne. Det var især på

Morian Hansen vandt den første - Den Gyldne Hjelm i Danmark over en løbsserie kørt i 1929 og 1930 på Roskildevejens motorbane Danmarks første Dirttrackbane. Hjelmen og serien var sponsoret af "Dirt track Bladet". Hvor hjelmen befinder sig i dag vides ikke.

banerne i Ganløse og Frederikssund, og datidens helt store stjerne, Sv. Aa. Engstrøm, vandt den første Gyldne Hjelm til ejendom. Denne hjelm ejes fortsat af familien, men er udlånt til Danmarks Motor Union, som i nær fremtid vil udstille den i en speciel montre, i Idrættens Hus i Brøndby. Side om side med de allerstørste sportskoryfæer Danmark har fostret, og som i form af smukke buster, er placeret rundt i gangene i det store hus, som en slags Hall of Fame. Sammen med Engstrøms Gyldne Hjelm, bliver en tilsvarende, vundet af et andet af dansk MC-sports største navne gennem tiderne, Orla Knudsen udstillet, for på den måde at fortælle spændende historie om dansk MC-sport gennem tiderne. Da Orla Knudsen vandt sin Gyldne Hjelm, skete det på de københavnske baner i efterkrigsårene. Der blev jo ikke kørt vigtige mesterskabsløb, da Danmark, på trods af enkelte store navne med internationalt tilsnit, ikke havde den brede top. I stedet blev der inviteret enkelte stjerner fra f.eks. England, fra Sverige og Norge, og ved enkelte lejligheder også kørere fra Australien og New Zealand. Kørere, som opholdt sig i England over sommeren, og kørte for en af de engelske klubber, næsten om i dag. Her var det vigtigste næsten, at de danske speedwayarrangører havde nærkontakt til især den skrivende presse, og der var på det tidspunkt adskillige dagblade i det storkøbenhavnske område, og de var vigtige kilder til at skaffe de tusinder af tilskuere som dukkede op. Hvis man ikke havde kampen om Den Gyldne Hjelm på programmet, blev der arrangeret en landskamp mod en stribe svenske kørere, eller et firemands hold fra England. Ikke altid de allerbedste, men ofte dem lige under. De fik så en skilling for at starte op, og man kan godt have på fornemmelsen, at der ind imellem blev indgået aftaler om hvem der nu skulle vinde dette heat eller det næste. Det altoverskyggende vigtige var, at give publikum mest muligt for de 3 eller 5 kroner, de havde betalt for at komme ind.

I 1931 blev den gyldne hjelm udsat af oliefirmaet "Gargoyle oil" og denne gang vundet af Svend Aage Engstrøm. Engstrøms Gyldne Hjelm fra 1931 opbevares i dag i Idrættens Hus i Brøndby. For at runde historien om Den Gyldne Hjelm, af, så fik kørerne naturligvis startpenge, og der er ikke tvivl om, at de allerbedste fik pæne beløb. Men så var der også muligheden for at vinde en andel i hjelmen, for den der havde hjelmen frem til næste løb, fik udbetalt et kontant beløb, måske 25-50 kroner hver dag, frem til næste match om hjelmen. Den kører, som så ved sæsonens afslutning havde de fleste andele i hjelmen, fik den overrakt til ejendom – sammen med en kontant pengepræmie på måske 250 kroner. Et beløb, som på den tid var en formue. En håndværker hav de i 1950 3 kr. i timen – hvis han var god til sit fag. Så det var en stor sum, at vinde hjelmen, som Orla Knudsen gjorde det. Der har også senere været gjort forsøg med at genindføre matcher om de forgyldte hjelme, men det slog ikke rigtigt an. Folk fik nye fritidsvaner, så fjernsyn, begyndte på charterrejser og meget andet, og allerede hen over midten af 1950`erne, kunne speedwaysporten kun trække få tusinde tilskuere, og det hele døde hen til næsten ingen ting, og sådan var det helt frem til de sene 1960`ere, hvor en glad dreng fra Haderslev dukkede op, og reformerede den danske interesse for speedway. Han hed for resten Ole Olsen, og har også sin naturlige plads i busteform i Idrættens Hus. Og her hører han hjemme, blandt de allerbedste sportsfolk Danmark nogensinde har fostret.

33


disciplinærudvalg. Henrik har desuden en fortid som kører i DMU.

DMU

dringer kommer ifølge Jørgen Bitsch, af omverdenens øgede forventning til organisering og

C

Henrik Funder Kristensen, Generalsekretær i Danmarks Motor Union.

VM-DVD FRA RANDERS `08 og SLAGELSE `08 KØB JULEGAVEN NU! Julegaveide Årets

TAKKeANNONCe

Missede du VM motocross i Randers eller VM Sidecar i Slagelse i år. Eller har du bare lyst til at genopleve arrangementerne. Du kan nu bestille DVD`er fra VMom motocross i Randers og VM-sidecar Sla- 100 året for bog BSA motorcykler. Bogen ifejrer gelse. Begge DVD`er er professionelt produceret BSA, og og er afenflere skøn billedkavalkade med omkring 400 med speak, timers varighed.

MOTOR

MOTORBLADeT BLADET

Ny, spæNdeNde og aNderledes

Nu er tiden kommet til bestilling af takkeannonce i MotorBladet december.

fotos, som for de flestes vedkommende aldrig har været

B

A

Takkeannonce specifikationer: Format: A: B: C:

Højde 65 mm 85 mm 131 mm

Pris 500 kr. 725 kr. 900 kr.

(Alle 2 spalter brede, ligesom denne annonce)

Deadline: 13. november. Send bestilling til email: km@dmusport.dk

42

7.-8. november på Hotel Scandic, Bygholm Park i Horsens. /prm-DMU

DVD RANDERS`08 offentliggjort før. Kort introduktion til hvert af de 15 Dobbelt DVD med samlet 3 timers top unkapitler og fyldestgørende billedtekster. derholdning med action fra banen, levende billeder fra ryttergården & interviews med Bsa i sort-hvid og div. kører. Hver DVD indeholder 2 heat fra henholdsvis MX3Jessen og EMX2 klassen. farver afVM Jens Det hele krydret af speak fra Landstræstift bind, 248 sider, ner Brian Kjær Jørgensen & Bo ”Speedy” med den entusiastiske DMU298 kroner inkl. moms. Nielsen. Bonusmateriale: Hvad er en Moformand Jørgen Bitsch som kommentocrosscykel. fra Landstræner tator. Producent: East Production (som Bogen kanInstruktion købes hos Brian Kjær Jørgensen omkring opbygendvidere producerer Tour de France på boghandleren eller ningen af en MX´er. Thor Classic Race. TV2). Pris: 100 kr. Bestilling: Jesper Rasdirekte hos Interviews med forlaget. DMU formand Jørgen mussen, Rennebjergvej 39, 4230 SkælBitsch, samt eventmanager Christian skør. Tlf.: 58192464. Mobil: 24299457. Primby Producent: CVP Broadcast Pris: Mail: jspra@dongenergy.dk. 199,95 kr. for 3 timers underholdning i gt Forlag, Bestilling: Ved bestilling af DVD SLAGELSE´07 verdensklasse. 1skanderborgvej dobbelt DVD overfører du 199,95 kr. til Adrenalinpumpende DVD med de klas140, DMU`s konto i Jyske Bank, reg. Nr: 5044 siske billeder fra EM-dysten i sidevogns 8660 skanderborg, konto: 1092819. Mærk overførslen: ”VM motocross. DMU-formand Jørgen Bitsch 8657 7201Husk også at skrive navn, speaker på denne intense og eksplosive DVD Randers”. www.gtforlag.dk adresse og postnummer som afsender holdkonkurrence. DVD’en er af 1 times begivenhedsrig varighed. pågt.forlag@mail.dk overførslen. Producent: East Production (som endvidere producerer Tour de France på TV2). DVD SLAGELSE`08 Super underholdende DVD fyldt med Pris: 100 kr. Bestilling: Jesper Rasmusdramatik og hæsblæsende action af hø- sen, Rennebjergvej 39, 4230 Skælskør. Tlf.: 58192464. Mobil: 24299457. Mail: jeste kvalitet fra VM i sidevogn. 1 times rå materiale fra det nervepirrende VM-løb jspra@dongenergy.dk.

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

34


DMU

DMU FORTJENSTTEGN 2011 DMU Fortjensttegn 2011 bliver ifølge vedtægterne uddelt på Repræsentantskabsmødet i Horsens, lørdag den 5. marts 2011. DMU Fortjensttegn kan tildeles personer, der gennem en helt ekstraordinær indsats yder eller har ydet tjenester til gavn for motorcykel eller BMX sporten. Sådanne personer behøver ikke nødvendigvis at være medlemmer af Danmarks Motor Union. DMU Fortjensttegn uddeles i karaterne Guld, Sølv og Bronze. Klubber og klubledere opfordres til at indsende motiverede opstillinger til DMUs Sekretariat til modtagelse senest mandag den 13. december 2010. Hovedbestyrelsen

Hædring af

50 års jubilarer! Danmarks Motor Unions Hovedbestyrelse ønsker at hædre de personer, der har været medlem af unionen i mindst 50 år. Denne hæder administreres og udføres af samme Priskomité, som tillige varetager DMU Fortjensttegn. 50 års jubilarer bliver hyldet på Repræsentantskabsmødet lørdag den 5. marts 2011 i Horsens. Jubilarerne modtager en særlig nål og et diplom som bevis på bedriften. Oplysninger om personer, der har været medlemmer af Danmarks Motor Union i 50 år, skal af klubledelsen indsendes til DMUs Sekretariat til modtagelse senest mandag den 13. december 2010. Hovedbestyrelsen

mindeord

H.C. Callensen Sekretariat: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk Kontortid Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

Travbanen i Aalborg i 2003, nok sidste gang Calle var ude at køre sidevogn - her med sønnen Thorkild Callesen i kassen. (foto: Steen Normann)

Hans Christian Callesen (Rødekro,) også kaldet H.C, er død efter længere tids sygdom. H.C. var et af de helt store navne indenfor dansk jordbane sidevognsrace, og var i sin tid kendt som en lynhurtig starter. Hans konkurrenter har fået slidt utallige dragter og hjelme af at lægge i hans spor. H.C`s storhedstid var i 1950-60`erne hvor det blev til utallige sejre på sandbane og 1000 meter i både Danmark og Tyskland. Sammen med sin faste makker Erik Skovshoved hentede H.C. Callesen flere DM titler. I Danmark var Korskro og Fangelbanen blandt de største publikumsbaner, men også Amager-, Skive og Charlottenlund-travbane havde sidevognsfolkene som faste deltagere. Ofte var de spektakulære sidevognsfolk blandt trækplastrene ved løbene. Ligesom mange andre på den tid lavede han sine egne motorer - og var kendt for det. Med sin sønderjyske accent og specielle facon var H.C. en meget respekteret skikkelse i dansk Sidevognssport. H.C. var i over 50 år et meget loyalt og populært medlem af Esbjerg Motorsport og modtog klubbens Ærestegn i Guld.

GENERALSEKRETÆR Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk Kommunikationschef Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk SPORTSCHEF Birger Kyhl Tlf.: 29 68 68 70 Email: bk@dmusport.dk Sportssekretær Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk regnskab og adm. Jean Snitily Tlf.: 43 26 26 13 Email: js@dmusport.dk

Tankerne går til de efterladte. Æret være hans minde Jørgen Holm, Arnfred Nielsen og Erik Skovshoved.

Repræsentantskabsmøder DMU 2011 Der indkaldes hermed til de ordinære repræsentantskabsmøder i Danmarks Motor Union og DMUs Sportskommissioner på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. Repræsentantskabsmødet i DMU afholdes lørdag den 5. marts 2011 med mødestart kl. 13:00. Efterfølgende afholdes der festmiddag. Repræsentantskabsmøder i Sportskommissionerne afholdes søndag d. 6. marts 2011 med mødestart kl. 09:00. Nærmere information udsendes af DMUs sekretariat medio januar 2011.

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Carl Bro, Acoustica Miljøsekretariatets leder Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk

35


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Ny generation af Beta crossere Mini crossere

Crossere

R10 4-8 år

49 cc 2-takt: Kr. 12.998,-

450 cc 4-takt:

Uden lev.omkostninger

R12 8-12 år

350 cc 4-takt: 49 cc 2-takt: Kr. 14.998,-

Beta sætter nye standarder for cross motorcykler i 2011.

Uden lev.omkostninger

R150

150 cc 4-takt: Kr. 14.998,Uden lev.omkostninger

- en del af Max MC Import A/S 36 Telefon: 73 15 11 00

Vi søger forhandlere til den nye serie crossere. Forhandlere vil blive indbudt til vores showroom, hvor du kan se hvad vi kan tilbyde.

ALP 4.0

350 cc 4-takt: Kr. 35.005,- UA Kr. 69.963,- Indreg. Uden lev.omkostninger

Se mere på nettet: www.betamotor.dk